Ἐπι~σημαῖνω τα ἑξῆς : DM14-21/04, 32.27

. . .

Ἓνα “ὂνομα”
ἀναγράφεται ἐπειδῆ
παῖρνει τη ΕΥΘΥΝΗ
της “πρό~τασης ἒκ~φρασις” ,
ὂχι για διθυράμβους, ἀλλά
για το γεγονός του.

Στην πιθανότητα να ἐπιτεθοῦν
της δημιουργίας, παραδείγματος χάριν,

“ποιος το ἒκανε αὐτό”,

ὑπάρχει ἀπο~δέκτης
με πλῆρη ἐπί~γνωση
της δράσης του.

.

Για ΕΝΑ παράδειγμα
ἀπό τα πολλά
που ἒχω “ἐμπειριώσει”
και που ἒγινε πριν ἀπό 1-2 βδομάδες :

Με “φίλους” προσπαθήσαμε
να φτιάξουμε στο facebook σελίδα
“Education”
με τίτλο :

“kultur macht frei”

που εἶχε ὡς φωτογραφία προφίλ
το συγκεκριμένο montage
της {ΕΝ χῶρῳ Τεχνηέσσα}
(Essa Texnimata)

Μέσα σε λιγότερο ἀπό μία ὣρα
Μας το “ἀκύρωσαν” (un-published)
… και ἡ “φίλη”
που εἶχε ἀναλάβει να διεκπεραιώσει
τη σελίδα (Roda Pirelli)
ἀκυρώθηκε ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ὡς προφίλ, ἀπό το facebook,
χωρίς ΚΑΜΙΑ (προ~)ἒνδειξη
ἢ, “δικαιολογία”.

.

ΑΥΤΟ εἶναι να παίρνεις ἀπο~φάσεις
με τις εὐθῆνες που ἀνα~λογοῦν !

Δεν εἶναι ἡ “ΜΠΟΥΡΔΑ” της “ἐγῶ”~μανίας
περί “copyright” και “ποσοστά”
που παίρνει ὁ “ἑκδοτικός οἲκος” !

~
Λες και το Θεῖο~σύνΠΑΝ~ΕΝ ΟΛΟΝ
ἀπό το ὁποῖο
παρ~έχεται και προ~ και παρ~ ἒρχεται
ἡ δημιουργική ΕΝ~πνευση
και Ὓπαρξη,
εἶναι με “λεφτά” που ἐπι~κοινωνεῖ !
~

.

Εἶναι ὁ σεβασμός του

“ΕΝ ΑΡΧΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ”

δηλαδῆ, ἡ πρό~θεσις.

“Ἐδῶ”, εἶναι με πρόθεση την ἐπί~γνωση του

“Παράδεισος Εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο~Σεβασμός”.

.

Μπορῶ να πῶ πως εἶναι
τουλάχιστον ἀπο~γοητευτικό
ἂνθρωποι που
παρουσιάζουν μαχητικότητα
στη ζωῆ τους με

ΔΕΝ ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΙ

και που
στην “τα προς το ζεῖν” ζωῆ τους
καταφέρνουν
να δημιουργῆσουν ἒργο
ἒξω ἀπό τα
των “ποσοστῶν”
κεφαλαιοῦχα πλοκάμια,

ἐπι~δεικνύουν
“δύο μέτρα, δύο σταθμά”
συν~περι~φορά

με τα “κάπως ἀ~ργά” ἀντανακλαστικά
του “δεν λαμβάνω μέρος”
σε βρώμικες παραγωγές

(ἂσχετα με το
ἂν εἶναι ΕΝτελῶς βάσιμο
το “βρώμικες παραγωγές”)

ἢ και,

για ὂσο ἀφορᾶ “δουλειά” ἢ ἒργα
που δύναται να μην “τα πᾶμε”

(ἂσχετα με το
ἀν εἶναι πανΤΕΛΩΣ βάσιμο
το “δεν τα πᾶμε”).

.

Εἶναι διαφορετικά που “ἀκούγεται”
ἡ φωνῆ του “ἐγῶ”
ἀπό
την Φωνῆ του “ΕΙΜΑΙ”.

Και ὂταν με ἐπίγνωση ἐπι~λέγεις
το “ζεῖν” του “ΕΙΜΑΙ”

ἡ παραφωνία του “ἐγῶ”

δεν συνάδει
{συν~αείδει = συν + τραγουδᾶ}
με την Ἀρμονία του
ΕΝ~ΟΛΟΝ~ΕΝ.

.

EIMAI ΕΝ~ΘΥΜΗΣΗ {θυμός = ψυχῆ}

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜ@ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ἡ ἈΦθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη

.

Alexia Christodoulou
Ale3ia
Chevalieuse de Faeinoterre Helia
και ὂσα ἂλλα “ὀνόματα”
δύναται να δημιουργοῦνται
προς ἒκ~φρασιν ΕΝέργειας.

.

“ἙλληνόΦωνη ΕΝθύμηση”
https://www.facebook.com/awnidea5/posts/783373071829994

.
[“ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ”
by Plasticobilism]

 

.

 

ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ~ Και ΖΩΗ του παροντος αιωνος

“ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ” by Plasticobilism

.

Μια Γη~Ναι~Κα μπορεῖ .., ~014.71

Healing Effect – (τίτλος που ΔΕΝ συνάβει με το κείμενο)

.

… : *) …

Ναι, ὂντως
μένεις ἀθάνατος/η
να Σε ἐρωτευτεῖ
μια Γη~Ναι~Κα
που ξέρει ν’ ἀγαπάει
και
που πιο πολύ, ἐκ~φράζεται
μέσα ἀπό τη γραφῆ, τις “λέξεις”.

Ὂχι γιατί μένουν τα γραψίματά της
ἀλλά, ἐπειδῆ
αὐτό που βιῶνει ἓνα τέτοιο
ΘΗΛΥ,
εἶναι πέραν του Γήϊνου πλάνου.

Και πιστεῦω πως
ἐκ~τίμηση κι ἀναγνώριση
σ’ ἓνα ἀληθινό ἐπίπεδο,
μόνο ἓνα ἂλλο
ΘΗΛΥ
ἰσότιμου βεληνεκοῦς,
δύναται εἰλικρινά να ἐκ~λάβει.

.

 

adrienne-rich-the-belief-that-established-science-and-schoraship-which-have-so-relentlessly-excluded-women-from-their-making

 

Παλαιό Παράδειγμα : “…κάτι βρωμάει”, #15

 
Ἂντε να δοὒμε πότε θα μανικοθοῦμε
να την ξεβρωμήσουμε, που ὂλο να το
“παρατηροῦμε”, εἶναι ἐδῶ πέρα.
 
Και ξέρεις τί ἂλλο εἶναι “ἐδῶ πέρα” ;
 
Ἡ Ἐλλάδα εἶναι ἓνας τόπος, που ἒχουν
τη ΓΗ~ΝΑΙ~ΚΑ, “ἐκτός παιχνιδιοῦ”.
 
Και φτιάχτηκε ἓνα ὑπο~είδος “γυναίκας”,
τύπου “τηλε~παρουσιάστρια”, “πεθερά”,
“χαζο~γκόμενα”, “ρόμπα~ξεκούμπωτη”
κλπ, κλπ … και ναι, βρώμησε ὁ τόπος.
 
Κι ὂλα αὐτά ἐπειδῆ,
ἓνας τόπος που ΔΕΝ :
 
* ἐκτιμᾶ τη ΓΗ~ΝΑΙ~ΚΑ,
* ἐξισῶνει τη ΓΗ~ΝΑΙ~ΚΑ
* ἀξιῶνει τη ΓΗ~ΝΑΙ~ΚΑ
 
δεν δύναται οὒτε να ὁρθοποδῆσει
οὒτε και να θριαμβεύσει.
 
Ἀ~ληθινά εἶναι ΤΟΣΟ ἀπλό.
 
 
Ὑστερόγραφο:
Δες τί μπόρεσε να κάνει μια ἂξια “γη~ναῖ~κα”
μέσα σε ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ, ὡς Πρόεδρη της Βουλῆς.
 
* ΚΑΙ ἡ Βουλῆ ἒγινε “Βουλῆ των Ἐλλῆνων”
ἀπό “Σταύλοι του Αὐγέα” (“ἐμπᾶτε σκύλοι ἀλέστε”)
* ΚΑΙ ἐπιτροπῆ ἒφερε εἰς πέρας ἒρευνα, κατά την ὁποῖα
ἀπέδειξε νόμιμα, “το ἀπεχθές” των μνημονίων
* ΚΑΙ ἐπιτροπῆ ἒφερε εἰς πέρας τη διεκδήκηση
των Γερμανικῶν ὀφειλῶν, για τα ἐγκλήματα κατά
του λαοῦ των Ἐλλῆνων, εἰδικά προς το τέλος της κατοχῆς
* ΚΑΙ ἐπιτροπῆ ἒφερε εἰς πέρας τη διαφάνεια
για την ΑΙΣΧΡΟκέρδια των “ἰδιωτικῶν καναλιῶν”
στο ὂτι δεν πλήρωσαν ΠΟΤΕ, τα ποσά που ἀναλογοῦν
για τις ἂδειες ἀναμετάδοσεις τους
* κλπ, κλπ, κλπ …
 
μέσα σε ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ !!!
 
Αὐτό ἐννοῶ!
Ἂξια ἂτομα στις σωστές θέσεις!
 
Ἡ Ζωῆ, ναι, εἶναι ΣΩΣΤΗ για Πρόεδρη Βουλῆς!
 
Ὂπως ἂξιος εἶναι και ὁ Βαρουφάκης
 
(ἓνας ἂντρας
ὂχι μισο~γῦνης,
του “παλαιᾶς σχολῆς” και του “μάζεψέ την”,
που “πρόεδροι κομμάτων”,
στον 21ο αἰῶνα του 2015,
χρησιμοποίησαν ΕΝΤΟΣ Βουλῆς
και χαριεντιζόντουσαν κιόλα
για τις φρασεο~βοθρίες τους)
 
που ἐπ~ίσης μέσα σε ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ,
 
ἀπέδειξε τη ΣΩΣΤΟτητα ( το ὀνομάζω)
 
στη θέση που του ἀναλογεῖ !…
 
.
Ἒχουμε τους τρόπους να φτιάξουμε τα ΣΩΣΤΑ ΜΑΣ.
 
Χρειάζεται να μανικοθοῦμε και να το πάρουμε ἀπόφαση
πως, “θέλει καθάρισμα ὁ τόπος” και πως ΕΙΜΑΣΤΕ
ΕΜΕΙΣ οἱ ἰκανές ὀντότητες που θα το φέρουν εἰς πέρας.
 
Δεν εἶναι κάποιος που θα ‘ρθεῖ
και θα να τα κάνει ὂλα για έμᾶς.
 
ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ, ὁ καθένας το κομμάτι του,
ξεκινῶντας με την κοινωνικῆ και πολιτικῆ ΑΝΥΠΑΚΟΗ
μπρος στα αἷσχη.
 
ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ Δημιουργοί της Ὀμορφιάς ΜΑΣ
 
Παράδεισος Εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο~Σεβασμός
 
Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη
 
“…
Ὂταν μια γηναῖκα
λέει την ἀλήθεια,
δημιουργεῖ τη δυνατότητα
για περισσότερη Ἀ~λήθεια
γῦρω της.
…”
~ Adrienne Rich
.
Adrienne Rich - about truth told by women

Κατ’ Ἀρχήν … ~ From The BEginning …

Ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέροντος

:*)

Χαιρετῶ !

Δεν γνωρίΖω ἀκόμη τον ἀκριβές, σε νόηση, λόγο

για τον ὁποῖο προχώρησα με τη δημιουργία αὐτής της ἱστοσελίδας

και, δεν με ἀπασχολεῖ ὂμως κιόλας.

Εἶναι ἒκ~φραση αὐτής τῆς Ὀντότητάς Μου καί “αὐτό”, εἶναι ἀρκετό.

Καλῆ Τριβή εὒχομαι {ΕΥ ΕΧΩ ΕΙΜΑΙ}.

~

:*)

Greetings !

I Am not familiar with the precise, mindful reason

for the creation of this webpage

and it does not, moreover, concern me.

It is an ex~press~ion of this BEing~ness of mine,

and “that” is adequate.

i Am wishing, Good Polishing.