εἶναι π ο υ …

. . .

.

πόσα ξε~σηκώματα

τ ά μ α τ α

μάτια ἰδρωμένα

ξεσηκωμένα πατώματα

.

πόσα βράδια ἀ~ξημέρωτα

φυγές

σιωπῆς

πόδια στην ἂμμο

“καμένα”

ξυ~πόλητα

.

πόση καρτερία

μες τη φοβία

του “ἀγαπῶ”

ἂραγε

“ἀγαπιέμαι”

.

Σε παρα~καλῶ

το ζητῶ “ἐγῶ”

ἐκ μέρους ΟΛΩΝ

τον κόσμο Μου τον Ὂμορφο

μες στο … ΕΙΜΑΙ … Μου

να … πλάσω

να … τραγουδῆσω

να … μεγαλουργῆσω

να … ἀρμενίσω

να … ἀνα~στηθῶ

.

το ζητῶ “ἐγῶ”

ἀπ’ το ΕΜΕΙΣ

που ἒμαθες … ΕΙΜΑΙ … Μου

να … ΖΕΙΣ

να … ἀγαλλιά~ΖΕΙΣ

να … ἀγκαλιά~ΖΕΙΣ

.

έπειδῆ

το “ἐγῶ”

εἶναι για Ἐσένανε

“Ἐσύ”

που γίγνεται

ΕΙΜΑΣΤΕ

Ε Μ Ε Ι Σ

.

την άλμῦρα Σου

την γνωρίΖΩ

την ἀνα~γνωρίζω

την ΖΩ

ὃ,τι Σε ἀγγίΖει

πάνω Μου φτάνει

ἀφοῦ

ἀ γ α π ῶ

.

ὂλα Σου

Δ Υ Ν Α Μ Α Ι

να φυλάω

να κρατῶ

το ἂ~φθονο

να χαϊδεῦω

το ἀναπόφευκτο

του … ΕΙΜΑΙ … ΜΑΣ

και … ναι !

χ α μ ο γ ε λ ῶ

.

ἂσε το ὂνειρο

ἂνοιξε τα μάτια Σου

κοίταξε γῦρω Σου

το … “ὂ ρ α μ α”

εἶναι

Ζ Ω ν τ α ν ό

.

“δες”

“βλέπω”

… ΕΙΜΑΙ …

“ἐδῶ”

.

κοῖτα

ΚΟΙΤΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

… Ε Δ Ω …

.

.

.

by Alexia Vassiliou – Αλέξια Βασιλείου

.

first “published”
2015, Σεπτέμβριος 9η

.

[“Swirls of Creation” by Photouros]

“Letting go” of “old paradigm”, “facing~UP” of ΑΛΗΘΕΙΑ, TRUTH , 2020.10.07

. . .

Dearest «i am» of “You”

,
have been trying to “communicate” MySelf
with very little success

… in fact,
in total failure …

needed to “undo” the “Admin” … “title”
and … “leave”

… my “old paradigm”
of dealing with “hurt” …

“it” won’t let me

ALL WAYS
~
“always”

a “lesson” to be “learned”
when you are “consciously”
on the “path of awareness”

so …

“what” am i suppose to learn
to “let go” of “my old paradigm”
… “here, now” … ?!?hold on to your hats, folks !
no “one” is the … “Admin” …


“THIS” is the «ΑΛΗΘΕΙΑ»
the “TRUTH” … !!! …


:


IN «LIFE» WE ALL ARE … !!! …

Thusly,


… … …[ “adding” EVERY ONE “Admin” ]… … …


There “it” is !We “can” now

… “kill” each other “off” …

… walk away …

or,

… “stay the course” …
and … “make it work” …“what” is “it” going … «to be» …… “what” are we “ABLE” … «TO BE» …… CAIN ( “i can” ) … ABEL ( «am able» ) …… … …on GROW UPing , 2020.08.08

~}{~

<< …
. . .

Dearest «i am» of “You”

,
It is ALL about «FREQUENCY» !

And, it is a great pity
to associate
the … «LIGHT~WORK» …
and,
the BEingNess of
the «LIGHT~WORKER»
with
the “resonance” of
“war” and “warrior”.

.

Especially, if
it is just about
“sounding” more
… “machismo”
and
less … “effeminate” …!

GROW UP !

.

ALL WAYS
~
“always”

.

Grateful & Great~Full

.

… ❤ … ….

.

#disMANtlingEMPIRES

.

#reCALLingTRUTH

#REmemberLOVE

#createABUNDANCE

.
… >>
~ Rev. Dr. Alexia Christodoulou​
( ale3iA​ penteleón de aRcturi )

.

~}ἀθερίζειν{~

.

dantelion-ess .

When the masks Fall in 3D

. . .
 
Dearest «i am» of “You”
 
,
immediately after
posting the last two
of namely
 
“When The Masks Fall”
and
“when the masks fall IN ADDitION”
 
facebook “locked”
the Alexia Christodoulou profile
out (again)
with
 
… “We’ve detected suspicious activity
on your Facebook account
and have temporarily locked it
as a security precaution…”
 
.
 
As i under~stand
this is probably (again)
“stumbling” on … “agent psy ops”
and … having (again)
to … manage through …
 
.
 
As the saying goes
:
«the “dark” is stupid, an idiot
 
what ever means
“it” demploys
it is
 
ALL WAYS
~
“always”
 
for the benefit of
… the “Light” …»
 
AND
 
«… what ever you resist, gets stronger …»
 
.
 
Well,
 
it is the Α~ΛΗΘΕΙΑ
 
«that which is not of oblivion»
 
( = Truth )
 
BE~Cause
 
it was to benefit further
the «Light~Work»
of, for, in, about «us» all
 
as
 
in … «the process» …
 
the path
 
with
fellow «Light~Worker»
is «now» … re~kindled
 
plus,
 
guess “what” gets resisted “now”
and, thusly
… “gets stronger” … as well …!
😀
 
.
 
Yes, managed to get “back~in”
… inspite the efforts of
… “the elevator” … to
“break us down” …
 
be~cause,
 
is is NOT “personal”
 
( any more, as it should always )
 
and,
 
let’s face it,
 
“the elevator”
is pretty boringly an … idiot
with
its … “directives” …
literally … stuck in
the “duality” of
… “up and down” …
 
.
 
There is SOOOOO much more …
 
… BE~Cause …
 
at “the end of the day”
 
.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Η ΟΜΟΡΦΗ
 
WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL
 
.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ
 
WE ARE HERE TO CARRY THROUGH
 
.
 
Η ΑΦΘΟΝΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ
 
OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE
 
.
 
ALL WAYS
~
“always”
 
.
 
Grateful & Great~Full
 
.
 
ale3iA
 
.
 
… ❤ ^_^ ❤ … ….
 
.
 
«Let’s Go Crazy»
 
by one «Light Worker» of OUR “times”
 
… “Prince” …
 
 
.
 
#disMANtlingEMPIRES
 
.
 
#reCALLingTRUTH
 
#REmemberLOVE
 
#createABUNDANCE
 
.

The wave that reaches the shore does not ,,look, at which ,,country,, it arrived - Το κῦμα που φτάνει τη στεριά δεν ,,κοιτάει,, σε ποια χῶρα ἒφτασε. blue

Bravest attempt

. . .
 
And,
to “think”
i tried to
“commit”
to
“leaving”
this eARTh realm
a year “BE~fore”
exactly …!
 
The bravest attempt
of my life, in fact !
 
It gets “harder”,
as one gets “older” !
 
At “48” (then), it IS
quite the achievement,
and
AM proud of it …!
 
.
 
… ❤ … ….
 
.

- I AM THE CHANGE AND I AM PEACE - .γαλάζιο

Το διαΠαςΟΝ του Φωτός #011

: *)
To “πολεμο-χαρεῖς φασίστες πατριάρχες”
εἶναι … spot-on !!!
Μόνο που δεν την “φάγανε” …
“…
Ὂλο το σκότος του κόσμου,
δε δύναται το σβέννυσιν του Φωτός
ἐνός και μοναδικοῦ (ἀκόμα) κεριοῦ.
…”
~ Francis de Assisi
.
“…
Το Φῶς
δε δύναται το σβέννυσιν του σκότους.
Το Φῶς, φέρει φῶς μέσα στο σκότος
και τότε, Ἐγένετο Φῶς.
…”
.
Με τη Jo Cox ἀρχινᾶ το δια~Πας~ΟΝ  του Φωτός
.
Ἐμεῖς ΕΙΜΑΣΤΕ ἡ Ἀνθρωπότητα ἡ Ὂμορφη
Ἐμεῖς ΕΙΜΑΣΤΕ Δημιουργοί της Ὀμορφιάς ΜΑΣ
Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη
.
       

Μήνυμα σε Σύν~Αδέλφι, #300,010.01

 
Γιωργος,
 
χρειάζεται αὐτό που λες … μια “ἀπο~κωδικο~ποίηση”
για τον ΕΥ~αυτό …!
 
Και το κάνεις στην καταλληλότατη συν~κυρία
και Σύν~ΠΑΝτικά !…
 
Δεν εἶναι “ἀπογοήτευση” … εἶναι “ἡ ἀηδία του αἲσχους τους”
που Σε ἓναν Φωτο~Εργάτη, του γυρίΖει τα ἒντερα ἀνάποδα
και που ὂλα “αὐτά” δεν χωρᾶνε στο “ΕΙΝΑΙ” του …
 
… τον ἀρρωσταίνουν … τα ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΑ, Η ΥΒΡΙΣ εἰς
τα πιο ΙΕΡΑ της ΟΝτότητας …
 
… εἶναι πέρα ἀπό κάθε … “ἐκλογίκευση” ἢ “ἀνεκτικότητα”!
 
ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ !!!
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΩΤΟ~ΕΡΓΑΤΕΣ !!!
 
ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ … Η Α~ΛΗΘΕΙΑ … ΤΟ ΦΩΣ … ΜΑΣ
 
Δεν ἒχει σημασία ΠΟΣΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ …
 
Το θέμα εἶναι πως
 
ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ !!!
 
Και ἓνα … ΥΠΑΡΧΩ … να ὑπάρχει
 
ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ ΤΙ-ΠΟ-ΤΑ παραπέρα …
 
ὃ,ΤΙ και να κάνει το “σκοτεινό”, ΟΣΟ και να εἶναι !!!
 
ΤΟ ΦΩΣ,
ΤΟ “ΣΚΟΤΕΙΝΟ” ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΝΙΞΕΙ
 
Κανένα “σκοτεινό” δεν δύναται να σβῆσει ΕΝΑ ΦΩΣ
 
Σε “αὐτές” τις φάσεις που περνάμε
ξαποστάΖΟΥΜΕ, Σύν~Αδέλφι …
 
Αὐτό κάνουμε ΜΟΝΟ αἱ Φωτο~Φύλακαι !
 
Κι ἀν το ξερατό Μας ἒχει γίνει κιτρινιασμένο πράσινο
που ἒχει μείνει μόνο ἡ χολῆ για να ξερνάει …
 
… ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ που ἀνα~σηκωνόμαστε ΟΡΘΙΟΙ
 
ΝΑ ΛΑΜΨΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΑ για την τελικῆ “τους” πτῶση !
 
Ἀκόμα και ΕΝΑΣ νά ‘μασταν !
 
Ἡ Ἐποχῆ Αὐτῆ ὂμως δημιουργήθηκε για τους πολλούς !
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ … ΑΜΕΤΡΗΤΟΙ ΚΙ ΑΠΕΡΑΝΤΟΙ … !!!
 
Ἀπλά τῶρα βρισκόμαστε ἀναμεταξύ ΜΑΣ
 
ΑΝΑ~γνωρι~ΖΩ~μαστε … !!! …
 
Σύν~ΠΑΝτα ΕΙΜΑΣΤΕ μαζί …
 
… ἀπλά, ΤΩΡΑ το ΕΝ~θυμό~μαστε
 
“ΘΥΜΟΣ” εἶναι στα ἀρχαῖα Ἐλληνικά … ἡ ΨΥΧΗ !!!
 
ἈφυπνιΖΩμαστε και ΕΝ~Θυμό~μαστε.
 
Δεν θα ΜΑΣ προς~δι~ορίζει ἂλλο ἡ ἀηδία Μας προς αὐτούς.
 
ΟΧΙ ! … ΜΑΣ ΠΡΟΣ~ΤΡΙ~ορίΖΕΙ Το Φῶς ΜΑΣ πια.
 
Και σε “ΑΥΤΟ” θα πέσουν, ὂπως ΚΑΙ πέφτουν ἦδη …
 
… ἀπλά εἶναι σιχαμερά και τσιρίζουν και κτυπιοῦνται
καθῶς μπιτάνε δηλητήριο παντοῦ για ὃποιον “κτυπῆσουν”.
 
Καμία δύναμη δεν ἒχουν πια … ἀπό το Σύν~ΠΑΝ
δεν τους ἐπι~τρέπεται πια καν ἡ ΕΝ~έργεια για ὓπαρξη
 
ἐπειδῆ
 
Η ΕΝ~έργεια εἶναι προς την ἀφύπνισή ΜΑΣ
 
ΠΑΝτοτε και προς ὂλους ΕΙΝΑΙ
 
ἀπλά εἶναι θέμα ἐπι~λογῆς, βλέπεις …
 
Δεν ὑπάρχει καν πια ἡ ἐπι~λογῆ ὂμως …
 
και ΔΕΝ εἶναι ἀπο τιμωρία …
 
Το Σύν~ΠΑΝ, το Θεῖο, Το ΟΛΟΝ, ΕΝ
 
δεν ἒχει τιμωρία και ἐκδίκηση και τέτοια …
 
ΕΙΝΑΙ … ΟΛΟΝ … ΕΝ
 
Θέλω να πω, Γιώργο, πως γι’ αὐτό βλέπεις
τόσες ψυχές και φεύγουν “τῶρα” …
 
Ἐνεργειακά, στη ΓΗ πια, δεν δύνανται να συνεχίΖουν …
 
… συν~εχίΖουν “ἀλλοῦ” ὃπου εἶναι να τους πάρει
το ταξίδι της ΨΥΧΗΣ προς Το ΦΩΣ
 
διότι, ΜΟΝΟ αὐτό εἶναι ὁ Σκοπός … Ο ΛΟΓΟΣ …
 
 
Λοιπόν, πάλι μᾶλλον κούρασα …
 
… ἒχω την τάση να πολυλογῶ γι’ αὐτά … ^_^
 
.
Ἀπλά θέλω να Σου πω και ἒτσι “ἐδῶ” … “δημόσια”
 
… Σε Χαιρετῶ Σύν~Αδέλφι Μου, Φωτο~Φύλακα …
 
και
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ
 
.
Ale3ia
       
❤ ❤ ❤ 🙂 ❤ ❤ ❤
.
Ἀριστοτέλης - περί φύσεως
.
——————
.
 
Χαίρομαι ΑΠΕΡΑΝΤΑ, Γιωργος !…
 
Γι’ αὐτό ΕΙΜΑΣΤΕ ἂλλωστε “ἐδῶ”,
γεννηθήκαμε γι’ αὐτῆν την “ἐποχῆ”
για να “βρεθοῦμε” και
ἐν τῳ “ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝ”
να φέρουμε το ΛΟΓΟ του Φωτός
εἰς πέρας.
 
Εἶναι ΟΛΑ ἀμοιβαῖα … εἰδικά
ἡ συν~εισφορά ΔΥΝΑΜΙΣ
που ἐπ~ίσης λαμβάνω.
 
ΕΥχαριστῶ
 
μέσῳ Ἐσένα το ΣύνΠΑΝ
 
και
 
ΕΥγνωμονοιῶ
 
.
… ❤ ❤ ❤ … ….
 
.
.