εἶναι π ο υ …

. . .

.

πόσα ξε~σηκώματα

τ ά μ α τ α

μάτια ἰδρωμένα

ξεσηκωμένα πατώματα

.

πόσα βράδια ἀ~ξημέρωτα

φυγές

σιωπῆς

πόδια στην ἂμμο

“καμένα”

ξυ~πόλητα

.

πόση καρτερία

μες τη φοβία

του “ἀγαπῶ”

ἂραγε

“ἀγαπιέμαι”

.

Σε παρα~καλῶ

το ζητῶ “ἐγῶ”

ἐκ μέρους ΟΛΩΝ

τον κόσμο Μου τον Ὂμορφο

μες στο … ΕΙΜΑΙ … Μου

να … πλάσω

να … τραγουδῆσω

να … μεγαλουργῆσω

να … ἀρμενίσω

να … ἀνα~στηθῶ

.

το ζητῶ “ἐγῶ”

ἀπ’ το ΕΜΕΙΣ

που ἒμαθες … ΕΙΜΑΙ … Μου

να … ΖΕΙΣ

να … ἀγαλλιά~ΖΕΙΣ

να … ἀγκαλιά~ΖΕΙΣ

.

έπειδῆ

το “ἐγῶ”

εἶναι για Ἐσένανε

“Ἐσύ”

που γίγνεται

ΕΙΜΑΣΤΕ

Ε Μ Ε Ι Σ

.

την άλμῦρα Σου

την γνωρίΖΩ

την ἀνα~γνωρίζω

την ΖΩ

ὃ,τι Σε ἀγγίΖει

πάνω Μου φτάνει

ἀφοῦ

ἀ γ α π ῶ

.

ὂλα Σου

Δ Υ Ν Α Μ Α Ι

να φυλάω

να κρατῶ

το ἂ~φθονο

να χαϊδεῦω

το ἀναπόφευκτο

του … ΕΙΜΑΙ … ΜΑΣ

και … ναι !

χ α μ ο γ ε λ ῶ

.

ἂσε το ὂνειρο

ἂνοιξε τα μάτια Σου

κοίταξε γῦρω Σου

το … “ὂ ρ α μ α”

εἶναι

Ζ Ω ν τ α ν ό

.

“δες”

“βλέπω”

… ΕΙΜΑΙ …

“ἐδῶ”

.

κοῖτα

ΚΟΙΤΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

… Ε Δ Ω …

.

.

.

by Alexia Vassiliou – Αλέξια Βασιλείου

.

first “published”
2015, Σεπτέμβριος 9η

.

[“Swirls of Creation” by Photouros]

“Letting go” of “old paradigm”, “facing~UP” of ΑΛΗΘΕΙΑ, TRUTH , 2020.10.07

. . .

Dearest «i am» of “You”

,
have been trying to “communicate” MySelf
with very little success

… in fact,
in total failure …

needed to “undo” the “Admin” … “title”
and … “leave”

… my “old paradigm”
of dealing with “hurt” …

“it” won’t let me

ALL WAYS
~
“always”

a “lesson” to be “learned”
when you are “consciously”
on the “path of awareness”

so …

“what” am i suppose to learn
to “let go” of “my old paradigm”
… “here, now” … ?!?hold on to your hats, folks !
no “one” is the … “Admin” …


“THIS” is the «ΑΛΗΘΕΙΑ»
the “TRUTH” … !!! …


:


IN «LIFE» WE ALL ARE … !!! …

Thusly,


… … …[ “adding” EVERY ONE “Admin” ]… … …


There “it” is !We “can” now

… “kill” each other “off” …

… walk away …

or,

… “stay the course” …
and … “make it work” …“what” is “it” going … «to be» …… “what” are we “ABLE” … «TO BE» …… CAIN ( “i can” ) … ABEL ( «am able» ) …… … …Καινῆ Τριαθῆκη ~ Caene Triatheque : Δύο Πνεύματα, Μία Καρδιά, Πέντε Γένη, #003

.
<< …
Πριν των Εὐρωπαῖων Χριστιανῶν
τους ἐξαναγκασμένους ρόλους γενῶν,
οἱ αὐτόχθονες Ἀμερικανικές φυλές
ἀναγνώριζαν 5 γένη.
 
 
Ὂντως, τα ἂτομα που εἶχαν
και θῆλυ και ἂρρεν χαρακτηρίσματα
θεωροῦνταν ὣς
χαρισματικά ἀπό τη φύση
και, ἐπομένως, ἰκανά
να βλέπουν και τις δύο πλευρές των πάντων.
 
 
Ὂλες αἱ αὐτόχθονες φυλές ἀναγνώριζαν
τους ἐξῆς ρόλους γενῶν :
* Θῆλυ,
* Ἂρρεν,
* Διπλο-Πνευματικό Θῆλυ,
* Διπλό-Πνευματικό Ἂρρεν
και, * ἘνΔιαΜέσου Γένους.
… >>
 
.
Με τίτλο, “Δύο Πνεύματα, Μια Καρδιά, Πέντε Γένη”
 
 
γραμμένο ἀπό τον Duane Brayboy, διαβάζουμε
στην ἰστοσελίδα του Indian Country Today Media Network
και τα ἐξῆς :
 
“…
Οἱ αὐτόχθονες λαοί της Ἀμερικῆς, παραδοσιακά
δεν ἀναθετοῦσαν καμία βαθμίδα ἢθους στην ἀγάπη
ἢ, στη σεξουαλικότητα.
Ἓνα ἂτομο κρινόταν για τη συνεισφορά του στη φυλῆ του
και, για τον χαρακτῆρα του.
 
Ἦταν ἐπίσης το ἒθιμο οἰ γονεῖς, να μην ἐπεμβαίνουν
με τη φύση και ἒτσι, ἀνάμεσα σε κάποιες φυλές
τα παιδιά φορούσανε οὐδέτερου-γένους ροῦχα,
μέχρι που ἒφταναν σε μια ἡλικία ὃπου τα ἲδια
ἀποφάσιζαν για τους ἐαυτούς τους, ποιό
μονοπάτι θα περπατοῦσαν και, οἱ κατάλληλες
τελετουργίες ἀκολουθοῦσαν.
 
Τα Διπλο-Πνευματικά ἂτομα στην προ-επαφῆς Ἀμερικῆ,
ἒχαιραν ὑψηλοῦ σεβασμοῦ και, οἱ οἰκογένειες
που τους συμπεριλάμβαναν, θεωροῦνταν τυχερές.
 
 
Οἰ αὐτόχθονες λαοί της Ἀμερικῆς, πίστευαν πως
ἓνα ἂτομο που ἦταν ἰκανό να βλέπει τον κόσμο
μέσα ἀπό τα μάτια και των δύο γενῶν-πνευμάτων
συγχρόνως, ἦταν ἓνα δῶρο ἀπό τη Θεῖα Δημιουργία.
…”
 
.
 
Φ Ω Σ ~ ΕΝκτίΖΟΥΜΕ
 
.
.
digital consciousnesss