εἶναι π ο υ …

. . .

.

πόσα ξε~σηκώματα

τ ά μ α τ α

μάτια ἰδρωμένα

ξεσηκωμένα πατώματα

.

πόσα βράδια ἀ~ξημέρωτα

φυγές

σιωπῆς

πόδια στην ἂμμο

“καμένα”

ξυ~πόλητα

.

πόση καρτερία

μες τη φοβία

του “ἀγαπῶ”

ἂραγε

“ἀγαπιέμαι”

.

Σε παρα~καλῶ

το ζητῶ “ἐγῶ”

ἐκ μέρους ΟΛΩΝ

τον κόσμο Μου τον Ὂμορφο

μες στο … ΕΙΜΑΙ … Μου

να … πλάσω

να … τραγουδῆσω

να … μεγαλουργῆσω

να … ἀρμενίσω

να … ἀνα~στηθῶ

.

το ζητῶ “ἐγῶ”

ἀπ’ το ΕΜΕΙΣ

που ἒμαθες … ΕΙΜΑΙ … Μου

να … ΖΕΙΣ

να … ἀγαλλιά~ΖΕΙΣ

να … ἀγκαλιά~ΖΕΙΣ

.

έπειδῆ

το “ἐγῶ”

εἶναι για Ἐσένανε

“Ἐσύ”

που γίγνεται

ΕΙΜΑΣΤΕ

Ε Μ Ε Ι Σ

.

την άλμῦρα Σου

την γνωρίΖΩ

την ἀνα~γνωρίζω

την ΖΩ

ὃ,τι Σε ἀγγίΖει

πάνω Μου φτάνει

ἀφοῦ

ἀ γ α π ῶ

.

ὂλα Σου

Δ Υ Ν Α Μ Α Ι

να φυλάω

να κρατῶ

το ἂ~φθονο

να χαϊδεῦω

το ἀναπόφευκτο

του … ΕΙΜΑΙ … ΜΑΣ

και … ναι !

χ α μ ο γ ε λ ῶ

.

ἂσε το ὂνειρο

ἂνοιξε τα μάτια Σου

κοίταξε γῦρω Σου

το … “ὂ ρ α μ α”

εἶναι

Ζ Ω ν τ α ν ό

.

“δες”

“βλέπω”

… ΕΙΜΑΙ …

“ἐδῶ”

.

κοῖτα

ΚΟΙΤΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

… Ε Δ Ω …

.

.

.

by Alexia Vassiliou – Αλέξια Βασιλείου

.

first “published”
2015, Σεπτέμβριος 9η

.

[“Swirls of Creation” by Photouros]

When the masks Fall in 3D

. . .
 
Dearest «i am» of “You”
 
,
immediately after
posting the last two
of namely
 
“When The Masks Fall”
and
“when the masks fall IN ADDitION”
 
facebook “locked”
the Alexia Christodoulou profile
out (again)
with
 
… “We’ve detected suspicious activity
on your Facebook account
and have temporarily locked it
as a security precaution…”
 
.
 
As i under~stand
this is probably (again)
“stumbling” on … “agent psy ops”
and … having (again)
to … manage through …
 
.
 
As the saying goes
:
«the “dark” is stupid, an idiot
 
what ever means
“it” demploys
it is
 
ALL WAYS
~
“always”
 
for the benefit of
… the “Light” …»
 
AND
 
«… what ever you resist, gets stronger …»
 
.
 
Well,
 
it is the Α~ΛΗΘΕΙΑ
 
«that which is not of oblivion»
 
( = Truth )
 
BE~Cause
 
it was to benefit further
the «Light~Work»
of, for, in, about «us» all
 
as
 
in … «the process» …
 
the path
 
with
fellow «Light~Worker»
is «now» … re~kindled
 
plus,
 
guess “what” gets resisted “now”
and, thusly
… “gets stronger” … as well …!
😀
 
.
 
Yes, managed to get “back~in”
… inspite the efforts of
… “the elevator” … to
“break us down” …
 
be~cause,
 
is is NOT “personal”
 
( any more, as it should always )
 
and,
 
let’s face it,
 
“the elevator”
is pretty boringly an … idiot
with
its … “directives” …
literally … stuck in
the “duality” of
… “up and down” …
 
.
 
There is SOOOOO much more …
 
… BE~Cause …
 
at “the end of the day”
 
.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Η ΟΜΟΡΦΗ
 
WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL
 
.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ
 
WE ARE HERE TO CARRY THROUGH
 
.
 
Η ΑΦΘΟΝΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ
 
OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE
 
.
 
ALL WAYS
~
“always”
 
.
 
Grateful & Great~Full
 
.
 
ale3iA
 
.
 
… ❤ ^_^ ❤ … ….
 
.
 
«Let’s Go Crazy»
 
by one «Light Worker» of OUR “times”
 
… “Prince” …
 
 
.
 
#disMANtlingEMPIRES
 
.
 
#reCALLingTRUTH
 
#REmemberLOVE
 
#createABUNDANCE
 
.

The wave that reaches the shore does not ,,look, at which ,,country,, it arrived - Το κῦμα που φτάνει τη στεριά δεν ,,κοιτάει,, σε ποια χῶρα ἒφτασε. blue