#facebookTOTALitarianWEAKNESS , 2020.08.11

~}{~

<< …
. . .

Dearest «i am» of “You”

,
το προφίλ μου
«Alexia Christodoulou»
εἶναι … “ἀπαγορευμένο”
στην facebook σελίδα
Lilian Simou – Astrolife“,
μαζί με τις 21 σελίδες
που τριαχειρίζομαι …

… που σημαῖνει
πως

Μου ἀπαγορεύεται
να κάνω “Like”
την ἲδια την σελίδα

και ἃρα,
Μου ἀπαγορεύεται
να λαμβάνω “εἰδοποιήσεις”
για τις ἀναρτῆσεις
της σελίδας,

Μου ἀπαγορεύεται
να κάνω “ἀντιδράσεις”
(δηλαδῆ “Like”, “καρδοῦλα”
κ.λπ.,) στις ἀναρτῆσεις
της σελίδας,

Μου ἀπαγορεύεται
να ἀφῆνω “σχόλια”
στις ἀναρτῆσεις
της σελίδας,

Μου ἀπαγορεύεται
να στείλω “μήνυμα”
προς τη σελίδα

.

Ἐπανειλλημένα
προσπάθησα να
“ἐπικοινωνῆσω”
την πληγῆ
που μια τέτοια
“διευθέτηση”
ἒχει ἀποφέρει
και Σε ἀπόλυτα
προσωπικό ἐπίπεδο,
ἀλλά και,
στο «ΕΡΓΟ»
που τόσο πρασπαθῶ
να ἐπιτελέσω.

.

Τα «ἙλληνόΦωνα» πεδία
που να ἒχουν
… «ἀντήχηση» Φωτεινή
εἶναι
ΑΠΕΡΑΝΤΑ σπάνια !

.

Ἦμουν, ἐξ ἀρχῆς,
ὑπερφίαλα ΕΝθουσιασμένη
πως «ὑπάρχει»
το “Lilian Simou – Astrolife“,

(με την ἀκόμα ΜΙΑ ἂλλη μοναδική,
«Ἑλληνόφωνη» σελίδα που
ἒδειχνα την ἐκτίμησή μου
:
Dr Dimitris Tsoukalas – Metabolomic Medicine“)

που
… “ξόδευα” τον χρόνο
και την “ἐνέργειά” μου,
να τοποθετῶ “ἀντιδράσεις”
ΚΑΙ να ἀφῆνω “σχόλιο”
ἀπό ΕΚΑΣΤΗ, τις 21 σελίδες
που τριαχειρίζομαι …

.

ΟΛΑ αὐτά
καθῶς γνώριζα
πως
στο facebook
ἒκανε την διαφορά
στους ἀλγορυθμούς
της δημο~φιλίας
της σελίδας …

.

… ἰδιαίτερα ὃταν
το facebook εἶχε “βά(λ)λει μπρος”


(με την ὑπουλία
που το διακατέχει
καθῶς
“νωρίς” ταυτοποιήθηκε
με τις ἀντζέντες του “σκοτεινοῦ”)

σε “πρῶτο (ἀφελές) στάδιο”

να ΜΑΣ ζητάει

να … “ἐπιλέξουμε” (τάχα)

“ποιες” σελίδες

θέλουμε να “βλέπουμε”

… “ΠΡΩΤΕΣ” …

στο … “News~FEED” …

.

“Αὐτό”
ἒκανε τις σελίδες
(ὂχι τις “προσωπικές”)
να Σου ζητᾶνε να
τις … “ἐπιλέξεις”,

για να “μην χάσουν”
τη … “δημοφιλία” …

που

( μόνο ὃμως )

ἓνας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ,
ΜΗ~ΠΑΡΑ~ΠΟΙΗΜΕΝΟΣ»
ἀλγορυθμός ,,, “προς~ἒφερε”.

.

Που φυσικά,
“το ἀντίθετο” ἐπακριβῶς
συνέβηκε.

Μετά ἀπό το “πρῶτο στάδιο”,
ἐπακολούθησε
το … “ἐπίμαχο” και “υποβόσκον”

“πληρῶνω” για “σπρώξιμο”
ἀναρτήσεων
(“boost” the posts)

που, ΦΥΣΙΚΑ
δεν ἒχει να κάνει
με την ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
του
«ΚΑΛΛΟΣ ΤΕΧΝΗΣ και
ΙΚΑΝΟΤΗΤΗΑΣ»
προς
… “ΔΗΜΟ~ΦΙΛΙΑ” …

ἀλλά
με … “ΑΠΑΤΕΩΝΙΑ”
χορηγημένη
στον πιο
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ … “ἰκανό” !

.

Περιττό να προσθέσω
( ἀλλά και, “το κάνω¨ )
πως

ΔΙΑΡΚΩΣ και ΕΚΑΣΤΩΣ
«σήμανα τον κώδωνα»,

ἀλλά,

«φωνῆ εν τῃ ἑρῆμῳ” …

( ἀπό “μικρή” ἒνιωθα
πως εἶχα την κατάρα
της “Κασσάνδρας” ! )

.

Στην προς~πάθειά μου
να κρατῆσω τους ἀλγορυθμούς
“σωστούς”

ἰδιαίτερα για τις σελίδες
που ἐκτιμοῦσα ἀνεπιφύλακτα,

ναι,
“καθόμουν” και,
ἐκτός ἀπό “share”,
ἒβαζα “ἀντιδράσεις”
ΚΑΙ “σχόλια” …!

.

Με την τεχνολογία ΣΩΣΤΑ
δοσμένη για να ἐξυπηρετεῖ,
μια τέτοια «ΕΡΓΑΣΙΑ»
παρ’ ὃλο “χρονοβόρα”,
ἦταν ΕΥχαρίστηση
για να γίνει …

.

… ἀπό την στιγμή που “ἐπιλεγόταν
ποια” σελίδα “ἀντιπροσωπευόταν”
( για τριαχείρηση ),
ἦταν … δυνατόν
ΚΑΙ
να “ἀντιδράσεις”
ὣς ἡ σελίδα που ἀντιπροσωπευόταν
ΚΑΙ,
να γράψεις “σχόλιο”
ΚΑΙ,
να κάνεις “share” ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
στης σελίδας που ἀντιπροσωπευόταν
το χρονολόγιο …!

.

Δεν κράτησε αὐτή ἡ ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ για πολύ, ὂμως
καθῶς
… “σκοτεινές οἱ βλέψεις” …

.
… σε “πρῶτο στάδιο”
δεν μποροῦσες πια
να ἐπιλέξεις τη σελίδα
που τριαχειριζόσουν και,
να ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ κάνεις “share”
την ἀνάρτηση που ἢθελες …

.
το facebook το ἒκανε
να έπιλέγεις μεν τη σελίδα που
τριαχειρίζεσαι και μετά στο “share”
να πρέπει
ΞΑΝΑ να “ἐπι~λέξεις”
“ποια” σελίδα θέλεις να γίνει
το “share”, στο χρονολόγιό της !…

.
Ἡ ἂλλη ῥαδιουργία που σκαρφίστηκαν,
ἦταν …

ἡ μεν “πρῶτη λίστα ἐπιλογῆς”
της σελίδας που τριαχειρίζεσαι,
να γίνεται σύμφωνα με το
“ποιαν
τριαχειρίζεσαι … περισσότερο” …

… ἐνῶ,

στη “λίστα ‘share’ ἐπιλογῆς”,
να εἶναι ΜΙΑ “σταθερή” σύμφωνα
με “ἀλφαβητική” σειρά
( και “γλῶσσας” ) …!

.

ΑΥΤΑ ΟΛΑ

για 21 σελίδες τριαχείρησης

ΣΥΝ

τον “προσωπικό” μου λογαριασμό

που

καθῶς “Με κλείδωναν ἀπ’ ἒξω”
κάθε … “τόσο”

(τελευταῖα “τῶρα”, ἒγινε … “σπορ”!)

ἦμουν ὑποχρεωμένη

να κρατῶ

και στα ἂλλα “προφιλ~ρεζέρβες”

τις σελίδες ΟΛΕΣ

που … “παρακολουθοῦσα”

( και που φυσικά, δεν ἦμουν
και στην τελειότητα ποτέ, ἀκριβής
“ποιες ὃλες” ἦταν / εἶναι ! )

.

ΠΑΡ’ ΟΛΑ ΑΥΤΑ,

οἱ σελίδες που τόσο ἐκτιμοῦσα

και ἒμπαινα στη τριαδικασία

να κάνω ὂλα αὐτά για χάριν

αὐτῆς Μου της ἐκτίμησης,

Με “ἀντι~μετώπιζαν” ὣς

… “παράσιτο” …

και, με τις διάφορες “ἀνακυρῆξεις”

που “Μου δώθηκαν”

( το να “σκληρά ἐργάζεται” το ἂτομο

με «ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ», «ΠΑΘΟΣ»
και «ΕΝθΟΥΣΙΑσμό»,

προς την ἐπίτευξη ἑνός σκοποῦ του,

ΔΕΝ ὑπερτερεῖ,

της ἀναξιοκρατικῆς κατεργαριᾶς,

“πλήρωσε …
για να το ἒχεις” … !!! … )

.

πρῶτα,

ἒγινα “στόχος” για “suspicious activities”

( και ἃρα,

“εὐκολότερα”

ἂν χρειαζόταν “περαιτέρῳ ΕΥκαιρία”

προς … “δικαιο~λόγηση δίωξής” μου,

τον «Λόγο» Μου και τη «ΦΩΝΗ»

να Μου “λογο~κρίνεται”,

“ἀφαιρεῖται”, “περι~κόπτεται” … )

δεύτερα,

Μου περι~ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ

οἱ … “κινῆσεις”

( μπορῶ να ἀφῆνω ΜΟΝΟ

δύο (2) “ἀντιδράσεις”

και

δύο (2) “σχόλια”

ἀνά … “ἀνάρτηση”

για τις 21 σελίδες που τριαχειρίζομαι )

τρίτα,

ἂν κάνω “share” με γρήγορο ῥυθμό

(που συνῆθως κάνω, λόγῳ
… “κεκτημένης ταχύτητας” …)

την ἲδια ἀνάρτηση, σε

περισσότερες ἀπό 9 σελίδες

ἀπό αὐτές που διαχειρίζομαι,

Με “κλειδῶνει”

και,

δεν δύναμαι να … “μοιραστῶ”

την “συγκεκριμένη ἀνάρτηση”

σε ὃσες / ὃλες τις σελίδες

τις ὁποῖες, τριαχειρίζομαι

.

τέταρτα,

κάποιες σελίδες

οἱ ὁποῖες ἐξαιρετικά ἐπιλέχθησαν

και, οἱ ὁποῖες, Μου εἶναι

ΠΑΝτελῶς ἀπαραίτητες

για να πραγματο~ποιῆσω το «ἒργον»

το ὁποῖο «ΕΙΜΑΙ» “ἐδῶ” να κάνω,

( π.χ. :
ἡ συγκεκριμένη σπανιότατα «Ἑλληνόφωνη»
Lilian Simou – Astrolife
ἢ,
ἡ «Ἰσπανόφωνη» και «Ἀγγλόφωνη»
Curanderismo, the Healing Art of Mexico” )

το facebook “νόμιζα” (και “νομίΖΩ”)

Μου ἐκανε “ἀναίρεση

του ‘Like’ στη σελίδα

και,

δεν λάμβανα τις “εἰδοποιήσεις”

που ἐπιθυμοῦσα

( σε “αὐτό” να προσθεθεῖ

του facebook, ἐπ~ίσης ἡ μηχανορραφία

να ΠΡΕΠΕΙ να κάνεις ξεχωριστά “κλικ”

στο “Follow” ὁποιασδήποτε σελίδας

για την ἐπιλογή ¨”ΟΛΑ προς εἰδοποίηση”

και, μάλιστα,

κάθε λίγο και λιγάκι

να “πηγαῖνεις να το ξανα~τικάρεις”

καθῶς, το facebook τα … “ἀναιρεῖ”

… “ἁνάλογα” … με το “ΑΝ

εἶναι ‘ἐπιθυμητό’ το … ἂπλωμα”

της συγκεκριμένης σελίδας ἢ “ὂχι”

που το συχνό εἶναι το

“ἐπί πληρωμῆς χρηματικοῦ ποσοῦ”

να “μην” το κάνει )

Και,

.

πέμπτα,

ἐνῶ “νόμιζα” πως

το facebook Μου εἶχε “ἀφαιρέσει”

και Μου “ἀπαγόρευε”

ἀκόμα και να κάνω “Like”

τη σελίδα, για να δύναμαι

να την … “παρα~ἀκολουθῶ”

( ἡ πεμπτουσία του facebook !!! )

τελικῶς

ἀντι~λαμβάνομαι

( ἀφοῦ οἱ ἀρκετές προσπάθειές μου
ἒκλησης, ἀνά τα ἒτη,
να … “ἐπαναπροσληφθῶ”
… “ἦσαν ὃλαι ἂκαρπαι” … )

πως

ἡ ἲδια ἡ σελίδα

βασικά οἱ διαχειριστές της,

ΕΠΕΛΕΞΑΝ

την “ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ” μου

ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟ~ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥ~ΚΑΙΡΙΑ

. . . ! ! ! . . . ! ! ! . . .

.

Χρειαζόταν να ἐπιβουλευθῶ

της ΑΛΗΘΕΙΑΣ

και, “τῶρα” που το ἒπραξα,

δύναμαι να … “ἐλαφρῦνω”

ἀπό του “παλαιοῦ παραδείγματος”

“περί αὐτοῦ” την … “μάζα”.

.

σύνΠΑΝτα

ΕΥγνωμόνοια

.

… ….

.

Ὑστερόγραφο :

ἀπ’ ἐδῶ και πέρα
ἡ ἀναρτῆσεις οἱ σχετικές
με τη συγκεκριμένη σελίδα
εἶναι να γίνονται … “αὐθεντικά”
ἀπό την ἱστοσελίδα
και ὂχι την “facebook σελίδα”.

.

Εἰδικότερα καθῶς
οἱ ἀναρτῆσεις
της Δήμητρας Ράπτη ἐπί το πλεῖστον,
ἒχουν “παραγίνει” … “σκιαρές”
και,
ἒχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀποφασιστικά
ἀπό την «σήμανση προς το Φῶς»
που εἶναι
ἡ «Σημ(ου)σία της Ἀστρο~Λογίας»

και,

ἀφοῦ τα “σχόλια” μου ἀπαγορεύονται,
δεν δύναμαι να συνεισφέρω
στο … “ΣΥΝ~ΕΛΘΕΙΝ” …
του συγκεκριμένου ἀτόμου
ἢ,
και τα ὃσα “παρα~πατήματα”
προς τα … “παρα~πλανητικά σκιερά”.

.

.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

ὃλα τα ἂνωθεν Μου “βγῆκαν”
ἀπό την ἐπιθυμία μου
να λάβω “reading”

(εἰδικότερα με τα ἐπερχόμενα
5.0 γενέθλειά μου)

και,
ἡ ΜΗ~ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ μου
να … “ἐπικοινωνῆσω”
(ὃπως ἒκανα μέχρι πρόπερσι
ἢ ἀντιπρόπερσι ! ; !)
για να το ζητῆσω

και,
καθῶς δεν ἐπιθυμῶ να “ἐνοχλῶ”
τα “προσωπικά προφίλ”
για … “ἐπαγγελματικά” ζητήματα,

«ΕΙΜΑΙ» … “στενά~χωρημένη” …
περί του … “θέματος” ὃλου αὐτοῦ

.

.

#disMANtlingEMPIRES

.

#reCALLingTRUTH

#REmemberLOVE

#createABUDANCE

.
… >>
~ Rev. Dr. Alexia Christodoulou
( ale3iA penteleón de aRcturi )

.

~}ἀθερίζειν{~

.

[
«…
Ὃταν μια γη~ναῖ~κα
μιλάει την Ἀλήθεια,
ποιεῖ τη δυνατότητα
για περισσότερη
Α~ΛΗΘΕΙΑ
γῦρω της
…»
~ Adrienne Rich
]

Adrienne Rich - about truth told by women

Περί ΘΗΛΥ και το “παλαιό παράδειγμα” , 2020.07.28

. . .
 
Dearest «i am» of “You”
 
,
Βρισκόμαστε στην 3η δεκαετία
του 21ου αἰῶνα
και,
“ἓρευνες”, “στατιστικές” και ἀλλαγές “νόμων”
εἶναι … δικαιολογία
για διαιώνιση !…
 
Εἶναι πολύ ἀπλό
και ἐπακριβῶς αὐτό που
ἀνέφερε ἡ Καλλιόπη Μιχαηλίδου (Βέροια) :
“… εἶναι θέμα (‘ἐφαρμογῆς’) ἐξουσίας “
 
Κανένας “νόμος” δεν “προστατεῦει” το ΘΗΛΥ
ὂταν
ΟΛΑ γῦρω στον κόσμο
του παρωχημένου “παλαιοῦ παραδείγματος”
της πατριαρχίας,
δοξάζει … τον ἰσχυρό .. την αὐτοκρατορία
 
.
 
ΧρῆΖει
σε κύριο Λόγο
να ΣΒΗΣΕΙ ἡ τηλεόραση
και
το bullying
των διαφημίσεων,
των “εἰδήσεων”,
των “προγραμμάτων”
στις κοινότητές Μας
 
[ βλέπε Edward Bernays
~ “Propaganda” (1928)
(“the bible” of corporate~fascist North~West)
~ “Engineering of Consent” (essay 1945)
(later 1947 book, perfecting “propaganda”)
~ “Public Relations” (1940’s~1950’s)
(renaming “propaganda” to reinstitute
after 2nd World Corporate~Fascist War “fiasco”) ]
 
.
 
Στα “λόγια” δεν γίνεται τίποτα.
 
Να “πείσουμε ποιον” ;
 
.
 
Ἐδῶ
ἡ “ΠΑΤΡΙαρχι(δι)α”
ἒχει ξεκινῆσει
την … “ἀντι~κατάσταση” του ΘΗΛΥ
με
“κατασκευασμένες” γυναῖκες
ἀφοῦ
σύμφωνα με τα “κριτήρια” της
με “χρήματα”,
δύναται να ἒχει “το ἂτομο”
“γυναικεια ‘γεννητικά’ ὂργανα”
και … “ἂρα”
να … “εἶναι” … γυναῖκα (!!!).
 
.
 
Ἀστυνομίες,
Δικαστήρια,
Ἐκπαίδευση,
Χρηματο~Πιστωτικά,
Φαρμακευτικά (βλέπε π.χ. “VIAgra”)
κλπ., κλπ., κλπ. κλπ. (…)
ὃπου “κοιτάξεις”
… ΟΛΑ …
εἶναι περί “πατριαρχικῆς
… ΕΞουσίας”.
 
.
 
Το παλαιό παράδειγμα τελείωσε !
 
Πᾶμε για τη ΝΕΑ ΓΗ !
 
Την “Καινῆ Τριαθῆκη”
 
με «ΙΣΟφορία» της ΘΗΛΥ ΕΝ~ΕΡΓΕΙΑΣ !
 
.
 
#disMANtlingEMPIRES
 
.
 
#reCALLingTRUTH
 
#REmemberLOVE
 
#createABUNDANCE
 
.
 
… <red ❤ heart> … ….
 
.
 
[ Adrienne Rich ~ about 50 years ago
patriarchy’s “tolerance” and “liberation”
has had “its day” … Enough ! ]

Adrienne Rich - the word revolution relic of Leftism. of a wheel returning same place. door liberated women to use them upto male tolerance-patriarchy

TριΕΥκρίνηση, #DSthrIS.CS783,0004

Με μια τριΕΥκρίνηση :

εἶναι το
παλαιό και πεπαλαιωμένο παράδειγμα
του κόσμου,
βασισμένου στη δυαδικότητα και διαχωρισμό.

Βάσεις φυσικά, Βορειο-Δυτικοῦ,
πατριαρχικοῦ, λευκῆς “ὑπεροχῆς” … “πολι~τι~σμοῦ” !

Τελευταῖως, π.χ. διάβαζα για το πως οἱ αὐτόχθονες
φυλές της Ἀμερικῆς, δεν “ξεχώριζαν” δύο φῦλα, ἀλλά 5 (πέντε) !

Και εἶναι ἀρκετά γνωστο~ποιημένο πως οἱ Αβορίγινες
της Αὐστραλίας, ἒχουν τον “Ὀνειρό~κοσμο” ὡς των
κόσμο του Φωτός τους.

Ἐπίσης, οἱ αὐτόχθονες φυλές της Χαβάης εἶχαν ἂλλους
“ὀρισμούς” και πολυ~ποίκιλους ὂσο ἀφορᾶ την
… οἰκο~γένεια …!

Ὂλο αὐτῆ ἡ τρισδιάστατη παραίσθηση / ψευδαίσθηση
για τον κόσμο ΜΑΣ, εἶναι μόνο αὐτῆ της πατριαρχικῆς,
λευκῆς συν~ωμοσίας.

Oἱ Ἀ~λήθειες ΜΑΣ Εἶναι ΣύνΠΑΝτα Φωτεινές

.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ

.

❤ ❤ ❤ … ….

.

Alexia Christodoulou's photo.

religions-the-golden-rule

.

Nov 4, 2016 6:38 PM

.

ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ χωρίς το “Χ” , #el346GAM

Ἀνάρτηση με βίντεο
ἀπό τη “ΔΙΕΞΟΔΟ”
και τίτλο
“ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΗΝΥΜΑ”

Alexia Christodoulou Welson

Alexia Christodoulou Welson

“… Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός …” ;!!

Μα τα ρουφοῦμε ΑΚΟΜΑ “αὐτά”
πως “ἒτσι” ξεκίνησε ἡ ἐπανάσταση του ’21 ;

ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

Γελλάς,
Μας ἒκανες και γελάσαμε και πάλι !!!

😀 😀 😀 … ….

.

LikeShow More Reactions

· Reply · 1d

Γελλάς
Γελλάς Καλησπέρα.. Κατ αρχάς, το βίντεο δεν είναι δικό μας αλλά της πρωτοβουλίας “ΔΙΕΞΟΔΟΣ”… Δεύτερον, στο βίντεο δεν αναφέρεται ότι την επανάσταση την ξεκίνησε ο Π Π Γερμανός.. Ούτε κάποια επίσημη ιστορική πηγή αναφέρει κάτι τέτοιο, κυριολεκτικά.. Ο συγκεκριμένος έχει καταγραφεί στην ιστορία ως ένας από τους πρωταγωνιστές ιεράρχες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 με διπλωματική και πολιτική δράση, ο οποίος ευλόγησε τα όπλα και την επανάσταση στην έναρξή της, η οποία είχε δρομολογηθεί, κυρίως από τους οπλαρχηγούς της εποχής…. Τρίτον, το βίντεο έχει πολλά αξιόλογα σημεία που αξίζουν την προσοχή, και απορούμε πως δεν κάνατε αναφορά σε αυτά.. Τέταρτον, το γέλιο κάνει καλό, αλλά και η σοβαρότητα επίσης..

Manage

LikeShow More Reactions

· Reply · 16m

 

Alexia Christodoulou Welson

Alexia Christodoulou Welson

ΕΥχαριστῶ
και για την ἀνδρεξήγηση
ἀλλά και για τον πατροναρισμό,
ἀγαπημένο Γελλάς
με το “γ στερητικό”.

Σοβαρά,
Rev. Dr. Alexia Christodoulou Welson D.D., M.A., B.A., C&G Cert., Cert. etc etc etc.

… ….

Ὑστερόγραφο :
Τοποθετοῦνται “τέσσερα”
σημεῖα “ἀνάπτυξης” ( ; ! ! )
και δυστυχῶς, πάνω ἀπό το “ἓνα”
δεν δύναμαι να μετρῆσω.

.

LikeShow More Reactions

· Reply · 1m

Γελλάς
Γελλάς Κυρία Alexia,
το γιατί συνδιάσατε την ανδρεξήγηση
και τον πατροναρισμό,
με αυτά που σας απαντήσαμε,
και με ποια έννοια χρησιμοποιείτε αυτούς τους όρους,
εσείς μπορεί να το γνωρίζετε,
αλλά εμείς δυσκολευόμαστε να το αντιληφθούμε…
Αλλά βέβαια,
αν δεν δύναστε, όπως λέτε,
να μετρήσετε πάνω από το “ένα”,
λογικό είναι να ομιλείτε και με τρόπο δυσνόητο.
υστερόγραφο:
Είναι ευνόητο πως στο τελευταίο δεν κυριολεκτείτε.
Η απορία είναι αν το λέτε γιατί αποφεύγετε να απαντήσετε,
ή απλώς χαριτολογείτε…
Όπως και να έχει όμως, και εσείς μας είστε αγαπητή..

LikeShow More Reactions

· Reply · 8m

 

Alexia Christodoulou Welson

Alexia Christodoulou Welson

Ωωωωω, ΕΥχαριστῶ !!! !!! !!! !!! !!!

Το ὃ,τι “Σας” Εἶμαι “ἀγαπητή”
θα φροντίσω να το
ἀφαιρέσω ἀπό το βιογραφικό Μου.

Αχ !
Δεν το εἶχα προσθέσει.

Ὠραῖα, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα.

🙂 … ….

.

LikeShow More Reactions

· Reply · 1m

Γελλάς
Γελλάς Λολ… 😜
LikeShow More Reactions

· Reply · 3m

.

Alexia Christodoulou Welson

Alexia Christodoulou Welson

Δυσνόητη, ἀλλά και κατανοητή
ἡ ἀνταπόκριση Σου,
“γ στερητικό”ΕΛΛΑΣ.

… ….

.

LikeShow More Reactions

· Reply · 1m

Γελλάς
Γελλάς Για το κατανοητό της ανταπόκρισης,,, χαίρομαι…
για το δυσνόητο,,, είμαστε πάτσι…
ΓΕΛΛΑΣ… χωρίς στερητικό… 😎
LikeShow More Reactions

· Reply · 16m

Alexia Christodoulou Welson
Alexia Christodoulou Welson

Για το “πάτσι”
ἀμφιβάλλω, καθῶς
το παιχνίδι της πεομαχίας
δεν Με ἀφορᾶ.

Για το “χωρίς στερητικό”
ἐπ~ίσης ἀμφιβάλλω
καθῶς ἡ παραδοχή εἶναι
ἓνα “μεγάλο βῆμα”
στο ὁποῖο χρειάζεται να βγουν
τα γυαλιά που σκιάζουν
τη θωριά.

Και, ἀπό ὂτι παρατηρῶ
… μᾶλλον ὂχι σε “αὐτή” τη ζωῆ.

.

… ….

.

LikeShow More Reactions

· Reply · 3m

Γελλάς
Γελλάς Ωραίο το φιλοσοφείν,
αλλά νομίζω πως μπλέχτηκαν
τα αχλάδια με τα ασπράδια..
Όμως, όπως λέει και ο σοφός λαός:
“Καληνύχτα, και εις άλλα με υγεία”…
LikeShow More Reactions

· Reply · 1m · Edited

Alexia Christodoulou Welson
Alexia Christodoulou Welson

Καλό εἶναι να κοιμηθεῖς.
Το χρειάζεσαι.

Κι ὁ λαός εἶναι παραπλανημένος,
ὂχι σοφός.

Καλό ξημέρωμα.

🙂 … ….

.

Γελλάς
Γελλάς Το “ο σοφός λαός” ρητορικό είναι..
Περισσότερο στην παράδοση αναφέρεται,
παρά στην τρέχουσα πραγματικότητα..
Το καληνύχτα, δεν σημαίνει απαραίτητα “χρειάζομαι ύπνο”…
Σημαίνει: “καλή συνέχεια”.. και ότι προκύψει…
Καλό ξημέρωμα επίσης… !
LikeShow More Reactions

· Reply · 14m

 Alexia Christodoulou Welson
Alexia Christodoulou Welson

Ἡ ἀνδρεξήγηση
και ὁ πατροναρισμός, καλά κρατεῖ.

Και το “καλό ξημέρωμα”
δύναται να ἀναφέρεται στο
ὃ,τι Σου εὒχομαι
{ΕΥ ΕΧΩ ΕΙΜΑΙ}
ἠμέρωμα
καθῶς προβάλλονται
πολλά ζητήματα
χωρίς … “διέξοδο”.

Καλή ξεκούραση, ἐπ~ίσης.

… ….

.

LikeShow More Reactions

· Reply · 1m


.

Γελλάς
LikeShow More Reactions

· Reply · 3m

Alexia Christodoulou Welson
Alexia Christodoulou Welson

Σου πάει ΚΑΙ το ροζ.

🙂 … ….

.

LikeShow More Reactions

· Reply · 1m

.

Γελλάς
Γελλάς κι εσύ καλή είσαι…
LikeShow More Reactions

· Reply · 14m

Alexia Christodoulou Welson
Alexia Christodoulou Welson

Και οἱ … “μετρησεις”
καλά κρατοῦν.

Μακάρι να εἶχα ἀνάγκη
την ἒγκριση, οὒτως ὣστε
να “ἠρεμησεις”.

🙂 … ….

.

LikeShow More Reactions

· Reply · 9m


.

Μοντέρνος φεουδαρχισμός ~ Modern feudalism , #elenAPO146ETS

.

.

alexiA - Οἱ φόροι εἶναι ἓνα ΑΝΤΙ-δημοκρατικό καθεστῶς μοντέρνου φεουδαρχισμοῦ, μεταμφιεσμένου -συγκεκalexiA - Taxes are an ANTI-democratic regime of modern feudalism in disguise .unnice forest

.

.

Καθαρά Δευτέρα ~ με τις μάσκες πεσμένες , #el44873TRO

Alexia Christodoulou Welson published a note.
19 February at 15:16

Κι ὂμως …

Τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως
ἦταν “ἐργοστάσια”
της KRUPS κλπ κλπ κλπ
ὃπου, “το ἐργατικό δυναμικό”
ΔΟΥΛΕΥΕ “δωρεάν”,
μέχρι να … ψοφῆσει.

.
Το “ἀνάποδο” ὣς ἱστορία
φτιάχτηκε για το ἂπλωμα
των “ἐκλεκτότατων” ἀπό τους
“ἐκλεκτούς” και
την ἀπολυταρχία “τους”,
για παγκόσμια κυριαρχία.

.
Εἶναι γνωστό πως “ὁ καπιταλισμός”
εἶχε να καταδικαστεῖ, στην περίφημη
δίκη της Νυρεμβέργης.

.
Πράγμα που, οἱ Βορειο-Δυτικές
“νικήτριες” χῶρες δεν ἦταν διαθετημένες
να κάνουν κι ἀντ’ αὐτοῦ, “πέρασαν”
και τους “ἐπιστήμονες”
και τους ἐπιχειρηματίες, ἀπό
την Κερκόπορτα της Ἱστορίας,
εἰς βάρος ὃλων Μας.

.
Οἱ Η.Π.Α., κυρίως,
ἀπέκτησαν τις πυρηνικές τους βόμβες
που τις χρησιμοποίησαν κιόλας …,
την “ἐξέλιξη στην γενετική”, ὃπου
ἡ ἀπόκτηση παιδιῶν εἶναι ἀπό τις πιο
κερδοφόρες “μπίζνες” στον κόσμο …,
ὃλων των εἰδῶν τα “φαρμακευτικά”
για να γίνει ὁ πληθυσμός της Γῆς
“πελάτες” και ὂχι “κάτοικοι” …

.
… και τόσα πολλά ἂλλα κι ἂλλα.

.
Ἐντωμεταξύ,

.
στην “ἡττημένη” Γερμανία
ποτέ δεν ἒγινε ἓνας σωστός
“ἀπο~προγραμματισμός” ὣς προς
το δόγμα του ἀριανισμοῦ της
Γερμανικῆς φυλῆς.

.
Ἡ “νεολαῖα του Χίτλερ”, μεγάλωσε
και μεγάλωσαν και τα παιδιά “τους”
τα ὁποῖα, εἶναι “αὐτά” που βρίσκονται
στις θέσεις “κλειδιά” της “Εὐρωπαϊκῆς
Ἒνωσης”.

.
“Ἐνωμένη Εὐρῶπη” ἢθελε
ΚΑΙ ὁ Ναπολέοντας
(που Μας χάρισε την αὐτοκρατορία
των ὑφιστάμενων τραπεζιτικῶν Ρόθτσάϊλντ)
ΚΑΙ ὁ Χίτλερ
(που Μας χάρισε την αὐτοκρατορία
των ὑφιστάμενων πολυεθνικῶν ἑταιρισμῶν).

.
Στη δε Παλαιστίνη,

.
κουτρουβαλιάσανε τους αὐτόχθονες
σε δύο “τσέπες” γῆς
και
στιβάξανε ὃλους
τους “ἐκλεκτούς ἀπ’ το Θεό τους”
του κόσμου,
για να ΧΑΣΟΥΜΕ
ἓνα ἀναπόσπαστο κομμάτι
της ταυτότητας ΟΛΩΝ ΜΑΣ
στην πολυ~βιο~τικότητα των τόπων
που βιώνουμε τη ζωῆ.

.

Ἂς δοῦμε την μεγαλύτερη εἰκόνα
ΕΠΙ~τέλους.

.
Δεν Μας χωρίζει τίποτα
ἐκτός ἡ ἀπληστία αὐτῶν
που χρειάζονται να κυριαρχοῦν
ΠΑΝΩ ΜΑΣ
με το “διαῖρει και βασίλευε” “τους”.

.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ

.

ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΦΩΣ ΜΑΣ

.

Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη .


.

.

Audre Lorde - The master s tools will never dismantle the master s house .caricatour

Μ.Α.Τ. = , #elAPA348KO

.

Μ.Α.Τ. = ΜΠΑΤΣΟΣ . ΑΝΕΥ . ΤΙΜΗΣ . .bond 007ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ,,ΓΕΛΟΙΟΣ,, ΠΑΡΑ Μ.Α.Τ. = ΜΠΑΤΣΟΣ . ΑΝΕΥ . ΤΙΜΗΣ . .wall stripe floor checkered

.

.

Κύριος ἀπεσταλμένος , #el48882SKA

. . .

Ὁ Φρόϋντ εἶναι ὃ,τί και ὁ Hobbes
του Μεσαίωνα της ἐποχῆς που ζοῦμε.

Μεγαλομανής, με σύνδρομο “Μεσσία”
(ὣς “θεο~σεβούμενος” Ἐβραῖος, ἂλλωστε)
ἐφευρέτης της “κοκαΐνης”
την ὁποῖα και συνταγολογεῖ
ὣς πανάκεια, χωρίς ὁριοθετησεις.

Ἀπό τη “χρῆση”, ἀνάμεσα στους πολλούς
σκοτώνεται και φίλος συνάδελφος γιατρός,
με μια πολύ ἰδιαίτερη “ἀσθενη”.

Ὁ Φρόϋντ ποτέ δεν τίθεται ένώπιον
της “δικαιοσύνης” για τις φονικές “γιατριές” του.

(Και ὃλοι γνωρίζουμε τη χρησιμότητα
της “κοκαΐνης” στο ἐμπόριο και “εἰδικά”
στα χρηματιστήρια.)

Ἀντιλαμβάνεται “ἂλλο” λαβράκι για δόξα
στην “ἀσθενη” του (conveniently)
ἀποθανωντα γιατροῦ.

Την “γυναικεια ὑστερία”,

την ὁποῖα και
χρησιμοποίησαν για την γυνη~κτονία
ἲσως περισσότερο ἀποτελεσματικὀτερα
κι ἀπό το “κυνηγι μαγισσῶν”

ἀπό την ὁποῖα ἡ
ὂχι-το-ἲδιο-διάσημη
ἀσθενης, ἒβρισκε ἀνακούφιση
με το να
“συν~ὀμιλεῖ περί της ζωῆς της”
με τον γιατρό της, καθῶς
κανείς ἂλλος δεν την … “ἂκουγε”.

ὁ Φρόϋντ, μετά το φιάσκο με τη “κοκαΐνη”

“χρησιμοποίησε” για να ἐφεῦρει
το ἲσως ΑΠΟΛΥΤΟ ΟΠΛΟ
μισανθρωπισμοῦ,
την “ψυχανάλυση”.

Ὁ “ψυχαναλητής” (psychoanalyst)
στην πιο σύγχρονη του ἒκδοση
και εἰδικότερα,
μετά την ὓπαρξη του Carl Rogers,
εἶναι ὁ “psychorapist”.

Psychorapism, λοιπόν
εἶναι και ἡ μέθοδος του ἀνιψιοῦ του Φρόϋντ,
Edward Bernays.

Ὁ Bernays,
κι αὐτός με τη σειρά του ἒγραψε
ὣς σύγχρονος Μακιαβέλλι,
την “Propaganda” (1928).

Βιβλίο “βίβλο” του Goebbels
ὑπουργοῦ προπαγάνδας του 3ου Ράϊχ,
την ὁποῖα “λέξη”,
μετά το φιάσκο της ἐξάπλωσης του φασισμοῦ
ὁ Bernays μεταβάφτησε σε
“ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ”
για το “Engineering of Consent” για τις μάζες.

.

>>> Unleashing the “modern Leviathan”.<<<

.

>>> I SEE THE FNORDS <<<

.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ

.

.

Dr. Irwin Savodnik - The very vocabulary of psychiatry is now defined at all levels by the pharmaceutical industry.Carl Rogers - The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change.Khalil Gibran - pain is self-chosen - trust physician within - guided by UnSeen

Κατάντια καταντιάς , #el52678AHD

.

. . .

.
ΕΥχαριστίες και ΕΥγνωμόνοια

Constantinos Constantopoulos
&
Ioanna Gkavakou

για την ΕΝπνευση

Τα σχετικά γραπτά τους στο τέλος της ἀνάρτησης.

.

Πῶ~πῶ, ἀστειάκι !!!

+ ἀπόφθεγμα Goethe

KAI

Ὣς γεγονός !!!

Καλά να πάθουν τόσοι και τόσες
που ΔΕΝ θα φτάσουν τα 92.

92 μάλιστα βεβαῖως βεβαῖως,
ἲσως και ἐνενῆντα-τρία

με σύνταξη ὑπουργοῦ,
ὑπό Μητσοτάκη πρωθυπουργία,

~
συγχωρέστε μου
ἂν ΔΕΝ ἂκουσα την ἀπολογία του
για το παρα~στράτημά του,
ἲσως ἐπειδῆ ποτέ του
δεν ἒκανε κάτι τέτοιο
~

.
Τόσοι και τόσες
που ΔΕΝ θα φτάσουν τα 92

ἒχοντας και
την “μετεμψύχωση του Μπιθικῶτση”
τον Σάκη Ρουβᾶ, να ἀξιώνεται
να ἐρμηνεῦει ἓργα τους
με τις ΕΥ~λογίες τους

~
παρ’ ὃλο που ὁ ἲδιος ὁ ΠΟΙΗΤΗΣ
του “ΑΞΙΟΥ” ΛΟΓΟΥ,
το διαμήνησε ΠΩΣ ἒβλεπε να ἒρχεται
ἡ “βαρβαρότητα μεταμφιεσμένη”.
~

.
Τόσοι και τόσες
που ΔΕΝ θα φτάσουν τα 92

με πάρτυ και events
για τα γενέθλειά τους

κι ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
να εἶναι ΜΕ αὐτούς

ἐδῶ και 8 χρόνια ( ; )

~
κι ἂς εἶναι ὑπο κατοχῆ ἡ χῶρα,
το “ξόδεμα” χρημάτων για “αὐτά”,
ἓνας καθῶς πρέπει “πατριῶτης”
θα τα ἀρνηθεῖ …
ἀλλά, ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ τα ἀρνήθηκε

ἀφοῦ ἐπ~ίσης

φυσικά, εἶχε και την ἐξάσκηση
να κατεβαινει τα βράδυα στα θέατρα ὃπου
συνέθετε μουσική για τις παραστάσεις
και να “τυλίγει το κασέ” και να μένουν
ἀπλήρωτοι οἱ ἠθο~ποιοί ἢ ὑπο~κριτές
~

.
Τόσοι και τόσες
που ΔΕΝ θα φτάσουν τα 92

που βασανίστηκαν
ἐπί της “ἀδελφικῆς του” Χοῦντας
για τον συσχετισμό τους
μαζί του

~
που ΔΕΝ τον πρόδωσαν, ἀλλά
και που κατακρεουργήθηκε ἡ ζωῆ τους
… ἠθο~ποιοί ἢ ὑπο~κριτές οἱ περισσότεροι
ἀλλά και,
που ἒτσι ΕΥλογήθηκαν
να ΜΗΝ τον δουν
και να ΜΗΝ τον ἀκοῦσουν
να ξε~στομίζει τα “ἀστειάκια” του
~

.
Τόσοι και τόσες
που ΔΕΝ θα φτάσουν τα 92,

που ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΑΝ
να ξεμπροστιάσουν τα φασιστόμουτρα
“ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΦΟΒΗΘΟΥΝ”

και, που “κάποιοι” με ὀνόματα ὃπως
“ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” (πως) τόλμησαν
Χριστουγενιάτικα και βγῆκαν
με την παρέα τους να διασκεδάσουν
ΤΑ ΑΝΑΡΧΙΚΑ ΑΛΗΤΑΡΙΑ

και στάθηκαν μπροστά ἢ “πίσω”
ΤΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ( ; )
ἀπό την ἀ~θεό~φοβη σφαῖρα
των “ΚΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ἀδελφῶν” του

~
και που ΔΕΝ διελάλησαν
ὃπως ὁ “σοφός ἀνῆρ”
του “δις ἐξαμαρτεῖν”, πως

ὁ φασισμός
τελικά ,ΔΕΝ εἶναι “ἓνας”

«…
προ παντός στην πιο πονηρή,
ἀπατηλή και ἐπικίνδυνη μορφή του,
την “ἀριστερίστικη”
…»

και πως, ἀπό τους
“ΚΑΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ”
ὁ ἀριστερίστικος εἶναι … ὁ ἀσυγχώρητος !!!
~

.
Τόσοι και τόσες
που ΔΕΝ θα φτάσουν τα 92,

για να ΜΗΝ παιρνουν την ἂδεια
κανενός

πῆγαν και αὐτοκτόνησαν οἱ ἀναξιοπρεπεις

“Για τη ΔΟΞΑ” ( ; )

.
Ἂλλωστε οἱ γνῶμες,

ὃπως λεν και τα ὑπό~λοιπα “ἀδελφια του”

στις Η.Π.Α., εἶναι ὃπως οἱ κωλοτρυπίδες

: ὃλοι ἒχουν ἀπό μία.

.

ΔΕΝ ἒχουμε ὃλοι τον ἐπι~φωτισμό

“τον δικό του και τον δικό Σας”.

.

ΕΛΕΟΣ !!!

ΛυπηθΗτε Μας, ἀδέλφια μου.

~
Ἢ μῆπως να γίνουμε
φασίστες και δολοφόνοι,
για να συν~περι~ληφθοῦμε
στην “οἰκο~γένεια” ( ; )

… ὃπως κάνει ἂλλωστε
ἡ κάθε ἀληθοφανής “φαμίλια”
με τα “ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ”
(“Cosa Nostra”) … ε ( ; )
~

.

Στην τελική

~ και ΠΡΟΣΟΧΗ μιλῶ ΕΚ ΠΕΙΡΑΣ ~

ἂς την βγάλουν

“ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”

και μετά, σε λιγότερο ἀπό

40 χρόνια, το πολύ

να ἒρθουν και να θεωροῦνται

“ἰσότιμοι” και “με δικαιώματα”

μάλιστα … “κατα~πατημένα”,

που θα πρέπει οἱ μελιστάλακτοι

κι ἀδιάφθαρτοι πολιτικοί της ἐποχῆς

να βγαῖνουν στα συλλαλητήρια

και ἐπί σκηνῆς να συγχαῖρουν

τον 92χρονο Κραουνάκη ( ; )

για τη “ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ”

που τελικά,

“ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΑΓΜΑ”

ἂσχετα που ἡ ΠΟΙΗΤΡΙΑ του ΛΟΓΟΥ

ἲσως να ἒχει διαμηνησει, πως

“το δεύτερο” φῦλο, κατόρθωσαν

να το κατα~τάξουν … “πέμπτο”

και πως εἶναι “ἀ~σωζόμενες”

αἱ ψυχαῖ τιοῦται, … “τελικά”.

~

.

ΑΑΑΑΑ ρε ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΥ

“… ἀλῆτες … πουλιά …” … !!! …

.

.

.

ΠΛΑΚΑ ΚΑΝΩ !!! … ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ΓΕΛΑΣΑΜΕ, Ε ;

.

.

.

___

«…
Στο χθεσινό συλλαλητήριο… εθεάθησαν και δύο συνήθεις ύποπτοι, (ολίγον έως πολύ “φασίστες, ρατσιστές, τρομοκράτες, αναρχικοί, τραμπούκοι, εθνικιστές, καλοί Έλληνες, και αδέλφια του Θεοδωράκη” ) να προσφέρουν με την παρουσία τους ένα “Συν Κάτι” στον κόσμο, και να “ξεπλένουν” (τι ντροπή!) και αυτοί μαζί με τον Θεοδωράκη τους ακροδεξιούς και τους φασίστες! Ντροπή τους!!! Αίσχος!!! Αν τους συναντήσετε στην ζωή σας κρατήστε τους σε απόσταση! Μακριά και αλάργα! Αλλά, (επειδή, ίσως, είχαν καλή προαίρεση) σας παρακαλούμε : “μην δείξ’ τε καταφρόνια – το κάθε πλάσμα χρειάζεται συμπόνια”, που λέει και ο Μπέρτολτ Μπρεχτ !!!
υ.γ : αυτό το μικρό κείμενο ας διαβαστεί, παρακαλούμε, με την δέουσα σοβαρότητα και το δέον χιούμορ που του αναλογεί… Και το λέμε αυτό, και σας παρακαλούμε για αυτό, γιατί με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι το χιούμορ και το καυστικό σχόλιο του Θεοδωράκη στον πρόλογο της ομιλίας του μάλλον κάποιοι δεν το αντιλήφθηκαν … Δικαιολογημένα, μιας και δεν ήταν εκεί… Αδικαιολόγητα όμως, μιας και (δεν μπορεί!) θα τον είδαν από τις κάμερες… ΈΛΕΟΣ !!!
…»
~ Constantinos Constantopoulos

___

Ioanna Gkavakou : Ευτυχώς κάποιοι μιλάνε γιατί είναι ανατριχιαστικό αυτό που γίνεται με το ΘΕΟΔΩΡΆΚΗ. Τι είχε να κερδίσει παραπάνω δόξα; Κανείς δε κατάλαβε ότι κι αν υπήρχαν μορφώματα στη πορεία λούφαξαν λόγω της παρουσίας του; Επί πλέον δε θα πει τη γνώμη του; Από ποιόν θα πάρει άδεια στα 92; Να είστε καλά που θεαθήκατε.

___

.

.

.
[Στη φωτογραφία το 1997,
με τον πρόεδρο
της π.γ.δ. Μακεδονίας, Γκλιγκόρωφ,
μετά τη συναυλία του Mickey,
στο Ἐθνικό Θέατρο της χῶρας του (προέδρου),
την ὁποῖα συναυλία παρακολούθησε
με τη θυγατέρα του, τότε
ὁ κ. πρόεδρος αὐτός.

~
Σημείωση α’ : ἡ συναυλία ΔΕΝ ἦταν “δωρεά”
και, ΔΕΝ ἦταν με “ἐλεύθερη εἲσοδο”.

Σημείωση β’ : ὁ Mickey ἢ γνωστός στα ἀδέλφια του
ὣς Mikis, στην συνέντευξη τύπου στη χῶρα
του ἂνωθεν προέδρου, δικαιο~λογήθηκε
ὂχι στους Ἑλληνόφωνους συμπολίτες του,
στους … οἰκο~δεσπότες του “ἐκεῖ”,
με τα ἑξῆς :

«… ἐγῶ ἒχω το θάρρος να το πῶ αὐτό
και ὂχι μόνο ἀλλά νά ‘ρθω και δῶ, γιατί δεν ἒχω
πραγματικά τίποτα να κρύψω
και
δεν αἰσθάνθηκα οὒτε μία στιγμή
ὂτι Σας προσβάλλω …».

αὐτά εἶπε στους ἀντιπρόσωπους της ἐνημέρωσης
ὃχι τους Ἑλληνόφωνους,
τους … οἰκο~δεσπότες του, “ἐκεῖ”.
~]

.

.
Aristotle - A friend to all is a friend to none.Ἰσοκράτης - Άπό ὂλους τους ἀνθρώπους, οἱ πιο κακοί και ἂξιοι της πιο μεγάλης τιμωρίας εἶναι ἐκεῖνοΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ - ... εἶναι ἡ βαρβαρότητα. Την βλέπω νά ,ρχεται μεταμφιεσμένη, κατω ἀπό ἂνομες συμμαχίGoethe - on character + laugh at -white backgroundRousseau - Nature never deceives us. it is WE who deceive OurSelvesGerman proverb - when a dove begins to associate with crows its feathers remain white but its heart grows black.ΒΑΔΙΖΕΤΕ ΔΕΞΙΑ - ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΑΙ ΘΑ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΦΡΟΥΑΡΧΕΙΟΝ

ΜΙΚΗΣ Θοδωράκης - Νέα Δημοκρατία

… Βουλῆ των Ἑλλῆνων και στα ἒδρανα της Νέας Δημοκρατίας : ὁ “ἡ πουτάνα της Μεσογεῖου” Μητσοτάκης που ὑπέγραψε και την ἀποφυλάκιση του Πατακοῦ (ἑνός δηλαδῆ, ἀπό τους τρεις συνταγματάρχες της Χοῦντας και ὑπεύθυνο για το στρατιωτικό σκέλος που ἒφερε εἰς πέρας το πραξικόπημα) για λόγους “ὑγείας” και ὁ ὁποῖος, τελικά πέθανε το 2016 ἀπό πολύ βαθιά γεράματα (!!!) με τον “πρῶην ἀριστερό”, (του ὁποῖου τα τραγοῦδια κάναμε οἱ Κύπριοι ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΦΟΡΕΣ στα χρόνια που ἀκολούθησαν την πτῶσης της Χοῦντας και που δεν τραγουδιώντουσαν πια στην Ἑλλάδα τόσο, πλατινένια και χρυσά !!!), Μίκη Θεοδωράκη. .

ΜΙΚΗΣ Θεοδωράκης - στα Σκόπια 1997 - συνομλίες με Γκλιγκόροφ - θερμό κλίμα ἐπι~κράτησεΜΙΚΗΣ Θοδωράκης - 1997 - στα Σκόπια για συναυλία - ἐπίσκεψη στον τάφο του ΖορμπάΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΚΗ - ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ - ΔΕΥΤΕΡΑ -

.

.

.

«Ἐλεγχόμενη Ἀντί~Δραση» ἢ/και «Ὑπο~δοχέας Ἀντί~Δρασης» = , #el125zax

. . .

.
Τίποτα.

Εἶναι ΟΛΑ σικέ και στημένα
“ἒτσι”

ὣστε να λειτουργῆσουν ὣς
“βαλβίδες ἀσφαλειας”

για να δι~οχετευτεῖ

ἡ ΕΝέργεια
της ἐπαναστατικότητας “της μάζας”

μακρυά ἀπό ἂλλα “ζητήματα”
που χρῆζουν προσοχῆς.

.

Π.χ. :

ἀπό το τέλος του 2017,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

>>> ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ <<<

ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ

.

Αὐτό ΤΙ μπορεῖ να σημαῖνει.

.

Δύναται να σημαῖνει

πως,

ἐτοιμάζουν

ἓνα τύπου “crash”

ὃπως ἲσως και, χειρότερου αὐτοῦ
στις ἀρχές προς μέσα,
του περασμένου αἰῶνα

για ἓνα τεράστιο

«BANK RUN»

κατά το ὁποῖο

να ὁλο~κληρωθεῖ ἡ γενοκτονία.

.

ΔΕΝ εἶναι ταξική,
ΟΥΤΕ τοπική,
ΟΥΤΕ ΚΑΝ θρησκευτική
ἡ πάλη.

.

Η ΠΑΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝ~ΕΙΔΗΤΟ~ΠΟΙΗΤΙΚΗ

.

Η ΣΥΝ~ΕΙΔΗΤΟ~ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΑΠΟ~ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΣ

.

ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΦΩΣ ΜΑΣ

.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ

.

Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη

.

Καινη Τριαθηκη – Caene Triatheque – Caena Triatheca

~

“Feminization of Society”
(~ Yoko Ono)

http://imaginepeace.com/archives/23270

http://imaginepeace.com

.

Image may contain: 1 person, text
Image may contain: 1 person, text
Image may contain: 1 person, text
Comments
Aretopoulos Georgios
Aretopoulos Georgios Ελεγχόμενη εκτονωση λέγεται φίλη μου αλλά όταν το λέω είμαι γραφικός.

 

_____

Alexia Christodoulou Welson
Alexia Christodoulou Welson

Ἀρετόπουλο,

ΕΙΣΑΙ ΦΩΤΟ~ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΥΝ~ΑΔΕΛΦΙ
ΦΩΤΕΙΝΟΤΑΤΟ

ΕΥχαριστῶ και ΕΥγνωμονοιῶ
για το “ΕΙΜΑΙ” Σου, ρε !!!

.
Το “ἐλεγχόμενη ἐκτόνωση” το μετα~φέρω
ἀπό ἐδῶ και στο ἐξῆς.

Μαζί με
το “ὑποδοχέας ἀντίδρασης”
του Νικόλαος Ντερμανάκης, ὂταν
στα Χανιά που εἲχαμε βρεθεῖ,
προσπαθοῦσα να του ἐξηγῆσω
αὐτό που κάνει το σύστημα
με τα “διάφορα” που στεινει
το ἲδιο, για να ἐλεγχει ΟΛΕΣ
τις “πτυχές” και, το εἲχε ὀνομάσει
ἒτσι.

.

🙂

.

No automatic alt text available.

.

To Σοβαρό Ἀστεῖο , #el788GEL31

. . .
 
.
Ἐγῶ Σας λέω
«ΣΥΝχαρητήρια»,
παιδιά της “Γελλάς
γιατί
ΕΙΣΤΕ ΤΑ ΜΟΝΑ
σε ὁλόκληρη την
“ΕΛΛΑΔΙΤΟ~ΚΡΑΤΙΑ”
 
~
καθῶς, περί “Ἑλλαδιτο~κρατίας”
ὑπόκειται ὃλο αὐτό το ὑβριστικό
της συν~περι~φορᾶς
ἢ και, σκέτο συν~φορᾶς,
ἀ~θεό~φοβης ἀλαζονειας
και της ἂσωτης ἐσχατολογίας,
των θνητῶν αὐτοῦ του κομματιοῦ
της Γῆς
~
 
που ΔΕΝ εἶναι “γελοια” !!!
 
.
ΕΥχαριστῶ και ΕΥγνωμονοιῶ
για την ὓπαρξη του “ΕΙΜΑΙ” Σας
και
τοπο~θετοῦμαι να βοηθῆσω
ἂν Σε κάτι βρίσκεται πως δύναμαι
και συν~φωνῶ.
.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ
 
.
… ❤ … ….
 
.
 
Ὑστερόγραφο :
 
“Φυσικά”, στην ἙλλαδιτοΚρατία
ὁ “Ἀποστόλης” και ἡ “Ἑλληνοφρένεια”
εἶναι τα … “παραδείγματα του ἀστεῖου”.
 
ΔΕΝ εἶναι ὂμως, freedomtv.gr !!!
 
Εἶναι ΜΟΝΟ ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ παρά~δειγμα
της “Ἑλλαδιτο-κρατικῆς” ΓΕΛΕΙΟΤΗΤΑΣ.
 
.
 
Ἂλλο το ΓΕΛΟΙΟ
και ἂλλο,
το ΚΩΜΙΚΟ.
Το ἓνα εἶναι πορνεια
και το ἂλλο,
εἶναι δημιουργική τέχνη.
.


 
.
 
 
.

99 ἡμερῶν μπαλόνια , #elF673OUKT

. . .
 
.
Το “ἐσεῖς”, καλά κρατεῖ.
 
Ὂσο για το “Λεόντεια” ψυχή …
ε, μη ΜΑΣ βρίζεις κιόλας !
 
.
<< …
«…
Ο Σάκης Ρουβάς
είναι ένας τραγουδιστής που αγαπάει
η νεολαία.
 
Θα φέρει τη νεολαία στην πλατεία της Νέας Σμύρνης
και
θα τους μάθει τον Θεοδωράκη και
το έργο ”Άξιον Εστί”
…»,
ήταν τα λόγια του Μίκη Θεοδωράκη.
…>>
.
 
.
 
Ὑστερόγραφο :
Και αὐτό που σκέφτηκα “τότε”, ἦταν :
 
« εὐτυχῶς, που ΔΕΝ εἶναι ‘Χρυσαυγίτες’
που θέλουν να κάνουν
“ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” ὃχημά τους !… »
 
.
Γιατί, ὁ Mickeyς,
 
“να ΤΟΝ μάθει ἡ νεολαῖα” σκοτίζεται
 
και το θέμα, “αὐτό” εἶναι …
 
… να ἀνέβουν “οἰ πωλῆσεις” πάλι.
 
.
Ἀπό το 1997 και
 
την ” ΑΛΛΗ ‘νεολαῖα’ “,
 
στη νεοσύστατη “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” (του πιο Βορρά !!!)
 
που εἶχε ΤΟΣΟ σκοτιστεῖ να ΤΟΝ μάθει, πάλι.
 
.
 
Ἀπό “τότε” λέω, εἶχε “τὀσα” να πουλῆσει.
 
.
 
Ἢ μῆπως, το ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
τα τελευταῖα 8 χρόνια
(που κλείνουμε σύντομα),
ΞΟΔΕΨΕ ποτέ για γενέθλεια “πάρτυ”
για κανέναν ἂλλον “καλλιτέχνη” …
 
ἢ,
“ΑΝ”
ὃποιος δήποτε ΜΗ-λαθράνθρωπος
θα κατα~ΔΕΧΟΤΑΝ
να κατα~ΞΟΔΕΥΟΝΤΑΙ
ΤΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ για λόγου του,
ὂταν
ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΑΥΤΟ~ΚΤΟΝΟΥΝ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
για “ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” ΤΟΥΣ
 
.
ΕΝΑ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ”
του Ἑλύτη ΛΟΓΟΣ
 
κι ὂχι του MICKEY mouse !!!
 
.
 
Κι οὒτε ΚΑΝ ἀνα~φέρομαι
στα βουλευτιλίκια και ὑπουργιλίκια
με το κόμμα της πορνειας,
ὑπό πρωθυπουργία του πλέον
βρυκόλακα, της Νέας Δημοκρατίας.
 
.
 
ΑΡΚΕΤΑ !!!
 
.
 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΛΗΣΤΙΑ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΙΑ
 
.
 
« Ο,ΤΙ ΣΠΕΡΝΟΥΜΕ, ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΤΟ ΘΕΡΙΣΟΥΜΕ »
 
.
 
ΕΥχαριστίες και ΕΥγνωμόνοια
 
Νανά Παναγιωτάκη
 
για την ΕΝπνευση
 
.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ
 
.
.
Khalil Gibran -Να λυπᾶσαι το ἒθνος ...ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΚΗ - ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ - ΔΕΥΤΕΡΑ -German proverb - when a dove begins to associate with crows its feathers remain white but its heart grows black.

“ἐπιΤηδεισμός” και ἒκ~θεση προς το Φῶς , #mas3710037elKA

. . .
ΠΡΟΣΟΧΗ στις ΕΠΙ~ΛΟΓΕΣ
«…
Καλημέρα
Με λένε Κατερινα Χρονοπούλου και ειμαι στο κομμα της (…* ὂνομα κινήματος)
Έχω κάνει την σελίδα Υποστηρικτές (…* ὂνομα κινήματος) Ελληνικής Επικράτειας και Ομογένειας
και την σελίδα Υποστηρικτές (…* ὂνομα κινήματος + νομός)
Θα θέλατε να συνεργαστούμε..
Θα σας στελνω τα ονοματα απο την περιοχή σας που έχουν κάνει λικε στην σελίδα μου
αλλά και απο το επίσημο προφίλ της (…* ὂνομα προσωπικότητας)
Αν ναι περιμένω απάντηση
Με εκτίμηση
Κατερίνα Χρονοπούλου
…»
[Received on a personal email account !!!]
.
ΠΡΟΣΟΧΗ και με ΕΠΙ~ΓΝΩΣΗ
για το “πῶς”
ΔΥΝΑΝΤΑΙ να ἐκμεταλλεύονται
φωτεινά μονοπάτια
προς ἲσως ἐπιτήδειους σκοπούς.
.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ
.
ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΦΩΣ ΜΑΣ
.
Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη
.
.
product placement - an advertising technique used by companies to subtly promote their products through a non-traditional advertising ...

fact

Zaid Al-Zaidy - do well to accompany the 4 Ps of classical marketing with instilling the digital 4 Cs - propaganda placement marketing

truth~full

Military PSY OP - Tools of the trade -

“They” do not want this “here”

“ἓνα παρά~δειγμα” παλαιοῦ και παρωχημένου “ἒτσι” , #elFAK444fash

. . .
 
.
Ἓνα παράδειγμα για το “πως”
τα πράγματα που Μας μαθαινουν
εἶναι “καμωμένα”
να Μας τα μαθαίνουν “ἒτσι”.
 
Να τα ξέρουμε “ἒτσι”
ὃπως Μας θέλουν να τα ξέρουμε.
 
.
Π.χ. : το “ΕΛ” , “ΕΛΛ”
 
ἀπό τί ὃντως δύναται να προ~έρχεται
 
το “ΕΛΛηνό~φωνα”.
 
.
Σε σχέση με το να “περαστεῖ”
το “Greece” , “Greek”
 
το ἀπλωμένο … “GR” … ” .gr ” …
 
.
Ἐνῶ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ να ἦταν
 
… “ELLAS” , “Ellenic” … ” .el ” …
 
.
Και ΟΧΙ “Hellas” ἢ “Hellenic”
 
που τα συνδέει με … “Hell” > “Κόλαση”
 
.
 
Το Ἑλληνικό 12θεο
εἶχε
6 ΘΕΟΥΣ
και
6 ΘΕΕΣ.
 
Οἱ ἙλληνόΦωνες φυλές
εἶχαν το ΘΗΛΥ και το ΑΡΡΕΝ
σε ἰσο~ρροπία
 
Το “Yin και Yang” π.χ. στην Ἀσία.
 
.
 
ΔΕΝ εἶναι σε ἀντιπαράθεση μεταξύ τους.
 
Εἶναι σε συνεχῆ ῥοῆ
 
και ἀνα~κίνηση προς ἰσορροπία.
 
.
 
Εἶναι ἡ ΕΝέργεια
 
.
 
Ἡ συνΠΑΝτική ἐξ~ίσωση
 
του … 1 + 1 = 3 …
 
καθῶς ὑπάρχει το “+”
 
που τα συν~κινεῖ.
 
.
 
ΕΥχαριστίες και ΕΥγνωμόνοια
 
Ντερμανάκης Νικόλαος
 
για την ΕΝπνευση
 
.
 
.

ΔΕΝ εἶναι “ἀνοικτά” , #elTOUR0156lu

. . .
 
.
Δεν εἶναι “ἀνοικτά”.
 
Ἀπλῶς, λέμε ἀπ’ ὃλα.
 
Ὃ,τι χρειάζεται για την προπαγάνδα.
 
Ὁ Donald, π.χ., εἶναι “ἀνοικτά”
ἀντισημητικός
ΚΑΙ
ἐπ~ίσης “ἀνοικτά”
ὑπέρ του Ἰσραῆλ.
 
Δεν ὑπάρχει στην πολιτική
ΚΑΝΕΝΑ “σταθερό” ἀξιοπιστίας.
 
Εἶναι ΟΛΑ, marketing και P.R..
 
.
Ὁ Endward Bernays, ὁ πρῶτος διδάξαντας
Μας τα “χάρισε” ὂλα αὐτά, με το βιβλίο του
“Propaganda”, το 1928.
 
Βιβλίο που ἒγινε “ἡ Βίβλος” του Goebbels
του περιβόητου “ὑπουργοῦ προπαγάνδας”
της Γερμανίας του 3ου Ράϊχ.
 
Μετά το τέλος του 2ου Παγκοσμίου
και τον “κακό συσχετισμό” με τη λέξη
“προπαγάνδα”, ὁ Bernays
ἀπό “πατέρας” ἒγινε και “νονός”
βαφτίζοντας τη δράση της πλάνης
και χειραγώγησης για παρα~πλάνηση
: “Δημόσιες Σχέσεις”.
 
.
Σε ΟΛΑ Μας, “αὐτό” ζοῦμε
και τίποτα ἂλλο :
 
> Corporate engineering of consent < .
 
 
.
 
ΕΥχαριστίες και ΕΥγνωμόνοια
 
Άρθρα Κείμενα Εκπομπές Μιχάλη Παρασκευά
 
για την ΕΝπνευση
 
.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ
 
.
 
ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΦΩΣ ΜΑΣ
 
.
 
Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη
 
.
.
bell-hooks-imperialist-white-supremacist-capitalist-patriarchy-patriarchal-terrorism

“Φωνακτά” , #elFWS006013

. . .
 
.
 
Σάββατο σήμερα.
 
Ἡ Κυριακή των Ἰουδαῖων.
 
… πως ἂλλαξε “αὐτό”
την ῥοῆ της ἐβδομάδας ὃλων Μας.
 
Τράπεζες κλειστές.
 
Ἒπειτα, συμπεριλήφθηκαν
τα “δημόc.i.a.”
 
.
Σχιζοφρενικά ζοῦμε
ἐδῶ και δεκαετίες.
 
Ἡ καταπόνηση ταχύτητας
των working days
και
το Σαββατοκύριακο.
 
.
Και το Ἡλιακό ΜΑΣ το ἀστέρι
να ἀνατέλει και να δύει,
με Μας
να βάζουμε ΤΟΟΟΟΣΕΣ μαλακίες
ἀνάμεσα σε αὐτό.
 
.
 
Καλημέρα παῖδες !
 
.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ
 
.
 
Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη
 
.
.
idle people yet nature

Αὐτά που “αὐτοί” κάνουν. Αὐτά που Ἐμεῖς ΕΙΜΑΣΤΕ. #elVIsR0100

. . .
.
Και, ποια διαφορά ἐπιδεικνύω
ἀπό τους κακοποιούς ζῶων
με την “αὐστηρῆ τιμωρία”
προς τους κακοποιούς ζῶων.
.
Ἂλλωστε, τις αὐστηρές τιμωρίες
τις ΑΞΙζουν οἱ βιομηχανίες
οἱ ὁποῖες, θυσαυρίζουν
με
την κακομεταχείριση των ζῶων
για την ἐκμετάλευση
στα ἐκπορευόμενα προϊόντα τους
προς κατανάλωση Μας.
.
Π.χ. τις ἀγελάδες
με τους ΥΠΕΡογκους μαστούς
ἀπό τα “ἐνισχυτικά” φάρμακα
(βλέπε MONSANTO,
και σκέτο πια BAYERN)
για να “παράγουν” 150% περισσότερο
ἀπό το φυσιολογικό τους,
τους γεμάτους πυον ἀπό μαστίτιδα,
που ΔΕΝ δύνανται να περπατῆσουν,
πονοῦν
και ΔΕΝ βόσκουν σε λιβάδια
.
Και, που “φυσικά”
ὃλα αὐτά τα ἀρρωστημένα προϊόντα
καταλῆγουν
στους δικούς Μας ὀργανισμούς
με ὃλες τις ἀρρώστιες που ἐπιφέρουν
.
Για να θυσαυρίζουν
ΚΑΙ ΠΑΛΙ οἱ βιο~μηχανίες
ἀπό τα “θεραπευτικά” φάρμακα
που ἐκπαιδεύουνται οἱ στρατιές
της ἰατρικῆς να πουλοῦν
και Ἐμεῖς,
για ἀκόμη μια φορά,
να καταναλώνουμε.
.
Ὃπως λέει και ὁ Deepak Chopra :
«…
Ἀντί να σκεφτόμαστε
“ἒξω ἀπό το κουτί”,
να ξεφορτωθοῦμε το κουτί.
…»
.
ΕΥχαριστίες και ΕΥγνωμόνοια
Stalo Hadjigeorgiou
για την ΕΝπνευση
.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ
.
Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη
.

Αὐτά που “αὐτοί” κάνουν. Αὐτά που Ἐμεῖς ΕΙΜΑΣΤΕ. #el0472

. . .
 
.
Ἡ γελειότητα του ἀλαζονικοῦ συστήματός “τους”.
Το παλαιό παράδειγμα του κόσμου, τελειῶνει.
 
Ὁ οὐροβόρος ἒχει ἢδη δαγκῶσει το κεφάλι του.
 
.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ
 
.
 
Ὂχι την ΑΝΤΙ~σταση.
 
Την συν~ειδητο~ΠΟΙΗΣΗ.
 
.
 
Το ΕΝκτίΖΕΙΝ της ΚΑΙΝΗΣ ΤΡΙΑΘΗΚΗΣ ΜΑΣ.
 
.
 
Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη
 
.
 
ΕΥχαριστίες και ΕΥγνωμόνοια
 
Αρετόπουλος Γεώργιος
 
για την ΕΝπνευση.
 
.
 
… 🙂 …
 
.
Ale3ia - Embracing our end, makes us able to GRATIFY our life. - ἈγκαλιάΖΩΝΤΑΣ το τέλος Μας, Μας κάνει ἰκανούς να ΠΛΗΡΟΥΜΕ τη ζωῆ

Αὐτά που “αὐτοί” κάνουν. Αὐτά που Ἐμεῖς ΕΙΜΑΣΤΕ. #el0254

. . .
 
.
“Στο ὂνομα της ἀγάπης”,
εἶναι βλάσφημο να συσχετίζεται
ἓνα ὂνομα που στην ἱστορία
θα μεινει ὣς χειρότερο
και του “Ἑφιάλτη”
και του “Ἱοῦδα”.
 
Ἂλλωστε, ὁ Τσίπρας
οὐδεμία σχέση ἒχει με το “πάντα”
και εἶναι ὃ,τι πιο ἀναληθές
να τοποθετειται ἡ ψυχασθένειά του
δηλαδῆ το σύνδρομο de Clérambault,
ὣς κάτι “ὀμαλό και φυσικό”.
 
.
ΕΥχαριστίες και ΕΥγνωμόνοια
 
Αρετόπουλος Γεώργιος και Νανά Παναγιωτάκη
 
για την ΕΝπνευση
 
.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ
 
.
 
Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη
 
.
Hippocrates - what sort of person has a disease than what disease has a person

.

Αὐτά που “αὐτοί” κάνουν. Αὐτά που Ἐμεῖς ΕΙΜΑΣΤΕ. #el0148

. . .
 
.
Bλέπουμε που ὁδεύουμε
και το σύστημα
σε “αὐτό” ἐπακριβῶς ἐστιάζει.
 
Το να τα βλέπουμε
και
να παρα~λύουμε ἀπό το φόβο.
 
Για το “μέγεθος”,
που ποτέ δεν μπορεῖ να ἀντιμετωπιστεῖ.
 
“ΑΥΤΟ” θέλει το σύστημα.
 
Στην “παρά~λυση” Μας να ἐστιάζουμε,
συν~έχεια.
 
.
Το σύστημα ΔΕΝ πέφτει με τίποτα
με το να λέμε, “ἀντι~στεκόμαστε”.
 
Και, ΔΕΝ Εἲμαστε οἱ περισσότεροι
σε θέση να “ἀγωνιστοῦμε”
με τους “πατρο~παρά~δοτους”
τρόπους.
 
Και, ΔΕΝ εἶναι θέμα ἀνικανότητας.
 
.
ΔΕΝ εἶναι να σκεφτόμαστε ἒξω ἀπό το κουτί.
 
Εἶναι ἡ ΣΥΝ~ειδητο~ποίηση
πως
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΥΤΙ.
 
Εἶναι καιρός να σκεφτοῦμε
ΜΗΤΡΟ~παρά~δοτους τρόπους.
 
.
Να κτίΖΟΥΜΕ την ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ ΜΑΣ.
 
.
Το σύστημα ΤΡΕΦΕΤΑΙ ἀπό
τη σημασία που του δίνουμε.
 
.
Να ΕΣΤΙΑ~ΖΟΥΜΕ στο κόσμο
που ΜΑΣ ἀξίΖΕΙ
και
που ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ.
 
‘Eπειδῆ “τον” θελήΖΟΥΜΕ
και “τον” ΕΝκτίΖΟΥΜΕ.
 
.
 
ΕΥχαριστίες και ΕΥγνωμόνοια
 
Νανά Παναγιωτάκη
 
για την ΕΝπνευση
 
.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ
 
.
 
Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη
 
.

Ἀναπόφευκτα ~ , #OPel100Cyear4

. . .

.
Ἀγαπημέν@,

Ναι! Εἶναι “ΤΩΡΑ ΤΕΛΟΣ, ΜΑΓΚΕΣ!”

Να Σου ΕΝθυμίσω ἀκόμα κάτι, θέλω.

Στον συνΠΑΝτικό χρονο~χῶρο
εἶναι ΗΔΗ τελειωμένο.

Αὐτό που βιώνουμε στα “ἰσο~γεια”
ἒχει ἀκομα να … προς~γειωθεῖ.

Ναι, εἶναι “στρατόπεδα”
και ναι, εἶναι μέχρι “τέλους”.

ΠΑΝτα αὐτή ἦταν ἡ μάχη
και ΠΑΝτα “ἐδῶ” κατα~ληγει.

Αὐτό που το κάνει τριαφορετικό
στη δική ΜΑΣ ἐποχη, εἶναι
ἡ “ἀναρχικότητα”.

Δηλαδῆ,
ἡ ΕΠΙ~λογή,
ἡ ΕΥΘΥΝΗ αὐτῆς τῆς ἐπι~λογης
και τρίτον,
ἡ ΑΠΟΛΥΤΗ ἀπόρριψη της βίας.

Ὁ ΚΑΘΕ ἓνας ΜΑΣ
ἒχει κάνει ΗΔΗ την ἐπι~λογή,
εἲτε ἀντι~λαμβάνεται την εὐθύνη
εἲτε ὀχι, την ἒχει ΗΔΗ κάνει.

Ἡ “βία”, που ἀντι~μετωπίΖΟΥΜΕ
εἶναι στο “ἐνάντια” της ΦΥΣΙΣ
και ΦΥΣΙΣ ΜΑΣ, που κατα~δεχόμαστε
να βιώνουμε.

~ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Η ΟΜΟΡΦΗ ~

Ὁ λαθράνθρωπος “αὐτό”
δεν ἐπι~λέγει να το ἀντιληφθεῖ.

Και “αὐτό” εἶναι ἡ “βία” στη ζωῆ.

Ὁ φοβοφοβισμός
του παλαιοῦ παραδείγματος
ἒχει φτάσει στον κορεσμό
και τελείωσε.

Ἡ ψευδαίσθηση
της “ἐλεύθερης ζωῆς”
ἒχει ΚΑΘΟΛΑ ξεσκεπαστεῖ.

Δεν ὑπάρχει “ψέμα”
να κρυφτεῖ και να μην φαίνεται, πια.

Ἡ Α~ΛΗΘΕΙΑ
τρια~φαίνεται ΠΑΝτοῦ.

Εἲτε Μας ἀρέσει, εἲτε ὂχι.

Και το “σύστημα”
Μας προγραμμάτισε
να μην Μας ἀρέσει, βέβαια
ἐπειδῆ,
ΠΩΣ ΑΛΛΙΩΣ
θα γινόμασταν οἱ
“ΚΑΤ~ΑΝ~ΑΛΩΤΕΣ”
του ψεῦδους και της ἐξαπάτησης.

Το παλαιό παράδειγμα του κόσμου “τους”
εἶχε κατασκευάσει τα ΠΑΝτα
γύρω ἀπό τον
λήθαργο της ΚΡΙΣΗΣ,

Ἡ “κρίση” ἒγινε
ἀπό
ΥΨΙΣΤΗ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ,
το
ποδαπό ὑπο~κατά~στατο
ἀπο~φυγους ὓπαρξης.

Ἡ “ΚΡΙΣΗ” Μας
ἒγινε “κρητική”
και το “ΚΡΙΤΗΣ”,
“κρητικός”, και
δεν ἐννοῶ βέβαια
την νησιώτικη καταγωγῆ.

Ἡ “προπαγάνδα” (Edward Bernays)
“τα λόγια της πλάνης”
ἂπλωσαν κι ἐπ~έφεραν
το ὑπουργειο του Joseph Goebels.

Ὁ ἀρχιδο-πατριάρχης, μετά το “φιάσκο”
της ἂλλαξε το ὂνομα και την ἒκανε
“Δημόσιες Σχέσεις”,
για να την ἐκ~πορνεῦσει
στους γνωστούς της μνηστῆρες,
που ΔΕΝ εἶχαν ἀλλάξει,
χωρίς ὂμως, τα
“ἀνεπιθύμητα παρελειπόμενα”
της κουμπάρας “μάζας”,
που θα δύνατῳ να την ἀνα~γνώριζε.

Και “ἐδῶ” κατα~λήγουμε :

στην ἀνα~γνωρισιμότητα
της ἐκ~πόρνευσης
και
των μαστροπῶν
{ἀρχαῖα Ἑλληνικά “μαστροπός” > “μαστρός”
= “τίτλος ἀξιωματοῦχου με ἀρμοδιότητα
στις χρηματικές συναλλαγές”}.

Και πέρα ἀπό τους “ἱερό”~δουλους

(για τί
ἀπό “ἱερεῖς” ξεκίνησε
ἡ παρα~πλάνηση)

και πέρα ἀπό τους προ~αγωγούς “μαστῆρες”

{ἀρχαῖα Ἑλληνικά “μαστήρ”
= ἀξιωματοῦχος τῶν Ἀθηνῶν, ἀρμόδιος για
την κατάσχεση περιουσιῶν που ἀνήκαν
σε ὀφειλέτες του δημοσίου και ἐξόριστους.}

“βλέπουμε” ΕΠΙ~ΤΕΛΟΥΣ

το “Θέατρο Σκιῶν”
στη σπηλιά του Πλάτωνα

και,

την ΕΞ~ΟΔΟ
προς το ἀ~ληθινό ΦΩΣ.

.
Ἡ ἀπ~ελευθέρωσή Μας, λοιπόν,
ἒγκειται στου κάθε ἀτόμου,
την ΕΝθύμιση
για το Φῶς που μετα~φέρει
και την ἀνάληψη εὐθύνης του.
.

Ὃπως και να ἒχει, ἐν τέλῃ …

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ

.

ΕΥχαριστίες και ΕΥγνωμόνοια

Giannis Athanasiadis

για την ΕΝ~πνευση συν~οδοιπορίας

Ἀνέσπερα – Anespera – Ανέσπερα

στο ΣύνΠόσιο Ψυχῆς – Symposium of Psyche

.

Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη

.

Jim Morrison - freedom = cant be lg scale revolution till personal on individual level - must happen inside first

Αὐθάδεια κι Ἀναίδεια , #DPel732922zil

 

. . .

.
Stamatis Kraounakis,

ΔΕΝ ξεχνιέται το σε “ποιους” ΔΕΝ
ΔΕΝ ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΙ.

Ἂλλο να ὑπηρετεῖς την ΤΕΧΝΗ
και ἂλλο θρασύδειλους “τεχνο~ΚΡΑΤΕΣ”.

Την Ἀ~λήθεια
δεν δύναται να την κρύψει κανείς,
ὃσα “φούμαρα” ὠραῖα και να παρουσιάζει.

Και ἡ ἀλήθεια εἶναι πως
ἡ ΟΜΟΡΦΙΑ βρίσκεται στο Φῶς.

.

ΕΧΟΥΜΕΝ ΕΠΙ~ΓΝΩΣΗ ΑΙ ΦΩΤΟ~ΦΥΛΑΚΑΙ

.

ΑΓΑΠΗ ~ Α~ΛΗΘΕΙΑ ~ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
εἶναι τρεις λέξεις που σημαινουν το ἲδιο
και καμία δεν μπορεῖ να ὑπαρχει χωρίς
την ἂλλη παροῦσα.

.

Alexia Christodoulou Welson

.
Ὑστερόγραφο :
Jenny Gaitanopoulou – Τζένη Γαϊτανοπούλου
εἶναι ἀπό τις ΜΗΤΕΡΕΣ της Τέχνης
που Μας γαλούχησαν.
Μην τολμᾶς να Μας παρουσιάζεσαι ὣς
ὁ “ἀπό-μηχανῆς-Θεός” που την “ἀνα~κάλυψε”
και πως τῶρα ἐπι~τέλους εἶναι “ἀνα~γνωρισμένη”
κι ἀπό σένα.
.

Jenny Gaitanopoulou ~ Τζένη Γαϊτανοποῦλου facebook page posts

.

.
Adrienne Rich - art means nothing if simply decorates dinner table of power which holds it hostage

LikeShow More Reactions

· Reply · Yesterday at 07:28 · Edited

.
.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προσωπικά θεωρώ άτοπο κάτω από μια τέτοια δημοσίευση να ασκείται πολεμική προσωπική σε αυτόν που εξέφρασε το θαυμασμό του. Και σε ουδεμία περίπτωση δεν διαφαίνεται η πρόθεση του γραφοντος να “αναγνωρίσει” την Τζένη Γαϊτανοπουλου. Γνωρίζει πολύ καλά άλλωστε ο κύριος Κραουνακης πως κάτι τέτοιο δεν το χρειάζεται η κυρία Τζένη και σίγουρα δεν ήταν αυτός ο σκοπός του. Είμαι σίγουρη πως αν το ξανασκεφτειτε πιο συγκεντρωμενα θα αναθεωρησετε το παραπάνω σχόλιο και θα το διορθωσετε. Αν υπάρχει προσωπική εμπαθεια προς το άτομο του κυρίου Κραουνακη από μέρους σας αυτό είναι κάτι που δεν αφορά τη σελίδα της Τζενης Γαϊτανοπουλου, ούτε την ίδια, ούτε την παράσταση στο σύνολο της. Και ο στοιχειωδης σεβασμός προς το πρόσωπό της θα σας υποδειξει τι πρέπει να κάνετε.

LikeShow More Reactions

· Reply · 18 hrs
.

.

Stamatis Kraounakis
Stamatis Kraounakis ΧΡΙΣΤΙΝΑ σας Ευχαριστω

LikeShow More Reactions

· Reply · 16 hrs

.
.

Stamatis Kraounakis
Stamatis Kraounakis Κυρια Χριστοδουλου,οταν καποιος φερνει λουλουδια,κι απο πανω ενας αλλος κανει τα κακα του,ο χαλια ειναι αυτος που κανει τα κακα του.
Δεν ξερω ποιος διαχειριζεται το προφιλ αυτο,καντε τα κουμαντα σας.Ειλικρινα ευχαριστω για την αναδημοσιευση,ειναι ο τι λιγωτερο μπορουσα να πω γι αυτο που εζησα και λυπαμαι γιατι παντα υπαρχει εστω ενας να χαλασει το παρτυ.Φιλια

LikeShow More Reactions

· Reply ·1· 20 hrs

.

.

Καρδίσματα και Ξε~καρδίσματα , ~OPelCAR282678pbs

. . .

.
Γιατί να ξεκαρδιστῶ ;

Τόσα χρόνια Παπανδρέϊκο κλπ (ΠΑΣΟΚ)
κι “Α~ΚΟΜΑ” ὑπάρχει …

ΤΟΟΟΣΑ χρόνια Καραμανλέϊκο, Μητσοτακέϊκο
(ΝουΔου) και ἀκόμα “ὑυυυυπ~άρχει”.

.

Που ψήφισα ΑΛΛΑ~ΓΗ
με ΑΡΙΣΤΕΡΟ πρῶτη φορά κόμμα ;

.

Στον ΣΥΡΙΖΑ που πιστέψαμε,

ἢταν ΚΑΙ

ἡ ΕΞ~ΑΙΡΕΤΗ
Ζωή Κωνσταντοπούλου – Zoe Konstantopoulou

που ἒγινε ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΗΣ.

Μιας Βουλῆς που
ΔΕΝ ξανα~είχαμε ΠΟΤΕ ΠΡΙΝ
και που,
ΕΛΑΜΨΕ ἀνά την Ὑφήλιο
για τα πράγματα που ἒφερε εἰς πέρας
στους λίγους μῆνες !!!

.
Γιατί να ξεκαρδιστῶ, λοιπόν ;!!

.
Που ΕΝΑΣ λαθράνθρωπος

που δεν ἦταν ἡ καταγωγῆ του
κεφαλαιο~κρατική

και που, ἢθελε ὂμως
να φτάσει “ψηλά”

χωρίς να γίνει

εἲτε του “ὑπο-κόσμου”, τζόγου κλπ
(βλέπε π.χ. ἰδιοκτῆτες ποδοσφαιρικῶν ὀμάδων)
καθῶς ΔΕΝ κατειχε το ἀπαραίτητο “νιο-νιο”,

εἲτε “χασάπης”, μισθοφόρος βίας κλπ
(βλέπε π.χ. τραμποῦκους, φασίστες)
καθῶς ἀνακατεύται και μόνο να δεῖ, αἳματα.

Τί του ἒμενε ;

Πολιτικός “ὃσα παιρνει ὁ ἂνεμος”, βεβαιότατα.

.
Ὂχι σε “κομμουνιστικό” κόμμα βέβαια,

για τί ΕΚΕΙ κι ἂν ἰσχύει ἡ γελειότητα
της “οἰκο~κρατικης ἐπωνυμίας”
με την ΑΠΟΛΥΤΗ “ἂρνησιο~γνωσία” ὂμως
(βλέπε πολλά π.χ. ἐπίθετο “Ρίτσου”,
“Κουτσοῦμπας”).

Ὂχι σε “Δημοκρατικό” κόμμα βέβαια,

για τί ΕΚΕΙ κι ἂν ΔΕΝ ἰσχύει ἡ ΔΗΜΟ-κρατία
και ΕΚΕΙ κι ἂν ἰσχύει το “ἐπΩνυμο”
οἰκο(α)γένειας ἢ/και δια~σημότητας
(βλέπε πάρα πολλά π.χ. Μίκης Θεοδωράκης,
Ἂδωνις Γεωργιάδης).

Ὃχι σε “Σοσιαλιστικό” κόμμα βέβαια,

για τί ΕΚΕΙ κι ἂν ἰσχύει το παλαιο~λιθικό
του “μπατε σκύλοι ἀλέστε” διά~σημοι και “μη”
(βλέπε ὑπέρ του δεόντος πολλά π.χ. Πάγκα(λ)λος,
Βενιζέλος, Semitiς).

.
ΔΕΝ με ἀφορᾶ ἡ λαθρανθρωπία
ΕΝΟΣ ματαιόδοξου μασκοφόρου.

Με ἀφορᾶ το “ΦΩΣ” που
μετα~φέρω.

Και,
Ο,ΤΙ και να κάνουν “αὐτοί”
ἀπό και προς … φοβοφοβισμό,

“ΕΙΜΑΙ”
με την εὐθύνη Μου
να ΜΗΝ κρύψω
το “ΦΩΣ”
που ἐγγενῶς φέρω.

Ἒτσι κι ἀλλιῶς, στον
συνΠΑΝτικό χρονο~χῶρο,
εἶναι ΗΔΗ τελειωμένο.

Μάντεψτε ΤΙ κερδίΖΕΙ !
😉

.
Α! Ναι ! … Και,

“γελάει καλλίτερα αὐτός που γελάει
… τελευταῖος”

.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ

WE ARE HERE TO CARRY THROUGH

.

Περί “παραδείγματος” 06-12-2008 , #PSel1323fg2313

. . .
 
.
Και ὁ τότε
“πρωθυπουργός του κράτους”
@Konstantinos Karamanlis (ἀνιψιός junior)
δεν ἒχει (καν) σελίδα στο … facebook.
 
Ποῦ να βρίσκεται ἂραγε “αὐτό
το στρουμπουλό παιδί” ;
 
.
Ἐνῶ ἓνα ἐπόμενο,
… “το σοβαρό παιδί”
 
της “παλαιᾶς σχολῆς”,
 
του … “μάζεψέ την” …
που κι αὐτό …
 
… ἒσκιζε μνημόνια …
 
“μῆνα με το μῆνα, ἐβδομάδα μ’ ἐβδομάδα,
μέρα με τη μέρα, σελίδα – σελίδα …”
 
κλπ κλπ κλπ,
 
και που μάλιστα …
 
… “προς~ΠΑΘΗΣΕ” να παρΕΥρεθεῖ
 
στους πλημμυρο~παθεις
της Πελοποννῆσου … “ΠΑΛΑΙΟ~τερα”
 
(ἀρχές μετά “Χρηστοῦ” νομίζω ἦταν)
 
… χωρίς ΑΠΟ~τέλεσμα
ΜΕ ἀπο~ΤΕΛΕΣΜΑ …
 
εἶχε ἐπ~ίσης δηλωσει :
 
«…
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟ~ΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ
ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΑ* ΚΑΠΟΙΟΣ
ΕΙΝΑΙ
ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
…»
~ Αντώνης Σαμαράς / Antonis Samaras
 
{* κυβερνῶ : κύβος + θέτω > βάζω σε κουτί}
 
.
 
Ω Ρ Α Ι !!!
 
.

Antonis Samaras - THE BEST WAY FOR SOMEONE TO GOVERN IS TO SET AN EXAMPLE

«ἀνΤάξια λόγια» και ἂλλα ἀνεκδιήγητα , #ELL0213

. . .
 
Φέτος,
 
10 Ἰουνίου, 2017 , ΔΙΣΤΟΜΟ
 
«…
Ἐδῶ ‘ναι το πικρό το χῶμα του Διστόμου.
Ὢ, ἐσύ διαβάτη,
ὃπου πατήσεις να προσέχεις –
ἐδῶ πονᾶ ἡ σιωπή, πονάει κι ἡ πέτρα κάθε δρόμου
κι ἀπ’ τη θυσία κι ἀπ’ τη σκληρότητα τοῦ ἀνθρώπου.
Ἐδῶ μιά στήλη ἁπλή, μαρμάρινη, ὃλη κι ὃλη
με ὀνόματα σεμνά, κι ἡ Δόξα τά ἀνεβαίνει
λυγμό-λυγμό, σκαλί-σκαλί, μεγίστη σκάλα.
…»
~ Γιάννης Ρίτσος
 
16:30-Στοῦρε Λινέ (μέλος Διεθνούς Ἑρυθροῦ Σταυροῦ)
 
.
 
Ἡ Ζωῆ Κωνσταντοποῦλου
στέκεται ἀπέναντι στο Γερμανό πρέσβη
(και ὂχι τουρίστα)
και τον ἐμποδίζει να βεβηλωσει
το μνημειο και ἐπέτειο.
 
Ὁ Γλέζος, παραγκωνίζει την Ἑλληνίδα
και παῖρνει στρατά τον Γερμανό,
με μανία
να τοποθετηθεῖ το Γερμανικό σύμβολο
του ΑΙΣΧΟΥΣ
ΞΑΝΑ πάνω στα θύματα του μαρτυρικοῦ
για ΟΛΟΚΛΗΡΗ την ἀνθρωπότητα,
τόπου αὐτοῦ.
 
ΟΝΤΩΣ,
ΔΕΝ ὑπάρχουν λόγια
ἀντ~άξια
του “ἀνθρωπου” αὐτοῦ.
 
.
 
ΒΕΒΗΛΩΣΗ ~ ΠΡΟ~ΔΟΣΙΑ ~ ΠΕΡΑ~παρα~ΠΛΑΝΗΣΗ
το παλαιό παράδειγμα του κόσμου, τελειῶνει.
 
ΕΧΟΥΜΕΝ ΕΠΙ~ΓΝΩΣΗΝ ΑΙ ΦΩΤΟ~ΦΥΛΑΚΑΙ
 
.
Ὑστερόγραφο :
 
20 χρόνια μετά, 30/10/2017
ἀπό την ἀμετάκλιτη ἀπόφαση για το Δίστομο,
κανένας ὑποτέλειας ὑπουργός “Δικαιοσύνης”
δεν ὑπογράφει.
 
στο 27:00
 
.
Ἡ Ἑλλάδα παραμένει ἡ ΜΟΝΗ χῶρα
την ὁποῖα ἡ Γερμανία ΔΕΝ ἒχει ἀποζημιώσει
για τις καταστροφικές ἐχθροπραξίες της.
 
Ἐπ~ίσης,
ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ ΜΟΝΗ χῶρα,
 
με τις ὑπογραφές και του “Βασιλέα της Ἑλλάδος”
και του πρωθυπουργοῦ της χῶρας Καραμανλῆ
που με διάταγμα
 
(το πρῶτο του που ὑπογράφει ὁ Καραμανλῆς
ὣς πρωθυπουργός το 1959)
 
ἐλευθερώνει τους ὑπο κράτησην
για ἐγκλήματα πολέμου Γερμανούς στρατιωτικούς
καθῶς και,
παραιτειται ΚΑΘΕ δίωξης (!!!).
 
.
Μετά ἀπό αὐτό, χρήματα καταφθάνουν
με το “σχέδιο Μάρσαλ” των Η.Π.Α.,
και “αἱ Ἀθῆναι” … τσιμεντόνονται.
Ἡ Φύσις,
τα ποτάμια και τα “ἀμπέλια” της π.χ.
μπαζόνονται και,
ἀρχίζει “ἡ ἀνάπτυξις”.
 
.
Την ὁποια θα “ὀλοκληρωσει”
ἀπό τον Ἀπρίλη του 1967, ἡ Χοῦντα
 
και,
ἀφοῦ ἐκπονῆσει την τελευταῖαν της
ἀποστολή για τον διαμελισμό / βιασμό
τῆς Κύπρου, με
 
πολλαπλές ἀπόπειρες δολοφονίας
του Προέδρου της, τελικῶς
το πραξικόπημα και την παροχή
δυνατότητας Τουρκικῆς εἰσβολῆς,
 
θα “ἀποχωρῆσει” πολύ ἁπλά,
για να “παρα~χωρησει ἀ~βίαστα”
 
στον,
ἐπί 11 χρόνια (!!!) “αὐτο~ἐξόριστο”
Καραμανλῆν (και πάλιν),
 
ὁ ὁποῖος, ἐξερχόμενος του ἀεροπλάνου
 
ἐκ των Παρισίων ὃπου και “αὐτο-ἐξ~οριζόταν”
τα ΕΝΤΕΚΑ αὐτά χρόνια,
 
το πρῶτο που θα ξεστομίσει
ὣς “σωτῆρ”, εἶναι (και πάλιν)
 
το περίφημον :
“Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΙΤΑΙ ΜΑΚΡΑΝ”
 
και,
μαζί με ἓνα “νέο” διάταγμα (Ἰούλιος, 1974)
μη δίωξης …
 
θα νίψει τας χειρας
 
για ὃλα τα “πεπραγμένα”
που διαδραματίστηκαν (και πάλιν).
 
.
Μάλιστα,
ὁ Μητσοτάκης (Senior)
 
που “κακο~πέρασε” στην κατοχή
 
ὣς πρωθυπουργός,
θα ὑπογράψει το 1990,
την ἀποφυλάκιση του Παττακοῦ,
 
δηλαδῆ,
του ἀτόμου που κατ’ ἐντολῆν του
δια~πράχθηκε “ἡ ἐπαναστασις”
της Χοῦντας
 
για λόγους ὑγειας
(!!! παρα~φροσύνης ; !!!)
ὁ ὁποῖος και τελικῶς ἀπεβίωσε
“μόλις” 26 (ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) χρόνια μετά.
 
.
Την Ἑλλάδα του 21ου αἰῶνα,
 
μετά τα θριαμβολογικά
“ἐντελῶς τυχαῖα συμβάντα”
 
(Εὐρωπαϊκά κύπελλα ποδοσφαῖρου
μ’ ἓναν νέο-“Ὂθωνα” για προπονητῆ,
Ὁλυμπιακοί Ἀγῶνες με λεφτά που ὑπῆρχαν
και πλήρωσαν τις “ἐργο~λαβίες”,
πρωτιές Eurovision “πανηγυριῶν”
στην χῶρα που ἒχει κύριο εἰσόδημα της
την πατέντα της δυναμίτιδας κ.λπ κ.λπ κ.λπ)
 
θα ἐξαντλησει ἐκ νέου ἡ Γερμανία
κατά κύριον λόγο,
με τη νεο~κατοχη της
μέσῳ των
“μνημον~ιῶν”.
 
.
Και,
 
ἡ Φύσις,
ἐπι~τέλους
ἐπ~ανακτᾶ
το χρονο~χῶρο.
 
.
 
” Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη ”
~ Ale3ia
 
.

“Περί γάμου” Ἀνα~Κεφαλαιοκρατία , #TMΛΚΘ43.0108

. . .

.
ΕΡΕΥΝΑ εἶναι ΜΟΝΟ (!!!)

με το 61,6%
ἀπό τα 13 ἑκατομμύρια περίπου ἂτομα
που ἐρωτήθηκαν, να εἶναι
καταφατικό για τον ὀμόφυλο “γάμο”.

.

ΔΕΝ εἶναι Κοινοβουλευτικό ψήφισμα
και Αὐστραλέζικος νόμος.

ΗΡΕΜΑ, με τους “τίτλους” εἰδήσεων (!!!) .

.

Ἂλλωστε,
οἱ νόμοι βγαῖνουν
ΜΟΝΟ προς κατανάλωση
του χρηματο~τραπεζιτικοῦ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Δηλαδῆ,
πιο συγκεκριμένα,

με το “πέσιμο ΑΓΟΡΑΣ”
περί του “θεσμοθετημένου γάμου”

να πάρουν τα πάνω τους
ΚΑΙ
ἡ βιομηχανία “διοργανώσεων”,
ἡ βιομηχανία “στησίματος σπιτικῶν”
ἡ βιομηχανία γεννετικῆς / φαρμακευτικῆς,
ἡ βιομηχανία “μεγαλώματος παιδιῶν”,
ἡ βιομηχανία “ἐκπαίδευσης”,
ἡ βιομηχανία “ψυχαγωγίας”,
ἡ βιομηχανία “δικηγορίας”,
ἡ βιομηχανία “φορολογίας”,

καθῶς ΚΑΙ

με το λασκαρισμένο πια
“πάθος ἀφοσίωσης”
που ἐπέφερε ὁ “ἀγωνας ἐπιβίωσης”
για τα ὀμόφυλα ζευγάρια,

τα διαζύγια να ΞΑΝΑγίνουν της μόδας (!!!)

και

ΕΚΕΙ κι ἂν ἒχει “ζουμί” ἡ ὑπό~θεση

“ΓΑΜΟΣ ΑΛΑ ΟΜΟΦΥΛΑ”.

.

Ὂλα ΑΥΤΑ γίνονται ΑΜΕΣΑ.

Ἐντωμεταξύ,
ἡ κοινωνία

ΔΕΝ θα ἀγκαλιάσει
τα ζευγάρια “τοιοῦτα”
ἀλλά θα γίνει ΑΚΟΜΑ πιο
ἐχθρική και καχύποπτη

ΚΑΙ

θα παραμένει στα “σκοτάδια”
της ὑποταγῆς
των ὀλοκληρωτικῶν καθεστῶτων

που την ἐμπαῖζουν
για να ἐστιάζει ΜΑΚΡΥΑ
ἀπό

τη ΒΟΥΛΗΣΗ
της Ἀ~ληθινῆς Ἐλευθερίας
της ΟΝτότητας.

.

ἈλλάΖΟΥΜΕ
ὂταν ἀλλάΖΕΙ το ΜΕΣΑ ΜΑΣ
και
ὂχι το “ἀπ’ ἒξω”.

.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ

ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟ ΜΑΣ

.

Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη

.

 

.

Το “Παλαιό Παράδειγμα” και τερματικές ἀπογνωστικές ἐκ~κενωσεις , #ΠΠΜ4678,βπ’

~ * ~

«…
Επίσης,
οφείλουμε να τονίσουμε ότι
ο νόμος Σταθάκη
(αυστηροποιημένος νόμος Κατσέλη)
ΔΕΝ προστατεύει οριζόντια την πρώτη κατοικία.

Δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία των
εμπόρων, των
οφειλετών του Δημοσίου, των
ΔΕΚΟ και των ασφαλιστικών ταμείων,
δεν προστατεύει
όσους
δεν πληρούν τα αυστηρότατα κριτήρια
του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών
και όσους
δεν έχουν πλέον τις δικονομικές δυνατότητες
να προστατεύσουν την κατοικία τους
μέσω του νέου
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
…»

.
Άκολουθεῖ ὀλόκληρο το κείμενο :

<< …
___
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ :
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΚΟΝΤΟΝΗ ΚΑΙ ΤΟΣΚΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ
___

Για μία ακόμη φορά, γινόμαστε μάρτυρες
της απόλυτης κατάντιας στην οποία έχει περιέλθει
η ελληνική κυβέρνηση.

Είναι θλιβερό και συνάμα εξοργιστικό, μία κυβέρνηση
που ισχυριζόταν ότι θα χορέψει τις αγορές στο ταψί
και θα σκίσει τα μνημόνια
να έχει καταντήσει
ο πιο πιστός υπηρέτης
των τραπεζιτών και της μαφίας των τροϊκανών.

.
Όλη αυτή η σήψη και η παρακμή της κυβέρνησης,
φαίνεται ανάγλυφα και
από την κατάπτυστη και καταφανώς άνωθεν
υπαγορευμένη
κοινή δήλωση του
Υπουργού Δικαιοσύνης
Σταύρου Κοντονή
και του
Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
Νίκου Τόσκα
αναφορικά με τους πλειστηριασμούς.

.
Στην κοινή αυτή δήλωση
γίνεται αναφορά σε ενημέρωση
που έγινε στους Υπουργούς από πλευράς κάποιου
“Συλλόγου Συμβολαιογράφων”
σε σχέση με τους πλειστηριασμούς.

Εκεί ενημερώθηκαν για
πλειστηριασμούς πολυτελών ακινήτων
που ματαιώνονται στα Ειρηνοδικεία με ιδιοτελή κίνητρα,
για τους προπηλακισμούς,
τη βία και την τρομοκρατία
που ασκείται στους συμβολαιογράφους
των πλειστηριασμών.

.
Η ενημέρωση των Υπουργών
για την “βίαιη” και “ιδιοτελή” δράση του Κινήματος,
έγινε προφανώς στα πλαίσια
της πρόσφατης παραθεσμικής συνάντησης των
Υπουργών Δικαιοσύνης
και Προστασίας του Πολίτη
με
τον πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών
και υπόδικο για
το παραδικαστικό κύκλωμα no2
Γ. Ρούσκα και την παρέα του.

.
Το γεγονός μάλιστα ότι
στην ανακοίνωση των Υπουργών
γίνεται η
γενικόλογη αναφορά
για γνωστοποίηση των συμβάντων αυτών
από τον “Σύλλογο Συμβολαιογράφων”,
χωρίς καν να αναφέρεται
ποιος είναι αυτός ο Σύλλογος,
ποιοι συμβολαιογράφοι συμμετείχαν
και
με ποιον θεσμικό ρόλο,
καταδεικνύει
τον παραθεσμικό χαρακτήρα της συνάντησης αυτής.

.
Έχει γίνει πλέον γνωστό ότι
ο Στάυρος Κοντονής,
ως πιστό στρατιωτάκι των μνημονίων και
της τραπεζοκρατίας, προέβη σε
παρασκηνιακή οργάνωση
της παραθεσμικής αυτής συνάντησης,
με επιλεκτικές προσκλήσεις μόνο
στους συμβολαιογράφους που έχουν δώσει
διαπιστευτήρια τραπεζοφροσύνης
και δη στον Ρούσκα και στην παρέα του.

Το γεγονός αυτό καταγγέλθηκε δημοσίως
από πολλούς συμβολαιογράφους
μεταξύ των οποίων και
τους προέδρους των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων
Λάρισας και Κέρκυρας, οι οποίοι
αποκλείστηκαν από την συνάντηση
με τελείως εξωθεσμικό τρόπο.

.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Υπουργών,
στη συνάντηση αυτή
καταγγέλθηκε
εκ μέρους της κλίκας των τραπεζοκίνητων
συμβολαιογράφων (ήτοι τον Ρούσκα και την παρέα του),
ότι
το προηγούμενο διάστημα
ματαιώθηκαν πλειστηριασμοί ακινήτων
μεγάλης αξίας.

Επίσης,
στην κοινή ανακοίνωση των Υπουργών,
γίνεται αναφορά σε ρεπορτάζ του Κυριακάτικου Τύπου (!!!)
στα οποία αναφέρεται ότι
το επόμενο διάστημα θα βγουν σε πλειστηριασμό
ακίνητα μυθικής αξίας
που ανήκουν σε μεγαλόσχημους επιχειρηματίες
και οικονομικούς παράγοντες
με υψηλά χρέη.

Έτσι οικοδομείται η επιχειρηματολογία
ότι πρέπει άμεσα
να ξεκινήσουν οι πλειστηριασμοί
και δη οι ηλεκτρονικοί.

.
Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι
οι Υπουργοί, στην επίσημη ανακοίνωση τους
που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως
μανιφέστο υπεράσπισης των πλειστηριασμών,
χρησιμοποιούν ως πηγές της ενημέρωσής τους
την κλίκα του υπόδικου για το παραδικαστικό no2
Γ. Ρούσκα
και
τα κυριακάτικα ρεπορτάζ
των συστημικών τραπεζοχορηγούμενων ΜΜΕ.

.
Αξίζει να σημειώσουμε για μία ακόμη φορά, ότι
το Κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ
ουδέποτε έχει σταματήσει
πλειστηριασμό ακινήτου αξίας εκατομμυρίων.

Όπως με ντοκουμέντα έχουμε δημοσιεύσει,
οι πλειστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων μεγαλοοφειλετών
είτε
πραγματοποιούνται κανονικά,
όπως
ο Πήγασος της οικογένειας Μπόμπολα
και
το ξενοδοχείο Athens Ledra της J.P. Αβαξ
των συνεταίρων μεγαλοεργολάβων της κυβέρνησης Σύριζα,
είτε
δεν πραγματοποιούνται
λόγω
ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ στον χώρο του Ειρηνοδικείου,
των
συμβολαιογράφων που έχουν επιφορτιστεί
με την διεκπεραίωση
των συγκεκριμένων πλειστηριασμών.

.
Επίσης, οφείλουμε να τονίσουμε ότι
ο νόμος Σταθάκη
(αυστηροποιημένος νόμος Κατσέλη)
ΔΕΝ προστατεύει οριζόντια την πρώτη κατοικία.

Δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία
των εμπόρων,
των οφειλετών του Δημοσίου,
των ΔΕΚΟ
και
των ασφαλιστικών ταμείων,
δεν προστατεύει όσους δεν πληρούν
τα αυστηρότατα κριτήρια του Κώδικα
Δεοντολογίας των Τραπεζών
και όσους δεν έχουν
πλέον τις δικονομικές δυνατότητες
να προστατεύσουν την κατοικία τους
μέσω του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

.
Αν ήθελε όντως η κυβέρνηση Σύριζα
να προστατεύσει την πρώτη κατοικία
και να εκποιήσει την περιουσία των στρατηγικών
κακοπληρωτών, τότε
θα ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΣΕ
την οριζόντια προστασία της πρώτης κατοικίας.

Αντιθέτως,
αυτό που κάνει μέσω των υπουργών της
και του ίδιου του Τσίπρα
είναι
να πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα,
υποστηρίζοντας ότι
δήθεν το Κίνημά μας προστατεύει
στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρεί
με ανήθικες μεθοδεύσεις
να δημιουργήσει κοινωνικούς αυτοματισμούς,
προκειμένου
να ικανοποιήσει τα αφεντικά της,
τροϊκανούς και τραπεζίτες
και
να δικαιολογήσει την βία και την καταστολή του Κινήματος,
που ετοιμάζει από εδώ και πέρα στα Ειρηνοδικεία.

.
Επιπροσθέτως,
οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί,
σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο
που σκανδαλωδώς θέσπισε ο Κοντονής,
για να ξεκινήσουν, θα πρέπει πρώτα
οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι της χώρας
να συνάψουν σύμβαση με
την newsphone hellas,
του συντοπίτη του Κοντονή, κου Θεοδόση.

Μέχρι στιγμής όμως,
οι 9 στους 9 συμβολαιογραφικούς συλλόγους
έχουν πάρει αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων,
κατά τις οποίες
απέχουν από τους πλειστηριασμούς
μέχρι το τέλους του έτους
καθώς και
ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ
ΝΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ NEWSPHONE
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ.

.
Οι κύριοι Τόσκας και Κοντονής, κατ’εντολή Τσίπρα,
στην πρεμούρα τους να ικανοποιήσουν τα αφεντικά τους,
τροικανούς και τραπεζίτες,
γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια ακόμα και
το θεσμικό πλαίσιο
που η κυβέρνησή τους θέσπισε, προκειμένου
να εκποιηθεί μια ώρα αρχύτερα η λαϊκή περιουσία.

Συντάσσουν δελτία τύπου στα οποία καταφανώς
ομολογούν ότι
θα παρανομήσουν, προκειμένου
να εφαρμόσουν τις επιταγές των τροϊκανών
που τράβηξαν
την προηγούμενη Δευτέρα στο Eurogroup
το αυτί στην κατοχική κυβέρνηση.

Δεν διστάζουν ακόμη και
να συνδιαλλαγούν
στο πλαίσιο παραθεσμικών και παρασκηνιακών συναντήσεων
με τον
υπόδικο για το παραδικαστικό no2
Ρούσκα
και την
διωχθείσα σε βαθμό κακουργήματος για υπεξαίρεση
εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, από πλειστηριασμούς,
Μπιλίση,
πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

.
Το Κίνημά μας
δεν πρόκειται να υποχωρήσει μπροστά στους εκβιασμούς
της κυβέρνησης των τραπεζόφιλων σαλτιμπάγκων.

Θα κλιμακώσει
την αντίστασή του
και
θα υψώσει
τείχος προστασίας και υπεράσπισης
των κατατρεγμένων και των πιο αδυνάμων.

.
Όπλο μας η αλληλεγγύη!

.
Κανένας μόνος του στην κρίση!

.
Θα νικήσουμε!

.
13-11-17, Κίνημα Δεν Πληρώνω-Ενιαίο Μέτωπο

.
https://www.kinimadenplirono.gr/apantisi-kinima-den-pliron…/
.

… >>
~ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ

.

~ ΕΝ * ἀρμονίΖΕΙΝ ~

.

.

Φασκίες κι Ἀντι~φασκίες, “τα πάντα” φασκιο~ἀντιφασκίες , #ΔΜΛ69.πγ

. . .

.
Φάσκει κι ἀντι~φάσκει, ὁ κύριος.

Τί σημαινει,

“καλός – κακός ὁ πλειστηριασμός …
δεν μπορεῖ να κρίνει ὁ συμβαιολογράφος
ἂν θα κάνει τον πλειστηριασμό ἢ ὂχι”

και,

“σαφῶς και ἠθικά εἶναι μεμπτό αὐτό,
πλην ὂμως και ὁ ἲδιος ὑπέγραψε κάποια
σύμβαση λίγο νωρίτερα”

… ! ! ! …

.

Δηλαδῆ, τί θα γίνει ρε παιδιά ;

Στο “χαρτί με ὑπογραφές”
και … ἂν … “το λέει ὁ νόμος”
εἶναι να συν~περι~φερόμαστε
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ πια ;

ΠΟΛΥ ΜΕ ΚΟΥΡΑΖΕΙ ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΟΦΟΒΙΑΣ και ΔΟΥΛΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
σε ὃ,τί … “Μας” … βολεῦει !!!

.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ

ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟ ΜΑΣ

.

«Παραδικαστικο 2» ξεκινάει ἀπό “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” , #ΚΕ98.β’

 

 

 

 

Ἀπό ἐφημερίδα
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – Επίσημη σελίδα
την *8η Φεβρουαρίου, 2017

«…
Μία από τις πλέον πολυπρόσωπες δίκες
με συνολικά 105 κατηγορουμένους
ξεκινά σήμερα*
στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων
καθώς στο εδώλιο θα βρεθούν,
συμβολαιογράφοι, δικηγόροι
-ανάμεσα τους και
ο Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών-
και δεκάδες άλλοι,
που αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για
συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση
εγκληματικής οργάνωσης
αλλά και
σωρεία άλλων αδικημάτων,
όπως
πλαστογραφίες,
απάτες από κοινού,
ψευδείς βεβαιώσεις,
απόπειρες εκβίασης
και πολλά άλλα.
…»

.

~ ΕΝ * ἀρμονίΖΕΙΝ ~

.

http://www.kathimerini.gr/…/dikh-mamoy8-3ekina-shmera-gia-t…

<< …

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

ΕΛΛΑΔΑ

 

ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη μαμούθ ξεκινά σήμερα για το «παραδικαστικό 2»

Μία από τις πλέον πολυπρόσωπες δίκες με συνολικά 105 κατηγορουμένους ξεκινά σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων καθώς στο εδώλιο θα βρεθούν, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι- ανάμεσα τους και ο Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών-  και δεκάδες άλλοι, που αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και σωρεία άλλων αδικημάτων, όπως πλαστογραφίες, απάτες από κοινού, ψευδείς βεβαιώσεις, απόπειρες εκβίασης και πολλά άλλα.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης, γνωστής ως «παραδικαστικό 2» που περιγράφεται στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών (1143του 2016) υπήρξε εντυπωσιακή και χρειάστηκαν χρόνια δικαστικών ερευνών, η υπόθεση ανατέθηκε σε εφέτες ανακριτές, προκειμένου η δικαιοσύνη να καταλήξει στην απόδοση κατηγοριών για τους εμπλεκόμενους.

Οι κατηγορούμενοι, όπως αναφέρεται στο παραπεμπτικό βούλευμα, αποτελούσαν μέλη  κυκλώματος ,εντόπιζαν ακίνητα -φιλέτα, ακατοίκητα και εγκαταλελειμμένα, τα καταλάμβαναν αυθαίρετα και ιδρύοντας εικονικές εταιρίες τα εμφάνιζαν ως ιδιοκτησίας μελών σπείρας με στόχο να τα ιδιοποιηθούν.

Για την αρπαγή των ακινήτων σημαίνοντα ρόλο διαδραμάτιζαν- κατά το παραπεμπτικό βούλευμα- μετέχοντες στο κύκλωμα συμβολαιογράφοι,  με τον Δημήτριο Μητρέλη να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, ενώ σε αυτό μετείχαν δικηγόροι, και δεκάδες άλλοι που θα καθίσουν στο εδώλιο για σωρεία κακουργηματικών πράξεων. Στη δίκη αυτή κατηγορούμενος μεταξύ των άλλων είναι  και ο Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών Γεώργιος Ρούσκας

Επίσης  από έρευνα εφετών ειδικών προέκυψε ότι μέλη του κυκλώματος εξαπατούσαν δικαστήρια και υπόσχονταν έναντι αμοιβής ευνοϊκές αποφάσεις δικαστηρίων επικαλούμενοι «καλές διασυνδέσεις» στην Δικαιοσύνη.

Στην δικογραφία αναφέρονται περιπτώσεις κατά τις οποίες τέτοιου είδους ακίνητα τέθηκαν παρανόμως σε διαδικασίες πλειστηριασμών. Η οργάνωση φαίνεται να λάμβανε για κάθε «εξυπηρέτηση» σε δικαστικές υποθέσεις σημαντικά χρηματικά ποσά ενώ μετέχοντες σε αυτή παραμένουν ακόμα ασύλληπτα με αποτέλεσμα οι δικαστικές αρχές να διατηρούν “εν ζωή” εντάλματα για τη σύλληψή τους.

Βασικός μάρτυρας στην υπόθεση είναι δικηγόρος που εκτίνει ποινή ισόβιας κάθειρξης για υπόθεση καταπάτησης μεγάλης δασικής έκτασης, ο οποίος συμμετείχε στην δράση της οργάνωσης και το 2009 αποφάσισε να συνεργαστεί με τις αρχές. >>

… >>

 

.

 

 

« Ὁμοιοῦται τοῖς … » , #θNo186

. . .

.
ΕΥχαριστίες και ΕΥγνωμόνοια

Θράσος Αβραάμ

για το ἂπλωμα Ὀμορφιάς Ἀ~λήθειας

στο “ὑπενθυμίΖΕΙΝ”

.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ

ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟ ΜΑΣ

.

 

~ * ~

«…
Παροξυσμός έχει καταλάβει από χτες
τόσο τα ¨πρόθυμα ΜΜΕ, όσο και την Ν.Δ.
αλλά και, πολιτικούς τους ακραίου κέντρου,
πρεσβείες κτλ
επειδή
ο Δημητρης Κουφοντίνας
πήρε άδεια δυο ημερών από τη φυλακή.

Όλοι επιδόθηκαν σ’ ένα κρεσέντο
κραυγών, χολής, ύβρεων,
αναμειγνύοντας ψέματα και αλήθειες.

Εμφανίστηκαν
ως υπερασπιστές της
δημοκρατίας και της νομιμότητας
προσπαθώντας ταυτόχρονα να
τρομοκρατήσουν την κοινή γνώμη.

Φυσικά
παρέλειψαν ν αναφέρουν ό,τι
ο Κουφοντίνας
δικαιούνταν άδεια εδώ και επτά χρόνια
και καταχρηστικά αρνούνταν να του τη δώσουν.

Ακόμα
είχε δικαίωμα να λάβει άδεια έξι ημερών
και όχι δυο, όπως του δόθηκε και
μάλιστα με υποχρέωση
να παρουσιάζεται δύο φορές την ημέρα
στο αστυνομικό τμήμα,
25 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του!

.
Όλοι αυτοί
που τώρα ξιφουλκούν εναντίον του Κουφοντίνα
δεν έδειξαν τα ίδια αντανακλαστικά, όταν
ο Παττακός,
αν και είχε καταδικαστεί ισόβια
αποφυλακίστηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη
και παρέμεινε εκτός φυλακής για
26 χρόνια ως το θάνατο του.

Επειδή κάποιοι έχουν επιλεκτική μνήμη
ας θυμηθούμε τι έγινε.

Ο Παττακός δε πήρε χάρη,
ούτε απολύθηκε προσωρινώς
λόγω π.χ. της έκτισης των 2/3 κάποιας ποινής.

Βρισκόταν εκτός φυλακής
μέσω
μίας απάτης.

Στις αρχές του 1990, παρουσίασε
πιστοποιητικά γιατρών
τα οποία έδειχναν ‘ανήκεστο βλάβη’
-όπου να ‘ναι, πεθαίνει, δηλαδή-,
έκανε την αντίστοιχη αίτηση αποφυλάκισης
και
εξήλθε μετά βαΐων και κλάδων
αφήνοντας για πάντα πίσω του
την VIP πτέρυγα των φυλακών στις
28 Σεπτεμβρίου 1990
«λόγω ανηκέστου βλάβης της υγείας του»
με την υποχρέωση να
δίνει το παρών ανά 15 ημέρες
στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Σύμφωνα με τον νόμο, κάθε πέντε μήνες έπρεπε
να παρουσιάζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων
των δικαστηρίων του Πειραιά
και
να εξετάζεται η πορεία της υγείας του
από δικαστικό συμβούλιο
και, ανάλογα, να παρατείνεται ή όχι, απόλυση.

Όμως ο Παττακός
αρνούνταν να παρουσιαστεί.

Κι έτσι, η κατάσταση αυτή διαιωνίστηκε,
κανείς δεν ενδιαφερόταν να εφαρμοσθεί ο νόμος
κι ο αρχιπραξικοπηματίας
κυκλοφορούσε ελεύθερος
– και προκλητικός!

Έγραφε βιβλία,
αρθρογραφούσε σε εφημερίδες,
συνέχιζε να λαμβάνει την κανονικότατη
σύνταξη στρατηγού,
μέσω της γυναίκας του
και
όπως ήταν φυσικό επόμενο,
συνεργαζόταν με την εγκληματική ναζιστική συμμορία
της Χ.Α, αλλά και με ακροδεξιούς
όπως
ο Άδωνις Γεωργιάδης
και
ο Μάκης Βορίδης.

Ο Παττακός λοιπόν παρανόμως τόσα χρόνια
ήταν εκτός φυλακής και
δεν μιλούσε κανένας από τους σημερινούς τιμητές.

Αυτά για όσους έχουν κοντή μνήμη.
…»
~ Θράσος Αβραάμ

.

~ ΕΝ * ἀρμονίΖΕΙΝ ~

.

[ “Το της πόλης ὂλης το ἦθος
εἶναι ὀμοιαζόμενο με αὐτούς που
την ἀρχηγεύουν”
~ Ἰσοκράτης
*
“Τό τῆς πόλεως ὂλης τό ἦθος
ὁμοιοῦται τοῖς ἂρχουσιν”
~ Ἰσοκράτης
*
The whole city’s (state) ethos
is akin to those who lead it.”
~ Isocrates ]

.

Ἰσοκράτης - Τό τῆς πόλεως ὂλης ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἂρχουσιν .black background

– Ποιος επωφελειται ; … – Ὁ τζουτζοῦκος μου ! … , #ΑΝνοΣ.38

 

ἀπό το

@zintv.org

(Brussels, Belgium)

.

~ ῥευστο Υ ποίησις ~

.

«…
Μας μιλάνε για αφόρητο και μη βιώσιμο χρέος
μα τελικά, ποιος επωφελείται από το Ελληνικό χρέος;

Ποιοι είναι οι πιστωτές της Ελλάδας;

Γιατί δάνεισαν λεφτά στη χώρα
και υπό ποιες συνθήκες;

Πως και δεν σώθηκε τελικά η Ελλάδα;

Αυτό το σύντομο video σας προτείνει
μερικά στοιχεία για τις Ευρωπαϊκές ιδιωτικές τράπεζες.

Βασισμένο στις εργασίες
της Επιτροπής Ελέγχου του Ελληνικού Χρέους,
είναι το πρώτο από μια σειρά video
για τους πιστωτές της Ελλάδας.
…»

ZIN TV – video (3 λεπτῶν και 47 δευτερολέπτων)

.

Πολιτισμένοι ΑΥΤΟχθόνιοι και Ἀπολίτιστοι αὐτόΧΘΟΝΕΣ

. . .

<< …
Όχι διάολε – δεν θα πάω.
Έχω θαυμάσει τα έργα του Van Gogh,
και θα ήθελα να τα ξαναδώ, αλλά
όχι δεν θέλω να περπατώ μέσα σε ψηφιακές αναπαραγωγές
ταπετσαρίας σε κολώνες, οροφές, τοίχους κλπ.
Γιατί πρέπει τα κάνετε όλα λούνα παρκ;
… >>
~ Nikiforos Evgenikos

σχετικά με :

https://www.facebook.com/groups/348077202197133/permalink/494075187597333/

“…
Η έκθεση “Van Gogh Alive” έρχεται στην Αθήνα.
3.000 πίνακες, σκίτσα και κινούμενες εικόνες
προβάλλονται από το φημισμένο
σύστημα υψηλής τεχνολογίας SENSORY4™
παντού.
Στους τοίχους, τις κολώνες, τις οροφές, το πάτωμα.
Σε χώρο 1.500 m2,
40 και πλέον πολυκάναλοι προβολείς υψηλής ευκρίνειας
με ήχο υψηλής πιστότητας
δημιουργούν
μία εντυπωσιακή τριασδιάστατη απεικόνιση.
…”

ἀνάρτηση στο ἐξαιρετικό art noise

ἀπό την ἐξαίρετη ἰδρύτριά του Vassilika Sarilaki

____________________________________

.
Γιατί ΜΟΝΟ ὡς
“λοῦνα-παρκ”, “theme-park”,
“ὑπερ~παρ~αγωγῆ Paramount pictures”

μποροῦν οἱ πλούσιοι … “συγγενεῖς”

που ΚΑΤ~ΕΧΟΥΝ τα ἒργα τέχνης

(γενικῶς και ἀορίστως
για το ΠΩΣ κατέληξαν
στα χέρια “τους”, in the first place)

– και δεν μιλαμε “φυσικά”, για
ὃ,τι δήποτε ἂλλο ἐκτός ἀπό … ΚΑΤΟΧΗ –

δύνανται

να τα “ΚΟΝΟΜΑΝΕ”

ἀπό τους
φτωχούς “συγγενεῖς”

που τρεχουν τα σάλια τους
για λίγη πολιτισμική ΤΡΟΦΗ.

.
Σιγά που θα Μας κάνουν την χάρι
να Μας στειλουν και τα originals !!!
.

Ἐδῶ πέρα, ἒχουν μετακινησει τα “ἀκίνητα”
και τα πῆραν κοντά “τους”

και πρέπει να ταξιδέψουν οἱ
ΑΥΤΟχθονες “κοντά τους” για να τα “δουν”

– εἶναι μεγάλο εἰσόδημα για τις χῶρες “τους”
ὁ τουρισμός στα ΜΟΥΣΕΙΑ “τους”
(βλέπε Metropolitan, British, Louvre, Pergamon
κλπ, κλπ, κλπ, κλπ, κλπ, κλπ, κλπ, κλπ, …)
και ἂλλωστε :
* ΔΕΝ εἲμαστε σε θέση να ἀντι~ληφθοῦμε
την ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ,
* ΟΥΤΕ τα μέσα να τα ΑΞΙΟ~ποιοῦμε
ΚΑΙ
* ΔΕΝ ἒχουμε και το δικαίωμα να “τους”
στερήσουμε τα εἰσοδήματά “τους”
(τόσα χρόνια τα ἒχουν και τα προς~έχουν) –

με ΕΞΟΔΑ δικά τους οἱ ΑΥΤΟχθονες “φυσικά” …

… Που στο κάτω-κάτω,
ἂν ἒχουν, οἱ ΑΥΤΟχθονες λέμε, ὂντως
την “κάψα” να τα “δουν”,
τί πρόβλημα ὑπάρχει
να εἶναι κάπου που ΟΛΟΙ μποροῦν
ΕΛΕΥΘΕΡΑ να τα … ἀπο~λαμβάνουν.

.
Κάνε και ἓνα ταξίδι να μάθεις τον κόσμο
ἐπι~τέλους ἀχρειε …
που ὂλο ἀγκομαχᾶς και παραπονιέσαι πως
“δεν τα βγάζεις πέρα” !!!
.

Βλέπεις που ΔΕΝ ξέρεις να ἐκτιμᾶς ;

Πολλη Σου εἶναι και το “Λοῦνα-παρκ” !

ΤΟΣΑ ἒξοδα να το φτιάξουν,
ΤΟΣΟΙ ἂνθρωποι βρῆκαν δουλειά
για να φτιαχτεῖ,
και Ἐσύ
ἒχεις και μοῦτρα να κάνεις τσαλιμάκια !!!

Ἀπολίτιστε !!!

.

.

African proverb - until lions have their historians, tales of the hunt shall always glorify the hunter.

Μέχρι ἐξ~αντλήσεως του stock, #DEC48.ΜΠΑ18

. . .
 
<< …
Κι αν δεν κάνουμε την Αθήνα Βερολίνο,
τότε τί θα απογίνουμε?
Κι αν δεν δείξουμε ενδιαφέρον στην ξενόφερτη σαπίλα
τί θα πάμε να δούμε, τραγωδία στην Επίδαυρο?
Αιμομικτικό πορνό μάλιστα, και gay porn,
επειδή
τις υπόλοιπες κατηγορίες τις εξαντλήσαμε.
… >>
~ Maria Alexopoulou
 
σχολιασμός σχετικά με :
 
Terre Thaemlitz, Deproduction
NAMES HAVE BEEN CHANGED: Ήχος/ανάγνωση για αιμομικτικό πορνό (43΄)
ADMIT IT’S KILLING YOU (AND LEAVE): Ήχος/ανάγνωση για γκέι πορνό​ (43΄)
Κυριακή 9 Ιουλίου 2017
10 μ.μ.
Ωδείο Αθηνών, Αθήνα
Παγκόσμια πρεμιέρα στην Αθήνα με παρουσίαση από τον Pierre Bal-Blanc, επιμελητή της documenta 14
 
________________________________
 
.
Μᾶλλον ἐξαντλήθηκαν φαίνεται
ἐπειδῆ, το “πορνό” και
ἡ τέχνη ἡ ἐρωτική, με sex κλπ
δεν ἒχουν ΚΑΘΟΛΟΥ διαφορετικές
κλίμακες για να ξεχωρίζουν.
 
.
Καλά που δεν Μας βγάλανε
την Paris Hilton ἢ και την “πως την λένε ..
αύτήν την… Τζούλια Ἀλεξανδράτου”
 
– που πουλιόντουσαν τα “Παρισινά” βίντεό της
το 2010 στα περίπτερα, ἒναντι του
να βλέπουμε το “ΧΡΕΟΚΡΑΤΙΑ” (Debtocracy)
και
να μαθαίνουμε τί ἐστί “ἀπεχθές χρέος” –
 
για “avant garde” artists.
 
.
Μῆπως ἒχει και πολύ μεγάλη διαφορά ἀπό
 
το “perversion” του Ρωμαϊκοῦ κόσμου
πριν την πτῶση της αὐτοκρατορίας
(βλέπε “Πομπηΐα”, “Καλιγοῦλας”,
“Νέρωνας” κλπ …)
ἢ,
 
το “decadence” της Γαλλικῆς “ἀριστο
-κρατίας” και της Λουδοβίκιας “Αὐλῆς”,
πριν την ἐπανάσταση της Βαστίλλης
στα τέλη του 18ου αἰώνα,
(βλέπε “Les Liaisons Dangereuses” (1782),
“ἒργα και ἡμέραι” του Marquis de Sade
[1740 -1814] κλπ …)
 
ἠ ἀκόμα και,
 
το “debauchery” της Γερμανίας των ’30s
και το ναδίρ ἑνός 3ου Ράϊχ
[officially “Großdeutsches Reich”] …
(βλέπε “Mr Norris Changes Trains” (1935),
“Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny” (1930),
“Goodbye to Berlin” (1939) κλπ .)
 
… ;
 
.
 
Βασικά, οὒτε ΚΑΝ σε “αὐτό”
δεν κατα~φέρνουν να
“πρωτο~τυπησουν”,
οἱ καϋμένοι.
 
.

.

Leonard Nimoy - art functioning as propaganda is not art

“ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΩΝΗ” στα Ἑλληνικά, #ΦΓ48ΦΠ

.

DW – “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΩΝΗ” στα Ἑλληνικά

.

 
Να
… “κάτσετε λλίον την μάππαν χαμέ” …
οἱ Ἐλλαδίτες
ἐπειδῆ
… “πολλά ἐπήρετε φόραν”.
 
Ἡ πρῶτη ΓΗ
μετά τους ἲδιους τους Ἀγίους Τόπους
 
– δηλαδῆ τους τόπους που περι~πάτησε
ὁ ἲδιος ὁ Ἰησοῦς –
 
και
που ἐπισκέφθηκαν οἱ “Ἀπόστολοι”
για να “διδάξουν τον Λόγο του Ἰησοῦ”
 
εἶναι, ἡ Κύπρος.
 
.
Ἡ Κύπρος, ἡ ὁποῖα εἶναι γνωστη,
ἐκτός ἀπό
“Νησί της Ἀφροδίτης”
και ὡς,
… “Νησί των Ἀγίων”.
 
.
Στην “Εὐρῶπη”, λοιπόν,
 
– να πεῖ κάποιος στην “χονδροϊδέστατη”
δήμαρχο, που κατα~δέχεται
τους καθεστωτικούς ἠγεμόνες
στον τόπο που ἀντι~προσωπεῦει,
να της λεν “τί εἶναι θρησκευτικό”
και “τί εἶναι εὐρωπαϊκό” –
 
οἱ πρωτοι Χριστιανοί που “βαφτίστηκαν”
 
ἀπό τον Ἀπόστολο Παῦλο
και, τον ἰδρυτή της Ἐκκλησίας της Κύπρου
τον Ἀπόστολο Βαρνάβα
 
και που δέχτηκαν τον “Λόγο του Ἰησοῦ”,
εἶναι Κυπριακῆς καταγωγῆς.
 
.
Στην Πάφο δε,
ὑπάρχει και ἡ γνωστη “στηλη” ὃπου
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μαστιγώθηκε
“σαράντα παρά μία”, για τις διδαχές του.
 
Ἀνάμεσα στους χριστιανούς που βαφτίστηκαν,
ἦταν και ὁ Ρωμαῖος διοικητής του νησιοῦ
ἀνθύπατος Σέργιος Παύλος.
 
Την δε Μονῆ του Ἀποστόλου Βαρνάβα
(τέλη 5ου αἰῶνα μ.Χ.)
 
με το πραξικόπημα της Χοῦντας της Ἑλλάδος
και την εἰσβολη της Τουρκίας, το 1974
στην Κύπρο,
 
σύλησαν και καπήλευσαν
και κατέστρεψαν
 
οἱ Τοῦρκοι,
μετά την ἀναγκαστική
ἀποχώρηση των τριῶν γερόντων
– Χαρίτων, Στέφανος και Βαρνάβας –
που εἶχαν παραμεινει.
 
.
 
Ἱστορικές περι~ουσίες της Κύπρου
ἀρχαιοκαπηλειας και ἱεροσυλίας,
που τῶρα τις ἒχουν θάψει
στον ἀνίερο βωμό της “ὀμο~σπονδίας”.
 
.
 
Δεν ἒχει πάτο, ἡ σκοτεινη “τους”
λαθρανθρωπία.
 
.

 

.

 

Mass Delusion

. . .
 
.
Εἶναι “δικαιολογημένο” …
 
… να τρομάζει κανείς
ὂταν ἒχει να ἀντιμετωπίσει ἀπο~καλυπτικές
συν~θηκες στη ζωῆ
 
και, που
 
οἱ μηχανισμοί ἂμυνας
για την ψυχολογική “ἐπι~βίωση”
τοπο~θετοῦν το ἂτομο
σε μια παραλητικη ἂρνηση κατα~στάσεων.
 
Ἂλλωστε ἡ “χειραγώγηση των μαζῶν”
πάνω σε ΑΥΤΟ κατα~πιάνεται
και προς~φέρει,
 
ἀνάμεσα σε πάρα πολλές
και ἐκμοντερνισμένες, ὀλοκληρωτικές
ἐφαρμογές,
 
την ἀρχαιότατη ἐκμετάλευση της μάζας
“ἂρτος και θεάματα”.
 
.
Στις μέρες Μας,
 
το “ἂρτος”,
 
– τέρψη
που δεν εἶναι καν τρισδιάστατη
ἀλλά και το δισδιάστατο (της ὀθόνης)
τον κατευνασμό τον δι~εκ~περαιωνει –
 
με τα “θεάματα”,
 
– ἐξόντωση
μεταξύ “παικτῶν”
και τάχα,
διά ἐπιλογῆς του κοινοῦ,
που ὑπο~στέλλει την διανοητική ἰκανότητα
και ὐπο~τάσσει την προσωπική ἀγωνιστικότητα –
 
δι~εξ~άγεται
 
ἀπό τη λοιδορία των ΜΜΕ
και δῆ της τηλε~όρασης
 
μέσῳ των “ὑπερ~παρ~αγωγῶν”
στις “ψυχ~αγωγικές ἐκ~πομπές”.
 
.
 
Εἶναι ὂμως “πέραν πλαισίων” …
 
ἡ πλῆρως ἀρρωστημένη “παρα~πλάνηση της μαζας”,
 
της καθολικά ἐξαθλιωμένης “ὑπαρξιακότητας”
 
να παρ~ουσια~ζεται
 
ὡς
 
“ὑπεράνω ὑπόληψη”.
 
.
 
“ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ
ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣ~ΘΕΣΕΙΣ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ,
ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΣ”
 
.
 
Και φτἀνει ἐπι~τέλους
 
ἡ ΘΡΑΣΥ~ΔΕΙΛΗ ΕΘΕΛΟ~ΤΥΦΛΙΑ
 
να κάνει και … “μπαϊρακτάρια” …!
 
(Να το πῶ και σε “γλῶσσα’
κατα~νοητη για τους … “ἐπιβιώσαντες” !)
 
.
 
 

Mass Delusion : Elladografia #bts15surr

Το τι εχω διαβασει για οσους εβλεπαν survivor δεν λεγεται.
Ο κοσμος εχει μια μανια να κατακρινει οτι δεν κανει κ να χαρακτηριζει οσους τολμησαν να παρακολουθησουν αυτο το παιχνιδι.
Ρε πατε καλα?
Ενα ωραιοτατο παιχνιδι ηταν που απεχει μακραν απο αλλα τηλεοπτικα προγραμματα.
Εγω προσωπικα το ευχαριστηθηκα.
Ειμαι κενη? Εχω ψυχολογικα προβληματα? Μπορει.
Εσυ που κρινεις τι εισαι? Ανωτερος ανεξαρτητος γεματος και ολοκληρωμενος ανθρωπος?
Μην τρελαθουμε τωρα…

LikeShow More Reactions

Comment

Comments
ανθή-γιώργος αθανασιου ανθη γιώργος
ανθή-γιώργος αθανασιου ανθη γιώργος εγω ενηνερωνω θα εω και το 2 και το 3 και παει λεγοντας
LikeShow More Reactions

· Reply · 10 hrs

ανθή-γιώργος αθανασιου ανθη γιώργος
ανθή-γιώργος αθανασιου ανθη γιώργος οποιος γουσταρει ας με διαγραψει
LikeShow More Reactions

· Reply · 10 hrs

Katerina Bitsika
Katerina Bitsika Στην πυρα αθλιο αβουλο κενο πλασμα! Μνημονια μεχρι το 3000μ.Χ.
😂😂😂😂
LikeShow More Reactions

· Reply · 10 hrs

ανθή-γιώργος αθανασιου ανθη γιώργος
ανθή-γιώργος αθανασιου ανθη γιώργος αυτο εχει φαει την ελλαδα με το τι κανει και τι βλεπει ο κοσμος αλλου κρινετε το επιπεδο του καθενος
LikeShow More Reactions

· Reply ·

1

· 10 hrs

Katerina Bitsika
Katerina Bitsika Σωστο.
LikeShow More Reactions

· Reply ·

1

· 10 hrs

Μαρία Παππά
Μαρία Παππά Ενταξει εδω που τα λεμε μερικα ψυχολογικα τα εχεις…χαχαχ!
LikeShow More Reactions

· Reply · 10 hrs

Katerina Bitsika
LikeShow More Reactions

· Reply ·

1

· 10 hrs

LikeShow More Reactions

· Reply · 10 hrs

Θανασης Μπιτσικας
Θανασης Μπιτσικας Βλεπουμε το δεντρο και χανουμε το δασος!!Κατερινα καλησπερα!!
LikeShow More Reactions

· Reply ·

1

· 10 hrs

Katerina Bitsika
Katerina Bitsika Ετσι ακριβως.
LikeShow More Reactions

· Reply · 8 hrs

Iro Antoniadou
Iro Antoniadou Το είδα από τη μέση κ μετά, κ μου άρεσε κ ας με κράξουν! Έχω κ γω ψυχολογικα, iq ραδικιου😂 Μου άρεσαν τα αγωνίσματα κ τη “βρήκα” στο Τουίτερ με θεϊκά σχόλια κ εφυέστατα “ξεκατινιασματα”. Δεν υποστήριζα κανέναν, είχα για όλους από έναν (τουλάχιστο) κακό λόγο να πω, αλλά ήταν ωραία στημένη παραγωγή! Η θεοποίηση και αντίστοιχα η δαιμονοποίηση συμμετεχόντων, νικητών κ ήττημενων, ανθρώπων που δεν γνωρίζουμε στο ελάχιστο πέρα από τα σωματικά τους προσόντα κ ο,τι ήθελαν ΑΥΤΟΙ να φανεί στην κάμερα, αυτό με ενοχλεί! Επίσης με λυπει πολύ ότι άτομα που προσφέρουν ΕΡΓΟ, όχι αστεία, στο φιλοζωικό χώρο “μαλλιοτραβιουνται” για την άποψη τους για τους παίκτες! Λες κ τους ήξεραν από χθες κ ήταν κ της γούνας του μανίκι! Μας ενώνουν τόσα πολλά, η αγάπη για τα ζώα ΩΡΕ ΠΑΙΔΙΑ, κ θα μαλώσουμε για το Σουρβάιβορ???? Ποιος το έβλεπε κ αν το έβλεπε ποιον υποστήριζε? Ημαρτον!!!
LikeShow More Reactions

· Reply ·

3

· 9 hrs · Edited

Katerina Bitsika
Katerina Bitsika Και γω απο την μεση το ειδα.
Ναι οκ ο φανατισμος δεν ειναι ωραιος ουτε τα βρισιδια μεταξυ μας. Μαλλιοτραβηγματα δεν επεσαν στην αντιληψη μου. Λυπηρο, αν κ εχω δει απειρα ξεκατινιασματα πανω στα φιλοζωικα για ψυλλου πηδημα.
Τις απιστευτες ατακες του τουιτερ τις ευχαριστηθηκα οσο δεν παει 😅
LikeShow More Reactions

· Reply ·

1

· 8 hrs

Iro Antoniadou
Iro Antoniadou Μαλλιοτραβηγματα στα φιλοζωικά για λόγους Survivor δεν περίμενα ποτέ ότι θα δω😊😂κ όμως… Twitter rules😂
LikeShow More Reactions

· Reply ·

1

· 8 hrs

Katerina Frufru Gianniou
Katerina Frufru Gianniou και ειχαμε μια σκασιλα για το τι λενε Κατερινιω 😉
LikeShow More Reactions

· Reply ·

1

· 8 hrs

Aliki Roussou
Aliki Roussou Ημουν κι εγω στο ασανσερ και χεστηκα για το τι λενε οι “διανοουμενοι”
LikeShow More Reactions

· Reply ·

2

· 7 hrs

Constandina Serpanou
Constandina Serpanou Και μενα τα αγωνίσματα μου άρεσαν. Οσο για το υπολοιπο εχω την αποψη οτι ειναι καθρέφτης της κοινωνιας μας πανω κατω. Αρα αν δεν αρεσε σε καποιους και το εκραξαν θα ειναι απο τους ανθρωπους που κράζουν συνεχως αρα μηπως να τα βρησκαν με τον ευατό τους;
LikeShow More Reactions

· Reply · 4 hrs

Katerina Bitsika
Katerina Bitsika Ναι μωρε λες κ δεν ξεραμε οτι στηνανε καταστασεις για τηλεθεαση.
Αλλα τα αγωνισματα ηταν το κατι αλλο. Πραγματικα το απολαυσα!
LikeShow More Reactions

· Reply · 3 hrs

.

.


Ὁ Στρουθοκαμιλισμός του “γέλωτα”, #lamb108

 

 

 

 

Σαν σήμερα 25 Ιουνίου του 1903, γεννήθηκε ο μεγάλος συγγραφέας και δημοσιογράφος Eric Arthur Blair, γνωστός ως George Orwell.

Στις 25 Ιουνίου του 1903, γεννήθηκε ο μεγάλος συγγραφέας και δημοσιογράφος Eric Arthur Blair, γνωστός ως George Orwell. Τα δύο όψιμα και γνωστότερα έργα του, η…
nostimonimar.gr
LikeShow More Reactions

Comment

4 comments
Comments
Thomas Pantsiopoulos
Thomas Pantsiopoulos ‘ολα τα ζωα ειναι ισα ,αλλα καποια ειναι πιο ισα απο τα αλλα’
LikeShow More Reactions

· Reply ·

4

· 13 hrs

Vicky Lambrou
Vicky Lambrou ΤΖΟΡΤΖ ΟΡΓΟΥΕΛ “1984” pdf https://docs.google.com/…/0B-6…/edit

LikeShow More Reactions

· Reply ·

6

· 13 hrs

Vicky Lambrou
Vicky Lambrou ΤΖΩΡΤΖ ΟΡΓΟΥΕΛ ” Η ΦΑΡΜΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ” pdf https://www.scribd.com/…/George-Orwell-%CE%97-%CF%86%CE…

Η Φάρμα των Ζώων είναι το προτελευταίο μυθιστόρημα του Τζόρτζ Όργουελ (προηγείται 4 χρόνια του 1984 και…
scribd.com
LikeShow More Reactions

· Reply ·

8

· 13 hrs

~~~

. . .
 
.
Ἲσως ὁ πιο “δοξασμένος”
συστημικός συγγραφέας του
παλαιοῦ παραδείγματος του κόσμου
 
που μεσῳ της ψυχολογίας του
SUGGESTIΟΝ (ὑπο~βολῆς)
 
“δούλευε”
 
για τα Ἀγγλόφωνα (Η.Π.Α., Βρετανία …)
“Psy Ops”
 
 
για των μαζῶν την προπαγανδιστική χειραγώγηση.
 
.
 
Μέρος του
 
“σκέψου το, γίνεται”,
 
μπόλιασε
 
(ἀφοῦ “κερδίθηκε” ὁ Χίτλερ
και ὁ στρατός “του”,
με την ἀδιαφιλονίκητη
“συμμαχική” δύναμη της
Σοβιετικῆς Ἒνωσης)
 
την “καταδίκη” του Σοβιετικοῦ Σοσιαλισμοῦ
ὠς … “ἀντι~δημοκρατικό” πολίτευμα
 
με το “Animal Farm” (17η Αὐγοῦστου, 1945)
 
(16η Ἰουλίου, 1945 : Κωδικός “Trinity”
[https://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_Project]
ἠ πρῶτη πυροκρότηση ἀτομκῆς βὀμβας
ἀπό το στρατό των Η.Π.Α., 05:29 π.μ., στο Νέο Μεξικό)
 
και
 
καθιέρωσε
 
ἀπό το παρελθόν,
ἐπί του μέλλοντος
με τον παρόν του
 
το “1984” (8η Ἰουνίου, 1949)
 
(6η και 9η Αὐγοῦστου, 1949 : ρίξη ἀτομικῶν βομβῶν
και “νίκη” των Η.Π.Α.ἐπί της Ἰαπωνίας)
 
την ἀνεκδιήγητη τρομακτική κοινωνία της
 
” ΩΚΕΑΝΙΑΣ ”
 
.
 
“Ἒφυγε” ἀπό τα ἐπίγεια (7 μῆνες μετά),
την 21η Ἰανουαρίου, 1950.
 
.

~~~

Alexia Christodoulou
Alexia Christodoulou

Ἲσως ὁ πιο “δοξασμένος” See more

Image may contain: text
LikeShow More Reactions

· Reply · 29 mins

Vicky Lambrou Ξεφεύγουμε και από την διαλκτική και από την Λογική, αλλά εντάξει… δεν είχα ελπίδες ούτε για το ΄να ούτε για τ΄άλλο… Δεν ήταν παρά ένας εκπληκτικός συγγραφέας δυστοπικής λογοτεχνίας… τα υπόλοιπα όλα είναι στο κεφάλι ευφάνταστων ομολογουμένως συνομοσιολόγων……
LikeShow More Reactions

· Reply · 18 mins

Alexia Christodoulou

Φυσικά, τί ἂλλο ὑπάρχει να εἰπωθεῖ. See more