Σύν~άφεια * Affini~ties

 

~~~~

Radiant Moon Tarot

https://www.youtube.com/c/RadiantMoonTarot/videos

~~~~

Secret Shaman Oracles

https://www.youtube.com/c/SecretShamanOracles/videos

~~~~

Avalon Intuitive 

https://www.youtube.com/c/AvalonIntuitive/videos

~~~~

Just Sayin Tarot Oracle 

https://www.youtube.com/c/JustSayinTarot/videos 

~~~~

Divine Destiny with Debbie 

https://www.youtube.com/c/DivineDestinyWithDebbie/videos

~~~~

The Majestic Tarot 

https://www.youtube.com/c/TheMajesticTarot/videos

~~~~

JennyLynne The Crabby Psychic Medium 

https://www.youtube.com/channel/UC4fzzgvOxUagy3brpyP3UdA/videos

~~~~

Inner Spirit Tarot 

https://www.youtube.com/channel/UChxUEHwUbvGBTTEgSgVMtFQ/videos 

~~~~

Tarot with Tilly 

https://www.youtube.com/c/TarotWithTilly/videos

~~~~

Lilian Simou ~ astrolife.gr 

https://www.youtube.com/c/LilianSimou/videos 

~~~~