… #of Ἣλεκτρον …

. . .

.

Amber - Ember - Electron - ΗΛΕΚΤΡΟΝ-Ἣλεκτρον - Surge - Sphere of Charge

.

.

.
.

~ Ἣλέκτρον ~

με ἡλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

συμφιλίωσα τον κόσμο μου “στο μέτρο”
{ symfilíosa ton kósmo mou “sto métro” }
[ i reconciled my world “to measure~ment” ]

στην «ἀγάπη» τη ζωῆ μου ἀναθέτω
{ steen «aghápee» tee zoée mou anathéto }
[ to «love», my life i commend to ]

ἒνας κίνδυνος σ’ ἀπόσταση ἀναπνοῆς
{ énas kíndynos s’ apóstasee anapnoeés }
[ a danger, at a distance breath (*breath’s distance) ]

με ἣλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

ἀναστάτωσα το “εἶναι” μου και φεῦγω
{ anastátosa to “einae” mou ke févgo }
[ i disrupted my “is” and i leave ]

ἓνα ὃραμα γεννιέται και το “βλέπω”
{ éna órama yeniétae ke to “vlépo” }
[ a vision is born and i “see” it ]

να περνάει ἀπό το χάος στην αὐγή
{ na pernáei apó to cháos steen avgeé }
[ passing from chaos to dawn ]

.

με ἣλἐκτρον, ἣλέκτρον
{ me eeléktron, eeléktron }
[ with electron, electron ]

ἐπαφή ἀναζητᾶμε
{ epafeé anazeetáme }
[ contact we seek ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

στο βαθύ το μπλε περνάμε
{ sto vathí to mplé pernáme }
[ (with)in the deep blue we “pass” (“cross”, “go through”, “fare”) ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

με ἣλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

μ’ ἓνα φόβο ὃταν ξυπνᾶμε
{ m’ éna phóvo ótan xipnáme }
[ with a fear when we awake ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

στο ζεστό φιλί το ξεπερνᾶμε
{ sto zestó philí to xepernáme }
[ (with)in (the) warm kiss, we “get over” (“transcend”, surpass”) it ]

.

με ἣλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

περιμένω την “ἐπόμενή” μου μέρα
{ periméno teen “epómeneé” mou méra }
[ i await for my “next” day ]

να με πάει λίγο ἀκόμη παραπέρα
{ na me páei ligho akómee párapéra }
[ to take me a little more (along~further) further along ]

νά ‘χω «Λόγο» που πιστεῦω στη “στιγμή”
{ ná ‘cho «Lógho» pou pistévo stee “stigmeé” }
[ to have a «Logos» that i BElive in “the moment” ]

με ἣλέκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

συμφιλίωσα το “χρόνο” στην καρδιά μου
{ symfilíosa to “chróno” steen kardiá mou }
[ i reconciled “time” (with)in my heart ]

κι ἀπό τότε ἀκολουθώ τα ὂνειρά μου
{ ki apó tóte akolouthó ta óneirá mou }
[ and since then, i follow my dreams ]

σαν τα “βλέπω” να μιλάνε στην βροχή
{ san ta “vlépo” na miláne steen vrochí }
[ as i “see” (“watch”, “look”) at them speaking with ~ in the rain ]

.

με ἣλἐκτρον, ἣλέκτρον
{ me eeléktron, eeléktron }
[ with electron, electron ]

ἐπαφή ἀναζητᾶμε
{ epafeé anazeetáme }
[ contact we seek ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

στο βαθύ το μπλε περνάμε
{ sto vathí to mplé pernáme }
[ (with)in the deep blue we “pass” (“cross”, “go through”, “fare”) ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

μ’ ἓνα φόβο ὃταν ξυπνᾶμε
{ m’ éna phóvo ótan xipnáme }
[ with a fear when we awake ]

με ἣλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

στο ζεστό φιλί το ξεπερνᾶμε
{ sto zestó philí to xepernáme }
[ (with)in (the) warm kiss, we “get over” (“transcend”, surpass”) it ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

στο βαθύ το μπλε
{ sto vathí to mplé }
[ (with)in the deep blue ]

στο βαθύ το μπλε …
{ sto vathí to mplé … }
[ (with)in the deep blue … ]

.

.

under water shining light over

.

.

“Truth bΕ ….. “

. . .

.

.

.

Adrienne Rich - the moment of change is the only poem

.
.

“Nice Lady”

.
.

Adrienne Rich - about truth told by women

.
.

“The Radiant Child”

.
.

Adrienne Rich - art means nothing if simply decorates dinner table of power which holds it hostage

.
.

Nina Simone ~ ~ «a Light~Worker» in~deed, who
wished & strived for «OUR Better~meant» ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work”
or, just “a constructed narrative” ?)

.
.

Adrienne Rich - the serious revolutionary like the serious artist cant afford to lead sentimental or self-deceiving life

.
.

Yoko Ono ~ «an ARTisT» in~deed, who
wishes & strives for the «Better~meant of Humanity» ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work”
or, just “a constructed narrative” ?)

.
.

Adrienne Rich - SHE as her sons have seen her - the mother in patriarchy controlling erotic castrating... exists only to nourish her son

.
.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Hilma af Klint ~ was considered “crazy” by
“WSMSS” including “by proxy” and
her enormity of work had been “hidden”
for over a century ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work” ?)

.
.

Adrienne Rich - sexist grammar burns into female brains that we are variables antrocentric thinking solipsistic tunnel-vission - patriarchy propaganda

.
.

Alice Guy Blaché ~ created “Fiction” in cinematography
and “was” NEVER truly “celebrated” for
the greatest achievement in this art ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work” ?)

.
.

Adrienne Rich - lying -blackboard design

.
.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Miné Okubo ~ author & artist ~ Citizen 13660 ~
depicting & describing “INTERNment”
during the Openly Fascist World War II ~
the directness of “retained humanity” ~
was “copied” and “misappropriated”
by “WSMSS”, including “by proxy” ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work”?)

.
.

.
.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Alexandra David ~ great explorer ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work”?)

.
.

adrienne-rich-most-important-thing-one-woman-can-do-for-another-is-illuminate-expand-her-sense-of-actual-possibilities

.
.

Cecilia Helena Payne Gaposchkin – great discoverer ~
“Hydrogen”, the literal No.1, sub~stance of our “uniVerse”,
was “discovered” under “science” by her ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work” ?)

.
.

adrienne-rich-the-belief-that-established-science-and-schoraship-which-have-so-relentlessly-excluded-women-from-their-making

.
.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Rose McGowan ~ «a BRAVE one» in~deed, who
wishes & strives for «Humanity’s Better~meant» ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work”
or, just “a constructed narrative” ?)

.
.

adrienne-rich-women-have-been-driven-mad-gaslighted

.

.

*

.

.

… of #metaMORPHOSIS …

. . .

.

.
.

Dearest «i am» of “You” …

«i am» seemingly
w i t h ~ i n
“this”
… «i n ~ B E t w e e n» …
“worlds” …

… “worlds” of
NOT … “ANY” more …
and,
… NOT … “y e t” …

i BElive
… that
“this”
is … “p r e c i s e l y”
… “THE STAGE” …

«the WORLD, MY world AS a stage»

… “where” and “when” …

… “the caterPILLAR” …
is … “caRrYing through” …
ITS
… «ΜΕΤΑ~ΜΟΡΦΩΣΙΣ» …

[ Ellenophone «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ»
ΜΕΤΑ + ΜΟΡΦΩΣΙΣ > ΜΟΡΦΗ
> “metá” + “mórphosis” < “morpheé”
> “after” + “learning” < “form” , “contour”
= “meta~morphosis” ]

“where” and “when”

… «ΜΝΗΜΟ~ΣΥΝ~Η» …

[ Ellenophone ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ
ΜΝΗΜΗ < ΜΝΗΜΕΙΟ < ΜΝΑΩΜΑΙ
> “mnéme” < “mnemeío” < “mnΑΩmai”
+
Ο
+
ΣΥΝ
> “syn”
+
Η
> “keepsake” < “monument” < “making love”
+
“of eARThbound”
+
“plus”
+
“of SUN ~ ΘΗΛΥ (ee) graduation”
=
“MNEMOSYNE” ]

and
NOT “memory”

«RE~memBErancE»
and, NOT … “reTENTION” …

of

… «Α~ΛΗΘΕΙΑ» …

[ Ellenophone ΑΛΗΘΕΙΑ
“A” ΣΤΕΡΗΤΙΚΟ + ΛΗΘΗ
> “α” steritikó + “léthe” , “líthi”
> deprivative “α” + “oblivion” … ]

“that which is NOT of obliVion”
=
TRUTH

and,
NOT a … “r e a l i T y”

the stage
“where” and “when”

the ΘΕΑΤΡΟN … «PLAY»

[ Ellenophone «ΘΕΑΤΡΟΝ»
“the place where”
the Passive Voice verb
«ΘΕΑΣΘΑΙ» ῥῆμα, Παθητικῆς Φωνῆς
“occurs”
=
“to be of BEhold” ]

and
NOT a “screening … show”

IS
… BE~coming …

«to BE»

.
.

There is nothing in a caterpillar that tells you it is going to be a butterfly . caterpillar on a leaf predominant green-yellow

.

.

*

.

.

the “Ὠριγένης ὁ Ἀδαμάντιος” ‘i am’ …

. . .

.

Origen - Ὠριγένης ὁ Ἀδαμάντιος

.
.

«Ὠριγένης ὁ Ἀδαμάντιος» 

* «ΩΡΙΓΕΝΗΣ»

> Ellenophone «ὯΡΟΣ» + «ΓΕΝΟΣ» >
> “Horus” + “lineage”, “genealogy”, “born”
= “of Horus child, genealogy born”

* cognomen : «ὁ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ»    

> derives from
Ellenophone «ΑΔΑΜΑΣ ~ ἀδάμας» 
= “un~alter~able” , “un~break~able” , “un~conquer~able” , “diamond” 
“ADAMANT”

.

.

.

.

.

.

on “Inner Worlds & Innerer Worlds …” [excerpt]

. . . 

[ excerpt from :
Basic «learning the New Earth ~ CAENE TRIATHÉQUE» , (keeps being “up~dated”) ]

.

[…]

.

.

 

Valle.Girl Designs + Ramana Maharshi - God dwells in You as You ... XL
~ Ramana Maharshi «God Dwells in You as You» . [poster design by “grandiose sundrome” “Valle.Girl Designs”]

.

.

« Inner World, Outer Worlds »

is an excellent of “same~name”
four~part series ( 2012 )

approximately 20~30 minutes long, each

found in totalitarian YouTube channel
«Awaken The World Film»

by the Awaken The World Initiative

,

Best comprehensibly «seen», in the following “order”

:

( α )
*  Inner Worlds, Outer Worlds ~ Beyond Thinking ~

( β )
*  Inner Worlds, Outer Worlds ~ The Spiral ~

( γ )
*  Inner Worlds, Outer Worlds ~ The Serpent and the Lotus ~

( δ )
*  Inner Worlds, Outer Worlds ~ Akasha ~

.

.

R. Buckminster Fuller - God, to me, it seems, is a Verb not a noun, proper or improper. drop-in water

.

.

the UNcompromisable

R. Buckminster Fuller

known as … « The Poet of GeoMetry »

with his illustrious quote

«…
we are called
to be
the architects
of
OUR future
…»

has set, not only

bright example
of … «dignified living BEingNess»

Are you spontaneously enthusiastic about everyone having everything you can have .QM . from CRITICAL PATH .1981.
taken from his book “CRITICAL PATH” (1981)

.

and, as he points out

:

“…
if anything, really, that has 
moved me, is «Love» 
…”

.

. ( on «MetaPhysical Gravity» particularly @17:54 ) .

.

Love is MetaPhysical Gravity it holds us and the uniVerse to-get-her . quozio moom in space

.

[…]

.

.

a destructive process …

. . . 

[…]
she remarked :

– “perhaps, share a saint’s wisdom,
without the ‘military accessories’ in
the image ?!? …”

and smiled broadly, almost giggled !…

the “unbeknownst” to her “USAian
and military trained” co~worker,
took offence, and responded :

– “… are you thanking me
for my services as a veteran ?!! …”

she was startled, as it was
a CO~WORKER that found it necessary
to “take offence” …

her smile wiped forcefully from her face,
she said KNOWINGly :

– “am Thank~Full
for a life
without the discord of blood~shed …”

.

[ from «~ LyVING with a “Y”» ]

.

.

Adyashanti - Enlightment is a destructive process. It has nothing to do with becoming better or being happier. It is the crumbling away of untruth...

.

‘… “ΣΥΝ ~ ΧΩΡΕΣΙΣ” …’ 

.

.

.

Reaching me …

. . .

.

i dreamed of you this morning
we were laying back
all snuggled …

your breathing … as it is …
the little “gasps” it releases …
You make me smile so much …

you were uneasy
i asked to caress your hair
you closed your eyes, as i did …

your head moved agreeably downwards
and rested on my breasts
where you know it is rest~full …

You make me smile …
as you nuzzled and kneaded with your cheeks
the most comfortable for your head’s … BEARing …

You make me smile so much …
such endearing little “sounds” and “motions”
and all of them, involuntary …

i started humming to you
a song close to my heart
i have not sung for … years …

when the humming reached its ending pause
your right hand, clasped my left breast
and started molding it …

as i took a deep breath~in with my eyes closed
You make me smile so …
i clenched your head and pressed it placidly against me …

God ! i wanted you to touch me so much …
you would never assume
without me telling you so …

and, you did
that gentle, purpose~full, unforceful touch you have
and my skin, quivered …

soon, our breathing getting deeper
was all we would hear
along with that of the waves, out of our view …

with eyes closed, opening only to grasp
each other’s pleasure
our bodies fused, and our spirits amalgamated …

i wanted to hear you
wanted you to hear me
and i told you so …

when you released yourself inside me
the shivering of your throbbing moan
reached me …

You make me smile so …
i love how you lay on top of me
and we sleep, in an embrace

and then, we did …

[ from «~ The path to ELchemía» ]

.

.

.

.

“Some things NEVER change!…” ^_^

. . . 

.

K. Gibran - They deem me mad because I will not sell my days for gold, and I deem them mad because they think my days have a price.

~ Khalil Gibran 
absolutely one of «The Prophet»s !

.

.

 

How many people CAN “say” 
that AFTER about “half a century” (!!!), 
their FIRST EVER “love hit” song
which (yes, from probably 2 years of age!) 
“resonated”, as NOTHING “else” … (!!!)
 
… is, STILL, their TOTALLY 
“RELEVANT” hit “song”, that
they «LOVE» … !!! 

Yap ! … «i am» ONE, “such” person !

… and yes, STILL
“left on my (‘ALL 3D ALONE’) own devices”,
and STILL, “dirty”, “in the mud” and
LOVING IT,
beCause,
am STILL,
… «favouring» it … !!! …

ΕΥχαριστῶ +ΠΑΝ, για τη ΣΥΝτροφιά !!!

.

~ Το γουρουνάκι ~  
{ To gourounáki
( The piglet )

– Εἶμαι ἓνα γουρουνάκι 
{ eímae éna gourounáki }
[ am a piglet

βρώμικο πολύ !
{ vrómiko poly !
[ (very much) dirty a lot ! ]

ὃλη μέρα μες στη λάσπη 
{ ólee méra mes stee láspee
[ all day within the mud ]  

γῦρω στην αὐλή !
{ gyro steen avleé !
[ around the yard ! ]

.

– Εἶσαι ἓνα γουρουνάκι 
{ eísae éna gourounáki
[ you are a piglet

βρώμικο πολύ ! 
{ vrómiko poly !
[ (very much) dirty a lot !

ὃλη μέρα μες στη λάσπη 
{ ólee méra mes stee láspee
[ all day within the mud ]

γῦρω στην αὐλή !
{ gyro steen avleé !
[ around the yard ! ]

.

– Εἶμαι τόσο εὐτυχισμένο !
{ eímae tóso eutychisméno ! }
[ am so happy ! ]

Εἶμαι ‘τί παχύ !
{ eímae tí pachy ! }
[ am so fat ! ]

τρῶγω κάθε ‘τί που βρίσκω !
{ trógo káthe tí pou vrísko !
[ i eat every thing that i find ! ]

τρῶγω κάθε ‘τί !
{ trógo káthe tí ! }
[ i eat every thing ! ]

.

– Εἶσαι τόσο εὐτυχισμένο ! 
{ eísae tóso eutychisméno ! }
[ you are so happy ! ]

Εἶσαι ‘τί παχύ ! 
{ eísae tí pachy !
[ you are so fat ! ]

τρῶγεις κάθε ‘τί που βρίσκεις ! 
{ trógeis káthe tí pou vrískeis ! }
[ you eat every thing that you find ! ]

τρῶγεις κάθε ‘τί ! 
{ trógeis káthe tí ! }
[ you eat every thing ! ]

.

– Ὃμως, δεν Με παίζουνε 
{ ómos, den me paezoune }
[ however, they do not play (with) me ]

τ’ ἂλλα ζωάκια 
{ t’ álla zoákia }
[ the other little animals ]

και, το κέφι, χάνω !
{ kae, to kéfi, cháno ! }
[ and, the cheer, i lose ! ]

.

– Μ’ ἀφοῦ Εἶσαι τόσο βρώμικο ! 
{ m’ afoú eísae tóso vrómiko ! }
[ but inasmuch as you are so dirty ! ]

πρέπει να κάνεις μπάνιο !
{ prépei na káneis mpánio !
[ you gotta have a bath ! ]

.

– Ἐγῶ, μπάνιο ;
{ egó, mpánio ? }
[ i, a bath ?

Ποτέ !  Ποτέ !
{ poté ! poté ! }
[ never ! never !

Καλύτερα …
{ kalytera …
[ better … ]

.

Να μείνω, ἓνα γουρουνάκι
{ na meíno éna gourounáki }
[ to stay a piglet ]

βρώμικο πολύ !
{ vrómiko poly ! }
[ (very much) dirty a lot ! ]

ὃλη μέρα μες στη λάσπη 
{ ólee méra mes stee láspee }
[ all day within the mud ]

γῦρω στην αὐλή ! 
{ gyro steen avleé !
[ around the yard ! ]

.

Μεἰνε ἓνα γουρουνάκι
{ meíne éna gourounáki }
[ stay a piglet

βρὠμικο πολύ !
{ vrómiko poly ! }
[ (very much) dirty a lot ! ]

ὃλη μέρα μες στη λάσπη 
{ ólee méra mes stee láspee }
[ all day within the mud ]

γῦρω στην αὐλή !
{ gyro steen avleé ! }
[ around the yard ! ]

.

.

African proverb - Return to old watering holes for more than water., friends and dreams are there to meet you.

… about “pachyderms”, 
and
«Α~ΛΗΘΕΙΑ» … !!! …

.

.

i Am ALETHINE - reCALLing ΑΛΗΘΕΙΑ - that which is not of oblivion - green naive lettering

.

.

“Perfidious Albion” or, simply … “Anglophone” … ?

. . .

The “Roman way”
( “mortal man” dictates “LAW” )
and
its “Latin” language,

the mis~alignment
of Humanity
through
the “construction of empire”

instead of

the «EllenoPhone»
#ofLIGHT and #LightON
«ΦΩΝΗ» ( “phoné” )
= “voice”,
which is about
#buildingCIVILISATIONS
within
the ETERNAL of
NATURE ~ DIVINE LAWS

was,
“brought FORward IN TIME”
to “modern”
“constructions of empire”
via
the “Latinised” … “versions”
of … “WSMSS” …

.

after … «SPACE»

«TIME»
beCame “the key” mind~programming
for
“managing”
Humanity’s enslavement
with
” the invention of ‘man~hour’ ”

.

“the fabrication of empire”
was aggrandised
by the end of the 19th century
with
“the installation”
of
“the GreenWich Meridian”
and
“the Time Standard”

.

“the construction”
towards
Humanity’s enslavement
was “conveyed”
into
the 20th century,
and
“the current times”,

through
“the EMPIRE STATE building”
( “mortal man” scrapes “the skies” )
of “New York”
( ex “New Amsterdam” )

in
the “till then”

ONLY
«FREEDOM» ~based
COUNTRY
( still in “WSMSS terms” )

just AFTER,

“the Great War”
made the “modern world’s”
(–“divide et impera”–)
“divide and rule”
… “spoils” …
possible,

and,
particularly,

“The Great dePRESSion”

( “The Meeting at Jekyll Island” )

.

then, ofcourse
with the “aid” of “modern”
(–“panem et circenses”–)
… “bread & circuses” …

came
… “Propaganda” …
( 1928, by Edward Bernays )
and,

just AFTER

“the 2nd World Empires’ ConTest”
and,
brand new “atomic” ways
[ «ΑΤΟΜΟ» ( “átomo” )
: “that which cannot be devided”
Ellenophone for “individual” ]

of

“the engineering of consent” (1947)
( Edward Bernays re~brands
“propaganda” …
to
… “Public Relations” ),

“the manufacture of empire”
finally perfects
its “ordination”
with
new “crowning”
[ “ΚΟΡΩΝΑ” ( “koróna” )
“Greek” ( NOT «EllenoPhone» ) for “crown” ]
“mind~programming”
attainments

.

“how”
is
Humanity’s enslavement
“finalysing”
… “to day” … ?!?!?

( “thumbs-up” to «opened eyes»
of
“The Great reSET” … !?! )

.

“The New Normal” by “Oracle Films”

.

.

it is NOT abOUT ,,constructing empires,, which is ,,i,, which is ,,ἐγῶ,, ... it is ABout ,,building CIVILisATions,, which is the ,,am,, which is the ,,ΕΙΜΑΙ,,
it is NOT abOUT “constructing empires” which is ” i “, which is “ἐγῶ”. it is ABout «building CIVILisATions» which is the «am», which is the «ΕΙΜΑΙ». ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ ~ CAENE TRIATHÉQUE ~ ἀλε3ίΑ ( penteleón de aRcturi )

.

.

perfidious (adj.)

“faithless”
“basely treacherous”
1590s
[ apparently ]
[ “what” else “happened” in 1590’s ] 
from Latin “perfidiosus” : “treacherous”
from “perfidia” : “faithlessness”
( see “perfidy” )

Related: perfidiouslyperfidiousness.

“… The treacherous man either betrays the confidence that is reposed in him, or lures another on to harm by deceitful appearances; as, the treacherous signals of the wrecker. The perfidious man carries treachery to the basest extreme: he betrays acknowledged and accepted obligations, and even the most sacred relationships and claims: as, Judas are types of perfidy. [Century Dictionary, 1895] …”

.

perfidy (n.)

“breach of faith or, trust”
“base treachery”
1590s [ apparently]
[ what “else” happened in 1590’s ?!? ]
[ “LEVIATHAN”
by Thomas Hobbes
and
the “establish~ment” of
“time is money”
with the term “man~hour” ( !!! )
( “finally” “published”
~ apparently ~
in 1651,
it takes “time” … “the irony” ! ) ]
from French “perfidie” (16th century )
from Latin “perfidia” : “faithlessness”, “falsehood”, “treachery”
from “perfidus” : “faithless”
from phrase “per fidem decipere”
: “to deceive through trustingness”
from
per” : “through”, “forward” hence “through”
+
“fidem” ( nominative “fides” ) : “faith”, “to trust”, “to confide”

.

Albion

ancient name of England
attested in Old English
from Latin,
albus “white”
( see “alb” ),
which would be an apt description of
the chalk cliffs of
the island’s southern coast 

.

“Perfidious Albion” 

a reference to
the [ in Legalese “supposedly” ] treacherous
policies of Anglia,
when dealing with foreign “powers”,
[ or, simply put ( “bloody” ) “foreigners” ]

[ and,
for further “white~washing” mis~direction 

the “following” ]
translates French rhetorical phrase “la perfide Albion”,
said to have been in use since the 16th century,
popularized by Napoleon in “the recruiting drive” of 1813 
[ what a “wonder” … “history told” … is ! ] 

.

.

ANY composition science art knowledge activity manufacturing, produced from -white supremacy male superiority syndrome +by proxy=derivative willful blindness NEGLIGENCE.LG

.

.

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

Basic «learning the New Earth ~ CAENE TRIATHÉQUE» , (keeps being “up~dated”)

.

.

Basic «learning the New Earth ~ CAENE TRIATHÉQUE» , (keeps being “up~dated”)

.

Nietzsche Friedrich - And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.

.

«Feeling Good»
by
the uncompromisably
incomparable
… “Nina Simone” …

.

.

Reginald Vincent Holmes - ... the earth has its music for those who will listen .... ground flowery thorny detail

.

* «The Earthing Movie
: The Remarkable Science of Grounding» (2019)

“… a feature-length, documentary
based on
the viral short film
entitled ‘Down To Earth’,
that reveals
the scientific phenomenon
of
how we can heal our bodies
by
doing the simplest thing that
a person can do
… standing barefoot on the earth. …”

.
Relatively uncompromising Viewing Ηere …
.

.
YouTube totalitarian viewing here …
.

.

Kahlil Gibran - forget not ... the earth the wind
~ Khalil Gibran

.

«…
i BElive
that
in Nature
there is
no “versus”
…»
~ ale3iA ( penteleón de aRcturi )

.

.

nature is trying very hard

.

* “WildLife TakeOver
: How Animals Reclaimed Chernobyl” (2007)

.

.

Nature determinately, re-quires time-space. - Ἡ Φύσις καθ-οριστικά, ἐπ-ανακτᾶ το χρόνο-χῶρο. night lake forest starry sky

.

found in Dawn Of Peace .org‘s

odyseechannel

about how, it is NOT … “sensible”
to assume
“a book”
can just
“make itself”

« The Atheist Delusion » [ a clip ]

.

[ Note :
the original “The Atheist Delusion” (2016) film
was produced by three male, USAian evangelists, who
“go by” the name : “Living Waters”
and,
the “set out to conquer over exclusively selected speciments” film,
with the somewhat “exception” of its “introduction” above displayed,
is yet another “old paradigm” of “WSMSS” (including “by proxy”),
“tripping over & falling down” ON the VERY “concept” of
“a book cannot just appear”;
which is “how”, the infamous book “the bible” and “its content”, is
yet again “presented” … in addition to, the ABSOLUTE DENIAL of
“white supremacy, male superiority syndrome” (including “by proxy”)
and thorough “misogyny” of “dogma”, for “man~kind’s” … “origins” …! ]
.
Xenophanes - If horses worshiped gods
.

.

.

Valle.Girl Designs + Ramana Maharshi - God dwells in You as You ... XL
~ Ramana Maharshi «God Dwells in You as You» . [poster design by “grandiose sundrome” “Valle.Girl Designs”]
.

.

« Inner World, Outer Worlds »

is an excellent of “same~name”
four~part series ( 2012 )

approximately 20~30 minutes long, each

found in totalitarian YouTube channel
«Awaken The World Film»

by the Awaken The World Initiative

,

Best comprehensibly «seen», in the following “order”

:

( α )
*  Inner Worlds, Outer Worlds ~ Beyond Thinking ~

( β )
Inner Worlds, Outer Worlds ~ The Spiral ~

( γ )
Inner Worlds, Outer Worlds ~ The Serpent and the Lotus ~

( δ )
Inner Worlds, Outer Worlds ~ Akasha ~

.

.

R. Buckminster Fuller - God, to me, it seems, is a Verb not a noun, proper or improper. drop-in water

.

.

the UNcompromisable

R. Buckminster Fuller

known as … « The Poet of GeoMetry »

with his illustrious quote

«…
we are called
to be
the architects
of
OUR future
…»

has set, not only

a bright example
of … «dignified living BEingNess»

Are you spontaneously enthusiastic about everyone having everything you can have .QM . from CRITICAL PATH .1981.
taken from his book “CRITICAL PATH” (1981)

.

and, as he points out

:

“…
if anything, really, that has 
moved me, is «Love» 
…”

.

. ( on «MetaPhysical Gravity» particularly @17:54 ) .

.

Love is MetaPhysical Gravity it holds us and the uniVerse to-get-her . quozio moom in space

.

AND, even so

an ingenious arresting volume
of … «work» … !!! …

with “terms” as

« SpaceShip Earth »

.

.

the ENvisioning of GENIOUS “projects”

.

EveryOne is born a genious but the process of living de-geniuses them . quozio red flowers assortment vasearrangement

.

such as

the «Geodesic Dome»

:

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

. .

the «DymAxioN House» – late 1920’s
( “portable” and “affordable” )

:

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

. .

the «DymAxioN Car» – early 1930’s
( “3~wheeled car of the future” )

:

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

i vowed to apply my own inventory of experiences to the solving of problems tht affect everyone aboard planet eARTh. -1927, commitment-

.

the «DymAxioN world map» – early 1940’s
( “one island in one ocean”,
“fluid geography”,
“folding into geodesic globe” )

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

among the many EnLightMents
Buckminster Fuller
«lived
to share» …

:

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

The prolific “conversation”
of
Buckminster Fuller
with
Werner Erhard

:

.

BBuckminster Fuller - I,m not trying to counsel any of You to do anything really special except dare to think. And to dare to go with the truth. And to dare to really love completely.

.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

Sometimes i think WE are ALONE. Sometimes i think we are NOT. In either case, the thought is staggering.

.

.

Dolores Cannon - eARTh is a school for mastering how to manipulate ENergy ...

.

.

A preeminent figure
of the journey
towards
OUR «NEW» eARTh
is
… “Dolores Cannon” …

.

Dolores Cannon - We R moving in2 a New World and the old negativity will be left behind. Through the Law of -cause and effect, we can change the world, 1 person at a time.

.

Dolores Cannon’s work
has NOTHING to do with
… “prophecies”.

Quite the contrary,
her work has been on
… “reporting” …
the, what she called,
… “Lost Knowledge” …

that was
“given in messages”

through
her thousands
and thousands of clients,
all over the world,

through
her established technique
called
“Quantum Healing Hypnotic Technique”
also known as the abbreviated
version of … “QHHT”.

.

Dolores Canon
has been absolutely
… “instrumental” …
through her 17 or so, books
in
sharing this “Lost Knowledge”
and,
her “voice”
in conferences, all over the world,
along with “pioneering programmes”
such as the “Metaphysical Hour”,
a “beacon” of sorts
for … “the many” …
( of us with “humbler” … “out~wards” )

.

A significant “event”
that
… “indicated” to us all,
the “beginnings” of
unequivocal
… “out with the old” …
… «change» …
thrusting upon us all,

was
“the fire of Notre Dame”
on
“L’ ile de la Cité”, Paris
on the 15th of April, 2019

which

15th of April ( “time” )
was Dolores Cannon’s “avatar”
birthday

and

“NostraDamus” ( “space” )
one of her MOST crucial
works,
“COnVERSING”
with Nostradamus himself
in “interpreting”
his predictions.

.

Dolores Cannon’s work
is not only IMMENSE
in the pure “bulk” of it,
it is simply
… IMPLEMENTAL …
for
OUR Humanity’s
… «shift» … of evolution

particularly,
“The Three Waves of Volunteers”
in
“The Convoluted UniVerse”
series

.

Thusly,

not “just” …
someone you would
characterise
“with foresight”

or,
even worse

employ to “confirm”
… “one’s own insights” !

.

«INsights»

are NOT in “need”

of

“an other’s”

“all ready”,
“out there”,
“done all the work”,
“survived all the beating”,

… “confirmation” … ( !!! )

be~cause

… «INsights» …

are NOT a “selling”
… product …

that
need special
“marketing”
and “advertising”
gampits … like,

“watch this little bit
… for free …

BUT,

… if …
you are looking
for

the full … treatment

( as if ‘that’ is NOT “a given”
yet,
how else would
“gampits” … work ?!?
YET
these people “think”
of themselves as
“clever” or, worse
… “cleverer than” …
to keep on “doing”
their … “stratagems” )

… “PAY” … !!!

( as “if”
we aRe BORN
on eARTh
with or for
… “debt” ! )

.

«INsights»

are NOT about “DOings”

as

we are NOT human “DOings”

WE aRe Human «BEings»

and,

it is … «BEingNess»

that “shares” with “us”

and

… «SHARE ALIKE» …

is “what” it is “abOUT”

.

NOT … “persuasion”
NOT … “followers”
NOT … “marketings”
NOT … “success”

.

Simply … «inSIGHT~full»
… … … «BEingNess» … … …

.

Dolores Cannon-We,ll find tt thereR other Existance Planes,Dimensions,UniVerses sideBYside with ts 1. Once we remove T blinders tt impede our progress we,ll know weR only limitedBY our imaginations

.

i find the following, great
“introductions” or, “re~visitings”
of Dolores Cannon’s work

:

* “Dolores Cannon on
The Moore Show”
( never “mind” the … “sponcor messages” )

.

:

* “Metaphysical Hour
~ The Three Waves of Volunteers”
( after a caller is “responded” )

.

.

Dolores Cannon - The Awakening IS The Purpose ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

.

.

“ἘξΟΝτωση …” , 2009.06.04

. . .

<< . . .

Ἐξόντωση

Η αλήθεια είναι πως, είναι τόσο αηδιαστικές !

Και, ό,τι έχουν αγγίξει, το έχουν σπιλώσει …

Τίποτα δεν υπάρχει για επανόρθωση.

Μου προκαλούν εμετό, κι απ’ τις στριγγλιές

έχω βραχνιάσει.

Δεν έχασα τη λαλιά μου, όμως.

Είναι ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΕΡΗ

η φωνή μου

και, ΜΙΛΑΕΙ ΑΤΕΛΕΙΩΤΑ

. . .

Ναι, η “ατελείωτη” ΕΙΜΑΙ

ούτε πρόκειται να καταναλωθώ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ

ΔΕΝ ΧΑΝΟΜΑΙ

ΔΕΝ ΧΑΝΟΜΑΙ

ΟΧΙ, ΔΕΝ ΧΑΝΟΜΑΙ

ΣΤΕΚΟΜΑΙ

ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ !

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ

“ΔΕΝ ΕΧΩ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΣΑΣ !”

ΟΧΙ ! ΜΕΓΑΛΩΣΑ

ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΠΙΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΩ

ΕΔΩ ΕΙΜΑΙ !

ΜΕΣΑ Σ’ ΕΝΑ ΠΑΡΟΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΟ !

ΣΥΝ-ΕΧΕΙΑ

να συγκρατιέται από ένα Παρελθόν

να απλώνεται να φτάσει ένα Μέλλον

ΕΝΑ ΠΑΡΟΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΟ

Και, ΕΙΝΑΙ εντάξει.

Επειδή

ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ !

ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ !

Και, ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ !

ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ !

ΚΑΙ ΚΡΑΤΑΩ !

ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΕΜΑΙ !

Το ‘Όχι” και το “Ναι”

μέσ’ στα χέρια μου

ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΩ πια

να τα χειριστώ

ΕΔΩ

ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ

ΣΤΗΝ ΕΥ-ΤΥΧΙΑ ΜΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΥ-ΛΟΓΙΑ ΜΟΥ

ΕΥ-ΧΑΡΙΣΤΩ !!!

ΜΕ ΜΑΤΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ, ΧΑΜΟΓΕΛΩ

. . . >>

( 4η Ἰουνίου, 2009 @09:32 )

.

.

.

.

.

.

“Σκιά~ΖΩ …” , 2011.04.23

. . .

<< . . .

Σκιά~ζω

| υπο τη σκιά της αγάκτησης |

.

χωρίς τελείες εκ-θεση-ά-ζω
τα εξής, παρ-ουσιά-ζω

Ξέρω πια πως, Εσέ α-περί-γραπτα
τρομά-ζω

όσο και να προς-παθώ
την αγάκτηση
με την οποία ανα-τράφηκες
φαίνεται,
δε σκιά-ζω

Ειρωνικό δεν είναι με το ίδιο ρήμα
από τη μιά,
να πασκί-ζω να κατα-φέρω
να δια-ταράξω την σιχαμερή “ομαλότητα”
που έμαθε το Είναι σου να
“είναι”
και, από
την άλλη το ίδιο
ρήμα, “σκιά-ζω”
τρομά-ζω, να σημαίνει
και αυτό καθ’ αυτό να
Σου εν-δυσ-αισθαντικώ !

Με διαπληκτί-ζεις
όταν ασθενώ
η έσχατη απειλή
που δεν παρα-δέχεσαι
και που δεν βρίσκω τρόπο να
αντι-απο-τινάξω

Με δια-λύει
με σπαραποεί

.

* αγάκτηση : το συναίσθημα κτήσης που ένα άτομο τρέφει
σε σχέση με μια άλλη ύπαρξη, το οποίο συναίσθημα κτήσης όμως,
αντιλαμβάνεται και δικαιολωγεί ως, αγάπη

* εν-δυσ-αισθαντικώ : το να εισαγάγω σε μια ύπαρξη
την πρόκληση δυσάρεστων συναισθημάτων

.
. . . >>

( 23η Ἀπριλίου, 2011 )

.

.

.

.

First you wake up to your Light, Then you wake up to your Shadow, And finally you wake up to Your Self.

.

.

“Ἀπο~κλήρωση …” , 2010.11.24

. . . 

<< . . .

Αποκλήρωση


.
.

Το “μήνυμα” που … “γράφτηκε”… 

: 

«…
Ξεκίνησα να σου γράψω και είναι διάχυτο το μυαλό μου με
εκατομύρια πράγματα που θέλω να ακούσεις,
επιτέλους
και να εκτιμήσεις, για το τί εστί να έχεις μια γυναίκα, για παιδί.

Είναι τόσο μεγάλη η στριγκλιά του πνιξίματος που
νιώθω, στα σαράντα χρόνια που βιώνω την ασέβεια και
τον εξευτελισμό του φύλου μου, από σένα που,
πια δεν βγαίνει τίποτα.
Είναι αβάστακτο να μεγαλώνει μια γυναίκα, με
τόση προδοσία! από ένα άτομο που
ΜΟΝΟ γαλήνη έπρεπε να της προσφέρει.

Δεν θέλω να πω πολλά.
Πονάει απέραντα και θέλω πια
να χαμογελάω απερίφραστα.

Έχω μόνο να πω
πως, το διαμέρισμα έχει αδειάσει από μένα.
Το ίδιο φυσικά και το αυτοκίνητο.

Είμαι η ΙΔΙΑ καρπός σου και
δεν δύναμαι πια να “μοιράζομαι”
τον τρόπο της “επί καρπίας σου”.
Είμαι η ΙΔΙΑ καρπός σου και
δεν δύναμαι πια να “θάβομαι στις ρίζες σου”.
Και,
Είμαι η ΙΔΙΑ δέντρο πια!

Εύχομαι ό,τι καλύτερο
στο δρόμο που επέλεξες και, σε μένα στον δικό μου. 
…»

.
.
.

και, “το μήνυμα’ που “τελικά” … “παραδόθηκε” …

: 

“…
Θέλω να ξέρεις πως δεν ένιωσα στήριξη από σένα ποτέ.

Το διαμέρισμα έχει αδειάσει από μένα.
Το ίδιο φυσικά και το αυτοκίνητο.

Τελειώνουμε εδώ.

Καλή επιτυχία στη ζωή σου.
… ” 

.
.
.

. . . >> 

( 24η Νοεμβρίου, 2010 )

.

.

.

.

Family Is ...

.
.

* … ἐπί~μένεις 

> * ~ Ἡ Ἐπι~Στροφῆ ~ * < 

“Who did NOT shoot ‘J.R.’ ?” … 

“Τα πεζά …” 

.
.

Lathranthropia of “engineering of consent” , ~ 2020.07.30 ~ part 1

. . .
Dearest «i am» of “You”
,
What is this
“engineering of consent”
of corporative musical
industry
and,
going along with
patriarchy’s
oldest “modern … trick”
of “ILLusION”
towards conformity’s
subserviant~ship ?!?
Come on !!!
YourSelf
ought to rise above
from all the Edward Bernays
“manipulation of the masses”
of
the obsolete
“old paradigm’s”
… “devide and conquer”
through
“duality and separation”
.
BE~Cause
.
WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL
WE ARE HERE TO CARRY THROUGH
OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE
.
#disMANtlingEMPIRES
.
#reCALLingTRUTH
#REmemberLOVE
#createABUNDANCE
.
… <red ❤ heart> ^_^ <red ❤ heart> … ….
.
[ Adrienne Rich
is a poet and essayist
who also wrote the remarkable
:
“Compulsory HeteroSexuality
and Lesbian Existance” (1980)

… «PYRINA FTERA» … , 2021.07

.

… 

… wished to “say” … 

since your “message” 
about 
a … “yioupiii” 
for “me” 
as you thought
my “offer” referred to
“getting non … ‘falsified keys’ …” 
for the … otherwise, “my”
property in “Zygi” …

well, it felt 
i needed to … “address” it … 

: 

for
“my” «BEingNess» 
there is 
… “NO yioupiii” …  
IF
«life» 
is
… “NOT shared” … 

in fact,
it is 
… “NO life” 
what~so~ever 

it is  … “living death” …

since “the night” 
of
31st of May, 2021

where
“i learned” by “you” 
that

“i” was “conditioning” 
YOUR “life experience”, 

“it” 
was devastating to “me” 

as 
“that” 
is 
ACTuALLY 

inflicting … “harm” 

and, 
“that” 

is … “dead living” …

.

such, even … “thought” 
of 
causing it to “an other” ,

let alone 
a … «BEloved» … «ONE», 

is … BEyond 
“fathomable” to “me” 

.

“i” stayed “away” from
“you”, ἀγάπη μου, 

as 
… “you” …

since … «OUR UNION» …

continually “instigated” 

and

absolutely “welcomed”, 

in “order” to 
“relieve” … “you” 

of 

ANY “shuckles” 

“my” … “presence”

might 
have been “causing” 
and
“generating” you

… “pain” 

from 

… “lack of freedom” … 

.

there is 
“NO life” for “me”, 
without 
… «SHARING» … !!! 

.

AND, 

“i” 
would 

ALL WAYS 

“always” 

CHOOSE 
the “infliction of harming” 

of

“my” BEing

left 

… “ALONE” … 

rather than 

even the knowing “thought” 

of 

“harming” an “other” 

least of all 

the «BEingNess»
of 
… «ΠΥΡΙΝΑ ΦΤΕΡΑ» … 

that
“i” 
was “granted” 
to … “witness” 

as per usual 
with “my writing” of 
… “a chapter” …
instead of 
… “a para~graph” … 

.

… wished to say … 

there is “NO” 
… “yioupiii” … for “me” 

even if 
i was was given “the keys”
to … “heaven on eARTh” 

IF 
it was 
“not for sharing” 
and,
due to 
… “causing harm” 

.

that is all 

.

.,,ΠΥΡΙΝΑ ΦΤΕΡΑ,, - ,,FIRE-Y WINGS,, , ,,WINGS OF FIRE,,

.

.

.

“Callous Psychopathy” and “Moronic Illusionary” … !?! …

So, 

you are 48 years old 

your “partner” with whom you raised a child 
for the last 11 years, 
is finally “physically” showing all the “despise” 
they have had for you ( all along “really” ? )
and, 
after their “last attempt” 
on the very “last day of the year” ( 2018 ) 
on which they
make love “TO” you ( probably 3rd time overall ! ) 
like NEVER before … ( 11 years ! ),
look “AT” you with “adoration” ( probably 3rd time overall ! )
like NEVER before … ( 11 years ! ), 
and,
on the very next “new year’s day” ( 2019 )
they are COMPLETELY, UTTERLY, TOTALLY 
“appaulled and livid” towards you 

on the “2nd day” of that “new year” ( 2019 ), 
at almost 48 and a half years
of 
“walking on this eARTh”, 
you,
go “ahead”
and 
“try to kill yourself”
with a VERY “serious” attempt 
( you have NO idea how “growing older” 
gets more and more “difficult” to “carry through” 
with “attempts” !!! ) 

as “per usual” …
… you “fail” 

only to ( if it was atall possible ! )
make that “partner” 
… “volcano heat” …
( as old cartoons would have a “last setting” on ovens ! )
MAD with you, for 
… “doing that to them” … 

( …. VERY much JUST like your mother 
when you, actUally, found “the courage” 
to “out your pain” to her, about your “younger” attempts … )

 . 

So, 

11 days pass … 

it is the “13th day” of the “new year” ( 2019 ) 

you are “cruising” most disgusting “chat~rooms” 
for 
some “companion~ship” 
( yes, even some “relief” sexscapades
as EVERYthing is absolutely “numb” )

“things” have “changed” SO much
since the “last time”, you have been
“cruising”
“like this”
… atleast 12~13 years ago … 

my god ! 

what became of “the internet” … you wonder … … 

( it is worse than trying to get some “fresh water” 
in a cesspool ! ) 

…  

 a n y w a y 

as “Calling Alike” would have it …

you are meeting this person in a most “horrid” chat~room 

they keep you “waiting” as they aRe … “oblivious” 

and, 

when you are finally “cooked”, they
very SLOWLY 
keep you “waiting” even more 

you are absolutely “furious” and
absolutely “defenseless” 

they … “come~in” 

it is NOT “your home” anymore 

but, 
you don’t care 
cause 
you “found finally the one” 

and, 
“situation is difficult” 

but 
“it is all going to be ok”
cause
you “found finally the one” 

besides, 
“they” … “said” 
they would STRAIGHT AWAY
“leave EVERYTHING behind”
to come … “be with you” 

and, 
ofCourse, 
what else would “you”
want “to hear” 

… 

days pass … 

“they” are not … “consistent” … 

more “oblivious” than anything … 

… 

the “storms” … 

the “jail times” … 

run~down “gudgets” … 

… 

you buy them “stuff”

gudgets, clothing, foot~wear, 
accessories, bail~outs, lawyers, 
expensive birthday gifts for best friend
they would be living behind so 
it will not be “bad” for them to keep in touch …  

ANYthing to keep them “safe” 
and “able” to … “come to you” … 

as 
the days, become weeks 
and months 

there is “this” to “take care” of 
and, 
“i will be coming” … 
and,
“oh, i ‘see’ it in 5 months” …  
and,
“will, ‘take care’ of it” … 
and,
“will ‘get right’ to it” … 

and, 
every atleast a fortnight 
a … “tower moment” 

EVERY FORTNIGHT ! 

sometimes, less than that … 

… 

meanwhile, 

ALL THIS TIME 

you are in a “foreign country” 

( since your “last partner” was “Greek” 
and “you” moved there 
although YOU HAD ALREADY EXPERIENCED 
this country in your late 20s,
and 
promised yourself … “NEVER AGAIN” ! )

THE most “xenophobic” and “misogynistic” 
society you have ever been ( or, “read” about ! )

( you aRe an “anthropologist”, afterall ! ) 

your “last partner”

after 
the “last birthday dinner”, also “belated”
( both “mother and child” late January birthdays )

where
you took them out 
( “child” to have tasted “Chinese” 
for the first time ) 

LEFT YOU

ONE WEEK before “EVICTION” 

( they told you they were leaving 
a couple days after
the “belated last birthday” chinese dinner ) 

from the house, 
you have been PROVIDING 

with EVERYthing you
… “invested” … 
for this “family” …

to go be with
“new found love” 

who
they “internet met” during “Christmas” 
and
they “physically consumated with”
( taking their brand new suitcase
you got for them from Bulgaria, in the Summer ! )

probably 
on their birthday   

taking “the now 15 year~old” child

… AWAY …

 BUT, 

NOT to the “new found love” home … !!! …

“Oh, NO !”   … “the child” SUDDENTLY 
was going to “live” with … “his daddy” 

the same “dad” that … … … … … … … … … … … … 

( … fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck … )

… 

that “last partner”
LEFT YOU 

A L O N E 

ONE WEEK BEFORE EVICTION 

from 
a “FULL~HOUSE” 

( or, rather “STORAGE FACILITY”
as it was what “became” 
because
you had “PLANNED & BOUGHT”
a TOTAL “make over” of “the place” ! ) 

WITHOUT A CAR 

since it was “registered” in THEIR name ! 

( … let us NOT “forget” the WHOLE “car~driving” 
STORY of the last 11 years … !!! … ) 

… yeah … 

… 

when, ALSO, 

the flat in “Voula” 
atleast your “refuge” to go to 

YOUR FATHER 

was already “using” and “getting paid” 
for “AirBnB” 

because, 

why would
ANYone
make it “EASY” on you

CARE FOR YOUR WELL~BEing 

and just

“move” everything 
in a “storage facility” in Athens 

( where there are LOADS ! ) 

and,  

since “staying” in the “flat in Voula”, 

( … since 
your “last partner” did
NOT EVEN OFFER YOU 
to “stay” in their own “Marousi flat” … )

till you can “get your feet sorted” 

was ALSO 

NOT … “available” 

… yeah …

… 

when, ALSO,

AFTER ONLY a MONTH
they 
LEFT YOU 

“contacted” you to 

COME PICK UP ALL YOUR STUFF 
from 
the “Marousi flat” 

which flat you spent 
and
AGAIN, LITERALLY, FINANCIALLY 
… “invested” … 
the first 3 and a half years 
MAKING INTO a “HOME” 
for your “family” … 

BRINGING SO MUCH 
of 
YOUR LIFE 
FROM 
“Cyprus” and ALL the “BEfore” 
TO 
“Greece” … 

SHE GIVES YOU 3 days
to “get your things” 

when you finally MANAGE 
to get just the one little van
for a few hours … 

you go in the flat
to find
that 

ALL THE FLAT HAS BEEN 
UP~ROOTED 

ALL “YOUR STUFF” 
IN PILES 
OF EVERYTHING 

( ofcourse, most precious “OLD STORY” ones 
you brought there, as old as “Oxford” even, 
were most likely “taken” … how on eARTh 
would you “know”, anyway … ) 

… 

ALL “this” 

you did ALL BY YOURSELF 

… 

along with 

your sister’s “ΑΣΙΧΤΙΡ”, 

your mother’s “APATHY”,

your father’s “TREACHERY”  

… 

BEYOND NIGHTMARE ! 

BEYOND HELL !!!  

… 

.

have only been “writing” for about 3 hours … am exhausted … 

may be will get back to it “later” … may be “NEVER” …

.

.

.

The Tower - XVI - 16 Tarot card

.

.

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empire’s” establishment

.

.

.

.

to “note”

the UNexcuseAble “remission”
of
“the Asia Minor Holocaust”, 

( along with 
the “Armenian Holocaust”
of 1915 )

which “history books” have
been trying so hard to
“re~invent” as “Greco~Turkish War”

.

The “Asia Minor” holocaust
was
the EXTENSION
of
the “1st Great Reset”

( or “war”, as it was from then on “TAUGHT” )

and,

the TRUTH~FULL,
FACTUAL ORIGINS
of «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» church,

within
the “Public Relations REinvention”
of
the Eastern Roman
… “empire” …
establishment …!

.

The misappropriation of 
the LIGHT~FULL
EllenoPhone civilisation

through

the “INventION” of
a “new” frequency
for … “language”
( i.e. : “Latin” )

and,

the TOTAL … “revamp”
of
EVERYthing
till then … “known”
and, “shared”

by
the “Romans”

which “accomodated”
the “establishment”
of
… “empire” …

and,
of~Course

… “imperial” …

.

“Gods” were “re~named”
and,
“re~placed”
by
the ( still MORTAL )
… “emperors” …
who
“self~pro~claimed”
their … “god~given” immortality !…

.

this “change” to “politics”

the Ellenophone

( purposely and wrongly known as “Greek” )

word “ΠΟΛΙΤΙΚΗ”
literally,
the … “citizenSHIP”

brought by … “patriarchy”

spread this great … UNbalance
on OUR eARTh

which is around “the time” 
Jesus
“walked the eARTh”
spreading
the LOVE message

and,

just as Socrates, BEfore him
“the written word”
was NOT in the “means”
used, to “justify the ends”
of
“spreading the message” ( !!! )

and,

just as Socrates, BEfore him,
Jesus was “sentenced to death” 
by
his “refusal to comply”
to
TRESPASS
of
“DO NO HARM”

as WE “to day” know as 
“COMMON LAW”

.

and,

as “written history” is of … “IDIOT” 

the EllenoPhone word “ΙΔΙΩΤΗΣ”
literally
to mean
“the owner of private property”

it is thusly, NOT of LIVING FLOWering 

it is, instead, “despotic” and “dogmatic”

and, above all … “sterile”
( NOT of “producing LIFE” )
as
it is NOT of
… LIVING ΛΟΓΟΣ …

.

Even the “New Testament”
the Evangelists

from the EllenoPhone word
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ», pronounced “evangélia”
literally meaning
… “Good Message/Call/Announcement” …

“wrote”
in «EllenoPhone»,

NOT in “Latin” or “Aramaic”

.

The Roman “empire”
survived on several of
“imperial inventions”
such as

^ )  “The Roman Law”
( used till “to day” principally
with the
“CAPITIS DIMINUTIO”
UNlawful conversion at Birth )
and,
ANY “written” [FICTION ~ DEAD]
… “MANdating” …

^ ) indoctrination of “education”
and “religion”
( very much explicitely used
“to day” as well, with indoctrinated
“knowledge” and “in God we trust”
basically, programmed, diktats )
of “what” CONSTITUTES
“reward” and “punishment”

^ ) “bread and circuses”
( still VERY much in use “to day”
with controlled “entartainment”
and pedagogical “mind” pre~arrangements )
of “what” ENACTS
“success” and “follow addictions”

^ ) “violent suppression”
( always “the way” of
“… if you are NOT with ‘us’,
then, you are with ‘them’ …” )
which sustains the “invention of war”
and … “enemy” and … “WIN” at ALL costs
with the perfected tactic of
“divide & conquer”
( “see” also … “circuses” … )

.

The DIVISION of the “Roman empire”
to “West” and “East”
brought
the “new” Eastern capital of
… “Byzantium” …

which
HAD TO “RE~invent” itself
( once again )
in order to “survive” 

soon,
the Roman “emperor”
simply took the “tag” of
… “Christian” …

which
is NOT possible to ACTuALLY
… “adhere” …
as
how CAN someone BEcome a “Christian”
and STILL, remain with the “title” of … “emperor” ! …

.

and,

so, as imperialism goes
the “name change” is imperative
for
“new re~invented establishment”

and,

“Byzantium”
becoming
“Konstantinople” 

took “the name” of the “emperor”
who “re~invented” the “empire”
through,
… “Christianity” …

( the SAME “way”
the Western Roman
“empire’s” capital
“Rome”
was re~invented as a capital
of the Catholic “empire” with
… “the Vatican” … )

and,

just as “Colosseum” was
the SYMBOL building
of the “empire’s” Greatness …

… the “new” SYMBOL ( building )
of the “empire’s” … GreatNess
became
the «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», “Ayía Sofía”
… “Holy Wisdom” …
Basilica ( ArchiTectonic term )

( the SAME “way”
the “EMPIRE STATE Building”
in New York, U.S.A. 
became the SYMBOL
of the “new empire state”
~ Sky~Skraper becoming
the new “ArchiTectonic” term ~
for which “name”
~ “EMPIRE STATE Building” ~
“they” did not even bother
using a “covert” name in
the MOST … FREEDOM oriented
“country” of the world  !!!

or,

“St. Paul’s” Cathedral
in … “the Vatican”

Note :
“st. PAUL”
was NOT of Jesus following,

he was of the “Roman empire”,

~ some wish to associate 
this particular name with the 1st “King”
of
the “United Kingdom of Israel” !!! ~

he “converted” to … “christianity”
and,
as a “re~invention” of himself,
changed his name to … “Paul”

was detrimental to
the EllenoPhone civilisation,
~ destroyed Sacredness of FemaleNess,
established “patriarchy” ~
operated diligently
to convert “the EllenoPhone” 
into
… ” Greek Christians ” … )

.

During “this time”, further
ABOLISHMENTS were carried out
with regards to EllenoPhone civilisation

e.g. 
.  the 1000 year “Academy” in Athens
was closed permadently down
. the “statues” excibiting “nakedness”
were … “neutered”
. the “clubs” appearing in the hippodrome
as “sport” and “fan”(aticism)
etc., etc.

.

not much later …

the “Christian” empires
now employing
the “conquer” functionalty
through
the “excuse” of “Crusades”
and,
the extermination of “other”

subsequently,
brought about the “re~invention”
of “an other” … “empire”

( based on “religious excuse” 
which 
after centuries of “the Crusades”
atrocities of imperialism,
“followed the example” … )

~ that of “Islam”

.

The Ottoman empire
ruled for 400 plus years
until
the British empire
started “buying” and “hinting”
“new” re~inventions of “empire”

With the advent of “Revolution”
in the American “Colonies”,
the “French Revolution” 
and, the “Ellenic Revolution”
for
THE PEOPLES’ FREEDOM
from
“Rule”,

the “monarchies” of Europe

( by “now” in the TOTAL grasp
of “debt” by the “Rothschilds bankers” ),

were also beginning to “greatly fear”
THE PEOPLE’s
FREEDOM AWAKENING
and,
 “inter~wars”
for European domination
were … “engaged” 

( “divide & conquer” also in
total application, ofCourse ! )

.

the Crimean war,
for example,
was also the “first” to “exercise”
censorship and “edit~montage”
of articles and photos ! …

.

When “done” with the Ottoman empire

AND,
the growing “money powered” Zionism

(  which also … “launched”
the invention of “Marxism” )

AND,
the “mass murdering” invention
of Alfred Nobel’s dynamite

( and, beCause “war” is the most
profitable for the “bankers’ industry”
all around

and, ofCourse
“by now” the “bankers” had gotten
a firm grasp in the U.S. of A., with
the invention of “the Federal Reserve” ) 

the 1st “Great Reset”
was planned and executed

.

an “extension” of this 1st Great Reset
( the “Great War”, later known as “1st World War” )
has been, the “Asia Minor holocaust”

.

VERY specifically “maneuvered”
towards the “New World Order”
domination

.

*  Domna Samiou sings
“Amal Gkel Aman” ( Asia Minor )
.
https://www.youtube.com/watch?v=wgFlTFcuT-I

.

“the Disaster”

as the “events of Asia Minor”
was orally known to the EllenoPhones

( very much the SAME “way”
“al Nakba” is known to the AraboPhones
for the 1948 onwards continuing holocaust
of the Palestinians )

made
one of the first ever “refugee” waves
in the world

( in fact, am almost certain
the word “refugee” was first “employed”
journalistically ~ outside “formal war” ~
for this “disaster” )

.

.

EVERYthing since
the “RE~Vamping” of
“Turkish” imperial tactics
by
“Kemal the Father of Turks”
which is what “the name” 
“Kemal Atatourk” means,
is
ALL with “regard” to
… “re~inventions of empire” …
and lust of … “conquering” …

NATO ( and, “pretend UN” troops )

~ the 3rd Great Reset machine
for world domination ~

in its own “illusions of power”,
continuasly “thought” Turkey
is under “their” … “leash” 

.

“Turkey” is NOT a … “dog” !… 

“Turkey” is NOT “loyal” and “protect~full” !…

“Turkey” is more “associated” with a … “wolf” !…

a very viscious one, in fact !…

( which is the VERY SAME “reason”
the German “scientists” of fascism 
invented the hybris of German “Sheperd”,
STILL “used” to day
by
totalitarian regimes
on
FREE People )

one does NOT put a “leash” on a … “wolf” !…

it is NOT possible !…

.

.

and,

“Turkey”
is to be
the “down~fall”
of
NATO

it is INEVITABLE ! …

.

Meanwhile,

the 4th Great Reset “launch”
is
collapsing too
for
exactly the same “reasons”
as
… ALWAYS …

… “calculating without the hotélier” …

with
“illusions of grandeur”
for
… TOTAL “domination” …

.

NOT possible !

as

we are NOT human “DOings”

.

WE aRe Human «BEings»

.

and,

“this time”

the OBSOLETE “old paradigm”

is

OVER !

.

OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

is

AWAKENING !

.

Take Care With Your Light

.

#disMANtlingEMPIRES

.

#reCALLinTRUTH

#REmemberLOVE

#chooseEMBRACE

#createABUNDANCE

.

#LIGHTonALETHIA

.

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

.

https://vimeo.com/539654226

.

further “reading” …

“NORMALISING” agendas

about … “ownership” of the word “holocaust” 

Humans beHAVE like “the gods”, they inVENTed 

«DO NO HARM» goes into “mum is the word” & “it is ALL Greek to me” 

*  ~ ENthymesis Alethia ~

ELLENOPHONE LEXARITHMOS with reference to “planets” , misappropriation by the Romans for “empire establishment” 

APOphthegms ~ ( keeps being “UPdated” ) 

“the science” of WSMSS+by proxy & its will~full blinding negligence (time and time again … )  
Peoples’ Struggle for determination … , [excerpt] 

InterGenerational RESPONSIBILITY 

the word “idiot” 

the Eugenicists … , [excerpt] 

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading 

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

.

.

.

the “sacrificial lamp” and “commercial use”

.

.

TO WHOM IT MAY CONCERN

Dr. Vernon Coleman
is BEing USED as the ULTIMATE
“sacrificial lamp”

one, that
SHINES #LIGHTonALETHIA
who,
brings FORTH

OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh

by
the UniVersal LAW of
… «LAW of ATTRACTION» …

one, that is adamant
about
“non commercial use”

having the LARGEST in SUBSCRIPTIONS
channel in BNT

by his own volition
ALWAYS
NOT having the “comments” section “ON” 

in an ATMOST deceitful atrocity

an “event” had been launched
to … “break his heart” …

ON
THE VERY FACT
that
he HAS one
and
is BRAVE enough to DISPLAY it

( which IS “what” BRAVE ONES “do”
with their «BEing» )

manipulated and abused
on the “1st of April

( which is well known as “Fool’s Day”
particularly in “Legalese”
if you are accused of “fraudulant intent”
referring to BNT, ofCourse ! )

AND
for “the first time”

( as he was probably … “persuaded”
on pretext of … “the last video” 
to )

TURN the comments “ON” )

then, had the “calculated”
( by BNT statistics of “profit optimisation” )

had
the deluge of TRUTH~FULL people
“commenting” 
on wishing him “back”

THEN,

( “lo and behold” )

BNT announces “Premium Accounts”

AND,

( “lo and behold” )

“Dr. Vernon Coleman
is
“back” in his “chair” 

probably
with “comments” ON
“always”
from “now” on

.

BNT “you” are a corporative entity
of
ABSOLUTE LathrAnthropia

and,

“this” little “scheme” of yours
IS
to be
your ultimate “downfall”

.

the obsolete “old paradigm”
is OVER !

.

Support “platforms”
that are TRULY about
OUR “well~BEing”

and

NOT about
registering “male/female”
or
“dates of birth”

so as

to “offer” … “premium accounts”
that
ONLY mean
… “TARGETED AUDIENCE” …
and
… “advertising” …

.

USE INstead … examples :

~ BRAVE.com ~ browser ( privacy )

~ DuckDuckGo.com ~ search engine ( search privacy )

~ ProtonVPN.com ~ i.p. address privacy
AND
ProtonMail.com ~ email privacy

~ BrightEon.com ~ video platform

( there is also
~ odySEE.com * that does use
cryptocurrency however
or,
~ altCensored.com which is a “?” for me still )

~ Telegram.com ~ an imperative social media platform

( for a more “facebook feel”
with NO “data collecting”
there is
~ MeWe.com

and
the more “sinister”
~ MINDS.com * which does use
cryptocurrency nonetheless )

.

OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh
is
AWAKENING !

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonALETHIA

.

Post Scriptum :

will BNT … “delete”  …
“this” inconvenient comment

is BNT to
apply totalitarian “strong~arm” tactics
( for a SECOND time )
and
prohibit ENTRY
from “i.p. address”
( which is the “computers’ DNA signal”
in OUR … COMMUNICATIONS )
and
enForce a … LOCK~OUT … ?!?

something that DOES bring
“duress”
and, so much of it
that “may”
in “Legalese” 
be “considered” as  
… “attempt to commit manslaughter”
or, even
… “attempted murder”

.

“WHAT” are you Truth~FullNessly abOUT, BNT ?

.

«…
When someone shows you who they are,
BElive them the first time.

People know themselves much better than you do.

That’s why it’s important to
stop expecting them
to be something
other than who they are
…»
~ Maya Angelou

.

«…
From all the people,
the most evil and worthy of
greatest punishment
are those who
for all the things
they themselves
are guilty of,
they dare
accuse for these
others.
…»
~ Isocrates

.

.

Maya Angelou - when someone shows You who they are, BElive them the first time . w-photo

.

.

Isocrates - From all the people, the most evil+worthy of greatest punishment are those who are guilty for things and dare accuse others for them.

.

.

Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

in “Legalese”
the “TO WHOM IT MAY CONCERN”
makes it IMPOSSIBLE for “them”
to … “take it down”

.

.

for further “reading” …

«DO NO HARM» goes into “mum is the word” & “it is ALL Greek to me”

.

.

.

“Legalese”, MISdirection for “Behavioural Engineering” & MOVING ON to New Paradigm platforms

.

.

abOUT “What about the other families
on @hugotalks

a “SPIN ~ DOCTOR”
and,
more “serious” … “CRISIS CAST”

.

A FEW POINT TO MAKE :

is SHE a REAL “sister” ???

just because someone says
“am a sibling”
( AS “SCRIPT” WOULD DEMAND IT )
is it “SO” … ???

i mean, i know the “bull~shift” of
… British … “stiff upper lip” and everything …

BUT/AND

is “THIS” HOW PEOPLE aRe
when they have “loved ones”
pass away

LET ALONE … from
an UNFAIR, UNJUST,
UNtimely DEATH … ???

.

“AstraZeneca”
is the “NAME”
WE are REQUIRED to
KEEP … “the narrative” …
with

so as

to NOT … “disturb” …
THE NARRATIVE

and
so as
WE may KEEP
… “manching away”
on
“HOT AIR”
“they” know
“they” LOST ANY WAY

and,

ALREADY “fixed”

by

CHANGING THE NAME

to

… ” VAXzEvria ” … !!! …

an almost impronouncable “name”
that
“the MSM”
have NOT been … “INCLUDING”
in their … “reports
on
this ‘brave sister’ …!

.

the obsolete “old paradigm”
is OVER !

.

Support “platforms”
that are TRULY about
OUR “well~BEing”

and

NOT about
registering “male/female”
or
“dates of birth”

so as

to “offer” … “premium accounts”
that
ONLY mean
… “TARGETED AUDIENCE” …
and
… “advertising” …

.

USE INstead … examples : 

~ Brave.com ~ browser privacy

~ DuckDuckGo.com ~ search engine privacy

~ ProtonVPN.com ~ i.p. address privacy
AND
ProtonMail.com ~ email privacy

~ BrightEon.com ~ video platform

( there is also
~ odySEE.com * that does use
cryptocurrency however
or,
~ altCensored.com which is a “?” for me still )

~ Telegram.com ~ an imperative social media platform for “now”

( for a more “facebook feel”
with NO “data collecting”
there is
~ MeWe.com

and
the more “sinister”
~ MINDS.com * which does use
cryptocurrency nonetheless )

.
OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh
is
AWAKENING !

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonALETHIA

.

https://www.rt.com/news/519574-astrazeneca-name-change-vaccine-vaxzevria/

.

.

Malcom X - media most powerful entity on earth. power to make the innocent guilty+the guilty innocent.control mind of masses .distorted image

.

.

for further “reading” …

“NORMALISING” agendas 

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empire’s” establishment 

Humans beHAVE like “the gods”, they inVENTed

.

.

.

APOphthegms ~ Quotes (keeps being “UPdated”)

.

[ Consider Donating with 
BuyMeACoffee.com ]

.

.

you dont have the balls for that.EM-yeah&amp; Thank God4 ,,that,,.EM i mean,i cannot fathom my life in terms of whether some balls or not,would ,,carry,, me ,,through,,

.

.

there is nothing ,,little,, in ,,this,, ΣΥΝΠΑΝ [Ellenophone] of ,,SHARING HUMANITY,, ,,ΣΥΝΦΩΝΙΑ,, - ΕΥχαριστῶ ΕΥγνωμόνοια ALLWAYS WITH LIGHT ...

.

.

be-Cause of-Course ...

.

.

ΕΥχαριστῶ ΘΕΙΟ που Μας προς-ἒχεις και για ΟΛΑ που Μας παρ-ἒχεις - ΕΥχαριστῶ, +ΠΑΝ .ΕΜ . ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ-CAENE TRIATHÉQUE .. ..

.

.

cease from running with a formulated opinion-the mind-of past acions-the i ... see in the here-now your ,,i am,, wish to BE

.

.

,,INsight,,, is not about ,,doing,, . it is ,,BEingNess,, ... that ,,shares,, with ,,us,, &amp; ,,SHARE ALIKE,, is what is about

.

.

hope is the unending cycle of doubt obsolete old paradigm - WISH Present Continuous TRUST the PROCESS &amp; its PARTRITION - BE BRAVE as BORN to BE

.

.

Grateful and Great~Full ALL MIGHTY ALL WAYS ,,always,, WITH LIGHT

.

.

do You think that BEings such as myself&amp;yourself, could ever be compared ... category=accusation-to accuse =mind limitation-prison

.

.

yes, i am done with people consciously wearing chains &amp; NO, NOT waiting around4 people willingly wearing sun-glasses=fear as excuse-i am of SUN .yellowboard

.

.

still ,,Grateful &amp; Great-full for the ,,ALL MIGHTY,, and to my trust-full ,,Le Novo,, for the ,,companion-ship,, ...

.

.

TOTAL SOLAR ECLIPSE 2021.12.04 acknowledging OUTvying North Node &amp; partial Solar Eclipse 2021.06.10 OUR North Node ,,seeing,, BEARing SHORT

.

.

i Am ALETHINE - reCALLing ΑΛΗΘΕΙΑ - that which is not of oblivion - green naive lettering

.

.

i guess, when i was finally ,,done,, ,,getting in my way,, -,,my mind,, discourse- i am ,,given,, exactly what i ought ,,to be,, receiving ... ΕΥχαριστῶ +ΠΑΝ.EM .

.

.

i wore my youth and fell asleep yet, once the dream sited me i did not summon me . LG

.

.

i wore my youth and fell asleep yet, once the dream found me i did not remember me . LG

.

.

Φόρεσα τη νιότη Μου κι ἀποκοιμήθηκα Μα ,σάν Με βρῆκε τ, ὂνειρο δεν Με θυμήθηκα . 1997 . LG

.

.

το χαρτί σκληρό για να γραφτεῖ και μαλακή ἡ καρδιά μου για να γράψει ... . ἀξιΩΜατικοί . Μάρτιος, 1997

.

.

the paper too coarse to be written and, my heart too soft to write . LG

.

.

δεν ὑπάρχει χειρότερη μάχη ἀπ αὐτήν που γίνεται μέσα-Σου και αὐτό γιατί ἀντικρουόμενα στρατόπεδα γνωρίΖουν την ἀχίλλειο πτέρνα ὁ ἓνας του ἂλλου

.

.

there is no worse battle than, the one happening inside of You And that is beCause the conflicting camps are knowledgable of one an other,s Achilles, heel . LG

.

.

,,you only live once,, ... per --LifeTime-- ....EM

.

 

.

she asked me how i was doing i responded - am feminaging - what is that.QM - i am not manAging, anymore ...

.

.

AwarE-NESS = ,,the being without war,,

.

.

ΣΥΝΧΩΡΕΣΙΣ ... ΣΥΝ + ΧΩΡΕΣΙΣ - plus + fit into place, slot in ... to together fit in a place ... = FORGIVENESS

.

.

,,School,, ... the worst ,,time,, , WASTED .EM

.

 

.

PLEASE, HELP ME ,,BE,, the ,,CARRY THROUGH,, with PEACE .EM ... Thank You +ΠΑΝ .EM

.

.

Healing of OUR --am-- has to take priority over the health of the ,,i,, - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ - CAENE TRIATHÉQUE

.

.

i am of sun - NOT ,,an-option,, - ONLY WILLING hear &amp; speak Α-ΛΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΣ - WITH taking off sunglasses, blinders, maskings INtentION ...
«i am of SUN» . i am NOT “an option” . i am ONLY WILLING to “hear” & “speak” Α~ΛΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΣ , with “taking off” of “sun~glasses, blinders” and any “maskings”, INtentION ! [ from «~ The Hour~Glass Figure» ] ~ ἀλε3ίΑ ( penteleón de aRcturi )

.

.

Y important 2 kill young child,s Spirit.QM - throughout - MUSIC saved me - some things NEVER change ...

.

.

picking ONLY what is convenient for THE NARRATIVE ... ,,the mark,, of ,,the coward,, ...

.

.

integrity-not about doing-BEing, TRUTH-not manifested-BEing IN TUNE, =LOVE=FREEDOM-E = BEing of LIGHT

.

.

you cannot tell THE SUN ,,how,, to SHINE nor ,,where,, - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ - CAENE TRIATHÉQUE -

.

.

no battle is ever lost ... the struggle of change is all-ways winning .EM

.

.

and, yes, i choose FREE-DOME to die in an EMBRACE because WE aRE born to LIVE for whatever time-space in ΦιλΑρμονία

.

.

it is amazing is it not.QM.EM.EM ... how the-uniVerse points us ,,the way,, ...

.

 

.

EVERYthing DOES ,,happen,, for a reason ... Child of Vision ...

.

.

the bodies join together of souls that are united

.

.

Noetis-Μέσα ἒρωτα ὑπάρχει ὑπόσχεση,ἀγάπη-ἀλήθεια.Within eros exists-promise,love-truth

.

.

actUally ,,here,, it is in the power of 2 - 3D=cubic sense - evolving to POWER OF 3 - 5D -spiral- = conic ENsense = volume .QM

.

.

menstruation - is there a more prolific patriarchical-patriarchal misogyny predisposition wording of the Anglophone culture.QM- yes- trans woman .

.

.

,,Respect,, is all ways always about ,,Self-Respect,, ... if one is not ,,it,, one is never in a position to ,,give it,, nor ,,receive it,,
« Respect » is ALL WAYS ~ always about … « Self~Respect » … if one is not BEing “it” one is never in a position to … “give it” nor “receive it” … ~ ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ CAENE TRIATHÉQUE ~ ἀλε3ίΑ ( penteleón de aRcturi )

.

.

at some point very soon we will see ... ,,man-made,, ,,women,,=old paradigm,s final solution of FemaleNess anhiliation-divide+conquer-divide et impera

.

.

,,expectation,, within ,,ex-change,, is still ,,commerce,, ... .EM - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ - CAENE TRIATHÉQUE -

.

.

and, Truth-FullNess is NOT for ,,institutionalisation,, in ANY sitUatION of life ...

.

.

and even a ,,yes,, at a certain moment is not for a ,,forever,, moment in ANY sitUatION of life . ALL IS FLUX-Eraklitos

.

.

,,free-dome,, is the only way to life - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ-CAENE TRIATHÉQUE - FREEDOM -

.

.

what is life but the sand-curtain projecting the illusion of death ... misty, dask, sand open arms walking off at the diastance

.

.

the mind,s - the i - ONLY ambition=obtain one point of balance - ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ isorropia of Heart - the am - NOT about trickery

.

.

.001.the day feeling yester Sundays - blasé ness - tunes 1929 - spells of marketed illusionments - world battered down

.

.

adrenaline re-course of dark in us, music language of Divine within US - Ἀδρεναλίνη κατα~φυγή σκοτεινοῦ μέσα μας, Μουσική γλῶσσα Θεῖου ΕΝ-τός ΜΑΣ

.

.

because unbalanced masculine is incapable of its harmonious ENrgy which is . . ,,balancing action,,

.

.

because ... balanced feminine is the ability of its Harmonious ENergy, which is . . ,,balanced surrender,, ...

.

.

because balancing masculine+feminine within the self=task at hand of each human BEing born eARTh, reach harmonious ENergy BALANCED LIFE

.

.

when finally absolving the mind from competition, fear of lack, gates open to ABUNDANCE-ΑΦΘΟΝΙΑ=ONLY+ONE point of BALANCE, ECSTACY=ΑΡΜΟΝΙΑ-HARMONY

.

.

it is NOT abOUT ,,constructing empires,, which is ,,i,, which is ,,ἐγῶ,, ... it is ABout ,,building CIVILisATions,, which is the ,,am,, which is the ,,ΕΙΜΑΙ,,

.

Migration=not a crime. borders + fences = figment of illusion.-Ἡ ἀποδημία δεν εἶναι ἒγκλημα.Τα σύνορα και οι φράκτες = ἀποκύημα ψευδαίσθησης. WE R nomads

.

.

... ACTuALLY it is time moves quickly but passes slowly ...

.

.

,,writing,, still ... to keep myself company ...

.

.

Healing of OUR ,,am,, has to take priority over the health of the ,,i,,. inspiraquotes.com

.

.

and when i am wanted i want the all of myself to be wanted

.

.

Wisdom is available only after lessons learned. snow mountain road vehicle

.

.

,,hope,, is for the passification of the masses. Feel ,,the fear,, and BE ...BRAVE... as WE aRe BORN --TO BE-- . BEST VErSION

.

.

People with betterment vision cannot afford to have ,,hope,,=passification of masses. People with vision KNOW ,,better,, beCAUSE it is an inevitability, in fact... sky mist

.

.

BREAKING THE CHAINS WITH LIGHT

.

.

,,FREE~DOME,, is the only ,,way,, to ,,life,,. inspiraquote white

.   

.

ΑΓΑΠΗ - Α-ΛΗΘΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ εἶναι τρεις λέξεις που σημαῖνουν το ἲδιο και καμία δεν μπορεῖ να ὑπάρχει χωρίς την ἂλλη παροῦσα. sky baloons LG

.

.

LOVE - TRUTH - FREEDOM are three words that mean the same and none may exist without the other ... present ....EM . ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ .sky-baloons LG

.

.

am gay and, thusly, immune to dis-ease

.

.

from our ,,i,, our ,,yesES,, are revealed , from our ,,NOs,, our ,,am,, is revealed + στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ . φάρος

.

.

Paradise is the ABSOLUTE Self-Respect - Παράδεισος εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο-Σεβασμός .LG

.

.

the wave that reaches the shore does not look at which country it arrived - το κυμα που φτανει στη στερια δεν κοιταει σε ποια χωρα εφτασε .LG

.

.

do get into meditation and let go of so much medication .LG

.

.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ = ,,ΤΟ ΚΑΛΩΣ ΘΕΡΙΖΕΙΝ ΦΩΤΟΣ,, - Eleutheria -

.

.

Capitalism is having the ,,i,, in capital. Contemplate the English language when taking into consideration . . Language is the house of the Truth of BEing-Martin Heidegger

.

.

racism =having no time TO BE still...contemplate cosmopolitan living doing nothing better than busy - Lao Tzu

.

.

AwarE-NESS = ,,the being without war,,

.

.

 

Consider before the CIRCLE - Ponder on the PERIGON - Realise in the SPHERE - Yield to the SPIRAL .

.

 

i BElive that in Nature there is NO ,,versus,, . LG

.

.

unwatered trees,wither - τα δέντρα τα ἀπότιστα ξεραίνονται .LG

.

.

Humans beHAVE as ,,the gods,, they inVENted

.

 

.

ANY composition science art knowledge activity manufacturing, produced from -white supremacy male superiority syndrome +by proxy=derivative willful blindness NEGLIGENCE.LG

.

.

wsmss white supremacy male superiority syndrome including ,,by proxy,, is Ego or Self-Explanatory .LG

.

.

Before-fascism-corporatism ,,Life,, was OUR noun and ,,living,, OUR verb. ,,Life,, and ,,living,, are OUR ,,after,,, as well.

.

.

,,nobel-prizes,, are blood money guises .LG

.

.

Alfred Nobel - reality and truth -

.

.

Sigmund Freud - reality and truth -

.

.

The ,,10 CommandMents,, --ΕΝΤΟΛΕΣ-- is the beginning of --ΨΥΧΗ - ΘΥΜΙΣ-- psyche,s destruction --ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ--by ... ,,the written contract,,.

.

,,Expectation,, within ,,exchange,, is STILL ... ,,commerce,, ... .EM . blue

 

.

 

.

money able surgically man-made women=FinalSolution FemlAnhiliatn-old paradigm-empire-patriarch+wht supremcy+male superiorty+hetero prevelance+feudal ploutocrcy+covert intel=-devide cnqr-fear+scarcity

.

.

 

about … “ownership” of the word “holocaust”

.

.

Ante Scriptum :

the word “holocaust”
derives from
the Ellenide ( wrongly known as “Greek” )
word … “ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ”

where

“ΟΛΟ”,
pronounced “ólo”
is … “whole”

( the word “ALL” for Anglophone,
however,
the FREQUENCY MEANING of “all”
should be «ΠΑΝ», “pan”
as for example : “PANdemic” )

and,

“ΚΑΥΤΩΜΑ”,
pronounced “káftoma”
which is … “burnt~out”

( for example : “ΚΑΥΣΤΗΡΙΑΖΕΙΝ” ( infinitive )
pronounced “káfstiriázin”
the Ellenide verb for … “to cauterise”
~as per usual misspelled and mispronounced
in Anglophone )

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ~ holocaust

.

.

how is it “different” to ANY holocaust
Humanity EVER faced ?

i mean,
“different” from what
“happened” to
the NATIVES
in
ALL the lands
the “empires” landed !

from
the latest of 19th~20th century
“Asia Minor”, and “Armenian” holocaust,
to
the 20th~21st “Palestinian” one,
as for such a small example samples

it is an endLESS list,
that
PARTICULARLY, the “British”
and, ofCourse, ALL
“white supremacy,
male superiority
syndrome”
( “by proxy”, too )
“European ancestry”
had been
blood~STAINING with Native blood,
ALL over on OUR Good eARTh
… from
“Africa”,
“Middle East”,
“Asia”,
“Far East”,
“Oceania”,
“America”

.

how about the “first”
modern mass murderer
turned “philanthropist”,
… “Alfred Nobel” …

and,

the “Swedish” ( plus “Norwegian” )
“income revenue” … social wealth
the … “holocausts” …
ALL over on OUR Good eARTh
have been … “providing”

.

.

some
… “intergenerational responsibility” …
is about
TIME TO BE HAD !

PEACE OUT, Dearest ! …

.

.

.

.

for further “reading” …

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empires” establiment

Humans beHAVE like “the gods”, they inVENTed

InterGenerational RESPONSIBILITY

“The ones who cried ‘wolf’ …” , 2021.03.05

Peoples’ Struggle for determination … , [excerpt]

*  the Eugenicists … , [excerpt]

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading

… P R O T E S T …

the word “idiot”

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

.

“per-func-to-ry” ,

.

.

.

per•func•to•ry pər-fŭngk′tə-rē

 
 • adj.
  Done routinely and with little interest or care.
 • adj.
  Acting with indifference; showing little interest or care.
 •  
  Done mechanically
  or without interest or zeal, and
  merely for the sake of getting rid of the duty;
  done in a half-hearted
  or careless manner,
  or so as to conform to the letter but
  not to the spirit;
  careless;
  negligent.

.

the “shadow” of … “Sagittarius”

.

Sagittarius - night sky and morphe shape ...

.

.

.

.

.

Dr. Reiner Fuellmich & Class Action International Lawsuit

.

.

.

Law - symbolic items

.

shared from
@LearnersChannel ( “facebook” page )

~ Υ ~

Dr. Reiner Fuellmich
( lawyer of Germany & US )
on
Class Action International Lawsuit

.
https://www.youtube.com/watch?v=AkqW59U8KYw

.
or, better still from https://BrandNewTube.com

.
https://brandnewtube.com/watch/dr-reiner-fuellmich-crimes-against-humanity-they-039-re-being-taken-to-court_FNPrsEY3KUDjzI6.html

.

It has been “announced”. on
the 17th of February, 2021
that
a Nuremberg Tribunal

on
what is now coined
“The Largest
Crimes Against Humanity
Ever”,

is
“on its way”
basically,
calling out the
“COVID-19 scandal
( fraudulent ),
manipulated by
( mainly )
the Davos Forum”

.

~ ῥευστο Υ ποίησις ~

.

#reCALLinTRUTH

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE

.

.

https://vimeo.com/539654226

.

more on “judicial” reading

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading

The “nutty” «Common Sense» (keeps being “up~dated”)

*  ~ ENthymesis Alethia ~

and,

an all encompassing

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

.

.

.

«inSIGHT~full BEingNess»

.


.

 
Dolores Cannon‘s work
has NOTHING to do with
… “prophecies”.
 
Quite the contrary,
her work has been on
… “reporting” …
the, what she called,
… “Lost Knowledge” …
 
that was
“given in messages”
 
through
her thousands
and thousands of clients,
all over the world,
 
through
her established technique
called
“Quantum Healing Hypnotic Technique”
also known as the abbreviated
version of … “QHHT”.
 
.
 
Dolores Canon
has been absolutely
… “instrumental”
through her 17 or so, books
in
sharing this “Lost Knowledge”
and,
her “voice”
in conferences, all over the world,
along with “pioneering programmes”
such as the “Metaphysical Hour”,
a “beacon” of sorts
for … “the many” …
( of us with “humbler” … “out~wards” )
 
.
 
A significant “event”
that
… “indicated” to us all,
 
the “beginnings” of
unequivocal
… “out with the old” …
… «change» …
thrusting upon us all,
 
was
“the fire of Notre Dame”
on
“L’ ile de la Cité”, Paris
on the 15th of April, 2019
 
which
 
15th of April ( “time” )
was Dolores Cannon’s “avatar”
birthday
 
and
 
“NostraDamus” ( “space” )
one of her MOST crucial
works,
“COnVERSING”
with Nostradamus himself
in “interpreting”
his predictions.
 
.
 
Dolores Cannon’s work
is not only IMMENSE
in the pure “bulk” of it,
it is simply
… IMPLEMENTAL …
for
OUR Humanity’s
… «shift» … of evolution
 
particularly,
“The Three Waves of Volunteers”
in
“The Convoluted UniVerse”
series
 
.
 
Thusly,
 
not “just” …
someone you would
characterise
“with foresight”
 
or,
even worse
 
employ to “confirm”
… “one’s own insights” !
 
.
 
«INsights»
 
are NOT in “need”
 
of
 
“an other’s”
 
“all ready”,
“out there”,
“done all the work”,
“survived all the beating”,
 
… “confirmation” … ( !!! )
 
be~cause
 
… «INsights» …
 
are NOT a “selling”
… product …
 
that
need special
“marketing”
and “advertising”
gampits … like,
 
“watch this little bit
… for free …
 
BUT,
 
… if …
you are looking
for
 
the full … treatment
 
( as if ‘that’ is NOT “a given”
yet,
how else would
“gampits” … work ?!?
YET
these people “think”
of themselves as
“clever” or, worse
… “cleverer than” …
to keep on “doing”
their … “stratagems” )
 
… “PAY” … !!!
 
( as “if”
we aRe BORN
on eARTh
with or for
… “debt” ! )
 
.
 
«INsights»
 
are NOT about “DOings”
 
as
 
we are NOT human “DOings”
 
WE aRe Human «BEings»
 
and,
 
it is … «BEingNess»
 
that “shares” with “us”
 
and
 
… «SHARE ALIKE» …
 
is “what” it is “abOUT”
 
.
 
NOT … “persuasion”
NOT … “followers”
NOT … “marketings”
NOT … “success”
 
.
 
Simply … «inSIGHT~full»
… … … «BEingNess» … … …
 
.
 
Take Care With Your Light
 
.
 
#reCALLinTRUTH
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.

Dolores Cannon - The Awakening IS The Purpose ...

.

.

i find the following, great
“introductions” or, “re~visitings”
of Dolores Cannon’s work
 
:
 
* “Dolores Cannon on
The Moore Show”
( never “mind” the … “sponcor messages” )
 
 
.
 
* “Metaphysical Hour
~ The Three Waves of Volunteers”
( after a caller is “responded” )
 
 
.

[ it may also be of “interest”
 
* «Basic “education on
the old paradigm”»
( keeps being “up~dated” )
 
 
.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.
.
.

.

.

«ask the experts» ~ YourSelf , 2021.02.20

.

.

Thomas Edison - Dr. Tsoukalas - The doctor of the future will give no medication, but will interest his patients in the care of the human frame, diet and in the cause and prevention of disease.

.

 
These people have
 
NO monetary ( money/shares) benefits
 
quite the opposite,
 
HAVE HAD
 
their careers and life’s work
and PERSONAL “living survival”
THREATENED and ATTACKED
 
by
the totalitarian eunicists’ agenda
 
~
whom which
most of them accused
( e.g. accused genocidist
Tedros Adhanom Ghrebeyesus
the Director-General( = military ? )
of “World Health Organisation” )
and
even convicted
( e.g. United States v. Microsoft Corp.
Bill Gates
under the “anti~trust law”, for “monopoly”,
which
led to his “retiring”
and his “new foundation’s engagement”
with mutli~million pharma “investment” )
~
 
to
RID OFF OUR HUMANITY
and
OUR NATURAL [LAWFUL] traits
 
GRANTED BY BIRTH
by
OUR … CREATION … !!! …
 
.
 
 
.

ENOUGH
with
Euginists’ agenda
and
their
… “great reDOing”…
of
OUR world
according to
“… their image …”

https://brandnewtube.com/watch/ask-the-experts-ii-oracle-films-covileaks-2021-bbc-panorama-response_OvssgcJXMblheFt.html


.

 

LIGHT INTO OUR LIVES.

 

OUR Humanity
is
BEAUTY~FULL

 

.

OUR Bodies
are
WONDER~FULL

.

LET OUR NATURAL BEingNess SHINE through

.

NO “modifications” needed !

.

WE ARE PERFECT “by design”

.

“NO~MAN”
can EVER
“calculate” it
… “better”

.

OUR Humanity’s
… traits …
are
GRANTED BY BIRTH
by
OUR … CREATION
… !!! …

.

WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL

WE ARE HERE TO CARRY THROUGH

OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE

.

Take Care With Your Light

.

#reCALLinTRUTH

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE

.

.

Rousseau - Nature never deceives us. it is WE who deceive OurSelves . new Quazio

.

.

for further “reading” …

NATURAL Bodies are WONDER~FULL

*  “try, try, and try again” … … 2003 … 2010 … 2020 

the Eugenicists … , [excerpt]

THE ISSUE is … “Eugenics” , 2021.02.17~18

***  Basic “education on old paradigm” , 2021
      ( keeps being “up~dated” )
  ***

 
.

.

.

the Eugenicists … , [excerpt]

.

.

[ excerpt from
Basic “education on old paradigm” , 2021
( keeps being “up~dated” )
]

.

the total madness of
“supremacy” and “superiority”

 

reaching its dizzying heights
in

early ~ mid 17th century,
then
more so in

late 19th century
then
even more so

early ~ mid 20th century
then

reaching its peak and demise
early ~ mid 21st century

as with the example of

“Bill Gates” deleted Documentary
“Why he switched from MicroSoft to ‘vaccines’
(genetical modifications)”

[ Note : probably identified as the “banned”
“Mikki Willis” documentary : “Plandemic” ]

.

«…
The pandemic represents
a rare
but
narrow
window of opportunity
to
reflect
to reimagine,
and
reset our world.
…»
~ Klaus Schwab
[ founder and executive chair~man
of
the “World Economic Forum” ]

.

[ Alex Thomson Narrates – Who is Klaus Schwab Investigation
by Johnny Vedmore 
 ]

.

white people
( most usually male )

rich in money,
poor in human traits,

with “unlimited resources”
and
extremely “limited
humane attributes”

have been engaging
for many years now

to
“rid off”
what “they consider”
as
… “lesser grade” …

to
“rid off”
what “they de~liberate”
as
… “weaker degree” …

as long as
ofCourse

“they are the ones”

… “calculating” …
both
… “the grades” …
and
… “the degrees” …

.

in this documentary,
as for a “shocking example”

“we” are … “exposed”
to
the … “showing how”

this
… befuddled …
“unclothed emperor”
,
… convicted …
“ruthless monopoliser”
,
… misanthrope …
“disturbed euginicist”

turned “his image”
around as a

… “world philanthropist” …

surpassing

even “the father”
of
… “image manipulation” …

.

 

«…
i can forgive Alfred Nobel
for
having invented
dynamite,
but
only a fiend 
in human form
could have invent
the Nobel Prize.
…»
~ George Bernard Shaw

.

 
“Alfred Nobel”
~ “merchant of death”,
“inventor of dynamite” ~

 

[ where
ALL “military industries”
“derive” and “end” ]

( you never wondered
“why”
is “Sweden”
so … “rich” … ?!?

EVEN

NOT “following”
the totalitarian regimes
that
everywhere else
are … “enforced” … ?!?

NOT “pursuing”
the genetic modification
that
the rest of the countries
are placing their citizens
through … ?!? )

and,

~ to continue with
Alfred Nobel’s … “legacy” ~

his … “Nobel Prizes” …

… an absolute “spin mastery” …!

.

see also

*  THE ISSUE is … “Eugenics” , 2021.02.17~18

“try, try, and try again” … … 2003 … 2010 … 2020

«ask the experts» ~ YourSelf , 2021.02.20

.

Isabel Paterson - the philanthropist the politician and the pimp are inevitably found in alliance Bcause they have same motives, seek same ends, to exist for, through + by others

.

Medicine and Medical Ethics in Nazi Germany - book cover - fascism propaganda

.

The United Nations
Sustainable Development,
at the United Nations Conference
on
Environment & Development
at Rio de Janerio, Brazil,
between 3rd to 14th June, 1992
… “published” … “AGENDA 21”.

 

[ https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf ]

It is “a plan”
for the “21st century”,
where
by the end of it,
“human beings” are
going to be
nothing more than
basically,
“samples secluded in
life~size petri~dishes”

 
.

.

a 2017, 33 minutes presentation
by Dr. Graham Downing

.
https://brandnewtube.com/watch/7kTLTRGdu7eiMKf
.

.

Nuremberg Code - 1 to 10 ...

.

Dr. Carrie Madej
on
“Luciferase”  and “Hydrogel”,
plus
C~ertificate
O~f
V~accination
I~dentity
D~ocument
20
:
https://www.brighteon.com/c6baada2-7e53-4812-a7e6-e577874961dd

.

.

aldous-huxley-the-maketing-of-madness-the-truth-aboutphychotropic-drugs-pharmacological-propaganda

.

.

OUR Humanity’s

 

ALL over on OUR eARTh

Divine Light of Spirit of Psyche

is going to have to “battle”

a … «little much harder» …

than “using old tools”

( that ONLY served LathrAnthropia,
any ways …! )

of … “Justice” …

to tumble such “mathematical
designs” of God~LessNess

.

There is NO DOUBT
and
NO NEED for “Hope”,
as to
“what” the … «OUT~COME»
is … «to BE» …!

.

Nevertheless,

it IS going to
… “take a bit more” …
than
“… switching the kettle on
and, making a cup of tea …”

.

WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL

WE ARE HERE TO CARRY THROUGH

OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE

.

… ^_^ ( ❤ ) ^_^ … ….

.

Take Care With Your Light

.

#reCALLinTRUTH

.

#REmemberLOVE

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE

 
.

 

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

.

for further “reading” …

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empires” establiment 

about … “ownership” of the word “holocaust” 

Peoples’ Struggle for determination … , [excerpt] 

Dearest “Danny”, & “one set fits all” mentality 

InterGenerational RESPONSIBILITY 


.

.

.

THE ISSUE is … “Eugenics” , 2021.02.17~18

.

with refrence to

the Eugenicists … , [excerpt]

.

.

THE ISSUE

is NOT about

“hoax COVID” or “vaxxines”

BUT

… EUGENICS …

.

make ONE SIMPLE question
to the “person”
… “questioning” you

ASK
… ” are you a euginicist ? ” …

then
continue with
” what is a eunigicist ?
… according to your experience ? ”

then you may try
” am i a euginicist ?
… according to your experience ? ”

You will “see them run”
for the nearest EXIT
… forgetting even to
“put on their mask” …!

.

LIGHT INTO OUR LIVES

.

OUR Humanity

is

BEAUTY~FULL

.

OUR Bodies

are

WONDER~FULL

.

LET OUR NATURAL BEingNess SHINE through

.

NO “modifications” needed !

.

WE ARE PERFECT “by design”

.

“NO~MAN”
can EVER
“calculate” it
… “better”

.

WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL

WE ARE HERE TO CARRY THROUGH

OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE

.

Take Care With Your Light

.

#reCALLinTRUTH

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE

.

Earth The Magnificent Blue Home

.

.

.

.

“The funny thing …” , 2021.02.12

.
.

.
.

. . .
 
“… she will be content without you …”
 
totally broken and a l o n e
 
but, yes, her blessing and curse
 
“… she is strong …”
 
it will not … “kill” her …
 
No, … “… she is strong …”
 
she will continue to live “dead”
 
as
 
before she “met” you,
 
before she “wanted” you,
 
before you “gave” her the “promise”
 
she would not be “left alone” ANY more
 
and,
 
yet,
 
how many times have you “left” her
 
was there ever “a time” she was
 
not … “waiting for you” …
 
.
 
“… she is strong …”
 
“… she will be content without you …”
 
.
 
beCause
 
“that” is how her journey
 
got her «TO be» … “strong”
 
… «BEing» … “content” …
 
with “what she was … left … alone …”
 
.

.
.

What is …”thieving from BEingNess” , 2021.02.09

.

German proverb - when a dove begins to associate with crows its feathers remain white but its heart grows black.

.

. . .
 
and,
 
Dearest «i am» of “You”
… PhotoAdélphi … 
 
 
«BE AWARE of FALSE PROPHETS»
 
.
 
Take Care With Your Light
 
.
 
#TRUSTinHUMANITY
 
NOT “corporate pursuit of profit”
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.
 
Post Scriptum :
 
an extra~ordinarily long
“reply of … explanation”
would not be necessary
with … «Truth»
 
as
 
TRUTH
is
NOT about … “persuasion”
 
TRUTH
does NOT “need”
… “defending” …!
 
.
 
it is «okay» for us
to
“have mis~leadings”
 
NOT,
not to “correct” them
 
( )
 
.

African proverb - do not look where You fell but, where You slipped + ΕΛΛΗΝΙΚΑ . sunset high grass silhouette
.

 
the “life paths” of
people that … «chose»
… “thieving from BEingNess” …
on
OUR eARTh
 
e.g.
“Hitler”, “Kissinger”,
“Nobel”, “Weinstein”
“Raegan”, “Churchill”,
“Thatcher”, “Epstein”,
“Bernays”, “Freud”,
“Rothchild”, “Ford”,
“Hobbes”, “Caligula”
… … …
 
is NOT “upto us”
to
get … «absolution»
 
.
 
… ( ❤ ) … ….
 
.
 
Take Care With Your Light
 
.
 
 
.

.

.

–  … what is thieving from “BEingness?”

.

.

.

Rainer Maria Rilke - patient with unsolved learn to love questions

.
.
.

Dearest «i am» of “You”
… PhotoAdélphi …

thank you
for
honouring me
with a question,
first and foremost.
 
.
 
Will need to … re~track
my steps
so as
to give a … «clear picture»
 
.
 
“originally” the commentary
started with the following
 
:
 
«…
the “life paths” of
people that … «chose»
… “HURTING” …
on
OUR eARTh
…»
 
which continued with
the “display” of
VERY few … “names”
 
( i mean, i did not write
“Colombus” or “Genghis Khan”
or,
or,
SO
SO
SO
SO
MANY
“names”
that
“shadowed”
Humanity’s path
and
are NOT in ANY “way”
to be
EVER … “considered”
as
… “working for”
let alone “with”
… «LIGHT» …
 
i mean, TRULY
“what”
is THEN
“called”
for the
«Work»
of
“Jesus” or “Buddha”,
“Socrates” or “Lao Tzu”
“Gandhi” or “Tesla”
“Rev. Dr. Martin Luther King Jr.”,
or “Princess Diana”,
“Buckminster Fuller”
or “Khalil Gibran”
… … … !!! !!! !!! … … … )
 
.
 
by the “time” i “reached”
to give an ending to
the commentary
 
( a “poster” is essentially
… “accompanying”
all kind of “writings”
~ ALL kind of “voicings” ~
of mine )
 
when
i was given to re~call
the “image” of Jesus
thrashing
the “money changers”
 
[ Note :
 
“money changers” = “bankers”,
 
as they would “do” their “business”
over a “bank”,
i.e. : a “bench”, a “table”
 
the Jews in Roman times
in particular,
could NOT enter
their great temple ( of David )
with
the “money” / “coins” available
 
be~cause
 
these “depicted”
the “current emperor” on them
 
and,
 
NO “mortal” displayed as “God”
was
… “admitted” as “currency” …
with regard to … “the great temple”
 
the “holy men”
would … “demand” it
( standard percentage )
 
the “bankers”
would … “accomodate” it
( standard percentage )
 
the “Roman rulers”
would … “permit” it
( standard percentage )
 
“everybody wins”
EXCEPT
“the people” , “the devout”
 
.
 
… “the empires” …
which
started, of~course, with
the “Roman”
 
ALL WAYS
~
“always”
 
… “used” …
the “currency”
to
… “communicate” …
to
“the conqured”
… “who” …
was … “ruling”
OVER them
 
in particular
 
with the … “combination”
of
“GOD , Divine Right”
to
… “the empire’s heads” …
 
thusly,
 
inducing “glorification”
( “admiration”, “worshiping”
~ “obeisance” ~ )
to “said” … “heads”.
 
.
 
This “practice”
has been ON~going
with
… “the empire” …
( “white patriarchy” )
ALWAYS being
… “the definitive” …
 
it does not matter
which “side of the aisle”
just as long
there are
ONLY TWO
CLEARLY DEFINED
“sides”
 
( … “DEVIDE” … )
 
which
may THEN quite easily
BE CONTROLLED
 
( … and “CONQUER” … )
 
BE~CAUSE
 
… “the empire” ..
is ALL about
… “the aisle” …
itself
 
.
 
And,
as “emperors”, “kings”, “royals”,
are to the EXTREME
ALL about
… a “BIRTH” … “Right” …
 
“position”, “wealth”, etc etc
is
… “passed on” …
down “the empire’s” ALONE
… “posterity” …!
 
.
 
Whether a “Pope”
( still in “Rome” )
or,
the building of the first
… penial “sky~skraper” …
( enormous and overbearing )
on the MANhattan island
( “The Empire State Building” )
 
… “the empire” …
is
there to … “dominate”
by
casting its “shadow”
of
over~all, total “control”
 
.
 
( i apologise, if
am ingeminating
“things”
already “known”,
 
am not trying to be
“condascending”
to anyone,
when
~ well, literally “always” ~
“i” … “engage” in these
very looong … “brackets”
of “story”
 
am only
“making sure”
in ANY “conversations”
that
am involved
 
that
am ABSOLUTELY
“made clear”
 
with
“my”
… «thought process»
 
so as
to NOT have
“deceptive” notions
between
the persons partaking
 
.
 
again, i apologise, if
i have been
… “boring”, to say the least,
with what
i consider … «ESSENTIAL»
for MUTUAL
… «communication» ]
 
.
 
… to re~turn to
Jesus’s scene thrashing
the “money~changers” …
 
.
 
it has
 
ALL WAYS
~
“always”
 
fascinated me
 
that
 
… JESUS … ( !!! EVEN !!! ) …
resorted to
… “EXTRUSION” …
 
of
 
these … “mendatious”
persons … !!! …
 
.
 
And, so
when
i heard “him” in the scene
say
:
«…
“this” is a house
of prayer
and
you have turned it into
a den of thieves
…»
 
it occured to me
that
 
“… ‘this’ House ..”
 
is
 
«OUR eARTh»
 
and, that
 
“… of “prayer” …”
 
is
 
«OUR ‘i am’ CONSECRATED LIFE»
 
.
 
Thusly,
 
when he ended with
 
“… a den of thieves …”
 
i realised
 
that
 
THESE persons that
have taken it upon
themselves
to
“overrule”
and
“over~rule”,
which
ONLY brings
“misery” and “pain”
 
ARE … “thieves”
 
of
 
OUR eARTh,
 
ALL Her creatures
 
and
 
ALL … «BEingNess»
 
.

 

 

Therefore,
 
i simply HAD TO
 
re~place
 
“… HURTING …”
 
with
 
“… thieving from «BEingNess» …”
 
.
 
This is what is meant
 
by
 
“… thieving from «BEingNess» …”
 

 

 

Wish~fully, your question
is resolved, Dearest.
 
.

 

Again,
 
Grateful & Great~Full
 
for your question.
 
.
 
ALL WAYS & “always”

.

 

 

Take Care With Your Light
 
.
 
#TRUSTinHUMANITY
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.
 
Post Scriptum :
 
please, excuse any “typo”,
“spelling” or “Grammar” mistakes
 
a lot of effort is placed to
NOT disgrace the “frequency”
of … “wordings”
 
nevertheless,
 
have not yet gone to “sleep”,
as i wished not to leave
“your question” … “UNattended”
and,
not “complete the day properly”,
 
and so,
 
am quite “aware” that
there may be some ?
 
Will be applying
a further … “attention”
when i … return …
 
^_^ ( ) ^_^ … ….

.

Rousseau - the first man who, having fenced in a piece of land, said -this is mine- and found people naive enough to believe him, was the true founder of civil society...

.

.

.

– … ok thanks. Is English your first language ?


.

.

.

Elbert Hubbard - i would rather be able to appreciate things i cannot have, than to have thngs am not able to appreciate.

.
.
.

 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ
 
[ Ellenic “parakaló”,
literally
“pará”, as in “being parallel”
+
“kaló”, with an “ω” ( “oméga” )
ending to denote “verb, first person”
= “call”
 
“parallel calling” = “you are welcome” ]
 
and,
 
no, “English”
is not my “mother tongue”.
 
.
 
my BirthPlace is Cyprus
 
an over 10,000 years
( civilisation )
Mediterranean island
 
i am EllenoPhone
 
AND
 
my mother tongue
 
is “Cyprus dialect”
 
the most “ancient form”
of … «Ellenic»
( wrongly known as “Greek” )
 
.
 
[ Ellenic “phone”,
ΦΩΝΗ , ( pronounced “phoné” )
= “VOICE”
 
e.g.
 
ΜΕΓΑΦΩΝΟ , “megaphone”
“méga” = “big”
 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ , “microphone”
“mikró” = “small”
 
ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟ , “grammophone”
“grammé” , “grámma”
= “line” , “letter”
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ , “telephone”
“telé” = “afar” ]
 
.
 
.. ( ) … ….
 
.

- ... Πέτρα του Ρωμιοῦ ... -
~ BirthPlace of Aphrodite


.And,

in being vigilant,
am returning to
“my” ORIGINAL “comment” …

Dearest
,
the “person”
you are “promoting” here
in this post,
is
NOT of … «TRUTH»
and,
therefore,
NOT of … «LIGHT»

.

Take Care With Your Light

.

( )

.

@Rev. Tr. Alexia Christodoulou
( @ale3iA.5 penteleón de aRcturi )
~} @awnidea5 {~

.

[ * Learners’ Channel
* ΣύνΠόσιο Ψυχῆς – Symposium of Psyche
* Anosio Poetico
* @COnVERSE.SYNzetesis
ΣυνΑδελφοσύνη ΣυνΟδοιπορία ΣυνΖήτησις-CompanionShip CoJourneying COnVerse
* Chevalieuse de Faeinoterre Elia
* Λεοντόδοντη – Dandelion
* Harmonious Synergy
… etc.,etc. … … ]

.

The following

«i am» sending as a «gift»
to «you»

[ “Medicine Woman”
by Helen Hardin
( «Little Standing Spruce» )
1943 ~ 1984 ]

.

Helen Hardin - Medicine Woman -760x1035
“Medicine Woman” by Helen Hardin ( «Little Standing Spruce» ) 1943 ~ 1984


.

.

.

– … ok, thank you   | namaste hands | | atoms or stars revolving | | double heart big&small |

 .

.

Rainer Maria Rilke - Live the questions now

..

«ΜοιρΑΣΜΑΤΑ» , 2021.02.08

.

ΑΓΑΠΗ Α-ΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ εἶναι τρεις λέξεις που σημαῖνουν το ἲδιο και καμία δεν δύναται να ὓπάρχει χωρίς την ἂλλη παροῦσα . beautiful with stringing lights

.

. . .

«…
Τό ξέρω πως
δεν θα Με πιστέψεις,
ἀλλά,
ἡ ὑψηλότερη μορφή
του Ἀνθρώπινου Κάλλιστου
εἶναι
το ἑρωτεῖν
ἐαυτόν και ἂλλους.
…»
~ Σωκράτης

[ “ἑρωτεὶν” =
να ἐρωτᾶς,
να ἀμφισβητεῖς,
να ἐξετάΖεις ]

και ναι,

ἒχει να κάνει
με τον «ΕΡΩΤΑ»

καθῶς

«ἓρωτας» εἶναι

“ἡ ΕΝέργεια του σύνΠΑΝτος”
ὣς …
ἡ «ὑπόΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ»

( και ὂχι “σαρκικές ἀ~νοησίες” ! )

ὃπου

… ΖΩΝΤΑΣ ( τη ζωῆ ) …

… ΕΝπειριΟΝωντας …

ἐπι~γνώσκεται

ἡ ΦΙΛΙΑ ( = ἡ ΑΓΑΠΗ )

δηλαδῆ,

«ἡ ΕΝέργεια του σύνΠΑΝτός»
ὣς …
ἡ «ΖΩΗΣ Α~ΛΗΘΕΙΑ»

.

Τα «ΟΡΑΜΑΤΑ»
και, τα
«Ἀστρικά» Μας ταξίδια,

εἶναι

στο … Α~ΠΕΙΡΟ … του
… «ΧΡΟΝΟ~ΧΩΡΟΥ» …

οἱ … καθαρότερες
«ματιές» Μας
προς

την … «Α~ΛΗΘΕΙΑ»

.

ΟΜΟΡΦΑ ὣς ΕΣΥ
τα ὁράματά Σου,
Maria !

.

ΕΥγνωμονοιῶ
το μοίρασμά Σου !

.

Σε … «φιλῶ»

.

^_^ ( ) ^_^ … ….

.

.

.