APOphthegms ~ ( keeps being “UPdated” )

.

.
.

..

.
.

.
.

..

.
.

.

.

..

.

.

.

.

.

«ΜοιρΑΣΜΑΤΑ» , 2021.02.08

.

ΑΓΑΠΗ Α-ΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ εἶναι τρεις λέξεις που σημαῖνουν το ἲδιο και καμία δεν δύναται να ὓπάρχει χωρίς την ἂλλη παροῦσα . beautiful with stringing lights

.

. . .

«…
Τό ξέρω πως
δεν θα Με πιστέψεις,
ἀλλά,
ἡ ὑψηλότερη μορφή
του Ἀνθρώπινου Κάλλιστου
εἶναι
το ἑρωτεῖν
ἐαυτόν και ἂλλους.
…»
~ Σωκράτης

[ “ἑρωτεὶν” =
να ἐρωτᾶς,
να ἀμφισβητεῖς,
να ἐξετάΖεις ]

και ναι,

ἒχει να κάνει
με τον «ΕΡΩΤΑ»

καθῶς

«ἓρωτας» εἶναι

“ἡ ΕΝέργεια του σύνΠΑΝτος”
ὣς …
ἡ «ὑπόΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ»

( και ὂχι “σαρκικές ἀ~νοησίες” ! )

ὃπου

… ΖΩΝΤΑΣ ( τη ζωῆ ) …

… ΕΝπειριΟΝωντας …

ἐπι~γνώσκεται

ἡ ΦΙΛΙΑ ( = ἡ ΑΓΑΠΗ )

δηλαδῆ,

«ἡ ΕΝέργεια του σύνΠΑΝτός»
ὣς …
ἡ «ΖΩΗΣ Α~ΛΗΘΕΙΑ»

.

Τα «ΟΡΑΜΑΤΑ»
και, τα
«Ἀστρικά» Μας ταξίδια,

εἶναι

στο … Α~ΠΕΙΡΟ … του
… «ΧΡΟΝΟ~ΧΩΡΟΥ» …

οἱ … καθαρότερες
«ματιές» Μας
προς

την … «Α~ΛΗΘΕΙΑ»

.

ΟΜΟΡΦΑ ὣς ΕΣΥ
τα ὁράματά Σου,
Maria !

.

ΕΥγνωμονοιῶ
το μοίρασμά Σου !

.

Σε … «φιλῶ»

.

^_^ ( ) ^_^ … ….

.

.

.

 

«BEing HEARD» when “NOT listened to” , 2021.02.08

.

LOVE-TRUTH-FREEDOM are 3 words that mean the same and none may exist without the other present


.

@Alexia.Christodoulou11 is with @Alexia Penteleón


.

. . .


“… 
@Ozark Mountain Publishing, Inc.
@Alexia.Christodoulou11
not sure what this is about or what it has to do with the UFO Conference. Please feel free to contact us at info@ozarkmt.com if you have concerns.
…”

.


Commentary with reference to

.


“…

When
@Dolores Cannon ‘s page 

( Dolores Cannon being
a major mentor / teacher of mine )

“blocks” you from
… “Liking” …
… “Commenting” … Guess “free speech / expression”
does not “belong”
in
… “personalised” Truth …!

.

And,
to think

i had this “vision”
that
FINALLY
“my” writings
would be appreciated

by

the ONLY “publishing” place
( again, “i” felt would )
@Ozark Mountain Publishing, Inc.

… !!! …

And,
that

@Dolores Cannon page
is the ONLY place
someone like myself
writing … “the stuff” …i am given to share,
would NOT be .. “hanged” for

.

Take Care With Your Light

.

#TRUSTinHUMANITY

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE* «Basic “education on old paradigm”»
( keeps being “up~dated” ) , (2021)

https://awnidea.com/2021/01/31/basic-education-on-old-paradigm-2021-01-30-2/

.
…”

.

And, so … “here” is “my” response …

:

“…Dearest
@Ozark Mountain Publishing, Inc.,

i was «free», till i was NOT
at the
@Dolores Cannon official page.

.

“Your” own response,
replying as “a sovereign person”,

YET

with the “anonymity” of
a “corporation’s legal person”
… IMMUNITY to “hurt” …

does NOT put “us”
in

… an EQUAL
and
of … RESPECT~FULL
«conversation».

.

Which
was precisely
“my point” within “my comment”,
refering to
the official @Dolores Cannon page,

which
@Ozark Mountain Publishing, Inc.
only “exists”
because of the “Dolores Cannon”
… «person’s work» NAME.

.

Which is
“what free movement”
i was “LEFT WITH”
to
… «EXERCISE» …
“my” … «FREE SPEECH»
of … EXpressION …!

.

If “that” is NOT “enough”
for your
“cold, corporate, non~anthropo”
… approach …

to

a … Human «BEing» …
like “myself”,

then

“allow me” to

“associate”

in

“your Court of Judgement”

that

:

the SHIFT

WE aRe experiencing

on OUR eARTh

has “entered a NEW PHASE” of

“Unidentified Flying Objects” 

… «SIGHTINGS» …

that,

is NOT perhaps about

… “shiny OBJECTS” …

BUT

… «VISIONARY PEOPLE» …

THAT

IS IMPERATIVE

«ΤΟ ΒΕ»

… «SEEN» …!

.

With miniscule appreciation
as to
“your” cowardly “passive AGGRESSIVEness”,

“i” re~main

@Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

…”

.

Take Care With Your Light

.

#TRUSTinHUMANITY

NOT “corporate pursuit of profit”

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE 

.

.

.

EllenoPhone «ΕΚ~ΘΕΣΙΑ~ΖΕΙΝ» , 2021.02.04

.

Voltaire - ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ - ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΙΣ ΦΡΙΚΑΛΕΟΤΗΤΕΣ . white scene distant tree

.

<< …

. . .

Ἀγαπημένο «ΕΙΜΑΙ» του “Ἐσύ”
… ΦωτοΑδέλφι …

,
τα λεγόμενα “εν~βόλια”

 
που ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΚΑ
ΒΙΑζονται να διεισδύσουν
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
ἀνά τῳ παγκόσμιῳ,
 
εἶναι
“τεχνολογική
βιο~μηχανική”
( technological bioengineering )
 
με την ὁποῖα
 
ὁ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ DNA
του κυττάρου
μετα~τρέπεται
σε αὐτό
που το “βιο~μηχανεῦουν”
 
.
 
Με ἂλλα λόγια
 
το mRNA “εν~βόλιο”
 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ “ἀδύνατος ἰός”
 
ὃπου
 
το ἈνοσιοΠοιητικό
 
“μαθαῖνει”
 
να ἀντιστέκεται.
 
.
 
Τα mRNA “εν~βόλια”
 
εἶναι
 
“βιο~μηχανία”
 
ἡ ὁποῖα
 
ΕΙΣΧΩΡΕΙ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ
 
τοποθετῶντας
 
τις “ἀλλαγμένες
 
στην κωδικοποίηση DNA”
 
πρωτεἳνες,
 
οἱ ὁποῖες, με τη σειρά τους
 
ΑΛΛΑ~ΖΟΥΝ
 
με αὐτό τον τρόπο
 
τον ΙΔΙΟ τον κώδικα DNA
 
του κυττάρου
 
και,
 
ΚΑΝΟΥΝ
 
το ἲδιο το κύτταρο
 
να ΜΗΝ ἒχει “ἰδέα” πια
 
ὣς προς τη
 
ΦΥΣΙΚΗ του ΕΡΓΑΣΙΑ
 
( ἒχει ἀλλάξει ὁ κώδικας DNA του )
 
και πια
 
πρόκειται να ΕΝ~ΕΡΓΕΙ
 
χωρίς την ΠΥΞΙΔΑ του
 
την ΔΟΣΜΕΝΗ
ΑΠΟ
ΤΗ ΦΥΣΗ
 
.
 
Με την “πρῶτη” εἰσχώρηση
… “ξένου περιεχομένου”
στον ὀργανισμό,
 
το ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟ πια
κύτταρο του ἈνοσιοΠοιητικοῦ,
 
χωρίς τη ΦΥΣΙΚΗ του ΠΥΞΙΔΑ πια
 
ἀλλά με τον μεταλλαγμένο
βιο~μηχανικά “κώδικα” του πια,
 
θα ἀρχίσει να ΕΠΙ~ΤΙΘΕΤΑΙ
 
αὐτό το … “ξένο περιεχόμενο”
 
ΜΟΝΟ που
 
χωρίς τη ΦΥΣΙΚΗ ΠΥΞΙΔΑ πια
στο DNA του
 
ἡ ὁποῖα ΔΕΝ το “ὁδηγεῖ”
στο “ΤΙ” εἶναι
 
ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ … “ξένο”
 
και
 
ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΡΩΤΑ ΑΠ’ ΟΛΑ
 
“ΤΙ” εἶναι “καλό” … “ξένο”
~ ΦΙΛΟ~ΞΕΝΙΑ ~
και
“ΤΙ” “ὂχι καλό, εἰσβολέας”
~ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ~
 
ἀρχίΖΕΙ, λοιπόν, να
 
ΕΠΙ~ΤΙΘΕΤΑΙ
 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ
 
.
 
” ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ “
 
σημαῖνει
 
τα ΙΔΙΑ τα κύτταρα
 
του ΙΔΙΟΥ του ὀργανισμοῦ
 
.
 
Ξεκινᾶ, δηλαδῆ, ἓναν
 
ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟ ΠΟΛΕΜΟ
 
προς
 
ΟΛΑ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
 
του ΙΔΙΟΥ
 
του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
 
και
 
ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ
 
( ΔΕΝ ὑπάρχει ΦΥΣΙΚΗ ΠΥΞΙΔΑ
και ἂ ῥᾶ
ΔΕΝ ὑπάρχουν … “ΦΡΕΝΑ” )
 
μέχρι
 
την ΟΛΙΚΗ ΑΠΟ~ΤΕΛΕΙΩΣΗ
 
ὁλόκληρου του ὀργανισμοῦ
 
.
 
Με λίγα λόγια
 
ξεκινά μια διαδικασία
 
… ἡ “σῆψις”…
 
ἡ ὁποῖα εἶναι ἡ διαδικασία
που ΣΥΝ~ΒΑΙΝΕΙ
στο “ὃχημα ~ ΣΩΜΑ”
ἀφοῦ
… “το ἂτομο” …
ἒχει “περάσει στον θάνατο”
 
με την ὁποῖα
αὐτή διαδικασία
 
ὃλα τα “ΑΠΤΑ ΦΥΣΙΚΑ”
της “ΥΛΗΣ” … “του ἀτόμου”
… ‘κατα~ῥρέουν” …
( σπάζουν, διαλύονται )
 
.
 
ΜΟΝΟ που
 
στην περί~πτωση αὐτή
 
ἡ διαδικασία “ξεκινά”
 
ΧΩΡΙΣ “το ἂτομο”
 
να ΕΧΕΙ … “περάσει στον θάνατο”
 
ἀλλά
 
το “βιῶνει”
ἐνῶ
εἶναι
ἀκόμα “ΖΩΝΤΑΝΟ”
με
το “ΑΠΤΟ της ΥΛΗΣ”
… “ὃχημα ~ ΣΩΜΑ” …
 
.
 
ΔΕΝ πραγματοποιήθηκαν ΠΟΤΕ
tests
σε ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
 
για αὐτά τα mRNA
βιο~μηχανικά ΕΝ~ΒΟΛΙΑ
 
καθῶς
 
ἀκόμα και στα τα λίγα “ζῶα”
που
… “δοκίμαζαν” την … “τεχνολογία”
 
( εἶχαν ξεκινῆσει ἀπό το τέλος
του 20οῦ αἰώνα )
 
ΔΕΝ ὐπῆρχαν ΚΑΘΟΛΟΥ
“σημεῖα” … για … “προχώρημα”
 
.
 
Ὃπως και με ἂλλες
 
“εἰσαγωγές” ΑΦΥΣΙΚΗΣ
τεχνολογικῆς βιο~μηχανίας
 
( βλέπε π.χ. “VIAgra” )
 
ΔΕΝ ἒγιναν ΠΟΤΕ
 
οἱ ἀπαραίτητες μελέτες
 
για τις … “ΕΠΙ~ΠΤΩΣΕΙΣ”
 
ἀπό τη … “χρῆση” …
 
στο “ΕΥΡΥ μέλλον”
 
καθῶς
 
ἡ φαρμακευτική ΒΙΟ~ΜΗΧΑΝΙΑ
 
ΕΙΝΑΙ
 
… “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ” …
 
και
 
ποσῶς ΔΕΝ ἐνδιαφέρεται
για
ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ
ἐκτός ἀπό
 
… το “ΚΕΡΔΟΣ” …
 
.
 
By the way,
 
ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ
 
( “ΑΝΔΡΟ~ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ νόμου
και ΟΧΙ, φυσικά, «ΦΥΣΙΚΟΥ» )
 
οἱ φαρμακευτικές βιομηχανίες
 
ΔΕΝ εἶναι ὑποκυπτόμενες
για
ΚΑΜΙΑ
… “ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ” …
ἀπό
τις … “ἐπι~πτῶσεις”
ΚΑΝΕΝΟΣ
… “εν~βολιου” …
 
( συγκεκριμμένα αὐτή
ἡ … ΑΣΥΛΙΑ … εἶναι
ΔΟΣΜΕΝΗ μόνον ὃσον
ἀφορᾶ … “ΕΝ~ΒΟΛΙΑ” )
 
.
 
Ἂτομα ἂνω το 75 χρόνων,
( εἰδικότερα )
 
και,
 
με την … “φαρμακευτική πρακτική”
των
“πάνω ἀπό μία δόσεων”
 
εἶναι ἡ ΠΙΟ … ΕΠΙ~ΡΡΕΠΗΣ
… “ὁμάδα” της Ἀνθρωπότητας
ἡ ὁποῖα
ΔΕΝ θα ἒχει
την “αὐτο~ἃμυνα” να διασωθεῖ
 
.
 
Τα ΕΠΙ~ΚΡΑΤΟΥΣΑ Μέσα
( … “Μαζικῆς Ἐπί~Κοινωνίας” … )
 
… τηλε~ὃραση, ραδιό~φωνο,
ἐφημερίδες, περιοδικά, ἐκ~δόσεις,
διαδικτυακά μέσα …
 
συν~περι~λαμβανομένων
και
των “ΕΘΝΙΚΩΝ” δικτύων
 
καθῶς
μιλᾶμε για τα “ὡφελήματα”
… “διαφημστικῶν πακέτων” …
 
ΔΕΝ παρ~ουσιά~ΖΟΥΝ
ΠΟΤΕ
“αὐτό”
που εἶναι
… “ἐκτός της ΒΙΟ~ΜΗΧΑΝΙΑΣ” …
το
… “ΜΟΝΟ~ΠΑΤΙ” …
 
( βλέπε “τράπεζες”, “φαρμακευτικές”,
“ἐκ~παίδευση”, “τροφο~δοσία”,
“ψυχ~ἀγωγία”, “πνευματο~λογία”,
“νομιμο~ποιήσεις”, “ἀπολυταρχισμό”
κλπ, κλπ, κλπ, κλπ … )
 
.
 
ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΑΣ ΝΟΜΟΙ
 
ΚΑΤΑ~ΠΑΤΟΥΝΤΑΙ
 
.
 
ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
 
ΑΠΟ ΤΟ … «ΓΕΓΩ~ΝΟΣ»
ΚΑΙ ΜΟΝΟ
 
ΟΤΙ
 
… «ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΜΕ»
 
ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ «ΓΗ»
 
ΕΙΝΑΙ
 
Η … «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» …
 
ΑΝΑ~ΠΝΟΗΣ, ΦΩΝΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ, ΜΟΧΘΟΥ,
ΣΥΝ~ΕΥ~ΡΕΣΗΣ, ΦΙΛ~ΑΡΜΟΝΙΑΣ, ΑΓΚΑΛΙΑ~ΖΕΙΝ
 
για … προς … ἀπό … ΕΝ …
 
την … Α~ΛΗΘΕΙΑ …
 
… της «ΖΩΗ» ΜΑΣ …
 
.
 
ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ
 
και
 
ΕΧΟΥΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
 
.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Η ΟΜΟΡΦΗ
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ
 
Η Α~ΦΘΟΝΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ
 
.
 
#TRUSTinHUMANITY
 
NOT “corporate pursuit of profit”
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.

 

Bastiat -ΜΠΑΣΤΙΑΤ- ΟΤΑΝ Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΟΜΙΛΟ ΑΝΔΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΡΟΔΟ ΧΡΟΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ ΕΝΚΡΙΝΕΙ, ΗΘΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΟΞΑΖΕΙ

.
… >>
~ @Rev. Tr. Alexia Christodoulou 
( @ale3iA.5 penteleón de aRcturi )
~} @awnidea5 {~

.

<< …
. . .
 
«…
Ἐκεῖνοι που μποροῦν να Σε κάνουν
να πιστεῦεις παραλογισμούς,
μποροῦν να Σε κάνουν
να διαπράττεις φρικαλεότητες.
…»
~ Βολταῖρος
 
.
 
Take Care With Your Light
 
.
 
#TRUSTinHUMANITY
 
NOT “corporate pursuit of profit”
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.
 
for further contemplation …
 
* “WAKE UP CALL”
( posted yesterday 2021.02.05 )
 
World Freedom Alliance
 
World Doctors Alliance
 
 
.
 
* “The New Normal”
by happen.network
posted mid January 2021
 
the 4th industrial “revolution”
and the “great reset”
 
 
.
 
* «Basic “education on
the old paradigm”»
 
.
Ellenophone
* «ΤΡΙΑ~ΚΗΡΥΞΗ»
 
.
* «ΕΚ~ΘΕΣΙΑ~ΖΕΙΝ»
 
 
.
… >>
~ @Rev. Tr. Alexia Christodoulou
( @ale3iA.5 penteleón de aRcturi )
~} @awnidea5 {~
 
.

.

EllenoPhone «ΤριαΚήρυξη» , 2021.02.02

.

 

.

<< …
. . .

Ἀγαπημένο «ΕΙΜΑΙ» του “Ἐσύ”
… ΦωτοΑδέλφι …

,

Ἐγκλήματα κατά

της Ἀνθρωπότητας
 
ἡ “διακύρηξη”
και “ἐκτέλεση”
ἐδῶ και ἓνα χρόνο,
ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΚΟΥ
καθεστῶτος
 
ἀνά τῳ ΠΑΓΚΟΣΜΙῼ.
 
.
 
Περαιτέρῳ,
το ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
της Ἀνθρωπότητας
με την ΑΝΟΜΗ
κατανομή,
μετατροπογόνων
κωδικοποίησις mRNA
“εἰσχωρήσεων”,
 
( τα ὁποια
μετατρέπουν
το ἈνοσιοΠοιητικό
ἀνθρώπινο σύστημα
σε “αὐτο~σκοτωματική
μηχανή” )
 
ΜΑΣ προ~τρέπει
στην ΑΜΕΣΗ
“ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΥΠΑΚΟΗ”
για
την ΕΠΙ~ΒΙΩΣΗ
του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
 
.
 
οἰ ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ
ΥΠΕΡ~ΕΧΟΥΝ
των “ἀνδροκρατούμενων”
 
.
 
«…
ἡ ΙΑΣΙΣ του “ΕΙΜΑΙ” ΜΑΣ
χρῆΖΕΙ προτεραιότητας
της ὑγείας του ‘ἐγῶ’
…»
 
.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Η ΟΜΟΡΦΗ
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ
 
Η ΑΦΘΟΝΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ
 
.
 
#TRUSTinHUMANITY
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.
 
Ὑστερόγραφο :
 
* World Doctors Alliance
 
 
* World Freedom Alliance
 
 
* “The New Normal”
ντοκυμαντέρ
του Ἰανουρίου 2021
για την 4η Βιομηχανική
“ἐπανάσταση” και
τη χειραγώγηση
των μέτρων που βιώνουμε
 
 
.
 
* «Basic “education on
the old paradigm”»
παραχωρεῖ πληροφορίες
ὣς προς την κατα~νόηση
του ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟΥ
“παλαιοῦ παραδείγματος”
στον κόσμο ΜΑΣ
 
 
* “Universal Declaration of Human Rights”
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ του 1948
( ΥΠΕΡΕΧΟΝΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ )
οὓτως ὣστε
να ΜΗΝ εἲχαμε την ἐπαν~άληψη
των ἀποτρόπαιων
του 2ου ἀνοικτά φασιστικοῦ
παγκοσμίου πολέμου
 
 
.
 
«ΕΧΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΕΥΘΗΝΗ
και
ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ»
 
.
 
ΕΥγνωμόνοια
 
.
… >>
~ @Rev. Tr. Alexia Christodoulou
( @ale3iA.5 penteleón de aRcturi )
~} @awnidea5 {~


.

<< …
. . .
 
«…
Ἐκεῖνοι που μποροῦν να Σε κάνουν
να πιστεῦεις παραλογισμούς,
μποροῦν να Σε κάνουν
να διαπράττεις φρικαλεότητες.
…»
~ Βολταῖρος
 
.
 
Take Care With Your Light
 
.
 
#TRUSTinHUMANITY
 
NOT “corporate pursuit of profit”
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.
 
for further contemplation …
 
* “WAKE UP CALL”
( posted yesterday 2021.02.05 )
 
World Freedom Alliance
 
World Doctors Alliance
 
 
.
 
* “The New Normal”
by happen.network
posted mid January 2021
 
the 4th industrial “revolution”
and the “great reset”
 
 
.
 
* «Basic “education on
the old paradigm”»
 
.
Ellenophone
* «ΤΡΙΑ~ΚΗΡΥΞΗ»
 
.
* «ΕΚ~ΘΕΣΙΑ~ΖΕΙΝ»
 
 
.
… >>
~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou
( ale3iA.5 penteleón de aRcturi )
~} awnidea5 {~
 
.

 

.

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

<< …

If You want to go fast, go alone. If You want to go far, go together.

 

. . .

Dearest «i am» of “You”
… PhotoAdélphi …

 

,

 

the word … “idiot”

 

derives from
the Ellenophone word
«ΙΔΙΩΤΗΣ»

 

that is

“the person who owns
private property”

as in

“NOT SHARING
the Earth and Her fruits”

.

Rousseau - the first man who, having fenced in a piece of land, said -this is mine- and found people naive enough to believe him, was the true founder of civil society...

.

 

first of all,
 
i wish to apologise
 
as
 
your shouting out
about “abortion”
as you are,
 
resorted me to take you
as
 
one of those “persons”
that
demand to dictate
how women are to be
with their own bodies,

 

This is NOT public property. Decisions regarding this are mine and ONLY mine to make - abortion -patriarchy

 

 
hence,

 

the Kamala Harris “questioning”

 

https://www.youtube.com/watch?v=b6g-zycRv8Q

 

. … .

and, also, as by “the way”,

the above “Kamala Harris”
… “example” … to be “furthered”

in case you want to “engage”
with some more
“bull~shift”
about … “trans~women” too, 
“fighting for them” here,

let me spare you
some
“huffing anf puffing” …

it is … “transwomen”
that are the “final solution”
for hard core “misogynists”,
like the “eugenicists” are

all meant to
“exterminate”
… «FEMALE~NESS» …

BUT,

“money bying”,
“surgically MAN~made”
“cut~out DICKS”,

do
NOT “make~up”

a
«FEMALE»

NOR,

HER UNIQUE ABILITY

to
ORGASM

through

THE ONLY ORGAN
in the known UNIVERSE

that EXISTS
ONLY

for
the PERCEPTION

and

FUNCTIONS ONLY

for
the SENSATION

of
ECSTASY, ORGASM

.

there is ONLY
… «admiration» …
to be offered …!

.

HowEver,
the “dis~eased” ones
only “envy”
and want to
“destroy”,
that which “they”
are INCAPABLE to
“grasp”
and simply,
“be in awe” of …

hence,

the … “final solution” for
… “misogyny” …

by,
“male superioty syndrome”
… jerks ( or wankers ) …

and, finally,
… “trans~surgical” …
psychopaths …!

.

i ALWAYS thought
that most “Males”

ACTuALLY

look
equally,
if not even “better”
sometimes

( as ofcourse is, the “vice~versa” ),

as
what is called “TRANSVESTITISM”

than,
“women” playing “the role”.

.

«NATURAL LAW»
of
«Light~Full»
«BEing~Ness»

is NEVER to BE
“blown out”
by
… “shadows” …

.

«ΘΗΛΥ~Ness»
could NEVER be “erased”

and,

«GOOD MEN»
aRe NOT to «BE»
EVER … “extinct” …

NO MATTER “what”
THEY might … “wear” …!

.

Sheila Jeffreys - female pronoun an honorific term sex caste survive subordination transgendered men cant occupy such position

.

 

.

second first of all

 
i BElive
“you”,
along side all of us quite honestly,
have
 
a very, very false notion
of “what taxes are”
 
and,
 
at the same time
have
NO idea
 
that
“taxes”
are IN FACT
 
the state
charging
“the people”
to pay
THE DEBT
of
THE LOANS
the state
has,
 
be~cause
… “money” …
is
a “PRIVATE” … “issue”
 
and,
 
“FEDERAL”
and/or
“CENTRAL”
banks that
… “issue money” …
do NOT belong
to “the state”
 
( of ANY “country” in FACT )
 
and
 
ARE “PRIVATELY OWNED”
 

 

Rothschild - i care not -Apolytarchismos

.

 
“Taxes”
are
… UN~Constitutional …
 
in
ANY
true … “Democracy”
 
.

 

Andrew jackson - funds-of-the-bank-to-speculate

.

[ Note :

 
a “comedic”,
still totally misogynistic,
little explanation
of the above, is available
in the animation entitled
 
* “The American Dream” (2011)
 
part 1 ( 15 minutes )
 
 
part 2 (another 15 minutes)
 
 
.

 

 

Investment Bankers Code Committee, 1933-1934 - To for -Hardiman-qM- congradulations and best wishes from the Griswold family

Investment Bankers Code Committee, 1933-1934 – signing underneath : To for Hardiman – congradulations and best wishes from the Griswold family

.

 
A more “serious” explanation
is given in
 
* “Century of Enslavement
~ The History of the Federal Reserve” (2014)
 
 
since
 
the best “serious” look
into
this … VERY old
plundering practice

 

* “The Money Masters” (1996)

the ORIGINAL version of which
is ACTuALLY nowhere to be found anymore

( which “original”  is
OVER 6 hours long,
and which, “i” HAVE watched
and bookmarked “then” )

It is “now presented” as
a “3 and half hour” film

( and even “sold” as such )

[ Note :
the same “practice” implemented on
Franco Zefirelli’s
“Jesus of Nazareth” (1977)
which is ACTuALLY
OVER 9 hours long
as it was made as
a TV series,
and HAVE watched myself, over
TV broadcasts on Easter
for years, as a child

it is “now presented” as
an over 6 hour film
( and, of~course “sold” as such ). ]

The following is
the “fuller” version i could find
of just over 4 hours, and it is
“ending” just as chapter 6 begins
entitled : “The Bank of England”

 

Henry Ford - people of nation do not understand banking monetary system otherwise revolution tomorrow morning

 

.

 

 
Likewise,
 
* “This is NOT a Coup” (2016)
gives
the “European version”
of
the … latest
“financial enslavement”
of
“punta”
of the European citizens
 
[ “punta” = “the financial
overturn of freedom to
a dictatorship” ]
 
 
 
Seferis - Every man of action has a strong dose of egoism pride hardness and cunning but all those things will be regarded as high qualities if he can make them the means to achieve great ends.

real name “Seferiadis”, the truest Alkiviadian and Machiavellian politician of Ellas – escorted the “inported bavarian royals” of Greece to Africa during the “occupation by NAZIs”, and later was the “official attaché” of Greece in Britain during the “talks” for the Cyprus indepence, which got him a Nobel Literature blood~money prize just ONE MONTH before the “Christmas present” of “the green line” was first established in Cyprus, deviding the island in two.

.

Probably a good “spot”
to
present

a less known film

by director
of “Zorba, the Greek”
and “Electra”

Michael Cacoyiannis’s
* “Attila ’74 ~ The Rape of Cyprus” (1975)
:
https://vimeo.com/72538143

.

Henry Kissinger - about Ellas Greece - addressing businessmen in Washington D.C., 1973 - patriarchy propaganda domination over native people - black.

.

“war” is NOT necessarily with … “lead bullets” …

 

.
.

*  a “parody” video entitled
“DOGMA$”
:
https://www.youtube.com/watch?v=2dLBO2sM8OM

.
.

.

 

Kissinger - war is ...

~ Henry Kissinger ( the Nobel PEACE Prize Winner of 1973 )

 

.

 

Also, in FACT
 
it is an excellent opportunity
to suggest watching
 
* “The Corporation” (2003)
which is
a brilliant thorough look
to
the actual enabling “birth of”,
the “psychopath profile”,
and
“end game” of … “the Corporation”
 
https://www.youtube.com/watch?v=zpQYsk-8dWg . ]

 

.

Voltaire - those who can make You BElive absurities, can make You commit atrocities

.

and, 

… on how
war on humanity
is
implemented without
“military” assistance … 

* “CataStroika” (2013)

.

Voltaire - comfort of th rich depends upon an abundant supply of the poor

.

in addition,

suggesting you keep “check” with 
Brand New Tube channel

* «Oracle Films»

https://brandnewtube.com/@OracleFilms

.

Henry David Thoreau - If... the machine of government... is of such a nature that it requires You to be the agent of injustice to another, then, I say, break the law. C18th lettering

 

 
.

 

the word “idiot”

.

.

third first of all
 
it is incomprehensible
to myself
to be
witnessing a “panic attack”
from youself
in reference to
… “the other” …! 

 

.

African saying - We are people because of other people

 
.
 
«…
No culture can live
if it attempts to be
exclusive
…»
~ Mahatma Gandhi
 
.

 

African proverb - When there is no enemy within, the enemies outside cannot hurt you. blue headress

 

World Freedom Alliance . org

«…
The World Freedom Alliance aims
to facilitate
an open platform
to promote
Freedom
in all its forms
Worldwide
and
to unite people
around the world,
and
to provide information
and share
best practice
between countries.

We aim to ensure
our cherished
fundamental Freedoms,
as outlined in the WFA Charter,
are restored
and
maintained.

Together,
we can unite in strength,
to promote Freedom,
inspire Courage
and give Hope
in these times,
please join us!
…»

https://worldfreedomalliance.org/

.

* “WAKE UP CALL
( 5th of February, 2021 )

“…
The World Freedom Alliance gathers
in Copenhagen, Denmark
to bring together the world’s
most prolific freedom-fighters.

Documentary features
the latest comments from
Andrew Kaufman, Catherin Austin Fitts,
Dolores Cahill and many other members
of the WFA in 2021.

Film produced by Oracle Films.
Share and share alike.
Not for distribution on monetised channels.
…”

.

a pseudo non~censoring “Brand New Tube” link
here

https://brandnewtube.com/watch/wake-up-call-covid-19-documentary-world-freedom-alliance-copenhagen_W8lovFZazi8y2JP.html

a pseudo non~monetary gaining “Odysee” link
here
:
https://odysee.com/@OracleFilms:1/Wakeupcall:f

a pseudo non~”white supremacy, male superiority syndrome”
( “by proxy” too ) “bitChute” link
here
:
https://www.bitchute.com/video/CsOMOXwEhyAq/

.

Chinese proverb - When the Winds of Change Blow, some people build walls, others build WindMills.

.

OUR «home»

is the planet Earth

OUR «family»

is Humanity

and

ALL «LIFE»

on Earth and beyond

.

 

Rousseau - Nature never deceives us. it is WE who deceive OurSelves . new Quazio

.

Bodies
are
WONDER~FULL !!!
 
.
 
PERFECT «by design» !
 
.
 
NO “modifications” needed !
 
.
 
“NO~MAN”
can EVER
“calculate” it
… “better”
 
.

LET OUR NATURAL [LAWFUL]
… «BEingNess» …
SHINE THROUGH

.

OUR Humanity’s
… traits …
are
GRANTED BY BIRTH 
by
OUR … CREATION … !!! …

.

check

FAFTA ~ Freedom Airway & Freedom Travel Alliance

.

 

Dorothy Heights - noone will do for you what you need to do for YourSelf. We cannot afford to be seperate. We have to see that ALL of us are in the same boat. lotus.QM

 

 
.

 

ENOUGH

with
Euginicists’ agenda

and

their
… “great reDOing”…

of

OUR world

according to
“… their image …”

.

“try, try, and try again” … … 2003 … 2010 … 2020

.

Keniche Ohmae - rowing and boat direction

~ Keniche Ohmae

.

 

… «SHARING» …

NEVER
KILLED 

ANY ONE

 
.

 

Dear Reader, traditional power structure and their reign of darkness is about to be rendered obsolete

.

 

the total madness of
“supremacy” and “superiority”
 
reaching its dizzying heights
in
 
early ~ mid 17th century,
then
more so in
 
late 19th century
then
even more so
 
early ~ mid 20th century
then
 
reaching its peak and demise
early ~ mid 21st century

 

 

as with the example of

“Bill Gates” deleted Documentary
“Why he switched from MicroSoft to ‘vaccines’
(genetical modifications)”
 

[ Note : probably identified as the “banned”
“Mikki Willis” documentary : “Plandemic” ]

.

Klaus Schwab -founder+exec.chairMn World Economic Forum-The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine, + reset our world.

the “Professor” is euphemism ?

.

Alex Thomson Narrates – Who is Klaus Schwab Investigation
by Johnny Vedmore
]

.

white people
( most usually male )
 
rich in money,
poor in human traits,
 
with “unlimited resources”
and
extremely “limited
humane attributes”
 
have been engaging
for many years now
 
to
“rid off”
what “they consider”
as
… “lesser grade” …
 
to
“rid off”
what “they deliberate”
as
… “weaker degree” …
 
as long as
ofCourse
 
“they are the ones”
 
… “calculating” …
both
… “the grades” …
and
… “the degrees” …
 
.
 
in this documentary,
as for a “shocking example”
 
“we” are … “exposed”
to
the … “showing how”
 
this
… befuddled …
“unclothed emperor”
,
… convicted …
“ruthless monopoliser”
,
… misanthrope …
“disturbed euginicist”
 
turned “his image”
around as a
 
… “world philanthropist” …
 
surpassing
 
even “the father” of
… “image manipulation” …
 
“Alfred Nobel”
~ “merchant of death”,
“inventor of dynamite” ~
 
[ where
ALL “military industries”
“derive” and “end” ]
 
( you never wondered
“why”
is “Sweden”
so … “rich” … ?!?
 
EVEN
 
NOT “following”
the totalitarian regimes
that
everywhere else
are … “enforced” … ?!?
 
NOT “pursuing”
the genetic modification
that
the rest of the countries
are placing their citizens
through … ?!? )
 
 
and,
 
~ to continue with
Alfred Nobel’s … “legacy” ~
 
his … “Nobel Prizes” …
 
… an absolute “spin mastery” …!
 
.

 

important “Note” : [ about … “ownership” of the word “holocaust” ]

.

Isabel Paterson - the philanthropist the politician and the pimp are inevitably found in alliance Bcause they have same motives, seek same ends, to exist for, through + by others

.

… indeed,

it is ALL about “corporation”

.

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading

.

.

 

.

.

The “nutty” «Common Sense» (keeps being “up~dated”)

.

Frederic Bastiat -When plunder Bcomes a way of life 4aGROUP ofMEN living 2getherIN society they create 4themselves in the course ofTIME a legal system=authorises it + a moral code=glorifies it. law

.
 
OUR Humanity

 

ALL over
on
OUR eARTh
is
WAKING UP

 

«ask the experts» ~ YourSelf , 2021.02.20 
and,
«ask the experts II» ~ WE SHALL NOT BE SILENCED
and
COVID ~ IS Asymptomatic transmission Fake News ? ~ World Doctors Alliance vol.1 ~

.

Thomas Edison - Dr. Tsoukalas - The doctor of the future will give no medication, but will interest his patients in the care of the human frame, diet and in the cause and prevention of disease.

.

( Need to find a more
“decent”,
~ “NON white spremacy”,
“NON male superiority”
syndrome ~
platform
for this information … )

* “Key to Freedom
Notice : Liability Document”
( 2021.02.10 )
.

.

.

propaganda - Aldous Huxley - set of people to forget set of people human

.

Yet,

somehow,

we reached this point
of
“devide and conquer”

where by

we are simply
… “told” … something 
and
without ANY fuss,
we simply … “obey”

.

Aldous Huxley - a democracy well prepared for modern war ceases to be democratic, governed by a tyrrant with bureaucracy

.

 
i strongly suggest
the watching of
 
* “The New Normal
of January 2021,
 
totally engaging
the topic of
these “coctails”
 
that
so “imperatively”
have to
be injected in
“the people”
of the Earth,
 
and
their mRNA “capabilities”,
 
the reasons behind them
being
 
the 4th industrial revolution
through
 
the effectuation of the “new slogan”
of the “great reset”
.

 

here available for
“free viewing” on “Brand New Tube”
( until “otherwise decided” by the “administrators” )
:
 
and, here “available” on “pay to upload” … “Odysee”
:
https://odysee.com/@OracleFilms:1/New-Normal—Happen-Network:3

 

or, even, available within the “syndrome”atic “bitChute”
:
https://www.bitchute.com/video/kUIcyuWciR3z/

.

.

There should be a law requiring doctors + scientists wear sponcor jackets as NASCAR drivers =know which big pharma-vaccine companies own them

.

 

The same documentary
… “Herr Schmidt” …
of Google and YouTube,
has now dictated
 
( after less than two weeks
the video was posted
and reached
half a milion viewing )
 
a desquise of totalitarianism
through
“young~ageism”
limit viewing,
 
so as
to then, get the
“data collection”
 
and,
analogically
 
“target” the population
of humanity that
strives
for … “transparency”
 
AND,
 
simultaneously,
deprive “us”
 
in the non~physical
“Land of CyberSpace”
 
… “free movement” … !
 
( Easier to watch
“wo~men’s images”
degraded to
“tits and bums”
than
“what is happening”
to
OUR humanity )
 
 

.

 

Smoking - not one single case of throat irritation Camels - 10 months Scientific evidence for Chesterfield

.

 

also suggesting you get to watch

 

interviews of
Prof @Dolores Cahill,

 

and,

get familiar
with

.

World Doctors Alliance

«…
An independent
non-profit
aliiance of
doctors, nurses,
healthcare professionals
and staff
around the world
who
have united
in the wake of
the Covid-19 response chapter
to share
experiences
with a view to
ending
all lockdowns
and related
damaging measures
and
to re-establish
universal health determinance
of
psychological and physical
wellbeing
for
all humanity.
…»

https://worlddoctorsalliance.com/

https://t.me/s/worlddoctorsalliance 

.

as

THESE “coctails” are

 

NOT seemingly “benign”

“old time” ones

but

“mRNA” ones

.

African proverb - a lie has many variations, the truth none.

.

It is a “technology”
which gets
inserted so as
to ENTER
your cells themselves
and
CHANGE the “coding”
of your cells’ DNA.

 

https://t.me/worlddoctorsalliance/

.

Basically,
by altering the
“job description”
of these cells,
by ANYthing “new”
then
“entering” your organism,
these “reprogrammed cells”
would now “consider”
ANY cell in your body
as “out of place”
and … “destroy” it …

 

.

 

it sounds like
WORSE than AIDS
to me,
since it is
NOT about “not having”
an immune system anymore,
but,
a “system” that
is “re~coded”
and
without “a clue” of its
“natural work”,
is “now … depleting”
your organism
while being
… “alive” …

 

.

In other words,
“sepsis” can occur,
which is
what happens to the body
after we die,
only
we won’t be “dead”
while it is happening. 

 

.

 
Medicine and Medical Ethics in Nazi Germany - book cover - fascism propaganda

 

.

WHICH IS

THE REASON WHY
this “mRNA kind”
were
NEVER given
the “green light”
for
even “testing” it
ON HUMANS …!

 

.

Book cover - Suzanne Humphries MD - Dissolving Illusions . Disease, Vaccines, and the Forgotten History

.

* “Bought” (2014)

 

a very good documentary
may also shine some “Light”
to the “pharma~food industry”
and subsequently,
odious debt” of state
… “business”

 

.

Dr. Dean Burk PhD - on fluoride causing cancer and death

and probably “the reason why” … “brashing our teeth”, has been THE indoctrination for “mouth hygiene” AND in our “water supply” ?

.

and,

what about
… “food manipulation” …

* “Food or Poison
~ find out the truth
about
today’s food” (2016)

( a 6 minutes and 37 seconds video
by Einum – European Institute of Nutritional Medicine )

[ Note :

«Metabolomic Medicine» 
is the technologically
advanced medicine
which
surpasses the “conventional”
for the masses
“pharmaceutical” deployment
and is, instead 
a “personalised medicine
EACH ORGANISM’S
… «HEALTHY LIVING» … 

see for example :

at

https://www.metabolomicmedicine.com/english/index.html 

“… Our approach
addresses
the root cause of disease. 

The basis of our approach is
that
a human body
is
a complex system
and
is more understandable when
viewed as a whole. 

We do not see the human body as
a collection of separate organs
but
as a whole biological system. …” ]

.

Platon - We are aware that there exist two kinds of medical treatment ... slaves=eradicate symptom, return to job AND free citizens=attempt cause, fully restore health. paper

.

which brings us to

… LABOUR …

and,

the “normalisation”
of
“slave~jobs”

.

police brutality - i was just doing my job

.

WE aRe human «BEings»

NOT human “DOings”

.

integrity is ...

.

 
the “automation” expectation

 

is

 

imperative for

 

the 4th “Industrial Revolution”
.

 

promoted

 

through

the “NEW SLOGAN”

propaganda of

“the … GREAT RESET”

.

[ ReMinder :
“see” further up for
THE NEW NORMAL” documentary
and,
WAKE UP CALL” documentary ]

watch here following, yet another “example”
of the brilliancy of a … “RISE” …
for OUR Humanity

* “IT IS TIME” ( March 8th, 2021 )
by “Oracle Films”

:
https://brandnewtube.com/watch/it-039-s-time-oracle-films-the-journey-into-2021-daretothink-now-banned-from-youtube_ANruCEEoR5qXsvt.html

:
https://odysee.com/@OracleFilms:1/Oracle-Films-Worldwide-Demonstration-Promo-720p:9

:
https://www.bitchute.com/video/6m4gvOmtGq7c/

 

 
.

 

aldous-huxley-the-maketing-of-madness-the-truth-aboutphychotropic-drugs-pharmacological-propaganda

.

Dr. Carrie Madej
on
“Luciferase”  and “Hydrogel”,
plus
C~ertificate
O~f
V~accination
I~dentity
D~ocument
20
:
https://www.brighteon.com/c6baada2-7e53-4812-a7e6-e577874961dd

.

... Now Repeat After Me -- I AM FREE --

.

 
In addition,
 
it is IMPERATIVE
to
 
distinguish between
 
“slave~jobs”
 
and
 
“work”
 
as “creative determination”
of … «BEingNess»
 
.

 

Khalil Gibran - Work is love made visible ... For if you bake bread with indifference, you bake a bitter bread, that feeds but half man.s hunger. less

.

 
from
 
the “United Nations” channel
on YouTube,
 
a 6 minutes video
“re~minder”
of
 
the legacy of 1948
for “stating”
the “by Birth”
… “ENtitlements of Anthropi”
 
as “established” after
the second world
openly fascist war
 
 
… “uttering” …
the «Lawful» [NATURAL] law
of
OUR Humanity
 
that
are being … “sacrilaged”
in the un~precedented
scale of totalitarianism
 
we are globally faced
 
https://www.youtube.com/watch?v=5RR4VXNX3jA

 

.

BE~FORE

the “United Nations”
beCAME COMPLETELY SUBJUCATED
to
the NATO ( “corporation” [FICTION] )

 
.

 

Albert Einstein - The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind-brain is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.

.

The United Nations
Sustainable Development,
at the United Nations Conference
on
Environment & Development
at Rio de Janerio, Brazil,
between 3rd to 14th June, 1992
… “published” … “AGENDA 21”.
 
 
It is “a plan”
for the “21st century”,
where
by the end of it,
“human beings” are
going to be
nothing more than
basically,
“samples secluded in
life~size petri~dishes”
 
.

We are powerfully imprisoned in these Dark Ages, simply by the terms in which we have been conditioned to think.

.

*
a 2017, 33 minutes presentation
by Dr. Graham Downing 

.
https://brandnewtube.com/watch/7kTLTRGdu7eiMKf

.

Benito Mussolini - Fascism should more appropriately be called Corporatism because it is a merger of State and corporate power

.
.

* ASSIST OUR siblings in “uniform” to WAKE UP !

.
.

 

covid - C=control O=oppress V=victimize I=isolate D=divide -

 

.

 

.

OUR Humanity’s

 
ALL over on OUR eARTh
 
Divine Light of Spirit of Psyche
 
is going to have to “battle”
 
a … «little much harder» …
 
than “using old tools”
 
( that ONLY served LathrAnthropia,
any ways …! )
 
of … “Justice” …
 
to tumble such “mathematical
designs” of God~LessNess
 
.
 
There is NO DOUBT
and
NO NEED for “Hope”,
as to
“what” the … «OUT~COME»
is … «to BE» …!
 
.
 
Nevertheless,
 
it IS going to
… “take a bit more” …
than
“… switching the kettle on
and, making a cup of tea …”

.

Alexander Berkman - War means ...

.

Yet “another example” is

* “Taking Liberties” (2007)
“…  the shocking truth
about
the erosion
of
our fundamental civil liberties …” 
as in the example of the UK

.

Joseph Goebbels - propaganda - manipulation of free will .blacklisted version

.

.

the « InterGenerational RESPONSIBILITY »

has been also an “hot infection” for 

the perpretuation of

“old paradigm” agendum

.

.

Jeff VanderMeer - The map had been the first form of misdirection, for what is a map but a way of emphasizing some things and making other things invisible.QM

.

..

 
And,
 
while you are at it
may be “check out”
 
* “Debtocracy” (2011)
and
the concept of
odious debt” [approx. 30:45]
 
 
.

 

Adolf Hitler - The victor will never be asked if he told the truth.

.

 
And, also
 
* “Fascism INC.” (2014)
a good documentary
that takes a look
at the origins,
establishment during
the early~mid 20th century,
and,
implementation
in the 21st century,
 
as
 
“fascism” = “corporate
enslavement of labour
through the state”
:

 

.
https://www.youtube.com/watch?v=c01NN9zvTe0

 
.

 

 

Ahed Tamimi - THERE IS NO JUSTICE UNDER OCCUPATION . by ProtestStencil

Ahed Tamini is a Palestinian who spend her 17th birthday being “interrogated”, during the even more extreme on~slaught of violence which commemorated the 70 years of her BirthLand Palestine occupation by the apartheid theocratic (outside the “United States”), “state of Israel”

.

Another good “spot”
to present

yet

“an other”

«peoples’ struggle
for determination»

.

Palestine - old Airway ads

.

α)  * “Naila and the UpRising” (2017)
“… chronicles
the remarkable journey of
a fierce community of women
at the frontlines
of
the most vibrant, nonviolent
mobilization
in Palestinian history
~ the First Intifada
in the 1980s.

The lessons in the film
transcend time and place,
providing examples
of what
is possible
when women
take the lead
in struggles
for
justice
and
what we lose
when they are stripped
of their roles …”

.

Golbarg Bashi - P is for Palestine . 2018 . - I is for INTIFADA, Intifada is Arabic for rising up for what is right, if You are a kid or a grown-up.EM

Golbarg Bashi – P is for Palestine (2018) – «I» is for «INTIFADA», “Intifada” is Arabic for rising up for what is right, if You are a kid or a grown-up.

.

β) * “The Gaza Kitchen” (2012)
~ A Palestinian Culinary Journey
“… narratives of Palestinians struggle
of existance, through food and cuisine …”

till i find the original documentary,
based on same~name book,
here is a @Laila El-Haddad inter~view
while on a visit at
“Duke Franklin Humanities Institute”

.

 

Golbarg Bashi - P is for Palestine . 2018 . - G is for Gaza, a city like Mombasa without any plazas, but full of generous casas.EM

Golbarg Bashi – P is for Palestine (2018) – «G» is for «Gaza», a city like “Mombasa” without any plazas, but full of generous casas!

.

γ) *  “STEAL OF THE CENTURY” (2015 ?)

a two~part documentary
on
the further consequences of 
U.S.A.ian president Trump’s
“move of embassy”
from “Tel~Aviv”
( the Israeli theocratic totalitarian
occupation regime of Palestine,
illegal capital )
into
… “Jerusalem” 

.

Susan Abulhawa - Palestine - Our insistence on the right of return comes to this .. we are human, worthy of human rights. We are not cattle that can be relocated. IMEU

.

for further “reading”
:

about … “ownership” of the word “holocaust”

*  How did the Nakba happen? | Al Jazeera English

*  “The ones who cried ‘wolf’ …” , 2021.03.05 

*  InterGenerational RESPONSIBILITY

.

Arthur Balfour - It has always been desirable to tell the truth, but seldom if ever, necessary

.

δ) * “End of The Line 
~ The Women of Standing Rock” (2020)
“… a group of indigenous women 
( “Turtle Island” )
risk their lives
to stop
the oil pipeline construction
that
desecrated their
ancient burial and prayer sites
and
threatens their
land, water, and very existence …”

( 7 and a half minutes scene )
https://vimeo.com/262724856
.
( 5 minutes and 7 seconds scene )
https://vimeo.com/183378064
.
( trailer, from director’s channel “Shannon Kring”  )

.

 
Native America - Wisdom of the Elders - What You do matters ... But, WHY You do what You do, matters even more
 
.

 

 

In addition,
 
α) the epic film “1900”
 
directed by Bernardo Bertolucci
in 1976
 
( with great actors, such as
Burt Lancaster and Donald Sutherland,
Dominique Sanda and Laura Betti,
Robert De Niro and Gérard Depardieu,
Stefania Sandrelli and Stefania Casini
along many, many others )

 

accompanied by the great music of
maestro Ennio Morricone

 
gives … “an account”
 
of

 

the «peoples’ struggles»

in the face of

the 2nd Industrial Evolution

and

 

the “changes”

[ “the RED revolution” | “fascismο” ]

 

brought
by
 
“automation”

 

over
“human labour”

( slave~jobs )

in the beginning of
the 20th century

( i do NOT “trust” 
… “restored” versions of ANYthing

for some “reason” or “other”
they tend to … “lack” 
on the originality of the “authentic” )

1900 / Novecento – 4K Trailer (1976, Italy/France/West Germany, Bernardo Bertolucci) – YouTube ( video deleted after less than two weeks this link was posted here )

( posting on 2021.02.21 another two links this time )

1900 (1976) – Trailer (“old” 1976 version)

Novecento – TRAILER (Il Cinema Ritrovato al cinema) (“restored” version)

.

Aboriginal Proverb .English

.

AND,

β) * “Rabbit-Proof Fence” (2002)

based on same titled
Doris Pilkington Garimara’s
book
“loosely” ( i.e. : “poetic licence” ) based on 
Molly’s mother

“… in Western Australia in 1931,
14-year-old Molly, her sister Daisy and
their cousin Gracie
are taken
by government officials
and sent to a training school.

Yearning for home,
they attempt to find their way back
by trekking 2400 kilometres
along the rabbit-proof fence.
…”

.

Winston Churchill-I dont admit 4INstance great wrong done2 Red Indians-America,black people-Australia,by fact=a stronger,higher grade race has come in+taken its place-Palestine Royal Commisn 1937

.

γ) * “Gandhi” (1982) 
“…
tells the story of
Mahatma ( = “Great Soul” ) Gandhi
and his struggle to win
independence
for India
through
nonviolent civil disobedience
…”

[ Note :
original is few minutes
OVER 3 HOURS long,
with an “INTERMISSION”
“musical interlude”, at
approximately 1 hour 28 minutes in ]

.

Winston Churchill - I hate Indians. They are a beastly people with a beastly religion.

and, with the “strike” of “agriculture workers”
in India
since September 2020
culminating in January, 2021

making it
the Largest Strike in Humanity’s History

it is un~holy NOT to “mention”

δ) *Grapes of Wrath” (1940 ~ black&white film)

based on the same~name book (1939)
by John Steinbeck

( “History Brief” is a 4 minutes 9 seconds video
about the “controversy” the book aroused )

https://www.youtube.com/watch?v=IM8Q1e95VbY
.
“… evokes the harshness of
the Great Depression …”
and depicts
“… the struggles of the migrant farmworkers …”
.
( … “a loaf of bread” scene … )

https://www.youtube.com/watch?v=9jxLp9PHvDQ
.
( … “don’t fret” scene … )

https://www.youtube.com/watch?v=rPXzrYuJSMQ
.
( “Tom Joads” … ” i’ll be there ” scene )

https://www.youtube.com/watch?v=i2JR3FmvVAw
.
( final scene of original 1940 black * white film )

.
.
.

“NORMALISING” agendas

.
.
.

Bertolt Brecht - The worst illiterate is the political ... from non-participation comes the prostitute,abandoned child,robber+THE worst=corrupt officials=lackeys of exploitative multinational corporations

.

.

fourth first of all

The “HOW”

this
 
… “imperial” …
… “white patriarchy” …
 
perpetuated itself
 
has a simple “answer”

 

.

Bertrand Russell - men-are-born-ignorant-not-stupid-they-are-made-stupid-by-education

.

 
through

 

the saturation

 

of

 

… “indoctrinated education” …

 

.

 

George Bernard Shaw - schooling not only failed to teach me

the Nobel prize for Literature, that George Bernard Shaw, of~course, TURNED DOWN !

.

 
* “The Forbidden Education” (2012)

 

is a documentary
holographically displaying
the very … “issue”
of
“indoctrination of slavery”
through
the … “enforced dogmatic
imprintation of … knowledge”
 
 
.

 

George Bernard Shaw - can forgive nobel for dynamite but only a fiend could invent the prizes

.

 
Furthermore,
 
* “StarSuckers” (2009)
dismantles the
“celebrity cult”
invented
to perpetuate
… “the empire” …
of
“engineering of consent”
:
 
.

 

Edward Bernays - propaganda + motion pictures movies film industry ... As the newspaper seeks to purvey news, it seeks to purvey enteratinment.

.

 
Supplementing the inlook
of
the invention
… “propaganda” …
 
re~named
… “public relations” …
 
after the advent
of the 2nd
openly fascist world war
 
is
 
* “The Century of the Self” (2002)
 
( which should be entitled

 

“~ The century of the
CAPITALisATion of the ‘i’ ” )
 
https://www.youtube.com/watch?v=DnPmg0R1M04

 

.

Edward Bernays - Propaganda .1928 page 10

.

[ Note : 

an “interesting” … subsequent is
… “Marc Randolph” …
the co~founder and first ceo of
… “NetFlix” …
who,
is the nephew of “Edward Bernays”. ]

.

When NetFlix co-founder Marc Randolph was 21, his dad gave him eight ,,rules for success,,. The orig...

.

 
[ Note :
 
Sigmund Freud
was the inventor of
“cocaine”
 
a megalomaniacal,
misogynist, 
all around misanthrope
with
a ( ‘jewish descent’ )
“messiah complex”,
 
failing miserably to
“break through”
with
his invention of coccaine
as a … “panacea”,
 
he, then, marched on
to become the patriarch
of “psycho~rapism”
 
and, establish
the “self~righteousness” of
a “new secret service”
 
previously held

 

only, by the
“confession industry”
of “old religions” ]

 

.

Sigmund Freud - a little child is immoral, he has no internal inhibitions against pleasures ... misanthrope, misopaidas

 
.
 
And, furthermore about
 
“religious agenda”

 

and

 

“misogyny cult”

.

Sigmund Freud - the sexual life of adult women is a ,,dark continent,, for psychology . misogyny

.

 
* “Bible’s Burried Secrets
~ part 2
Did God have a Wife ?”

 

produced by BBC in 2011,

featuring
Prof. @Francesca Stavrakopoulou
 
( which unfortunately, again,
may not be retrieved … “freely”
and
( am ) having to resort to
“indecent”, “misogynistic”,
“white patriarchal” platforms )
 
 
.

 

George W. Foote - will yet be the proud boast of women that they never contributed a line to the Bible -Religion Patriarchy

.

.

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empires” establiment

.

.

.

.

InterGenerational RESPONSIBILITY

.

.

.

.

Further more factual evidence
to the
subjectified total “dismissal”
of
… «FEMALE~Ness» … 
in
the early 21st century,

reference the following

with “Reader’s descretion” noted

:

Glorifying “holes” & the Psyche~Less Humanity , 2021.02.21

.

Gods always behave like the people who created them by Zora Neale Herlston - LARGE religion patriarchy hands drawing hands drawing

~ Zora Neale Hurston

.

.

“ETHOS~maker” , 2021.01.05

.

.

Aristotle - art -represent inward signifigance -vital+special to artist +meaning to creator

.

.

 

and, regarding “celebrities” 

Arnold Schwarzenegger - hungry CONQUER

.

and,

the annihilation of
«Free~Dome»
… «for all» …
encompassing
in their
ΛΟΓΟΣ
… ( LOGOS ) …
“individuals
that reached
the masses” 

on “one hand”

.

James Baldwin - The role of the artist is exactly the same as the role of the lover. If i love you, i have to make you conscious of the things you dont see. b+w photo some green wording

.

as for example

α) * “The U.S. vs John Lennon” (2006)
“… an important film …” about
John Lennon’s struggle for peace
“… it is hard to find, particularly in the USA …”

.

Prince - Every day i feel is a blessing from God. And i consider it a new beginning. Yeah, everything is beauty-full

.

and,

β) * “All By My Self
~ The Eartha Kitt Story” (1982)

and,
* “Eartha for Kitt” (1985)
in which Eartha is offering ‘a memoir’
for her daughter Kitt.
.
In it she is quoted saying :
“… sex is made too much “important”,
it has become more important than
the spiritual relationship…”  [26:30]
or / and,
her seeking and meeting with
Albert Einstein [29:10]

.

Adrienne Rich - art means nothing if simply decorates dinner table of power which holds it hostage

.

γ) * “Nina Simone
~ The Legent” (1991)

.

Muhammad Ali - rivers, strams, lakes, seas, oceans all have water. so all religions have Truth. ALL children of God -the Divine Self

.

and,

celebrities

… “advocating for

the latest  … slogan / agenda” …

… on “the other” … ( hand )

 

.

Friedrich August von Hayek - T-hose who are willing to surrender their freedom for security have always demanded...it should be taken from those not prepared to do so.

.

to “which … performances”
i say :

with “reference”
to OUR latest
“totalitarian on~slaught”

un~less

there is a
NON~manipulated LIVE video

depicting the syringe
being filled up

by

the vial that contains
the “mixture” of the ingredients

( which have
NOT been APPROVED
by prolonged
NON~faulsified studies
ON HUMANS )

there is
NO way

a “photo” of

a “masked”

and thusly,

UNIDENTIFIABLE person,

be or ever be~come

a “permisable proof”
of them

“taking”

what they are
CLAIMING they have taken

.

Dr. Joseph Mercola - FLU SHOT FACTS - medicinal genocide

.

Let alone have
“advocating”,

to

“the people”
of a
“FREE COUNTRY”

to … a b i d e

with
“self harming” regimes

.

 

Aristotle - The BEing that sacrifices their freedom to be provided of safety, is not worthy of the freedom nor is worthy of the safety. inspiraquote

.

such as

“wearing a mask”

 

which
is

 

OXYGEN deprivation

 

and

CO2 ( carbon dioxide )
toxic levels poisoning

 

suffocation

 

:

.

 

... DO NOT MAKE YOU ... - Doctors-Healthy, Teachers-Learn, Trainers-Fit, Coaches-Rich. At some point You have to realise your growth is Your Responsibility-Accountability

.

May be
the world of “politics”
ought to take

the example of the USAian “way”
towards

free~dome

for
“the people”

by
“the people” .

Plato - Good People - Bad People - Laws

.

* “Knock Down The House” (2020)
yet more constructed narrative 
feature “documentary”
on FALSE
“down upwards government” ability
of
the CITIZENS of
the United States of America; 

a “documentary” promoting 
YET AGAIN, ONLY 
a BOUGHT MINION

( who will by April, 2021
SELL
$9,000 per 
lie of COVID-19 
“Death Certificates”
to “her constituents”
https://ocasio-cortez.house.gov/services/funeral-expense-relief
~ her “SELLING video” got withdrawned from “facebook” ) 

in the face of : “AOC” 
:
https://www.youtube.com/watch?v=YCSo2hZRcXk

.
.
.

Adyashanti - Enlightment is a destructive process. It has nothing to do with becoming better or being happier. It is the crumbling away of untruth...

.

ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Η ΟΜΟΡΦΗ

WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL

 
.

 

 

Selfie - ONE for ALL

selfie – ONE for ALL

.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ

WE ARE HERE TO CARRY THROUGH

NOUS SOMMES ICI POUR MENER A BIEN

ESTAMOS ACÁ PARA LLAVAR A CABO

.

I Am a citizen of the world. My religion equals love. And my political view, is Oneness.

.

Η Α~ΦΘΟΝΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ

 
OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE
 
.

 

The ,,Sowing,, and ,,Fruit,, - The ,,Heart,, and the ,,ENlightMent,, - The ,,Roots , Seeds,, and the ,,Tree of aKnowLedgeMent , AwareNess,,

.

 
“the world is a village”
 

 

WHEN YOU HAVE MORE THAN YOU NEED, BUILD A LONGER TABLE - NOT A HIGHER WALL .scetch

.

 
Take Care With Your Light
 
.
 
#trustHUMANITY
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.

And, yes, i CHOOSE ,,FREE-DOME,, to die in an EMBRACE be-cause WE aRe born to LIVE for whatever ,,time-space,, in PhilArmonia . sun

.
… >>
~ @Rev. Tr. Alexia Christodoulou
( @ale3iA.5 penteleón de aRcturi )
~} @awnidea5 {~

.

.

 

(Anglophone version) Imperative Declaration , 2021.01.25

Anglophone version
 
<< …
. . .
 
Dearest «i am» of “You”
… “PhotoAdélphi” …
,
it is imperative to place
 
OUR selves
 
with LIGHT
 
toWARDS
 
the “pandemic”
 
[ Ellenophone ΠΑΝ + ΔΗΜΙΑ
> PAN + DEMOS
> “ALL” + “the people”
e.g. “panamerican”, “democracy” ]
 
of the regime of
 
… TOTALITARIANISM …
 
that scourges OUR Earth
 
.
 
Take Care With Your Light
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
“The New Normal” (14th January, 2021)
~ the 4th industrial revolution
and the agenda of the “great reset”
 
 
.
 
The Declaration of Human Rights
~ a 6 minites 10 seconds video
by the UNITED NATIONS
on the 1948 legacy
for
OUR humanity
 
 
.
… >>
~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou
( ale3iA.5 penteleón de aRcturi )
~}awnidea5{~
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.


I Am a citizen of the world. My religion equals love. And my political view, is Oneness.

Imperative Declaration , 2021.01.25

<< …
. . .
 
Dearest «i am» of “You”
,
Χρῆζει να τοποθετηθοῦμε
 
με ΦΩΣ, μπρος
 
την ΠΑΝ~ΔΗΜΙΑ
 
( ΟΛΟ + ΔΗΜΟΣ ~ ΛΑΟΣ )
 
του καθεστῶτος
 
… ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ …
 
που μαστίζει τη ΓΗ ΜΑΣ
 
.
 
Take Care With Your Light
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
“The New Normal” (14th January, 2021)
~ the 4th industrial revolution
and the agenda of the “great reset”
 
 
.
 
The Declaration of Human Rights
by the UNITED NATIONS ( 1948 )
 
 
.
… >>
~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou
( ale3iA.5 penteleón de aRcturi )
~}awnidea5{~
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.


I Am a citizen of the world. My religion equals love. And my political view, is Oneness.

2020.02.17 ~ opened up my eyes

. . .
 
Dearest “i am” of “You”
 
.
~ 10:01 ~
 
Opened up my eyes
and “heard” … “i saw the sign”
by
“Ace of Base”
(1993)
 
.
 
[ Tarot card “Ace of Rods” or “Ace of Wands” ]
 
.
 
Also,
during my “sleep strolling”
 
… “saw” …
 
«… ὁ κήρυκας …»
with
the “cock” … “logo” .
 
[ “calling out” … “heralding dawn” ]
 
.
 
Also,
the “word”
 
(literally,
in fairly large
BLOCK letters)
 
«… π ο λ ῦ …»
 
( and not “πολύ”,
as it is “supposed” to
be spelled )
 
[ Ancient Ellenic : «… πάνυ …»
applying > for “over much” ]
 
.
 
And so,
 
“here” it is,
… in a “more
recent”,”longer”,
“Ultimix” version …
 
.
 
Grateful & Great~Full
 
ale3iA
 
.
 
… ❤ … ….
 
.
 
~
 
*
 
i saw the sign
(rapaah rououhh, yeah)
 
i saw the sign
 
*
i saw the sign
and it opened up my eyes
i saw the sign
 
No one’s gonna drag you up
to get into the Light
where you belong
*
 
 
i got a new life
You would hardly recognize me
i’m so glad
How could a person
like me, care for you
 
Why do i bother
When you’re not
the one for me
( Ooooo )
is enough, “enough”
 
*
i saw the sign
and it opened up my eyes
i saw the sign
Life is demanding
without … “understanding”
 
i saw the sign
and it opened up my eyes
i saw the sign
No one’s gonna drag you up
to get into the Light
where you belong
 
( But, where do “you” belong ?!? )
*
 
i saw the sign
 
 
Under the pale moon
For so many years
i’ve wondered who you are
How can a person
like you, bring me joy
 
Under the pale moon
Where i see a lot of stars
( Ooooo )
is enough, “enough”
 
*
i saw the sign
and it opened up my eyes
i saw the sign
Life is demanding
without … “understanding”
 
i saw the sign
and it opened up my eyes
i saw the sign
No one’s gonna drag you up
to get into the Light
where you belong
 
*
 
… i saw the sign …
 
i saw the sign
 
( Oh, oh, oh, oh )
 
*
 
i saw the sign
and it opened up my mind
And, i am happy now
living without you
i’ve left you,
( ooohh ooh ooohh )
 
*
 
i saw the sign
and it opened up my eyes
i saw the sign
 
No one’s gonna drag you up
to get into the Light
where you belong
 
( But, where do “you” belong ?!? )
 
*
 
( Oooohhh Ooohh Oooohh )
 
 
.
 
i saw the sign
and it opened up my eyes
i saw the sign
Life is demanding
without … “understanding”
 
i saw the sign
and it opened up my eyes
i saw the sign
No one’s gonna drag you up
to get into the Light
where you belong
 
*
 
i saw the sign
 
*
 
i saw the sign
And it opened up my eyes
i saw the sign
 
*
 
~
 
.
 
 
.
[ ~ 12:52 ~ ]

.

[ word~press 01:31 ]

.

[ adding depiction 02:12 ]

ACE OF RODS or WANDS - minor arcana tarot card

Song for “along”

. . .
 
~ Old Bike ~
 
Old bike,
rode it my whole life
Wonder if i might
beat that old bike to the grave
Moon bright
gliding down hillsides
Haze off a porch light
flickers and catches my gaze
 
*
On my bicycle
rolling along
On my bicycle
singing my song
On my bicycle ride
 
wishing “You” ’ll come along
*
 
.
Warm night
riding my soul bike
Doesn’t quite roll right
but it gets me where i need to “be”
There is no guide
life is a slow ride
If you got an old bike
come ride around “here” with me
 
*
On our bicycles
hands in the air
On our bicycles
cycling with care
On our bicycle ride
*
 
.
Everyone’s at it
“alone” sometimes
But it’s better to have
a COmpanION ride
Everyone’s SaturnDay (Chronos > time) “night”
goes wrong sometimes
Along the ride
 
.
Busted and rickety olden bike
Busted and missing a bolt or “5”
Holding together as long as
i am alive
Along the ride
 
.
Ladies and GentleMen,
i despise
Leave ’em alone
as i drive on by
Never imagined it
quite so divine
to glide
Along the ride
 
.
( oh yeah,
it’s the end of the song
…! )
 
.
 
… ❤ … ….
 
.
 

Bravest attempt

. . .
 
And,
to “think”
i tried to
“commit”
to
“leaving”
this eARTh realm
a year “BE~fore”
exactly …!
 
The bravest attempt
of my life, in fact !
 
It gets “harder”,
as one gets “older” !
 
At “48” (then), it IS
quite the achievement,
and
AM proud of it …!
 
.
 
… ❤ … ….
 
.

- I AM THE CHANGE AND I AM PEACE - .γαλάζιο

“Winter Solstice”, 2019

. . .
 
For the «Winter Solstice» of 2019 :
 
Dearest “i am” of You :
 
« ΕΝ + ΕΡΓΕΙΑ »
 
.
 
~ burN iT bluE ~
 
.
Burn this house
(κάψε αὐτό το σπίτι)
Burn it blue
(κάψε το, μπλε [κυανό])
Heart running on empty
(ἡ καρδιά “τρέχει με ἂδειο”
[ἀπό καύσιμα])
So lost without you
(ἀπολλόμην τόσο, χωρίς ἐσένα)
 
.
But the night sky blooms with fire
(ἀλλά ὁ νυκτερινός οὐρανός
ἀνθίζει ἀπό φωτιά)
And the burning bed floats higher
(και ἡ καιόμενη κλίνη
αἰωρειται ὑψηλότερα)
And she’s free to fly
(και ἡ ἲδια, εἶναι ἐλεύθερη
να ἳπταται)
 
.
Woman so weary
(γυναικα, τόσο ἐξαντλημένη)
Spread your unbroken wings
(ἂπλωσε τα ἀδιάσπαστα φτερά σου)
Fly free as the swallow sings
(πέταξε ἐλεύθερη
καθῶς το χελιδόνι ψάλλει)
Come to the fireworks
(στα πυροτεχνήματα, ἒλα)
See the dark lady smile
(δες την σκοτεινιασμένη κυρά
να χαμογελάει)
She burns
([ἡ ἲδια] καίγεται)
 
.
And the night sky blooms with fire
(και ὁ νυκτερινός οὐρανός
ἀνθίζει ἀπό φωτιά)
And the burning bed floats higher
(και ἡ καιὀμενη κλίνη
αἰωρειται ὑψηλότερα)
And she’s free to fly
(και ἡ ἲδια, εἶναι ἐλεύθερη
να ἳπταται)
 
.
Burn this night
(κάψε αὐτή τη νύκτα)
Black and blue
(μελανό και μπλε [κυανό])
So cold in the morning
([κάνει] τόσο κρύο το πρωΐ)
So cold without you
(τόσο κρύο χωρίς ἐσένα)
 
.
And the night sky blooms with fire
{Y la noche que se encendia}
(και ὁ νυκτερινός οὐρανός
ἀνθίζει ἀπό φωτιά)
And the burning bed floats higher
{Y la cama que se eleva}
(και ἡ καιόμενη κλίνη
αἰωρειται ὑψηλότερα)
And she’s free to fly
{A volar}
(και ἡ ἲδια, εἶναι ἐλεύθερη
να ἳπταται)
 
.
And all of the dark days
(και ὃλες, ἀπό
τις σκοτεινιασμένες μέρες)
Painted in dark grey hues
(τις ζω~γραφισμένες
με σκοτεινές γκρίζες ἀποχρώσεις)
They fade with the dream of you
(σβήνουν, με το ὂνειρο για σένα)
Wrapped in red velvet
(τυλιγμένες σε κόκκινο βελοῦδο)
Dancing the night away
(χορεύωντας την νύκτα
[μέχρι το ξημέρωμα])
i burn
(καίγομαι)
 
.
Midnight blue
(μεσονύκτιο μπλε [κυανό])
Spread those wings
(ἂπλωσε ἐκεινα τα φτερά)
Fly free with the swallows
(πέταξε ἐλεύθερο
με τα χελιδόνια)
Fly
(πέταξε)
One with the wind
(ἓν, με τον ὰνεμο)
 
.
{Y él es flama que se eleva
Y es un pájaro a volar
Y es un pájaro a volar
En la noche que se encendió
El infierno es este cielo}
 
.
 
And the night sky blooms with fire
{Y ella es flama que se eleva}
(και ὁ νυκτερινός οὐρανός
ἀνθίζει ἀπό φωτιά)
And the burning bed floats higher
{Y es un pajaro a volar}
(και ἡ καιόμενη κλίνη
αἰωρειται ὑψηλότερα)
And she’s free to fly
(και [ἡ ἲδια] εἶναι ἐλεύθερη
να ἳπταται)
Just a spark in the sky
{en una noche que se encendia}
(ἀπλῶς μια σπίθα στον οὐρανό)
Painting heaven and hell much brighter
{es estrella de oscuridad}
(ζω~γραφίζωντας
τα οὐράνια και τα τάρταρα
ἰδιαίτερα λαμπρότερα)
 
.
Burn this house
(κάψε αὐτό το σπίτι)
Burn it blue
(κάψε το, μπλέ [κυανό])
Heart running on empty
(ἡ καρδιά “τρέχει με ὰδειο”
[ἀπό καύσιμα])
So lost without you
(ἀπολλόμην τόσο, χωρίς ἐσ~ένα)
 
.
 

The Written Word

. .

 

My truth is that,
I always wanted to write the perfect book.
The book that would
inspire people to be the best of their abilities, and more.

And, I am obviously thinking of
the beautiful abilities of the human kind.
The ability to care, to share, to love !

My truth is that I loathe books.
The written word.
I am of the idea that,
it eradicated
the human
honour,
integrity,
reverence.

 

As usual I am being most particular with the usage of my words.
I check my verbs and my nouns with the “big dictionaries”,
before I put them down on this (or any other) paper.
I do not do this with e v e r y single phrase ofcourse
(unless the passage demands it).
However,
the phrases that are particularly emphatic for me,
definately get that “special treatment”.

For example,
(and to go back to where I left off),
the phrase:
“The written word I am of the idea that,
it eradicated the human honour, integrity, reverence”,
was ‘verified’ as follows : –

 

* idea :
a plan formed by mental effort;
a mental impression, a concept;
a vague belief;
an intention, purpose or essential feature;
an archetype or pattern;
from Greek > idea: (> idein) form;
generally the aspect, the appearance of one thing in contradistinction towards its own reality;
nature, kind, quality;
manner, train [of thought]

> idein:
2nd past tense/article of eidw

> eidw:
see ….. know, recognize

 

* eradicate :
root out; destroy completely

* honour :
high respect, glory, credit, reputation;
adherence to what is right or to a conventional standard or conduct;
nobleness of mind, magnanimity

> magnanimity > magnanimous:
nobly generous;
not petty in feeling or conduct
(based on Latin magnus ‘great’ + animus ‘soul’

 

* integrity :
moral uprightness, honesty;
wholeness, soundness

 

* reverence :
the act of revering or the state of being revered
// the capacity for revering

> revere:
hold in deep and usually affectionate or religious respect;
venerate

> venerate:
regard with deep respect;
revere on account of sanctity

> sanctity:
holiness of life;
saintliness.
// sacredness.
// inviolability.
// (in plural) sacred obligations, feelings, etc

 

So,
“the written word,
I am of the idea that,
it eradicated
the human
honour,
integrity,
reverence”.

 

Does it not get ‘received’ differently, now?

 

Now,
to substantiate the above declaration.

 

* substantiate :
prove the truth of, give good grounds for;
(‘given substance to’);
bring evidence for

 

* declaration > declare:
announce formally;
state emphatically

 

So,
“to substantiate
the above declaration” …

 

(This business of explaining the words is tedious …)

 

(* tedious :
t i r e s o m e l y – l o n g, w e a r i s o m e)

 

(Yes! Exactly!)

 

But,
how else do the words that I write,
be “transmitted” to the “receiver”
(me included),
with ‘both’ ends
communicating the same meaning,
without any “false” interpretation
in the process of delivery.

 

I guess, that alone
is an arguement I could use
to sunstantiate the declaration I made earlier.

If I write this and someone (even me), reads it,
how is it guaranteed that
we both are ‘on the same page’, as it were.

I loathe the “written word” because,
it is an “one-sided” communication.

 

* communicate :
… have a common door …

 

It is NOT a dialogue,
which is what human beings are meant to be having .
“Meant to”, not out of any order.

 

Human beings are meant to
“talk and be talked to,
listen and be listened to” !

 

It is a human a b i l i t y, to share.

 

And it has been eradicated.
Verbal statements mean nothing, nowadays.

That is the principle reason why,
politicians are so easily giving all kinds of “promises”
in their “speaches”.
If something is ‘not written’,
it has no real legitimate validation, nowadays.
Ask any law-yer.

 

And,
isn’t it peculiar
(as in “belonging exclusively”)
that,
important beings of our planet’s common history,
like for example, Socrates, Jesus, Homer,
(to name a few that I am aware of atleast),
never wrote any
of their “c o n v e r s a t i o n s” …

 

In contrast,
ever since “things” got written,
every-“thing” became “controversial”,
“open to interpretation”.

And,
for every “thing” written,
there are at least fifty (50) more,
to “aver” what “that” is about.

 

EveryOne should “write”, to become someBody, n o w a d a y s …

 

I rest my case, for
“the perceiver, perceives”,
as an ancient Greek proverb deducts.
 

Well actually,
I wouldn’t even have to “worry” about the things,
words and concepts I write,
if it was as simple as,
“perceive”.
And, not because it isn’t true.

I simply do not trust the “perceivers”, out there.
Actually and most probably,
most of these “perceivers”,
will write their own “written word” about “this” one,
if it ever “gets out” …

 

[Bibliography:-
– DK Illustrated Oxford Dictionary, 1998
– Ioannou Dr. Stamatakou, ‘Lexikon of the Ancient Greek Language, 1990
– Hyper Lexikon English-Greek Greek-English, 1998]

 

. .

 

(“The Red Journal … memoirs of a scape-goat”
~ April 14th, 2006)

.

The Woman With The Cat On Her Head

…..

 

* Time

Time, although insignificant from a wider picture, it is nevertheless a dimension greatly significant to this planetary condition; especially to the Western hemisphere (which is another «planetary dimension»),

The time now is, what is known here as, the second millenium, the 21st (twenty first) century, the year 2000 (two thousand) and it is the the month of March (the third in the year), the 8th (eighth) of March, the day of the week being Wednesday …and, less than an hour after midnight …

All the above, is used to define “time” and I haven’t even delineated or even perpetuated, on minutes and seconds …


* The World belongs

Oh yes! … We humans try so hard, to make all that is simple, be(come) complicated and sinister … !!! …

The world belongs to us …

The World is for us to analogise, interpret, adduce, present and represent … … And since there is no other to challenge our findings, to collate, to assert or to evaluate us (or so we think) … we turn to each other to do that … in other -ironic isn’t it?- words … we find the other, in each other … !!!


* The Other

This specific preoccupation bacame a science, a discipline, a practice, (a lore?) … The science’s name: Anthropology … (anthropos+logos=>) which literary means «to contemplate the Human».

The world belongs to us …

We are so powerful, we can inseminate, translate, reflect and portray … us (!) … though is just each other … !!!

 

So, let’s begin … dear another …

 

…..

 

(“Κύκλος” της Μαρτίου 08, 2000 ~ “Circle” of March 08, 2000)

.

I Can vs I Am Able

…..

 

There are so many things inside me that desperately need to get out.
There are so many «manifestations» of me that, have not yet found an «outlet» to transpire them.
God! This is so frustrating! Is this what «God» is? A frustrating entity that is profoundly seeking a «portal» to manifest itself?!?
It has been said many times in a variety of ways, that this is what human beings are, in fact. The Christian faith talks about “in the image of God” , which if I am not mistaken derives from the Old Testimony; and thus, that alone means that it is not just of the Christian faith, but of the Jewish and Islamic faiths, atleast…

This last week, I have been contemplating a lot on the idea of «I can» and of «I am able». And, it all somehow, revolved around control. «Power», as a matter of fact.
Isn’t that what «control» is about? To have control is to have power; how ever one likes to translate the “control” and the “power” to be.
Isn’t control over self, a power-full self … and control over others, power over others?

I have been deliberating on the idea of Cain and Abel. The idea not as widely known perhaps, of «I CAN» and «ABLE» .
Ever since I came across the idea of «Cain» being the «I can», and of «Abel» being the «able», it fascinated me to comprehend why it was Cain that killed Abel and not the other way around! In other words, the reason why «I can» invalidated «able» and not «able» negating «I can».
Well, this last week it finally dawned to me that, it does have to do with control, it does have to do with power.
Somehow, there isn’t a whole lot one cannot do really! This is to say , one could perhaps kill another. Or, one could perhaps harm a child. One could also steal, or lie; one could cheat, or exploit; dominate or enslave another. One could furthermore cherish another or, nurture another. One could likewise support, or verify another; one could promote, or comfort; contain or absolve another.
All of the above and by God so much more, one CAN do!
But, is one ABLE to?!? …

This is the magic distinction of the «I can» and the «able» ! And, here’s where the punch line comes in…:-
– The Reasoning of Choice(!) : The «this way or that way».
The ultimate Law of 2, that regulates us Humans.
The 2, which is the mirror of 5.
The 5 that represents us Humans.
And, the 2 and 5 together to make the 7 that regulates us Humans on this planet.

… … …

Anyway, back to «The Reasoning of Choice» … which brings me to The Reason.
I have been deliberating it for some time now aswell that, the first sentence of the Bible, (the Old Testament, or whatever people call it), -«in the beginning, the Word»-, it’s simply a wrong translation or indeed, interpretation! Because in Greek, which is the language the Evangelists atleast had written it in, the actual word being used is, «Logos».
Which actually means «The Reason Why» , which is in fact, where «the word» gets its meaning too! It’s after «reasoning» that one achieves to have and use «words» as it were.

Subsequently, it is not a matter of whether «one can do» something or not -because basically one can- but, whether «one’s reasons en-able» her/him to go ahead and do it!

God! Why is everything that is so simple, so hard to communicate!

 

…..

 

(“Κύβος” του 2002 ~ “Cube” of 2002)

.

Μελαγχολία

¬|και να που το “μελέτησα” 4 χρόνια πριν να συμβεί να το “καθήσω εξετάσεις” …|¬

 

…..

 

Έτσι, κάθομαι εδώ πέρα.
Ταξιδεύω μέσα στο κεφάλι μου.
Παρατηρώ τους ιδανικούς ταξιδευτές να κάνουν το δικό τους.
Ακροάζομαι μουσική.
Ακούω τους ιδανικούς μουσικούς να κάνουν το δικό τους.

Είμαι θλιμμένη.
Όχι θλιμμένη ακριβώς.

Είμαι μελαγχολική (melancholic).

Όπως είμαι «σοκολατομανής» (chocaholic).
Είμαι μελαγχολική.
Από το μέλαν = μαύρο + χολή …
«το να έχεις μαύρη χολή», «το να υποφέρεις από ίκτερο» …


Ίκτερος : – α) ασθένεια που προκαλείται από απόφραξη της χολής ή από λοιμώδη ηπατίτιδα και άλλες νόσους και που χαρακτηρίζεται από το κίτρινο στο δέρμα, στα υγρά, στους ιστούς και περιστασιακά από διαταραγμένη όραση. – β) διαταραγμένη νοητική (πνευματική) όραση, δυσανασχέτηση, ζήλια.

 

Το να έχεις «μαύρη χολή», πάει να πει ό,τι καταλήγεις με κίτρινο δέρμα.
Μαύρο και κίτρινο
Μαύρο και κίτρινο.
Ενδεικτικά, το δηλητήριο.
Ενδεικτκά, ο «ΚΙΝΔΥΝΟΣ» … !
Όπως το πίσω μέρος του σφήκα ή της μέλισσας !

 

Μπορεί να γίνει μαύρη, – ή, είναι μαύρη ;
Όχι, είναι κιτρινοπράσινη.
Την έχω δει.
Κατά την παιδική μου ηλικία θυμάμαι, μια μέρα που έκανα τόσο συχνά εμετό, δεν είχε μείνει τίποτα μέσα στο στομάχι μου. Το ξέρασμα ήταν αυτό το κιτρινοπράσινο πράγμα. Και θυμάμαι την πίκρα του … Ο γιατρός είπε ήταν χολή.

 

Προφανώς, η χολή μπορεί να γίνει μαύρη.
Πικρή όπως είναι με το κιτρινωπό της χρώμα, γίνεται μαύρη ;
Ή, είναι μαύρες κάποιες χολές στο χρώμα ;
Γίνεται η χολή πιο μαύρη όσο πιο πικρή (πικραμένη) γίνεται ;
Όσο πιο πικρή (πικραμένη) γίνεσαι, τόσο πιο μαύρη γίνεται η χολή ;

Η χολή.

Έψαξα να βρω, τι στο καλό είναι η χολή και δε μπόρεσα να το υπο-λογίσω.
Εκτός από του ό,τι είναι πικρή και ό,τι παράγεται από το σηκώτι και ό,τι έχει κάποιου είδους ουσία που υποβοηθεί στην πέψη των λιπαρών στο στομάχι, δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα αναφερόμενα σ’ αυτήν.

Με ποιο άλλο τρόπο, τότε, μπορεί το «μελαγχολική» να βολιδοσκοπηθεί (βυθομετρηθεί) ;
Αυτό είναι ;
Αυτός είναι ο λόγος που, το να είσαι «μελαγχολική» είναι το να έχεις «μαύρη χολή» ;
Αυτός είναι ο λόγος που, το να έχεις «μαύρη χολή» είναι το να είσαι «μελαγχολική» ;

Είσαι, ως γεγωνός, τόσο πικρή (πικραμένη) «μέσα σου» που, η πιο πικρή (πικραμένη) ουσία μέσα σου, δε μπορεί να λειτουργήσει ως αντίμετρο προς τον ίδιο το σκοπό της ύπαρξής της.

Είσαι, ως γεγωνός, τόσο πικραμένη «μέσα σου» που, η «πικραμένη σου χολή» δεν είναι ικανή να εξουδετερώσει το λίπος όπως  υπο-θετικά πρέπει να κάνει.

Είσαι με τόση πίκρα.

Είσαι με τόση μελαγχολία.

Είσαι με τόσο λίπος.

 

Το να το διαβάζω αυτό στον εαυτό μου, μεγαλόφωνα όπως κάνω συνήθως -είναι αστείο αλλά μ’ αρέσει η φωνή μου όταν απαγγέλει-, η σελίδα, η οθόνη που με κοιτάζει πίσω επίμονα, η φωνή που αντηχεί στ’ αυτιά μου, μιλάει σε μένα.

Σε μένα.
Το «εσύ είσαι» είναι, «εγώ είμαι».

Μπορεί να γίνει πιο “πικρό” από αυτό;

Είναι μέρος του να είμαι “κίτρινη” (μια δειλή) και “μαύρη” (μια σκιά);
Είναι μέρος του να έχεις «διαταραγμένη όραση» …
«διαταραγμένη νοητική (πνευματική) όραση» …
«δυσανασχέτηση» …
«ζήλια» ;

 

Είμαι μελαγχολική.

Είμαι όλα τα επάνω …

 

…..

 

{Bιβλιογραφία:-
– DK Illustrated Oxford Dictionary, 1998
– Hyper Lexicon English-Greek Greek-English, 1998}

 

…..

 

(“Κώνος” του 2003)

.

Melan~choly

¬|and here I was “studying” it, 4 years before it happened for me to be “sitting in exams” for it…|¬

 

…..

 

So, I’m sitting here.
Cruising in my head.
Watching the ideal cruisers do their thing.
Listening to music.
Hearing the ideal musicians do their thing.

I’m sad.
Not sad exactly.

I’m melancholic.

Like I am a chocoholic.
I am a melancholic.
From the Greek, «melas» = to mean «black» and «choli» = to mean «bile», «gall» …  «to have black gall» , «to suffer from jaundice» …

Cannot recall coming across this word in English before …

«Jaundice» : i) a condition caused by obstruction of the bile or by infective hepatitis and other diseases, and marked by yellowness of the skin, fluids, and tissues and occasionally by disordered vision; ii) disordered mental vision; resentment, jealousy. From Old French «jaune» , to mean «yellow».

To have black bile, means you end-up with yellow skin.
Black and yellow.
Black and yellow.
To denote poison.
To denote «DANGER» …!
Like the back-end of a wasp or a bee!

It can become black, – or is it black?
No, it’s yellow/green.
I’ve seen it.
During my childhood I remember, one day being so frequently sick, there was nothing left in my stomach. The puke was this yellow/green stuff. I recall its bitterness … The doctor said it was bile.

Apparently bile can become black.
Bitter as it is with its yellowish colour, does it become black?
Or, is black the colour of some bile?
Does bile become black the more bitter it gets?
The more bitter one gets, the more black the bile gets?

The bile.

Searched to find what on Earth the bile is, and could not figure it out.
Besides being bitter, and being produced by the liver, and having some kind of a substance which aids in the digestion of fats in the stomach, there’s not much about it.

How else could «melancholic» be fathomed then?
Is that it?
Is that the reason why to be «melancholic» is to have «black bile»?
Is that why to have «black bile» is to be «melancholic»?

You are in fact so bitter inside you that, the most bitter substance inside you cannot countermeasure its own purpose.

You are so bitter yourself that, your «bitter bile» is unable to counteract the fat, as it is supposed to do.

You are so bitter.

You are so melancholic.

You are so fat.

To read this to myself, aloud as I usually do -it’s funny but, I like my reading voice- the page, the screen staring back at me, the voice that echoes in my ears, is talking to me …

To me.
The «you are» is, «I am».

Can it get more «bitter» than this?

Is it part of being «yellow» (a coward) and «black» (a shadow)?
Is it part of having «disordered vision»…
«disordered mental vision»…
«resentment»…
«jealousy»?
I am melancholic.

I am all of the above …

 

…..

 

(“Κώνος” του 2003 ~ “Cone” of 2003)

.

Ὂλο Ἐκεῖνο Το Οὐρανί

…..

Είναι ακόμη μία επιζήτηση να βγάλω αυτά τα πράγματα μέσα μου
-ε, βασικά μέσα στο κεφάλι μου, υποθέτω-,
έξω. … έτσι ώστε να μπορέσω
να τα βιώσω με τις αισθήσεις μου
και όχι μόνο με την αισθαντικότητά μου.

Χρησιμοποιώ αυτό το ισχνό εργαλείο της γλώσσας.

Της Αγγλικής, συγκεκριμένα.
Τη βρίσκω (την Αγγλική) να είναι ασθενικά πιο ανίκανη από την Ελληνική.
Για το οποίο, είμαι αρκετά σίγουρη ό,τι
οι άνθρωποι με μητρική τους γλώσσα την Αγγλική,
θα διαφωνούσαν εντελώς μαζί μου!
Και, ούτε θα διαπληκτιζόμουν μαζί τους.
Θέλω να πω, είναι αρκετά παράδοξο πραγματικά.
Πως είναι δυνατό να γνωρίζω ό,τι αυτή είναι η αλήθεια, όταν
η δική μου μητρική γλώσσα ΔΕΝ είναι η Αγγλική …
Και, πως θα μπορούσε κάποιο άτομο
-με την Αγγλική ως μητρική τους γλώσσα-,
να βρει τα «ευρήματά» μου αναληθή όταν, η Ελληνική
δεν είναι η δικιά τους … … …

Αδιαφιλονίκητα,
δεν είναι η πρόταση «μου φαίνονται όλα στα Ελληνικά»
( «it’s all Greek to me”) στα Αγγλικά,
μία φράση που χρησιμοποιήται για κάτι που, ένα άτομο
δε μπορεί να βγάλει καθόλου νόημα ;

– ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – : μια τόσο ενδιαφέρον έννοια,
αλλά πραγματικά.
Η Αγγλική γλώσσα δεν έχει «ουσιαστικά», γένος
«θηλυκό», «αρσενικό» ή ακόμα και, «ουδέτερο» … παρ’ όλα αυτά,
η «μητρική γλώσσα» («mother tongue”),
δεν είναι μόνο θηλυκού γένους, είναι
η ύστατη έκφραση θηλυκής υπόστασης.

Όμως, υπάρχει επίσης και το εξής επιχείρημα βέβαια,
ό,τι : αφού «βρίσκω» τα Ελληνικά να είναι ανώτερης ποιότητας,
πως και δεν τα χρησιμοποιώ
να «επικοινωνήσω τον εαυτό μου» μέσα σ’ αυτά τα γραφόμενα …

Μπορώ να σκεφτώ, διάφορες απαντήσεις :
– α) αυτά που λέω δεν είναι τέτοιας ισχύος και άρα
τα Ελληνικά, «ούτε καν απροσποίητα δε μου έρχονται» να τα ασκήσω.
Με άλλα λόγια, τα «λόγια» μου
δεν είναι της διαμέτρου της Ελληνικής εξαγγελίας.
– β) Τα Αγγλικά ήτανε η γλώσσα που απαιτήτω από μένα να χρησιμοποιώ
-προφανώς επειδή παρακολουθούσα «Αγγλικά Ανώτερα Εκπαιδευτικά»
ιδρύματα και τη διδακτέα ύλη τους-
και, επομένως υπο-θέτω, έγινε κάπως συνήθεια.
Με άλλα λόγια,
«είμαι συνηθισμένη να γράφω πράγματα στα Αγγλικά».
– γ) Έχω ΤΟΣΗ πολλή ανάγκη να εγχυθώ προς τα έξω
που, πάω απ’ ευθείας στην πιο εύκολη «διανομή».
Με άλλα λόγια,
είμαι «απελπισμένη να επικοινωνήσω με το έξω από μένα»
και τα Αγγλικά είναι, η σύγχρονη γλώσσα της «επικοινωνίας».

Παρ’ όλα αυτά, είμαι της ιδέας ό,τι
η πραγματικότητα -και όχι η αλήθεια-, του εγώ να εκφράζομαι στ’ Αγγλικά,
μεταφράζεται ανάλογα με την/τον καθεμιά/καθένα.
Ως γεγωνώς, αυτή ολόκληρη η παράγραφος μπορεί
να θεωρηθεί απόλυτα ευτελής και γελοία από ένα άτομο και, πάλι
είναι κάτι που ξεκάθαρα είμαι εμπαθής.

Αυτό είναι που ήθελα να γράψω από την ευλογημένη αρχή,
χωρίς όλη αυτή τη «….» ανάλυση!
Είναι αρκετά ΕΝευριστικό {σε παράθεση με το “ΕΚνευριστικό”} !

Είναι κωμικό
(σκέφτομαι αμφότερα [B]και[/B] «χα-χα»
-με μια ίσως περισσότερα τραγική αίσθηση-,
και «παράξενο»),
που έρχεται μια μέρα, απλά σου αφικνήται, όπου
δεν αντι-λαμβάνεσαι

{δεν γίνεσαι αντιληπτή, οι άλλοι να Σε αντιλανβάνονται δηλαδή}
ως «νεαρό άτομο» πια.
Οι άνθρωποι σε κοιτάζουν
και δε βλέπουν τη ζωηρότητα, τον ενθουσιασμό, τη νεανική αφέλεια, υποθέτω,
πια.

Τι συμβαίνει ;
Τι μας συμβαίνει ;

Θυμάμαι να ήμουν εννέα χρονών
και ήταν μια μέρα όπου θα είχε κάποιες δραστηριότητες
σε εκείνο το μικρούλη το τετράγωνο πάρκο, απέναντι από τον «Ορφέα».
Ήτανε το 1979 και η UNICEF (Γιούνισεφ)
το είχε ανακυρήξει, «Το Έτος του Παιδιού» …
καινούργια εκδοχή ενθυμητικής πρακτικής τότε,
(τη σήμερον ημέρα φυσικά, ούτε που «φτάνουν» καν
οι 365 μέρες του χρόνου) … !!!
Λοιπόν, αυτός ήταν και ο λόγος
για τις εορταστικές εκδηλώσεις στο παρκάκι.

Θυμάμαι να πηγαίνω εκεί με το ποδήλατό μου νομίζω
και, πριν εισέλθω στο χώρο, κοντοστάθηκα,
συλλογίστηκα και είπα στον εαυτό μου :

– … απόλαυσέ το αυτό, επειδή
δεν θα είσαι «παιδί» ξανά.
Αυτό είναι!
Δε θα επιστρέψει ποτέ πια πίσω …

Θυμάμαι που σκεφτόμουν αυτό με μένα και να είμαι λυπημένη.
Να είμαι λυπημένη που δε ήμουν ευχαριστημένη με τη διάρκεια
της «παιδικής μου φάσης».
Να μην είμαι ευχαριστημένη ούτε και
με το περιεχόμενό της.
Το πρόβλημα είναι ό,τι το μεγαλύτερο, παρά το μικρότερο, μέρος
της παιδικής μου ηλικίας, μού είναι σε διάλειψη.

Μπορώ ν’ ανακαλέσω κάποιες εικόνες, αισθήματα.
Από το Δημοτικό μου Σχολείο ή, που έπεσα από το ποδήλατό μου.
Τίποτα συγκεκριμένο από την οικογένειά μου.
Δε μπορώ ν’ ανακαλέσω την αίσθηση της οικογένειας.

Είναι όλα εκεί, έξω!
Και εσύ, είσαι τόσο έτοιμη να εκ-λάβεις!
Ως να στέκεσαι στον πυθμένα ενός τεράστιου, πελώριου,
εξαιρετικά μεγάλων διαστάσεων, άδειου δοχείου,
κοιτάζωντας προς τα επάνω
και βλέπωντας … τον ουρανό!
Εκείνο το ουρανί, που είναι τόσο άφθονο και επιτρεπτό!
Τότε ξαφνικά, μια μέρα συνηδειτοποιείς
ό,τι, μπορεί να κοιτάζεις προς τον ουρανό ακόμα, αλλά
δεν βρίσκεσαι στη βάση αυτού του δοχείου πια.
Είσαι σχεδόν στο χείλος του.
Τώρα νιώθεις ν’ ανησυχείς επειδή,
που θα βάλεις όλο εκείνο το ουρανί

…..

(“Κύβος” του 2002)

{ } * περιεχόμενο εντός αγκυλωτών παρενθέσεων :
μεταγενέστερη διερμηνευτική επεξήγησις.
.

All That Sky Blue

…..

It’s yet another attempt to get these things inside me
-well, basically in my head I guess-,
outside;
so I can experience them with my senses,
and not just my sensibilities.

I am using this feeble tool of language …
The English one in particular;
I find it to be more impotent than Greek.
Which, I am sure the mother-tongued English speaking persons
would absolutely disagree with!
And, I would not argue with them, either!
I mean, it is quite of a paradox really…
How can I possibly know that to be the truth, when
my mother tongue is NOT the English language.
And, how could anyone
-with the English language as their mother tongue-,
find my «findings» to be untrue,
when the Greek language is not their mother tongue …
Incontrovertibly,
is it not the sentence «it’s all Greek to me» in English,
a phrase used for something that one can absolutely not make sense of ?!? …

– MOTHER TONGUE – : such an interesting notion,
but really…
The English language does not have «female», «male» , «neutral» even, nouns;
yet «mother», is not only female, it is the ultimate female countenance.

However,
there is also the arguement of course, that:
since I find Greek to be more merited,
how come I am not using it to communicate myself in these writings.

I can think of several answers:
– a) what I am saying is not of such potency, and
therefore Greek does not even «naturally come to me» to exercise.
In other words, my «words» are not of the calibre of the Greek enunciation;
– b) English has been the language it was demanded of me to use
-obviously because I was attending
all these different “English Higher Education Institutes
and their courses” and therefore
it became, well, sort of a habit I guess!
In other words, «I am used to write things in English»;
– c) I need to infuse myself outside so badly
that, I go straight for the easiest delivery.
In other words,
I am «desperate to communicate with the outside of me» and
English is, the current language of «communication».

Nevertheless, I am of the idea that the reality
-and not the truth-, of me expressing in English,
is translated according to own.
In fact, this whole paragraph may
be considered absolutely trivial and ridiculous by a person,
and again it is something I unequivocally empathise with.

This is what I wanted to write in the first place,
without all this bloody analysing
(…it does get quite frustrating!) :

It is funny
(I am thinking in both «ha-ha»
-of a maybe more tragic sense-,
and «strange»), how
there comes a day, it just arrives on you, when
you are «not realised as a young person», anymore.
People look at you
and do not see the alacrity, the enthousiasm, the youthful naivity,
anymore.

What happens?
What does happen to us?

I remember being nine years old
and it was a day that there were going to be some activities,
at that tiny little square park opposite «Orpheas».
It was 1979 and UNICEF had declared it «The Year of the Child» …
a new version of memorial practice back then,
(nowadays ofcourse, not even the 365 days of the year are enough) … !!!
That was the reason for the festivities at the park.
I remember going there with my bicycle and
before entering the place, I contemplated…
I said to myself:

– “… enjoy this, cause you are not going to be a ‘child’ again;
this is it;
it is never going to come back …”

I remember thinking this to myself, and being sad.
Being sad for not being content with my «child phase» duration.
Not being content with the content of it, either.
Trouble is, most of my childhood is
more rather than less, a blackout to me.
I can recall certain images, sensations, …
of my Elementary School or, of falling off my bicycle…
Nothing really of a “life”, in regard to family…
I cannot recall feeling a family.

It is all out there!
You are so ready to receive!
Like standing at the bottom of an enormously
(humangous? is that a word?)
stupendous, empty container,
looking up and looking… at the sky!
That sky blue that is so plentiful and allowing!
Then suddenly, one day you realise
you may be looking at the sky still, but
you are not at the bottom of this container.
You are nearly at the very top.
Now you are feeling troubled cause,
where are you going to put all that sky blue

…..

(“Cube” of 2002)

.