… #of Ἣλεκτρον …

. . .

.

Amber - Ember - Electron - ΗΛΕΚΤΡΟΝ-Ἣλεκτρον - Surge - Sphere of Charge

.

.

.
.

~ Ἣλέκτρον ~

με ἡλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

συμφιλίωσα τον κόσμο μου “στο μέτρο”
{ symfilíosa ton kósmo mou “sto métro” }
[ i reconciled my world “to measure~ment” ]

στην «ἀγάπη» τη ζωῆ μου ἀναθέτω
{ steen «aghápee» tee zoée mou anathéto }
[ to «love», my life i commend to ]

ἒνας κίνδυνος σ’ ἀπόσταση ἀναπνοῆς
{ énas kíndynos s’ apóstasee anapnoeés }
[ a danger, at a distance breath (*breath’s distance) ]

με ἣλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

ἀναστάτωσα το “εἶναι” μου και φεῦγω
{ anastátosa to “einae” mou ke févgo }
[ i disrupted my “is” and i leave ]

ἓνα ὃραμα γεννιέται και το “βλέπω”
{ éna órama yeniétae ke to “vlépo” }
[ a vision is born and i “see” it ]

να περνάει ἀπό το χάος στην αὐγή
{ na pernáei apó to cháos steen avgeé }
[ passing from chaos to dawn ]

.

με ἣλἐκτρον, ἣλέκτρον
{ me eeléktron, eeléktron }
[ with electron, electron ]

ἐπαφή ἀναζητᾶμε
{ epafeé anazeetáme }
[ contact we seek ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

στο βαθύ το μπλε περνάμε
{ sto vathí to mplé pernáme }
[ (with)in the deep blue we “pass” (“cross”, “go through”, “fare”) ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

με ἣλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

μ’ ἓνα φόβο ὃταν ξυπνᾶμε
{ m’ éna phóvo ótan xipnáme }
[ with a fear when we awake ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

στο ζεστό φιλί το ξεπερνᾶμε
{ sto zestó philí to xepernáme }
[ (with)in (the) warm kiss, we “get over” (“transcend”, surpass”) it ]

.

με ἣλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

περιμένω την “ἐπόμενή” μου μέρα
{ periméno teen “epómeneé” mou méra }
[ i await for my “next” day ]

να με πάει λίγο ἀκόμη παραπέρα
{ na me páei ligho akómee párapéra }
[ to take me a little more (along~further) further along ]

νά ‘χω «Λόγο» που πιστεῦω στη “στιγμή”
{ ná ‘cho «Lógho» pou pistévo stee “stigmeé” }
[ to have a «Logos» that i BElive in “the moment” ]

με ἣλέκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

συμφιλίωσα το “χρόνο” στην καρδιά μου
{ symfilíosa to “chróno” steen kardiá mou }
[ i reconciled “time” (with)in my heart ]

κι ἀπό τότε ἀκολουθώ τα ὂνειρά μου
{ ki apó tóte akolouthó ta óneirá mou }
[ and since then, i follow my dreams ]

σαν τα “βλέπω” να μιλάνε στην βροχή
{ san ta “vlépo” na miláne steen vrochí }
[ as i “see” (“watch”, “look”) at them speaking with ~ in the rain ]

.

με ἣλἐκτρον, ἣλέκτρον
{ me eeléktron, eeléktron }
[ with electron, electron ]

ἐπαφή ἀναζητᾶμε
{ epafeé anazeetáme }
[ contact we seek ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

στο βαθύ το μπλε περνάμε
{ sto vathí to mplé pernáme }
[ (with)in the deep blue we “pass” (“cross”, “go through”, “fare”) ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

μ’ ἓνα φόβο ὃταν ξυπνᾶμε
{ m’ éna phóvo ótan xipnáme }
[ with a fear when we awake ]

με ἣλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

στο ζεστό φιλί το ξεπερνᾶμε
{ sto zestó philí to xepernáme }
[ (with)in (the) warm kiss, we “get over” (“transcend”, surpass”) it ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

στο βαθύ το μπλε
{ sto vathí to mplé }
[ (with)in the deep blue ]

στο βαθύ το μπλε …
{ sto vathí to mplé … }
[ (with)in the deep blue … ]

.

.

under water shining light over

.

.

“Truth bΕ ….. “

. . .

.

.

.

Adrienne Rich - the moment of change is the only poem

.
.

“Nice Lady”

.
.

Adrienne Rich - about truth told by women

.
.

“The Radiant Child”

.
.

Adrienne Rich - art means nothing if simply decorates dinner table of power which holds it hostage

.
.

Nina Simone ~ ~ «a Light~Worker» in~deed, who
wished & strived for «OUR Better~meant» ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work”
or, just “a constructed narrative” ?)

.
.

Adrienne Rich - the serious revolutionary like the serious artist cant afford to lead sentimental or self-deceiving life

.
.

Yoko Ono ~ «an ARTisT» in~deed, who
wishes & strives for the «Better~meant of Humanity» ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work”
or, just “a constructed narrative” ?)

.
.

Adrienne Rich - SHE as her sons have seen her - the mother in patriarchy controlling erotic castrating... exists only to nourish her son

.
.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Hilma af Klint ~ was considered “crazy” by
“WSMSS” including “by proxy” and
her enormity of work had been “hidden”
for over a century ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work” ?)

.
.

Adrienne Rich - sexist grammar burns into female brains that we are variables antrocentric thinking solipsistic tunnel-vission - patriarchy propaganda

.
.

Alice Guy Blaché ~ created “Fiction” in cinematography
and “was” NEVER truly “celebrated” for
the greatest achievement in this art ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work” ?)

.
.

Adrienne Rich - lying -blackboard design

.
.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Miné Okubo ~ author & artist ~ Citizen 13660 ~
depicting & describing “INTERNment”
during the Openly Fascist World War II ~
the directness of “retained humanity” ~
was “copied” and “misappropriated”
by “WSMSS”, including “by proxy” ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work”?)

.
.

.
.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Alexandra David ~ great explorer ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work”?)

.
.

adrienne-rich-most-important-thing-one-woman-can-do-for-another-is-illuminate-expand-her-sense-of-actual-possibilities

.
.

Cecilia Helena Payne Gaposchkin – great discoverer ~
“Hydrogen”, the literal No.1, sub~stance of our “uniVerse”,
was “discovered” under “science” by her ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work” ?)

.
.

adrienne-rich-the-belief-that-established-science-and-schoraship-which-have-so-relentlessly-excluded-women-from-their-making

.
.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Rose McGowan ~ «a BRAVE one» in~deed, who
wishes & strives for «Humanity’s Better~meant» ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work”
or, just “a constructed narrative” ?)

.
.

adrienne-rich-women-have-been-driven-mad-gaslighted

.

.

*

.

.

… of #metaMORPHOSIS …

. . .

.

.
.

Dearest «i am» of “You” …

«i am» seemingly
w i t h ~ i n
“this”
… «i n ~ B E t w e e n» …
“worlds” …

… “worlds” of
NOT … “ANY” more …
and,
… NOT … “y e t” …

i BElive
… that
“this”
is … “p r e c i s e l y”
… “THE STAGE” …

«the WORLD, MY world AS a stage»

… “where” and “when” …

… “the caterPILLAR” …
is … “caRrYing through” …
ITS
… «ΜΕΤΑ~ΜΟΡΦΩΣΙΣ» …

[ Ellenophone «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ»
ΜΕΤΑ + ΜΟΡΦΩΣΙΣ > ΜΟΡΦΗ
> “metá” + “mórphosis” < “morpheé”
> “after” + “learning” < “form” , “contour”
= “meta~morphosis” ]

“where” and “when”

… «ΜΝΗΜΟ~ΣΥΝ~Η» …

[ Ellenophone ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ
ΜΝΗΜΗ < ΜΝΗΜΕΙΟ < ΜΝΑΩΜΑΙ
> “mnéme” < “mnemeío” < “mnΑΩmai”
+
Ο
+
ΣΥΝ
> “syn”
+
Η
> “keepsake” < “monument” < “making love”
+
“of eARThbound”
+
“plus”
+
“of SUN ~ ΘΗΛΥ (ee) graduation”
=
“MNEMOSYNE” ]

and
NOT “memory”

«RE~memBErancE»
and, NOT … “reTENTION” …

of

… «Α~ΛΗΘΕΙΑ» …

[ Ellenophone ΑΛΗΘΕΙΑ
“A” ΣΤΕΡΗΤΙΚΟ + ΛΗΘΗ
> “α” steritikó + “léthe” , “líthi”
> deprivative “α” + “oblivion” … ]

“that which is NOT of obliVion”
=
TRUTH

and,
NOT a … “r e a l i T y”

the stage
“where” and “when”

the ΘΕΑΤΡΟN … «PLAY»

[ Ellenophone «ΘΕΑΤΡΟΝ»
“the place where”
the Passive Voice verb
«ΘΕΑΣΘΑΙ» ῥῆμα, Παθητικῆς Φωνῆς
“occurs”
=
“to be of BEhold” ]

and
NOT a “screening … show”

IS
… BE~coming …

«to BE»

.
.

There is nothing in a caterpillar that tells you it is going to be a butterfly . caterpillar on a leaf predominant green-yellow

.

.

*

.

.

the “Ὠριγένης ὁ Ἀδαμάντιος” ‘i am’ …

. . .

.

Origen - Ὠριγένης ὁ Ἀδαμάντιος

.
.

«Ὠριγένης ὁ Ἀδαμάντιος» 

* «ΩΡΙΓΕΝΗΣ»

> Ellenophone «ὯΡΟΣ» + «ΓΕΝΟΣ» >
> “Horus” + “lineage”, “genealogy”, “born”
= “of Horus child, genealogy born”

* cognomen : «ὁ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ»    

> derives from
Ellenophone «ΑΔΑΜΑΣ ~ ἀδάμας» 
= “un~alter~able” , “un~break~able” , “un~conquer~able” , “diamond” 
“ADAMANT”

.

.

.

.

.

.

“The Cosmic Gardener … EN τῃ ΤΡΙ~ΟΔΙΑ of the #evolvingSPIRAL …”

. . .

.

2021.12.23-24 05.06am ... one,s own private Aida-Hoe ...

.

.

.

.

.

The Orphic Hymn to AEkate – ( hEKATE ) –

.

Orphic Hymn to AEkate - ( hEKATE ) - in Anglophone

.

ΕΚΑΤΗ ~

.

.

our feeblest contemplations of the Cosmos stir us - Carl Sagan
“… our feeblest contemplations of the Cosmos, stir us…” ~ Carl Sagan

.

.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

.

“AIDA” by G. Verdi ~
(Huston Grand Opera, 1987)
[Anglophone subtitles]

.

.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

.

“… do not be afraid, and You will find me …”

. . .

.

2021.12.22-23 . 03.22am - the cocoon process is ending its completion ...

.

.

~ Erotikó (Love Ode) ~

and, should You be born at one moment
another one, when i shall no longer exist
do not be afraid
and You will find me either as a star
when alone You walk the frozen night
or in the eyes of a child that will pass You by
or in the flame of a candle that You will hold
as You traverse the dark forest …

beCause high~up in the sky where the stars reside
gather all the poets
and the lovers smoke silently green leaves
they chew gold~dust, they leap the rivers
and they await
for the constellations to swoon and to faint
to fall into your sleep
to become a sigh upon the edge of your lips
to awake You and for You to see from your window

my face bright
forming (a) constellation
smiling at You
and whispering to You
Good Night

~ Manos Hadjidakis

.
.

.

.

“Claire de Lune …”

.

.

reSUMing … “ofCourse” …

. . .

[…]

“prostitutes”, or “mercenaries”
ONLY “appeared”
upon the “establishment” of
the obsolete “old paradigm”

the illusion
of
ONLY “2 options”,
the “duality & separation”
of
“devide et impera”

.

in “the power of 2”,
( “cubed” )
“reality”
is “boxed~in”

whether one “thinks”
outside “the box”
is quite irrelevant

as “the box” can
only “exist”
in
“the mind”,
any~way !

.

ΣΥΝΠΑΝ

[ Ellenophone ΣΥΝ + ΠΑΝ
“plus” + “all”
= uniVerse ]

is about in
the «power» of «3»
( “coned” )

which is
the «ALL ONE»
… «EVOLVING SPIRAL» …

.

«The Divine»
is not “of this world”

… as «we», as “well” …

.

… «we» aRe in this world

not “of this world” …

.

“mercenary”, “prostitute”, is “a category”

“ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ” … “an accusation”

and,

as the word “denotes”,

[ Ellenophone ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
~ ΚΑΤΑ + ΑΓΟΡΑ ( ΑΓΟΡΕΥΕΙΝ ) ]

a “category”,
IS “based” on
[ ΚΑΤΑ ]
“put down” , “offence”
+
[ ΑΓΟΡΑ ( ΑΓΟΡΕΥΕΙΝ ) ]
“the market” ( “the forming of opinion” )

.

both these “frequencies”
[ ΚΑΤΑ + ΑΓΟΡΑ (ΑΓΟΡΕΥΕΙΝ) ]
are, of the “i” , “the mind”
the “ἐγῶ” , the “ego”
of
the “empire” “reITerATion”
for “INSTITUTIONalisation”

( “institution” : “a consortium established for
a preMEDItated purpose” )

.

WSMSS ANY composition, whether science art knowledge activity manufacturing, produced from -white supremacy male superiority syndrome +by proxy = derivative will-full blindness NEGLIGENCE

.

“You”, are NOT “a category” !

“You”, are NOT a “human DOing” !

.

“You” aRe a «Human BEing» … 

.

and, as “such”

your «am», is

NOT your “i” ( = “doing” )

.

“You” aRe
your «am» ( = «BEing» )

which
may ONLY “exist” in

the “Present Continuous” …

“cease”
from “running” with
a “formulated opinion”
of
“past actions”

“anyone’s” actions … of the “i”

( of “the mind” , the “ἐγῶ” )

… particularly, of “YourSelf’s”

.

“the past”
is
for “hindsight”
towards
… «WISDOM» …

… «see» …
IN
“this”
«here» ~ «now»

the “where”
in
the “present”
( “space~time” )

the «i am» of “You”

WISHES

«to BE»

.

that is «ALL»

.

ALL truly Wise thoughts

.

i vowed to apply my own inventory of experiences to the solving of problems tht affect everyone aboard planet eARTh. -1927, commitment-

.

Basic «learning the New Earth ~ CAENE TRIATHÉQUE» , (keeps being “up~dated”)

.

“your mind”
will NOT “allow”
“You”
… “to «ΒΕ»” …

“it” will “construe” ALL “methods”
“employed”
through “your life’s experiences”
to keep the «am» from
taking “the reigns” of
«YOUR LIFE»

.

“You” are NOT “your mind” !

.

“You” aRe a “sovereign” «BEing» …

.

“this” is not about the “impera” over
a “constructed” … “argument” …
( a “versus” )

in «NATURE»
there is
“NO” “versus”

.

«Α~ΛΗΘΕΙΑ»

[ Ellenophone ΑΛΗΘΕΙΑ
deprivative “α” + “oblivion”
> “that which is NOT of oblivion”
= TRUTH ]

is
about
… «BEing» …
“in tune” 

[…]
.
.

[ from «~ The path to ELchemía» ]

.
.

.

.

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empire’s” establishment

* ELLENOPHONE LEXARITHMOS with reference to “planets” , misappropriation by the Romans for “empire establishment”

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

* a destructive process …

.

.

a destructive process …

. . . 

[…]
she remarked :

– “perhaps, share a saint’s wisdom,
without the ‘military accessories’ in
the image ?!? …”

and smiled broadly, almost giggled !…

the “unbeknownst” to her “USAian
and military trained” co~worker,
took offence, and responded :

– “… are you thanking me
for my services as a veteran ?!! …”

she was startled, as it was
a CO~WORKER that found it necessary
to “take offence” …

her smile wiped forcefully from her face,
she said KNOWINGly :

– “am Thank~Full
for a life
without the discord of blood~shed …”

.

[ from «~ LyVING with a “Y”» ]

.

.

Adyashanti - Enlightment is a destructive process. It has nothing to do with becoming better or being happier. It is the crumbling away of untruth...

.

‘… “ΣΥΝ ~ ΧΩΡΕΣΙΣ” …’ 

.

.

.

Reaching me …

. . .

.

i dreamed of you this morning
we were laying back
all snuggled …

your breathing … as it is …
the little “gasps” it releases …
You make me smile so much …

you were uneasy
i asked to caress your hair
you closed your eyes, as i did …

your head moved agreeably downwards
and rested on my breasts
where you know it is rest~full …

You make me smile …
as you nuzzled and kneaded with your cheeks
the most comfortable for your head’s … BEARing …

You make me smile so much …
such endearing little “sounds” and “motions”
and all of them, involuntary …

i started humming to you
a song close to my heart
i have not sung for … years …

when the humming reached its ending pause
your right hand, clasped my left breast
and started molding it …

as i took a deep breath~in with my eyes closed
You make me smile so …
i clenched your head and pressed it placidly against me …

God ! i wanted you to touch me so much …
you would never assume
without me telling you so …

and, you did
that gentle, purpose~full, unforceful touch you have
and my skin, quivered …

soon, our breathing getting deeper
was all we would hear
along with that of the waves, out of our view …

with eyes closed, opening only to grasp
each other’s pleasure
our bodies fused, and our spirits amalgamated …

i wanted to hear you
wanted you to hear me
and i told you so …

when you released yourself inside me
the shivering of your throbbing moan
reached me …

You make me smile so …
i love how you lay on top of me
and we sleep, in an embrace

and then, we did …

[ from «~ The path to ELchemía» ]

.

.

.

.

“Some things NEVER change!…” ^_^

. . . 

.

K. Gibran - They deem me mad because I will not sell my days for gold, and I deem them mad because they think my days have a price.

~ Khalil Gibran 
absolutely one of «The Prophet»s !

.

.

 

How many people CAN “say” 
that AFTER about “half a century” (!!!), 
their FIRST EVER “love hit” song
which (yes, from probably 2 years of age!) 
“resonated”, as NOTHING “else” … (!!!)
 
… is, STILL, their TOTALLY 
“RELEVANT” hit “song”, that
they «LOVE» … !!! 

Yap ! … «i am» ONE, “such” person !

… and yes, STILL
“left on my (‘ALL 3D ALONE’) own devices”,
and STILL, “dirty”, “in the mud” and
LOVING IT,
beCause,
am STILL,
… «favouring» it … !!! …

ΕΥχαριστῶ +ΠΑΝ, για τη ΣΥΝτροφιά !!!

.

~ Το γουρουνάκι ~  
{ To gourounáki
( The piglet )

– Εἶμαι ἓνα γουρουνάκι 
{ eímae éna gourounáki }
[ am a piglet

βρώμικο πολύ !
{ vrómiko poly !
[ (very much) dirty a lot ! ]

ὃλη μέρα μες στη λάσπη 
{ ólee méra mes stee láspee
[ all day within the mud ]  

γῦρω στην αὐλή !
{ gyro steen avleé !
[ around the yard ! ]

.

– Εἶσαι ἓνα γουρουνάκι 
{ eísae éna gourounáki
[ you are a piglet

βρώμικο πολύ ! 
{ vrómiko poly !
[ (very much) dirty a lot !

ὃλη μέρα μες στη λάσπη 
{ ólee méra mes stee láspee
[ all day within the mud ]

γῦρω στην αὐλή !
{ gyro steen avleé !
[ around the yard ! ]

.

– Εἶμαι τόσο εὐτυχισμένο !
{ eímae tóso eutychisméno ! }
[ am so happy ! ]

Εἶμαι ‘τί παχύ !
{ eímae tí pachy ! }
[ am so fat ! ]

τρῶγω κάθε ‘τί που βρίσκω !
{ trógo káthe tí pou vrísko !
[ i eat every thing that i find ! ]

τρῶγω κάθε ‘τί !
{ trógo káthe tí ! }
[ i eat every thing ! ]

.

– Εἶσαι τόσο εὐτυχισμένο ! 
{ eísae tóso eutychisméno ! }
[ you are so happy ! ]

Εἶσαι ‘τί παχύ ! 
{ eísae tí pachy !
[ you are so fat ! ]

τρῶγεις κάθε ‘τί που βρίσκεις ! 
{ trógeis káthe tí pou vrískeis ! }
[ you eat every thing that you find ! ]

τρῶγεις κάθε ‘τί ! 
{ trógeis káthe tí ! }
[ you eat every thing ! ]

.

– Ὃμως, δεν Με παίζουνε 
{ ómos, den me paezoune }
[ however, they do not play (with) me ]

τ’ ἂλλα ζωάκια 
{ t’ álla zoákia }
[ the other little animals ]

και, το κέφι, χάνω !
{ kae, to kéfi, cháno ! }
[ and, the cheer, i lose ! ]

.

– Μ’ ἀφοῦ Εἶσαι τόσο βρώμικο ! 
{ m’ afoú eísae tóso vrómiko ! }
[ but inasmuch as you are so dirty ! ]

πρέπει να κάνεις μπάνιο !
{ prépei na káneis mpánio !
[ you gotta have a bath ! ]

.

– Ἐγῶ, μπάνιο ;
{ egó, mpánio ? }
[ i, a bath ?

Ποτέ !  Ποτέ !
{ poté ! poté ! }
[ never ! never !

Καλύτερα …
{ kalytera …
[ better … ]

.

Να μείνω, ἓνα γουρουνάκι
{ na meíno éna gourounáki }
[ to stay a piglet ]

βρώμικο πολύ !
{ vrómiko poly ! }
[ (very much) dirty a lot ! ]

ὃλη μέρα μες στη λάσπη 
{ ólee méra mes stee láspee }
[ all day within the mud ]

γῦρω στην αὐλή ! 
{ gyro steen avleé !
[ around the yard ! ]

.

Μεἰνε ἓνα γουρουνάκι
{ meíne éna gourounáki }
[ stay a piglet

βρὠμικο πολύ !
{ vrómiko poly ! }
[ (very much) dirty a lot ! ]

ὃλη μέρα μες στη λάσπη 
{ ólee méra mes stee láspee }
[ all day within the mud ]

γῦρω στην αὐλή !
{ gyro steen avleé ! }
[ around the yard ! ]

.

.

African proverb - Return to old watering holes for more than water., friends and dreams are there to meet you.

… about “pachyderms”, 
and
«Α~ΛΗΘΕΙΑ» … !!! …

.

.

i Am ALETHINE - reCALLing ΑΛΗΘΕΙΑ - that which is not of oblivion - green naive lettering

.

.

“Sign O’ The Times …”

. . .

.

i am of sun - NOT ,,an-option,, - ONLY WILLING hear &amp; speak Α-ΛΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΣ - WITH taking off sunglasses, blinders, maskings INtentION ...
«i am of SUN» . i am NOT “an option” . i am ONLY WILLING to “hear” & “speak” Α~ΛΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΣ , with “taking off” of “sun~glasses, blinders” and any “maskings”, INtentION ! [ from «~ The Hour~Glass Figure» ] ~ ἀλε3ίΑ ( penteleón de aRcturi )
.

.

.

.