watching … “Framing Britney Spears” (2021)

. . .

… and, “thinking” of a «Light~Full One» of “my life” …

.

.

.

Ani DiFranco - Patriarchy = the elephant in the room ...

.

.

“Ἀπο~κλήρωση …” , 2010.11.24

. . . 

<< . . .

Αποκλήρωση


.
.

Το “μήνυμα” που … “γράφτηκε”… 

: 

«…
Ξεκίνησα να σου γράψω και είναι διάχυτο το μυαλό μου με
εκατομύρια πράγματα που θέλω να ακούσεις,
επιτέλους
και να εκτιμήσεις, για το τί εστί να έχεις μια γυναίκα, για παιδί.

Είναι τόσο μεγάλη η στριγκλιά του πνιξίματος που
νιώθω, στα σαράντα χρόνια που βιώνω την ασέβεια και
τον εξευτελισμό του φύλου μου, από σένα που,
πια δεν βγαίνει τίποτα.
Είναι αβάστακτο να μεγαλώνει μια γυναίκα, με
τόση προδοσία! από ένα άτομο που
ΜΟΝΟ γαλήνη έπρεπε να της προσφέρει.

Δεν θέλω να πω πολλά.
Πονάει απέραντα και θέλω πια
να χαμογελάω απερίφραστα.

Έχω μόνο να πω
πως, το διαμέρισμα έχει αδειάσει από μένα.
Το ίδιο φυσικά και το αυτοκίνητο.

Είμαι η ΙΔΙΑ καρπός σου και
δεν δύναμαι πια να “μοιράζομαι”
τον τρόπο της “επί καρπίας σου”.
Είμαι η ΙΔΙΑ καρπός σου και
δεν δύναμαι πια να “θάβομαι στις ρίζες σου”.
Και,
Είμαι η ΙΔΙΑ δέντρο πια!

Εύχομαι ό,τι καλύτερο
στο δρόμο που επέλεξες και, σε μένα στον δικό μου. 
…»

.
.
.

και, “το μήνυμα’ που “τελικά” … “παραδόθηκε” …

: 

“…
Θέλω να ξέρεις πως δεν ένιωσα στήριξη από σένα ποτέ.

Το διαμέρισμα έχει αδειάσει από μένα.
Το ίδιο φυσικά και το αυτοκίνητο.

Τελειώνουμε εδώ.

Καλή επιτυχία στη ζωή σου.
… ” 

.
.
.

. . . >> 

( 24η Νοεμβρίου, 2010 )

.

.

.

.

Family Is ...

.
.

* … ἐπί~μένεις 

> * ~ Ἡ Ἐπι~Στροφῆ ~ * < 

“Who did NOT shoot ‘J.R.’ ?” … 

“Τα πεζά …” 

.
.

a TRUTH~full Communication …

. . .

.

.
.

“… if you kind of have a
side~eye at someOne
beCause they are ‘different’
than ‘you’ … your kids are
picking~up on that …”

.

what “kind” of “kids”
are then
“formulated”

if

they have no “moral inhibitions”
to
“STEP~OVER”
a sitiation or, a BEing …
to “get to” what
they “covet” for …

and, what “kids”

if,

that “difference” that
is being tyrranised
and mistreated, is
actUally,
of their own «BEingNess» !

.

and, all “this”, from
the VERY people
these kids
REVERE and DEPEND ON
for their
physical,
emotional,
mental,
spiritual
CONSTANCY and GROWTH !

.

it is “ok” for “adults”
to be
“carrying on”
with their
“dirty tricks” and
“hypocritical behaviours”,
and
“dishonourable activities” …!

… just as long as … “what” ?!!

… “get spotted” ?!?

.

«… WHAT IS OF LIGHT
AND BEAUTY, CANNOT BE
“OF SHADOWS” …»

.

… it is a pity “you”,
an “an8okomos”,
refused to “get” it !

.

“this” ugly, SELFISH world,
is finished.

we made our “choices”
to which “world”
we «BElong»
( as “Pat Benatar” sang for “us” )

.

“i”, truly, BElived i’d have
“companions” !

.
.

You Know the Truth by the Way IT feels.

.
.

… ἐπί~μένεις

.
.

Lathranthropia of “engineering of consent” , ~ 2020.07.30 ~ part 1

. . .
Dearest «i am» of “You”
,
What is this
“engineering of consent”
of corporative musical
industry
and,
going along with
patriarchy’s
oldest “modern … trick”
of “ILLusION”
towards conformity’s
subserviant~ship ?!?
Come on !!!
YourSelf
ought to rise above
from all the Edward Bernays
“manipulation of the masses”
of
the obsolete
“old paradigm’s”
… “devide and conquer”
through
“duality and separation”
.
BE~Cause
.
WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL
WE ARE HERE TO CARRY THROUGH
OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE
.
#disMANtlingEMPIRES
.
#reCALLingTRUTH
#REmemberLOVE
#createABUNDANCE
.
… <red ❤ heart> ^_^ <red ❤ heart> … ….
.
[ Adrienne Rich
is a poet and essayist
who also wrote the remarkable
:
“Compulsory HeteroSexuality
and Lesbian Existance” (1980)

“NORMALISING” agendas

.

.

.

.

both “Ayn Rand” and “George Orwell”
are very much … “KEY writers”
of the “psy ops” ( “psychological operations” )
military department … “arsenal”

.

.

towards

… “NORMALISING” …

“agendas” and “future implementations”

.

VERY much, like
e.g. “Pink Floyd” or “Dire Straits”,
in the 1980s
through
the Music INDUSTRY … “explosion”
on the … “world stage”

“see”

for example

the FIRST “attempts”
towards … WORLD CONCERTS ~

( a CONCEPT “stolen” from
George Harrison’s ~ The Beatles ~
and
his creation of
the NOT widely “known”
… “Concert for Bangladesh” … ,
in Madison Square Garden, New York
in the Summer of 1971

* George Harrison
on His Most Famous Song and Career,
interview
(1977)
[ https://www.youtube.com/watch?v=-jbZaWLjsoE ] )

.

WORLD CONCERTS

NOT towards … «PEACE & Harmony» !!!

BUT,

towards

ALL “the agendas”

the “ENTAIRTAINMENT INDUSTRY”

( the “movie industry” AND “music industry”
and,
thusly,
the “MEDIA INDUSTRY”
i.e. “where” ALL “information” is … “dispersed” ! )

SUDDENTLY

HAD TO

PROMOTE … “world support” … !

.

.

the “movie industry” AND “music industry”
WEIGHTED IN HEAVILY
PARTICULARLY
for ( what ELSE once again ! )
… AFRICA !!! …

mid~after 1980s, for example,

“Free Nelson Mandela”
and
“END APARTHEID”

were the number one
… “themes” …
of … “the times”

.

while
“Nelson Mandela”
had been reported “dead”
~ just like “Steven Biko” before him ! ~
in 1985

( “psy ops” later … “declared”
“the Nelson Mandela effect”
to … “spread” …
which,
ENABLED to open a “gate way”
to ANYthing, “agendas” would want to
“get rid of” )

.

.

ALL THE WHILE,

South Africa entered, a
… “NON~CHANGE” …
to
the “ECONOMICS”
of
e.g. : “SHELL oil”, diamond trade, gold trade

( ALL of these “ex~colonies ISSUES”
are ALL DEEPLY “rooted” to
the “stronghold” of the European Monarchies
… “corporations” )

.

or,

the “Feed the World” … “SAGA”

when

“food” is thrown AWAY

… EVERY DAY …

that

COULD feed FOUR TIMES OVER

ALL of OUR eARTH

.

.

just so as
to get
the “Genetically Modified Organisms” ( GMOs )
… “PATENTED” … and … “SPREAD” …

while

CONCERTS
with MILLIONS and MILLIONS
of MONEY,
COLLECTED from
“psy ops” … “emotional manipulation”
of
“psy ops” … “protagonists as hero paradigms”
( “i don’t like Mondays”, “the wall, the movie”,
“Bob” ~ is your ucle, “Geldof” ~ “Gandalf” the White magician )

SPENT
on

the “planes” that would “drop food”
to
DESIGNATED areas

so as
the people of Africa would
HAVE TO WALK
to these places to get
a bowl of rice, for their children

ONLY
AFTER

they would get
a NEEDLE IN
their body and
more importantly,
the BODIES of the CHILDREN

.

( * “The Breach of The Soul Covenant
by Sasha Stone
)

.

At the same “time” …

inVENTions
to
… “manipulate
the weather” …

… make it “rain”
for floods …
… make it “dry”
for “droughts” …
… make it “snow”
for “freeze” …
and,
… make it “hail”

ALWAYS
with reference to … “crops” …
CONTROL

… make it “QUAKE”
for “corporate real estate development” …
… make it “WAVE” ( tsounami )
for “releasing” INDIGENOUS shore lines …
… make it “ACTIVATE” ( volcanos )
for “evacuations” of INDIGENOUS land spaces

.

.

promoted through the “movie industry”
:
all the “end of the world”, or “disaster”
… “scenarios” …
extremely “pushed” through
“block buster” ( what “block” is it “busting” ? )
movies, such as :

“Armageddon”, “The Core”, “Ice 2020”, “Signs”,
“Children of Men”, “Trapped in Katrina”, “Waters Rising”,
“The Great Los Angeles Earthquake”, “Earthquake in New York”,
“Dante’s Peak”, “Volcano”, “Deep Impact”, “28 Days Later”,
“Carriers”, “Independence Day”, “Last Night”, “Twister”,
“Into the Storm”, “Right at your Door”, “SkyLine”, “Solar Flare”,
“Storm War”, “The Book of Eli”, “The Day after Tomorrow”,
“The Perfect Storm”, “i am Legend” ( “The Ωmega Man” ),
“The Road”, “The PostMan”, “War of the Worlds” ( “War of the World” ),
“WaterWorld”, “Flood”, “Disaster Movie”, “40 Days and Nights”, “Noah”,
“Eve of Destruction”, “World War Z”, “GODzilla”, “Pacific Rim”,
“Snowpiercer”, “10.0 Earthquake”, “Disaster L.A.”, “L.A. Apocalypse”,
“Land of the Giants”, “The Day of the Triffids” ( “The Day of the Triffids” ),
“Seeking a Friend for the End of the World”, “Omega Doom”,
“The Last Survivors”, “10,000 Days”, “The Trigger Effect”,
“Impact Earth”, “The Stand”, “Beasts of the Southern Wild”,
“You, Me, and the Apocalypse”, “Shaun of the Dead”, “Everest”,
“Perfect Disasters”, “The Wave”, “Dracano”, “The 5th Wave”,
“These Final Hours”, “4:44 Last Day on Earth”, “The Happening”,
“DoomsDay”, “Pandemic”, “Z for Zachariah”, “Shelter”, “WindStorm”,
“Fire from Below”, “Post Impact”, “Containment”, “The Remaining”,
“Into the Forest”, “Eden”, “Aftermath”, “The Quiet Hour”, “GeoStorm”,
“Vanishing on 7th Street”, “Oceans Rising”, “Cold Zone”, “2020”,
“Air”, “How it Ends”, “The Last Man”, “IO”, “End of the World”,
“The Wandering Earth”, “Inoperable”, “The Quake”, “Scorched Earth”,
“Good Omens”, “Arctic Apocalypse”, “3022”, “Paradise Z”,
“Black Flowers”, “Jurassic Thunder”, “GoodBye World”, “RadioFlash”,
“White DoomsDay”, “Solar Impact”, “The Last Girl on Earth”,
“Invasion Planet Earth”, “Bad Land : Road to Fury”, “GreenLand”
etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc. … … )

.

( for further “reading” … “see”
“ETHOS~maker” , 2021.01.05 )

.

MEANWHILE

“WARS”

NEVER

STOPPING

and

ESCALATING

.

~ Henry Kissinger ( the Nobel PEACE Prize Winner of 1973 )

.

“far right fascism”
or
“far left communism”

QUITE IRRELEVANT

as

… “NARRATIVE” …

… THE SAME …

.

ALWAYS

… “DIVIDE et IMPERA” …

“separate and apply empire”
=
“divide & conquer”

.

( for further “reading” … “see”
the PURPOSEly “lost in translation” REmission of
… “empire’s” establishment
)

.

ALWAYS

EVERYthing

in

ONLY TWO

… “categories” …

.

TOTALITARIANISM

IMPLEMENTED

with more and more

“situations”

that

… “REQUIRED” …

… “it” ! …

.

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.
.
.

for further “reading” …

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

the Eugenicists … , [excerpt]

Peoples’ Struggle for determination … , [excerpt]

the word “idiot”

.
.
.

.

.

.

.

.

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empire’s” establishment

.

.

.

.

to “note”

the UNexcuseAble “remission”
of
“the Asia Minor Holocaust”, 

( along with 
the “Armenian Holocaust”
of 1915 )

which “history books” have
been trying so hard to
“re~invent” as “Greco~Turkish War”

.

The “Asia Minor” holocaust
was
the EXTENSION
of
the “1st Great Reset”

( or “war”, as it was from then on “TAUGHT” )

and,

the TRUTH~FULL,
FACTUAL ORIGINS
of «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» church,

within
the “Public Relations REinvention”
of
the Eastern Roman
… “empire” …
establishment …!

.

The misappropriation of 
the LIGHT~FULL
EllenoPhone civilisation

through

the “INventION” of
a “new” frequency
for … “language”
( i.e. : “Latin” )

and,

the TOTAL … “revamp”
of
EVERYthing
till then … “known”
and, “shared”

by
the “Romans”

which “accomodated”
the “establishment”
of
… “empire” …

and,
of~Course

… “imperial” …

.

“Gods” were “re~named”
and,
“re~placed”
by
the ( still MORTAL )
… “emperors” …
who
“self~pro~claimed”
their … “god~given” immortality !…

.

this “change” to “politics”

the Ellenophone

( purposely and wrongly known as “Greek” )

word “ΠΟΛΙΤΙΚΗ”
literally,
the … “citizenSHIP”

brought by … “patriarchy”

spread this great … UNbalance
on OUR eARTh

which is around “the time” 
Jesus
“walked the eARTh”
spreading
the LOVE message

and,

just as Socrates, BEfore him
“the written word”
was NOT in the “means”
used, to “justify the ends”
of
“spreading the message” ( !!! )

and,

just as Socrates, BEfore him,
Jesus was “sentenced to death” 
by
his “refusal to comply”
to
TRESPASS
of
“DO NO HARM”

as WE “to day” know as 
“COMMON LAW”

.

and,

as “written history” is of … “IDIOT” 

the EllenoPhone word “ΙΔΙΩΤΗΣ”
literally
to mean
“the owner of private property”

it is thusly, NOT of LIVING FLOWering 

it is, instead, “despotic” and “dogmatic”

and, above all … “sterile”
( NOT of “producing LIFE” )
as
it is NOT of
… LIVING ΛΟΓΟΣ …

.

Even the “New Testament”
the Evangelists

from the EllenoPhone word
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ», pronounced “evangélia”
literally meaning
… “Good Message/Call/Announcement” …

“wrote”
in «EllenoPhone»,

NOT in “Latin” or “Aramaic”

.

The Roman “empire”
survived on several of
“imperial inventions”
such as

^ )  “The Roman Law”
( used till “to day” principally
with the
“CAPITIS DIMINUTIO”
UNlawful conversion at Birth )
and,
ANY “written” [FICTION ~ DEAD]
… “MANdating” …

^ ) indoctrination of “education”
and “religion”
( very much explicitely used
“to day” as well, with indoctrinated
“knowledge” and “in God we trust”
basically, programmed, diktats )
of “what” CONSTITUTES
“reward” and “punishment”

^ ) “bread and circuses”
( still VERY much in use “to day”
with controlled “entartainment”
and pedagogical “mind” pre~arrangements )
of “what” ENACTS
“success” and “follow addictions”

^ ) “violent suppression”
( always “the way” of
“… if you are NOT with ‘us’,
then, you are with ‘them’ …” )
which sustains the “invention of war”
and … “enemy” and … “WIN” at ALL costs
with the perfected tactic of
“divide & conquer”
( “see” also … “circuses” … )

.

The DIVISION of the “Roman empire”
to “West” and “East”
brought
the “new” Eastern capital of
… “Byzantium” …

which
HAD TO “RE~invent” itself
( once again )
in order to “survive” 

soon,
the Roman “emperor”
simply took the “tag” of
… “Christian” …

which
is NOT possible to ACTuALLY
… “adhere” …
as
how CAN someone BEcome a “Christian”
and STILL, remain with the “title” of … “emperor” ! …

.

and,

so, as imperialism goes
the “name change” is imperative
for
“new re~invented establishment”

and,

“Byzantium”
becoming
“Konstantinople” 

took “the name” of the “emperor”
who “re~invented” the “empire”
through,
… “Christianity” …

( the SAME “way”
the Western Roman
“empire’s” capital
“Rome”
was re~invented as a capital
of the Catholic “empire” with
… “the Vatican” … )

and,

just as “Colosseum” was
the SYMBOL building
of the “empire’s” Greatness …

… the “new” SYMBOL ( building )
of the “empire’s” … GreatNess
became
the «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», “Ayía Sofía”
… “Holy Wisdom” …
Basilica ( ArchiTectonic term )

( the SAME “way”
the “EMPIRE STATE Building”
in New York, U.S.A. 
became the SYMBOL
of the “new empire state”
~ Sky~Skraper becoming
the new “ArchiTectonic” term ~
for which “name”
~ “EMPIRE STATE Building” ~
“they” did not even bother
using a “covert” name in
the MOST … FREEDOM oriented
“country” of the world  !!!

or,

“St. Paul’s” Cathedral
in … “the Vatican”

Note :
“st. PAUL”
was NOT of Jesus following,

he was of the “Roman empire”,

~ some wish to associate 
this particular name with the 1st “King”
of
the “United Kingdom of Israel” !!! ~

he “converted” to … “christianity”
and,
as a “re~invention” of himself,
changed his name to … “Paul”

was detrimental to
the EllenoPhone civilisation,
~ destroyed Sacredness of FemaleNess,
established “patriarchy” ~
operated diligently
to convert “the EllenoPhone” 
into
… ” Greek Christians ” … )

.

During “this time”, further
ABOLISHMENTS were carried out
with regards to EllenoPhone civilisation

e.g. 
.  the 1000 year “Academy” in Athens
was closed permadently down
. the “statues” excibiting “nakedness”
were … “neutered”
. the “clubs” appearing in the hippodrome
as “sport” and “fan”(aticism)
etc., etc.

.

not much later …

the “Christian” empires
now employing
the “conquer” functionalty
through
the “excuse” of “Crusades”
and,
the extermination of “other”

subsequently,
brought about the “re~invention”
of “an other” … “empire”

( based on “religious excuse” 
which 
after centuries of “the Crusades”
atrocities of imperialism,
“followed the example” … )

~ that of “Islam”

.

The Ottoman empire
ruled for 400 plus years
until
the British empire
started “buying” and “hinting”
“new” re~inventions of “empire”

With the advent of “Revolution”
in the American “Colonies”,
the “French Revolution” 
and, the “Ellenic Revolution”
for
THE PEOPLES’ FREEDOM
from
“Rule”,

the “monarchies” of Europe

( by “now” in the TOTAL grasp
of “debt” by the “Rothschilds bankers” ),

were also beginning to “greatly fear”
THE PEOPLE’s
FREEDOM AWAKENING
and,
 “inter~wars”
for European domination
were … “engaged” 

( “divide & conquer” also in
total application, ofCourse ! )

.

the Crimean war,
for example,
was also the “first” to “exercise”
censorship and “edit~montage”
of articles and photos ! …

.

When “done” with the Ottoman empire

AND,
the growing “money powered” Zionism

(  which also … “launched”
the invention of “Marxism” )

AND,
the “mass murdering” invention
of Alfred Nobel’s dynamite

( and, beCause “war” is the most
profitable for the “bankers’ industry”
all around

and, ofCourse
“by now” the “bankers” had gotten
a firm grasp in the U.S. of A., with
the invention of “the Federal Reserve” ) 

the 1st “Great Reset”
was planned and executed

.

an “extension” of this 1st Great Reset
( the “Great War”, later known as “1st World War” )
has been, the “Asia Minor holocaust”

.

VERY specifically “maneuvered”
towards the “New World Order”
domination

.

*  Domna Samiou sings
“Amal Gkel Aman” ( Asia Minor )
.
https://www.youtube.com/watch?v=wgFlTFcuT-I

.

“the Disaster”

as the “events of Asia Minor”
was orally known to the EllenoPhones

( very much the SAME “way”
“al Nakba” is known to the AraboPhones
for the 1948 onwards continuing holocaust
of the Palestinians )

made
one of the first ever “refugee” waves
in the world

( in fact, am almost certain
the word “refugee” was first “employed”
journalistically ~ outside “formal war” ~
for this “disaster” )

.

.

EVERYthing since
the “RE~Vamping” of
“Turkish” imperial tactics
by
“Kemal the Father of Turks”
which is what “the name” 
“Kemal Atatourk” means,
is
ALL with “regard” to
… “re~inventions of empire” …
and lust of … “conquering” …

NATO ( and, “pretend UN” troops )

~ the 3rd Great Reset machine
for world domination ~

in its own “illusions of power”,
continuasly “thought” Turkey
is under “their” … “leash” 

.

“Turkey” is NOT a … “dog” !… 

“Turkey” is NOT “loyal” and “protect~full” !…

“Turkey” is more “associated” with a … “wolf” !…

a very viscious one, in fact !…

( which is the VERY SAME “reason”
the German “scientists” of fascism 
invented the hybris of German “Sheperd”,
STILL “used” to day
by
totalitarian regimes
on
FREE People )

one does NOT put a “leash” on a … “wolf” !…

it is NOT possible !…

.

.

and,

“Turkey”
is to be
the “down~fall”
of
NATO

it is INEVITABLE ! …

.

Meanwhile,

the 4th Great Reset “launch”
is
collapsing too
for
exactly the same “reasons”
as
… ALWAYS …

… “calculating without the hotélier” …

with
“illusions of grandeur”
for
… TOTAL “domination” …

.

NOT possible !

as

we are NOT human “DOings”

.

WE aRe Human «BEings»

.

and,

“this time”

the OBSOLETE “old paradigm”

is

OVER !

.

OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

is

AWAKENING !

.

Take Care With Your Light

.

#disMANtlingEMPIRES

.

#reCALLinTRUTH

#REmemberLOVE

#chooseEMBRACE

#createABUNDANCE

.

#LIGHTonALETHIA

.

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

.

https://vimeo.com/539654226

.

further “reading” …

“NORMALISING” agendas

about … “ownership” of the word “holocaust” 

Humans beHAVE like “the gods”, they inVENTed 

«DO NO HARM» goes into “mum is the word” & “it is ALL Greek to me” 

*  ~ ENthymesis Alethia ~

ELLENOPHONE LEXARITHMOS with reference to “planets” , misappropriation by the Romans for “empire establishment” 

APOphthegms ~ ( keeps being “UPdated” ) 

“the science” of WSMSS+by proxy & its will~full blinding negligence (time and time again … )  
Peoples’ Struggle for determination … , [excerpt] 

InterGenerational RESPONSIBILITY 

the word “idiot” 

the Eugenicists … , [excerpt] 

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading 

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

.

.

.

the “sacrificial lamp” and “commercial use”

.

.

TO WHOM IT MAY CONCERN

Dr. Vernon Coleman
is BEing USED as the ULTIMATE
“sacrificial lamp”

one, that
SHINES #LIGHTonALETHIA
who,
brings FORTH

OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh

by
the UniVersal LAW of
… «LAW of ATTRACTION» …

one, that is adamant
about
“non commercial use”

having the LARGEST in SUBSCRIPTIONS
channel in BNT

by his own volition
ALWAYS
NOT having the “comments” section “ON” 

in an ATMOST deceitful atrocity

an “event” had been launched
to … “break his heart” …

ON
THE VERY FACT
that
he HAS one
and
is BRAVE enough to DISPLAY it

( which IS “what” BRAVE ONES “do”
with their «BEing» )

manipulated and abused
on the “1st of April

( which is well known as “Fool’s Day”
particularly in “Legalese”
if you are accused of “fraudulant intent”
referring to BNT, ofCourse ! )

AND
for “the first time”

( as he was probably … “persuaded”
on pretext of … “the last video” 
to )

TURN the comments “ON” )

then, had the “calculated”
( by BNT statistics of “profit optimisation” )

had
the deluge of TRUTH~FULL people
“commenting” 
on wishing him “back”

THEN,

( “lo and behold” )

BNT announces “Premium Accounts”

AND,

( “lo and behold” )

“Dr. Vernon Coleman
is
“back” in his “chair” 

probably
with “comments” ON
“always”
from “now” on

.

BNT “you” are a corporative entity
of
ABSOLUTE LathrAnthropia

and,

“this” little “scheme” of yours
IS
to be
your ultimate “downfall”

.

the obsolete “old paradigm”
is OVER !

.

Support “platforms”
that are TRULY about
OUR “well~BEing”

and

NOT about
registering “male/female”
or
“dates of birth”

so as

to “offer” … “premium accounts”
that
ONLY mean
… “TARGETED AUDIENCE” …
and
… “advertising” …

.

USE INstead … examples :

~ BRAVE.com ~ browser ( privacy )

~ DuckDuckGo.com ~ search engine ( search privacy )

~ ProtonVPN.com ~ i.p. address privacy
AND
ProtonMail.com ~ email privacy

~ BrightEon.com ~ video platform

( there is also
~ odySEE.com * that does use
cryptocurrency however
or,
~ altCensored.com which is a “?” for me still )

~ Telegram.com ~ an imperative social media platform

( for a more “facebook feel”
with NO “data collecting”
there is
~ MeWe.com

and
the more “sinister”
~ MINDS.com * which does use
cryptocurrency nonetheless )

.

OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh
is
AWAKENING !

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonALETHIA

.

Post Scriptum :

will BNT … “delete”  …
“this” inconvenient comment

is BNT to
apply totalitarian “strong~arm” tactics
( for a SECOND time )
and
prohibit ENTRY
from “i.p. address”
( which is the “computers’ DNA signal”
in OUR … COMMUNICATIONS )
and
enForce a … LOCK~OUT … ?!?

something that DOES bring
“duress”
and, so much of it
that “may”
in “Legalese” 
be “considered” as  
… “attempt to commit manslaughter”
or, even
… “attempted murder”

.

“WHAT” are you Truth~FullNessly abOUT, BNT ?

.

«…
When someone shows you who they are,
BElive them the first time.

People know themselves much better than you do.

That’s why it’s important to
stop expecting them
to be something
other than who they are
…»
~ Maya Angelou

.

«…
From all the people,
the most evil and worthy of
greatest punishment
are those who
for all the things
they themselves
are guilty of,
they dare
accuse for these
others.
…»
~ Isocrates

.

.

Maya Angelou - when someone shows You who they are, BElive them the first time . w-photo

.

.

Isocrates - From all the people, the most evil+worthy of greatest punishment are those who are guilty for things and dare accuse others for them.

.

.

Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

in “Legalese”
the “TO WHOM IT MAY CONCERN”
makes it IMPOSSIBLE for “them”
to … “take it down”

.

.

for further “reading” …

«DO NO HARM» goes into “mum is the word” & “it is ALL Greek to me”

.

.

.

“Legalese”, MISdirection for “Behavioural Engineering” & MOVING ON to New Paradigm platforms

.

.

abOUT “What about the other families
on @hugotalks

a “SPIN ~ DOCTOR”
and,
more “serious” … “CRISIS CAST”

.

A FEW POINT TO MAKE :

is SHE a REAL “sister” ???

just because someone says
“am a sibling”
( AS “SCRIPT” WOULD DEMAND IT )
is it “SO” … ???

i mean, i know the “bull~shift” of
… British … “stiff upper lip” and everything …

BUT/AND

is “THIS” HOW PEOPLE aRe
when they have “loved ones”
pass away

LET ALONE … from
an UNFAIR, UNJUST,
UNtimely DEATH … ???

.

“AstraZeneca”
is the “NAME”
WE are REQUIRED to
KEEP … “the narrative” …
with

so as

to NOT … “disturb” …
THE NARRATIVE

and
so as
WE may KEEP
… “manching away”
on
“HOT AIR”
“they” know
“they” LOST ANY WAY

and,

ALREADY “fixed”

by

CHANGING THE NAME

to

… ” VAXzEvria ” … !!! …

an almost impronouncable “name”
that
“the MSM”
have NOT been … “INCLUDING”
in their … “reports
on
this ‘brave sister’ …!

.

the obsolete “old paradigm”
is OVER !

.

Support “platforms”
that are TRULY about
OUR “well~BEing”

and

NOT about
registering “male/female”
or
“dates of birth”

so as

to “offer” … “premium accounts”
that
ONLY mean
… “TARGETED AUDIENCE” …
and
… “advertising” …

.

USE INstead … examples : 

~ Brave.com ~ browser privacy

~ DuckDuckGo.com ~ search engine privacy

~ ProtonVPN.com ~ i.p. address privacy
AND
ProtonMail.com ~ email privacy

~ BrightEon.com ~ video platform

( there is also
~ odySEE.com * that does use
cryptocurrency however
or,
~ altCensored.com which is a “?” for me still )

~ Telegram.com ~ an imperative social media platform for “now”

( for a more “facebook feel”
with NO “data collecting”
there is
~ MeWe.com

and
the more “sinister”
~ MINDS.com * which does use
cryptocurrency nonetheless )

.
OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh
is
AWAKENING !

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonALETHIA

.

https://www.rt.com/news/519574-astrazeneca-name-change-vaccine-vaxzevria/

.

.

Malcom X - media most powerful entity on earth. power to make the innocent guilty+the guilty innocent.control mind of masses .distorted image

.

.

for further “reading” …

“NORMALISING” agendas 

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empire’s” establishment 

Humans beHAVE like “the gods”, they inVENTed

.

.

.

APOphthegms ~ Quotes ( keeps being “UPdated” )

.

.

.

the bodies join together of souls that are united

.

.

Noetis-Μέσα ἒρωτα ὑπάρχει ὑπόσχεση,ἀγάπη-ἀλήθεια.Within eros exists-promise,love-truth

.

.

actUally ,,here,, it is in the power of 2 - 3D=cubic sense - evolving to POWER OF 3 - 5D -spiral- = conic ENsense = volume .QM

.

.

menstruation - is there a more prolific patriarchical-patriarchal misogyny predisposition wording of the Anglophone culture.QM- yes- trans woman .

.

.

,,Respect,, is all ways always about ,,Self-Respect,, ... if one is not ,,it,, one is never in a position to ,,give it,, nor ,,receive it,,

« Respect » is ALL WAYS ~ always about … « Self~Respect » … if one is not BEing “it” one is never in a position to … “give it” nor “receive it” … ~ ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ CAENE TRIATHÉQUE ~ ἀλε3ίΑ ( penteleón de aRcturi )

.

.

at some point very soon we will see ... ,,man-made,, ,,women,,=old paradigm,s final solution of FemaleNess anhiliation-divide+conquer-divide et impera

.

.

,,expectation,, within ,,ex-change,, is still ,,commerce,, ... .EM - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ - CAENE TRIATHÉQUE -

.

.

and, Truth-FullNess is NOT for ,,institutionalisation,, in ANY sitUatION of life ...

.

.

and even a ,,yes,, at a certain moment is not for a ,,forever,, moment in ANY sitUatION of life . ALL IS FLUX-Eraklitos

.

.

,,free-dome,, is the only way to life - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ-CAENE TRIATHÉQUE - FREEDOM -

.

.

what is life but the sand-curtain projecting the illusion of death ... misty, dask, sand open arms walking off at the diastance

.

.

the mind,s - the i - ONLY ambition=obtain one point of balance - ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ isorropia of Heart - the am - NOT about trickery

.

.

.001.the day feeling yester Sundays - blasé ness - tunes 1929 - spells of marketed illusionments - world battered down

.

.

adrenaline re-course of dark in us, music language of Divine within US - Ἀδρεναλίνη κατα~φυγή σκοτεινοῦ μέσα μας, Μουσική γλῶσσα Θεῖου ΕΝ-τός ΜΑΣ

.

.

because unbalanced masculine is incapable of its harmonious ENrgy which is . . ,,balancing action,,

.

.

because ... balanced feminine is the ability of its Harmonious ENergy, which is . . ,,balanced surrender,, ...

.

.

because balancing masculine+feminine within the self=task at hand of each human BEing born eARTh, reach harmonious ENergy BALANCED LIFE

.

.

when finally absolving the mind from competition, fear of lack, gates open to ABUNDANCE-ΑΦΘΟΝΙΑ=ONLY+ONE point of BALANCE, ECSTACY=ΑΡΜΟΝΙΑ-HARMONY

.

.

it is NOT abOUT ,,constructing empires,, which is ,,i,, which is ,,ἐγῶ,, ... it is ABout ,,building CIVILisATions,, which is the ,,am,, which is the ,,ΕΙΜΑΙ,,

.

Migration=not a crime. borders + fences = figment of illusion.-Ἡ ἀποδημία δεν εἶναι ἒγκλημα.Τα σύνορα και οι φράκτες = ἀποκύημα ψευδαίσθησης. WE R nomads

.

.

... ACTuALLY it is time moves quickly but passes slowly ...

.

.

,,writing,, still ... to keep myself company ...

.

.

Healing of OUR ,,am,, has to take priority over the health of the ,,i,,. inspiraquotes.com

.

.

and when i am wanted i want the all of myself to be wanted

.

.

Wisdom is available only after lessons learned. snow mountain road vehicle

.

.

,,hope,, is for the passification of the masses. Feel ,,the fear,, and BE ...BRAVE... as WE aRe BORN --TO BE-- . BEST VErSION

.

.

People with betterment vision cannot afford to have ,,hope,,=passification of masses. People with vision KNOW ,,better,, beCAUSE it is an inevitability, in fact... sky mist

.

.

BREAKING THE CHAINS WITH LIGHT

.

.

,,FREE~DOME,, is the only ,,way,, to ,,life,,. inspiraquote white

.   

.

ΑΓΑΠΗ - Α-ΛΗΘΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ εἶναι τρεις λέξεις που σημαῖνουν το ἲδιο και καμία δεν μπορεῖ να ὑπάρχει χωρίς την ἂλλη παροῦσα. sky baloons LG

.

.

LOVE - TRUTH - FREEDOM are three words that mean the same and none may exist without the other ... present ....EM . ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ .sky-baloons LG

.

.

am gay and, thusly, immune to dis-ease

.

.

from our ,,i,, our ,,yesES,, are revealed , from our ,,NOs,, our ,,am,, is revealed + στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ . φάρος

.

.

Paradise is the ABSOLUTE Self-Respect - Παράδεισος εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο-Σεβασμός .LG

.

.

the wave that reaches the shore does not look at which country it arrived - το κυμα που φτανει στη στερια δεν κοιταει σε ποια χωρα εφτασε .LG

.

.

do get into meditation and let go of so much medication .LG

.

.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ = ,,ΤΟ ΚΑΛΩΣ ΘΕΡΙΖΕΙΝ ΦΩΤΟΣ,, - Eleutheria -

.

.

Capitalism is having the ,,i,, in capital. Contemplate the English language when taking into consideration . . Language is the house of the Truth of BEing-Martin Heidegger

.

.

racism =having no time TO BE still...contemplate cosmopolitan living doing nothing better than busy - Lao Tzu

.

.

AwarE-NESS = ,,the being without war,,

.

.

 

Consider before the CIRCLE - Ponder on the PERIGON - Realise in the SPHERE - Yield to the SPIRAL .

.

 

i BElive that in Nature there is NO ,,versus,, . LG

.

.

unwatered trees,wither - τα δέντρα τα ἀπότιστα ξεραίνονται .LG

.

.

Humans beHAVE as ,,the gods,, they inVENted .LG

.

.

ANY composition science art knowledge activity manufacturing, produced from -white supremacy male superiority syndrome +by proxy=derivative willful blindness NEGLIGENCE.LG

.

.

wsmss white supremacy male superiority syndrome including ,,by proxy,, is Ego or Self-Explanatory .LG

.

.

Before-fascism-corporatism ,,Life,, was OUR noun and ,,living,, OUR verb. ,,Life,, and ,,living,, are OUR ,,after,,, as well.

.

.

,,nobel-prizes,, are blood money guises .LG

.

.

Alfred Nobel - reality and truth -

.

.

Sigmund Freud - reality and truth -

.

.

The ,,10 CommandMents,, --ΕΝΤΟΛΕΣ-- is the beginning of --ΨΥΧΗ - ΘΥΜΙΣ-- psyche,s destruction --ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ--by ... ,,the written contract,,.

.

,,Expectation,, within ,,exchange,, is STILL ... ,,commerce,, ... .EM . blue

 

.

 

.

money able surgically man-made women=FinalSolution FemlAnhiliatn-old paradigm-empire-patriarch+wht supremcy+male superiorty+hetero prevelance+feudal ploutocrcy+covert intel=-devide cnqr-fear+scarcity

.

.

 

“the science” of WSMSS+by proxy & its will~full blinding negligence (time and time again … )

.

.

. . .
 
the “science” of
 
“white supremacy,
male superiority
syndrome”
( including “by proxy”, ofCourse )
 
… categorising …
 
[ Ellenide ( wrongly known as “Greek” )
word : ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΝ , ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
( pronounced “kategorín” , “kategoría” )
to mean “to accuse” , “accusation” ]
 
… FREQUENCY EXPERIENCE …
 
as ONLY … “BRAIN ‘hearing’ translation activity”
 
.
 
not only is
CONVENIENTELY,
the “concept”
of
“DeafNess”
NOT … “touched”,
 
Bobby McFerrin
goes ahead to DEMOstrate
how
actUally
the «PentaTonic Scale»
is
a «UniVersal Frequency»
which
… “TranScends” …
ALL,
within the “Human Condition”,
… IRRESPECTIVELY … !!! …
 
.
 
 
.
 
Take Care With Your Light
 
.
 
#LIGHTonALETHIA
 
.
.
.
 
~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou
 

about … “ownership” of the word “holocaust”

.

.

Ante Scriptum :

the word “holocaust”
derives from
the Ellenide ( wrongly known as “Greek” )
word … “ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ”

where

“ΟΛΟ”,
pronounced “ólo”
is … “whole”

( the word “ALL” for Anglophone,
however,
the FREQUENCY MEANING of “all”
should be «ΠΑΝ», “pan”
as for example : “PANdemic” )

and,

“ΚΑΥΤΩΜΑ”,
pronounced “káftoma”
which is … “burnt~out”

( for example : “ΚΑΥΣΤΗΡΙΑΖΕΙΝ” ( infinitive )
pronounced “káfstiriázin”
the Ellenide verb for … “to cauterise”
~as per usual misspelled and mispronounced
in Anglophone )

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ~ holocaust

.

.

how is it “different” to ANY holocaust
Humanity EVER faced ?

i mean,
“different” from what
“happened” to
the NATIVES
in
ALL the lands
the “empires” landed !

from
the latest of 19th~20th century
“Asia Minor”, and “Armenian” holocaust,
to
the 20th~21st “Palestinian” one,
as for such a small example samples

it is an endLESS list,
that
PARTICULARLY, the “British”
and, ofCourse, ALL
“white supremacy,
male superiority
syndrome”
( “by proxy”, too )
“European ancestry”
had been
blood~STAINING with Native blood,
ALL over on OUR Good eARTh
… from
“Africa”,
“Middle East”,
“Asia”,
“Far East”,
“Oceania”,
“America”

.

how about the “first”
modern mass murderer
turned “philanthropist”,
… “Alfred Nobel” …

and,

the “Swedish” ( plus “Norwegian” )
“income revenue” … social wealth
the … “holocausts” …
ALL over on OUR Good eARTh
have been … “providing”

.

.

some
… “intergenerational responsibility” …
is about
TIME TO BE HAD !

PEACE OUT, Dearest ! …

.

.

.

.

for further “reading” …

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empires” establiment

Humans beHAVE like “the gods”, they inVENTed

InterGenerational RESPONSIBILITY

“The ones who cried ‘wolf’ …” , 2021.03.05

Peoples’ Struggle for determination … , [excerpt]

*  the Eugenicists … , [excerpt]

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading

… P R O T E S T …

the word “idiot”

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

.

Reference “Drama kings” …

.

.ACTuALLY,
Dearest,

the term OUGHT TO BE
… “drama kings” …

“queens”
only refers to
the obsolete “old paradigm’s”
MISdirection,
towards
… “good old MISOGYNY” !

.

… “girls”
are taught
to “accept” the world
as is
:
… NOT to “fuss” …

it is ALWAYS about
“how they look”,
NOT “who” they are
or,
want to BEcome

“pay”
is ALWAYS to be “less”

“household stuff”
is ALWAYS to be for “them”
~ cooking, cleaning,
getting children born,
raised,
well mannered persons in society

then,

be “ok” with
harassment,
ridicule,
molestation,
rape
~ at ANY time,
ANY where
~ ALL through their LIFE ~

and,

no matter how “well” they are
“DOing” ALL “this”,

there is NEVER to be
a REWARD

~ other than
“… it is how you feel inside that matters …
don’t be a cunt ! …”

… WHERE AS

~ “boys” ~

are taught
to
… “F*CK” ANYone
that
does NOT
“get them what they want” !

… “simple and clear” …

i mean, TRULY, look at

ALL these “grown~up” boys,
trying to ruin the world !!!you “think” it is
“female hormones”
that DOES ALL “THAT” ?!?bless them and bless you
for
KEEPING the BLIND~FOLDS !

.

… ( ❤ ) …

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonALETHIA

.

.

[ https://www.youtube.com/watch?v=L0XNW34X2_Q ]

< what “DRAMA Queens” were
… “abOUT” …
in
the “FIRST” world war >

.

.

Jane Caputi - Bible - Religion - creation myths are NOT about the origins of the world but the origins of - patriarchy - which claimed itself as the world

.

.

.

Dearest “Danny”, & “one set fits all” mentality

.

.

LOVE-TRUTH-FREEDOM are 3 words that mean the same and none may exist without the other present

.

.

Dearest “Danny“,

NO !

ANYone “wishing”
HARM [TRESPASS]
on ANY other,
does NOT get
to “have their wish”

.

this is THE LAW

COSMIC LAW

UNIVERSAL LAW

NATURAL LAW

and,

it is NOT for … “negotiation”

.

«DO NO HARM» [TRESPASS]

IS

THE DIVINE LAW

or, whatever your mind
wants to call “it”

DO NO HARM

DO NO HARM

DO NO HARM

it DOES NOT “CHANGE”
because
we want to have an “EXCUSE”

.

if you wish NOT “to fight” over this,
then
CEASE your “paranoid mind defence” !

.

LOOK AT YOU !!!

you cannot “HANDLE”
a “THINKING PROCESS”,

BE~CAUSE

your “EGO” is BRUISED
from “arrogance” and “pride”

“you”
were “PROGRAMMED”
to take any
“alternative thinking”
as
a … “hold to my guns”
… re~ACTION

“you”
were STOLEN from «YOU»
to “think”
that
“the mind” is the “strongest”
and
“who is stronger, WINS”

BE~CAUSE

“WIN AT ALL COST” !!!

“HOO~RAH !”

.

you are SO PROGRAMMED, Dearest !

and,

«YOU» are NOT your “mind” !!!

.

the “mind” is a “tool”,

the “mind” is a “muscle”

“it” can be PROGRAMMED
to NOT “allow”
the «Heart»
distinguish
«THE TRUTH»

and,

there you are with
“solutions” …

you “think” it is with “hands”
that “atrocities”
are commited ?!?

.

and “that” is your “solution” ?!?

to
PERPETUATE YOUR PROGRAMMING

.

you “sit” there
with a “traumatised part of your body”
and
you STILL DO NOT «see»
the FOLLY of such a “solution” !

.

do CEASE being a dumb~ASS, Dearest !

.

there is
NO
“ONE SET FITS ALL”

.

“that”
is the PROGRAMMING
of
“CHEAPER”

( “see” Ford and “T~Model” )

.

“that”
is NOT … «NATURE» !!!

.

in Nature

NATURAL LAW

DO NO HARM LAW

,

«EVERYTHING IS UNIQUE»

AND

«EQUAL IN ITS UNIQUENESS»

.

Do NOT go into your “mind”
that will say
:

“natural law dictates
survival of the fittest”

.

First of all,

the whole Darwinian phrase goes
«the survival of the fittest TO ADAPT»

.

Second first of all,

“Darwin” was still a man
of the 19th century,
imperial bull~shift

( as was for example :
“Freud” inventor of cocaine
or, “Nobel” inventor of dynamite
etc., etc., etc., etc. … … )

Third first of all,

of THE ATMOST IMPORTANCE,

Human «BEings»

are UNIQUE on eARTh

BE~CAUSE

of

«FREE WILL»

.

a «bee» cannot be anything BUT a «bee»
and, a «bee» is “fixed” to «behave» as a «bee»

a “locust” cannot be anything BUT a “locust”
and, a “locust” is “fixed” to “behave” as a “locust”

a «bee» will never “behave” as a “locust”
and,
a “locust” will never «behave» as a «bee»

.

ENTER Human «BEings» !

.

Human «BEings»

MAY “CHOOSE”

whether

to «ΒΕhave» as a «bee»
or,
to “beHAVE” as a “locust”

.

«BEhaviour»

ΝΟΤ … “DOiour” !

.

YOU KNOW PERFECTLY WELL,

NOT everyone is “made”
in the same … “mold” …!

( ~ NO “cheap” … “manufacturing” ! ~ )

YOU KNOW PERFECTLY WELL

that this “mold” is NOT even “fixed”
from … “beginning” to “end” …

and,

YOU KNOW PERECTLY WELL

that

it is

NOT

“fit”,
“abled”,
“ADULT”
… “women” …

that get to be
on the “RECEIVING END”
of “ATROCITY”

.

a 5~year of age,
or
a 15~year of age
or,
a disabled 25~year of age
or,
an abled 75~year of age
FEMALE
are
ALL
NOT of “same mold”
NOR, of “fixed mold”

.

“ONE SET FITS ALL”

DOES NOT “WORK”

.

and,

“kicking ass”

even “assuming”
ALL are “upto it”

is NEVER
going to be “a solution”

BE~CAUSE

THE ULTIMATE LAW IS

~ DO NO HARM ~

.

WE aRe NOT human “DOings”, Dearest

“DOing” is NEVER a “solution”

.

WE aRe Human «BEings»

«BEingNess» is how we solve this !

.

you are “talking” about
… «EMPATHY» …

as if
it is something you “do”

it is NOT !

.

«EMPATHY» cannot BE “taught”

«TRUTH» cannot be “taught”

«LOVE» cannot be “taught”

.

“absurdity” IS “taught”

“atrocity” IS “taught”

.

«YOU» are NOT your “mind”

.

get to the «YOU»
you were BEfore
you were STOLEN
from «YOU»
through
the programming of
the “mind”

.

You aRe a Human «BEing»

you are NOT your “mind”

.

it IS the «TIME~SPACE»

of

OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

to … «EVOLVE»

.

thusly,

with the
“… survival of the fittest to adapt …”
in … “mind” …

… guess,
“what” Human «BEings»
get to
… “survive” … … ?!? …

.

Take Care With Your Light

.

… ( ❤ ) … ….

.

.

.

Paradise IS the ABSOLUTE Self-Respect - Παράδεισος Εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο-Σεβασμός . γαλάζιο

.

.

.

for further “reading” …

W A K E U P !!! , [compilation] (keeps being “up~dated)

“Whetstones” and “sharpening the cutting capability” …

PERFECT «by design»

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading

InterGenerational RESPONSIBILITY

Basic «learning the New Earth ~ CAENE TRIATHÉQUE» , (keeps being “up~dated”)

«inSIGHT~full BEingNess»

… P R O T E S T …

the word “idiot”

“ETHOS~maker” , 2021.01.05

ELLENOPHONE LEXARITHMOS with reference to “planets” , misappropriation by the Romans for “empire establishment”

What is …”thieving from BEingNess” , 2021.02.09

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

… …

.

.

.

W A K E U P !!! , [compilation] (keeps being “up~dated)

.

.

Aristotle - The BEing that sacrifices their freedom to be provided of safety, is not worthy of the freedom nor is worthy of the safety. blue

.

.

Sweden’s MAIN
INCOME REVENUE
is
the Nobel Industries …!

“Alfred Nobel”
a
“FIEND IN HUMAN FORM”

( as George Bernard Shaw
outed him )

paved “the way”
for … “successors”

and,

was only “matched”

in
evil “inventions” of
“mass deception”
& “mass murder”

by
“Bill Gates”,

.

my God !

everyone is SO “conditioned”
on … “THINKING” …!

.

WAKE UP !

WAKE UP !

WAKE UP !

.

“INTER~GENERATIONAL
RESPONSIBILITY”

WAKE UP !

.

it was “okay”, when
ALL this was happening
to
the … “COLONIES”
which
“conveniently”,

after
an INDUCED
“… civil …” INDIGENOUS
… “BLOOD~SHED” …

were “left”
with
… “IN~DEPENDENCE” …

so
that “you” would
simply
“continue”
to have your
“mighty” PASSPORTS

and,

“travel”
for
to your “exotic”
… “destinations” …

and,

get some … “SUN”

“complaining”
ALL ALONG THE WAY

for
the “plebs” that

are … “the natives” …

turning
PEACE~LOVING,
MEEK peoples

into … “harlets” …

to get
YOUR “servicing”

.

You NEVER “looked”
at the eARTh
and
your fellow Humans,
and
ALL of LIFE
you were … LIVING IN

sat “there”
raising your children,

UNdisturbed,

to be “just like you”

seeing the world
ONLY

as “it suited”

.

WAKE UP !

TAKE THE RESPONSIBILITY

of and for OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

… !!! …

.

You CANNOT

“have your cake”
AND
“eat it”

ANY MORE !

BE~CAUSE

guess “what”

.

… “you” …

are ALSO “the cake” now

.

You sat “idle”
and
“apathetic”
for
TOO LONG …!

.

WAKE UP !

.

.

George Bernard Shaw - can forgive nobel for dynamite but only a fiend could invent the prizes

.

.

furhter “reading” …

InterGenerational RESPONSIBILITY

the Eugenicists … , [excerpt]

.

.

Frantz Fanon - we believe that an individual must endeavor to assume the universalism inherent in the human condition.

.

.

Beverley” comments on
the situation within her family
with reference her 80+ year old mother
and the … “jab”
:
“…
my family is split half asleep half awake,
i’d managed to talk her out of having the covid jab,
but her favourite son
talked her into it,
so she’s had the first,
i talked her out of going for the second,
as you can imagine to the disgust
of the sleeping part of my family.

i’m not too popular
but I don’t give a shit
as I’ve always been the black sheep,
but
she was very poorly after the first
and remains totally lethargic even today,
poisonous shit.
…”

and, Richard replies
in a mostly “indifferent” state, and
rather …”sadistic, twisting the knife in wound”
anti~psychology operation, sort of way
:
“…
i’ve heard someone describe how
they told their nearest and dearest
that
if they have the shot,
they will not look after them if them
get sick or disabled from it.

That’s on them,
if they choose to poison their own bodies.

Each to their own as they say.

Take care.
…”

.

To whom “Richard
a “call~out” was swiftly … “issued”
:
“…
what a horrid display
of “anti~psychology operation”
subliminal messaging,
heartless “reply”

towards

the FULL of HEART
EMPATHIC, CONCERNED
for the WELL~BEINGNESS
of her fragile mother,

by “Beverley

.

Arrogantly displaying
people, would
have their loved ones
“threatened”
telling them
“they won’t take care of them”,

well,
of~course
there ARE MANY WAYS
people will RESOLVE to

as

a parent would know

sometimes
one hears themself
say things like

“… i will smack your bum
blue and purple,
IF YOU TOUCH
THESE MATCHES !!! …”

.

it is a dispicable “show”
of
narcissistic “gas~lighting”

… “IDIOTS” …
of LathrAntropia

.

after the OBVIOUS
“white supremacy,
male superiosity
syndrome”
( even “by proxy” )
that
… jerks or wankers…

( would not wish to
discriminate against
any imperialistic disposition )

are conditioned from,

one question ONLY, arises …

are you a “eugenicist”, too … ?

…”

.

.

Steve Biko - oppressors most potent weapon is oppressed mind

.

.

“…

«TRUTH»
is
NOT to be “owned”,
NOR is, upto
… “debate”.

.

your “behaviour”, is
not supporting
ANY
“sharing”
of «life experiences»

rather,
the patronising strikes
of “indoctrination”

on its “own”

a
“faulty functionality”
of

“lack of respect”
to the “COnVERSER’s”
… «well~being».

.

you are “expecting”
respect

from
the shear
«well meaningness»
of people
BE~CAUSE
of THEIR
«Humane Attributes»

when

your “own” ΛΟΓΟΣ
is glaringly
… “self~obsessed” … ?

.

i have “none”

for you
nor,
to any “idiotic”
LathrAnthrope
…”

.

.

History is written by the Victors, the Truth is written by the FearLess

.

.

“…

this is how “we” get
to “tear” each other’s
“throats”,

as
“they”

sit about
instigating it

and

watching us
… “exterminate”
each other

“doing” their … “bit”

.

we are NOT human “DOings”

WE aRe Human «BEings»

.

EXTERMINATING
EACH OTHER
WON’T HAPPEN
“THIS TIME”

.

“their” … “excuse”
and
… “imposition”
of hundreds of years
for
“their” … “EMPIRES”
to … “exist”

.

“devide & conquer”

.

in EVERYthing we “do”

in EVERYthing we «aRe»

.

“devide & conquer”

“devide & conquer”

“devide & conquer”

.

NOT … ANY more !!!

NOT … ANY more !!!

NOT … ANY more !!!

.

WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL

WE ARE HERE TO CARRY THROUGH

OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE

.

Take Care With Your Light

.

#reCALLinTRUTH

.

#REmemberLOVE

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE

.

.

Che Guevara - if You tremple indignation at every iniustice then You are a comrade of mine

.

.

There is NOTHING to “petit~ion”

.

WE,
THE PEOPLE,

are NOT “livestock”,

and

“these” Lathranthrope
“eugenicists”

are NOT “the masters”
to “grand”

ANY ONE

ANY THING

.

BORN ON EARTH

«GRANDS» US

THE INELIABLE RIGHTS

FROM “CREATION”,

GOD, ALLAH,
“THE DIVINE”

that is NATURE, LIFE

for

… «FREEDOM» …

OF

«BODILY INTEGRITY»
«FREEDOM OF EXPRESSION»
«FREEDOM TO TRAVEL»
«FREEDOM TO ASSOCIATE»
etc., etc., etc., etc., etc. …

.

NO ONE
… “MORTAL” …

that,

“… died in their sleep, last night …”
still APPLIES

can EVER
… “grand” NOR “prohibit” …

these
“INELIABLE RIGHTS”

GIVEN
TO EVERY LIVING «BEingNess»

by
ALLAH, GOD, NATURE,

… THE ALL THAT IS …

.

CEASE
spreading
INDOCTRINATED PROPAGANDA

.

The “DEVIDE & CONQUER
old paradigm,
is OVER!

.

OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

is

AWAKENING !!!

.

WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL

WE ARE HERE TO CARRY THROUGH

OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE

.

Take Care With Your Light

.

#reCALLinTRUTH

.

#REmemberLOVE

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE

.

https://odysee.com/@dawnofpeace:5/The-Atheist-Delusion-(Clip)

.

.

Audre Lorde - The master s tools will never dismantle the master s house .caricatour

.

.

“…

how short are our memories …

…”

burnyourmask” recounts.

.

“… Not really …”

begins the response

“…

ΑΛΗΘΕΙΑ, aléthia …

is the Ellenophone word
for … «Truth» …

and,
it derives from
[ deprivative “α” + lethe, lithi ( = oblivion ) ]

… LITERALLY to mean …

~ «THAT WHICH IS NOT OF OBLIVION» ~
=
~ «TRUTH» ~

… !!! …

.

“memories” are about “doings”

… we are NOT human “DOings” …

WE aRe Human «BEings» !

.

… and THAT,
is

ALL WAYS
~
“always”

the “oblivious~less”
«TRUTH» !

… ( ❤ ) …

…”

.

.

Henna Maria Veheulen - DAWN OF PEACE - if finding difficult comprehend=not true, justify=not right. Truth is not a concept, it is a visceral experience at the core of your being.

.

.

about “… implementing
curfew for ‘men’ …”

you are … “MISSING THE POINT”
on this one !

a yet another
“DEVIDE & CONQUER”
( absolute MISOGYNY in FACT ),
… “project” …!

.

it is NOT about “men” !

it is about «GOOD MEN»
NOT being “around”
for … «SAFE KEEPING»
ANY one …!

Particularly,
“females & children” …!

.

You, and
ALL your “male counterparts”,

have NOT lived your lives,
being “taken down” ALL your lives,

as ALL FEMALE “life experience”
… HAVE …

and, so

“you lot”, become
EASY TARGETS

for

when it comes to
… “attacks” …,

taking things “PERSONALLY”

which is PRECISELY
“why”

these MIS~DIRECTION
“tactics”,

are … “expected” to “work”
for “their” agendas.

.

WAKE UP !

.

“DEVIDE & CONQUER”

is NOT an “option”

ANY more !

.

the obsolete “old paradigm”,
is OVER !

.

OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

is

AWAKENING !

.

Take Care With Your Light

.

#reCALLinTRUTH

.

#REmemberLOVE

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE

.

.

Audre Lorde-The true focus of revolutionary change is never merely the oppressive situations that we seek to escape but the piece of the oppressor which is planted deep within each of us

.

.

glad to «see»
that
you are “calling out”
a “DICK” like “Rciky Gervais”

even through
the “animal” rights advocation
“bull~shift”.

.

The «TRUTH» has ALWAYS
been “CALLING OUT” this
LathrAnthrope
“mouth~piece” of “DICKhood”

as

only by his “projects”
( “writings”, “series”, “films”, etc., etc. )
and,
ALL his “allowed”
of “master of BIG ceremonies”
( e.g. “Golden Globe” hostings )
and,
“guest” appearences
( e.g. BBC “The Graham Norton Show” )

have been GLARINGLY … “DOing”.

.

“One” may only “read” his “comment”
accompanying the “Hollywood production”
photo of him jetting the “jab”,
:
“… take that you COVID … cunt …”

to «see» “where”
such a … “DICK” …
stands.

.

Lastly,

“WHY”

on OUR GOOD eARTh,

would “you” go

making

“ANOTHER ‘YouTube’ channel”

… ??? …

.

the obsolete “old paradigm”
is OVER !

.

“You”
ought to “know much better”,
Dearest !

https://BrandNewTube.com

* WHERE WE ARE ! *

or even,
“bitchute” and/or “odysee”

may VERY well “provide”
for
any of your “big plans”
… “BROAD~CASTING” …!

In addition,

“PATREON”
is ALSO …

( as the “name” alone suggests … )

“white supremacy,
male superiority
syndrome”
( even “by proxy” )

… “BULL~SHIFT”.

.

Take “sides” WISELY, Dearest !

.

AND,

as
ALL WAYS
~
“always”

.

Take Care With Your Light

.

#reCALLinTRUTH

.

#REmemberLOVE

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE

.

.

Bell Hooks - imperialist white-supremacist capitalist patriarchy &amp; patriarchal terrorism

.

.

Dearest ” … ”

that is quite the … “INsight” …!

( to say the least ! )

.

i re~member watching the opening
ceremony of those “Olympics”,
and
feeling so “creeped out”
by
the “whole … ceremony”

turning
the Green Fields
into
the darkness of “shadow work”
in … “the making” ….

by
all “the stages” of
… industrial “revolutions” …

1. “steam engine” … Coal

2. “machination” … “Factory Line”

3. “data accumulation” … “Computer / internet”

and,

the absolute horridness
of
the “NHS” … “scetch”

.

i was quite “aware”
for many years now,
that

“works of fiction”

as for example
“1984”,
or
“paintings” of modern
“Francis Bacon”

were NOT to
OUR benefit
of
… “BE VIGILANT” …

but,

purposely,
… “celebrated” ..
as
… “great works” …

for

OUR … “programming”
of
… “naturalising” …
the
… “plot” …

.

e.g. :

“Big Brother” … introduced

then
exactly with the beginning
of the millenia

… “glorified” …

as whole populations
in EVERY “nation”

got
… “naturalised” …

with

“privacy violation”

and

turning ALL of us
into

“pipping Toms”

.

The 4th industrial “revolution”
is
“played out”
in
“this time”

and

ABSOLUTELY

these “Olympics”
were
… “the display” …
of

… “the Dress~ReHearsal” …!

.

there SHOULD be a “link” placed

for

“The New Normal” documentary
by
happen.network

as

it ALL … makes … “perfect sense”

with

the 4th industrlal “revolution”
and
“the great reset” agenda

.

Thanking you again,
for this … “exposure”

.

Take Care With Your Light

.

#reCALLingTRUTH

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUndANCE

.

.

Humanity is taking its final examination.We have come 2an extrordnry moment when it doesnt have 2B U or me.Theres enough4 ALL.We need NOT operate competitively. If WE succeed =Bcosof Youth,Truth+Love

.

.

for sucks sake,
Scott Laughlin
in
Paihia, New Zealand
( allegendly )

,

you are quite
the “ARSEtive” one,
aren’t you !

.

you can handle
“commenting” on
social media,
BUT
your sorry “but”,
cannot
“search” to
watch “the version”
you are “obsessed” with
… “QUIETLY” ?!?

.

Honestly,
you “sound” … quite
worse than “the Germans” ( ! )

.

“Here” you are,
idle sour~mouth :

[ https://brandnewtube.com/…/wake-up-call-covid-19… ]

.

“Now”, go watch it …!

And, try not to break the screen !

It is about … “Danes” …!

.

Post Scriptum :

next time, TRY a
“… would anyone
share a version of this video
for Anglophones, please ? …”

.

AFTER ALL,
“one” may ALWAYS
… “LEARN” …
NOT to be … “ignorant” …!

.

.

Bertrand Russell - men-are-born-ignorant-not-stupid-they-are-made-stupid-by-education

.

.

at an heart~felt message
from Henna Maria

( also organiser of
https://PoliceForFreedom.org )

to
the “Police”, in Britain and generally,

after horrifc events that took place
in London,

where Henna Maria also pointed out
the “threat” of “re~placing local”
police force, with “foreign military forces”

Julian” decided
to make this “clever” comment

“…

When we can no longer talk to police
because they’re Chinese
and don’t speak English,
.. just saying

…”

.

to which the “response” was swift

:

“…

your promoting
“discort”,
and
“DEVIDE & CONQUER”
tactics,
imperative for
“totalitarian” regimes.

“they”, do NOT “work”
ANY more.

the obsolete “old paradigm”,
is OVER !

.

OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh
is
AWAKENING !!!

.

Thusly,

PEACE … OFF !

.

…”

.

.

Aesop - doubtful friend worse

.

.

and, IN ADDITION, the following

:

“…

you mean how

… “empires” …

FORCED RULE

over

… “OTHERS’ native lands” …

for … centuries … ?

.

again,

PEACE … OFF !

.

…”

.

.

The Game of BRITISH EMPIRE or Trading with the Colonies

.

.

Rasmus” then, gets
all excited and “writes”

:

“…

No..
speaking the opcoming
communish truth for Europe…

The world is about to be a matrix
with 1 world order
and
one way to live
for all in the world..

Besides the richest ofcourse
😉

…”

.

to which the response, OF~COURSE, comes

:

“…

Dearest “Rasmus“,

first of all,

you truly need to
get a bit of
a “ROUNDED education”
before,
throwing “~isms”
( and even “~ishs” ! )
… around,
and “geo~political theories”

and,

second first of all,

you REALLY NEED to
GET INFORMED, bro

with the “latest NEWS” ( !!! )

( NOT the “LIES” of Main Stream Media ! )

.

By 2022,
you are CORRECT ( !!! )

there is «to BE»

a NWO
“umbrella~ing”
OUR eARTh,

a “Great Re~Set”
“encompassing”
OUR Humanity

and,

this «New World Order»
is
of LOVE

and,

this «Great ReSet»
is
of LIGHT

.

Thusly,

WELCOME
TO
THE BRAVE
NEW
WORLD

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonFREEDOM

.

.

Alice Paul - there will never be a new world order until women are a part of it

.

.

and, Henna Maria,
( of https://DawnOfPeace.org )
responded
with a beauty~full comment
on … “seperatism” …

“…

We need a lot of faith at this point,
and
we need to build bridges.

The deeper the police hating gets,
the more violent it’s going to get,
and
the more excuses will the state have
to introduce more totalitarian measures
and even
foreign armed forces on the streets.

The people who are championing the
defund-the-police movement
do not realise that
this polarisation
is
a war strategy.

…”

.

“triggering” a further … “calling” …

“…

Dearest “Henna Maria“,

it is PRECISELY what it “INVENTS”,
… a “war” and “warriors” …

nevertheless,

it is also, PRECISELY
what
the “devide & conquer”
tactic of “empires”
has ALWAYS been
for … “subjugation”

which,

leads one to
“doubt” VERY MUCH
that
the “defund~the~police”
… “movement” …
is ACTuALLY,
withOUT … “realisation”.

.

WE aRe ASKED to STEP~UP !

NOT be “a warrior”

( “words” aRe IMPORTANT ! )

BE … «BRAVE» … !!!

.

“Recognise”

the MANIPULATION
of
“MIS~DIRECTION”,
and
“MIS~INFORMATION” …

the “inter~generational
RESPONSIBILITY”
of
“nationality” …

~ talking to “YOU”
Central and Northern
Western Europe ~

the “grievances”
of
“white supremacy,
male superiority
syndrome”

( even “by proxy” )

that … “self~obsessed”
… masturbators …
have been perpetuating

*  “Whetstones” and “sharpening the cutting capability” …

.

and, then …

«RECOGNISE»

OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

and,

AWAKE

and

RISE

BRIGHT and LIGHT~FULL

as

ALL aRe BORN … «to BE»

.

#LIGHTonFREEDOM

.

OUR Paradise on OUR eARTh

as

ALL DESERVES

.

Take Care With Your Light

.

…”

.

.

Paradise IS the ABSOLUTE Self-Respect - Παράδεισος Εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο-Σεβασμός . γαλάζιο

.

.

then, some “aristo~crat” appeared
named allegendly
Isabelle Fraysse-von Stedingk
to go on and write,
in a Piscean New Moon post,
about
that whole “farse” of a “vigil”
mid~March, 2021

[  see following video on how
easily “staged” … “crisis events” are
depending on your … “budget” …
:
https://brandnewtube.com/watch/2Nd1EtDKlRKKyx9 ]

.

thusly, the “response” was
quite drastic, and in a “5~part” series …

here following the “third” …

“…

oh, and by “the way”
Isabelle
,

in case you want to “engage”
with some more
“bull~shift”
about … “trans~women” too,
like … ol’ “Patsy”
“fighting for them” here,

let me spare you
some
“huffing anf puffing” …

it is … “transwomen”
that are the “final solution”
for hard core “misogynists”,
like the “eugenicists” are

all meant to
“exterminate”
… «FEMALE~NESS» …

BUT,

“money bying”,
“surgically MAN~made”
“cut~out DICKS”,

do
NOT “make~up”

a
«FEMALE»

NOR,

HER UNIQUE ABILITY

to
ORGASM

through

THE ONLY ORGAN
in the known UNIVERSE

that EXISTS
ONLY

for
the PERCEPTION

and

FUNCTIONS ONLY

for
the SENSATION

of
ECSTASY, ORGASM

.

there is ONLY
… «admiration» …
to be offered …!

.

HowEver,
the “dis~eased” ones
only “envy”
and want to
“destroy”,
that which “they”
are INCAPABLE to
“grasp”
and simply,
“be in awe” of …

hence,

the … “final solution” for
… “misogyny” …

by,
“male superioty syndrome”
… jerks ( or wankers ) …

and, finally,
… “trans~surgical” …
psychopaths …!

.

i ALWAYS thought
that most “Males”

ACTuALLY

look
equally,
if not even “better”
sometimes

( as ofcourse is, the “vice~versa” ),

as
what is called “TRANSVESTITISM”

than,
“women” playing “the role”.

.

«NATURAL LAW»
of
«Light~Full»
«BEing~Ness»

is NEVER to BE
“blown out”
by
… “shadows” …

.

«ΘΗΛΥ~Ness»
could NEVER be “erased”

and,

«GOOD MEN»
aRe NOT to «BE»
EVER … “extinct” …

NO MATTER “what”
THEY might … “wear” …!

.

.

Sheila Jeffreys - female pronoun an honorific term sex caste survive subordination transgendered men cant occupy such position

.

.

then, in this “chaotic” posts of
videos, by Dearest “Henna Maria“,
and the “URGENCY” to “write” to
the “European Parliament” … …

this wonder~full buddle of LIGHT
came through from “Ron Kirche“,
like a fresh spring of water

:

“…

I do not know how email might work in this case.

But the only thing is people have to stand up
and furiously to protest non stop 24/7
with purpose that the authorities to step down
and to be persecuted.

Born in communist country
I can assure you that sending email to some burocrats
is not gone help you at all.

In Romania 1989 people stand up against Causescu
and did not send him letter by mail to convince him to step down.

This pandemic is highest level of fascism
and fascism can not be removed using emails or faxes

…”

… i had been … TRYING … to get “through”
for TWO DAYS … to “these people”, on
HOW WRONGLY this is GOING “abOUT” …

“facebook” NOT only “suspended” me from
“my original account” the couple of days before

( and, couple of days RIGHT AFTER,
“Brand New Tube” SHUT ME COMPLETELY OFF
banning me from “my computer’s DNA”,
in other words the “i.p. address” !!! !!! !!! )

“this time”, it was leaving me NO WAY to
get back in … PLUS, i had NO WAY to gain “access”
to all the “facebook pages” ( 21 pages + 1 ) that
i have been … “managing” …

so, there i was “back in facebook with a new profile”,
and, still, could NOT “comment”, as my “comments”
were “taken down” again and again, no matter HOW
i would try to “re~word” or “delete links” n them …!

even THREE days later, it would STILL
“prevent” me from … posting …!

AND,

Ron‘s” fresh and quenchable “comment” arrives …

thusly,

here is the … “response” …

:

“…

Dearest Ron Kirche,

YES !

unfortunately, “these”
North~Western European
“youngsters”,
have NO “hindsight”,
let alone ANY “sense”
of

… “THEIR OWN RESPONSIBILITY”

for

ALL the “damage”
CAUSED on OUR eARTh
by
their OWN “ancestries”,
that
NEED to BE “acknowledged”

instead,

“these young ones”, are
still trotting around
with “naive arrogance”

and,

are simply “doing”,
EXACTLY HOW
“the establishment”
… “programmed” …
them, to “do” …!

.

IF

OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

is

to BE

… TRUTH~FULLY AWAKEN …

it HAS TO “happen” with

“bringing ALL the bull~shift”

to the «LIGHT»

and,

NOT “continue in ignorance” !

.

am deeply

Grateful & Great~Full

for

your “comment’s existence”

.

Multumesc Mult

.

Take Care With Your Light
Dearest PhotoAdélphi

.

… ( ) … ….

.

.

Keniche Ohmae - rowing and boat direction

~ Keniche Ohmae

.

.

this BRILLIANT “coment”
i simply HAD TO “copy” and “paste” in “here”

simply BRILLIANT … !!! …

⁣EVERYONE…DO THIS TOGETHER !!

Our day. Our movement.

R.O.M.E.D

“Remove Our Masks Everyone Day”

MAY 1, 2021

YOUR 12 NOON TIME

Worldwide

Go outside

Everyone drop the mask.

Throw it to the ground.

Defy all resistance.

Encourage others.

Support others.

NEVER PUT IT BACK ON AGAIN!!

And then wait.

Let time pass.

Continue to resist.

Be brave.

Be united.

Be strong.

“The mask“ is being used to degrade and to defile the human. It’s used to encourage compliance. Turn each other against each other. Nothing more.
That is the sole purpose.

The so-called vaccine is a biological weapon. It is not designed to give immunity. It is designed to sterilize men and women, as well as turn your cells into virus manufacturers. And by that time, thousands and even millions of people start dying from third, fourth, and fifth wave.
As vaccinations become mandatory vaccine passports… we will all become the complicit murderers of each other. This is not gods work. This is the work of the diabolical. The demonic.
ONLY YOU CAN STOP THIS! PLEASE ACT NOW!

For the sake of humanity… BE BRAVE.

It’s your choice… Freedom or tyranny. Liberty or subjugation. Life or death.

Choose wisely. Choose brave. Choose our future.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“per-func-to-ry” ,

.

.

.

per•func•to•ry pər-fŭngk′tə-rē

 
 • adj.
  Done routinely and with little interest or care.
 • adj.
  Acting with indifference; showing little interest or care.
 •  
  Done mechanically
  or without interest or zeal, and
  merely for the sake of getting rid of the duty;
  done in a half-hearted
  or careless manner,
  or so as to conform to the letter but
  not to the spirit;
  careless;
  negligent.

.

the “shadow” of … “Sagittarius”

.

Sagittarius - night sky and morphe shape ...

.

.

.

.

.

“Whetstones” and “sharpening the cutting capability” …

.

.

Isocrates - Whetstones-are-not-themselves-able-to-cut-but-make-iron-sharp-and-capable-of-cutting.

.

Dearest «i am» of “You”
… PhotoAdélphi …

what kind of a “battle”

would it be,

for OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

IF,

these God~Less LathrAnthropes
would “roll~over”
and
… “give~up” … ? …

LOL ^_^ LOL

These “plans” have been
“… in the making …”
for centuries really,
AND
the “end goal”
was for
“the centuries … to come”,
for … “them”.

.

The United Nations
Sustainable Development,

at the United Nations Conference
on
Environment & Development

at Rio de Janerio, Brazil,
between 3rd to 14th June, 1992

… “published” … “AGENDA 21”.

[ https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf ]

It is “a plan”
for the “21st century”,
where
by the end of it,
“human beings” are
going to be
nothing more than
basically,
“samples secluded in
life~size petri~dishes”

.

OUR Humanity’s

ALL over on OUR eARTh

Divine Light of Spirit of Psyche

is going to have to “battle”

a … «little much harder» …

than “using old tools”

( that ONLY served LathrAnthropia,

any ways …! )

of … “Justice” …

to tumble such “mathematical
designs” of God~LessNess

.

There is NO DOUBT
and
NO NEED for “Hope”,
as to
“what” the … «OUT~COME»

is … «to BE» …

as

it is … «INEVITABLE» …!

.

Nevertheless,

it IS going to
… “take a bit more” …
than
“… switching the kettle on
and, making a cup of tea …”

.

WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL

WE ARE HERE TO CARRY THROUGH

OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE

.

… ^_^ ( ❤ ) ^_^ … ….

.

Take Care With Your Light

.

#reCALLinTRUTH

.

#REmemberLOVE

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE

.

.

Henna Maria Veheulen - DAWN OF PEACE - if finding difficult comprehend=not true, justify=not right. Truth is not a concept, it is a visceral experience at the core of your being.

.

.

.

some further “reading” …

:

PERFECT «by design»

PERFECT «by design», too

*  ~ ENthymesis Alethia ~

“NORMALISING” agendas

the Eugenicists … , [excerpt]

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading

InterGenerational RESPONSIBILITY

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empire’s” establishment

Humans beHAVE like “the gods”, they inVENTed

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

Basic «learning the New Earth ~ CAENE TRIATHÉQUE» , (keeps being “up~dated”)

«inSIGHT~full BEingNess»

Glorifying “holes” & the Psyche~Less Humanity , 2021.02.21

“try, try, and try again” … … 2003 … 2010 … 2020

NATURAL Bodies are WONDER~FULL

«ask the experts» ~ YourSelf , 2021.02.20

a little … “breather” for ΨΥΧΗ , 2021.02.14

“i do not need to explain …” , 2018.02.12

“The funny thing …” , 2021.02.12

«BEing» a “killer” , 2021.02.13

The “nutty” «Common Sense» (keeps being “up~dated”)

the word “idiot”

When “parapleroforesis” has been given the name of “panoramic” , 2021.02.12

following … «When “parapleroforesis” has been given the name of “panoramic”» , 2021.02.12

… P R O T E S T …

*  «LONG LIVE “DEATH”» , 2021.02.12

What is …”thieving from BEingNess” , 2021.02.09

«BEing HEARD» when “NOT listened to” , 2021.02.08

Confusing “~isms” & the “CAPITALisATion of the «i»” , 2021.01.29

“automation” & “slave~job” loss , 2021.01.29

“the idiot” & “the pharmaceutical~food industry” with “odious debt” state, “business” , 2021.01.27

(Anglophone version) Imperative Declaration , 2021.01.25

Imperative Declaration , 2021.01.25

“Slavery” as “natural … service” ? , 2021.01.20

“TOgetHER (eARTh) is how «LIVING» gets «BEing» , 2021.01.12

“Responsibility of Growth” , 2021.01.10

*“ETHOS~maker” , 2021.01.05

What is it CALLed When , 2021.01.04

What is it CALLed When , 2021.01.04

*  Peoples’ Struggle for determination … , [excerpt]

“The ones who cried ‘wolf’ …” , 2021.03.05

W A K E U P !!! , [compilation] (keeps being “up~dated)

*  … … …

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

.

.

«ask the experts» ~ YourSelf , 2021.02.20

.

.

Thomas Edison - Dr. Tsoukalas - The doctor of the future will give no medication, but will interest his patients in the care of the human frame, diet and in the cause and prevention of disease.

.

 
These people have
 
NO monetary ( money/shares) benefits
 
quite the opposite,
 
HAVE HAD
 
their careers and life’s work
and PERSONAL “living survival”
THREATENED and ATTACKED
 
by
the totalitarian eunicists’ agenda
 
~
whom which
most of them accused
( e.g. accused genocidist
Tedros Adhanom Ghrebeyesus
the Director-General( = military ? )
of “World Health Organisation” )
and
even convicted
( e.g. United States v. Microsoft Corp.
Bill Gates
under the “anti~trust law”, for “monopoly”,
which
led to his “retiring”
and his “new foundation’s engagement”
with mutli~million pharma “investment” )
~
 
to
RID OFF OUR HUMANITY
and
OUR NATURAL [LAWFUL] traits
 
GRANTED BY BIRTH
by
OUR … CREATION … !!! …
 
.
 
 
.

ENOUGH
with
Euginists’ agenda
and
their
… “great reDOing”…
of
OUR world
according to
“… their image …”

https://brandnewtube.com/watch/ask-the-experts-ii-oracle-films-covileaks-2021-bbc-panorama-response_OvssgcJXMblheFt.html


.

 

LIGHT INTO OUR LIVES.

 

OUR Humanity
is
BEAUTY~FULL

 

.

OUR Bodies
are
WONDER~FULL

.

LET OUR NATURAL BEingNess SHINE through

.

NO “modifications” needed !

.

WE ARE PERFECT “by design”

.

“NO~MAN”
can EVER
“calculate” it
… “better”

.

OUR Humanity’s
… traits …
are
GRANTED BY BIRTH
by
OUR … CREATION
… !!! …

.

WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL

WE ARE HERE TO CARRY THROUGH

OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE

.

Take Care With Your Light

.

#reCALLinTRUTH

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE

.

.

Rousseau - Nature never deceives us. it is WE who deceive OurSelves . new Quazio

.

.

for further “reading” …

NATURAL Bodies are WONDER~FULL

*  “try, try, and try again” … … 2003 … 2010 … 2020 

the Eugenicists … , [excerpt]

THE ISSUE is … “Eugenics” , 2021.02.17~18

***  Basic “education on old paradigm” , 2021
      ( keeps being “up~dated” )
  ***

 
.

.

.

THE ISSUE is … “Eugenics” , 2021.02.17~18

.

with refrence to

the Eugenicists … , [excerpt]

.

.

THE ISSUE

is NOT about

“hoax COVID” or “vaxxines”

BUT

… EUGENICS …

.

make ONE SIMPLE question
to the “person”
… “questioning” you

ASK
… ” are you a euginicist ? ” …

then
continue with
” what is a eunigicist ?
… according to your experience ? ”

then you may try
” am i a euginicist ?
… according to your experience ? ”

You will “see them run”
for the nearest EXIT
… forgetting even to
“put on their mask” …!

.

LIGHT INTO OUR LIVES

.

OUR Humanity

is

BEAUTY~FULL

.

OUR Bodies

are

WONDER~FULL

.

LET OUR NATURAL BEingNess SHINE through

.

NO “modifications” needed !

.

WE ARE PERFECT “by design”

.

“NO~MAN”
can EVER
“calculate” it
… “better”

.

WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL

WE ARE HERE TO CARRY THROUGH

OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE

.

Take Care With Your Light

.

#reCALLinTRUTH

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE

.

Earth The Magnificent Blue Home

.

.

.

.

“i do not need to explain …” , 2018.02.12

.

.

. . .
 
.
i do need to explain patriarchical “system”
to You, my Dearest.
 
Let us ask OurSelves this, however

:

 
when applying “justice” in our home,
to our children growing up,
 
were we abiding to “written laws”
of “precedents” and old “conformities”
 
or,
 
was it “alive”,
 
i.e. according to
“state of consciousness”,
for all concerned,
“circum~stance”
and even “time~space continuum”
 
when applied.
 
.
 
Αὐτή εἶναι
ἡ τριαφορά της ΘΗΛΥ ΕΝέργειας
για ΔΙΚΑΙΟ~ΦΟΡΙΑ .
 
.
Και ΕΝ τέλῃ,
 
ΔΕΝ ἒχει σχέση με τα γεννητικά ὂργανα
του πρό~εδρου
 
ἡ ἀνισορροπία του “~κρατία”.
.
 
Το “σύστημα” ἐξυπηρετεῖ τα συν~φέροντά του.
 
Και,
στο “σύστημα”, ΔΕΝ συν~περι~λαμβάνεται
 
οὒτε ἡ ἀνθρωπότητα ὣς ὁλότητα,
οὒτε και τίποτα ἂλλο στον πλανῆτη Μας,
 
τη ΓΗ ΜΑΣ.
 
.
Εἶναι ἀνόητο να νομίζουμε πως μπορεῖ
να “διορθωθεῖ” κάτι, με το “αὐτό”
που το δημιούργησε.
 
.
… ❤ 🙂 ❤ … ….
.
 
.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ
 
.
 
ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΦΩΣ ΜΑΣ
 
.

.

Albert Einstein - solution with NEW thinking

we cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them – Albert Einstein

.

Keniche Ohmae - rowing and boat direction

~ Keniche Ohmae

.

Ani DiFranco - Patriarchy = the elephant in the room ...

~ Ani DiFranco

.

.

.

.

following … «When “parapleroforesis” has been given the name of “panoramic”» , 2021.02.12

.

with reference to

: «When “parapleroforesis”
has been given the name
of “panoramic” ,
2021.02.12»

here is what followed …

.
.

– … Thank you. I now know to watch it!!

.
.

… why would you, Dearest ?

“you” are “covered”, are you not ?

i mean, “that’s that”, remember ?

ofCourse, on the other hand,
by “all means”, “you” should watch it …!

God forbid, you be “exposed”
to something else other than
“monolithic”,
“dogmatic”,
“totalitarian”

.

i mean, truly ?

“… i am not embracing anyone
because i care for their health,
and wish not to kill them …”

.

such … “insensitised” total inhumane “bull~shift” …

.

Would you HUG me, Dearest, if i asked you ?

IF i was in DEEP pain

PAIN THAT “EYES” CANNOT SEE

PAIN THAT IS OF «BEingNess»

THAT CAN ONLY BE FELT BY
THE HEART
THE P S Y C H E

LIKE THE ONE OUR PETS … «EN~SENSE»

WOULD YOU, Dearest ?

WOULD YOU HUG ME … ??? …

.

NO !

OF~COURSE NOT !

“You” are ONLY “saving” me !

FROM MY OWN SELF !

BE~CAUSE “YOU” “KNOW” “BETTER” !

BE~CAUSE “SCIENCE” “SAYS” !

AND

“IN SCIENCE”

… «EN~SENSE» …

DOES NOT … “EXIST” …!

BE~CAUSE

“YOU CANNOT PUT THAT IN A LABORATORY”

AND

“MEASURE” IT
“COUNT” IT
“COMPARE” IT
“DISECT” IT
“POKE” IT
“MOLEST” IT
“EXPERIMENT” IT
“STRETCH” IT
“DIMINISH” IT
“FAKE” IT
“SELL” IT

NO !

“YOU”, Dearest mou, are
above
“my” wishing you
to
… hug …
me

.

There is a “saying” in Ellenic
:
“one that would
not even give water
to their angel”

.

“Measure Angelism”, Dearest

You CANNOT !

ONLY it is
with
OUR Humanity,
… OUR «BEingNess» …
“that” is … “felt”,
“that” is … ABLEd
… «to BE» …
… «EN~SENSEd» …

.

enJOY your … “VIEWing” …

.

.

Khalil Gibran - alone with audience

.

«LONG LIVE “DEATH”» , 2021.02.12

.
.
.

. . .
 
« LONG LIVE “DEATH” »
 
.
 
Some of “us”
have no “voice” abled to use
 
most of “us”
are
in so much “pain”
and,
we “cannot”
use our «VOICE»
 
.
 
«BEing»
is the ONLY “way”
«to BE»
… to «SHARE» …
… «BEingNess» …
 
.
 
it is a pity some of “us”
 
are … “UN~AWARE” …
 
of what
 
… «EMBRACE» …
 
in the
 
… «SUN~SHINE» …
 
is,
 
with
 
… «ΣΥΝ~ΤΡΟΦΙΑ» …
 
[ Ellenic «ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ» ( “syntrofiá” )
> ΣΥΝ + ΤΡΟΦΙΑ > syn + trofia
“plus”, “in addition”, “together”
+
“food”, “nurishment”,
 
… “together nurishing” … ]
 
=

… “COMPANY” … 
 
… «SHARING» …
 
… “song”, “dance”, “joy” …
 
IS
 
OUR
 
ULTIMATE
 
… «ΥΓΕΙΑ» …
 
[ Ellenic ΥΓΕΙΑ ( pronounced “eyía” )
e.g. “hygiene” ]

=

… “HEALTH” …
 
.
 
it is a pity this “section” of people
on OUR eARTh
are mostly from the “North~West”
part of OUR planet,
that
have
for … “ages”
been … “conquering”
the … “lesser” … “races”
( as “they” would “excuse”
their “Lathranthropia” )
and
indoctrinating
“their” … “civilised inventions”
as
“superior”
( even when the “basics”
were ALREADY “a given”
to these “lesser races’ places” )
to
“traditional wisdoms”
( mainly of «FemaleNess» )
that
were «TREASURED» by
these “lesser” … “peoples”
but,
were “genocided” so as
to NOT “re~member” them
NO more.
 
.
 
the “old paradigm”
of
“white supremacy”
of
“male superiority”
of
… “the empire” …
is
“obsolete”
and
finally … “ceasing”
 
.
 
WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL
 
WE ARE HERE TO CARRY THROUGH
 
OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE
 
.
 
<< …
 
… «SHARING» …
NEVER
“killed”
ANY ONE
 
… >>
~ @ale3iA.5 ( penteleón de aRcturi )
 
.
 
#TRUSTinHUMANITY
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.

.

.

.

.

What is …”thieving from BEingNess” , 2021.02.09

.

German proverb - when a dove begins to associate with crows its feathers remain white but its heart grows black.

.

. . .
 
and,
 
Dearest «i am» of “You”
… PhotoAdélphi … 
 
 
«BE AWARE of FALSE PROPHETS»
 
.
 
Take Care With Your Light
 
.
 
#TRUSTinHUMANITY
 
NOT “corporate pursuit of profit”
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.
 
Post Scriptum :
 
an extra~ordinarily long
“reply of … explanation”
would not be necessary
with … «Truth»
 
as
 
TRUTH
is
NOT about … “persuasion”
 
TRUTH
does NOT “need”
… “defending” …!
 
.
 
it is «okay» for us
to
“have mis~leadings”
 
NOT,
not to “correct” them
 
( )
 
.

African proverb - do not look where You fell but, where You slipped + ΕΛΛΗΝΙΚΑ . sunset high grass silhouette
.

 
the “life paths” of
people that … «chose»
… “thieving from BEingNess” …
on
OUR eARTh
 
e.g.
“Hitler”, “Kissinger”,
“Nobel”, “Weinstein”
“Raegan”, “Churchill”,
“Thatcher”, “Epstein”,
“Bernays”, “Freud”,
“Rothchild”, “Ford”,
“Hobbes”, “Caligula”
… … …
 
is NOT “upto us”
to
get … «absolution»
 
.
 
… ( ❤ ) … ….
 
.
 
Take Care With Your Light
 
.
 
 
.

.

.

–  … what is thieving from “BEingness?”

.

.

.

Rainer Maria Rilke - patient with unsolved learn to love questions

.
.
.

Dearest «i am» of “You”
… PhotoAdélphi …

thank you
for
honouring me
with a question,
first and foremost.
 
.
 
Will need to … re~track
my steps
so as
to give a … «clear picture»
 
.
 
“originally” the commentary
started with the following
 
:
 
«…
the “life paths” of
people that … «chose»
… “HURTING” …
on
OUR eARTh
…»
 
which continued with
the “display” of
VERY few … “names”
 
( i mean, i did not write
“Colombus” or “Genghis Khan”
or,
or,
SO
SO
SO
SO
MANY
“names”
that
“shadowed”
Humanity’s path
and
are NOT in ANY “way”
to be
EVER … “considered”
as
… “working for”
let alone “with”
… «LIGHT» …
 
i mean, TRULY
“what”
is THEN
“called”
for the
«Work»
of
“Jesus” or “Buddha”,
“Socrates” or “Lao Tzu”
“Gandhi” or “Tesla”
“Rev. Dr. Martin Luther King Jr.”,
or “Princess Diana”,
“Buckminster Fuller”
or “Khalil Gibran”
… … … !!! !!! !!! … … … )
 
.
 
by the “time” i “reached”
to give an ending to
the commentary
 
( a “poster” is essentially
… “accompanying”
all kind of “writings”
~ ALL kind of “voicings” ~
of mine )
 
when
i was given to re~call
the “image” of Jesus
thrashing
the “money changers”
 
[ Note :
 
“money changers” = “bankers”,
 
as they would “do” their “business”
over a “bank”,
i.e. : a “bench”, a “table”
 
the Jews in Roman times
in particular,
could NOT enter
their great temple ( of David )
with
the “money” / “coins” available
 
be~cause
 
these “depicted”
the “current emperor” on them
 
and,
 
NO “mortal” displayed as “God”
was
… “admitted” as “currency” …
with regard to … “the great temple”
 
the “holy men”
would … “demand” it
( standard percentage )
 
the “bankers”
would … “accomodate” it
( standard percentage )
 
the “Roman rulers”
would … “permit” it
( standard percentage )
 
“everybody wins”
EXCEPT
“the people” , “the devout”
 
.
 
… “the empires” …
which
started, of~course, with
the “Roman”
 
ALL WAYS
~
“always”
 
… “used” …
the “currency”
to
… “communicate” …
to
“the conqured”
… “who” …
was … “ruling”
OVER them
 
in particular
 
with the … “combination”
of
“GOD , Divine Right”
to
… “the empire’s heads” …
 
thusly,
 
inducing “glorification”
( “admiration”, “worshiping”
~ “obeisance” ~ )
to “said” … “heads”.
 
.
 
This “practice”
has been ON~going
with
… “the empire” …
( “white patriarchy” )
ALWAYS being
… “the definitive” …
 
it does not matter
which “side of the aisle”
just as long
there are
ONLY TWO
CLEARLY DEFINED
“sides”
 
( … “DEVIDE” … )
 
which
may THEN quite easily
BE CONTROLLED
 
( … and “CONQUER” … )
 
BE~CAUSE
 
… “the empire” ..
is ALL about
… “the aisle” …
itself
 
.
 
And,
as “emperors”, “kings”, “royals”,
are to the EXTREME
ALL about
… a “BIRTH” … “Right” …
 
“position”, “wealth”, etc etc
is
… “passed on” …
down “the empire’s” ALONE
… “posterity” …!
 
.
 
Whether a “Pope”
( still in “Rome” )
or,
the building of the first
… penial “sky~skraper” …
( enormous and overbearing )
on the MANhattan island
( “The Empire State Building” )
 
… “the empire” …
is
there to … “dominate”
by
casting its “shadow”
of
over~all, total “control”
 
.
 
( i apologise, if
am ingeminating
“things”
already “known”,
 
am not trying to be
“condascending”
to anyone,
when
~ well, literally “always” ~
“i” … “engage” in these
very looong … “brackets”
of “story”
 
am only
“making sure”
in ANY “conversations”
that
am involved
 
that
am ABSOLUTELY
“made clear”
 
with
“my”
… «thought process»
 
so as
to NOT have
“deceptive” notions
between
the persons partaking
 
.
 
again, i apologise, if
i have been
… “boring”, to say the least,
with what
i consider … «ESSENTIAL»
for MUTUAL
… «communication» ]
 
.
 
… to re~turn to
Jesus’s scene thrashing
the “money~changers” …
 
.
 
it has
 
ALL WAYS
~
“always”
 
fascinated me
 
that
 
… JESUS … ( !!! EVEN !!! ) …
resorted to
… “EXTRUSION” …
 
of
 
these … “mendatious”
persons … !!! …
 
.
 
And, so
when
i heard “him” in the scene
say
:
«…
“this” is a house
of prayer
and
you have turned it into
a den of thieves
…»
 
it occured to me
that
 
“… ‘this’ House ..”
 
is
 
«OUR eARTh»
 
and, that
 
“… of “prayer” …”
 
is
 
«OUR ‘i am’ CONSECRATED LIFE»
 
.
 
Thusly,
 
when he ended with
 
“… a den of thieves …”
 
i realised
 
that
 
THESE persons that
have taken it upon
themselves
to
“overrule”
and
“over~rule”,
which
ONLY brings
“misery” and “pain”
 
ARE … “thieves”
 
of
 
OUR eARTh,
 
ALL Her creatures
 
and
 
ALL … «BEingNess»
 
.

 

 

Therefore,
 
i simply HAD TO
 
re~place
 
“… HURTING …”
 
with
 
“… thieving from «BEingNess» …”
 
.
 
This is what is meant
 
by
 
“… thieving from «BEingNess» …”
 

 

 

Wish~fully, your question
is resolved, Dearest.
 
.

 

Again,
 
Grateful & Great~Full
 
for your question.
 
.
 
ALL WAYS & “always”

.

 

 

Take Care With Your Light
 
.
 
#TRUSTinHUMANITY
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.
 
Post Scriptum :
 
please, excuse any “typo”,
“spelling” or “Grammar” mistakes
 
a lot of effort is placed to
NOT disgrace the “frequency”
of … “wordings”
 
nevertheless,
 
have not yet gone to “sleep”,
as i wished not to leave
“your question” … “UNattended”
and,
not “complete the day properly”,
 
and so,
 
am quite “aware” that
there may be some ?
 
Will be applying
a further … “attention”
when i … return …
 
^_^ ( ) ^_^ … ….

.

Rousseau - the first man who, having fenced in a piece of land, said -this is mine- and found people naive enough to believe him, was the true founder of civil society...

.

.

.

– … ok thanks. Is English your first language ?


.

.

.

Elbert Hubbard - i would rather be able to appreciate things i cannot have, than to have thngs am not able to appreciate.

.
.
.

 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ
 
[ Ellenic “parakaló”,
literally
“pará”, as in “being parallel”
+
“kaló”, with an “ω” ( “oméga” )
ending to denote “verb, first person”
= “call”
 
“parallel calling” = “you are welcome” ]
 
and,
 
no, “English”
is not my “mother tongue”.
 
.
 
my BirthPlace is Cyprus
 
an over 10,000 years
( civilisation )
Mediterranean island
 
i am EllenoPhone
 
AND
 
my mother tongue
 
is “Cyprus dialect”
 
the most “ancient form”
of … «Ellenic»
( wrongly known as “Greek” )
 
.
 
[ Ellenic “phone”,
ΦΩΝΗ , ( pronounced “phoné” )
= “VOICE”
 
e.g.
 
ΜΕΓΑΦΩΝΟ , “megaphone”
“méga” = “big”
 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ , “microphone”
“mikró” = “small”
 
ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟ , “grammophone”
“grammé” , “grámma”
= “line” , “letter”
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ , “telephone”
“telé” = “afar” ]
 
.
 
.. ( ) … ….
 
.

- ... Πέτρα του Ρωμιοῦ ... -

~ BirthPlace of Aphrodite.And,

in being vigilant,
am returning to
“my” ORIGINAL “comment” …

Dearest
,
the “person”
you are “promoting” here
in this post,
is
NOT of … «TRUTH»
and,
therefore,
NOT of … «LIGHT»

.

Take Care With Your Light

.

( )

.

@Rev. Tr. Alexia Christodoulou
( @ale3iA.5 penteleón de aRcturi )
~} @awnidea5 {~

.

[ * Learners’ Channel
* ΣύνΠόσιο Ψυχῆς – Symposium of Psyche
* Anosio Poetico
* @COnVERSE.SYNzetesis
ΣυνΑδελφοσύνη ΣυνΟδοιπορία ΣυνΖήτησις-CompanionShip CoJourneying COnVerse
* Chevalieuse de Faeinoterre Elia
* Λεοντόδοντη – Dandelion
* Harmonious Synergy
… etc.,etc. … … ]

.

The following

«i am» sending as a «gift»
to «you»

[ “Medicine Woman”
by Helen Hardin
( «Little Standing Spruce» )
1943 ~ 1984 ]

.

Helen Hardin - Medicine Woman -760x1035

“Medicine Woman” by Helen Hardin ( «Little Standing Spruce» ) 1943 ~ 1984.

.

.

– … ok, thank you   | namaste hands | | atoms or stars revolving | | double heart big&small |

 .

.

Rainer Maria Rilke - Live the questions now

..

«ΜοιρΑΣΜΑΤΑ» , 2021.02.08

.

ΑΓΑΠΗ Α-ΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ εἶναι τρεις λέξεις που σημαῖνουν το ἲδιο και καμία δεν δύναται να ὓπάρχει χωρίς την ἂλλη παροῦσα . beautiful with stringing lights

.

. . .

«…
Τό ξέρω πως
δεν θα Με πιστέψεις,
ἀλλά,
ἡ ὑψηλότερη μορφή
του Ἀνθρώπινου Κάλλιστου
εἶναι
το ἑρωτεῖν
ἐαυτόν και ἂλλους.
…»
~ Σωκράτης

[ “ἑρωτεὶν” =
να ἐρωτᾶς,
να ἀμφισβητεῖς,
να ἐξετάΖεις ]

και ναι,

ἒχει να κάνει
με τον «ΕΡΩΤΑ»

καθῶς

«ἓρωτας» εἶναι

“ἡ ΕΝέργεια του σύνΠΑΝτος”
ὣς …
ἡ «ὑπόΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ»

( και ὂχι “σαρκικές ἀ~νοησίες” ! )

ὃπου

… ΖΩΝΤΑΣ ( τη ζωῆ ) …

… ΕΝπειριΟΝωντας …

ἐπι~γνώσκεται

ἡ ΦΙΛΙΑ ( = ἡ ΑΓΑΠΗ )

δηλαδῆ,

«ἡ ΕΝέργεια του σύνΠΑΝτός»
ὣς …
ἡ «ΖΩΗΣ Α~ΛΗΘΕΙΑ»

.

Τα «ΟΡΑΜΑΤΑ»
και, τα
«Ἀστρικά» Μας ταξίδια,

εἶναι

στο … Α~ΠΕΙΡΟ … του
… «ΧΡΟΝΟ~ΧΩΡΟΥ» …

οἱ … καθαρότερες
«ματιές» Μας
προς

την … «Α~ΛΗΘΕΙΑ»

.

ΟΜΟΡΦΑ ὣς ΕΣΥ
τα ὁράματά Σου,
Maria !

.

ΕΥγνωμονοιῶ
το μοίρασμά Σου !

.

Σε … «φιλῶ»

.

^_^ ( ) ^_^ … ….

.

.

.

 

«BEing HEARD» when “NOT listened to” , 2021.02.08

.

LOVE-TRUTH-FREEDOM are 3 words that mean the same and none may exist without the other present


.

@Alexia.Christodoulou11 is with @Alexia Penteleón


.

. . .


“… 
@Ozark Mountain Publishing, Inc.
@Alexia.Christodoulou11
not sure what this is about or what it has to do with the UFO Conference. Please feel free to contact us at info@ozarkmt.com if you have concerns.
…”

.


Commentary with reference to

.


“…

When
@Dolores Cannon ‘s page 

( Dolores Cannon being
a major mentor / teacher of mine )

“blocks” you from
… “Liking” …
… “Commenting” … Guess “free speech / expression”
does not “belong”
in
… “personalised” Truth …!

.

And,
to think

i had this “vision”
that
FINALLY
“my” writings
would be appreciated

by

the ONLY “publishing” place
( again, “i” felt would )
@Ozark Mountain Publishing, Inc.

… !!! …

And,
that

@Dolores Cannon page
is the ONLY place
someone like myself
writing … “the stuff” …i am given to share,
would NOT be .. “hanged” for

.

Take Care With Your Light

.

#TRUSTinHUMANITY

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE* «Basic “education on old paradigm”»
( keeps being “up~dated” ) , (2021)

https://awnidea.com/2021/01/31/basic-education-on-old-paradigm-2021-01-30-2/

.
…”

.

And, so … “here” is “my” response …

:

“…Dearest
@Ozark Mountain Publishing, Inc.,

i was «free», till i was NOT
at the
@Dolores Cannon official page.

.

“Your” own response,
replying as “a sovereign person”,

YET

with the “anonymity” of
a “corporation’s legal person”
… IMMUNITY to “hurt” …

does NOT put “us”
in

… an EQUAL
and
of … RESPECT~FULL
«conversation».

.

Which
was precisely
“my point” within “my comment”,
refering to
the official @Dolores Cannon page,

which
@Ozark Mountain Publishing, Inc.
only “exists”
because of the “Dolores Cannon”
… «person’s work» NAME.

.

Which is
“what free movement”
i was “LEFT WITH”
to
… «EXERCISE» …
“my” … «FREE SPEECH»
of … EXpressION …!

.

If “that” is NOT “enough”
for your
“cold, corporate, non~anthropo”
… approach …

to

a … Human «BEing» …
like “myself”,

then

“allow me” to

“associate”

in

“your Court of Judgement”

that

:

the SHIFT

WE aRe experiencing

on OUR eARTh

has “entered a NEW PHASE” of

“Unidentified Flying Objects” 

… «SIGHTINGS» …

that,

is NOT perhaps about

… “shiny OBJECTS” …

BUT

… «VISIONARY PEOPLE» …

THAT

IS IMPERATIVE

«ΤΟ ΒΕ»

… «SEEN» …!

.

With miniscule appreciation
as to
“your” cowardly “passive AGGRESSIVEness”,

“i” re~main

@Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

…”

.

Take Care With Your Light

.

#TRUSTinHUMANITY

NOT “corporate pursuit of profit”

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE 

.

.

.

EllenoPhone «ΕΚ~ΘΕΣΙΑ~ΖΕΙΝ» , 2021.02.04

.

Voltaire - ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ - ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΙΣ ΦΡΙΚΑΛΕΟΤΗΤΕΣ . white scene distant tree

.

<< …

. . .

Ἀγαπημένο «ΕΙΜΑΙ» του “Ἐσύ”
… ΦωτοΑδέλφι …

,
τα λεγόμενα “εν~βόλια”

 
που ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΚΑ
ΒΙΑζονται να διεισδύσουν
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
ἀνά τῳ παγκόσμιῳ,
 
εἶναι
“τεχνολογική
βιο~μηχανική”
( technological bioengineering )
 
με την ὁποῖα
 
ὁ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ DNA
του κυττάρου
μετα~τρέπεται
σε αὐτό
που το “βιο~μηχανεῦουν”
 
.
 
Με ἂλλα λόγια
 
το mRNA “εν~βόλιο”
 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ “ἀδύνατος ἰός”
 
ὃπου
 
το ἈνοσιοΠοιητικό
 
“μαθαῖνει”
 
να ἀντιστέκεται.
 
.
 
Τα mRNA “εν~βόλια”
 
εἶναι
 
“βιο~μηχανία”
 
ἡ ὁποῖα
 
ΕΙΣΧΩΡΕΙ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ
 
τοποθετῶντας
 
τις “ἀλλαγμένες
 
στην κωδικοποίηση DNA”
 
πρωτεἳνες,
 
οἱ ὁποῖες, με τη σειρά τους
 
ΑΛΛΑ~ΖΟΥΝ
 
με αὐτό τον τρόπο
 
τον ΙΔΙΟ τον κώδικα DNA
 
του κυττάρου
 
και,
 
ΚΑΝΟΥΝ
 
το ἲδιο το κύτταρο
 
να ΜΗΝ ἒχει “ἰδέα” πια
 
ὣς προς τη
 
ΦΥΣΙΚΗ του ΕΡΓΑΣΙΑ
 
( ἒχει ἀλλάξει ὁ κώδικας DNA του )
 
και πια
 
πρόκειται να ΕΝ~ΕΡΓΕΙ
 
χωρίς την ΠΥΞΙΔΑ του
 
την ΔΟΣΜΕΝΗ
ΑΠΟ
ΤΗ ΦΥΣΗ
 
.
 
Με την “πρῶτη” εἰσχώρηση
… “ξένου περιεχομένου”
στον ὀργανισμό,
 
το ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟ πια
κύτταρο του ἈνοσιοΠοιητικοῦ,
 
χωρίς τη ΦΥΣΙΚΗ του ΠΥΞΙΔΑ πια
 
ἀλλά με τον μεταλλαγμένο
βιο~μηχανικά “κώδικα” του πια,
 
θα ἀρχίσει να ΕΠΙ~ΤΙΘΕΤΑΙ
 
αὐτό το … “ξένο περιεχόμενο”
 
ΜΟΝΟ που
 
χωρίς τη ΦΥΣΙΚΗ ΠΥΞΙΔΑ πια
στο DNA του
 
ἡ ὁποῖα ΔΕΝ το “ὁδηγεῖ”
στο “ΤΙ” εἶναι
 
ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ … “ξένο”
 
και
 
ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΡΩΤΑ ΑΠ’ ΟΛΑ
 
“ΤΙ” εἶναι “καλό” … “ξένο”
~ ΦΙΛΟ~ΞΕΝΙΑ ~
και
“ΤΙ” “ὂχι καλό, εἰσβολέας”
~ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ~
 
ἀρχίΖΕΙ, λοιπόν, να
 
ΕΠΙ~ΤΙΘΕΤΑΙ
 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ
 
.
 
” ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ “
 
σημαῖνει
 
τα ΙΔΙΑ τα κύτταρα
 
του ΙΔΙΟΥ του ὀργανισμοῦ
 
.
 
Ξεκινᾶ, δηλαδῆ, ἓναν
 
ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟ ΠΟΛΕΜΟ
 
προς
 
ΟΛΑ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
 
του ΙΔΙΟΥ
 
του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
 
και
 
ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ
 
( ΔΕΝ ὑπάρχει ΦΥΣΙΚΗ ΠΥΞΙΔΑ
και ἂ ῥᾶ
ΔΕΝ ὑπάρχουν … “ΦΡΕΝΑ” )
 
μέχρι
 
την ΟΛΙΚΗ ΑΠΟ~ΤΕΛΕΙΩΣΗ
 
ὁλόκληρου του ὀργανισμοῦ
 
.
 
Με λίγα λόγια
 
ξεκινά μια διαδικασία
 
… ἡ “σῆψις”…
 
ἡ ὁποῖα εἶναι ἡ διαδικασία
που ΣΥΝ~ΒΑΙΝΕΙ
στο “ὃχημα ~ ΣΩΜΑ”
ἀφοῦ
… “το ἂτομο” …
ἒχει “περάσει στον θάνατο”
 
με την ὁποῖα
αὐτή διαδικασία
 
ὃλα τα “ΑΠΤΑ ΦΥΣΙΚΑ”
της “ΥΛΗΣ” … “του ἀτόμου”
… ‘κατα~ῥρέουν” …
( σπάζουν, διαλύονται )
 
.
 
ΜΟΝΟ που
 
στην περί~πτωση αὐτή
 
ἡ διαδικασία “ξεκινά”
 
ΧΩΡΙΣ “το ἂτομο”
 
να ΕΧΕΙ … “περάσει στον θάνατο”
 
ἀλλά
 
το “βιῶνει”
ἐνῶ
εἶναι
ἀκόμα “ΖΩΝΤΑΝΟ”
με
το “ΑΠΤΟ της ΥΛΗΣ”
… “ὃχημα ~ ΣΩΜΑ” …
 
.
 
ΔΕΝ πραγματοποιήθηκαν ΠΟΤΕ
tests
σε ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
 
για αὐτά τα mRNA
βιο~μηχανικά ΕΝ~ΒΟΛΙΑ
 
καθῶς
 
ἀκόμα και στα τα λίγα “ζῶα”
που
… “δοκίμαζαν” την … “τεχνολογία”
 
( εἶχαν ξεκινῆσει ἀπό το τέλος
του 20οῦ αἰώνα )
 
ΔΕΝ ὐπῆρχαν ΚΑΘΟΛΟΥ
“σημεῖα” … για … “προχώρημα”
 
.
 
Ὃπως και με ἂλλες
 
“εἰσαγωγές” ΑΦΥΣΙΚΗΣ
τεχνολογικῆς βιο~μηχανίας
 
( βλέπε π.χ. “VIAgra” )
 
ΔΕΝ ἒγιναν ΠΟΤΕ
 
οἱ ἀπαραίτητες μελέτες
 
για τις … “ΕΠΙ~ΠΤΩΣΕΙΣ”
 
ἀπό τη … “χρῆση” …
 
στο “ΕΥΡΥ μέλλον”
 
καθῶς
 
ἡ φαρμακευτική ΒΙΟ~ΜΗΧΑΝΙΑ
 
ΕΙΝΑΙ
 
… “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ” …
 
και
 
ποσῶς ΔΕΝ ἐνδιαφέρεται
για
ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ
ἐκτός ἀπό
 
… το “ΚΕΡΔΟΣ” …
 
.
 
By the way,
 
ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ
 
( “ΑΝΔΡΟ~ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ νόμου
και ΟΧΙ, φυσικά, «ΦΥΣΙΚΟΥ» )
 
οἱ φαρμακευτικές βιομηχανίες
 
ΔΕΝ εἶναι ὑποκυπτόμενες
για
ΚΑΜΙΑ
… “ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ” …
ἀπό
τις … “ἐπι~πτῶσεις”
ΚΑΝΕΝΟΣ
… “εν~βολιου” …
 
( συγκεκριμμένα αὐτή
ἡ … ΑΣΥΛΙΑ … εἶναι
ΔΟΣΜΕΝΗ μόνον ὃσον
ἀφορᾶ … “ΕΝ~ΒΟΛΙΑ” )
 
.
 
Ἂτομα ἂνω το 75 χρόνων,
( εἰδικότερα )
 
και,
 
με την … “φαρμακευτική πρακτική”
των
“πάνω ἀπό μία δόσεων”
 
εἶναι ἡ ΠΙΟ … ΕΠΙ~ΡΡΕΠΗΣ
… “ὁμάδα” της Ἀνθρωπότητας
ἡ ὁποῖα
ΔΕΝ θα ἒχει
την “αὐτο~ἃμυνα” να διασωθεῖ
 
.
 
Τα ΕΠΙ~ΚΡΑΤΟΥΣΑ Μέσα
( … “Μαζικῆς Ἐπί~Κοινωνίας” … )
 
… τηλε~ὃραση, ραδιό~φωνο,
ἐφημερίδες, περιοδικά, ἐκ~δόσεις,
διαδικτυακά μέσα …
 
συν~περι~λαμβανομένων
και
των “ΕΘΝΙΚΩΝ” δικτύων
 
καθῶς
μιλᾶμε για τα “ὡφελήματα”
… “διαφημστικῶν πακέτων” …
 
ΔΕΝ παρ~ουσιά~ΖΟΥΝ
ΠΟΤΕ
“αὐτό”
που εἶναι
… “ἐκτός της ΒΙΟ~ΜΗΧΑΝΙΑΣ” …
το
… “ΜΟΝΟ~ΠΑΤΙ” …
 
( βλέπε “τράπεζες”, “φαρμακευτικές”,
“ἐκ~παίδευση”, “τροφο~δοσία”,
“ψυχ~ἀγωγία”, “πνευματο~λογία”,
“νομιμο~ποιήσεις”, “ἀπολυταρχισμό”
κλπ, κλπ, κλπ, κλπ … )
 
.
 
ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΑΣ ΝΟΜΟΙ
 
ΚΑΤΑ~ΠΑΤΟΥΝΤΑΙ
 
.
 
ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
 
ΑΠΟ ΤΟ … «ΓΕΓΩ~ΝΟΣ»
ΚΑΙ ΜΟΝΟ
 
ΟΤΙ
 
… «ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΜΕ»
 
ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ «ΓΗ»
 
ΕΙΝΑΙ
 
Η … «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» …
 
ΑΝΑ~ΠΝΟΗΣ, ΦΩΝΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ, ΜΟΧΘΟΥ,
ΣΥΝ~ΕΥ~ΡΕΣΗΣ, ΦΙΛ~ΑΡΜΟΝΙΑΣ, ΑΓΚΑΛΙΑ~ΖΕΙΝ
 
για … προς … ἀπό … ΕΝ …
 
την … Α~ΛΗΘΕΙΑ …
 
… της «ΖΩΗ» ΜΑΣ …
 
.
 
ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ
 
και
 
ΕΧΟΥΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
 
.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Η ΟΜΟΡΦΗ
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ
 
Η Α~ΦΘΟΝΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ
 
.
 
#TRUSTinHUMANITY
 
NOT “corporate pursuit of profit”
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.

 

Bastiat -ΜΠΑΣΤΙΑΤ- ΟΤΑΝ Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΟΜΙΛΟ ΑΝΔΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΡΟΔΟ ΧΡΟΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ ΕΝΚΡΙΝΕΙ, ΗΘΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΟΞΑΖΕΙ

.
… >>
~ @Rev. Tr. Alexia Christodoulou 
( @ale3iA.5 penteleón de aRcturi )
~} @awnidea5 {~

.

<< …
. . .
 
«…
Ἐκεῖνοι που μποροῦν να Σε κάνουν
να πιστεῦεις παραλογισμούς,
μποροῦν να Σε κάνουν
να διαπράττεις φρικαλεότητες.
…»
~ Βολταῖρος
 
.
 
Take Care With Your Light
 
.
 
#TRUSTinHUMANITY
 
NOT “corporate pursuit of profit”
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.
 
for further contemplation …
 
* “WAKE UP CALL”
( posted yesterday 2021.02.05 )
 
World Freedom Alliance
 
World Doctors Alliance
 
 
.
 
* “The New Normal”
by happen.network
posted mid January 2021
 
the 4th industrial “revolution”
and the “great reset”
 
 
.
 
* «Basic “education on
the old paradigm”»
 
.
Ellenophone
* «ΤΡΙΑ~ΚΗΡΥΞΗ»
 
.
* «ΕΚ~ΘΕΣΙΑ~ΖΕΙΝ»
 
 
.
… >>
~ @Rev. Tr. Alexia Christodoulou
( @ale3iA.5 penteleón de aRcturi )
~} @awnidea5 {~
 
.

.

EllenoPhone «ΤριαΚήρυξη» , 2021.02.02

.

 

.

<< …
. . .

Ἀγαπημένο «ΕΙΜΑΙ» του “Ἐσύ”
… ΦωτοΑδέλφι …

,

Ἐγκλήματα κατά

της Ἀνθρωπότητας
 
ἡ “διακύρηξη”
και “ἐκτέλεση”
ἐδῶ και ἓνα χρόνο,
ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΚΟΥ
καθεστῶτος
 
ἀνά τῳ ΠΑΓΚΟΣΜΙῼ.
 
.
 
Περαιτέρῳ,
το ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
της Ἀνθρωπότητας
με την ΑΝΟΜΗ
κατανομή,
μετατροπογόνων
κωδικοποίησις mRNA
“εἰσχωρήσεων”,
 
( τα ὁποια
μετατρέπουν
το ἈνοσιοΠοιητικό
ἀνθρώπινο σύστημα
σε “αὐτο~σκοτωματική
μηχανή” )
 
ΜΑΣ προ~τρέπει
στην ΑΜΕΣΗ
“ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΥΠΑΚΟΗ”
για
την ΕΠΙ~ΒΙΩΣΗ
του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
 
.
 
οἰ ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ
ΥΠΕΡ~ΕΧΟΥΝ
των “ἀνδροκρατούμενων”
 
.
 
«…
ἡ ΙΑΣΙΣ του “ΕΙΜΑΙ” ΜΑΣ
χρῆΖΕΙ προτεραιότητας
της ὑγείας του ‘ἐγῶ’
…»
 
.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Η ΟΜΟΡΦΗ
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ
 
Η ΑΦΘΟΝΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ
 
.
 
#TRUSTinHUMANITY
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.
 
Ὑστερόγραφο :
 
* World Doctors Alliance
 
 
* World Freedom Alliance
 
 
* “The New Normal”
ντοκυμαντέρ
του Ἰανουρίου 2021
για την 4η Βιομηχανική
“ἐπανάσταση” και
τη χειραγώγηση
των μέτρων που βιώνουμε
 
 
.
 
* «Basic “education on
the old paradigm”»
παραχωρεῖ πληροφορίες
ὣς προς την κατα~νόηση
του ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟΥ
“παλαιοῦ παραδείγματος”
στον κόσμο ΜΑΣ
 
 
* “Universal Declaration of Human Rights”
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ του 1948
( ΥΠΕΡΕΧΟΝΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ )
οὓτως ὣστε
να ΜΗΝ εἲχαμε την ἐπαν~άληψη
των ἀποτρόπαιων
του 2ου ἀνοικτά φασιστικοῦ
παγκοσμίου πολέμου
 
 
.
 
«ΕΧΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΕΥΘΗΝΗ
και
ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ»
 
.
 
ΕΥγνωμόνοια
 
.
… >>
~ @Rev. Tr. Alexia Christodoulou
( @ale3iA.5 penteleón de aRcturi )
~} @awnidea5 {~


.

<< …
. . .
 
«…
Ἐκεῖνοι που μποροῦν να Σε κάνουν
να πιστεῦεις παραλογισμούς,
μποροῦν να Σε κάνουν
να διαπράττεις φρικαλεότητες.
…»
~ Βολταῖρος
 
.
 
Take Care With Your Light
 
.
 
#TRUSTinHUMANITY
 
NOT “corporate pursuit of profit”
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.
 
for further contemplation …
 
* “WAKE UP CALL”
( posted yesterday 2021.02.05 )
 
World Freedom Alliance
 
World Doctors Alliance
 
 
.
 
* “The New Normal”
by happen.network
posted mid January 2021
 
the 4th industrial “revolution”
and the “great reset”
 
 
.
 
* «Basic “education on
the old paradigm”»
 
.
Ellenophone
* «ΤΡΙΑ~ΚΗΡΥΞΗ»
 
.
* «ΕΚ~ΘΕΣΙΑ~ΖΕΙΝ»
 
 
.
… >>
~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou
( ale3iA.5 penteleón de aRcturi )
~} awnidea5 {~
 
.

 

.

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

<< …

If You want to go fast, go alone. If You want to go far, go together.

 

. . .

Dearest «i am» of “You”
… PhotoAdélphi …

 

,

 

the word … “idiot”

 

derives from
the Ellenophone word
«ΙΔΙΩΤΗΣ»

 

that is

“the person who owns
private property”

as in

“NOT SHARING
the Earth and Her fruits”

.

Rousseau - the first man who, having fenced in a piece of land, said -this is mine- and found people naive enough to believe him, was the true founder of civil society...

.

 

first of all,
 
i wish to apologise
 
as
 
your shouting out
about “abortion”
as you are,
 
resorted me to take you
as
 
one of those “persons”
that
demand to dictate
how women are to be
with their own bodies,

 

This is NOT public property. Decisions regarding this are mine and ONLY mine to make - abortion -patriarchy

 

 
hence,

 

the Kamala Harris “questioning”

 

https://www.youtube.com/watch?v=b6g-zycRv8Q

 

. … .

and, also, as by “the way”,

the above “Kamala Harris”
… “example” … to be “furthered”

in case you want to “engage”
with some more
“bull~shift”
about … “trans~women” too, 
“fighting for them” here,

let me spare you
some
“huffing anf puffing” …

it is … “transwomen”
that are the “final solution”
for hard core “misogynists”,
like the “eugenicists” are

all meant to
“exterminate”
… «FEMALE~NESS» …

BUT,

“money bying”,
“surgically MAN~made”
“cut~out DICKS”,

do
NOT “make~up”

a
«FEMALE»

NOR,

HER UNIQUE ABILITY

to
ORGASM

through

THE ONLY ORGAN
in the known UNIVERSE

that EXISTS
ONLY

for
the PERCEPTION

and

FUNCTIONS ONLY

for
the SENSATION

of
ECSTASY, ORGASM

.

there is ONLY
… «admiration» …
to be offered …!

.

HowEver,
the “dis~eased” ones
only “envy”
and want to
“destroy”,
that which “they”
are INCAPABLE to
“grasp”
and simply,
“be in awe” of …

hence,

the … “final solution” for
… “misogyny” …

by,
“male superioty syndrome”
… jerks ( or wankers ) …

and, finally,
… “trans~surgical” …
psychopaths …!

.

i ALWAYS thought
that most “Males”

ACTuALLY

look
equally,
if not even “better”
sometimes

( as ofcourse is, the “vice~versa” ),

as
what is called “TRANSVESTITISM”

than,
“women” playing “the role”.

.

«NATURAL LAW»
of
«Light~Full»
«BEing~Ness»

is NEVER to BE
“blown out”
by
… “shadows” …

.

«ΘΗΛΥ~Ness»
could NEVER be “erased”

and,

«GOOD MEN»
aRe NOT to «BE»
EVER … “extinct” …

NO MATTER “what”
THEY might … “wear” …!

.

Sheila Jeffreys - female pronoun an honorific term sex caste survive subordination transgendered men cant occupy such position

.

 

.

second first of all

 
i BElive
“you”,
along side all of us quite honestly,
have
 
a very, very false notion
of “what taxes are”
 
and,
 
at the same time
have
NO idea
 
that
“taxes”
are IN FACT
 
the state
charging
“the people”
to pay
THE DEBT
of
THE LOANS
the state
has,
 
be~cause
… “money” …
is
a “PRIVATE” … “issue”
 
and,
 
“FEDERAL”
and/or
“CENTRAL”
banks that
… “issue money” …
do NOT belong
to “the state”
 
( of ANY “country” in FACT )
 
and
 
ARE “PRIVATELY OWNED”
 

 

Rothschild - i care not -Apolytarchismos

.

 
“Taxes”
are
… UN~Constitutional …
 
in
ANY
true … “Democracy”
 
.

 

Andrew jackson - funds-of-the-bank-to-speculate

.

[ Note :

 
a “comedic”,
still totally misogynistic,
little explanation
of the above, is available
in the animation entitled
 
* “The American Dream” (2011)
 
part 1 ( 15 minutes )
 
 
part 2 (another 15 minutes)
 
 
.

 

 

Investment Bankers Code Committee, 1933-1934 - To for -Hardiman-qM- congradulations and best wishes from the Griswold family

Investment Bankers Code Committee, 1933-1934 – signing underneath : To for Hardiman – congradulations and best wishes from the Griswold family

.

 
A more “serious” explanation
is given in
 
* “Century of Enslavement
~ The History of the Federal Reserve” (2014)
 
 
since
 
the best “serious” look
into
this … VERY old
plundering practice

 

* “The Money Masters” (1996)

the ORIGINAL version of which
is ACTuALLY nowhere to be found anymore

( which “original”  is
OVER 6 hours long,
and which, “i” HAVE watched
and bookmarked “then” )

It is “now presented” as
a “3 and half hour” film

( and even “sold” as such )

[ Note :
the same “practice” implemented on
Franco Zefirelli’s
“Jesus of Nazareth” (1977)
which is ACTuALLY
OVER 9 hours long
as it was made as
a TV series,
and HAVE watched myself, over
TV broadcasts on Easter
for years, as a child

it is “now presented” as
an over 6 hour film
( and, of~course “sold” as such ). ]

The following is
the “fuller” version i could find
of just over 4 hours, and it is
“ending” just as chapter 6 begins
entitled : “The Bank of England”

 

Henry Ford - people of nation do not understand banking monetary system otherwise revolution tomorrow morning

 

.

 

 
Likewise,
 
* “This is NOT a Coup” (2016)
gives
the “European version”
of
the … latest
“financial enslavement”
of
“punta”
of the European citizens
 
[ “punta” = “the financial
overturn of freedom to
a dictatorship” ]
 
 
 
Seferis - Every man of action has a strong dose of egoism pride hardness and cunning but all those things will be regarded as high qualities if he can make them the means to achieve great ends.

real name “Seferiadis”, the truest Alkiviadian and Machiavellian politician of Ellas – escorted the “inported bavarian royals” of Greece to Africa during the “occupation by NAZIs”, and later was the “official attaché” of Greece in Britain during the “talks” for the Cyprus indepence, which got him a Nobel Literature blood~money prize just ONE MONTH before the “Christmas present” of “the green line” was first established in Cyprus, deviding the island in two.

.

Probably a good “spot”
to
present

a less known film

by director
of “Zorba, the Greek”
and “Electra”

Michael Cacoyiannis’s
* “Attila ’74 ~ The Rape of Cyprus” (1975)
:
https://vimeo.com/72538143

.

Henry Kissinger - about Ellas Greece - addressing businessmen in Washington D.C., 1973 - patriarchy propaganda domination over native people - black.

.

“war” is NOT necessarily with … “lead bullets” …

 

.
.

*  a “parody” video entitled
“DOGMA$”
:
https://www.youtube.com/watch?v=2dLBO2sM8OM

.
.

.

 

Kissinger - war is ...

~ Henry Kissinger ( the Nobel PEACE Prize Winner of 1973 )

 

.

 

Also, in FACT
 
it is an excellent opportunity
to suggest watching
 
* “The Corporation” (2003)
which is
a brilliant thorough look
to
the actual enabling “birth of”,
the “psychopath profile”,
and
“end game” of … “the Corporation”
 
https://www.youtube.com/watch?v=zpQYsk-8dWg . ]

 

.

Voltaire - those who can make You BElive absurities, can make You commit atrocities

.

and, 

… on how
war on humanity
is
implemented without
“military” assistance … 

* “CataStroika” (2013)

.

Voltaire - comfort of th rich depends upon an abundant supply of the poor

.

in addition,

suggesting you keep “check” with 
Brand New Tube channel

* «Oracle Films»

https://brandnewtube.com/@OracleFilms

.

Henry David Thoreau - If... the machine of government... is of such a nature that it requires You to be the agent of injustice to another, then, I say, break the law. C18th lettering

 

 
.

 

the word “idiot”

.

.

third first of all
 
it is incomprehensible
to myself
to be
witnessing a “panic attack”
from youself
in reference to
… “the other” …! 

 

.

African saying - We are people because of other people

 
.
 
«…
No culture can live
if it attempts to be
exclusive
…»
~ Mahatma Gandhi
 
.

 

African proverb - When there is no enemy within, the enemies outside cannot hurt you. blue headress

 

World Freedom Alliance . org

«…
The World Freedom Alliance aims
to facilitate
an open platform
to promote
Freedom
in all its forms
Worldwide
and
to unite people
around the world,
and
to provide information
and share
best practice
between countries.

We aim to ensure
our cherished
fundamental Freedoms,
as outlined in the WFA Charter,
are restored
and
maintained.

Together,
we can unite in strength,
to promote Freedom,
inspire Courage
and give Hope
in these times,
please join us!
…»

https://worldfreedomalliance.org/

.

* “WAKE UP CALL
( 5th of February, 2021 )

“…
The World Freedom Alliance gathers
in Copenhagen, Denmark
to bring together the world’s
most prolific freedom-fighters.

Documentary features
the latest comments from
Andrew Kaufman, Catherin Austin Fitts,
Dolores Cahill and many other members
of the WFA in 2021.

Film produced by Oracle Films.
Share and share alike.
Not for distribution on monetised channels.
…”

.

a pseudo non~censoring “Brand New Tube” link
here

https://brandnewtube.com/watch/wake-up-call-covid-19-documentary-world-freedom-alliance-copenhagen_W8lovFZazi8y2JP.html

a pseudo non~monetary gaining “Odysee” link
here
:
https://odysee.com/@OracleFilms:1/Wakeupcall:f

a pseudo non~”white supremacy, male superiority syndrome”
( “by proxy” too ) “bitChute” link
here
:
https://www.bitchute.com/video/CsOMOXwEhyAq/

.

Chinese proverb - When the Winds of Change Blow, some people build walls, others build WindMills.

.

OUR «home»

is the planet Earth

OUR «family»

is Humanity

and

ALL «LIFE»

on Earth and beyond