… #of Ἣλεκτρον …

. . .

.

Amber - Ember - Electron - ΗΛΕΚΤΡΟΝ-Ἣλεκτρον - Surge - Sphere of Charge

.

.

.
.

~ Ἣλέκτρον ~

με ἡλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

συμφιλίωσα τον κόσμο μου “στο μέτρο”
{ symfilíosa ton kósmo mou “sto métro” }
[ i reconciled my world “to measure~ment” ]

στην «ἀγάπη» τη ζωῆ μου ἀναθέτω
{ steen «aghápee» tee zoée mou anathéto }
[ to «love», my life i commend to ]

ἒνας κίνδυνος σ’ ἀπόσταση ἀναπνοῆς
{ énas kíndynos s’ apóstasee anapnoeés }
[ a danger, at a distance breath (*breath’s distance) ]

με ἣλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

ἀναστάτωσα το “εἶναι” μου και φεῦγω
{ anastátosa to “einae” mou ke févgo }
[ i disrupted my “is” and i leave ]

ἓνα ὃραμα γεννιέται και το “βλέπω”
{ éna órama yeniétae ke to “vlépo” }
[ a vision is born and i “see” it ]

να περνάει ἀπό το χάος στην αὐγή
{ na pernáei apó to cháos steen avgeé }
[ passing from chaos to dawn ]

.

με ἣλἐκτρον, ἣλέκτρον
{ me eeléktron, eeléktron }
[ with electron, electron ]

ἐπαφή ἀναζητᾶμε
{ epafeé anazeetáme }
[ contact we seek ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

στο βαθύ το μπλε περνάμε
{ sto vathí to mplé pernáme }
[ (with)in the deep blue we “pass” (“cross”, “go through”, “fare”) ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

με ἣλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

μ’ ἓνα φόβο ὃταν ξυπνᾶμε
{ m’ éna phóvo ótan xipnáme }
[ with a fear when we awake ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

στο ζεστό φιλί το ξεπερνᾶμε
{ sto zestó philí to xepernáme }
[ (with)in (the) warm kiss, we “get over” (“transcend”, surpass”) it ]

.

με ἣλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

περιμένω την “ἐπόμενή” μου μέρα
{ periméno teen “epómeneé” mou méra }
[ i await for my “next” day ]

να με πάει λίγο ἀκόμη παραπέρα
{ na me páei ligho akómee párapéra }
[ to take me a little more (along~further) further along ]

νά ‘χω «Λόγο» που πιστεῦω στη “στιγμή”
{ ná ‘cho «Lógho» pou pistévo stee “stigmeé” }
[ to have a «Logos» that i BElive in “the moment” ]

με ἣλέκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

συμφιλίωσα το “χρόνο” στην καρδιά μου
{ symfilíosa to “chróno” steen kardiá mou }
[ i reconciled “time” (with)in my heart ]

κι ἀπό τότε ἀκολουθώ τα ὂνειρά μου
{ ki apó tóte akolouthó ta óneirá mou }
[ and since then, i follow my dreams ]

σαν τα “βλέπω” να μιλάνε στην βροχή
{ san ta “vlépo” na miláne steen vrochí }
[ as i “see” (“watch”, “look”) at them speaking with ~ in the rain ]

.

με ἣλἐκτρον, ἣλέκτρον
{ me eeléktron, eeléktron }
[ with electron, electron ]

ἐπαφή ἀναζητᾶμε
{ epafeé anazeetáme }
[ contact we seek ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

στο βαθύ το μπλε περνάμε
{ sto vathí to mplé pernáme }
[ (with)in the deep blue we “pass” (“cross”, “go through”, “fare”) ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

μ’ ἓνα φόβο ὃταν ξυπνᾶμε
{ m’ éna phóvo ótan xipnáme }
[ with a fear when we awake ]

με ἣλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

στο ζεστό φιλί το ξεπερνᾶμε
{ sto zestó philí to xepernáme }
[ (with)in (the) warm kiss, we “get over” (“transcend”, surpass”) it ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

στο βαθύ το μπλε
{ sto vathí to mplé }
[ (with)in the deep blue ]

στο βαθύ το μπλε …
{ sto vathí to mplé … }
[ (with)in the deep blue … ]

.

.

under water shining light over

.

.

“Truth bΕ ….. “

. . .

.

.

.

Adrienne Rich - the moment of change is the only poem

.
.

“Nice Lady”

.
.

Adrienne Rich - about truth told by women

.
.

“The Radiant Child”

.
.

Adrienne Rich - art means nothing if simply decorates dinner table of power which holds it hostage

.
.

Nina Simone ~ ~ «a Light~Worker» in~deed, who
wished & strived for «OUR Better~meant» ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work”
or, just “a constructed narrative” ?)

.
.

Adrienne Rich - the serious revolutionary like the serious artist cant afford to lead sentimental or self-deceiving life

.
.

Yoko Ono ~ «an ARTisT» in~deed, who
wishes & strives for the «Better~meant of Humanity» ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work”
or, just “a constructed narrative” ?)

.
.

Adrienne Rich - SHE as her sons have seen her - the mother in patriarchy controlling erotic castrating... exists only to nourish her son

.
.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Hilma af Klint ~ was considered “crazy” by
“WSMSS” including “by proxy” and
her enormity of work had been “hidden”
for over a century ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work” ?)

.
.

Adrienne Rich - sexist grammar burns into female brains that we are variables antrocentric thinking solipsistic tunnel-vission - patriarchy propaganda

.
.

Alice Guy Blaché ~ created “Fiction” in cinematography
and “was” NEVER truly “celebrated” for
the greatest achievement in this art ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work” ?)

.
.

Adrienne Rich - lying -blackboard design

.
.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Miné Okubo ~ author & artist ~ Citizen 13660 ~
depicting & describing “INTERNment”
during the Openly Fascist World War II ~
the directness of “retained humanity” ~
was “copied” and “misappropriated”
by “WSMSS”, including “by proxy” ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work”?)

.
.

.
.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Alexandra David ~ great explorer ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work”?)

.
.

adrienne-rich-most-important-thing-one-woman-can-do-for-another-is-illuminate-expand-her-sense-of-actual-possibilities

.
.

Cecilia Helena Payne Gaposchkin – great discoverer ~
“Hydrogen”, the literal No.1, sub~stance of our “uniVerse”,
was “discovered” under “science” by her ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work” ?)

.
.

adrienne-rich-the-belief-that-established-science-and-schoraship-which-have-so-relentlessly-excluded-women-from-their-making

.
.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Rose McGowan ~ «a BRAVE one» in~deed, who
wishes & strives for «Humanity’s Better~meant» ~
(were “you” ever “exposed” to “HER work”
or, just “a constructed narrative” ?)

.
.

adrienne-rich-women-have-been-driven-mad-gaslighted

.

.

*

.

.

… of #metaMORPHOSIS …

. . .

.

.
.

Dearest «i am» of “You” …

«i am» seemingly
w i t h ~ i n
“this”
… «i n ~ B E t w e e n» …
“worlds” …

… “worlds” of
NOT … “ANY” more …
and,
… NOT … “y e t” …

i BElive
… that
“this”
is … “p r e c i s e l y”
… “THE STAGE” …

«the WORLD, MY world AS a stage»

… “where” and “when” …

… “the caterPILLAR” …
is … “caRrYing through” …
ITS
… «ΜΕΤΑ~ΜΟΡΦΩΣΙΣ» …

[ Ellenophone «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ»
ΜΕΤΑ + ΜΟΡΦΩΣΙΣ > ΜΟΡΦΗ
> “metá” + “mórphosis” < “morpheé”
> “after” + “learning” < “form” , “contour”
= “meta~morphosis” ]

“where” and “when”

… «ΜΝΗΜΟ~ΣΥΝ~Η» …

[ Ellenophone ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ
ΜΝΗΜΗ < ΜΝΗΜΕΙΟ < ΜΝΑΩΜΑΙ
> “mnéme” < “mnemeío” < “mnΑΩmai”
+
Ο
+
ΣΥΝ
> “syn”
+
Η
> “keepsake” < “monument” < “making love”
+
“of eARThbound”
+
“plus”
+
“of SUN ~ ΘΗΛΥ (ee) graduation”
=
“MNEMOSYNE” ]

and
NOT “memory”

«RE~memBErancE»
and, NOT … “reTENTION” …

of

… «Α~ΛΗΘΕΙΑ» …

[ Ellenophone ΑΛΗΘΕΙΑ
“A” ΣΤΕΡΗΤΙΚΟ + ΛΗΘΗ
> “α” steritikó + “léthe” , “líthi”
> deprivative “α” + “oblivion” … ]

“that which is NOT of obliVion”
=
TRUTH

and,
NOT a … “r e a l i T y”

the stage
“where” and “when”

the ΘΕΑΤΡΟN … «PLAY»

[ Ellenophone «ΘΕΑΤΡΟΝ»
“the place where”
the Passive Voice verb
«ΘΕΑΣΘΑΙ» ῥῆμα, Παθητικῆς Φωνῆς
“occurs”
=
“to be of BEhold” ]

and
NOT a “screening … show”

IS
… BE~coming …

«to BE»

.
.

There is nothing in a caterpillar that tells you it is going to be a butterfly . caterpillar on a leaf predominant green-yellow

.

.

*

.

.

the “Ὠριγένης ὁ Ἀδαμάντιος” ‘i am’ …

. . .

.

Origen - Ὠριγένης ὁ Ἀδαμάντιος

.
.

«Ὠριγένης ὁ Ἀδαμάντιος» 

* «ΩΡΙΓΕΝΗΣ»

> Ellenophone «ὯΡΟΣ» + «ΓΕΝΟΣ» >
> “Horus” + “lineage”, “genealogy”, “born”
= “of Horus child, genealogy born”

* cognomen : «ὁ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ»    

> derives from
Ellenophone «ΑΔΑΜΑΣ ~ ἀδάμας» 
= “un~alter~able” , “un~break~able” , “un~conquer~able” , “diamond” 
“ADAMANT”

.

.

.

.

.

.

“The Cosmic Gardener … EN τῃ ΤΡΙ~ΟΔΙΑ of the #evolvingSPIRAL …”

. . .

.

2021.12.23-24 05.06am ... one,s own private Aida-Hoe ...

.

.

.

.

.

The Orphic Hymn to AEkate – ( hEKATE ) –

.

Orphic Hymn to AEkate - ( hEKATE ) - in Anglophone

.

ΕΚΑΤΗ ~

.

.

our feeblest contemplations of the Cosmos stir us - Carl Sagan
“… our feeblest contemplations of the Cosmos, stir us…” ~ Carl Sagan

.

.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

.

“AIDA” by G. Verdi ~
(Huston Grand Opera, 1987)
[Anglophone subtitles]

.

.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

.

“… do not be afraid, and You will find me …”

. . .

.

2021.12.22-23 . 03.22am - the cocoon process is ending its completion ...

.

.

~ Erotikó (Love Ode) ~

and, should You be born at one moment
another one, when i shall no longer exist
do not be afraid
and You will find me either as a star
when alone You walk the frozen night
or in the eyes of a child that will pass You by
or in the flame of a candle that You will hold
as You traverse the dark forest …

beCause high~up in the sky where the stars reside
gather all the poets
and the lovers smoke silently green leaves
they chew gold~dust, they leap the rivers
and they await
for the constellations to swoon and to faint
to fall into your sleep
to become a sigh upon the edge of your lips
to awake You and for You to see from your window

my face bright
forming (a) constellation
smiling at You
and whispering to You
Good Night

~ Manos Hadjidakis

.
.

.

.

“Claire de Lune …”

.

.

reSUMing … “ofCourse” …

. . .

[…]

“prostitutes”, or “mercenaries”
ONLY “appeared”
upon the “establishment” of
the obsolete “old paradigm”

the illusion
of
ONLY “2 options”,
the “duality & separation”
of
“devide et impera”

.

in “the power of 2”,
( “cubed” )
“reality”
is “boxed~in”

whether one “thinks”
outside “the box”
is quite irrelevant

as “the box” can
only “exist”
in
“the mind”,
any~way !

.

ΣΥΝΠΑΝ

[ Ellenophone ΣΥΝ + ΠΑΝ
“plus” + “all”
= uniVerse ]

is about in
the «power» of «3»
( “coned” )

which is
the «ALL ONE»
… «EVOLVING SPIRAL» …

.

«The Divine»
is not “of this world”

… as «we», as “well” …

.

… «we» aRe in this world

not “of this world” …

.

“mercenary”, “prostitute”, is “a category”

“ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ” … “an accusation”

and,

as the word “denotes”,

[ Ellenophone ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
~ ΚΑΤΑ + ΑΓΟΡΑ ( ΑΓΟΡΕΥΕΙΝ ) ]

a “category”,
IS “based” on
[ ΚΑΤΑ ]
“put down” , “offence”
+
[ ΑΓΟΡΑ ( ΑΓΟΡΕΥΕΙΝ ) ]
“the market” ( “the forming of opinion” )

.

both these “frequencies”
[ ΚΑΤΑ + ΑΓΟΡΑ (ΑΓΟΡΕΥΕΙΝ) ]
are, of the “i” , “the mind”
the “ἐγῶ” , the “ego”
of
the “empire” “reITerATion”
for “INSTITUTIONalisation”

( “institution” : “a consortium established for
a preMEDItated purpose” )

.

WSMSS ANY composition, whether science art knowledge activity manufacturing, produced from -white supremacy male superiority syndrome +by proxy = derivative will-full blindness NEGLIGENCE

.

“You”, are NOT “a category” !

“You”, are NOT a “human DOing” !

.

“You” aRe a «Human BEing» … 

.

and, as “such”

your «am», is

NOT your “i” ( = “doing” )

.

“You” aRe
your «am» ( = «BEing» )

which
may ONLY “exist” in

the “Present Continuous” …

“cease”
from “running” with
a “formulated opinion”
of
“past actions”

“anyone’s” actions … of the “i”

( of “the mind” , the “ἐγῶ” )

… particularly, of “YourSelf’s”

.

“the past”
is
for “hindsight”
towards
… «WISDOM» …

… «see» …
IN
“this”
«here» ~ «now»

the “where”
in
the “present”
( “space~time” )

the «i am» of “You”

WISHES

«to BE»

.

that is «ALL»

.

ALL truly Wise thoughts

.

i vowed to apply my own inventory of experiences to the solving of problems tht affect everyone aboard planet eARTh. -1927, commitment-

.

Basic «learning the New Earth ~ CAENE TRIATHÉQUE» , (keeps being “up~dated”)

.

“your mind”
will NOT “allow”
“You”
… “to «ΒΕ»” …

“it” will “construe” ALL “methods”
“employed”
through “your life’s experiences”
to keep the «am» from
taking “the reigns” of
«YOUR LIFE»

.

“You” are NOT “your mind” !

.

“You” aRe a “sovereign” «BEing» …

.

“this” is not about the “impera” over
a “constructed” … “argument” …
( a “versus” )

in «NATURE»
there is
“NO” “versus”

.

«Α~ΛΗΘΕΙΑ»

[ Ellenophone ΑΛΗΘΕΙΑ
deprivative “α” + “oblivion”
> “that which is NOT of oblivion”
= TRUTH ]

is
about
… «BEing» …
“in tune” 

[…]
.
.

[ from «~ The path to ELchemía» ]

.
.

.

.

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empire’s” establishment

* ELLENOPHONE LEXARITHMOS with reference to “planets” , misappropriation by the Romans for “empire establishment”

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

* a destructive process …

.

.

a destructive process …

. . . 

[…]
she remarked :

– “perhaps, share a saint’s wisdom,
without the ‘military accessories’ in
the image ?!? …”

and smiled broadly, almost giggled !…

the “unbeknownst” to her “USAian
and military trained” co~worker,
took offence, and responded :

– “… are you thanking me
for my services as a veteran ?!! …”

she was startled, as it was
a CO~WORKER that found it necessary
to “take offence” …

her smile wiped forcefully from her face,
she said KNOWINGly :

– “am Thank~Full
for a life
without the discord of blood~shed …”

.

[ from «~ LyVING with a “Y”» ]

.

.

Adyashanti - Enlightment is a destructive process. It has nothing to do with becoming better or being happier. It is the crumbling away of untruth...

.

‘… “ΣΥΝ ~ ΧΩΡΕΣΙΣ” …’ 

.

.

.

“Some things NEVER change!…” ^_^

. . . 

.

K. Gibran - They deem me mad because I will not sell my days for gold, and I deem them mad because they think my days have a price.

~ Khalil Gibran 
absolutely one of «The Prophet»s !

.

.

 

How many people CAN “say” 
that AFTER about “half a century” (!!!), 
their FIRST EVER “love hit” song
which (yes, from probably 2 years of age!) 
“resonated”, as NOTHING “else” … (!!!)
 
… is, STILL, their TOTALLY 
“RELEVANT” hit “song”, that
they «LOVE» … !!! 

Yap ! … «i am» ONE, “such” person !

… and yes, STILL
“left on my (‘ALL 3D ALONE’) own devices”,
and STILL, “dirty”, “in the mud” and
LOVING IT,
beCause,
am STILL,
… «favouring» it … !!! …

ΕΥχαριστῶ +ΠΑΝ, για τη ΣΥΝτροφιά !!!

.

~ Το γουρουνάκι ~  
{ To gourounáki
( The piglet )

– Εἶμαι ἓνα γουρουνάκι 
{ eímae éna gourounáki }
[ am a piglet

βρώμικο πολύ !
{ vrómiko poly !
[ (very much) dirty a lot ! ]

ὃλη μέρα μες στη λάσπη 
{ ólee méra mes stee láspee
[ all day within the mud ]  

γῦρω στην αὐλή !
{ gyro steen avleé !
[ around the yard ! ]

.

– Εἶσαι ἓνα γουρουνάκι 
{ eísae éna gourounáki
[ you are a piglet

βρώμικο πολύ ! 
{ vrómiko poly !
[ (very much) dirty a lot !

ὃλη μέρα μες στη λάσπη 
{ ólee méra mes stee láspee
[ all day within the mud ]

γῦρω στην αὐλή !
{ gyro steen avleé !
[ around the yard ! ]

.

– Εἶμαι τόσο εὐτυχισμένο !
{ eímae tóso eutychisméno ! }
[ am so happy ! ]

Εἶμαι ‘τί παχύ !
{ eímae tí pachy ! }
[ am so fat ! ]

τρῶγω κάθε ‘τί που βρίσκω !
{ trógo káthe tí pou vrísko !
[ i eat every thing that i find ! ]

τρῶγω κάθε ‘τί !
{ trógo káthe tí ! }
[ i eat every thing ! ]

.

– Εἶσαι τόσο εὐτυχισμένο ! 
{ eísae tóso eutychisméno ! }
[ you are so happy ! ]

Εἶσαι ‘τί παχύ ! 
{ eísae tí pachy !
[ you are so fat ! ]

τρῶγεις κάθε ‘τί που βρίσκεις ! 
{ trógeis káthe tí pou vrískeis ! }
[ you eat every thing that you find ! ]

τρῶγεις κάθε ‘τί ! 
{ trógeis káthe tí ! }
[ you eat every thing ! ]

.

– Ὃμως, δεν Με παίζουνε 
{ ómos, den me paezoune }
[ however, they do not play (with) me ]

τ’ ἂλλα ζωάκια 
{ t’ álla zoákia }
[ the other little animals ]

και, το κέφι, χάνω !
{ kae, to kéfi, cháno ! }
[ and, the cheer, i lose ! ]

.

– Μ’ ἀφοῦ Εἶσαι τόσο βρώμικο ! 
{ m’ afoú eísae tóso vrómiko ! }
[ but inasmuch as you are so dirty ! ]

πρέπει να κάνεις μπάνιο !
{ prépei na káneis mpánio !
[ you gotta have a bath ! ]

.

– Ἐγῶ, μπάνιο ;
{ egó, mpánio ? }
[ i, a bath ?

Ποτέ !  Ποτέ !
{ poté ! poté ! }
[ never ! never !

Καλύτερα …
{ kalytera …
[ better … ]

.

Να μείνω, ἓνα γουρουνάκι
{ na meíno éna gourounáki }
[ to stay a piglet ]

βρώμικο πολύ !
{ vrómiko poly ! }
[ (very much) dirty a lot ! ]

ὃλη μέρα μες στη λάσπη 
{ ólee méra mes stee láspee }
[ all day within the mud ]

γῦρω στην αὐλή ! 
{ gyro steen avleé !
[ around the yard ! ]

.

Μεἰνε ἓνα γουρουνάκι
{ meíne éna gourounáki }
[ stay a piglet

βρὠμικο πολύ !
{ vrómiko poly ! }
[ (very much) dirty a lot ! ]

ὃλη μέρα μες στη λάσπη 
{ ólee méra mes stee láspee }
[ all day within the mud ]

γῦρω στην αὐλή !
{ gyro steen avleé ! }
[ around the yard ! ]

.

.

African proverb - Return to old watering holes for more than water., friends and dreams are there to meet you.

… about “pachyderms”, 
and
«Α~ΛΗΘΕΙΑ» … !!! …

.

.

i Am ALETHINE - reCALLing ΑΛΗΘΕΙΑ - that which is not of oblivion - green naive lettering

.

.

“Sign O’ The Times …”

. . .

.

i am of sun - NOT ,,an-option,, - ONLY WILLING hear &amp; speak Α-ΛΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΣ - WITH taking off sunglasses, blinders, maskings INtentION ...
«i am of SUN» . i am NOT “an option” . i am ONLY WILLING to “hear” & “speak” Α~ΛΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΣ , with “taking off” of “sun~glasses, blinders” and any “maskings”, INtentION ! [ from «~ The Hour~Glass Figure» ] ~ ἀλε3ίΑ ( penteleón de aRcturi )
.

.

.

.

“… what SHINES the way …”

. . .

.

it is amazing is it not.QM.EM.EM ... how the-uniVerse points us ,,the way,, ...

.

.

original from “Nina Simone” ‘s
“Here Comes the Sun” album (1971) 

original Music and Lyrics by “George Harrison”
“The Beatles” ‘s, “Abbey Road” album (1969)

( sang “live” at the “Concert for Bagladesh”
at “Madison Square Garden”, in 1971
[ interview : https://www.youtube.com/watch?v=-jbZaWLjsoE ]
~ the ORIGINAL FIRST EVER “concert”,
((organised by “George Harrison”)),
devoted to Human Support 
of “an attacked OtHER place” of OUR eARTh )

.

.

.

.

“Ἀπο~κλήρωση …” , 2010.11.24

. . . 

<< . . .

Αποκλήρωση


.
.

Το “μήνυμα” που … “γράφτηκε”… 

: 

«…
Ξεκίνησα να σου γράψω και είναι διάχυτο το μυαλό μου με
εκατομύρια πράγματα που θέλω να ακούσεις,
επιτέλους
και να εκτιμήσεις, για το τί εστί να έχεις μια γυναίκα, για παιδί.

Είναι τόσο μεγάλη η στριγκλιά του πνιξίματος που
νιώθω, στα σαράντα χρόνια που βιώνω την ασέβεια και
τον εξευτελισμό του φύλου μου, από σένα που,
πια δεν βγαίνει τίποτα.
Είναι αβάστακτο να μεγαλώνει μια γυναίκα, με
τόση προδοσία! από ένα άτομο που
ΜΟΝΟ γαλήνη έπρεπε να της προσφέρει.

Δεν θέλω να πω πολλά.
Πονάει απέραντα και θέλω πια
να χαμογελάω απερίφραστα.

Έχω μόνο να πω
πως, το διαμέρισμα έχει αδειάσει από μένα.
Το ίδιο φυσικά και το αυτοκίνητο.

Είμαι η ΙΔΙΑ καρπός σου και
δεν δύναμαι πια να “μοιράζομαι”
τον τρόπο της “επί καρπίας σου”.
Είμαι η ΙΔΙΑ καρπός σου και
δεν δύναμαι πια να “θάβομαι στις ρίζες σου”.
Και,
Είμαι η ΙΔΙΑ δέντρο πια!

Εύχομαι ό,τι καλύτερο
στο δρόμο που επέλεξες και, σε μένα στον δικό μου. 
…»

.
.
.

και, “το μήνυμα’ που “τελικά” … “παραδόθηκε” …

: 

“…
Θέλω να ξέρεις πως δεν ένιωσα στήριξη από σένα ποτέ.

Το διαμέρισμα έχει αδειάσει από μένα.
Το ίδιο φυσικά και το αυτοκίνητο.

Τελειώνουμε εδώ.

Καλή επιτυχία στη ζωή σου.
… ” 

.
.
.

. . . >> 

( 24η Νοεμβρίου, 2010 )

.

.

.

.

Family Is ...

.
.

* … ἐπί~μένεις 

> * ~ Ἡ Ἐπι~Στροφῆ ~ * < 

“Who did NOT shoot ‘J.R.’ ?” … 

“Τα πεζά …” 

.
.

a TRUTH~full Communication …

. . .

.

.
.

“… if you kind of have a
side~eye at someOne
beCause they are ‘different’
than ‘you’ … your kids are
picking~up on that …”

.

what “kind” of “kids”
are then
“formulated”

if

they have no “moral inhibitions”
to
“STEP~OVER”
a sitiation or, a BEing …
to “get to” what
they “covet” for …

and, what “kids”

if,

that “difference” that
is being tyrranised
and mistreated, is
actUally,
of their own «BEingNess» !

.

and, all “this”, from
the VERY people
these kids
REVERE and DEPEND ON
for their
physical,
emotional,
mental,
spiritual
CONSTANCY and GROWTH !

.

it is “ok” for “adults”
to be
“carrying on”
with their
“dirty tricks” and
“hypocritical behaviours”,
and
“dishonourable activities” …!

… just as long as … “what” ?!!

… “get spotted” ?!?

.

«… WHAT IS OF LIGHT
AND BEAUTY, CANNOT BE
“OF SHADOWS” …»

.

… it is a pity “you”,
an “an8okomos”,
refused to “get” it !

.

“this” ugly, SELFISH world,
is finished.

we made our “choices”
to which “world”
we «BElong»
( as “Pat Benatar” sang for “us” )

.

“i”, truly, BElived i’d have
“companions” !

.
.

You Know the Truth by the Way IT feels.

.
.

… ἐπί~μένεις

.
.

Lathranthropia of “engineering of consent” , ~ 2020.07.30 ~ part 1

. . .
Dearest «i am» of “You”
,
What is this
“engineering of consent”
of corporative musical
industry
and,
going along with
patriarchy’s
oldest “modern … trick”
of “ILLusION”
towards conformity’s
subserviant~ship ?!?
Come on !!!
YourSelf
ought to rise above
from all the Edward Bernays
“manipulation of the masses”
of
the obsolete
“old paradigm’s”
… “devide and conquer”
through
“duality and separation”
.
BE~Cause
.
WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL
WE ARE HERE TO CARRY THROUGH
OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE
.
#disMANtlingEMPIRES
.
#reCALLingTRUTH
#REmemberLOVE
#createABUNDANCE
.
… <red ❤ heart> ^_^ <red ❤ heart> … ….
.
[ Adrienne Rich
is a poet and essayist
who also wrote the remarkable
:
“Compulsory HeteroSexuality
and Lesbian Existance” (1980)

… «PYRINA FTERA» … , 2021.07

.

… 

… wished to “say” … 

since your “message” 
about 
a … “yioupiii” 
for “me” 
as you thought
my “offer” referred to
“getting non … ‘falsified keys’ …” 
for the … otherwise, “my”
property in “Zygi” …

well, it felt 
i needed to … “address” it … 

: 

for
“my” «BEingNess» 
there is 
… “NO yioupiii” …  
IF
«life» 
is
… “NOT shared” … 

in fact,
it is 
… “NO life” 
what~so~ever 

it is  … “living death” …

since “the night” 
of
31st of May, 2021

where
“i learned” by “you” 
that

“i” was “conditioning” 
YOUR “life experience”, 

“it” 
was devastating to “me” 

as 
“that” 
is 
ACTuALLY 

inflicting … “harm” 

and, 
“that” 

is … “dead living” …

.

such, even … “thought” 
of 
causing it to “an other” ,

let alone 
a … «BEloved» … «ONE», 

is … BEyond 
“fathomable” to “me” 

.

“i” stayed “away” from
“you”, ἀγάπη μου, 

as 
… “you” …

since … «OUR UNION» …

continually “instigated” 

and

absolutely “welcomed”, 

in “order” to 
“relieve” … “you” 

of 

ANY “shuckles” 

“my” … “presence”

might 
have been “causing” 
and
“generating” you

… “pain” 

from 

… “lack of freedom” … 

.

there is 
“NO life” for “me”, 
without 
… «SHARING» … !!! 

.

AND, 

“i” 
would 

ALL WAYS 

“always” 

CHOOSE 
the “infliction of harming” 

of

“my” BEing

left 

… “ALONE” … 

rather than 

even the knowing “thought” 

of 

“harming” an “other” 

least of all 

the «BEingNess»
of 
… «ΠΥΡΙΝΑ ΦΤΕΡΑ» … 

that
“i” 
was “granted” 
to … “witness” 

as per usual 
with “my writing” of 
… “a chapter” …
instead of 
… “a para~graph” … 

.

… wished to say … 

there is “NO” 
… “yioupiii” … for “me” 

even if 
i was was given “the keys”
to … “heaven on eARTh” 

IF 
it was 
“not for sharing” 
and,
due to 
… “causing harm” 

.

that is all 

.

.,,ΠΥΡΙΝΑ ΦΤΕΡΑ,, - ,,FIRE-Y WINGS,, , ,,WINGS OF FIRE,,

.

.

.

… if … “Yayyyy” … , 2021.07.21

… 

if this “menopause”,
it is honestly fucking 
“hard” … 

if this is “uniVerse” 
“downloading”, it is 
sincerely some fucking
“bull~SHIFT” …

… by “the looks” of “it”, 
probably … “both”

“whatever” 
“it” 
is, 
… am “fucked” 
as “never before” … 

and, “my life”
has “experienced” 
… “nothing but” …! 

… YET, “this one” 
is on a “Galactic level” 
all on it own … 

… Yayyyyy … !!! … 

«being of Sun»
half a century plus, on
…eARTh … !!! … 

“piece of cake” 

i mean, there is SO
MUCH “HELP” to 
“carry through”, on the 
“ground~floor” … !!! 

people, are SO … 
“accomodating” with 
“showing your TRUE 
face” … 

… “it” EVEN “came” to 
LITERALLY “asking” 
you to … “put on your 
mask” … !!!!!!!!! 

WHAT A FUCKING NIG
HTMAREEEEE !!!!!!!!! 

AND, 
NOT BEING ABLE TO 
“WAKE UP” FROM 

… and, “cherry on the
top” ( as “per usual” ),
… “first wavers” … 
“trailing it all,
ALL ALONE” … 

Yayyyy … !!! … 

ALL 

WITH LIGHT 

ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ 

Σε Ὃ,Τί Κάλλιστο 

 

.

.

THE WORLD - XXI - 21 - Tarot card with INFINITY sign

.

.

.

“NORMALISING” agendas

.

.

.

.

both “Ayn Rand” and “George Orwell”
are very much … “KEY writers”
of the “psy ops” ( “psychological operations” )
military department … “arsenal”

.

.

towards

… “NORMALISING” …

“agendas” and “future implementations”

.

VERY much, like
e.g. “Pink Floyd” or “Dire Straits”,
in the 1980s
through
the Music INDUSTRY … “explosion”
on the … “world stage”

“see”

for example

the FIRST “attempts”
towards … WORLD CONCERTS ~

( a CONCEPT “stolen” from
George Harrison’s ~ The Beatles ~
and
his creation of
the NOT widely “known”
… “Concert for Bangladesh” … ,
in Madison Square Garden, New York
in the Summer of 1971

* George Harrison
on His Most Famous Song and Career,
interview
(1977)
[ https://www.youtube.com/watch?v=-jbZaWLjsoE ] )

.

WORLD CONCERTS

NOT towards … «PEACE & Harmony» !!!

BUT,

towards

ALL “the agendas”

the “ENTAIRTAINMENT INDUSTRY”

( the “movie industry” AND “music industry”
and,
thusly,
the “MEDIA INDUSTRY”
i.e. “where” ALL “information” is … “dispersed” ! )

SUDDENTLY

HAD TO

PROMOTE … “world support” … !

.

.

the “movie industry” AND “music industry”
WEIGHTED IN HEAVILY
PARTICULARLY
for ( what ELSE once again ! )
… AFRICA !!! …

mid~after 1980s, for example,

“Free Nelson Mandela”
and
“END APARTHEID”

were the number one
… “themes” …
of … “the times”

.

while
“Nelson Mandela”
had been reported “dead”
~ just like “Steven Biko” before him ! ~
in 1985

( “psy ops” later … “declared”
“the Nelson Mandela effect”
to … “spread” …
which,
ENABLED to open a “gate way”
to ANYthing, “agendas” would want to
“get rid of” )

.

.

ALL THE WHILE,

South Africa entered, a
… “NON~CHANGE” …
to
the “ECONOMICS”
of
e.g. : “SHELL oil”, diamond trade, gold trade

( ALL of these “ex~colonies ISSUES”
are ALL DEEPLY “rooted” to
the “stronghold” of the European Monarchies
… “corporations” )

.

or,

the “Feed the World” … “SAGA”

when

“food” is thrown AWAY

… EVERY DAY …

that

COULD feed FOUR TIMES OVER

ALL of OUR eARTH

.

.

just so as
to get
the “Genetically Modified Organisms” ( GMOs )
… “PATENTED” … and … “SPREAD” …

while

CONCERTS
with MILLIONS and MILLIONS
of MONEY,
COLLECTED from
“psy ops” … “emotional manipulation”
of
“psy ops” … “protagonists as hero paradigms”
( “i don’t like Mondays”, “the wall, the movie”,
“Bob” ~ is your ucle, “Geldof” ~ “Gandalf” the White magician )

SPENT
on

the “planes” that would “drop food”
to
DESIGNATED areas

so as
the people of Africa would
HAVE TO WALK
to these places to get
a bowl of rice, for their children

ONLY
AFTER

they would get
a NEEDLE IN
their body and
more importantly,
the BODIES of the CHILDREN

.

( * “The Breach of The Soul Covenant
by Sasha Stone
)

.

At the same “time” …

inVENTions
to
… “manipulate
the weather” …

… make it “rain”
for floods …
… make it “dry”
for “droughts” …
… make it “snow”
for “freeze” …
and,
… make it “hail”

ALWAYS
with reference to … “crops” …
CONTROL

… make it “QUAKE”
for “corporate real estate development” …
… make it “WAVE” ( tsounami )
for “releasing” INDIGENOUS shore lines …
… make it “ACTIVATE” ( volcanos )
for “evacuations” of INDIGENOUS land spaces

.

.

promoted through the “movie industry”
:
all the “end of the world”, or “disaster”
… “scenarios” …
extremely “pushed” through
“block buster” ( what “block” is it “busting” ? )
movies, such as :

“Armageddon”, “The Core”, “Ice 2020”, “Signs”,
“Children of Men”, “Trapped in Katrina”, “Waters Rising”,
“The Great Los Angeles Earthquake”, “Earthquake in New York”,
“Dante’s Peak”, “Volcano”, “Deep Impact”, “28 Days Later”,
“Carriers”, “Independence Day”, “Last Night”, “Twister”,
“Into the Storm”, “Right at your Door”, “SkyLine”, “Solar Flare”,
“Storm War”, “The Book of Eli”, “The Day after Tomorrow”,
“The Perfect Storm”, “i am Legend” ( “The Ωmega Man” ),
“The Road”, “The PostMan”, “War of the Worlds” ( “War of the World” ),
“WaterWorld”, “Flood”, “Disaster Movie”, “40 Days and Nights”, “Noah”,
“Eve of Destruction”, “World War Z”, “GODzilla”, “Pacific Rim”,
“Snowpiercer”, “10.0 Earthquake”, “Disaster L.A.”, “L.A. Apocalypse”,
“Land of the Giants”, “The Day of the Triffids” ( “The Day of the Triffids” ),
“Seeking a Friend for the End of the World”, “Omega Doom”,
“The Last Survivors”, “10,000 Days”, “The Trigger Effect”,
“Impact Earth”, “The Stand”, “Beasts of the Southern Wild”,
“You, Me, and the Apocalypse”, “Shaun of the Dead”, “Everest”,
“Perfect Disasters”, “The Wave”, “Dracano”, “The 5th Wave”,
“These Final Hours”, “4:44 Last Day on Earth”, “The Happening”,
“DoomsDay”, “Pandemic”, “Z for Zachariah”, “Shelter”, “WindStorm”,
“Fire from Below”, “Post Impact”, “Containment”, “The Remaining”,
“Into the Forest”, “Eden”, “Aftermath”, “The Quiet Hour”, “GeoStorm”,
“Vanishing on 7th Street”, “Oceans Rising”, “Cold Zone”, “2020”,
“Air”, “How it Ends”, “The Last Man”, “IO”, “End of the World”,
“The Wandering Earth”, “Inoperable”, “The Quake”, “Scorched Earth”,
“Good Omens”, “Arctic Apocalypse”, “3022”, “Paradise Z”,
“Black Flowers”, “Jurassic Thunder”, “GoodBye World”, “RadioFlash”,
“White DoomsDay”, “Solar Impact”, “The Last Girl on Earth”,
“Invasion Planet Earth”, “Bad Land : Road to Fury”, “GreenLand”
etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc. … … )

.

( for further “reading” … “see”
“ETHOS~maker” , 2021.01.05 )

.

MEANWHILE

“WARS”

NEVER

STOPPING

and

ESCALATING

.

~ Henry Kissinger ( the Nobel PEACE Prize Winner of 1973 )

.

“far right fascism”
or
“far left communism”

QUITE IRRELEVANT

as

… “NARRATIVE” …

… THE SAME …

.

ALWAYS

… “DIVIDE et IMPERA” …

“separate and apply empire”
=
“divide & conquer”

.

( for further “reading” … “see”
the PURPOSEly “lost in translation” REmission of
… “empire’s” establishment
)

.

ALWAYS

EVERYthing

in

ONLY TWO

… “categories” …

.

TOTALITARIANISM

IMPLEMENTED

with more and more

“situations”

that

… “REQUIRED” …

… “it” ! …

.

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.
.
.

for further “reading” …

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

the Eugenicists … , [excerpt]

Peoples’ Struggle for determination … , [excerpt]

the word “idiot”

.
.
.

.

.

.

.

.

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empire’s” establishment

.

.

.

.

to “note”

the UNexcuseAble “remission”
of
“the Asia Minor Holocaust”, 

( along with 
the “Armenian Holocaust”
of 1915 )

which “history books” have
been trying so hard to
“re~invent” as “Greco~Turkish War”

.

The “Asia Minor” holocaust
was
the EXTENSION
of
the “1st Great Reset”

( or “war”, as it was from then on “TAUGHT” )

and,

the TRUTH~FULL,
FACTUAL ORIGINS
of «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» church,

within
the “Public Relations REinvention”
of
the Eastern Roman
… “empire” …
establishment …!

.

The misappropriation of 
the LIGHT~FULL
EllenoPhone civilisation

through

the “INventION” of
a “new” frequency
for … “language”
( i.e. : “Latin” )

and,

the TOTAL … “revamp”
of
EVERYthing
till then … “known”
and, “shared”

by
the “Romans”

which “accomodated”
the “establishment”
of
… “empire” …

and,
of~Course

… “imperial” …

.

“Gods” were “re~named”
and,
“re~placed”
by
the ( still MORTAL )
… “emperors” …
who
“self~pro~claimed”
their … “god~given” immortality !…

.

this “change” to “politics”

the Ellenophone

( purposely and wrongly known as “Greek” )

word “ΠΟΛΙΤΙΚΗ”
literally,
the … “citizenSHIP”

brought by … “patriarchy”

spread this great … UNbalance
on OUR eARTh

which is around “the time” 
Jesus
“walked the eARTh”
spreading
the LOVE message

and,

just as Socrates, BEfore him
“the written word”
was NOT in the “means”
used, to “justify the ends”
of
“spreading the message” ( !!! )

and,

just as Socrates, BEfore him,
Jesus was “sentenced to death” 
by
his “refusal to comply”
to
TRESPASS
of
“DO NO HARM”

as WE “to day” know as 
“COMMON LAW”

.

and,

as “written history” is of … “IDIOT” 

the EllenoPhone word “ΙΔΙΩΤΗΣ”
literally
to mean
“the owner of private property”

it is thusly, NOT of LIVING FLOWering 

it is, instead, “despotic” and “dogmatic”

and, above all … “sterile”
( NOT of “producing LIFE” )
as
it is NOT of
… LIVING ΛΟΓΟΣ …

.

Even the “New Testament”
the Evangelists

from the EllenoPhone word
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ», pronounced “evangélia”
literally meaning
… “Good Message/Call/Announcement” …

“wrote”
in «EllenoPhone»,

NOT in “Latin” or “Aramaic”

.

The Roman “empire”
survived on several of
“imperial inventions”
such as

^ )  “The Roman Law”
( used till “to day” principally
with the
“CAPITIS DIMINUTIO”
UNlawful conversion at Birth )
and,
ANY “written” [FICTION ~ DEAD]
… “MANdating” …

^ ) indoctrination of “education”
and “religion”
( very much explicitely used
“to day” as well, with indoctrinated
“knowledge” and “in God we trust”
basically, programmed, diktats )
of “what” CONSTITUTES
“reward” and “punishment”

^ ) “bread and circuses”
( still VERY much in use “to day”
with controlled “entartainment”
and pedagogical “mind” pre~arrangements )
of “what” ENACTS
“success” and “follow addictions”

^ ) “violent suppression”
( always “the way” of
“… if you are NOT with ‘us’,
then, you are with ‘them’ …” )
which sustains the “invention of war”
and … “enemy” and … “WIN” at ALL costs
with the perfected tactic of
“divide & conquer”
( “see” also … “circuses” … )

.

The DIVISION of the “Roman empire”
to “West” and “East”
brought
the “new” Eastern capital of
… “Byzantium” …

which
HAD TO “RE~invent” itself
( once again )
in order to “survive” 

soon,
the Roman “emperor”
simply took the “tag” of
… “Christian” …

which
is NOT possible to ACTuALLY
… “adhere” …
as
how CAN someone BEcome a “Christian”
and STILL, remain with the “title” of … “emperor” ! …

.

and,

so, as imperialism goes
the “name change” is imperative
for
“new re~invented establishment”

and,

“Byzantium”
becoming
“Konstantinople” 

took “the name” of the “emperor”
who “re~invented” the “empire”
through,
… “Christianity” …

( the SAME “way”
the Western Roman
“empire’s” capital
“Rome”
was re~invented as a capital
of the Catholic “empire” with
… “the Vatican” … )

and,

just as “Colosseum” was
the SYMBOL building
of the “empire’s” Greatness …

… the “new” SYMBOL ( building )
of the “empire’s” … GreatNess
became
the «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», “Ayía Sofía”
… “Holy Wisdom” …
Basilica ( ArchiTectonic term )

( the SAME “way”
the “EMPIRE STATE Building”
in New York, U.S.A. 
became the SYMBOL
of the “new empire state”
~ Sky~Skraper becoming
the new “ArchiTectonic” term ~
for which “name”
~ “EMPIRE STATE Building” ~
“they” did not even bother
using a “covert” name in
the MOST … FREEDOM oriented
“country” of the world  !!!

or,

“St. Paul’s” Cathedral
in … “the Vatican”

Note :
“st. PAUL”
was NOT of Jesus following,

he was of the “Roman empire”,

~ some wish to associate 
this particular name with the 1st “King”
of
the “United Kingdom of Israel” !!! ~

he “converted” to … “christianity”
and,
as a “re~invention” of himself,
changed his name to … “Paul”

was detrimental to
the EllenoPhone civilisation,
~ destroyed Sacredness of FemaleNess,
established “patriarchy” ~
operated diligently
to convert “the EllenoPhone” 
into
… ” Greek Christians ” … )

.

During “this time”, further
ABOLISHMENTS were carried out
with regards to EllenoPhone civilisation

e.g. 
.  the 1000 year “Academy” in Athens
was closed permadently down
. the “statues” excibiting “nakedness”
were … “neutered”
. the “clubs” appearing in the hippodrome
as “sport” and “fan”(aticism)
etc., etc.

.

not much later …

the “Christian” empires
now employing
the “conquer” functionalty
through
the “excuse” of “Crusades”
and,
the extermination of “other”

subsequently,
brought about the “re~invention”
of “an other” … “empire”

( based on “religious excuse” 
which 
after centuries of “the Crusades”
atrocities of imperialism,
“followed the example” … )

~ that of “Islam”

.

The Ottoman empire
ruled for 400 plus years
until
the British empire
started “buying” and “hinting”
“new” re~inventions of “empire”

With the advent of “Revolution”
in the American “Colonies”,
the “French Revolution” 
and, the “Ellenic Revolution”
for
THE PEOPLES’ FREEDOM
from
“Rule”,

the “monarchies” of Europe

( by “now” in the TOTAL grasp
of “debt” by the “Rothschilds bankers” ),

were also beginning to “greatly fear”
THE PEOPLE’s
FREEDOM AWAKENING
and,
 “inter~wars”
for European domination
were … “engaged” 

( “divide & conquer” also in
total application, ofCourse ! )

.

the Crimean war,
for example,
was also the “first” to “exercise”
censorship and “edit~montage”
of articles and photos ! …

.

When “done” with the Ottoman empire

AND,
the growing “money powered” Zionism

(  which also … “launched”
the invention of “Marxism” )

AND,
the “mass murdering” invention
of Alfred Nobel’s dynamite

( and, beCause “war” is the most
profitable for the “bankers’ industry”
all around

and, ofCourse
“by now” the “bankers” had gotten
a firm grasp in the U.S. of A., with
the invention of “the Federal Reserve” ) 

the 1st “Great Reset”
was planned and executed

.

an “extension” of this 1st Great Reset
( the “Great War”, later known as “1st World War” )
has been, the “Asia Minor holocaust”

.

VERY specifically “maneuvered”
towards the “New World Order”
domination

.

*  Domna Samiou sings
“Amal Gkel Aman” ( Asia Minor )
.
https://www.youtube.com/watch?v=wgFlTFcuT-I

.

“the Disaster”

as the “events of Asia Minor”
was orally known to the EllenoPhones

( very much the SAME “way”
“al Nakba” is known to the AraboPhones
for the 1948 onwards continuing holocaust
of the Palestinians )

made
one of the first ever “refugee” waves
in the world

( in fact, am almost certain
the word “refugee” was first “employed”
journalistically ~ outside “formal war” ~
for this “disaster” )

.

.

EVERYthing since
the “RE~Vamping” of
“Turkish” imperial tactics
by
“Kemal the Father of Turks”
which is what “the name” 
“Kemal Atatourk” means,
is
ALL with “regard” to
… “re~inventions of empire” …
and lust of … “conquering” …

NATO ( and, “pretend UN” troops )

~ the 3rd Great Reset machine
for world domination ~

in its own “illusions of power”,
continuasly “thought” Turkey
is under “their” … “leash” 

.

“Turkey” is NOT a … “dog” !… 

“Turkey” is NOT “loyal” and “protect~full” !…

“Turkey” is more “associated” with a … “wolf” !…

a very viscious one, in fact !…

( which is the VERY SAME “reason”
the German “scientists” of fascism 
invented the hybris of German “Sheperd”,
STILL “used” to day
by
totalitarian regimes
on
FREE People )

one does NOT put a “leash” on a … “wolf” !…

it is NOT possible !…

.

.

and,

“Turkey”
is to be
the “down~fall”
of
NATO

it is INEVITABLE ! …

.

Meanwhile,

the 4th Great Reset “launch”
is
collapsing too
for
exactly the same “reasons”
as
… ALWAYS …

… “calculating without the hotélier” …

with
“illusions of grandeur”
for
… TOTAL “domination” …

.

NOT possible !

as

we are NOT human “DOings”

.

WE aRe Human «BEings»

.

and,

“this time”

the OBSOLETE “old paradigm”

is

OVER !

.

OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

is

AWAKENING !

.

Take Care With Your Light

.

#disMANtlingEMPIRES

.

#reCALLinTRUTH

#REmemberLOVE

#chooseEMBRACE

#createABUNDANCE

.

#LIGHTonALETHIA

.

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

.

https://vimeo.com/539654226

.

further “reading” …

“NORMALISING” agendas

about … “ownership” of the word “holocaust” 

Humans beHAVE like “the gods”, they inVENTed 

«DO NO HARM» goes into “mum is the word” & “it is ALL Greek to me” 

*  ~ ENthymesis Alethia ~

ELLENOPHONE LEXARITHMOS with reference to “planets” , misappropriation by the Romans for “empire establishment” 

APOphthegms ~ ( keeps being “UPdated” ) 

“the science” of WSMSS+by proxy & its will~full blinding negligence (time and time again … )  
Peoples’ Struggle for determination … , [excerpt] 

InterGenerational RESPONSIBILITY 

the word “idiot” 

the Eugenicists … , [excerpt] 

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading 

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

.

.

.

Humans beHAVE like “the gods”, they inVENTed

.

.

.

.

⁣…

WHY would “one think” that
«the Divine»
has A “name” ?

WHY would A BOOK
programmed ( TAUGHT )
as
“the bible”,
be CODED to SOME humans
as
THE “book” ?

WHY would “A book”
“important” for
a few people
on OUR eARTh,
be “USED”
to
SUBJUGATE
Human «BEings»
of
OUR eARTh ?

when a book,
written words,
NOT FLOWING LIVING LOGOS OF VOICE,
becomes THE “thing” to follow,
it is NOT about LIFE any more,
and,
it becomes
a DOCTRINE
in the hands of … “users” !

LIFE is NOT about IN~doctrination !

and,

no ONE on OUR eARTh,
may possibly
“write down”
what … ALL «LIVING»
is
… “abOUT” …!

it is IDIOTIC to “think” that
«The Divine»
could possibly ALL be
“pertained”, and even “contained”
within
the “written inventions”
of
ANY human MORTALS,
let alone
NOT “specific” ones !

CEASE with the DOGMA$ !

ALL is «DIVINE»

NO one Human
has the ability
to … UTTER
the ALL
of
«The Divine»,
as
ALL LIFE
~ “seen” AND yet “unseen” LIVING ~
IS
«The Divine» !


.

.

.

.

and,

NO, Dearest !

“they” ARE the ULTIMATE of “stupidity” !

… as “greed” ALWAYS makes one
a TOTAL “dumb~arse” ! …

“their” … “plans” …
are all based on
the illusion of “variables”
for
“mind control” ! …

and,

“A.I.” ( Artificial Intelligence )
can NEVER “calculate”
ALL the variables
of
“Human «BEingNess»” ! …

which is the EXACT
“same thing”
all totalitarianisms
FAILED at
as
FAILURE to under~stand,
due to
“their” OWN “IDIOCY” ! …

which,
by “the way”,
derives from
the Ellenophone word
“ΙΔΙΩΤΗΣ”, “idiotes”,
“IDIOT” = to mean “owner of private property”,
LITERALLY
someone
“NOT sharing” ! …

“they” ARE
the ultimate of IDIOTS,
by definition ! …

the “other” thing
“their” IDIOCY
does NOT allow “them” to “see”,
is
that
“WE”
are ALL “MORTALS”,
including “them” ! …

the
“… died in their sleep, last night …”
STILL APPLIES
for “them”, too ! …

AND, …

lastly, …

we are NOT our “minds” ! …

we are NOT human “DOings” ! …

BE~CAUSE,

WE aRe Human «BEings» !

… and, …

OUR Humanity,
ALL over on OUR eARTh,
is
AWAKENING !

.

… ^_^ ( ❤ ) ^_^ … ….

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonALETHIA

.

.

.

.

.

further “reading” …

“NORMALISING” agendas

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empires” establiment 

«DO NO HARM» goes into “mum is the word” & “it is ALL Greek to me”

“the science” of WSMSS+by proxy & its will~full blinding negligence (time and time again … )

*  about … “ownership” of the word “holocaust”

Dearest “Danny”, & “one set fits all” mentality

*  ELLENOPHONE LEXARITHMOS with reference to “planets” , misappropriation by the Romans for “empire establishment”

Peoples’ Struggle for determination … , [excerpt] 

The “nutty” «Common Sense» (keeps being “up~dated”) 

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

.

.

.

The Triangular Assault : -misdirective “bomb~shelling” -shootings the “last” ducks, -“divide & conquer”

.

.

covid - C=control O=oppress V=victimize I=isolate D=divide -

.

.

with reference to @hugotalks
What is going on with YouTube
episode
as seen in “Brand New Tube”

Dearest @hugotalks ,

TO WHOM IT MAY CONCERN

@NorbertDentressangle is correct with regards
to “YouTube” and the channel “hitting” the
over 100,000 subscribers

the thing is,
the OBSOLETE “old paradigm”, is
… “calculating without the hotélier”
as the old EllenoPhone proverb, goes
beCause
“it thinks” everyBODY is
“under its spell of illusion”

NOT ALL of us CHOOSE to be “subscribers” !

most of us KEEP AWAY from “subscription”
particularly of “well documented totalitarian” ones
( e.g. the “here” platform )
that CAN and DO
use their “algorythms”
for ALL sorts of … “shenanigans”

keep at it with the “back up of back ups” in YouTube

.

DO get a PROPER VPN too
( e.g. : ProtonVPN.com am finding, is quite legit )

.

create @hugotalks channels to AS MANY platforms
as possible !

do NOT “rely” on a couple, ( especially NOT “this” one )
as
the “taking down” is NOT just about “you” !

“subscribers” are taken down “one by one”

like a hunter that shoots down the last of the ducks,
NOT the “leading one”, so as to eliminate them ALL,
without … “noise”

this makes MUCH MORE “damage” than “taking YOU down”
thusly, … BE AWARE … that ANY one of the “subscribers”
is actUally, in much bigger “risk”, than “you” will EVER be !

do NOT “see” subscriptions within a channel
“regulate” YOUR “calculative mind” …!

“subscriptions” should NOT “exist” in a FREE space !

“subscriptions” are ONLY for MONITORING purposes !

KEEP reCALLing the TRUTH of your WORK !!!

which is :

“YOU” would keep with this Light~Work
even if it was for JUST … «ONE» other
fellow Human «BEing»

NEVER LET GO OF “THAT” !

“subscriptions” are ONLY OBSOLETE
“old paradigm” game

.

so, yes, “check~in” in as many platforms
( definately others than “here” )
as possible
( e.g. BreightEON.com, again
am finding quite LEGIT, with regard to
FREE SPEECH and Well~BEing )

the Telegram.com
which “wait for it” … IS going to “spread” WIDELY
very soon … is a quite excellent platfrom
for COMMUNICATION

.

“now”,

with reference to the “UK Column” saga
:

my Dearest PhotoAdélphi,

i do BElive
the couple of e~mails you received
were “false flags”
to … “draw” you within, indeed, a paranoia
( “combined” with the “YouTube 52 minutes
take down” ! )

plus,

make an “incident” where … “subscribers”
get into a “conflict” amongst the two
important «FREEDOM TRUTH Light~Work» places
for the area we were taught to know as … “the U.K.” …!

the “red” ones and the “blue” ones,
the “black” and the “white” ones,
the “us” and the “them” scenario
of “divide & conquer”
that the OBSOLETE “old paradigm”
has relied on, ever since the first
establishment of “empire”, the “Roman”

do NOT “fall into that one”, mate !

am quite aware that, when it is done
on the “personal level”
it is quite difficult to “keep on your tracks” !

YOU ARE NOT ALONE !

WE HAVE EACH OTHER !

NO derailment tactics “work” ANY more !

WE RECOGNISE EACH OTHER !

NOT THROUGH “subscriptions” …

WE ALL “subscribed” at Birth !

WE aRe keeping EACH OTHER with
LOVE ~ TRUTH ~ FREEDOM
with … «LIGHT» … …

.

OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh
is
AWAKENING !

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonALETHIA

.

Post Scriptum :

this is a “risky” comment …

NeverTheLess,

it is NOT “upto” … “old allowance” ANY more !

… ^_^ ( ❤ ) ^_^ …

.

LOVE-TRUTH-FREEDOM are 3 words that mean the same and none may exist without the other present

.

.

for further “reading” …

“NORMALISING” agendas

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empires” establiment 

Humans beHAVE like “the gods”, they inVENTed 

«DO NO HARM» goes into “mum is the word” & “it is ALL Greek to me” 

“Legalese”, MISdirection for “Behavioural Engineering” & MOVING ON to New Paradigm platforms 

“the science” of WSMSS+by proxy & its will~full blinding negligence (time and time again … )

about … “ownership” of the word “holocaust” 

the Eugenicists … , [excerpt] 

InterGenerational RESPONSIBILITY 

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading 

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” ) 

.

.

.

ASSIST OUR siblings in “uniform” to WAKE UP !

.

.

police brutality - i was just doing my job

.

ASSIST OUR sisters and brothers
in “uniform” to WAKE UP !

https://PoliceForFreedom.org

they have ALWAYS been “used” the worst
in keeping the obsolete “old paradigm”

.

bright examples to praise towards

:

*)  ex~Police Constable U.K., speaking out for INELIABLE
:
https://www.brighteon.com/efb67bc6-2bb3-49f5-a8aa-c869b314b9eb

.

*) more from ex~Police Constable U.K., special feedback from collegue
: ( ~ wish it was NOT a “Brand New Tube” link ~ )
https://brandnewtube.com/watch/ex-policeman-calling-for-all-whistleblowers-to-come-forward_X3kB7QbuU7lyVa4.html

.

.

*) police officer Greg Anderson U.S.A., resonance with Truth
:
https://www.brighteon.com/87b4dcd1-4c8f-43a7-910e-c80bf79f67b6

.

*)  about police officer Greg Anderson U.S.A., the metapathesis,
:
https://www.brighteon.com/6c721d22-b1da-47cb-a941-9adadc45c353

.

.

*) Police from around OUR eARTh
members of PoliceFor Freedom.org in zoom call
:
https://www.youtube.com/watch?v=FnkKzc3g_7g

.

*) president of Spanish branch
@PoliceForFreedom.org
speaks out
:
https://www.youtube.com/watch?v=85RQ1jw3io0

.

.

and,
“those”
that are “without humane attributes”
boot them OUT !!!

.

WE ARE ALL “IN IT” TOGETHER !

CEASE “playing” the OBSOLETE “old paradigm”
game of
… “divide & conquer” …

.

OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh
is
AWAKENING !

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonALETHIA

.

.

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

.

for further “reading”

«DO NO HARM» goes into “mum is the word” & “it is ALL Greek to me”

“Legalese”, MISdirection for “Behavioural Engineering” & MOVING ON to New Paradigm platforms

“the science” of WSMSS+by proxy & its will~full blinding negligence (time and time again … )

the ULTIMATE “zombiefication” reality show …

about … “ownership” of the word “holocaust”

Reference “Drama kings” …

Dearest “Danny”, & “one set fits all” mentality

“The ones who cried ‘wolf’ …” , 2021.03.05

InterGenerational RESPONSIBILITY

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading 

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

.

.

.

the “sacrificial lamp” and “commercial use”

.

.

TO WHOM IT MAY CONCERN

Dr. Vernon Coleman
is BEing USED as the ULTIMATE
“sacrificial lamp”

one, that
SHINES #LIGHTonALETHIA
who,
brings FORTH

OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh

by
the UniVersal LAW of
… «LAW of ATTRACTION» …

one, that is adamant
about
“non commercial use”

having the LARGEST in SUBSCRIPTIONS
channel in BNT

by his own volition
ALWAYS
NOT having the “comments” section “ON” 

in an ATMOST deceitful atrocity

an “event” had been launched
to … “break his heart” …

ON
THE VERY FACT
that
he HAS one
and
is BRAVE enough to DISPLAY it

( which IS “what” BRAVE ONES “do”
with their «BEing» )

manipulated and abused
on the “1st of April

( which is well known as “Fool’s Day”
particularly in “Legalese”
if you are accused of “fraudulant intent”
referring to BNT, ofCourse ! )

AND
for “the first time”

( as he was probably … “persuaded”
on pretext of … “the last video” 
to )

TURN the comments “ON” )

then, had the “calculated”
( by BNT statistics of “profit optimisation” )

had
the deluge of TRUTH~FULL people
“commenting” 
on wishing him “back”

THEN,

( “lo and behold” )

BNT announces “Premium Accounts”

AND,

( “lo and behold” )

“Dr. Vernon Coleman
is
“back” in his “chair” 

probably
with “comments” ON
“always”
from “now” on

.

BNT “you” are a corporative entity
of
ABSOLUTE LathrAnthropia

and,

“this” little “scheme” of yours
IS
to be
your ultimate “downfall”

.

the obsolete “old paradigm”
is OVER !

.

Support “platforms”
that are TRULY about
OUR “well~BEing”

and

NOT about
registering “male/female”
or
“dates of birth”

so as

to “offer” … “premium accounts”
that
ONLY mean
… “TARGETED AUDIENCE” …
and
… “advertising” …

.

USE INstead … examples :

~ BRAVE.com ~ browser ( privacy )

~ DuckDuckGo.com ~ search engine ( search privacy )

~ ProtonVPN.com ~ i.p. address privacy
AND
ProtonMail.com ~ email privacy

~ BrightEon.com ~ video platform

( there is also
~ odySEE.com * that does use
cryptocurrency however
or,
~ altCensored.com which is a “?” for me still )

~ Telegram.com ~ an imperative social media platform

( for a more “facebook feel”
with NO “data collecting”
there is
~ MeWe.com

and
the more “sinister”
~ MINDS.com * which does use
cryptocurrency nonetheless )

.

OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh
is
AWAKENING !

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonALETHIA

.

Post Scriptum :

will BNT … “delete”  …
“this” inconvenient comment

is BNT to
apply totalitarian “strong~arm” tactics
( for a SECOND time )
and
prohibit ENTRY
from “i.p. address”
( which is the “computers’ DNA signal”
in OUR … COMMUNICATIONS )
and
enForce a … LOCK~OUT … ?!?

something that DOES bring
“duress”
and, so much of it
that “may”
in “Legalese” 
be “considered” as  
… “attempt to commit manslaughter”
or, even
… “attempted murder”

.

“WHAT” are you Truth~FullNessly abOUT, BNT ?

.

«…
When someone shows you who they are,
BElive them the first time.

People know themselves much better than you do.

That’s why it’s important to
stop expecting them
to be something
other than who they are
…»
~ Maya Angelou

.

«…
From all the people,
the most evil and worthy of
greatest punishment
are those who
for all the things
they themselves
are guilty of,
they dare
accuse for these
others.
…»
~ Isocrates

.

.

Maya Angelou - when someone shows You who they are, BElive them the first time . w-photo

.

.

Isocrates - From all the people, the most evil+worthy of greatest punishment are those who are guilty for things and dare accuse others for them.

.

.

Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

in “Legalese”
the “TO WHOM IT MAY CONCERN”
makes it IMPOSSIBLE for “them”
to … “take it down”

.

.

for further “reading” …

«DO NO HARM» goes into “mum is the word” & “it is ALL Greek to me”

.

.

.

“Legalese”, MISdirection for “Behavioural Engineering” & MOVING ON to New Paradigm platforms

.

.

abOUT “What about the other families
on @hugotalks

a “SPIN ~ DOCTOR”
and,
more “serious” … “CRISIS CAST”

.

A FEW POINT TO MAKE :

is SHE a REAL “sister” ???

just because someone says
“am a sibling”
( AS “SCRIPT” WOULD DEMAND IT )
is it “SO” … ???

i mean, i know the “bull~shift” of
… British … “stiff upper lip” and everything …

BUT/AND

is “THIS” HOW PEOPLE aRe
when they have “loved ones”
pass away

LET ALONE … from
an UNFAIR, UNJUST,
UNtimely DEATH … ???

.

“AstraZeneca”
is the “NAME”
WE are REQUIRED to
KEEP … “the narrative” …
with

so as

to NOT … “disturb” …
THE NARRATIVE

and
so as
WE may KEEP
… “manching away”
on
“HOT AIR”
“they” know
“they” LOST ANY WAY

and,

ALREADY “fixed”

by

CHANGING THE NAME

to

… ” VAXzEvria ” … !!! …

an almost impronouncable “name”
that
“the MSM”
have NOT been … “INCLUDING”
in their … “reports
on
this ‘brave sister’ …!

.

the obsolete “old paradigm”
is OVER !

.

Support “platforms”
that are TRULY about
OUR “well~BEing”

and

NOT about
registering “male/female”
or
“dates of birth”

so as

to “offer” … “premium accounts”
that
ONLY mean
… “TARGETED AUDIENCE” …
and
… “advertising” …

.

USE INstead … examples : 

~ Brave.com ~ browser privacy

~ DuckDuckGo.com ~ search engine privacy

~ ProtonVPN.com ~ i.p. address privacy
AND
ProtonMail.com ~ email privacy

~ BrightEon.com ~ video platform

( there is also
~ odySEE.com * that does use
cryptocurrency however
or,
~ altCensored.com which is a “?” for me still )

~ Telegram.com ~ an imperative social media platform for “now”

( for a more “facebook feel”
with NO “data collecting”
there is
~ MeWe.com

and
the more “sinister”
~ MINDS.com * which does use
cryptocurrency nonetheless )

.
OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh
is
AWAKENING !

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonALETHIA

.

https://www.rt.com/news/519574-astrazeneca-name-change-vaccine-vaxzevria/

.

.

Malcom X - media most powerful entity on earth. power to make the innocent guilty+the guilty innocent.control mind of masses .distorted image

.

.

for further “reading” …

“NORMALISING” agendas 

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empire’s” establishment 

Humans beHAVE like “the gods”, they inVENTed

.

.

.

APOphthegms ~ Quotes (keeps being “UPdated”)

.

[ Consider Donating with 
BuyMeACoffee.com ]

.

.

you dont have the balls for that.EM-yeah&amp; Thank God4 ,,that,,.EM i mean,i cannot fathom my life in terms of whether some balls or not,would ,,carry,, me ,,through,,

.

.

there is nothing ,,little,, in ,,this,, ΣΥΝΠΑΝ [Ellenophone] of ,,SHARING HUMANITY,, ,,ΣΥΝΦΩΝΙΑ,, - ΕΥχαριστῶ ΕΥγνωμόνοια ALLWAYS WITH LIGHT ...

.

.

be-Cause of-Course ...

.

.

ΕΥχαριστῶ ΘΕΙΟ που Μας προς-ἒχεις και για ΟΛΑ που Μας παρ-ἒχεις - ΕΥχαριστῶ, +ΠΑΝ .ΕΜ . ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ-CAENE TRIATHÉQUE .. ..

.

.

cease from running with a formulated opinion-the mind-of past acions-the i ... see in the here-now your ,,i am,, wish to BE

.

.

,,INsight,,, is not about ,,doing,, . it is ,,BEingNess,, ... that ,,shares,, with ,,us,, &amp; ,,SHARE ALIKE,, is what is about

.

.

hope is the unending cycle of doubt obsolete old paradigm - WISH Present Continuous TRUST the PROCESS &amp; its PARTRITION - BE BRAVE as BORN to BE

.

.

Grateful and Great~Full ALL MIGHTY ALL WAYS ,,always,, WITH LIGHT

.

.

do You think that BEings such as myself&amp;yourself, could ever be compared ... category=accusation-to accuse =mind limitation-prison

.

.

yes, i am done with people consciously wearing chains &amp; NO, NOT waiting around4 people willingly wearing sun-glasses=fear as excuse-i am of SUN .yellowboard

.

.

still ,,Grateful &amp; Great-full for the ,,ALL MIGHTY,, and to my trust-full ,,Le Novo,, for the ,,companion-ship,, ...

.

.

TOTAL SOLAR ECLIPSE 2021.12.04 acknowledging OUTvying North Node &amp; partial Solar Eclipse 2021.06.10 OUR North Node ,,seeing,, BEARing SHORT

.

.

i Am ALETHINE - reCALLing ΑΛΗΘΕΙΑ - that which is not of oblivion - green naive lettering

.

.

i guess, when i was finally ,,done,, ,,getting in my way,, -,,my mind,, discourse- i am ,,given,, exactly what i ought ,,to be,, receiving ... ΕΥχαριστῶ +ΠΑΝ.EM .

.

.

i wore my youth and fell asleep yet, once the dream sited me i did not summon me . LG

.

.

i wore my youth and fell asleep yet, once the dream found me i did not remember me . LG

.

.

Φόρεσα τη νιότη Μου κι ἀποκοιμήθηκα Μα ,σάν Με βρῆκε τ, ὂνειρο δεν Με θυμήθηκα . 1997 . LG

.

.

το χαρτί σκληρό για να γραφτεῖ και μαλακή ἡ καρδιά μου για να γράψει ... . ἀξιΩΜατικοί . Μάρτιος, 1997

.

.

the paper too coarse to be written and, my heart too soft to write . LG

.

.

δεν ὑπάρχει χειρότερη μάχη ἀπ αὐτήν που γίνεται μέσα-Σου και αὐτό γιατί ἀντικρουόμενα στρατόπεδα γνωρίΖουν την ἀχίλλειο πτέρνα ὁ ἓνας του ἂλλου

.

.

there is no worse battle than, the one happening inside of You And that is beCause the conflicting camps are knowledgable of one an other,s Achilles, heel . LG

.

.

,,you only live once,, ... per --LifeTime-- ....EM

.

 

.

she asked me how i was doing i responded - am feminaging - what is that.QM - i am not manAging, anymore ...

.

.

AwarE-NESS = ,,the being without war,,

.

.

ΣΥΝΧΩΡΕΣΙΣ ... ΣΥΝ + ΧΩΡΕΣΙΣ - plus + fit into place, slot in ... to together fit in a place ... = FORGIVENESS

.

.

,,School,, ... the worst ,,time,, , WASTED .EM

.

 

.

PLEASE, HELP ME ,,BE,, the ,,CARRY THROUGH,, with PEACE .EM ... Thank You +ΠΑΝ .EM

.

.

Healing of OUR --am-- has to take priority over the health of the ,,i,, - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ - CAENE TRIATHÉQUE

.

.

i am of sun - NOT ,,an-option,, - ONLY WILLING hear &amp; speak Α-ΛΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΣ - WITH taking off sunglasses, blinders, maskings INtentION ...
«i am of SUN» . i am NOT “an option” . i am ONLY WILLING to “hear” & “speak” Α~ΛΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΣ , with “taking off” of “sun~glasses, blinders” and any “maskings”, INtentION ! [ from «~ The Hour~Glass Figure» ] ~ ἀλε3ίΑ ( penteleón de aRcturi )

.

.

Y important 2 kill young child,s Spirit.QM - throughout - MUSIC saved me - some things NEVER change ...

.

.

picking ONLY what is convenient for THE NARRATIVE ... ,,the mark,, of ,,the coward,, ...

.

.

integrity-not about doing-BEing, TRUTH-not manifested-BEing IN TUNE, =LOVE=FREEDOM-E = BEing of LIGHT

.

.

you cannot tell THE SUN ,,how,, to SHINE nor ,,where,, - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ - CAENE TRIATHÉQUE -

.

.

no battle is ever lost ... the struggle of change is all-ways winning .EM

.

.

and, yes, i choose FREE-DOME to die in an EMBRACE because WE aRE born to LIVE for whatever time-space in ΦιλΑρμονία

.

.

it is amazing is it not.QM.EM.EM ... how the-uniVerse points us ,,the way,, ...

.

 

.

EVERYthing DOES ,,happen,, for a reason ... Child of Vision ...

.

.

the bodies join together of souls that are united

.

.

Noetis-Μέσα ἒρωτα ὑπάρχει ὑπόσχεση,ἀγάπη-ἀλήθεια.Within eros exists-promise,love-truth

.

.

actUally ,,here,, it is in the power of 2 - 3D=cubic sense - evolving to POWER OF 3 - 5D -spiral- = conic ENsense = volume .QM

.

.

menstruation - is there a more prolific patriarchical-patriarchal misogyny predisposition wording of the Anglophone culture.QM- yes- trans woman .

.

.

,,Respect,, is all ways always about ,,Self-Respect,, ... if one is not ,,it,, one is never in a position to ,,give it,, nor ,,receive it,,
« Respect » is ALL WAYS ~ always about … « Self~Respect » … if one is not BEing “it” one is never in a position to … “give it” nor “receive it” … ~ ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ CAENE TRIATHÉQUE ~ ἀλε3ίΑ ( penteleón de aRcturi )

.

.

at some point very soon we will see ... ,,man-made,, ,,women,,=old paradigm,s final solution of FemaleNess anhiliation-divide+conquer-divide et impera

.

.

,,expectation,, within ,,ex-change,, is still ,,commerce,, ... .EM - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ - CAENE TRIATHÉQUE -

.

.

and, Truth-FullNess is NOT for ,,institutionalisation,, in ANY sitUatION of life ...

.

.

and even a ,,yes,, at a certain moment is not for a ,,forever,, moment in ANY sitUatION of life . ALL IS FLUX-Eraklitos

.

.

,,free-dome,, is the only way to life - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ-CAENE TRIATHÉQUE - FREEDOM -

.

.

what is life but the sand-curtain projecting the illusion of death ... misty, dask, sand open arms walking off at the diastance

.

.

the mind,s - the i - ONLY ambition=obtain one point of balance - ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ isorropia of Heart - the am - NOT about trickery

.

.

.001.the day feeling yester Sundays - blasé ness - tunes 1929 - spells of marketed illusionments - world battered down

.

.

adrenaline re-course of dark in us, music language of Divine within US - Ἀδρεναλίνη κατα~φυγή σκοτεινοῦ μέσα μας, Μουσική γλῶσσα Θεῖου ΕΝ-τός ΜΑΣ

.

.

because unbalanced masculine is incapable of its harmonious ENrgy which is . . ,,balancing action,,

.

.

because ... balanced feminine is the ability of its Harmonious ENergy, which is . . ,,balanced surrender,, ...

.

.

because balancing masculine+feminine within the self=task at hand of each human BEing born eARTh, reach harmonious ENergy BALANCED LIFE

.

.

when finally absolving the mind from competition, fear of lack, gates open to ABUNDANCE-ΑΦΘΟΝΙΑ=ONLY+ONE point of BALANCE, ECSTACY=ΑΡΜΟΝΙΑ-HARMONY

.

.

it is NOT abOUT ,,constructing empires,, which is ,,i,, which is ,,ἐγῶ,, ... it is ABout ,,building CIVILisATions,, which is the ,,am,, which is the ,,ΕΙΜΑΙ,,

.

Migration=not a crime. borders + fences = figment of illusion.-Ἡ ἀποδημία δεν εἶναι ἒγκλημα.Τα σύνορα και οι φράκτες = ἀποκύημα ψευδαίσθησης. WE R nomads

.

.

... ACTuALLY it is time moves quickly but passes slowly ...

.

.

,,writing,, still ... to keep myself company ...

.

.

Healing of OUR ,,am,, has to take priority over the health of the ,,i,,. inspiraquotes.com

.

.

and when i am wanted i want the all of myself to be wanted

.

.

Wisdom is available only after lessons learned. snow mountain road vehicle

.

.

,,hope,, is for the passification of the masses. Feel ,,the fear,, and BE ...BRAVE... as WE aRe BORN --TO BE-- . BEST VErSION

.

.

People with betterment vision cannot afford to have ,,hope,,=passification of masses. People with vision KNOW ,,better,, beCAUSE it is an inevitability, in fact... sky mist

.

.

BREAKING THE CHAINS WITH LIGHT

.

.

,,FREE~DOME,, is the only ,,way,, to ,,life,,. inspiraquote white

.   

.

ΑΓΑΠΗ - Α-ΛΗΘΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ εἶναι τρεις λέξεις που σημαῖνουν το ἲδιο και καμία δεν μπορεῖ να ὑπάρχει χωρίς την ἂλλη παροῦσα. sky baloons LG

.

.

LOVE - TRUTH - FREEDOM are three words that mean the same and none may exist without the other ... present ....EM . ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ .sky-baloons LG

.

.

am gay and, thusly, immune to dis-ease

.

.

from our ,,i,, our ,,yesES,, are revealed , from our ,,NOs,, our ,,am,, is revealed + στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ . φάρος

.

.

Paradise is the ABSOLUTE Self-Respect - Παράδεισος εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο-Σεβασμός .LG

.

.

the wave that reaches the shore does not look at which country it arrived - το κυμα που φτανει στη στερια δεν κοιταει σε ποια χωρα εφτασε .LG

.

.

do get into meditation and let go of so much medication .LG

.

.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ = ,,ΤΟ ΚΑΛΩΣ ΘΕΡΙΖΕΙΝ ΦΩΤΟΣ,, - Eleutheria -

.

.

Capitalism is having the ,,i,, in capital. Contemplate the English language when taking into consideration . . Language is the house of the Truth of BEing-Martin Heidegger

.

.

racism =having no time TO BE still...contemplate cosmopolitan living doing nothing better than busy - Lao Tzu

.

.

AwarE-NESS = ,,the being without war,,

.

.

 

Consider before the CIRCLE - Ponder on the PERIGON - Realise in the SPHERE - Yield to the SPIRAL .

.

 

i BElive that in Nature there is NO ,,versus,, . LG

.

.

unwatered trees,wither - τα δέντρα τα ἀπότιστα ξεραίνονται .LG

.

.

Humans beHAVE as ,,the gods,, they inVENted

.

 

.

ANY composition science art knowledge activity manufacturing, produced from -white supremacy male superiority syndrome +by proxy=derivative willful blindness NEGLIGENCE.LG

.

.

wsmss white supremacy male superiority syndrome including ,,by proxy,, is Ego or Self-Explanatory .LG

.

.

Before-fascism-corporatism ,,Life,, was OUR noun and ,,living,, OUR verb. ,,Life,, and ,,living,, are OUR ,,after,,, as well.

.

.

,,nobel-prizes,, are blood money guises .LG

.

.

Alfred Nobel - reality and truth -

.

.

Sigmund Freud - reality and truth -

.

.

The ,,10 CommandMents,, --ΕΝΤΟΛΕΣ-- is the beginning of --ΨΥΧΗ - ΘΥΜΙΣ-- psyche,s destruction --ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ--by ... ,,the written contract,,.

.

,,Expectation,, within ,,exchange,, is STILL ... ,,commerce,, ... .EM . blue

 

.

 

.

money able surgically man-made women=FinalSolution FemlAnhiliatn-old paradigm-empire-patriarch+wht supremcy+male superiorty+hetero prevelance+feudal ploutocrcy+covert intel=-devide cnqr-fear+scarcity

.

.

 

about … “ownership” of the word “holocaust”

.

.

Ante Scriptum :

the word “holocaust”
derives from
the Ellenide ( wrongly known as “Greek” )
word … “ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ”

where

“ΟΛΟ”,
pronounced “ólo”
is … “whole”

( the word “ALL” for Anglophone,
however,
the FREQUENCY MEANING of “all”
should be «ΠΑΝ», “pan”
as for example : “PANdemic” )

and,

“ΚΑΥΤΩΜΑ”,
pronounced “káftoma”
which is … “burnt~out”

( for example : “ΚΑΥΣΤΗΡΙΑΖΕΙΝ” ( infinitive )
pronounced “káfstiriázin”
the Ellenide verb for … “to cauterise”
~as per usual misspelled and mispronounced
in Anglophone )

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ~ holocaust

.

.

how is it “different” to ANY holocaust
Humanity EVER faced ?

i mean,
“different” from what
“happened” to
the NATIVES
in
ALL the lands
the “empires” landed !

from
the latest of 19th~20th century
“Asia Minor”, and “Armenian” holocaust,
to
the 20th~21st “Palestinian” one,
as for such a small example samples

it is an endLESS list,
that
PARTICULARLY, the “British”
and, ofCourse, ALL
“white supremacy,
male superiority
syndrome”
( “by proxy”, too )
“European ancestry”
had been
blood~STAINING with Native blood,
ALL over on OUR Good eARTh
… from
“Africa”,
“Middle East”,
“Asia”,
“Far East”,
“Oceania”,
“America”

.

how about the “first”
modern mass murderer
turned “philanthropist”,
… “Alfred Nobel” …

and,

the “Swedish” ( plus “Norwegian” )
“income revenue” … social wealth
the … “holocausts” …
ALL over on OUR Good eARTh
have been … “providing”

.

.

some
… “intergenerational responsibility” …
is about
TIME TO BE HAD !

PEACE OUT, Dearest ! …

.

.

.

.

for further “reading” …

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empires” establiment

Humans beHAVE like “the gods”, they inVENTed

InterGenerational RESPONSIBILITY

“The ones who cried ‘wolf’ …” , 2021.03.05

Peoples’ Struggle for determination … , [excerpt]

*  the Eugenicists … , [excerpt]

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading

… P R O T E S T …

the word “idiot”

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

.

Reference “Drama kings” …

.

.ACTuALLY,
Dearest,

the term OUGHT TO BE
… “drama kings” …

“queens”
only refers to
the obsolete “old paradigm’s”
MISdirection,
towards
… “good old MISOGYNY” !

.

… “girls”
are taught
to “accept” the world
as is
:
… NOT to “fuss” …

it is ALWAYS about
“how they look”,
NOT “who” they are
or,
want to BEcome

“pay”
is ALWAYS to be “less”

“household stuff”
is ALWAYS to be for “them”
~ cooking, cleaning,
getting children born,
raised,
well mannered persons in society

then,

be “ok” with
harassment,
ridicule,
molestation,
rape
~ at ANY time,
ANY where
~ ALL through their LIFE ~

and,

no matter how “well” they are
“DOing” ALL “this”,

there is NEVER to be
a REWARD

~ other than
“… it is how you feel inside that matters …
don’t be a cunt ! …”

… WHERE AS

~ “boys” ~

are taught
to
… “F*CK” ANYone
that
does NOT
“get them what they want” !

… “simple and clear” …

i mean, TRULY, look at

ALL these “grown~up” boys,
trying to ruin the world !!!you “think” it is
“female hormones”
that DOES ALL “THAT” ?!?bless them and bless you
for
KEEPING the BLIND~FOLDS !

.

… ( ❤ ) …

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonALETHIA

.

.

[ https://www.youtube.com/watch?v=L0XNW34X2_Q ]

< what “DRAMA Queens” were
… “abOUT” …
in
the “FIRST” world war >

.

.

Jane Caputi - Bible - Religion - creation myths are NOT about the origins of the world but the origins of - patriarchy - which claimed itself as the world

.

.

.

“ReLaying” Dearest, … «DANSER ENCORE»

.

.

Dearest “Meagan“,

thank you for relaying these to
«ΦiλArmonia» …!
… ( :* ) …

please, EveryOne, “know”
that i have put together one
in
https://telegram.com

which is a platform “everyone”
is switching to,

as
“facebook”, “Messenger”, “Instagram”
( all of the same company ),
we all are quite aware, is
NOT “free”,
NOR “private”,
NOR NOT “totalitarian”

.

please, also
«welcome»
yet “an other” new
exquisite «BEing»
in this “thread”
who
i have Great Faith in
( ❤️ )

.

wished to “share” the following
with you since “yesterday”
( “my” 26th of March, 2021, Friday )

it is
«DANSER ENCORE»
which is taking “France” by … “quenching storm”

… ^_^ ( ❤️ ) ^_^ … ….

.

~ “Γιούλη” μου

this first link is of a “flashmob version”
that my “thought” brought me “you”

at the “Gare du Nord” Paris, on the 4th of March
.

.

~ “Lilian” μου

this second “flashmob version”
made me reCall “you”

par des artistes et des citoyens
“La Rochelle”, on the 21st of March, 2021
.

.

~ and, lastly and firstly,

where it ALL “started” …

the “original version”
of
«DANSER ENCORE»

by “HK”
a lifetime ago … in mid~December of 2020

which also, is “shared”
with subtitles
not only in “French” or in “English”
but also in “German” and in “Italian” … …
.

.

enJOY … !!! …

my Beauty~Full PhotoAdélphia

.

… ^_^ ( ❤️ ) ^_^ … ….

.

ALL WAYS
~
“always”

+ΠΑΝτα

.

ΕΥγνωμόνοια

Grateful & Great~Full

.

WITH LIGHT ~ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ

ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ ~ GOOD TRAVELS

.

ale3iA

.

( ❤️ )

.

.

Adrenaline is the re-course of the dark in us. Music is the language of the Divine, with-in US. - Ἀδρεναλίνη = κατα-φυγῆ του σκοτεινοῦ μέσα μας. Μουσική εἶναι ἡ γλῶσσα του Θεῖου ἐντός ΜΑΣ ... daisy

.

.

further “reading”

… P R O T E S T …

.

.

.

Dearest “Danny”, & “one set fits all” mentality

.

.

LOVE-TRUTH-FREEDOM are 3 words that mean the same and none may exist without the other present

.

.

Dearest “Danny“,

NO !

ANYone “wishing”
HARM [TRESPASS]
on ANY other,
does NOT get
to “have their wish”

.

this is THE LAW

COSMIC LAW

UNIVERSAL LAW

NATURAL LAW

and,

it is NOT for … “negotiation”

.

«DO NO HARM» [TRESPASS]

IS

THE DIVINE LAW

or, whatever your mind
wants to call “it”

DO NO HARM

DO NO HARM

DO NO HARM

it DOES NOT “CHANGE”
because
we want to have an “EXCUSE”

.

if you wish NOT “to fight” over this,
then
CEASE your “paranoid mind defence” !

.

LOOK AT YOU !!!

you cannot “HANDLE”
a “THINKING PROCESS”,

BE~CAUSE

your “EGO” is BRUISED
from “arrogance” and “pride”

“you”
were “PROGRAMMED”
to take any
“alternative thinking”
as
a … “hold to my guns”
… re~ACTION

“you”
were STOLEN from «YOU»
to “think”
that
“the mind” is the “strongest”
and
“who is stronger, WINS”

BE~CAUSE

“WIN AT ALL COST” !!!

“HOO~RAH !”

.

you are SO PROGRAMMED, Dearest !

and,

«YOU» are NOT your “mind” !!!

.

the “mind” is a “tool”,

the “mind” is a “muscle”

“it” can be PROGRAMMED
to NOT “allow”
the «Heart»
distinguish
«THE TRUTH»

and,

there you are with
“solutions” …

you “think” it is with “hands”
that “atrocities”
are commited ?!?

.

and “that” is your “solution” ?!?

to
PERPETUATE YOUR PROGRAMMING

.

you “sit” there
with a “traumatised part of your body”
and
you STILL DO NOT «see»
the FOLLY of such a “solution” !

.

do CEASE being a dumb~ASS, Dearest !

.

there is
NO
“ONE SET FITS ALL”

.

“that”
is the PROGRAMMING
of
“CHEAPER”

( “see” Ford and “T~Model” )

.

“that”
is NOT … «NATURE» !!!

.

in Nature

NATURAL LAW

DO NO HARM LAW

,

«EVERYTHING IS UNIQUE»

AND

«EQUAL IN ITS UNIQUENESS»

.

Do NOT go into your “mind”
that will say
:

“natural law dictates
survival of the fittest”

.

First of all,

the whole Darwinian phrase goes
«the survival of the fittest TO ADAPT»

.

Second first of all,

“Darwin” was still a man
of the 19th century,
imperial bull~shift

( as was for example :
“Freud” inventor of cocaine
or, “Nobel” inventor of dynamite
etc., etc., etc., etc. … … )

Third first of all,

of THE ATMOST IMPORTANCE,

Human «BEings»

are UNIQUE on eARTh

BE~CAUSE

of

«FREE WILL»

.

a «bee» cannot be anything BUT a «bee»
and, a «bee» is “fixed” to «behave» as a «bee»

a “locust” cannot be anything BUT a “locust”
and, a “locust” is “fixed” to “behave” as a “locust”

a «bee» will never “behave” as a “locust”
and,
a “locust” will never «behave» as a «bee»

.

ENTER Human «BEings» !

.

Human «BEings»

MAY “CHOOSE”

whether

to «ΒΕhave» as a «bee»
or,
to “beHAVE” as a “locust”

.

«BEhaviour»

ΝΟΤ … “DOiour” !

.

YOU KNOW PERFECTLY WELL,

NOT everyone is “made”
in the same … “mold” …!

( ~ NO “cheap” … “manufacturing” ! ~ )

YOU KNOW PERFECTLY WELL

that this “mold” is NOT even “fixed”
from … “beginning” to “end” …

and,

YOU KNOW PERECTLY WELL

that

it is

NOT

“fit”,
“abled”,
“ADULT”
… “women” …

that get to be
on the “RECEIVING END”
of “ATROCITY”

.

a 5~year of age,
or
a 15~year of age
or,
a disabled 25~year of age
or,
an abled 75~year of age
FEMALE
are
ALL
NOT of “same mold”
NOR, of “fixed mold”

.

“ONE SET FITS ALL”

DOES NOT “WORK”

.

and,

“kicking ass”

even “assuming”
ALL are “upto it”

is NEVER
going to be “a solution”

BE~CAUSE

THE ULTIMATE LAW IS

~ DO NO HARM ~

.

WE aRe NOT human “DOings”, Dearest

“DOing” is NEVER a “solution”

.

WE aRe Human «BEings»

«BEingNess» is how we solve this !

.

you are “talking” about
… «EMPATHY» …

as if
it is something you “do”

it is NOT !

.

«EMPATHY» cannot BE “taught”

«TRUTH» cannot be “taught”

«LOVE» cannot be “taught”

.

“absurdity” IS “taught”

“atrocity” IS “taught”

.

«YOU» are NOT your “mind”

.

get to the «YOU»
you were BEfore
you were STOLEN
from «YOU»
through
the programming of
the “mind”

.

You aRe a Human «BEing»

you are NOT your “mind”

.

it IS the «TIME~SPACE»

of

OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

to … «EVOLVE»

.

thusly,

with the
“… survival of the fittest to adapt …”
in … “mind” …

… guess,
“what” Human «BEings»
get to
… “survive” … … ?!? …

.

Take Care With Your Light

.

… ( ❤ ) … ….

.

.

.

Paradise IS the ABSOLUTE Self-Respect - Παράδεισος Εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο-Σεβασμός . γαλάζιο

.

.

.

for further “reading” …

W A K E U P !!! , [compilation] (keeps being “up~dated)

“Whetstones” and “sharpening the cutting capability” …

PERFECT «by design»

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading

InterGenerational RESPONSIBILITY

Basic «learning the New Earth ~ CAENE TRIATHÉQUE» , (keeps being “up~dated”)

«inSIGHT~full BEingNess»

… P R O T E S T …

the word “idiot”

“ETHOS~maker” , 2021.01.05

ELLENOPHONE LEXARITHMOS with reference to “planets” , misappropriation by the Romans for “empire establishment”

What is …”thieving from BEingNess” , 2021.02.09

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

… …

.

.

.

“Whetstones” and “sharpening the cutting capability” …

.

.

Isocrates - Whetstones-are-not-themselves-able-to-cut-but-make-iron-sharp-and-capable-of-cutting.

.

Dearest «i am» of “You”
… PhotoAdélphi …

what kind of a “battle”

would it be,

for OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

IF,

these God~Less LathrAnthropes
would “roll~over”
and
… “give~up” … ? …

LOL ^_^ LOL

These “plans” have been
“… in the making …”
for centuries really,
AND
the “end goal”
was for
“the centuries … to come”,
for … “them”.

.

The United Nations
Sustainable Development,

at the United Nations Conference
on
Environment & Development

at Rio de Janerio, Brazil,
between 3rd to 14th June, 1992

… “published” … “AGENDA 21”.

[ https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf ]

It is “a plan”
for the “21st century”,
where
by the end of it,
“human beings” are
going to be
nothing more than
basically,
“samples secluded in
life~size petri~dishes”

.

OUR Humanity’s

ALL over on OUR eARTh

Divine Light of Spirit of Psyche

is going to have to “battle”

a … «little much harder» …

than “using old tools”

( that ONLY served LathrAnthropia,

any ways …! )

of … “Justice” …

to tumble such “mathematical
designs” of God~LessNess

.

There is NO DOUBT
and
NO NEED for “Hope”,
as to
“what” the … «OUT~COME»

is … «to BE» …

as

it is … «INEVITABLE» …!

.

Nevertheless,

it IS going to
… “take a bit more” …
than
“… switching the kettle on
and, making a cup of tea …”

.

WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL

WE ARE HERE TO CARRY THROUGH

OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE

.

… ^_^ ( ❤ ) ^_^ … ….

.

Take Care With Your Light

.

#reCALLinTRUTH

.

#REmemberLOVE

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE

.

.

Henna Maria Veheulen - DAWN OF PEACE - if finding difficult comprehend=not true, justify=not right. Truth is not a concept, it is a visceral experience at the core of your being.

.

.

https://vimeo.com/539654226

.

some further “reading” …

:

PERFECT «by design»

PERFECT «by design», too

*  ~ ENthymesis Alethia ~

“NORMALISING” agendas

the Eugenicists … , [excerpt]

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading

InterGenerational RESPONSIBILITY

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empire’s” establishment

Humans beHAVE like “the gods”, they inVENTed

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

Basic «learning the New Earth ~ CAENE TRIATHÉQUE» , (keeps being “up~dated”)

«inSIGHT~full BEingNess»

Glorifying “holes” & the Psyche~Less Humanity , 2021.02.21

“try, try, and try again” … … 2003 … 2010 … 2020

NATURAL Bodies are WONDER~FULL

«ask the experts» ~ YourSelf , 2021.02.20

a little … “breather” for ΨΥΧΗ , 2021.02.14

“i do not need to explain …” , 2018.02.12

“The funny thing …” , 2021.02.12

«BEing» a “killer” , 2021.02.13

The “nutty” «Common Sense» (keeps being “up~dated”)

the word “idiot”

When “parapleroforesis” has been given the name of “panoramic” , 2021.02.12

following … «When “parapleroforesis” has been given the name of “panoramic”» , 2021.02.12

… P R O T E S T …

*  «LONG LIVE “DEATH”» , 2021.02.12

What is …”thieving from BEingNess” , 2021.02.09

«BEing HEARD» when “NOT listened to” , 2021.02.08

Confusing “~isms” & the “CAPITALisATion of the «i»” , 2021.01.29

“automation” & “slave~job” loss , 2021.01.29

“the idiot” & “the pharmaceutical~food industry” with “odious debt” state, “business” , 2021.01.27

(Anglophone version) Imperative Declaration , 2021.01.25

Imperative Declaration , 2021.01.25

“Slavery” as “natural … service” ? , 2021.01.20

“TOgetHER (eARTh) is how «LIVING» gets «BEing» , 2021.01.12

“Responsibility of Growth” , 2021.01.10

*“ETHOS~maker” , 2021.01.05

What is it CALLed When , 2021.01.04

What is it CALLed When , 2021.01.04

*  Peoples’ Struggle for determination … , [excerpt]

“The ones who cried ‘wolf’ …” , 2021.03.05

W A K E U P !!! , [compilation] (keeps being “up~dated)

*  … … …

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

.

.

PERFECT «by design», too

.

.

Mahatma Gandhi - There is nothing that wastes the body like worry and, one who has any faith in god should be ashamed to worry about anything whatsoever . butterfly+flower

.

Dearest «i am» of “You”
… PhotoAdélphi …

the zillions of years
human BEings have been
living on OUR eARTh …
 
and suddently the “euginicists”
“found”
a “better” way for
OUR Humanity
and, to … “transhuman” ?!?
 
NO, THANK YOU !
 
«i am»
sticking with
OUR Bodies aRe
PERFECT «by design»
 
and
 
«IN THE IMAGE OF GOD/NATURE»
 
… NOT “theirs” …!
 
.
 
By “the way”,
 
“this” will clear some things out
about
the “timing” of all “this New Normal”
regarding
the 4th industrial “revolution”
:
 
.
 
and, while you are at it,
 
check the following, too
about the “10 stages of genocide”
which is
“what this” is
:
 
.
 
and, also have a listen to
the spearheading lawyer
Reiner Fuellmich,
about the
“Class Action International Lawsuit”
a Nuremberg Tribunal,
for “CRIMES AGAINST HUMANITY”
coined as “The Largest Ever”
and BIGGER than the previous one,
bringing this “great reset agenda” to
its ABSOLUTE demise
:
 
.
 
people are responding,
ALL over on OUR eARTh
~ for example
World Freedom Alliance.org
or, WorldDoctorsAlliance.com
or, FreedomAirway.com
or, PoliceForFreedom.org ~
to the … “WAKE UP CALL”
:
 
.
 
And lastly,
a BIIIIIG “Thank You”
for the opportunity to
broadcast all these
to the BEAUTY~FULL,
«PERFECT ‘by design’»
SISTERS & BROTHERS,
… OUR Humanity …
ALL over on OUR eARTh
 
.
 
… ( ) … ….
 
.
 
Take Care With Your Light
 
.
 
#reCALLinTRUTH
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.
 
~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou
 
.

some questions to ask
:
in “text form” 
(for those who’d like to copy & paste)
:
If there really is a pandemic why …
1. Don’t we hear endless ambulance sirens?
2. Are the undertakers saying business is usual?
3. Aren’t there cues of people at cemeteries burying the dead?
4. Was the 2020 death rate within normal parameters?
5. Why have the usual influenza deaths disappeared?
6. If the 1st lockdown worked, why are we doing it again?
7. If the lockdowns did not work, why do them again?
8. Are governments listening to their small panels of experts &
not to vast majority of health experts?
9. Does TV show scenes of pandemonium yet
in reality hospitals are below normal capacity?
10. Are 1000s of nurses out of work?
11. If pandemic began in 2019,
did world governments deliver 1000s of PCR Covid-19 test kits
in 2018?
12. If used/discarded masks are highly contagious
is the countryside littered with them?
13. Are rules & regulations different from country to country?
14. If Covid doesn’t effect children are the schools shut?
15. If masks work, haven’t we been using them every year for the flu?
16. Aren’t people dying in the streets, especially the homeless?
17. Are supermarkets with capacity of 100s of people open, yet
corner stores with small capacity shut?
18. Are positive PCR tests called “cases” and not a “positive result”?
19. Isn’t it reported that WHO said PCR tests are unreliable &
should not be used?
20. If a cough or sneeze droplet can expand 30ft, are we
socially distancing only 6ft?
21. Is it OK to rub sanitizer (a toxin) into your skin several times a day?
22. Do we need an experimental mRNA-based vaccine
for a virus with a 99.7% recovery rate?
23. If the vaccine works, can you catch & transmit the disease
after receiving it?
24. If you’ve had the vaccine, do you still have to
wear a mask & social distance?
25. “How many people do you personally know who have died of Covid?”


or,
in the following video, by SpaceBusters
:
.
https://www.bitchute.com/video/ddyFpJT7Zi4z/

.

and some “comic relief”, too
:
* “Cops vs Nurses ~ i got a fever” 

.
https://www.bitchute.com/video/18RKAaJdTDL8/ 


* “They can’t arrest us all” 

.
https://www.bitchute.com/video/Q7pxFijki7TA/.

.

also, may further “read” 

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” ) 

Basic «learning the New Earth ~ CAENE TRIATHÉQUE» , (keeps being “up~dated”)

.

.