… #of Ἣλεκτρον …

. . .

.

Amber - Ember - Electron - ΗΛΕΚΤΡΟΝ-Ἣλεκτρον - Surge - Sphere of Charge

.

.

.
.

~ Ἣλέκτρον ~

με ἡλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

συμφιλίωσα τον κόσμο μου “στο μέτρο”
{ symfilíosa ton kósmo mou “sto métro” }
[ i reconciled my world “to measure~ment” ]

στην «ἀγάπη» τη ζωῆ μου ἀναθέτω
{ steen «aghápee» tee zoée mou anathéto }
[ to «love», my life i commend to ]

ἒνας κίνδυνος σ’ ἀπόσταση ἀναπνοῆς
{ énas kíndynos s’ apóstasee anapnoeés }
[ a danger, at a distance breath (*breath’s distance) ]

με ἣλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

ἀναστάτωσα το “εἶναι” μου και φεῦγω
{ anastátosa to “einae” mou ke févgo }
[ i disrupted my “is” and i leave ]

ἓνα ὃραμα γεννιέται και το “βλέπω”
{ éna órama yeniétae ke to “vlépo” }
[ a vision is born and i “see” it ]

να περνάει ἀπό το χάος στην αὐγή
{ na pernáei apó to cháos steen avgeé }
[ passing from chaos to dawn ]

.

με ἣλἐκτρον, ἣλέκτρον
{ me eeléktron, eeléktron }
[ with electron, electron ]

ἐπαφή ἀναζητᾶμε
{ epafeé anazeetáme }
[ contact we seek ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

στο βαθύ το μπλε περνάμε
{ sto vathí to mplé pernáme }
[ (with)in the deep blue we “pass” (“cross”, “go through”, “fare”) ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

με ἣλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

μ’ ἓνα φόβο ὃταν ξυπνᾶμε
{ m’ éna phóvo ótan xipnáme }
[ with a fear when we awake ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

στο ζεστό φιλί το ξεπερνᾶμε
{ sto zestó philí to xepernáme }
[ (with)in (the) warm kiss, we “get over” (“transcend”, surpass”) it ]

.

με ἣλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

περιμένω την “ἐπόμενή” μου μέρα
{ periméno teen “epómeneé” mou méra }
[ i await for my “next” day ]

να με πάει λίγο ἀκόμη παραπέρα
{ na me páei ligho akómee párapéra }
[ to take me a little more (along~further) further along ]

νά ‘χω «Λόγο» που πιστεῦω στη “στιγμή”
{ ná ‘cho «Lógho» pou pistévo stee “stigmeé” }
[ to have a «Logos» that i BElive in “the moment” ]

με ἣλέκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

συμφιλίωσα το “χρόνο” στην καρδιά μου
{ symfilíosa to “chróno” steen kardiá mou }
[ i reconciled “time” (with)in my heart ]

κι ἀπό τότε ἀκολουθώ τα ὂνειρά μου
{ ki apó tóte akolouthó ta óneirá mou }
[ and since then, i follow my dreams ]

σαν τα “βλέπω” να μιλάνε στην βροχή
{ san ta “vlépo” na miláne steen vrochí }
[ as i “see” (“watch”, “look”) at them speaking with ~ in the rain ]

.

με ἣλἐκτρον, ἣλέκτρον
{ me eeléktron, eeléktron }
[ with electron, electron ]

ἐπαφή ἀναζητᾶμε
{ epafeé anazeetáme }
[ contact we seek ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

στο βαθύ το μπλε περνάμε
{ sto vathí to mplé pernáme }
[ (with)in the deep blue we “pass” (“cross”, “go through”, “fare”) ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

μ’ ἓνα φόβο ὃταν ξυπνᾶμε
{ m’ éna phóvo ótan xipnáme }
[ with a fear when we awake ]

με ἣλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

στο ζεστό φιλί το ξεπερνᾶμε
{ sto zestó philí to xepernáme }
[ (with)in (the) warm kiss, we “get over” (“transcend”, surpass”) it ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

στο βαθύ το μπλε
{ sto vathí to mplé }
[ (with)in the deep blue ]

στο βαθύ το μπλε …
{ sto vathí to mplé … }
[ (with)in the deep blue … ]

.

.

under water shining light over

.

.

… of #metaMORPHOSIS …

. . .

.

.
.

Dearest «i am» of “You” …

«i am» seemingly
w i t h ~ i n
“this”
… «i n ~ B E t w e e n» …
“worlds” …

… “worlds” of
NOT … “ANY” more …
and,
… NOT … “y e t” …

i BElive
… that
“this”
is … “p r e c i s e l y”
… “THE STAGE” …

«the WORLD, MY world AS a stage»

… “where” and “when” …

… “the caterPILLAR” …
is … “caRrYing through” …
ITS
… «ΜΕΤΑ~ΜΟΡΦΩΣΙΣ» …

[ Ellenophone «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ»
ΜΕΤΑ + ΜΟΡΦΩΣΙΣ > ΜΟΡΦΗ
> “metá” + “mórphosis” < “morpheé”
> “after” + “learning” < “form” , “contour”
= “meta~morphosis” ]

“where” and “when”

… «ΜΝΗΜΟ~ΣΥΝ~Η» …

[ Ellenophone ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ
ΜΝΗΜΗ < ΜΝΗΜΕΙΟ < ΜΝΑΩΜΑΙ
> “mnéme” < “mnemeío” < “mnΑΩmai”
+
Ο
+
ΣΥΝ
> “syn”
+
Η
> “keepsake” < “monument” < “making love”
+
“of eARThbound”
+
“plus”
+
“of SUN ~ ΘΗΛΥ (ee) graduation”
=
“MNEMOSYNE” ]

and
NOT “memory”

«RE~memBErancE»
and, NOT … “reTENTION” …

of

… «Α~ΛΗΘΕΙΑ» …

[ Ellenophone ΑΛΗΘΕΙΑ
“A” ΣΤΕΡΗΤΙΚΟ + ΛΗΘΗ
> “α” steritikó + “léthe” , “líthi”
> deprivative “α” + “oblivion” … ]

“that which is NOT of obliVion”
=
TRUTH

and,
NOT a … “r e a l i T y”

the stage
“where” and “when”

the ΘΕΑΤΡΟN … «PLAY»

[ Ellenophone «ΘΕΑΤΡΟΝ»
“the place where”
the Passive Voice verb
«ΘΕΑΣΘΑΙ» ῥῆμα, Παθητικῆς Φωνῆς
“occurs”
=
“to be of BEhold” ]

and
NOT a “screening … show”

IS
… BE~coming …

«to BE»

.
.

There is nothing in a caterpillar that tells you it is going to be a butterfly . caterpillar on a leaf predominant green-yellow

.

.

*

.

.

“… do not be afraid, and You will find me …”

. . .

.

2021.12.22-23 . 03.22am - the cocoon process is ending its completion ...

.

.

~ Erotikó (Love Ode) ~

and, should You be born at one moment
another one, when i shall no longer exist
do not be afraid
and You will find me either as a star
when alone You walk the frozen night
or in the eyes of a child that will pass You by
or in the flame of a candle that You will hold
as You traverse the dark forest …

beCause high~up in the sky where the stars reside
gather all the poets
and the lovers smoke silently green leaves
they chew gold~dust, they leap the rivers
and they await
for the constellations to swoon and to faint
to fall into your sleep
to become a sigh upon the edge of your lips
to awake You and for You to see from your window

my face bright
forming (a) constellation
smiling at You
and whispering to You
Good Night

~ Manos Hadjidakis

.
.

.

.

“Claire de Lune …”

.

.

“Some things NEVER change!…” ^_^

. . . 

.

K. Gibran - They deem me mad because I will not sell my days for gold, and I deem them mad because they think my days have a price.

~ Khalil Gibran 
absolutely one of «The Prophet»s !

.

.

 

How many people CAN “say” 
that AFTER about “half a century” (!!!), 
their FIRST EVER “love hit” song
which (yes, from probably 2 years of age!) 
“resonated”, as NOTHING “else” … (!!!)
 
… is, STILL, their TOTALLY 
“RELEVANT” hit “song”, that
they «LOVE» … !!! 

Yap ! … «i am» ONE, “such” person !

… and yes, STILL
“left on my (‘ALL 3D ALONE’) own devices”,
and STILL, “dirty”, “in the mud” and
LOVING IT,
beCause,
am STILL,
… «favouring» it … !!! …

ΕΥχαριστῶ +ΠΑΝ, για τη ΣΥΝτροφιά !!!

.

~ Το γουρουνάκι ~  
{ To gourounáki
( The piglet )

– Εἶμαι ἓνα γουρουνάκι 
{ eímae éna gourounáki }
[ am a piglet

βρώμικο πολύ !
{ vrómiko poly !
[ (very much) dirty a lot ! ]

ὃλη μέρα μες στη λάσπη 
{ ólee méra mes stee láspee
[ all day within the mud ]  

γῦρω στην αὐλή !
{ gyro steen avleé !
[ around the yard ! ]

.

– Εἶσαι ἓνα γουρουνάκι 
{ eísae éna gourounáki
[ you are a piglet

βρώμικο πολύ ! 
{ vrómiko poly !
[ (very much) dirty a lot !

ὃλη μέρα μες στη λάσπη 
{ ólee méra mes stee láspee
[ all day within the mud ]

γῦρω στην αὐλή !
{ gyro steen avleé !
[ around the yard ! ]

.

– Εἶμαι τόσο εὐτυχισμένο !
{ eímae tóso eutychisméno ! }
[ am so happy ! ]

Εἶμαι ‘τί παχύ !
{ eímae tí pachy ! }
[ am so fat ! ]

τρῶγω κάθε ‘τί που βρίσκω !
{ trógo káthe tí pou vrísko !
[ i eat every thing that i find ! ]

τρῶγω κάθε ‘τί !
{ trógo káthe tí ! }
[ i eat every thing ! ]

.

– Εἶσαι τόσο εὐτυχισμένο ! 
{ eísae tóso eutychisméno ! }
[ you are so happy ! ]

Εἶσαι ‘τί παχύ ! 
{ eísae tí pachy !
[ you are so fat ! ]

τρῶγεις κάθε ‘τί που βρίσκεις ! 
{ trógeis káthe tí pou vrískeis ! }
[ you eat every thing that you find ! ]

τρῶγεις κάθε ‘τί ! 
{ trógeis káthe tí ! }
[ you eat every thing ! ]

.

– Ὃμως, δεν Με παίζουνε 
{ ómos, den me paezoune }
[ however, they do not play (with) me ]

τ’ ἂλλα ζωάκια 
{ t’ álla zoákia }
[ the other little animals ]

και, το κέφι, χάνω !
{ kae, to kéfi, cháno ! }
[ and, the cheer, i lose ! ]

.

– Μ’ ἀφοῦ Εἶσαι τόσο βρώμικο ! 
{ m’ afoú eísae tóso vrómiko ! }
[ but inasmuch as you are so dirty ! ]

πρέπει να κάνεις μπάνιο !
{ prépei na káneis mpánio !
[ you gotta have a bath ! ]

.

– Ἐγῶ, μπάνιο ;
{ egó, mpánio ? }
[ i, a bath ?

Ποτέ !  Ποτέ !
{ poté ! poté ! }
[ never ! never !

Καλύτερα …
{ kalytera …
[ better … ]

.

Να μείνω, ἓνα γουρουνάκι
{ na meíno éna gourounáki }
[ to stay a piglet ]

βρώμικο πολύ !
{ vrómiko poly ! }
[ (very much) dirty a lot ! ]

ὃλη μέρα μες στη λάσπη 
{ ólee méra mes stee láspee }
[ all day within the mud ]

γῦρω στην αὐλή ! 
{ gyro steen avleé !
[ around the yard ! ]

.

Μεἰνε ἓνα γουρουνάκι
{ meíne éna gourounáki }
[ stay a piglet

βρὠμικο πολύ !
{ vrómiko poly ! }
[ (very much) dirty a lot ! ]

ὃλη μέρα μες στη λάσπη 
{ ólee méra mes stee láspee }
[ all day within the mud ]

γῦρω στην αὐλή !
{ gyro steen avleé ! }
[ around the yard ! ]

.

.

African proverb - Return to old watering holes for more than water., friends and dreams are there to meet you.

… about “pachyderms”, 
and
«Α~ΛΗΘΕΙΑ» … !!! …

.

.

i Am ALETHINE - reCALLing ΑΛΗΘΕΙΑ - that which is not of oblivion - green naive lettering

.

.

APOphthegms ~ Quotes (keeps being “UPdated”)

.

[ Consider Donating with 
BuyMeACoffee.com ]

.

.

you dont have the balls for that.EM-yeah&amp; Thank God4 ,,that,,.EM i mean,i cannot fathom my life in terms of whether some balls or not,would ,,carry,, me ,,through,,

.

.

there is nothing ,,little,, in ,,this,, ΣΥΝΠΑΝ [Ellenophone] of ,,SHARING HUMANITY,, ,,ΣΥΝΦΩΝΙΑ,, - ΕΥχαριστῶ ΕΥγνωμόνοια ALLWAYS WITH LIGHT ...

.

.

be-Cause of-Course ...

.

.

ΕΥχαριστῶ ΘΕΙΟ που Μας προς-ἒχεις και για ΟΛΑ που Μας παρ-ἒχεις - ΕΥχαριστῶ, +ΠΑΝ .ΕΜ . ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ-CAENE TRIATHÉQUE .. ..

.

.

cease from running with a formulated opinion-the mind-of past acions-the i ... see in the here-now your ,,i am,, wish to BE

.

.

,,INsight,,, is not about ,,doing,, . it is ,,BEingNess,, ... that ,,shares,, with ,,us,, &amp; ,,SHARE ALIKE,, is what is about

.

.

hope is the unending cycle of doubt obsolete old paradigm - WISH Present Continuous TRUST the PROCESS &amp; its PARTRITION - BE BRAVE as BORN to BE

.

.

Grateful and Great~Full ALL MIGHTY ALL WAYS ,,always,, WITH LIGHT

.

.

do You think that BEings such as myself&amp;yourself, could ever be compared ... category=accusation-to accuse =mind limitation-prison

.

.

yes, i am done with people consciously wearing chains &amp; NO, NOT waiting around4 people willingly wearing sun-glasses=fear as excuse-i am of SUN .yellowboard

.

.

still ,,Grateful &amp; Great-full for the ,,ALL MIGHTY,, and to my trust-full ,,Le Novo,, for the ,,companion-ship,, ...

.

.

TOTAL SOLAR ECLIPSE 2021.12.04 acknowledging OUTvying North Node &amp; partial Solar Eclipse 2021.06.10 OUR North Node ,,seeing,, BEARing SHORT

.

.

i Am ALETHINE - reCALLing ΑΛΗΘΕΙΑ - that which is not of oblivion - green naive lettering

.

.

i guess, when i was finally ,,done,, ,,getting in my way,, -,,my mind,, discourse- i am ,,given,, exactly what i ought ,,to be,, receiving ... ΕΥχαριστῶ +ΠΑΝ.EM .

.

.

i wore my youth and fell asleep yet, once the dream sited me i did not summon me . LG

.

.

i wore my youth and fell asleep yet, once the dream found me i did not remember me . LG

.

.

Φόρεσα τη νιότη Μου κι ἀποκοιμήθηκα Μα ,σάν Με βρῆκε τ, ὂνειρο δεν Με θυμήθηκα . 1997 . LG

.

.

το χαρτί σκληρό για να γραφτεῖ και μαλακή ἡ καρδιά μου για να γράψει ... . ἀξιΩΜατικοί . Μάρτιος, 1997

.

.

the paper too coarse to be written and, my heart too soft to write . LG

.

.

δεν ὑπάρχει χειρότερη μάχη ἀπ αὐτήν που γίνεται μέσα-Σου και αὐτό γιατί ἀντικρουόμενα στρατόπεδα γνωρίΖουν την ἀχίλλειο πτέρνα ὁ ἓνας του ἂλλου

.

.

there is no worse battle than, the one happening inside of You And that is beCause the conflicting camps are knowledgable of one an other,s Achilles, heel . LG

.

.

,,you only live once,, ... per --LifeTime-- ....EM

.

 

.

she asked me how i was doing i responded - am feminaging - what is that.QM - i am not manAging, anymore ...

.

.

AwarE-NESS = ,,the being without war,,

.

.

ΣΥΝΧΩΡΕΣΙΣ ... ΣΥΝ + ΧΩΡΕΣΙΣ - plus + fit into place, slot in ... to together fit in a place ... = FORGIVENESS

.

.

,,School,, ... the worst ,,time,, , WASTED .EM

.

 

.

PLEASE, HELP ME ,,BE,, the ,,CARRY THROUGH,, with PEACE .EM ... Thank You +ΠΑΝ .EM

.

.

Healing of OUR --am-- has to take priority over the health of the ,,i,, - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ - CAENE TRIATHÉQUE

.

.

i am of sun - NOT ,,an-option,, - ONLY WILLING hear &amp; speak Α-ΛΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΣ - WITH taking off sunglasses, blinders, maskings INtentION ...
«i am of SUN» . i am NOT “an option” . i am ONLY WILLING to “hear” & “speak” Α~ΛΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΣ , with “taking off” of “sun~glasses, blinders” and any “maskings”, INtentION ! [ from «~ The Hour~Glass Figure» ] ~ ἀλε3ίΑ ( penteleón de aRcturi )

.

.

Y important 2 kill young child,s Spirit.QM - throughout - MUSIC saved me - some things NEVER change ...

.

.

picking ONLY what is convenient for THE NARRATIVE ... ,,the mark,, of ,,the coward,, ...

.

.

integrity-not about doing-BEing, TRUTH-not manifested-BEing IN TUNE, =LOVE=FREEDOM-E = BEing of LIGHT

.

.

you cannot tell THE SUN ,,how,, to SHINE nor ,,where,, - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ - CAENE TRIATHÉQUE -

.

.

no battle is ever lost ... the struggle of change is all-ways winning .EM

.

.

and, yes, i choose FREE-DOME to die in an EMBRACE because WE aRE born to LIVE for whatever time-space in ΦιλΑρμονία

.

.

it is amazing is it not.QM.EM.EM ... how the-uniVerse points us ,,the way,, ...

.

 

.

EVERYthing DOES ,,happen,, for a reason ... Child of Vision ...

.

.

the bodies join together of souls that are united

.

.

Noetis-Μέσα ἒρωτα ὑπάρχει ὑπόσχεση,ἀγάπη-ἀλήθεια.Within eros exists-promise,love-truth

.

.

actUally ,,here,, it is in the power of 2 - 3D=cubic sense - evolving to POWER OF 3 - 5D -spiral- = conic ENsense = volume .QM

.

.

menstruation - is there a more prolific patriarchical-patriarchal misogyny predisposition wording of the Anglophone culture.QM- yes- trans woman .

.

.

,,Respect,, is all ways always about ,,Self-Respect,, ... if one is not ,,it,, one is never in a position to ,,give it,, nor ,,receive it,,
« Respect » is ALL WAYS ~ always about … « Self~Respect » … if one is not BEing “it” one is never in a position to … “give it” nor “receive it” … ~ ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ CAENE TRIATHÉQUE ~ ἀλε3ίΑ ( penteleón de aRcturi )

.

.

at some point very soon we will see ... ,,man-made,, ,,women,,=old paradigm,s final solution of FemaleNess anhiliation-divide+conquer-divide et impera

.

.

,,expectation,, within ,,ex-change,, is still ,,commerce,, ... .EM - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ - CAENE TRIATHÉQUE -

.

.

and, Truth-FullNess is NOT for ,,institutionalisation,, in ANY sitUatION of life ...

.

.

and even a ,,yes,, at a certain moment is not for a ,,forever,, moment in ANY sitUatION of life . ALL IS FLUX-Eraklitos

.

.

,,free-dome,, is the only way to life - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ-CAENE TRIATHÉQUE - FREEDOM -

.

.

what is life but the sand-curtain projecting the illusion of death ... misty, dask, sand open arms walking off at the diastance

.

.

the mind,s - the i - ONLY ambition=obtain one point of balance - ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ isorropia of Heart - the am - NOT about trickery

.

.

.001.the day feeling yester Sundays - blasé ness - tunes 1929 - spells of marketed illusionments - world battered down

.

.

adrenaline re-course of dark in us, music language of Divine within US - Ἀδρεναλίνη κατα~φυγή σκοτεινοῦ μέσα μας, Μουσική γλῶσσα Θεῖου ΕΝ-τός ΜΑΣ

.

.

because unbalanced masculine is incapable of its harmonious ENrgy which is . . ,,balancing action,,

.

.

because ... balanced feminine is the ability of its Harmonious ENergy, which is . . ,,balanced surrender,, ...

.

.

because balancing masculine+feminine within the self=task at hand of each human BEing born eARTh, reach harmonious ENergy BALANCED LIFE

.

.

when finally absolving the mind from competition, fear of lack, gates open to ABUNDANCE-ΑΦΘΟΝΙΑ=ONLY+ONE point of BALANCE, ECSTACY=ΑΡΜΟΝΙΑ-HARMONY

.

.

it is NOT abOUT ,,constructing empires,, which is ,,i,, which is ,,ἐγῶ,, ... it is ABout ,,building CIVILisATions,, which is the ,,am,, which is the ,,ΕΙΜΑΙ,,

.

Migration=not a crime. borders + fences = figment of illusion.-Ἡ ἀποδημία δεν εἶναι ἒγκλημα.Τα σύνορα και οι φράκτες = ἀποκύημα ψευδαίσθησης. WE R nomads

.

.

... ACTuALLY it is time moves quickly but passes slowly ...

.

.

,,writing,, still ... to keep myself company ...

.

.

Healing of OUR ,,am,, has to take priority over the health of the ,,i,,. inspiraquotes.com

.

.

and when i am wanted i want the all of myself to be wanted

.

.

Wisdom is available only after lessons learned. snow mountain road vehicle

.

.

,,hope,, is for the passification of the masses. Feel ,,the fear,, and BE ...BRAVE... as WE aRe BORN --TO BE-- . BEST VErSION

.

.

People with betterment vision cannot afford to have ,,hope,,=passification of masses. People with vision KNOW ,,better,, beCAUSE it is an inevitability, in fact... sky mist

.

.

BREAKING THE CHAINS WITH LIGHT

.

.

,,FREE~DOME,, is the only ,,way,, to ,,life,,. inspiraquote white

.   

.

ΑΓΑΠΗ - Α-ΛΗΘΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ εἶναι τρεις λέξεις που σημαῖνουν το ἲδιο και καμία δεν μπορεῖ να ὑπάρχει χωρίς την ἂλλη παροῦσα. sky baloons LG

.

.

LOVE - TRUTH - FREEDOM are three words that mean the same and none may exist without the other ... present ....EM . ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ .sky-baloons LG

.

.

am gay and, thusly, immune to dis-ease

.

.

from our ,,i,, our ,,yesES,, are revealed , from our ,,NOs,, our ,,am,, is revealed + στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ . φάρος

.

.

Paradise is the ABSOLUTE Self-Respect - Παράδεισος εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο-Σεβασμός .LG

.

.

the wave that reaches the shore does not look at which country it arrived - το κυμα που φτανει στη στερια δεν κοιταει σε ποια χωρα εφτασε .LG

.

.

do get into meditation and let go of so much medication .LG

.

.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ = ,,ΤΟ ΚΑΛΩΣ ΘΕΡΙΖΕΙΝ ΦΩΤΟΣ,, - Eleutheria -

.

.

Capitalism is having the ,,i,, in capital. Contemplate the English language when taking into consideration . . Language is the house of the Truth of BEing-Martin Heidegger

.

.

racism =having no time TO BE still...contemplate cosmopolitan living doing nothing better than busy - Lao Tzu

.

.

AwarE-NESS = ,,the being without war,,

.

.

 

Consider before the CIRCLE - Ponder on the PERIGON - Realise in the SPHERE - Yield to the SPIRAL .

.

 

i BElive that in Nature there is NO ,,versus,, . LG

.

.

unwatered trees,wither - τα δέντρα τα ἀπότιστα ξεραίνονται .LG

.

.

Humans beHAVE as ,,the gods,, they inVENted

.

 

.

ANY composition science art knowledge activity manufacturing, produced from -white supremacy male superiority syndrome +by proxy=derivative willful blindness NEGLIGENCE.LG

.

.

wsmss white supremacy male superiority syndrome including ,,by proxy,, is Ego or Self-Explanatory .LG

.

.

Before-fascism-corporatism ,,Life,, was OUR noun and ,,living,, OUR verb. ,,Life,, and ,,living,, are OUR ,,after,,, as well.

.

.

,,nobel-prizes,, are blood money guises .LG

.

.

Alfred Nobel - reality and truth -

.

.

Sigmund Freud - reality and truth -

.

.

The ,,10 CommandMents,, --ΕΝΤΟΛΕΣ-- is the beginning of --ΨΥΧΗ - ΘΥΜΙΣ-- psyche,s destruction --ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ--by ... ,,the written contract,,.

.

,,Expectation,, within ,,exchange,, is STILL ... ,,commerce,, ... .EM . blue

 

.

 

.

money able surgically man-made women=FinalSolution FemlAnhiliatn-old paradigm-empire-patriarch+wht supremcy+male superiorty+hetero prevelance+feudal ploutocrcy+covert intel=-devide cnqr-fear+scarcity

.

.

 

«ΜοιρΑΣΜΑΤΑ» , 2021.02.08

.

ΑΓΑΠΗ Α-ΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ εἶναι τρεις λέξεις που σημαῖνουν το ἲδιο και καμία δεν δύναται να ὓπάρχει χωρίς την ἂλλη παροῦσα . beautiful with stringing lights

.

. . .

«…
Τό ξέρω πως
δεν θα Με πιστέψεις,
ἀλλά,
ἡ ὑψηλότερη μορφή
του Ἀνθρώπινου Κάλλιστου
εἶναι
το ἑρωτεῖν
ἐαυτόν και ἂλλους.
…»
~ Σωκράτης

[ “ἑρωτεὶν” =
να ἐρωτᾶς,
να ἀμφισβητεῖς,
να ἐξετάΖεις ]

και ναι,

ἒχει να κάνει
με τον «ΕΡΩΤΑ»

καθῶς

«ἓρωτας» εἶναι

“ἡ ΕΝέργεια του σύνΠΑΝτος”
ὣς …
ἡ «ὑπόΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ»

( και ὂχι “σαρκικές ἀ~νοησίες” ! )

ὃπου

… ΖΩΝΤΑΣ ( τη ζωῆ ) …

… ΕΝπειριΟΝωντας …

ἐπι~γνώσκεται

ἡ ΦΙΛΙΑ ( = ἡ ΑΓΑΠΗ )

δηλαδῆ,

«ἡ ΕΝέργεια του σύνΠΑΝτός»
ὣς …
ἡ «ΖΩΗΣ Α~ΛΗΘΕΙΑ»

.

Τα «ΟΡΑΜΑΤΑ»
και, τα
«Ἀστρικά» Μας ταξίδια,

εἶναι

στο … Α~ΠΕΙΡΟ … του
… «ΧΡΟΝΟ~ΧΩΡΟΥ» …

οἱ … καθαρότερες
«ματιές» Μας
προς

την … «Α~ΛΗΘΕΙΑ»

.

ΟΜΟΡΦΑ ὣς ΕΣΥ
τα ὁράματά Σου,
Maria !

.

ΕΥγνωμονοιῶ
το μοίρασμά Σου !

.

Σε … «φιλῶ»

.

^_^ ( ) ^_^ … ….

.

.

.

 

«BEing HEARD» when “NOT listened to” , 2021.02.08

.

LOVE-TRUTH-FREEDOM are 3 words that mean the same and none may exist without the other present


.

@Alexia.Christodoulou11 is with @Alexia Penteleón


.

. . .


“… 
@Ozark Mountain Publishing, Inc.
@Alexia.Christodoulou11
not sure what this is about or what it has to do with the UFO Conference. Please feel free to contact us at info@ozarkmt.com if you have concerns.
…”

.


Commentary with reference to

.


“…

When
@Dolores Cannon ‘s page 

( Dolores Cannon being
a major mentor / teacher of mine )

“blocks” you from
… “Liking” …
… “Commenting” … Guess “free speech / expression”
does not “belong”
in
… “personalised” Truth …!

.

And,
to think

i had this “vision”
that
FINALLY
“my” writings
would be appreciated

by

the ONLY “publishing” place
( again, “i” felt would )
@Ozark Mountain Publishing, Inc.

… !!! …

And,
that

@Dolores Cannon page
is the ONLY place
someone like myself
writing … “the stuff” …i am given to share,
would NOT be .. “hanged” for

.

Take Care With Your Light

.

#TRUSTinHUMANITY

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE* «Basic “education on old paradigm”»
( keeps being “up~dated” ) , (2021)

https://awnidea.com/2021/01/31/basic-education-on-old-paradigm-2021-01-30-2/

.
…”

.

And, so … “here” is “my” response …

:

“…Dearest
@Ozark Mountain Publishing, Inc.,

i was «free», till i was NOT
at the
@Dolores Cannon official page.

.

“Your” own response,
replying as “a sovereign person”,

YET

with the “anonymity” of
a “corporation’s legal person”
… IMMUNITY to “hurt” …

does NOT put “us”
in

… an EQUAL
and
of … RESPECT~FULL
«conversation».

.

Which
was precisely
“my point” within “my comment”,
refering to
the official @Dolores Cannon page,

which
@Ozark Mountain Publishing, Inc.
only “exists”
because of the “Dolores Cannon”
… «person’s work» NAME.

.

Which is
“what free movement”
i was “LEFT WITH”
to
… «EXERCISE» …
“my” … «FREE SPEECH»
of … EXpressION …!

.

If “that” is NOT “enough”
for your
“cold, corporate, non~anthropo”
… approach …

to

a … Human «BEing» …
like “myself”,

then

“allow me” to

“associate”

in

“your Court of Judgement”

that

:

the SHIFT

WE aRe experiencing

on OUR eARTh

has “entered a NEW PHASE” of

“Unidentified Flying Objects” 

… «SIGHTINGS» …

that,

is NOT perhaps about

… “shiny OBJECTS” …

BUT

… «VISIONARY PEOPLE» …

THAT

IS IMPERATIVE

«ΤΟ ΒΕ»

… «SEEN» …!

.

With miniscule appreciation
as to
“your” cowardly “passive AGGRESSIVEness”,

“i” re~main

@Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

…”

.

Take Care With Your Light

.

#TRUSTinHUMANITY

NOT “corporate pursuit of profit”

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE 

.

.

.

EllenoPhone «ΕΚ~ΘΕΣΙΑ~ΖΕΙΝ» , 2021.02.04

.

Voltaire - ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ - ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΙΣ ΦΡΙΚΑΛΕΟΤΗΤΕΣ . white scene distant tree

.

<< …

. . .

Ἀγαπημένο «ΕΙΜΑΙ» του “Ἐσύ”
… ΦωτοΑδέλφι …

,
τα λεγόμενα “εν~βόλια”

 
που ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΚΑ
ΒΙΑζονται να διεισδύσουν
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
ἀνά τῳ παγκόσμιῳ,
 
εἶναι
“τεχνολογική
βιο~μηχανική”
( technological bioengineering )
 
με την ὁποῖα
 
ὁ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ DNA
του κυττάρου
μετα~τρέπεται
σε αὐτό
που το “βιο~μηχανεῦουν”
 
.
 
Με ἂλλα λόγια
 
το mRNA “εν~βόλιο”
 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ “ἀδύνατος ἰός”
 
ὃπου
 
το ἈνοσιοΠοιητικό
 
“μαθαῖνει”
 
να ἀντιστέκεται.
 
.
 
Τα mRNA “εν~βόλια”
 
εἶναι
 
“βιο~μηχανία”
 
ἡ ὁποῖα
 
ΕΙΣΧΩΡΕΙ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ
 
τοποθετῶντας
 
τις “ἀλλαγμένες
 
στην κωδικοποίηση DNA”
 
πρωτεἳνες,
 
οἱ ὁποῖες, με τη σειρά τους
 
ΑΛΛΑ~ΖΟΥΝ
 
με αὐτό τον τρόπο
 
τον ΙΔΙΟ τον κώδικα DNA
 
του κυττάρου
 
και,
 
ΚΑΝΟΥΝ
 
το ἲδιο το κύτταρο
 
να ΜΗΝ ἒχει “ἰδέα” πια
 
ὣς προς τη
 
ΦΥΣΙΚΗ του ΕΡΓΑΣΙΑ
 
( ἒχει ἀλλάξει ὁ κώδικας DNA του )
 
και πια
 
πρόκειται να ΕΝ~ΕΡΓΕΙ
 
χωρίς την ΠΥΞΙΔΑ του
 
την ΔΟΣΜΕΝΗ
ΑΠΟ
ΤΗ ΦΥΣΗ
 
.
 
Με την “πρῶτη” εἰσχώρηση
… “ξένου περιεχομένου”
στον ὀργανισμό,
 
το ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟ πια
κύτταρο του ἈνοσιοΠοιητικοῦ,
 
χωρίς τη ΦΥΣΙΚΗ του ΠΥΞΙΔΑ πια
 
ἀλλά με τον μεταλλαγμένο
βιο~μηχανικά “κώδικα” του πια,
 
θα ἀρχίσει να ΕΠΙ~ΤΙΘΕΤΑΙ
 
αὐτό το … “ξένο περιεχόμενο”
 
ΜΟΝΟ που
 
χωρίς τη ΦΥΣΙΚΗ ΠΥΞΙΔΑ πια
στο DNA του
 
ἡ ὁποῖα ΔΕΝ το “ὁδηγεῖ”
στο “ΤΙ” εἶναι
 
ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ … “ξένο”
 
και
 
ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΡΩΤΑ ΑΠ’ ΟΛΑ
 
“ΤΙ” εἶναι “καλό” … “ξένο”
~ ΦΙΛΟ~ΞΕΝΙΑ ~
και
“ΤΙ” “ὂχι καλό, εἰσβολέας”
~ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ~
 
ἀρχίΖΕΙ, λοιπόν, να
 
ΕΠΙ~ΤΙΘΕΤΑΙ
 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ
 
.
 
” ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ “
 
σημαῖνει
 
τα ΙΔΙΑ τα κύτταρα
 
του ΙΔΙΟΥ του ὀργανισμοῦ
 
.
 
Ξεκινᾶ, δηλαδῆ, ἓναν
 
ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟ ΠΟΛΕΜΟ
 
προς
 
ΟΛΑ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
 
του ΙΔΙΟΥ
 
του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
 
και
 
ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ
 
( ΔΕΝ ὑπάρχει ΦΥΣΙΚΗ ΠΥΞΙΔΑ
και ἂ ῥᾶ
ΔΕΝ ὑπάρχουν … “ΦΡΕΝΑ” )
 
μέχρι
 
την ΟΛΙΚΗ ΑΠΟ~ΤΕΛΕΙΩΣΗ
 
ὁλόκληρου του ὀργανισμοῦ
 
.
 
Με λίγα λόγια
 
ξεκινά μια διαδικασία
 
… ἡ “σῆψις”…
 
ἡ ὁποῖα εἶναι ἡ διαδικασία
που ΣΥΝ~ΒΑΙΝΕΙ
στο “ὃχημα ~ ΣΩΜΑ”
ἀφοῦ
… “το ἂτομο” …
ἒχει “περάσει στον θάνατο”
 
με την ὁποῖα
αὐτή διαδικασία
 
ὃλα τα “ΑΠΤΑ ΦΥΣΙΚΑ”
της “ΥΛΗΣ” … “του ἀτόμου”
… ‘κατα~ῥρέουν” …
( σπάζουν, διαλύονται )
 
.
 
ΜΟΝΟ που
 
στην περί~πτωση αὐτή
 
ἡ διαδικασία “ξεκινά”
 
ΧΩΡΙΣ “το ἂτομο”
 
να ΕΧΕΙ … “περάσει στον θάνατο”
 
ἀλλά
 
το “βιῶνει”
ἐνῶ
εἶναι
ἀκόμα “ΖΩΝΤΑΝΟ”
με
το “ΑΠΤΟ της ΥΛΗΣ”
… “ὃχημα ~ ΣΩΜΑ” …
 
.
 
ΔΕΝ πραγματοποιήθηκαν ΠΟΤΕ
tests
σε ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
 
για αὐτά τα mRNA
βιο~μηχανικά ΕΝ~ΒΟΛΙΑ
 
καθῶς
 
ἀκόμα και στα τα λίγα “ζῶα”
που
… “δοκίμαζαν” την … “τεχνολογία”
 
( εἶχαν ξεκινῆσει ἀπό το τέλος
του 20οῦ αἰώνα )
 
ΔΕΝ ὐπῆρχαν ΚΑΘΟΛΟΥ
“σημεῖα” … για … “προχώρημα”
 
.
 
Ὃπως και με ἂλλες
 
“εἰσαγωγές” ΑΦΥΣΙΚΗΣ
τεχνολογικῆς βιο~μηχανίας
 
( βλέπε π.χ. “VIAgra” )
 
ΔΕΝ ἒγιναν ΠΟΤΕ
 
οἱ ἀπαραίτητες μελέτες
 
για τις … “ΕΠΙ~ΠΤΩΣΕΙΣ”
 
ἀπό τη … “χρῆση” …
 
στο “ΕΥΡΥ μέλλον”
 
καθῶς
 
ἡ φαρμακευτική ΒΙΟ~ΜΗΧΑΝΙΑ
 
ΕΙΝΑΙ
 
… “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ” …
 
και
 
ποσῶς ΔΕΝ ἐνδιαφέρεται
για
ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ
ἐκτός ἀπό
 
… το “ΚΕΡΔΟΣ” …
 
.
 
By the way,
 
ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ
 
( “ΑΝΔΡΟ~ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ νόμου
και ΟΧΙ, φυσικά, «ΦΥΣΙΚΟΥ» )
 
οἱ φαρμακευτικές βιομηχανίες
 
ΔΕΝ εἶναι ὑποκυπτόμενες
για
ΚΑΜΙΑ
… “ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ” …
ἀπό
τις … “ἐπι~πτῶσεις”
ΚΑΝΕΝΟΣ
… “εν~βολιου” …
 
( συγκεκριμμένα αὐτή
ἡ … ΑΣΥΛΙΑ … εἶναι
ΔΟΣΜΕΝΗ μόνον ὃσον
ἀφορᾶ … “ΕΝ~ΒΟΛΙΑ” )
 
.
 
Ἂτομα ἂνω το 75 χρόνων,
( εἰδικότερα )
 
και,
 
με την … “φαρμακευτική πρακτική”
των
“πάνω ἀπό μία δόσεων”
 
εἶναι ἡ ΠΙΟ … ΕΠΙ~ΡΡΕΠΗΣ
… “ὁμάδα” της Ἀνθρωπότητας
ἡ ὁποῖα
ΔΕΝ θα ἒχει
την “αὐτο~ἃμυνα” να διασωθεῖ
 
.
 
Τα ΕΠΙ~ΚΡΑΤΟΥΣΑ Μέσα
( … “Μαζικῆς Ἐπί~Κοινωνίας” … )
 
… τηλε~ὃραση, ραδιό~φωνο,
ἐφημερίδες, περιοδικά, ἐκ~δόσεις,
διαδικτυακά μέσα …
 
συν~περι~λαμβανομένων
και
των “ΕΘΝΙΚΩΝ” δικτύων
 
καθῶς
μιλᾶμε για τα “ὡφελήματα”
… “διαφημστικῶν πακέτων” …
 
ΔΕΝ παρ~ουσιά~ΖΟΥΝ
ΠΟΤΕ
“αὐτό”
που εἶναι
… “ἐκτός της ΒΙΟ~ΜΗΧΑΝΙΑΣ” …
το
… “ΜΟΝΟ~ΠΑΤΙ” …
 
( βλέπε “τράπεζες”, “φαρμακευτικές”,
“ἐκ~παίδευση”, “τροφο~δοσία”,
“ψυχ~ἀγωγία”, “πνευματο~λογία”,
“νομιμο~ποιήσεις”, “ἀπολυταρχισμό”
κλπ, κλπ, κλπ, κλπ … )
 
.
 
ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΑΣ ΝΟΜΟΙ
 
ΚΑΤΑ~ΠΑΤΟΥΝΤΑΙ
 
.
 
ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
 
ΑΠΟ ΤΟ … «ΓΕΓΩ~ΝΟΣ»
ΚΑΙ ΜΟΝΟ
 
ΟΤΙ
 
… «ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΜΕ»
 
ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ «ΓΗ»
 
ΕΙΝΑΙ
 
Η … «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» …
 
ΑΝΑ~ΠΝΟΗΣ, ΦΩΝΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ, ΜΟΧΘΟΥ,
ΣΥΝ~ΕΥ~ΡΕΣΗΣ, ΦΙΛ~ΑΡΜΟΝΙΑΣ, ΑΓΚΑΛΙΑ~ΖΕΙΝ
 
για … προς … ἀπό … ΕΝ …
 
την … Α~ΛΗΘΕΙΑ …
 
… της «ΖΩΗ» ΜΑΣ …
 
.
 
ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ
 
και
 
ΕΧΟΥΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
 
.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Η ΟΜΟΡΦΗ
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ
 
Η Α~ΦΘΟΝΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ
 
.
 
#TRUSTinHUMANITY
 
NOT “corporate pursuit of profit”
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.

 

Bastiat -ΜΠΑΣΤΙΑΤ- ΟΤΑΝ Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΟΜΙΛΟ ΑΝΔΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΡΟΔΟ ΧΡΟΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ ΕΝΚΡΙΝΕΙ, ΗΘΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΟΞΑΖΕΙ

.
… >>
~ @Rev. Tr. Alexia Christodoulou 
( @ale3iA.5 penteleón de aRcturi )
~} @awnidea5 {~

.

<< …
. . .
 
«…
Ἐκεῖνοι που μποροῦν να Σε κάνουν
να πιστεῦεις παραλογισμούς,
μποροῦν να Σε κάνουν
να διαπράττεις φρικαλεότητες.
…»
~ Βολταῖρος
 
.
 
Take Care With Your Light
 
.
 
#TRUSTinHUMANITY
 
NOT “corporate pursuit of profit”
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.
 
for further contemplation …
 
* “WAKE UP CALL”
( posted yesterday 2021.02.05 )
 
World Freedom Alliance
 
World Doctors Alliance
 
 
.
 
* “The New Normal”
by happen.network
posted mid January 2021
 
the 4th industrial “revolution”
and the “great reset”
 
 
.
 
* «Basic “education on
the old paradigm”»
 
.
Ellenophone
* «ΤΡΙΑ~ΚΗΡΥΞΗ»
 
.
* «ΕΚ~ΘΕΣΙΑ~ΖΕΙΝ»
 
 
.
… >>
~ @Rev. Tr. Alexia Christodoulou
( @ale3iA.5 penteleón de aRcturi )
~} @awnidea5 {~
 
.

.

EllenoPhone «ΤριαΚήρυξη» , 2021.02.02

.

 

.

<< …
. . .

Ἀγαπημένο «ΕΙΜΑΙ» του “Ἐσύ”
… ΦωτοΑδέλφι …

,

Ἐγκλήματα κατά

της Ἀνθρωπότητας
 
ἡ “διακύρηξη”
και “ἐκτέλεση”
ἐδῶ και ἓνα χρόνο,
ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΚΟΥ
καθεστῶτος
 
ἀνά τῳ ΠΑΓΚΟΣΜΙῼ.
 
.
 
Περαιτέρῳ,
το ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
της Ἀνθρωπότητας
με την ΑΝΟΜΗ
κατανομή,
μετατροπογόνων
κωδικοποίησις mRNA
“εἰσχωρήσεων”,
 
( τα ὁποια
μετατρέπουν
το ἈνοσιοΠοιητικό
ἀνθρώπινο σύστημα
σε “αὐτο~σκοτωματική
μηχανή” )
 
ΜΑΣ προ~τρέπει
στην ΑΜΕΣΗ
“ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΥΠΑΚΟΗ”
για
την ΕΠΙ~ΒΙΩΣΗ
του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
 
.
 
οἰ ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ
ΥΠΕΡ~ΕΧΟΥΝ
των “ἀνδροκρατούμενων”
 
.
 
«…
ἡ ΙΑΣΙΣ του “ΕΙΜΑΙ” ΜΑΣ
χρῆΖΕΙ προτεραιότητας
της ὑγείας του ‘ἐγῶ’
…»
 
.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Η ΟΜΟΡΦΗ
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ
 
Η ΑΦΘΟΝΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ
 
.
 
#TRUSTinHUMANITY
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.
 
Ὑστερόγραφο :
 
* World Doctors Alliance
 
 
* World Freedom Alliance
 
 
* “The New Normal”
ντοκυμαντέρ
του Ἰανουρίου 2021
για την 4η Βιομηχανική
“ἐπανάσταση” και
τη χειραγώγηση
των μέτρων που βιώνουμε
 
 
.
 
* «Basic “education on
the old paradigm”»
παραχωρεῖ πληροφορίες
ὣς προς την κατα~νόηση
του ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟΥ
“παλαιοῦ παραδείγματος”
στον κόσμο ΜΑΣ
 
 
* “Universal Declaration of Human Rights”
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ του 1948
( ΥΠΕΡΕΧΟΝΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ )
οὓτως ὣστε
να ΜΗΝ εἲχαμε την ἐπαν~άληψη
των ἀποτρόπαιων
του 2ου ἀνοικτά φασιστικοῦ
παγκοσμίου πολέμου
 
 
.
 
«ΕΧΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΕΥΘΗΝΗ
και
ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ»
 
.
 
ΕΥγνωμόνοια
 
.
… >>
~ @Rev. Tr. Alexia Christodoulou
( @ale3iA.5 penteleón de aRcturi )
~} @awnidea5 {~


.

<< …
. . .
 
«…
Ἐκεῖνοι που μποροῦν να Σε κάνουν
να πιστεῦεις παραλογισμούς,
μποροῦν να Σε κάνουν
να διαπράττεις φρικαλεότητες.
…»
~ Βολταῖρος
 
.
 
Take Care With Your Light
 
.
 
#TRUSTinHUMANITY
 
NOT “corporate pursuit of profit”
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.
 
for further contemplation …
 
* “WAKE UP CALL”
( posted yesterday 2021.02.05 )
 
World Freedom Alliance
 
World Doctors Alliance
 
 
.
 
* “The New Normal”
by happen.network
posted mid January 2021
 
the 4th industrial “revolution”
and the “great reset”
 
 
.
 
* «Basic “education on
the old paradigm”»
 
.
Ellenophone
* «ΤΡΙΑ~ΚΗΡΥΞΗ»
 
.
* «ΕΚ~ΘΕΣΙΑ~ΖΕΙΝ»
 
 
.
… >>
~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou
( ale3iA.5 penteleón de aRcturi )
~} awnidea5 {~
 
.

 

.

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

<< …

If You want to go fast, go alone. If You want to go far, go together.

 

. . .

Dearest «i am» of “You”
… PhotoAdélphi …

 

,

 

the word … “idiot”

 

derives from
the Ellenophone word
«ΙΔΙΩΤΗΣ»

 

that is

“the person who owns
private property”

as in

“NOT SHARING
the Earth and Her fruits”

.

Rousseau - the first man who, having fenced in a piece of land, said -this is mine- and found people naive enough to believe him, was the true founder of civil society...

.

 

first of all,
 
i wish to apologise
 
as
 
your shouting out
about “abortion”
as you are,
 
resorted me to take you
as
 
one of those “persons”
that
demand to dictate
how women are to be
with their own bodies,

 

This is NOT public property. Decisions regarding this are mine and ONLY mine to make - abortion -patriarchy

 

 
hence,

 

the Kamala Harris “questioning”

 

https://www.youtube.com/watch?v=b6g-zycRv8Q

 

. … .

and, also, as by “the way”,

the above “Kamala Harris”
… “example” … to be “furthered”

in case you want to “engage”
with some more
“bull~shift”
about … “trans~women” too, 
“fighting for them” here,

let me spare you
some
“huffing anf puffing” …

it is … “transwomen”
that are the “final solution”
for hard core “misogynists”,
like the “eugenicists” are

all meant to
“exterminate”
… «FEMALE~NESS» …

BUT,

“money bying”,
“surgically MAN~made”
“cut~out DICKS”,

do
NOT “make~up”

a
«FEMALE»

NOR,

HER UNIQUE ABILITY

to
ORGASM

through

THE ONLY ORGAN
in the known UNIVERSE

that EXISTS
ONLY

for
the PERCEPTION

and

FUNCTIONS ONLY

for
the SENSATION

of
ECSTASY, ORGASM

.

there is ONLY
… «admiration» …
to be offered …!

.

HowEver,
the “dis~eased” ones
only “envy”
and want to
“destroy”,
that which “they”
are INCAPABLE to
“grasp”
and simply,
“be in awe” of …

hence,

the … “final solution” for
… “misogyny” …

by,
“male superioty syndrome”
… jerks ( or wankers ) …

and, finally,
… “trans~surgical” …
psychopaths …!

.

i ALWAYS thought
that most “Males”

ACTuALLY

look
equally,
if not even “better”
sometimes

( as ofcourse is, the “vice~versa” ),

as
what is called “TRANSVESTITISM”

than,
“women” playing “the role”.

.

«NATURAL LAW»
of
«Light~Full»
«BEing~Ness»

is NEVER to BE
“blown out”
by
… “shadows” …

.

«ΘΗΛΥ~Ness»
could NEVER be “erased”

and,

«GOOD MEN»
aRe NOT to «BE»
EVER … “extinct” …

NO MATTER “what”
THEY might … “wear” …!

.

Sheila Jeffreys - female pronoun an honorific term sex caste survive subordination transgendered men cant occupy such position

.

 

.

second first of all

 
i BElive
“you”,
along side all of us quite honestly,
have
 
a very, very false notion
of “what taxes are”
 
and,
 
at the same time
have
NO idea
 
that
“taxes”
are IN FACT
 
the state
charging
“the people”
to pay
THE DEBT
of
THE LOANS
the state
has,
 
be~cause
… “money” …
is
a “PRIVATE” … “issue”
 
and,
 
“FEDERAL”
and/or
“CENTRAL”
banks that
… “issue money” …
do NOT belong
to “the state”
 
( of ANY “country” in FACT )
 
and
 
ARE “PRIVATELY OWNED”
 

 

Rothschild - i care not -Apolytarchismos

.

 
“Taxes”
are
… UN~Constitutional …
 
in
ANY
true … “Democracy”
 
.

 

Andrew jackson - funds-of-the-bank-to-speculate

.

[ Note :

 
a “comedic”,
still totally misogynistic,
little explanation
of the above, is available
in the animation entitled
 
* “The American Dream” (2011)
 
part 1 ( 15 minutes )
 
 
part 2 (another 15 minutes)
 
 
.

 

 

Investment Bankers Code Committee, 1933-1934 - To for -Hardiman-qM- congradulations and best wishes from the Griswold family
Investment Bankers Code Committee, 1933-1934 – signing underneath : To for Hardiman – congradulations and best wishes from the Griswold family

.

 
A more “serious” explanation
is given in
 
* “Century of Enslavement
~ The History of the Federal Reserve” (2014)
 
 
since
 
the best “serious” look
into
this … VERY old
plundering practice

 

* “The Money Masters” (1996)

the ORIGINAL version of which
is ACTuALLY nowhere to be found anymore

( which “original”  is
OVER 6 hours long,
and which, “i” HAVE watched
and bookmarked “then” )

It is “now presented” as
a “3 and half hour” film

( and even “sold” as such )

[ Note :
the same “practice” implemented on
Franco Zefirelli’s
“Jesus of Nazareth” (1977)
which is ACTuALLY
OVER 9 hours long
as it was made as
a TV series,
and HAVE watched myself, over
TV broadcasts on Easter
for years, as a child

it is “now presented” as
an over 6 hour film
( and, of~course “sold” as such ). ]

The following is
the “fuller” version i could find
of just over 4 hours, and it is
“ending” just as chapter 6 begins
entitled : “The Bank of England”

 

Henry Ford - people of nation do not understand banking monetary system otherwise revolution tomorrow morning

 

.

 

 
Likewise,
 
* “This is NOT a Coup” (2016)
gives
the “European version”
of
the … latest
“financial enslavement”
of
“punta”
of the European citizens
 
[ “punta” = “the financial
overturn of freedom to
a dictatorship” ]
 
 
 
Seferis - Every man of action has a strong dose of egoism pride hardness and cunning but all those things will be regarded as high qualities if he can make them the means to achieve great ends.
real name “Seferiadis”, the truest Alkiviadian and Machiavellian politician of Ellas – escorted the “inported bavarian royals” of Greece to Africa during the “occupation by NAZIs”, and later was the “official attaché” of Greece in Britain during the “talks” for the Cyprus indepence, which got him a Nobel Literature blood~money prize just ONE MONTH before the “Christmas present” of “the green line” was first established in Cyprus, deviding the island in two.

.

Probably a good “spot”
to
present

a less known film

by director
of “Zorba, the Greek”
and “Electra”

Michael Cacoyiannis’s
* “Attila ’74 ~ The Rape of Cyprus” (1975)
:
https://vimeo.com/72538143

.

Henry Kissinger - about Ellas Greece - addressing businessmen in Washington D.C., 1973 - patriarchy propaganda domination over native people - black.

.

“war” is NOT necessarily with … “lead bullets” …

 

.
.

*  a “parody” video entitled
“DOGMA$”
:
https://www.youtube.com/watch?v=2dLBO2sM8OM

.
.

.

 

Kissinger - war is ...
~ Henry Kissinger ( the Nobel PEACE Prize Winner of 1973 )

 

.

 

Also, in FACT
 
it is an excellent opportunity
to suggest watching
 
* “The Corporation” (2003)
which is
a brilliant thorough look
to
the actual enabling “birth of”,
the “psychopath profile”,
and
“end game” of … “the Corporation”
 
https://www.youtube.com/watch?v=zpQYsk-8dWg . ]

 

.

Voltaire - those who can make You BElive absurities, can make You commit atrocities

.

and, 

… on how
war on humanity
is
implemented without
“military” assistance … 

* “CataStroika” (2013)

.

Voltaire - comfort of th rich depends upon an abundant supply of the poor

.

in addition,

suggesting you keep “check” with 
Brand New Tube channel

* «Oracle Films»

https://brandnewtube.com/@OracleFilms

.

Henry David Thoreau - If... the machine of government... is of such a nature that it requires You to be the agent of injustice to another, then, I say, break the law. C18th lettering

 

 
.

 

the word “idiot”

.

.

third first of all
 
it is incomprehensible
to myself
to be
witnessing a “panic attack”
from youself
in reference to
… “the other” …! 

 

.

African saying - We are people because of other people

 
.
 
«…
No culture can live
if it attempts to be
exclusive
…»
~ Mahatma Gandhi
 
.

 

African proverb - When there is no enemy within, the enemies outside cannot hurt you. blue headress

 

World Freedom Alliance . org

«…
The World Freedom Alliance aims
to facilitate
an open platform
to promote
Freedom
in all its forms
Worldwide
and
to unite people
around the world,
and
to provide information
and share
best practice
between countries.

We aim to ensure
our cherished
fundamental Freedoms,
as outlined in the WFA Charter,
are restored
and
maintained.

Together,
we can unite in strength,
to promote Freedom,
inspire Courage
and give Hope
in these times,
please join us!
…»

https://worldfreedomalliance.org/

.

* “WAKE UP CALL
( 5th of February, 2021 )

“…
The World Freedom Alliance gathers
in Copenhagen, Denmark
to bring together the world’s
most prolific freedom-fighters.

Documentary features
the latest comments from
Andrew Kaufman, Catherin Austin Fitts,
Dolores Cahill and many other members
of the WFA in 2021.

Film produced by Oracle Films.
Share and share alike.
Not for distribution on monetised channels.
…”

.

a pseudo non~censoring “Brand New Tube” link
here

https://brandnewtube.com/watch/wake-up-call-covid-19-documentary-world-freedom-alliance-copenhagen_W8lovFZazi8y2JP.html

a pseudo non~monetary gaining “Odysee” link
here
:
https://odysee.com/@OracleFilms:1/Wakeupcall:f

a pseudo non~”white supremacy, male superiority syndrome”
( “by proxy” too ) “bitChute” link
here
:
https://www.bitchute.com/video/CsOMOXwEhyAq/

.

Chinese proverb - When the Winds of Change Blow, some people build walls, others build WindMills.

.

OUR «home»

is the planet Earth

OUR «family»

is Humanity

and

ALL «LIFE»

on Earth and beyond

.

 

Rousseau - Nature never deceives us. it is WE who deceive OurSelves . new Quazio

.

Bodies
are
WONDER~FULL !!!
 
.
 
PERFECT «by design» !
 
.
 
NO “modifications” needed !
 
.
 
“NO~MAN”
can EVER
“calculate” it
… “better”
 
.

LET OUR NATURAL [LAWFUL]
… «BEingNess» …
SHINE THROUGH

.

OUR Humanity’s
… traits …
are
GRANTED BY BIRTH 
by
OUR … CREATION … !!! …

.

check

FAFTA ~ Freedom Airway & Freedom Travel Alliance

.

 

Dorothy Heights - noone will do for you what you need to do for YourSelf. We cannot afford to be seperate. We have to see that ALL of us are in the same boat. lotus.QM

 

 
.

 

ENOUGH

with
Euginicists’ agenda

and

their
… “great reDOing”…

of

OUR world

according to
“… their image …”

.

“try, try, and try again” … … 2003 … 2010 … 2020

.

Keniche Ohmae - rowing and boat direction
~ Keniche Ohmae

.

 

… «SHARING» …

NEVER
KILLED 

ANY ONE

 
.

 

Dear Reader, traditional power structure and their reign of darkness is about to be rendered obsolete

.

 

the total madness of
“supremacy” and “superiority”
 
reaching its dizzying heights
in
 
early ~ mid 17th century,
then
more so in
 
late 19th century
then
even more so
 
early ~ mid 20th century
then
 
reaching its peak and demise
early ~ mid 21st century

 

 

as with the example of

“Bill Gates” deleted Documentary
“Why he switched from MicroSoft to ‘vaccines’
(genetical modifications)”
 

[ Note : probably identified as the “banned”
“Mikki Willis” documentary : “Plandemic” ]

.

Klaus Schwab -founder+exec.chairMn World Economic Forum-The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine, + reset our world.
the “Professor” is euphemism ?

.

Alex Thomson Narrates – Who is Klaus Schwab Investigation
by Johnny Vedmore
]

.

white people
( most usually male )
 
rich in money,
poor in human traits,
 
with “unlimited resources”
and
extremely “limited
humane attributes”
 
have been engaging
for many years now
 
to
“rid off”
what “they consider”
as
… “lesser grade” …
 
to
“rid off”
what “they deliberate”
as
… “weaker degree” …
 
as long as
ofCourse
 
“they are the ones”
 
… “calculating” …
both
… “the grades” …
and
… “the degrees” …
 
.
 
in this documentary,
as for a “shocking example”
 
“we” are … “exposed”
to
the … “showing how”
 
this
… befuddled …
“unclothed emperor”
,
… convicted …
“ruthless monopoliser”
,
… misanthrope …
“disturbed euginicist”
 
turned “his image”
around as a
 
… “world philanthropist” …
 
surpassing
 
even “the father” of
… “image manipulation” …
 
“Alfred Nobel”
~ “merchant of death”,
“inventor of dynamite” ~
 
[ where
ALL “military industries”
“derive” and “end” ]
 
( you never wondered
“why”
is “Sweden”
so … “rich” … ?!?
 
EVEN
 
NOT “following”
the totalitarian regimes
that
everywhere else
are … “enforced” … ?!?
 
NOT “pursuing”
the genetic modification
that
the rest of the countries
are placing their citizens
through … ?!? )
 
 
and,
 
~ to continue with
Alfred Nobel’s … “legacy” ~
 
his … “Nobel Prizes” …
 
… an absolute “spin mastery” …!
 
.

 

important “Note” : [ about … “ownership” of the word “holocaust” ]

.

Isabel Paterson - the philanthropist the politician and the pimp are inevitably found in alliance Bcause they have same motives, seek same ends, to exist for, through + by others

.

… indeed,

it is ALL about “corporation”

.

https://vimeo.com/539654226

.

~ ENthymesis Alethia ~

.

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading

.

.

 

.

.

The “nutty” «Common Sense» (keeps being “up~dated”)

.

Frederic Bastiat -When plunder Bcomes a way of life 4aGROUP ofMEN living 2getherIN society they create 4themselves in the course ofTIME a legal system=authorises it + a moral code=glorifies it. law

.
 
OUR Humanity

 

ALL over
on
OUR eARTh
is
WAKING UP

 

«ask the experts» ~ YourSelf , 2021.02.20 
and,
«ask the experts II» ~ WE SHALL NOT BE SILENCED
and
COVID ~ IS Asymptomatic transmission Fake News ? ~ World Doctors Alliance vol.1 ~

.

Thomas Edison - Dr. Tsoukalas - The doctor of the future will give no medication, but will interest his patients in the care of the human frame, diet and in the cause and prevention of disease.

.

( Need to find a more
“decent”,
~ “NON white spremacy”,
“NON male superiority”
syndrome ~
platform
for this information … )

* “Key to Freedom
Notice : Liability Document”
( 2021.02.10 )
.

.

.

propaganda - Aldous Huxley - set of people to forget set of people human

.

Yet,

somehow,

we reached this point
of
“devide and conquer”

where by

we are simply
… “told” … something 
and
without ANY fuss,
we simply … “obey”

.

Aldous Huxley - a democracy well prepared for modern war ceases to be democratic, governed by a tyrrant with bureaucracy

.

 
i strongly suggest
the watching of
 
* “The New Normal
of January 2021,
 
totally engaging
the topic of
these “coctails”
 
that
so “imperatively”
have to
be injected in
“the people”
of the Earth,
 
and
their mRNA “capabilities”,
 
the reasons behind them
being
 
the 4th industrial revolution
through
 
the effectuation of the “new slogan”
of the “great reset”
.

 

here available for
“free viewing” on “Brand New Tube”
( until “otherwise decided” by the “administrators” )
:
 
and, here “available” on “pay to upload” … “Odysee”
:
https://odysee.com/@OracleFilms:1/New-Normal—Happen-Network:3

 

or, even, available within the “syndrome”atic “bitChute”
:
https://www.bitchute.com/video/kUIcyuWciR3z/

.

.

There should be a law requiring doctors + scientists wear sponcor jackets as NASCAR drivers =know which big pharma-vaccine companies own them

.

 

The same documentary
… “Herr Schmidt” …
of Google and YouTube,
has now dictated
 
( after less than two weeks
the video was posted
and reached
half a milion viewing )
 
a desquise of totalitarianism
through
“young~ageism”
limit viewing,
 
so as
to then, get the
“data collection”
 
and,
analogically
 
“target” the population
of humanity that
strives
for … “transparency”
 
AND,
 
simultaneously,
deprive “us”
 
in the non~physical
“Land of CyberSpace”
 
… “free movement” … !
 
( Easier to watch
“wo~men’s images”
degraded to
“tits and bums”
than
“what is happening”
to
OUR humanity )
 
 

.

 

Smoking - not one single case of throat irritation Camels - 10 months Scientific evidence for Chesterfield

.

 

also suggesting you get to watch

 

interviews of
Prof @Dolores Cahill,

 

and,

get familiar
with

.

World Doctors Alliance

«…
An independent
non-profit
aliiance of
doctors, nurses,
healthcare professionals
and staff
around the world
who
have united
in the wake of
the Covid-19 response chapter
to share
experiences
with a view to
ending
all lockdowns
and related
damaging measures
and
to re-establish
universal health determinance
of
psychological and physical
wellbeing
for
all humanity.
…»

https://worlddoctorsalliance.com/

https://t.me/s/worlddoctorsalliance 

.

as

THESE “coctails” are

 

NOT seemingly “benign”

“old time” ones

but

“mRNA” ones

.

African proverb - a lie has many variations, the truth none.

.

It is a “technology”
which gets
inserted so as
to ENTER
your cells themselves
and
CHANGE the “coding”
of your cells’ DNA.

 

https://t.me/worlddoctorsalliance/

.

Basically,
by altering the
“job description”
of these cells,
by ANYthing “new”
then
“entering” your organism,
these “reprogrammed cells”
would now “consider”
ANY cell in your body
as “out of place”
and … “destroy” it …

 

.

 

it sounds like
WORSE than AIDS
to me,
since it is
NOT about “not having”
an immune system anymore,
but,
a “system” that
is “re~coded”
and
without “a clue” of its
“natural work”,
is “now … depleting”
your organism
while being
… “alive” …

 

.

In other words,
“sepsis” can occur,
which is
what happens to the body
after we die,
only
we won’t be “dead”
while it is happening. 

 

.

 
Medicine and Medical Ethics in Nazi Germany - book cover - fascism propaganda

 

.

WHICH IS

THE REASON WHY
this “mRNA kind”
were
NEVER given
the “green light”
for
even “testing” it
ON HUMANS …!

 

.

Book cover - Suzanne Humphries MD - Dissolving Illusions . Disease, Vaccines, and the Forgotten History

.

* “Bought” (2014)

 

a very good documentary
may also shine some “Light”
to the “pharma~food industry”
and subsequently,
odious debt” of state
… “business”

 

.

Dr. Dean Burk PhD - on fluoride causing cancer and death
and probably “the reason why” … “brashing our teeth”, has been THE indoctrination for “mouth hygiene” AND in our “water supply” ?

.

and,

what about
… “food manipulation” …

* “Food or Poison
~ find out the truth
about
today’s food” (2016)

( a 6 minutes and 37 seconds video
by Einum – European Institute of Nutritional Medicine )

[ Note :

«Metabolomic Medicine» 
is the technologically
advanced medicine
which
surpasses the “conventional”
for the masses
“pharmaceutical” deployment
and is, instead 
a “personalised medicine
EACH ORGANISM’S
… «HEALTHY LIVING» … 

see for example :

at

https://www.metabolomicmedicine.com/english/index.html 

“… Our approach
addresses
the root cause of disease. 

The basis of our approach is
that
a human body
is
a complex system
and
is more understandable when
viewed as a whole. 

We do not see the human body as
a collection of separate organs
but
as a whole biological system. …” ]

.

Platon - We are aware that there exist two kinds of medical treatment ... slaves=eradicate symptom, return to job AND free citizens=attempt cause, fully restore health. paper

.

which brings us to

… LABOUR …

and,

the “normalisation”
of
“slave~jobs”

.

police brutality - i was just doing my job

.

WE aRe human «BEings»

NOT human “DOings”

.

integrity is ...

.

 
the “automation” expectation

 

is

 

imperative for

 

the 4th “Industrial Revolution”
.

 

promoted

 

through

the “NEW SLOGAN”

propaganda of

“the … GREAT RESET”

.

[ ReMinder :
“see” further up for
THE NEW NORMAL” documentary
and,
WAKE UP CALL” documentary ]

watch here following, yet another “example”
of the brilliancy of a … “RISE” …
for OUR Humanity

* “IT IS TIME” ( March 8th, 2021 )
by “Oracle Films”

:
https://brandnewtube.com/watch/it-039-s-time-oracle-films-the-journey-into-2021-daretothink-now-banned-from-youtube_ANruCEEoR5qXsvt.html

:
https://odysee.com/@OracleFilms:1/Oracle-Films-Worldwide-Demonstration-Promo-720p:9

:
https://www.bitchute.com/video/6m4gvOmtGq7c/

 

 
.

 

aldous-huxley-the-maketing-of-madness-the-truth-aboutphychotropic-drugs-pharmacological-propaganda

.

Dr. Carrie Madej
on
“Luciferase”  and “Hydrogel”,
plus
C~ertificate
O~f
V~accination
I~dentity
D~ocument
20
:
https://www.brighteon.com/c6baada2-7e53-4812-a7e6-e577874961dd

.

... Now Repeat After Me -- I AM FREE --

.

 
In addition,
 
it is IMPERATIVE
to
 
distinguish between
 
“slave~jobs”
 
and
 
“work”
 
as “creative determination”
of … «BEingNess»
 
.

 

Khalil Gibran - Work is love made visible ... For if you bake bread with indifference, you bake a bitter bread, that feeds but half man.s hunger. less

.

 
from
 
the “United Nations” channel
on YouTube,
 
a 6 minutes video
“re~minder”
of
 
the legacy of 1948
for “stating”
the “by Birth”
… “ENtitlements of Anthropi”
 
as “established” after
the second world
openly fascist war
 
 
… “uttering” …
the «Lawful» [NATURAL] law
of
OUR Humanity
 
that
are being … “sacrilaged”
in the un~precedented
scale of totalitarianism
 
we are globally faced
 
https://www.youtube.com/watch?v=5RR4VXNX3jA

 

.

BE~FORE

the “United Nations”
beCAME COMPLETELY SUBJUCATED
to
the NATO ( “corporation” [FICTION] )

 
.

 

Albert Einstein - The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind-brain is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.

.

The United Nations
Sustainable Development,
at the United Nations Conference
on
Environment & Development
at Rio de Janerio, Brazil,
between 3rd to 14th June, 1992
… “published” … “AGENDA 21”.
 
 
It is “a plan”
for the “21st century”,
where
by the end of it,
“human beings” are
going to be
nothing more than
basically,
“samples secluded in
life~size petri~dishes”
 
.

We are powerfully imprisoned in these Dark Ages, simply by the terms in which we have been conditioned to think.

.

*
a 2017, 33 minutes presentation
by Dr. Graham Downing 

.
https://brandnewtube.com/watch/7kTLTRGdu7eiMKf

.

Benito Mussolini - Fascism should more appropriately be called Corporatism because it is a merger of State and corporate power

.
.

* ASSIST OUR siblings in “uniform” to WAKE UP !

.
.

 

covid - C=control O=oppress V=victimize I=isolate D=divide -

 

.

 

.

OUR Humanity’s

 
ALL over on OUR eARTh
 
Divine Light of Spirit of Psyche
 
is going to have to “battle”
 
a … «little much harder» …
 
than “using old tools”
 
( that ONLY served LathrAnthropia,
any ways …! )
 
of … “Justice” …
 
to tumble such “mathematical
designs” of God~LessNess
 
.
 
There is NO DOUBT
and
NO NEED for “Hope”,
as to
“what” the … «OUT~COME»
is … «to BE» …!
 
.
 
Nevertheless,
 
it IS going to
… “take a bit more” …
than
“… switching the kettle on
and, making a cup of tea …”

.

Alexander Berkman - War means ...

.

Yet “another example” is

* “Taking Liberties” (2007)
“…  the shocking truth
about
the erosion
of
our fundamental civil liberties …” 
as in the example of the UK

.

Joseph Goebbels - propaganda - manipulation of free will .blacklisted version

.

.

the « InterGenerational RESPONSIBILITY »

has been also an “hot infection” for 

the perpretuation of

“old paradigm” agendum

.

.

Jeff VanderMeer - The map had been the first form of misdirection, for what is a map but a way of emphasizing some things and making other things invisible.QM

.

..

 
And,
 
while you are at it
may be “check out”
 
* “Debtocracy” (2011)
and
the concept of
odious debt” [approx. 30:45]
 
 
.

 

Adolf Hitler - The victor will never be asked if he told the truth.

.

 
And, also
 
* “Fascism INC.” (2014)
a good documentary
that takes a look
at the origins,
establishment during
the early~mid 20th century,
and,
implementation
in the 21st century,
 
as
 
“fascism” = “corporate
enslavement of labour
through the state”
:

 

.
https://www.youtube.com/watch?v=c01NN9zvTe0

 
.

 

 

Ahed Tamimi - THERE IS NO JUSTICE UNDER OCCUPATION . by ProtestStencil
Ahed Tamini is a Palestinian who spend her 17th birthday being “interrogated”, during the even more extreme on~slaught of violence which commemorated the 70 years of her BirthLand Palestine occupation by the apartheid theocratic (outside the “United States”), “state of Israel”

.

Another good “spot”
to present

yet

“an other”

«peoples’ struggle
for determination»

.

Palestine - old Airway ads

.

α)  * “Naila and the UpRising” (2017)
“… chronicles
the remarkable journey of
a fierce community of women
at the frontlines
of
the most vibrant, nonviolent
mobilization
in Palestinian history
~ the First Intifada
in the 1980s.

The lessons in the film
transcend time and place,
providing examples
of what
is possible
when women
take the lead
in struggles
for
justice
and
what we lose
when they are stripped
of their roles …”

.

Golbarg Bashi - P is for Palestine . 2018 . - I is for INTIFADA, Intifada is Arabic for rising up for what is right, if You are a kid or a grown-up.EM
Golbarg Bashi – P is for Palestine (2018) – «I» is for «INTIFADA», “Intifada” is Arabic for rising up for what is right, if You are a kid or a grown-up.

.

β) * “The Gaza Kitchen” (2012)
~ A Palestinian Culinary Journey
“… narratives of Palestinians struggle
of existance, through food and cuisine …”

till i find the original documentary,
based on same~name book,
here is a @Laila El-Haddad inter~view
while on a visit at
“Duke Franklin Humanities Institute”

.

 

Golbarg Bashi - P is for Palestine . 2018 . - G is for Gaza, a city like Mombasa without any plazas, but full of generous casas.EM
Golbarg Bashi – P is for Palestine (2018) – «G» is for «Gaza», a city like “Mombasa” without any plazas, but full of generous casas!

.

γ) *  “STEAL OF THE CENTURY” (2015 ?)

a two~part documentary
on
the further consequences of 
U.S.A.ian president Trump’s
“move of embassy”
from “Tel~Aviv”
( the Israeli theocratic totalitarian
occupation regime of Palestine,
illegal capital )
into
… “Jerusalem” 

.

Susan Abulhawa - Palestine - Our insistence on the right of return comes to this .. we are human, worthy of human rights. We are not cattle that can be relocated. IMEU

.

for further “reading”
:

about … “ownership” of the word “holocaust”

*  How did the Nakba happen? | Al Jazeera English

*  “The ones who cried ‘wolf’ …” , 2021.03.05 

*  InterGenerational RESPONSIBILITY

.

Arthur Balfour - It has always been desirable to tell the truth, but seldom if ever, necessary

.

δ) * “End of The Line 
~ The Women of Standing Rock” (2020)
“… a group of indigenous women 
( “Turtle Island” )
risk their lives
to stop
the oil pipeline construction
that
desecrated their
ancient burial and prayer sites
and
threatens their
land, water, and very existence …”

( 7 and a half minutes scene )
https://vimeo.com/262724856
.
( 5 minutes and 7 seconds scene )
https://vimeo.com/183378064
.
( trailer, from director’s channel “Shannon Kring”  )

.

 
Native America - Wisdom of the Elders - What You do matters ... But, WHY You do what You do, matters even more
 
.

 

 

In addition,
 
α) the epic film “1900”
 
directed by Bernardo Bertolucci
in 1976
 
( with great actors, such as
Burt Lancaster and Donald Sutherland,
Dominique Sanda and Laura Betti,
Robert De Niro and Gérard Depardieu,
Stefania Sandrelli and Stefania Casini
along many, many others )

 

accompanied by the great music of
maestro Ennio Morricone

 
gives … “an account”
 
of

 

the «peoples’ struggles»

in the face of

the 2nd Industrial Evolution

and

 

the “changes”

[ “the RED revolution” | “fascismο” ]

 

brought
by
 
“automation”

 

over
“human labour”

( slave~jobs )

in the beginning of
the 20th century

( i do NOT “trust” 
… “restored” versions of ANYthing

for some “reason” or “other”
they tend to … “lack” 
on the originality of the “authentic” )

1900 / Novecento – 4K Trailer (1976, Italy/France/West Germany, Bernardo Bertolucci) – YouTube ( video deleted after less than two weeks this link was posted here )

( posting on 2021.02.21 another two links this time )

1900 (1976) – Trailer (“old” 1976 version)

Novecento – TRAILER (Il Cinema Ritrovato al cinema) (“restored” version)

.

Aboriginal Proverb .English

.

AND,

β) * “Rabbit-Proof Fence” (2002)

based on same titled
Doris Pilkington Garimara’s
book
“loosely” ( i.e. : “poetic licence” ) based on 
Molly’s mother

“… in Western Australia in 1931,
14-year-old Molly, her sister Daisy and
their cousin Gracie
are taken
by government officials
and sent to a training school.

Yearning for home,
they attempt to find their way back
by trekking 2400 kilometres
along the rabbit-proof fence.
…”

.

Winston Churchill-I dont admit 4INstance great wrong done2 Red Indians-America,black people-Australia,by fact=a stronger,higher grade race has come in+taken its place-Palestine Royal Commisn 1937

.

γ) * “Gandhi” (1982) 
“…
tells the story of
Mahatma ( = “Great Soul” ) Gandhi
and his struggle to win
independence
for India
through
nonviolent civil disobedience
…”

[ Note :
original is few minutes
OVER 3 HOURS long,
with an “INTERMISSION”
“musical interlude”, at
approximately 1 hour 28 minutes in ]

.

Winston Churchill - I hate Indians. They are a beastly people with a beastly religion.

and, with the “strike” of “agriculture workers”
in India
since September 2020
culminating in January, 2021

making it
the Largest Strike in Humanity’s History

it is un~holy NOT to “mention”

δ) *Grapes of Wrath” (1940 ~ black&white film)

based on the same~name book (1939)
by John Steinbeck

( “History Brief” is a 4 minutes 9 seconds video
about the “controversy” the book aroused )

https://www.youtube.com/watch?v=IM8Q1e95VbY
.
“… evokes the harshness of
the Great Depression …”
and depicts
“… the struggles of the migrant farmworkers …”
.
( … “a loaf of bread” scene … )

https://www.youtube.com/watch?v=9jxLp9PHvDQ
.
( … “don’t fret” scene … )

https://www.youtube.com/watch?v=rPXzrYuJSMQ
.
( “Tom Joads” … ” i’ll be there ” scene )

https://www.youtube.com/watch?v=i2JR3FmvVAw
.
( final scene of original 1940 black * white film )

.
.
.

“NORMALISING” agendas

.
.
.

Bertolt Brecht - The worst illiterate is the political ... from non-participation comes the prostitute,abandoned child,robber+THE worst=corrupt officials=lackeys of exploitative multinational corporations

.

.

fourth first of all

The “HOW”

this
 
… “imperial” …
… “white patriarchy” …
 
perpetuated itself
 
has a simple “answer”

 

.

Bertrand Russell - men-are-born-ignorant-not-stupid-they-are-made-stupid-by-education

.

 
through

 

the saturation

 

of

 

… “indoctrinated education” …

 

.

 

George Bernard Shaw - schooling not only failed to teach me
the Nobel prize for Literature, that George Bernard Shaw, of~course, TURNED DOWN !

.

 
* “The Forbidden Education” (2012)

 

is a documentary
holographically displaying
the very … “issue”
of
“indoctrination of slavery”
through
the … “enforced dogmatic
imprintation of … knowledge”
 
 
.

 

George Bernard Shaw - can forgive nobel for dynamite but only a fiend could invent the prizes

.

 
Furthermore,
 
* “StarSuckers” (2009)
dismantles the
“celebrity cult”
invented
to perpetuate
… “the empire” …
of
“engineering of consent”
:
 
.

 

Edward Bernays - propaganda + motion pictures movies film industry ... As the newspaper seeks to purvey news, it seeks to purvey enteratinment.

.

 
Supplementing the inlook
of
the invention
… “propaganda” …
 
re~named
… “public relations” …
 
after the advent
of the 2nd
openly fascist world war
 
is
 
* “The Century of the Self” (2002)
 
( which should be entitled

 

“~ The century of the
CAPITALisATion of the ‘i’ ” )
 
https://www.youtube.com/watch?v=DnPmg0R1M04

 

.

Edward Bernays - Propaganda .1928 page 10

.

[ Note : 

an “interesting” … subsequent is
… “Marc Randolph” …
the co~founder and first ceo of
… “NetFlix” …
who,
is the nephew of “Edward Bernays”. ]

.

When NetFlix co-founder Marc Randolph was 21, his dad gave him eight ,,rules for success,,. The orig...

.

 
[ Note :
 
Sigmund Freud
was the inventor of
“cocaine”
 
a megalomaniacal,
misogynist, 
all around misanthrope
with
a ( ‘jewish descent’ )
“messiah complex”,
 
failing miserably to
“break through”
with
his invention of coccaine
as a … “panacea”,
 
he, then, marched on
to become the patriarch
of “psycho~rapism”
 
and, establish
the “self~righteousness” of
a “new secret service”
 
previously held

 

only, by the
“confession industry”
of “old religions” ]

 

.

Sigmund Freud - a little child is immoral, he has no internal inhibitions against pleasures ... misanthrope, misopaidas

 
.
 
And, furthermore about
 
“religious agenda”

 

and

 

“misogyny cult”

.

Sigmund Freud - the sexual life of adult women is a ,,dark continent,, for psychology . misogyny

.

 
* “Bible’s Burried Secrets
~ part 2
Did God have a Wife ?”

 

produced by BBC in 2011,

featuring
Prof. @Francesca Stavrakopoulou
 
( which unfortunately, again,
may not be retrieved … “freely”
and
( am ) having to resort to
“indecent”, “misogynistic”,
“white patriarchal” platforms )
 
 
.

 

George W. Foote - will yet be the proud boast of women that they never contributed a line to the Bible -Religion Patriarchy

.

.

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empires” establiment

.

.

.

.

InterGenerational RESPONSIBILITY

.

.

.

.

Further more factual evidence
to the
subjectified total “dismissal”
of
… «FEMALE~Ness» … 
in
the early 21st century,

reference the following

with “Reader’s descretion” noted

:

Glorifying “holes” & the Psyche~Less Humanity , 2021.02.21

.

Gods always behave like the people who created them by Zora Neale Herlston - LARGE religion patriarchy hands drawing hands drawing
~ Zora Neale Hurston

.

.

“ETHOS~maker” , 2021.01.05

.

.

Aristotle - art -represent inward signifigance -vital+special to artist +meaning to creator

.

.

 

and, regarding “celebrities” 

Arnold Schwarzenegger - hungry CONQUER

.

and,

the annihilation of
«Free~Dome»
… «for all» …
encompassing
in their
ΛΟΓΟΣ
… ( LOGOS ) …
“individuals
that reached
the masses” 

on “one hand”

.

James Baldwin - The role of the artist is exactly the same as the role of the lover. If i love you, i have to make you conscious of the things you dont see. b+w photo some green wording

.

as for example

α) * “The U.S. vs John Lennon” (2006)
“… an important film …” about
John Lennon’s struggle for peace
“… it is hard to find, particularly in the USA …”

.

Prince - Every day i feel is a blessing from God. And i consider it a new beginning. Yeah, everything is beauty-full

.

and,

β) * “All By My Self
~ The Eartha Kitt Story” (1982)

and,
* “Eartha for Kitt” (1985)
in which Eartha is offering ‘a memoir’
for her daughter Kitt.
.
In it she is quoted saying :
“… sex is made too much “important”,
it has become more important than
the spiritual relationship…”  [26:30]
or / and,
her seeking and meeting with
Albert Einstein [29:10]

.

Adrienne Rich - art means nothing if simply decorates dinner table of power which holds it hostage

.

γ) * “Nina Simone
~ The Legent” (1991)

.

Muhammad Ali - rivers, strams, lakes, seas, oceans all have water. so all religions have Truth. ALL children of God -the Divine Self

.

and,

celebrities

… “advocating for

the latest  … slogan / agenda” …

… on “the other” … ( hand )

 

.

Friedrich August von Hayek - T-hose who are willing to surrender their freedom for security have always demanded...it should be taken from those not prepared to do so.

.

to “which … performances”
i say :

with “reference”
to OUR latest
“totalitarian on~slaught”

un~less

there is a
NON~manipulated LIVE video

depicting the syringe
being filled up

by

the vial that contains
the “mixture” of the ingredients

( which have
NOT been APPROVED
by prolonged
NON~faulsified studies
ON HUMANS )

there is
NO way

a “photo” of

a “masked”

and thusly,

UNIDENTIFIABLE person,

be or ever be~come

a “permisable proof”
of them

“taking”

what they are
CLAIMING they have taken

.

Dr. Joseph Mercola - FLU SHOT FACTS - medicinal genocide

.

Let alone have
“advocating”,

to

“the people”
of a
“FREE COUNTRY”

to … a b i d e

with
“self harming” regimes

.

 

Aristotle - The BEing that sacrifices their freedom to be provided of safety, is not worthy of the freedom nor is worthy of the safety. inspiraquote

.

such as

“wearing a mask”

 

which
is

 

OXYGEN deprivation

 

and

CO2 ( carbon dioxide )
toxic levels poisoning

 

suffocation

 

:

.

 

... DO NOT MAKE YOU ... - Doctors-Healthy, Teachers-Learn, Trainers-Fit, Coaches-Rich. At some point You have to realise your growth is Your Responsibility-Accountability

.

May be
the world of “politics”
ought to take

the example of the USAian “way”
towards

free~dome

for
“the people”

by
“the people” .

Plato - Good People - Bad People - Laws

.

* “Knock Down The House” (2020)
yet more constructed narrative 
feature “documentary”
on FALSE
“down upwards government” ability
of
the CITIZENS of
the United States of America; 

a “documentary” promoting 
YET AGAIN, ONLY 
a BOUGHT MINION

( who will by April, 2021
SELL
$9,000 per 
lie of COVID-19 
“Death Certificates”
to “her constituents”
https://ocasio-cortez.house.gov/services/funeral-expense-relief
~ her “SELLING video” got withdrawned from “facebook” ) 

in the face of : “AOC” 
:
https://www.youtube.com/watch?v=YCSo2hZRcXk

.
.
.

Adyashanti - Enlightment is a destructive process. It has nothing to do with becoming better or being happier. It is the crumbling away of untruth...

.

ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Η ΟΜΟΡΦΗ

WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL

 
.

 

 

Selfie - ONE for ALL
selfie – ONE for ALL

.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ

WE ARE HERE TO CARRY THROUGH

NOUS SOMMES ICI POUR MENER A BIEN

ESTAMOS ACÁ PARA LLAVAR A CABO

.

I Am a citizen of the world. My religion equals love. And my political view, is Oneness.

.

Η Α~ΦΘΟΝΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ

 
OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE
 
.

 

The ,,Sowing,, and ,,Fruit,, - The ,,Heart,, and the ,,ENlightMent,, - The ,,Roots , Seeds,, and the ,,Tree of aKnowLedgeMent , AwareNess,,

.

 
“the world is a village”
 

 

WHEN YOU HAVE MORE THAN YOU NEED, BUILD A LONGER TABLE - NOT A HIGHER WALL .scetch

.

 
Take Care With Your Light
 
.
 
#trustHUMANITY
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.

And, yes, i CHOOSE ,,FREE-DOME,, to die in an EMBRACE be-cause WE aRe born to LIVE for whatever ,,time-space,, in PhilArmonia . sun

.
… >>
~ @Rev. Tr. Alexia Christodoulou
( @ale3iA.5 penteleón de aRcturi )
~} @awnidea5 {~

.

.

 

(Anglophone version) Imperative Declaration , 2021.01.25

Anglophone version
 
<< …
. . .
 
Dearest «i am» of “You”
… “PhotoAdélphi” …
,
it is imperative to place
 
OUR selves
 
with LIGHT
 
toWARDS
 
the “pandemic”
 
[ Ellenophone ΠΑΝ + ΔΗΜΙΑ
> PAN + DEMOS
> “ALL” + “the people”
e.g. “panamerican”, “democracy” ]
 
of the regime of
 
… TOTALITARIANISM …
 
that scourges OUR Earth
 
.
 
Take Care With Your Light
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
“The New Normal” (14th January, 2021)
~ the 4th industrial revolution
and the agenda of the “great reset”
 
 
.
 
The Declaration of Human Rights
~ a 6 minites 10 seconds video
by the UNITED NATIONS
on the 1948 legacy
for
OUR humanity
 
 
.
… >>
~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou
( ale3iA.5 penteleón de aRcturi )
~}awnidea5{~
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.


I Am a citizen of the world. My religion equals love. And my political view, is Oneness.

Imperative Declaration , 2021.01.25

<< …
. . .
 
Dearest «i am» of “You”
,
Χρῆζει να τοποθετηθοῦμε
 
με ΦΩΣ, μπρος
 
την ΠΑΝ~ΔΗΜΙΑ
 
( ΟΛΟ + ΔΗΜΟΣ ~ ΛΑΟΣ )
 
του καθεστῶτος
 
… ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ …
 
που μαστίζει τη ΓΗ ΜΑΣ
 
.
 
Take Care With Your Light
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
“The New Normal” (14th January, 2021)
~ the 4th industrial revolution
and the agenda of the “great reset”
 
 
.
 
The Declaration of Human Rights
by the UNITED NATIONS ( 1948 )
 
 
.
… >>
~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou
( ale3iA.5 penteleón de aRcturi )
~}awnidea5{~
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.


I Am a citizen of the world. My religion equals love. And my political view, is Oneness.

Music : OUR Divine «hearken» , 2020.08.24

. . .

Dearest «i am» of “You”

,
«Music»
is
«the language of OUR Divine».

.

The Highest Fidelity
of
FREQUENCY
of
OUR Divine

.

«Music»
is … «the way» …
to human BEings’ … «hEArt».

.

«Songs» have
ALL WAYS
~
“always”
been «the way»
to … «learn»
each other’s
… “tongue” …!

.

This particular album
«ΜΕΝΩ ΕΚΤΟΣ»
with
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
voice,
lyrics and music
by several excellent
Ellenophone artisans,
has been “the best”
(so far),
… «path~way» …
for xenophones to
… «hearken» …
the Ellenic tongue.

The above, as i already
mentioned, has been
my experience.

i learned languages
through “songs” MySelf
(“Italian”, for example)
and,
“taught” allophones Ellenic
through “songs”, as well …!

This particular album
is, indeed, … «h e a v e n l y» …!

.

ALL WAYS
~
“always”

.

Grateful & Great~Full

.

… ….

.

ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Η ΟΜΟΡΦΗ

WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL

.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ

WE ARE HERE TO CARRY THROUGH

NOUS SOMMES ICI POUR MENER A BIEN

ESTAMOS ACÁ PARA LLAVAR A CABO

.

Η ΑΦΘΟΝΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ

OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE

.

#disMANtlingEMPIRES

.

#reCALLingTRUTH

#REmemberLOVE

#createABUNDANCE

.
… >>
~ Rev. Dr. Alexia Christodoulou
( ale3iA penteleón de aRcturi )

.

Adrenaline is the re-course of the dark in us. Music is the language of the Divine, with-in US. - Ἀδρεναλίνη = κατα-φυγῆ του σκοτεινοῦ μέσα μας. Μουσική εἶναι ἡ γλῶσσα του Θεῖου ἐντός ΜΑΣ ... red lettering

.

~ ΚΥΜΑ ΤΟ ΚΥΜΑ ~

ΕΛΑΦΡΩΝΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ
elafroni to soma
[the body becomes lightened]

Ο ΥΠΝΟΣ Ο ΑΜΕΡΙΜΝΟΣ
o ypnos o amerimnos
[by the unworrying sleep]

ΚΑΙ ΚΟΧΥΛΙΑ ΓΕΜΙΖΕΙ
ke kohilia yemizi
[and shells (now) fills]

ΤΩΡΑ Η ΕΡΗΜΟΣ
tora i erimos
[-now- the desert]

ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΑ ΜΠΗΚΕΣ
aprosdokita mpikes
[unexpectedly you entered]

ΣΤΗ ΣΧΙΣΜΗ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΟΥ
sti schismi ton oniron mou
[in the schism (crack) of my dreams]

ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟ ΣΩΜΑ
ke tou aggelou to soma
[and the angel’s body]

ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΖΕΤΑΙ ΓΥΡΩ ΜΟΥ
koulouriazetai gyro mou
[nestles-up around me]

.

ΚΥΜΑ ΤΟ ΚΥΜΑ
kyma to kyma
[wave by wave]

Η ΠΕΤΡΑ ΛΙΩΝΕΙ
i petra lioni
[the stone melts]

ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Η ΑΥΡΑ
tou onirou i avra
[the dream’s aura]

ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ
mas enoni
[unites us]

ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Η ΑΥΡΑ
tou onirou i avra
[the dream’s aura]

ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ
mas enoni
[unites us]

ΚΥΜΑ ΤΟ ΚΥΜΑ
kyma to kyma
[wave by wave]

Η ΠΕΤΡΑ ΛΙΩΝΕΙ
i petra lioni
[the stone melts]

.

ΤΡΕΜΟΠΑΙΖΕΙ Η ΣΙΩΠΗ
tremopezi i siopi
[softly flickers the silence]

ΠΡΙΝ ΧΑΘΕΙ Η ΣΕΛΗΝΗ
prin hathi i selini
[before the moon disappears]

ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ
ke tou aggelou ta dakria
[and the angel’s tears]

ΑΝΕΜΩΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΝΟΙ
anemones ke krini
[anemones (=windflowers)
and lillies]

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΘΑΥΜΑ
to paradoxo thavma
[the paradoxical miracle]

ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ
tin psyché dinamoni
[the spyche (soul) strengthens]

ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΑΠΛΑ
ena oniro apla
[one dream simply]

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΩΝΕΙ
pos mpori ke mas soni
[how can it bear us !]

.

ΚΥΜΑ ΤΟ ΚΥΜΑ
kyma to kyma …
[wave by wave …]

.

Music & Lyrics:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΗΚΑΣ
(Yiorgos Zeekas)
[George Zikas]

.

~ΚΥΜΑ ΤΟ ΚΥΜΑ ~ [wave by wave] taken from the album «ΜΕΝΩ ΕΚΤΟΣ» (1991) [i stay apart], by singer Ἐλευθερία Ἀρβανιτάκη [Eleutheria Arvanitaki], produced by Νίκος Ἀντύπας [Nikos Antypas]

.

.

~ CYMANTIC PATTERNS OF MUSICAL NOTES ~

Cymantic patterns of notes

An «Wisteria» feeling , 2020.08.05

. . .

Dearest «i am» of “You”

,
feeling
precisely as
… an “wisteria” …

With eyes sweating,
MOVED
dancing to rumba,
MAUVE
… my heart …
in flaming red
pasionate and «IN LOVE»
in deep blue
swimming free and sad

feeling
precisely as
… an «wisteria» …

.

… ❤ … ….

.

Wisteria vine in Japan - over 150 years of age

Dearest «i am» of “You” , «i am» loving “You” , #ΘΑΡΑΝ01011

. . .

Dearest «i am» of “You”

,
«i am» loving “You”

… ❤ … ….

… !!! …

.

Please, do not fret, Dearest !

In “this” lifetime of mine,
being “blocked” has been
“part of the schedule” …

.

Starting with my own “family”
at … “home” … …

was never … “accepted” for
my «i am» …!

.

In fact, since i was VERY little
“the joke” (on or about “me”)
had been that
there was “a mistake made”
at the clinic i was born,
and they “gave them
… the wrong baby”.

.

And then, a very little “later
in life”, my family would
be calling me
… “Ataxia” …
the Ellenic word for
… “Nautiness” …
as,my “rebel nature”
knew of “no~barriers” …

.

Particularly,
for “always”
being “fat”
and,
eventually,
with
the whole
“gay thing” of mine …

.

… ” i “have been a “liability”
for the … “family’s reputation”
AND
more importantly,
the … “inheritance” ,,,

… the very two things
that,
from “the start”
were
NOT “priorities”
of mine !…

BUT / AND

were, ofCourse,
… “the family’s” …!

.

And, so

was
… “shunned” …
“put on the side”,
… “perithorised” …

for not
… “conforming” …
to the “set
of rules and regulations”
of
said … “family values”.

.

Have been “used” for my
“gifts and talents”,

but/and

once it was of no “use”
to them anymore

or,

once it was evident
i had A LOT MORE to offer

than

the “enclaving”
of the … “family busy~ness”
had any “use” of

… “the family” …

have been
… “secluding” me
and
… “social distancing” me …

(sound lately … “familiar” … ?!?)

.

Was never … “supported”.

Other than
what
“the family”
considered “support” …

which was
the … “financial” …

and,
even “that”,
was, ofCourse,

“according” to

NOT
what i have been in the family

NOR,
what i have offered

through
“my” hard work and BEingNess,

but ONLY,

“according to”

… what
“the family … thought”
… “Alexia deserves” …

which is
basically,

“… what
a fool,
a clown,
a looser
… deserves …”

,

My nephews,

for example,

particularly one of them
being my “GodSon”,

have been … “systematically”

since their “teenage years”,

… “avoiding”
ANY contact
with me …

mimicking
their parents’ … “behaviour” ,

that
… “Alexia” …
had been having …

.

And,

no matter how “far” i would “travel”,

trying to

“be MySelf”

without
“the judgements”

and,

… “make it on my own” …

,
somehow,

i have been
“always”

conFRONTed
by people

with
… “suspicion”
and “redicule”,
and “despise”,
and “fear” …
:
… the “bloody foreigner” …,
… the “fat old cow” …
… the “fucking dyke” …
… the “idle idealist, non~pragmatist” …

.

Which,

TRULY,

since “my own family”
have never offered me
the “support and protection”

that
my «i am»
has

ALL WAYS
~
“always”

offered

with ALL my BEingNess,

with NO … “discrimination” …

to “them”
AND
to any “other” …

(which “non discrimination”
has been the “hindrance”
to people of not “coping” with me)

well, …

“it”
… the whole “blocking” thing

guess,
has been more
… “manageable”
than
it could have been …?!?

(… mind you,
i wouldn’t mind it one bit,
IF
it was “easier”
and
DID have
“support” and “protection”
… ❤ 😊 ❤ … ….)

AnyWay …

Dearest «i am» of “You” !

Look !

You inspired in me
a whole other … “block” of writing…!

LOL LOL LOL
… ❤ 😉 ❤ … ….
LOL LOL LOL

Seriously, Dearest !

being “blocked”
… so very “systematically” …
only means …

… how did “you” put it ? …

«you pinch them, Alexia»

.

Yes, my Dearest !

the “old paradigm” is being “pinched” !

As it should,
by so many of us,
the … “Light Workers” …

particularly,
the “First Wave of Volunteers”
as
Dolores Cannon
described us

that we came on Earth
and
“managed” to … “survive” …
after spending
ALL these “linear” years

(in my case, …
“half a century” …!)

… “alone” …

and
“attempting suicides”,
all throughout

(“my last serious” attempt
being on the 2nd of January, 2019)

from
the horrifcations
we “FEEL”

… “of personal” …

AND

of “done” on “Gaia”,

Her Self and BEingNess
Her Creatures
Her BEings,
Her human BEings

ALL around
… this Beauty~Full Globe …!

STILL

… WE …
ARE “HERE”
IN THIS “NOW”

FINDING EACH OTHER …!

For

WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL

WE ARE HERE TO CARRY THROUGH

OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE

Dearest «i am» of “You”

,
ALL WAYS
~
“always”

.

Grateful & Great~Full

.

ale3iA​

.

… ❤ … ….

.

#disMANtlingEMPIRES

.

#reCALLingTRUTH

#REmemberLOVE

#createABUNDANCE

.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.


You own everything that happened to You. Tell Your stories. If people wanted You to write warmly about them, they should have behaved better

2020.02.17 ~ opened up my eyes

. . .
 
Dearest “i am” of “You”
 
.
~ 10:01 ~
 
Opened up my eyes
and “heard” … “i saw the sign”
by
“Ace of Base”
(1993)
 
.
 
[ Tarot card “Ace of Rods” or “Ace of Wands” ]
 
.
 
Also,
during my “sleep strolling”
 
… “saw” …
 
«… ὁ κήρυκας …»
with
the “cock” … “logo” .
 
[ “calling out” … “heralding dawn” ]
 
.
 
Also,
the “word”
 
(literally,
in fairly large
BLOCK letters)
 
«… π ο λ ῦ …»
 
( and not “πολύ”,
as it is “supposed” to
be spelled )
 
[ Ancient Ellenic : «… πάνυ …»
applying > for “over much” ]
 
.
 
And so,
 
“here” it is,
… in a “more
recent”,”longer”,
“Ultimix” version …
 
.
 
Grateful & Great~Full
 
ale3iA
 
.
 
… ❤ … ….
 
.
 
~
 
*
 
i saw the sign
(rapaah rououhh, yeah)
 
i saw the sign
 
*
i saw the sign
and it opened up my eyes
i saw the sign
 
No one’s gonna drag you up
to get into the Light
where you belong
*
 
 
i got a new life
You would hardly recognize me
i’m so glad
How could a person
like me, care for you
 
Why do i bother
When you’re not
the one for me
( Ooooo )
is enough, “enough”
 
*
i saw the sign
and it opened up my eyes
i saw the sign
Life is demanding
without … “understanding”
 
i saw the sign
and it opened up my eyes
i saw the sign
No one’s gonna drag you up
to get into the Light
where you belong
 
( But, where do “you” belong ?!? )
*
 
i saw the sign
 
 
Under the pale moon
For so many years
i’ve wondered who you are
How can a person
like you, bring me joy
 
Under the pale moon
Where i see a lot of stars
( Ooooo )
is enough, “enough”
 
*
i saw the sign
and it opened up my eyes
i saw the sign
Life is demanding
without … “understanding”
 
i saw the sign
and it opened up my eyes
i saw the sign
No one’s gonna drag you up
to get into the Light
where you belong
 
*
 
… i saw the sign …
 
i saw the sign
 
( Oh, oh, oh, oh )
 
*
 
i saw the sign
and it opened up my mind
And, i am happy now
living without you
i’ve left you,
( ooohh ooh ooohh )
 
*
 
i saw the sign
and it opened up my eyes
i saw the sign
 
No one’s gonna drag you up
to get into the Light
where you belong
 
( But, where do “you” belong ?!? )
 
*
 
( Oooohhh Ooohh Oooohh )
 
 
.
 
i saw the sign
and it opened up my eyes
i saw the sign
Life is demanding
without … “understanding”
 
i saw the sign
and it opened up my eyes
i saw the sign
No one’s gonna drag you up
to get into the Light
where you belong
 
*
 
i saw the sign
 
*
 
i saw the sign
And it opened up my eyes
i saw the sign
 
*
 
~
 
.
 
 
.
[ ~ 12:52 ~ ]

.

[ word~press 01:31 ]

.

[ adding depiction 02:12 ]

ACE OF RODS or WANDS - minor arcana tarot card

On “growing with growth”, #rspDRT6996

. . .
Dearest “i am” of “You”
.

It is not “ageing”.
It is “growing” …!
.
Just as “parenting”
is not “biology”.
The “biology” part is
“begetting”.
.
“Parenting”
is
“agriculture”
and
“gardening”.
And,
“agriculture”
and
“gardening”
is
“parenting”.
.
“Life”
is about
“growing”.
.
Re~membering
Α~ΛΗΘΕΙΑ
[ Ellenic word ΑΛΗΘΕΙΑ
> “α” στερητικό + λῆθη
~ “a” steritiko + lethe (lethi, lithi)
> deprivative “a” + oblivion
“that which cannot pass to obivion
= TRUTH ]
.
… ❤ … ….

.

golden fraction

Song for “along”

. . .
 
~ Old Bike ~
 
Old bike,
rode it my whole life
Wonder if i might
beat that old bike to the grave
Moon bright
gliding down hillsides
Haze off a porch light
flickers and catches my gaze
 
*
On my bicycle
rolling along
On my bicycle
singing my song
On my bicycle ride
 
wishing “You” ’ll come along
*
 
.
Warm night
riding my soul bike
Doesn’t quite roll right
but it gets me where i need to “be”
There is no guide
life is a slow ride
If you got an old bike
come ride around “here” with me
 
*
On our bicycles
hands in the air
On our bicycles
cycling with care
On our bicycle ride
*
 
.
Everyone’s at it
“alone” sometimes
But it’s better to have
a COmpanION ride
Everyone’s SaturnDay (Chronos > time) “night”
goes wrong sometimes
Along the ride
 
.
Busted and rickety olden bike
Busted and missing a bolt or “5”
Holding together as long as
i am alive
Along the ride
 
.
Ladies and GentleMen,
i despise
Leave ’em alone
as i drive on by
Never imagined it
quite so divine
to glide
Along the ride
 
.
( oh yeah,
it’s the end of the song
…! )
 
.
 
… ❤ … ….
 
.
 

Bravest attempt

. . .
 
And,
to “think”
i tried to
“commit”
to
“leaving”
this eARTh realm
a year “BE~fore”
exactly …!
 
The bravest attempt
of my life, in fact !
 
It gets “harder”,
as one gets “older” !
 
At “48” (then), it IS
quite the achievement,
and
AM proud of it …!
 
.
 
… ❤ … ….
 
.

- I AM THE CHANGE AND I AM PEACE - .γαλάζιο

“Winter Solstice”, 2019

. . .
 
For the «Winter Solstice» of 2019 :
 
Dearest “i am” of You :
 
« ΕΝ + ΕΡΓΕΙΑ »
 
.
 
~ burN iT bluE ~
 
.
Burn this house
(κάψε αὐτό το σπίτι)
Burn it blue
(κάψε το, μπλε [κυανό])
Heart running on empty
(ἡ καρδιά “τρέχει με ἂδειο”
[ἀπό καύσιμα])
So lost without you
(ἀπολλόμην τόσο, χωρίς ἐσένα)
 
.
But the night sky blooms with fire
(ἀλλά ὁ νυκτερινός οὐρανός
ἀνθίζει ἀπό φωτιά)
And the burning bed floats higher
(και ἡ καιόμενη κλίνη
αἰωρειται ὑψηλότερα)
And she’s free to fly
(και ἡ ἲδια, εἶναι ἐλεύθερη
να ἳπταται)
 
.
Woman so weary
(γυναικα, τόσο ἐξαντλημένη)
Spread your unbroken wings
(ἂπλωσε τα ἀδιάσπαστα φτερά σου)
Fly free as the swallow sings
(πέταξε ἐλεύθερη
καθῶς το χελιδόνι ψάλλει)
Come to the fireworks
(στα πυροτεχνήματα, ἒλα)
See the dark lady smile
(δες την σκοτεινιασμένη κυρά
να χαμογελάει)
She burns
([ἡ ἲδια] καίγεται)
 
.
And the night sky blooms with fire
(και ὁ νυκτερινός οὐρανός
ἀνθίζει ἀπό φωτιά)
And the burning bed floats higher
(και ἡ καιὀμενη κλίνη
αἰωρειται ὑψηλότερα)
And she’s free to fly
(και ἡ ἲδια, εἶναι ἐλεύθερη
να ἳπταται)
 
.
Burn this night
(κάψε αὐτή τη νύκτα)
Black and blue
(μελανό και μπλε [κυανό])
So cold in the morning
([κάνει] τόσο κρύο το πρωΐ)
So cold without you
(τόσο κρύο χωρίς ἐσένα)
 
.
And the night sky blooms with fire
{Y la noche que se encendia}
(και ὁ νυκτερινός οὐρανός
ἀνθίζει ἀπό φωτιά)
And the burning bed floats higher
{Y la cama que se eleva}
(και ἡ καιόμενη κλίνη
αἰωρειται ὑψηλότερα)
And she’s free to fly
{A volar}
(και ἡ ἲδια, εἶναι ἐλεύθερη
να ἳπταται)
 
.
And all of the dark days
(και ὃλες, ἀπό
τις σκοτεινιασμένες μέρες)
Painted in dark grey hues
(τις ζω~γραφισμένες
με σκοτεινές γκρίζες ἀποχρώσεις)
They fade with the dream of you
(σβήνουν, με το ὂνειρο για σένα)
Wrapped in red velvet
(τυλιγμένες σε κόκκινο βελοῦδο)
Dancing the night away
(χορεύωντας την νύκτα
[μέχρι το ξημέρωμα])
i burn
(καίγομαι)
 
.
Midnight blue
(μεσονύκτιο μπλε [κυανό])
Spread those wings
(ἂπλωσε ἐκεινα τα φτερά)
Fly free with the swallows
(πέταξε ἐλεύθερο
με τα χελιδόνια)
Fly
(πέταξε)
One with the wind
(ἓν, με τον ὰνεμο)
 
.
{Y él es flama que se eleva
Y es un pájaro a volar
Y es un pájaro a volar
En la noche que se encendió
El infierno es este cielo}
 
.
 
And the night sky blooms with fire
{Y ella es flama que se eleva}
(και ὁ νυκτερινός οὐρανός
ἀνθίζει ἀπό φωτιά)
And the burning bed floats higher
{Y es un pajaro a volar}
(και ἡ καιόμενη κλίνη
αἰωρειται ὑψηλότερα)
And she’s free to fly
(και [ἡ ἲδια] εἶναι ἐλεύθερη
να ἳπταται)
Just a spark in the sky
{en una noche que se encendia}
(ἀπλῶς μια σπίθα στον οὐρανό)
Painting heaven and hell much brighter
{es estrella de oscuridad}
(ζω~γραφίζωντας
τα οὐράνια και τα τάρταρα
ἰδιαίτερα λαμπρότερα)
 
.
Burn this house
(κάψε αὐτό το σπίτι)
Burn it blue
(κάψε το, μπλέ [κυανό])
Heart running on empty
(ἡ καρδιά “τρέχει με ὰδειο”
[ἀπό καύσιμα])
So lost without you
(ἀπολλόμην τόσο, χωρίς ἐσ~ένα)
 
.
 

“αΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜα” ~ “Ἡ Σονάτα του ΣεληνόΦωτος” του Γιάννη Ρίτσου ~ γράμμα Μάμμα Βασιλικῆ

: *)

Χαιρετῶ !

Δεν ξέρω πότε εἶναι να το διάβα~ζεις αὐτό το ἠλεκτρονικό μου γράμμα …

Ἀπλά το βρῆκα μπροστά μου, καθῶς κι ἐγῶ περι~διάβαζα της Ἒρης Ἐλευθερίας Ρίτσου

τις ἀναρτῆσεις … κι ἒγραφε, που λες, πως εἶδε μια παράσταση στο φουαγιέ …

… μια παρά~στάση “Ἡ Σονάτα του ΣεληνόΦωτος” του Γιάννη Ρίτσου …

στο φουαγιέ, ἒγραφε λέγωντας, του … “Ἀγγέλων Βῆμα” …

Και το ἒψαξα αὐτό το “Ἀγγέλων Βῆμα” να το “δῶ”  …

…  ξέρεις πόσες νύκτες ξημερώνομαι να σεριανίζω στου κόσμου Μας τα μέρη …

και το βρῆκα … “ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ” λέει, “γιατί θέλει να δῶσει βῆμα σε ὂσους

ἒχουν κάτι να ἀγγεἰλουν πάνω στην τέχνη και τον πολιτισμό” …

Ἡ πρῶτη μου σκέψη ἦταν ~πάντα Μου εἶναι~ να τρέξω να Σου το πῶ …

… εὒχομαι να μην Σε διακόπτω ἀπ’ τη δουλειά Σου … ξέρω πόσο σημαντικῆ Σου εἶναι …

και νά ‘μαι … λαχανιασμένη, μᾶλλον λερωμένη με τα χώματα, σίγουρα ἀκτένιστη, γιατί

θέλω να Σου τραβῆξω την ἂκρη του φουστανιοῦ Σου και να Σου πῶ … “Μάμμα, ἓνα τέτοιο,

ἓνα τέτοιο Σου ἒλεγα,  τέτοιο θέλω … Μάμμα δες … δες το, τέτοιο θέλω …”

Ἢθελα να το δεις, γιατί ἓνα “τέτοιο” ἢθελα … ἓνα “βῆμα ἀγγέλων” … που να ἒρχονται

και να ἀπλῶνει ἡ ἀγγελία τους, ν’ ἀπλῶνει το ἂγγελμά τους … γιατί, ὂλοι Μας

~ κι ἀς μη το ἀνα~γνωρίΖουμε ~,  “ἐδῶ”, αὐτό ἢρθαμε να κάνουμε …

Στό εἶπα και ἠσύχασα … δεν λαχανιάζω ἂλλο και εὒχομαι να μην Σου τσαλάκωσα

πολύ το καθαρό και καλοσιδερωμένο Σου φουστάνι … πόσο ὂμορφη Εἶσαι Μάμμα μου …

… ἡ πιο που λάμπει Μάμμα του κόσμου Εἶσαι … γιατί να μην Σου μοιάζω λίγο …

“Και γῶ ἢθελα να μοιάζω της Μάμμας μου”, θα μου πεις … “ἀλλά, δεν γίνεται! …

… ἡ Μάμμα μου Εἶναι αὐτό που εἶναι, Ἐγῶ Εἶμαι αὐτό που Εἶμαι και Σύ, αὐτό που Εἶσαι Σύ”.

Κατά βάθος πάντα ἢξερες ἀκριβῶς αὐτό που νιῶθω … ἲσως και γι’ αὐτό να μην ἀντέξαμε ποτέ

τη συνεχῆ παρ~ουσία ἠ μια της ἂλλης … ἲσως “Εἶμαι ἐγῶ αὐτό που Εἶμαι” και ἒτσι τα κατά~νοῶ …

Μάμμα, πήγαινε να το δεις … Σε παρακαλῶ … ~ πόσο εὒχομαι να Σου ἀρέσει …

… ΑΠΕΡΑΝΤΑ εὒχομαι πάντα Μου να Σου ἀρέσει ~ … δεν θα πάρω κι ἂλλο ἀπό το χρόνο Σου

κι ὂλο Σου παίρνω ἀπό το χρόνο Σου … δεν Σε ἂφησα στιγμῆ να ἠσυχάσεις … Συγνῶμη ….

Συγνῶμη Μάμμα Μου … ἀν Σοῦ μοιαζα λίγο θα Σε εἶχα να Εἶσαι ἢσυχη … και δε Σε ἒχω …

και “Εἶμαι αὐτό που Εἶμαι” και με αὐτό ἒχω να ζω …

Μάμμα Μου … ἀπλά ἢθελα να τρέξω ~πάλι~ Σου το πῶ …

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ ~ ὁ χῶρος ~

και “ἐδῶ” ἀπό κάτω δίπλα, ~ πως εἶναι πια οἱ γειτονιές του κόσμου Μας, Μάμμα ! ~

ὁ Ρίτσος ἀπαγγέλει τη “Σονάτα του ΣεληνόΦωτος” ~ και “τον ἀκοῦμε” … !!! …

Γιάννης Ρίτσος ~ Ἡ Σονάτα του ΣεληνόΦωτος

… να Σου πω πως την πρῶτη φορά που το ἂκουσα, ἒνιωσα πως δεν χρειάζεται
να γραφτεῖ τίποτα ἂλλο … στα μέσα των 30 μου ἦταν και την ἢξερα αὐτῆ τη Γη~Ναι~Κα,
την ἢξερα …
Τῶρα την ἀκοῦω … και αὐτῆν που ἀνα~γνωρίΖω εἶναι … “ἡ ἀρκοῦδα” …

“… μια ἂχρηστη ἐξομολόγηση …” … ; …

.

ΕΥχαριστῶ Μάμμα Μου

ΕΥγνωμονοιῶ

ΕΥγνωμόνοια ~ ΕΥγνωμονοιῶ : ὀρισμός

.

Ale3ia

.

.

Nov 26, 2016 10:53 AM

.

~Θ~ , ~ενΘύμησις~ , #elENAL0118

. . .
 
.
Καθῶς ἡ Ἐκκλησία “πληρωνόταν”
(με το να “μην πληρῶνει φόρους”)
κατά τη διάρκεια
της Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας
για να κρατᾶ το “ποίμνιο ἢσυχο”,
 
ναι, λέει ἀπέραντα πολλά
 
το “πῶς”, μέχρι σήμερα
ὁ “οἰκουμενικός πατριάρχης”
ἐπι~βάλλεται
να εἶναι Τοῦρκος ὑπήκοος
ΜΕΤΑ
την Μικρασιατική Κατα~στροφή !!!
 
.
Ἡ ὁποῖα, ΒΕΒΑΙΑ
ἦταν το ἐπιφοράς “κατά~λοιπο”
της Βρεττανικῆς Αὐτοκρατορίας
ἀπό τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο.
 
Και ἐνῶ εἶχαν “χάσει” τον πόλεμο
οἱ, ὂχι-ἀκόμα-μοντέρνα-ἒκδοση : “Τοῦρκοι”
 
(τον Κριμαϊκό
και σε ἐξ~έλιξη τον 1ο Παγκόσμιο)
 
οἱ “χαμένοι”, βγῆκαν να εἶναι
τα ΕΛΛΗΝΟ~ΦΩΝΑ στρώματα
του πληθυσμοῦ.
 
.
Αὐτό που ἐπανέλαβαν, δηλαδῆ
οἱ Ἐγγλέζοι ὡς “γενοκτονία”
με τα “Δεκεμβριανά” και
τη “Λευκή Τρομοκρατία”,
 
που ἐνῶ “ἒχασαν” τον πόλεμο
οἱ Χίτες και οἱ φασίστες
και οἱ Γερμανοτσολιάδες,
 
οἱ “χαμένοι”, βγῆκαν να εἶναι
τα “ΑΡΙΣΤΕΡΟ~ΦΩΝΑ” στρώματα
του πληθυσμοῦ.
 
Και, ὃλα τα ἐπιφοράς κατά~λοιπα δηλαδῆ,
του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου.
 
.
Μέχρι και των ἡμερῶν Μας
3ο Παγκόσμιο Πόλεμο,
 
( Ω ΝΑΙ !!! ΑΥΤΟ ΒΕΒΑΙΑ ΖΟΥΜΕ !!! )
 
που δεν χρησιμοποιεῖ
“σφαῖρες και δυναμίτιδα”
του Νόμπελ δημιουργήματα, ἀλλά
 
των λαθρανθρῶπων κατασκευές
τα “χρέη” και τα “χρήματα”.
 
.
Εἶναι καιρός να ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ
ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ
 
ὂχι στους δρόμους
 
ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ στο ΦΩΣ
.
 
Ἀπ’ “ἐκεῖ” ἒχουμε πολλά να διαβοῦμε
και να κάνουμε.
 
.
 
Το παλαιό παράδειγμα του κόσμου “τους”,
τελείωσε.
 
Ἂς το ἀφήσουμε ἐπι~τέλους “ἢσυχο”
να διαλυθεῖ.
 
<< Ὃ,τι ἀντι~στέκεσαι, δυναμῶνει >>
 
Ὃπως οἱ μυς στο γυμναστήριο.
 
Το “σύστημα” ΔΕΝ διορθώνεται.
 
Οὒτε και θα “πέσει” ποτέ
με “συστηματο~ποιημένη” δράση.
 
Το “κατεστημένο του συστήματος”
ἒχει στα πάντα τόσο ἐξελιχθεῖ, που
 
τα “ἐργαλεῖα”, τα ἒκανε ΟΛΑ δικά του.
 
Με ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ :
 
ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ .
 
.
 
Το “μυαλό” Μας ὂμως,
 
ΔΕΝ εἶναι το “ΕΙΜΑΙ” ΜΑΣ
 
.
 
Ἓχουμε ΠΟΛΛΑ να ποῦμε και να κάνουμε
 
.
 
ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΦΩΣ ΜΑΣ
 
.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ
 
.
 
Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη
 
.
ΕΥχαριστίες και ΕΥγνωμόνοια
 
Maria Goula
 
ἀλλά και,
 
Constantinos Constantopoulos
 
για την ΕΝπνευση
 
.
 
ΕΥχαριστῶ και ΕΥγνωμονοιῶ
 
τη θυσαυρο~φύλακα Ἑλληνο~φωνίας
 
Δόμνα Σαμίου / Domna Samiou
 
για το ἂπλωμα παρα~δοσιακῆς μετα~φορας
 
της Α~ΛΗΘΕΙΑΣ ΜΑΣ
 
 
 
τους πολύτιμους σύν~εργάτες της
 
ἐπ~ίσης ΦΩΤΕΙΝΑ ἐπί το ἒργον
 
~ Daphne Djaferis ~
 
~ Γιούλη Παπαθεοδώρου ~
 
~ Γιώργος Παπαστεφάνου ~
 
.
 
ΕΥχαριστίες και ΕΥγνωμόνοια
 
στον ΕΝ του σύνΠΑΝτῶς ΜΑΣ
 
.
.
Steve Biko - oppressors most potent weapon is oppressed mind

Ἂντε καλἐ, σιγά. Κόβεται το ΙΚ-ÉÁ ; ! !

. . .

.
Το ΙΚ-ÉÁ δεν συν~μαζεύεται.

Ἀπλῶς,
σταματάει να εἶναι ἀντι~προσωπεια
στην Ἑλληνική ἐπικράτεια
και, γίνονται τα πραγματικά
ΥΠΟ~ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Γερμανίας
που εἲμαστε.

Μην ἀνησυχεῖτε.

Τα σπίτια Μας που τα γεμίσαμε
με τις πατσαβοῦρες των €199,99
σε προσφορά Ἰουνίου

που φτιάχνονται ἀπό ἀνθρῶπους
που δεν βλέπουν το φῶς του ἣλιου
και παίρνουν το €0,0001

που κάναμε ἐκεῖνες τις ὠραῖες περιπέτειες
χάνωντας και το παιδί, ἀνάμεσα στα ράφια
της self-service ἀποθῆκης

και που, γδάραμε το αὐτοκίνητο και
βγάλαμε σπόνδυλους, για να
τα self-service κουβαλήσουμε
στο σπίτι

και που, τόσους ὠραῖους καυγάδες
και κτυπήματα βιώσαμε, προσπαθῶντας
να self-service “στήσουμε” αὐτά
τα “νέα” τεχνο~λογικά ἀριστουργήματα
… “πρακτικῆς” αἰσθητικῆς

και που, τρεις βδομάδες μετά
θελήσαμε να τοποθετήσουμε το ἓνα βιβλίο
στη βιβλιοθῆκη την white-wash
και, … “πάρτα (self-service) ὂλα κάτω”,

(“ΜΟΝΟ €199,99 τζάμπα Σου λέω, κουμπάρε!”)

ἐνῶ,

στα ὑπέροχα Σαββατο-Κύριακα
που περάσαμε “ἐκεῖ”.

ἀγνωόντας τα πεθερικά που θέλανε
να δοῦνε και λίγο τα ἐγγόνια τους

(και που συνῆθως,
δίναμε ραντεβοῦ ἀπ’ ἒξω, μετά τα ταμεῖα
στις “‘ἀνα~χωρῆσεις”,
που εἶχε και παγωτό και κανένα hot-dog
και που βάζανε και κανένα χεράκι
να τα μπήξουμε στο αὐτοκίνητο!),

τρέχαμε στην ουῤά των 2χλμ. self-service,
για να φαμε τα “σουηδικιά κεφτεδάκια”
προς €6,99 τα 7 (bargain !!!),

ε, λοιπόν
δεν θα ἐξαφανιστοῦν.

.

Το πολύ-πολύ να Μας ζητεῖται
να κάνουμε κανένα “Χάϊλ”
καθῶς θα μπαίνουμε μέσα.

.

Ἀλλά, θυμᾶστε πόσα και πόσα
τσαμπουκαλέματα και ξύλο ἒπεφτε
στο πάρκινγκ ἀπ’ ἒξω ;

“ΕΓΩ ΗΜΟΥΝ ΕΔΩ ΠΡΩΤΟΣ !!!”
“ΔΕΝ ΜΕ ΒΛΕΠΕΙΣ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΩ ;!!”
“ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΠΗΡΕΣ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ;!;

Ἀλλά και ἐντός του κτιρίου, τί πλάκες !

“ΔΕΝ ΣΟΥ ΠΗΡΑ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ, ΠΛΑΚΑ ΕΚΑΝΑ!”

.

Να μπεις μέσα ἦταν ἂθλος (!!!)
με τις “πόρτες” ἐκεῖνες που γύριζαν μόνες τους ;

Ἂμα τα κατάφερνες, στην εἲσοδο
Σου δίνανε σημαιοῦλα,
μια μπλε με κίτρινο σταυρό ἀπάνω !

Και οἱ βόλτες …!

Να προχωρᾶμε τους “διαδρόμους”,
τους χωρίς διαφυγή
με ἐκεῖνα τα τόσο πατροναριστικά
(ἀπό αὐθεντική ἒγνοια)
τόξα, προς την μεγάλη ΕΞΟΔΟ,

(ὃπως ὁ Μωϋσῆς και
“ὁ ἐκλεκτός λαός του Θεοῦ”,
και “the parting of the sea”)

και, να

φτάνεις στη “χῶρα της παραγγελίας”
την πεντα(μ)όροφη ἀποθηκη και τα ταμεια !

.

Τί ὠραῖα πράγματα, ζήσαμε.

.

Οἱ Σουηδοί, μαζί με τα εἰσοδήματα
που παῖρνουν ὡς χῶρα
ἀπό την πατέντα του Νόμπελ
(την δυναμίτιδα)

(νά ‘ναι καλά οἱ πρόσφυγες ἀπανταχοῦ
του κόσμου, που
καταστρέφονται οἱ τόποι τους
και θυσαυρίζουν
την Σου~ηδία και Νορβ~ηγία),

εἶναι σεμνοί και πολιτισμένοι
ἂνθρωποι.

Τους γνωρίζω καλά, … ὡς Κύπρια.

.

Μετά το πραξικόπημα και την εἰσβολή του 1974,
(ἒπειτα που ἒφυγε ἀπό “φυσικά αἲτια”
καλπαζοντα καρκίνου και ὁ Μακάριος ὁ Γ’,
τον Αὒγουστο του 1977)

Μας λυπήθηκαν, και
ἒφεραν την “ἀνάπτυξη”
στις “ἀνεκμετάλευτες” μέχρι τότε
περιοχές, της Κύπρου.

Ἦρθαν

(που θέλανε να Μας γνωρίσουνε ἀπό κοντά
… ποια εἶναι αὐτή ἡ Zupern Cyprus
που Μας παρέδωσαν τόσα χρήματα
για να την δια~μοιράσουν ; …)

και,

τους ἂρεσαν οἱ χρυσές παραλίες Μας
στην ἐπαρχία Ἀμμοχῶστου, εἰδικά

και,

ἀποφάσισαν
(ἀπό την ἀκατέργαστη Viking φύση τους)
να φτιάξουν μια μικρή Σκανδιναβία
“εἰς μνῆμην”
(???)

στα Ψαροχώρια, με τους 10 κατοίκους
και τα Κοκκινοχώρια
που βγάζανε τις περιβόητες “πατάτες Κύπρου”,

(με τους σκληροτράχηλους,
δασύτριχους, μαντραχαλάδες
οἱ ὁποῖοι, πρωτόγονοι και ἂγριοι καθῶς ἦταν,
με μυαλό κουκοῦτσι για τον “ἐλεύθερο”
τρόπο ζωῆς, βίαζαν
τις ἀγνές, λευκό-ξανθες Σκανδιναβές,

μετά που,

ὀλημερίς γυμνόστηθες κυκλοφοροῦσαν,

(σεβόμενες τη σεμνότητα των αὐτόχθονων,
γριοῦλες και νιες, χηράτες, μαυροντυμένες ἀπό τα 30,
με τα μαντῆλια τους) …

και ὀλονυκτίς λυσσαλέα ἒπιναν,

(που οὒτε “ναῦτες στη στεριά” δεν μποροῦσαν
να κατεβάζουν τέτοιες ποσότητες) …

… και ξανά μανά ἀπο την ἀρχή, το ἐπόμενο πρωΐ.

.

Τρελές ἐποχές.

.

Τα ἀγόρια της γενιᾶς μου,
δεν γνώριζαν τον “ἒρωτα” μαζί με Μας
τα κορίτσια της γενιᾶς τους.

Τα ἒστελναν οἱ ὑπερήφανοι γονεῖς τους
Σαββατο-Κύριακο στην Ἀγιά-Νάπα
και ξεπαρθένευαν με Εὐρωπαῖες !!!

.

Κάποιοι ἂλλοι προτίμησαν την πιο “οἰκογενειακή” ζωῆ.

Στα χωριἀ της Κερύνειας, στα “Κατεχόμενα”
ἒβρισκαν ἀκριβῶς “αὐτό”
(ἀφοῦ ἦταν ἂδειες οἱ περιοχές !!!)
και “ἀγόραζαν”
ἀπό “αὐτούς που ἦταν ἐκεῖ, νόμιμα πάντως”,
τα ἐξοχικά τους στο Μεσόγειο παράδεισο,
περιτριγυρισμένοι ἀπό την ἀσφάλεια
που παρέχει ὁ ἐκεῖ “NA TO petietai”
στρατός, (φιλικοῦ τους ἀγῶνα).

.

Εἶναι πολιτισμένοι Σας λέω.

.

ΔΕΝ θα τους δεῖτε να βγαῖνουν στους δρόμους
και να τα κάνουν μαντάρα ἐπειδῆ

“δεν θέλουν πια να πλουτίζουν
εἰς βάρος τις ὑπόλοιπης ἀνθρωπότητας”

ἢ, πως

“δεν θέλουν να ἐξηπηρετοῦν τις Η.Π.Α.λέϊκες
και του ‘ἐκλεκτοῦ λαοῦ του Θεοῦ’ τις φιλο~δοξίες
για ἀπόλυτη παγκόσμια ὑποδούλωση”.

Εἶναι φιλο~σοφημένοι ἂνθρωποι,
ὃπως κάθε νομο~ταγῆς λαός
και με πλῆρη γνῶση του “joie de vivre”.

Μόνο λίγες σελίδες Ἲψεν να διαβάσεις
και ἀμέσως το καταλαβαίνεις

.

Ἂσε που ἒπεσε και το ποσοστό των αὐτοκτονιῶν
στις χῶρες αὐτές !!!

Βέβαια !!!

Μνημόνια, θέλω να πῶ …μάστιγα περνούσανε οἱ ἂνθρωποι.

Μιας και
οἱ 6 μῆνες σκοτάδι και παγωνιά
ἀντικαθιστῶνται πια, με
ὂλες τις προς~βάσεις
προς τη Μεσόγειο
και
τις ἐξαιρετικές τιμές των “ἐρειπωμένων”
σπιτιῶν και τοποθεσιῶν

(που για κάποιο λόγο αὐξήθηκαν
λόγῳ και της αὒξησης στις αύτοκτονίες
των Μεσογειακῶν πληθυσμῶν!)

.

Να ΜΗΝ ἀνησυχοῦμε λοιπόν.

Θα παραμείνουν
ἀλλά, με τα πραγματικά δεδομένα της χῶρας.

Γερμανικό ὑπο~κατάστημα, μᾶλλον.

Το πολύ-πολύ να προστεθεῖ και κανένα
“apple-schrtruntdll”
(με αὐτά τα “Βορεινά” δεν τα κατα~φέρνω)
στο μενοῦ του ΙΚ~ÉÁ
KAI “ἐστιατορίου” self-service.

.

Τρέξτε να προλάβουμε κανένα χαρτομάντηλο
ριγέ με πολύχρωμα πουά
πριν ἀλλάξει ἡ δι~εύ~θ~υν~ση
και δεν ἒχει ἂλλα.

Κλαψ.

.

… ….

.

ΕΥχαριστίες και ΕΥγνωμόνοια

προς την ἀνάρτηση της

Ερη Ριτσου ( Ερη Ελευθερία Ριτσου)

για την εν~πνευση

.

 

.

Swedish - worry makes small thing have big shadow

Ἐπι~σημαῖνω τἀ ἑξῆς : ματαιοδοξία ἰδιαιτερότητας και συν~τονισιμότητα Γῆς

. . .

.

<< …

Ἡ ὠραιοπάθεια εἶναι ἒλλειψη τρυφερότητας.

Οἱ Ἒλλαδίτες και Ἑλλαδίτισσες
συγχῆΖουν
την “ἐμορφιά” της Ἐλλανιτιᾶς,
με την σκληρότητα τη δικιά τους.

… >>
~ Alexia Penteleon

.

ΕΥχαριστίες και ΕΥγνωμόνοια

Ηλιας Καλυβας

για την ἐν~πνευση

.

.

Federico Garcia Lorca -στα Ἐλληνικά- ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ=ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ, ψωμί, σκληθρος, τρυφερότητα=εκπλήρωσει της θ

“Τότε ἐκεῖ” ~ “Τῶρα ἐδῶ”

 
Τα ἀποφθέγματα, εἶναι φάροι στο Συν~Πόσιο Ψυχῆς ΜΑΣ
 
Δεν ἒχει σημασία ἀπό ποιον ἒχουν εἰπωθεῖ και πότε.
Ἐκτός ἐνδεχομένως, για το ἲδιο το ὰτομο που τα φθέγγεται.
 
Εἶναι οἱ Α~ΛΗΘΕΙΕΣ … το ‘α’ στερητικό της λῆθης
του ΤΙ συν~πνέουμε ὡς ΟΝτα συνΠΑΝτικά.
 
Το ὃ,τι χρησιμοποιοῦνται κατά κόρον
εἶναι σύμπτωμα.
Στις μέρες Μας, κατά τα φαινόμενα, σύμπτωμα
τελικῆς πτῶσης του παλαιοῦ και πεπαλαιωμένου πια,
παραδείγματος του κόσμου.
 
Τα ἀποφθέγματα τα ἲδια
και συμπεριλαμβάνω και τις παροιμίες σ’ αὐτά,
δεν εἶναι κατακριτέα ἀπό τη διάθεση και χρῆση τους.
 
.
Το μαχαίρι εἶναι πάντα ἓνα μαχαίρι.
 
Με αὐτό μπορῶ να σκοτῶσω κάποιον.
Μπορῶ και να κόψω τα δεσμά κάποιου.
.
 
Δεν προς~παθῶ να “το παίξω ἡ ἒξυπνη”.
Και δεν ἒχει καμία σημασία ἀν “πείθω”
ἢ ὂχι.
 
Δεν εἶναι τα λόγια, “δικά μου”.
Βγαίνουν ἀπό “το στόμα Μου”, ναι,
ἀπό ἐπι~λογή και με το συγκεκριμένο τρόπο, ναι.
 
Ἀλλά και,
ΟΛΟΙ δυνάμεθα να τα ἀνα~γνωρίΖΟΥΜΕ.
 
.
Ξεμάθαμε πως τίποτα δεν εἶναι “δικό μας”
και ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ .
 
Ξεμάθαμε πως στη ΟΥΣΙΑ το ἲδιο λέμε
ἐπειδῆ το ἲδιο ΕΙΜΑΣΤΕ
ἀπλῶς διαφορετικά προ~φέρουμε.
 
Ξεμάθαμε το ΕΝ του Τρι~ώδιου :
“it takes three to tango”
καθῶς το ταγκό εἶναι αὐτό που ΕΝώνει.
 
.
Το σύνΠΑΝ συχνότητα εἶναι
 
Ἀρμονία
.
 
Ὑπάρχουν ΚΑΙ πράγματα που ἀπλά
σε αὐτή Μας την ὑπό~σταση
δε δυνάμεθα να … ἀντι~λαμβανόμαστε.
 
Δεν μποροῦμε να ἀκούσουμε τις συχνότητες
που ἀκοῦει ἓνας σκύλος
Και δεν Εἲμαστε ἂχρηστοι, οὺτε ὑποδεέστεροι
γι’ αὐτό.
 
.
 
Ἲσως αὐτό που Μας συν~βαίνει εἶναι, πως
τα ἀποφθέγματα τα βλέπουμε
περισσότερο “τῶρα”, διότι ὡς ἀνθρωπότητα
προ~χωροῦμε.
 
Προ~αγώμαστε
πέρα ἀπό τα ἀπηρχαιωμένα πλαίσια του
“δυαδικότητα και διαχωρισμός”,
ἀπό τα ὁποῖα ἰκανο~ποιόταν το
“διαῖρει και βασίλευε”.
 
Ἐξ~ελισσόμαστε
σε μια νέα κλίμακα πεποιημένου.
 
Δεν εἶναι εὒκολο να πλοηγήσουμε
ἀνάμεσα στους βράχους και τα
“δινώδη” (< δίνη) κύμματα που
ἡ κατα~ληκτική ἐποχή Μας ἐπι~φέρει,
μέσα στις νέες για Μας, συντεταγμένες.
 
Κι ὂπως ἓνα μωρό κρατιέται στη γῦρω
γνωστῆ του ὓλη σταθερότητας, (ἓπιπλα, κλπ),
κατά την περίοδο προς~αρμογῆς του στο νέο
ἐπίπεδο διά~στασης του, ἒτσι και
τα ἀποφθέγματα, ἐξυπηρετοῦν
στην ἐξομάλυνση της μετά~βασης Μας, ὡς
ἀναλλοίωτες κι ἀμετάβλητες … καθ~ἱερώσεις.
 
.
 
ΓνωρίΖΩ πολύ καλά, πως
δεν συνηθίζεται ὁ ἀντίλογος προς σε ἂτομα
ἀξιαγάπητα και ἀξιέπαινα της Καρδιᾶς Μας.
 
Μακάρι να ἢξερα τη λέξη που σημαίνει
“…
Σύν~Τροφε της Θεῖας Πηγῆς
 
Σε ἀγκαλιάΖω με αὐτά που λες
και κοίτα … ὂλα ΕΝ εἶναι … μες τη ζωῆ.
 
Τα δια~φορο~ποιοῦμε
ἐπειδῆ ὁ καθένας ΜΑΣ και το κάθε ΤΙ
ἐκφρά~ζει το ΕΝ που ΕΙΜΑΣΤΕ.
 
Και το ΕΝ, ὑπάρχει με και ἀπό, το ΟΛΟΝ
…”
 
Εὒχομαι {ΕΥ ΕΧΩ ΕΙΜΑΙ}
να ἀξιωθῶ να ζῆσω τη μέρα που “αὐτό”
θα εἶναι νοητό, ἀλλά και παραπέρα αὐτονόητο.
 
Μα και το ἂνωθεν δύναται να εἶναι πλεονασμός.
 
Καθότι ἐν τῳ ΕΝ, δε δύναμαι να ΕΙΜΑΙ ποτέ “ἐκτός”.
 
.
 
Χρησιμοποιῶ τελικά τον Goethe
καθῶς τα “δικά του λόγια”
(κι ἀν δεν εἶναι, δεν ἒχει σημασία)
“έκεῖ”, εἶναι συν~χρόνως,
το raison d’ etre, ἡ πρό~θεση και
το ἀπό~σταγμα του “τῶρα ἐδῶ” Μου.
 
.
 
Φιλῶ και Χαμογελῶ
 
Ale3ia
 
… ❤ … ….
 
.
all-truly-wise-thoughts
.

Ὑπενθύμιση

…….

 

Όνειρα
Όνειρα απατηλά
αγγίγματα κενά
βλέμματα άδεια

Ψεύτικα
(Ψεύτικα) ψέματα
Ψευτιά

 

Δεν υπάρχει αλήθεια

(μες σ’ αυτά)

 

Τα αληθινά
τα φοράνε
και σε όσους πάνε
συνέχεια τα “πουλάνε”
Τη δική τους τη μιζέρια
που πονά

Πίσω από τα όμορφα λόγια
κρύβονται καλά

Και με μια δήθεν persona
ψάχνουν να ρίξουνε πουλιά

 

Μα ένα πουλί
δε φοράει φτερά

Τα “έχει
όσο και να πονεί
… “πετά” …

Δεν έχει επιλογή
μπροστά, ψηλά πηγαίνει

στα πίσω
ξανά τα ίδια να κάνει
δε του πάει
δε γυρνά

 

Ξέρει ό,τι στα ουράνια
… ανήκει …

 

Οι κότες και οι πέρδικες
μπορεί να είναι ωραίες
αλλά μόνο
να τρέχουν
ξέρουν
να ξεφύγουν
προσπαθούν

 

Δειλή

εγώ δεν είμαι

Τον ήλιο, κατάματα
τον βλέπω
και στον καθάριο (ή όχι) ουρανό
το όμορφο μου πέταγμα
ορίζω

το “κάτω”
το εξορκίζω
επειδή δεν είμαι
απ’ εδώ

 

Κρίμα
που οι δειλές ψυχές
ποτέ δε θα το δούνε

το θεσπέσιο
απέραντο
ορίζοντα

της αλήθειας
των φτερών

 

η αλήθεια

άλλως πως

… “πετάει” …

 

…….

(πρώτη έκδοση, 2007-07-27)

 

 

. .

… είναι, αθέρα, κάποιες
στιγμές
(γι’ αυτές δεν μιλάς ;
την α-λήθεια σου ; !
… αυτό που δεν ξεχνιέται ; !
Την Α γ ά π η  ; !
Μέσα απ’ αυτήν, δεν
ανα-πνέεις ; ! …)

 

Είναι, λέω αθέρα, κάποιες …
στιγμές
που πουλιούνται
… και, ενώ το ΞΕΡΕΙΣ
το ξέρεις πώς είναι …
(τί με ρωτάς ! … αφού
το ξέρεις !!!
Ξ Υ Π Ν Α !!!
Σε σένα μιλάω !!! …
ΝΤΕΕΕ !!! …)

 

Είναι λέω, κάποιες
στιγμές
προς πώληση και
το ξέρεις ! …
Είναι … “προϊόν” !
Προς πώληση …

Και σύ …
Εσύ … !
Μαστρωπός γίνεσαι !!!
ΠΟΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΙΑ !!!
Πας και τις ακουμπάς
και τις ‘γοράζεις …

… Κάποιες
στιγμές …

Η κατηφόρα σου …
“πελάτη”
σε κάνει …

 

Η κατηφόρα σου, όμως !
Κι όμως …

Πόσες φορές, αυτές σου τις
στιγμές
εθελοτυφλούσες !!!
Και τη μαστρωπεία σου
την έλεγες … “χαρά”
κι … “ΕΥ-ΤΥΧΙΑ” ; !!! …

ΧΑ !

 

Πόσα πέρασες ! …
Να μεγαλώσεις …
Πίσω από το δάκτυλό σου πια
τις ευθύνες του ατόμου ΣΟΥ
να μην τις κρύβεις
και να κρύβεσαι …

 

Ξέρεις !
Ναι, ξέρεις πια !

 

ΓΗ-ΝΑΙ-ΚΑ ΕΙΣΑΙ !!!

 

Το “παιδί” μέσα σου
να το αγκαλιάζεις !
Να το προστατεύεις
όπως του αξίζει …
Να μην το αφήνεις
να κυβερνά … !!!

Δεν είναι αυτή η
“δουλειά” του …

 

Το ξέρεις πια

Είσαι Μάνα
του παιδιού σου

 

… και επι-τέλους !

 

Είσαι ικανή
να το “βλέπεις”
και να το χαίρεσαι …

 

Έλα, καλό μου
να σε πάρω αγκαλιά …
Χαμόγελό μου ! …

. .

 

^ 2009, Φεβρουαρίου 2

Ἀρ~αδιάζω

. .

 

Βρέθομαι να
Περι-διαβάζω
τις αράδες
της ψυχής μου

Στις
Στράτες

που ως Καλλιγράφος θέλησα
να γράψω
της ζωής μου

Δρομάκια
μου φαντάζουν τώρα
σκοτεινά

δεν είναι δρόμοι
που ξεδιπλώνεται
εξαίσια
η γραφή μου

Graffiti
είναι στους τοίχους
σαν
Αναρχικά
συν-θήματα

έτσι
τα δια-βάζω

σαν επι-γραφές

στου αγνώστου
στρατιώτη

μνήματα

ενταφιασμένα
συναισθήματα

που μπορεί και
να τα πει κανείς

ποιήματα

και νάζια
και παράπονα

σκιρτήματα

της καρδιάς

 

και βρέθομαι
να δια-βάζω

λέω

εκφωνήματα

την α-λήθεια
των στιγμών
μου

 

. .

 

^ 2009, Ίανουάριος 20