the “i” and The «am» …

. . .

.

from our ,,i,, our ,,yesES,, are revealed , from our ,,NOs,, our ,,am,, is revealed + στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ . φάρος

.

TO WHOM IT MAY CONCERN : “release of contract” ~ 2020.08.03 ~ el

. . .
“Γνώριζα”
καθ’ ὃλη “αὐτή” Μου τη ζωῆ
πως
… “γεννήθηκα”
να “ποιῆσω” … «Φωτο~Εργον»
.
Και,
καθ’ὃλη τη “ζωῆ μου” αὐτή
εἶχα
… “περιθωριαθεῖ”
“χλευασθεῖ”,
“ἀγνοηθεῖ”,
“ἀπεχθανθεῖ”
… …
.
Ἡ “ἐπι~μονή”
ἦταν
μια μου … “δύναμις”
να … “διαχειρίζομαι”
το … “φέρειν εἲς πέρας” …
( με τον “τρόπο”
που το προσπάθησα
… “ὃπως”
και να το διαχειρίστηκα …! )
.
Αὐτούς “τους καιρούς του «τῶρα»”
ἐν~τοῦτοις,
“οἱ ἂνθρωποι”
της “κοντινῆς μου … ἐγγύτητας”
πιο συγκεκριμμένα
… ἒπρεπε …
να “εἶναι” σε … “θέση”
να
… ἀνα~γνωρίΖουν …
“περί” τίνος πρόκειται
το «ΕΙΜΑΙ» Μου
και,
το «ἒργον»
που συνΕΙΣφερα
να
… “φτάσω” …
αὐτόν τον «χρόνο~χῶρο»
για
ΟΛΩΝ ΜΑΣ τη … «χάριν»
… !!! …
.
Μολαταῦτα,
φαίνεται …
πως παρα~Εἶμαι “ἐπί~μονη”,
… για “το καλό μου” …
( και,
του ἂλλου ἀτόμου, προφανῶς,
κρίνωντας ἀπό τον τρόπο
που, ἂνθρωποι “τρέπονταν σε φυγῆ”
και
κρατοῦσαν
την “κοινωνική τους ἀπόσταση”
ἀπό “ἐμένα” …!
Και,
… ἀκόμα … κάνουν …! )
“ὁρισμένες φορές”
δεν … “λειτουργεῖ”
προς
… “ὀφελος”
μίας
… κατά~στασης
.
Συνεπῶς,
ἐπιθύμησα
να πω
πως
:
ὁ ἐαυτός Μου,
να … “ἐπι~μένει”
πως
ὁ ἐαυτός Σου
θα … ΕΝτριαΦερόταν
πράγματι,
να … “ἐπι~λέξει”
… «ΣΥΝειδητοΠΟΙΗΜΕΝΑ»
να πάρει την “εὐθύνη”
και,
να … “εἰς~ἂγεις”
( τον ἐαυτό Σου )
σ’ αὐτό το μονοπάτι
της … “Ἀνάβασης”
την ὁποῖα
ὃλ@ Μας “ἢρθαμε”
να … “ΕΝπειριόσουμε”
να “βοηθήσουμε” …
λοιπόν,
αὐτή ἡ “ἐπι~μονή” μου
χρῆζει να … «τελειῶσει» !…
.
Ἐπομένως,,
… “ἀφῆνω” …
αὐτήν την Παν~Σέληνο
στον Ὑδροχόο
( κατ’ ἀκρίβειαν
στον ἀστρολογικό μου χάρτη
ἒχω
τη “Σελῆνη” στον “Ὑδροχόο” …! )
και,
“Σε” ἀπο~δευσμεύω
ἀπό
το … “συν~βόλαιο” Μας
( ὃλοι Μας “κάναμε ΣΥΝβόλαια”
πριν την ἐνσάρκωσή Μας στη Γῆ,
“φορόντας” τα συνΚεκριμμένα
“κουστοῦμια” Μας
και
ἒχοντας αὐτούς τους συνΚεκριμμένους
“ρόλους … να παίξουμε”
κατά τη διάρκεια “αὐτῆς” της ζωῆς
ἀναφορικά με
το “κάρμα” και, πιο σημαντικά,
την … «Ἀνάβαση»
κατ’ αὐτούς τους
θεαματικούς … “καιρούς” !!! )
.
Dearest «i am» of “You”,
εἲχαμε … “προς~παθῆσει”
και
… το “συν~βόλαιο
δεν ἦτο … “δυνατόν”
να
“ἒρθει εἰς πέρας”
Σε ἀπ~αλλάσω
και
ἀπ~αλλάσομαι.

Το “συν~βόλαιο” Μας

σχίζεται !

“Σε” ἀπο~δεσμεῦω
ἀπό
“το συν~βόλαιό Μας”
.
Εὒχομαι {ΕΥ ΕΧΩ ΕΙΜΑΙ}
Καλή Τύχη
.
σύνΠΑΝτα
ΕΥγνωμόνοια
.
ale3iA (penteleón de aRcturi)
.

Ἡ =Ἲασις= του =ΕΙΜΑΙ= Μας χρῆΖει προτεραιότητας της ,,ὑγείας,, του ,,ἐγῶ,,

Lathranthropia of “engineering of consent” , ~ 2020.07.30 ~ part 1

. . .
Dearest «i am» of “You”
,
What is this
“engineering of consent”
of corporative musical
industry
and,
going along with
patriarchy’s
oldest “modern … trick”
of “ILLusION”
towards conformity’s
subserviant~ship ?!?
Come on !!!
YourSelf
ought to rise above
from all the Edward Bernays
“manipulation of the masses”
of
the obsolete
“old paradigm’s”
… “devide and conquer”
through
“duality and separation”
.
BE~Cause
.
WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL
WE ARE HERE TO CARRY THROUGH
OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE
.
#disMANtlingEMPIRES
.
#reCALLingTRUTH
#REmemberLOVE
#createABUNDANCE
.
… <red ❤ heart> ^_^ <red ❤ heart> … ….
.
[ Adrienne Rich
is a poet and essayist
who also wrote the remarkable
:
“Compulsory HeteroSexuality
and Lesbian Existance” (1980)

Dwelling Arising , 2021.04

.

.

- Marianne Williamson - Our Deepest Fear

.

.

«…

TO WHΟM IT MAY CONCERN

i am a Sovereign BEing,
and, a Child of God

the OBSOLETE “old paradigm”
is OVER !

The LOVE, the LIGHT, the CHRIST
i came TO BE born TO BE of SERVICE,
has RISEN

The “here ~ now” is
of
NO MORE LENIENCY

IF
you have chosen NON~LIGHT,
or worse,
you have chosen to be “blind”
TO THE LIGHT,
you are to PERISH

i have my guidance
and
AM READY

The Anti~Christ
shall NOT pass

WE ARE HERE TO CARRY THROUGH

I AM
HERE ~ NOW
ARISEN

YOU MADE YOUR CHOICE

I AM COMING

~

Rev. Tr. Alexia Christo~doulou

ale3iA ( penteleón de aRcturi )

Chevalieuse de Faeinoterre Elia

LeontoDonte

Euryphote

The LightHouse on The Mountain

…»

.

.

dont be surprised how quickly the UniVerse moves once you have decided.

.

.

Swami Muktananda - god dwells within You as You

.

.

.

… «PYRINA FTERA» … , 2021.07

.

… 

… wished to “say” … 

since your “message” 
about 
a … “yioupiii” 
for “me” 
as you thought
my “offer” referred to
“getting non … ‘falsified keys’ …” 
for the … otherwise, “my”
property in “Zygi” …

well, it felt 
i needed to … “address” it … 

: 

for
“my” «BEingNess» 
there is 
… “NO yioupiii” …  
IF
«life» 
is
… “NOT shared” … 

in fact,
it is 
… “NO life” 
what~so~ever 

it is  … “living death” …

since “the night” 
of
31st of May, 2021

where
“i learned” by “you” 
that

“i” was “conditioning” 
YOUR “life experience”, 

“it” 
was devastating to “me” 

as 
“that” 
is 
ACTuALLY 

inflicting … “harm” 

and, 
“that” 

is … “dead living” …

.

such, even … “thought” 
of 
causing it to “an other” ,

let alone 
a … «BEloved» … «ONE», 

is … BEyond 
“fathomable” to “me” 

.

“i” stayed “away” from
“you”, ἀγάπη μου, 

as 
… “you” …

since … «OUR UNION» …

continually “instigated” 

and

absolutely “welcomed”, 

in “order” to 
“relieve” … “you” 

of 

ANY “shuckles” 

“my” … “presence”

might 
have been “causing” 
and
“generating” you

… “pain” 

from 

… “lack of freedom” … 

.

there is 
“NO life” for “me”, 
without 
… «SHARING» … !!! 

.

AND, 

“i” 
would 

ALL WAYS 

“always” 

CHOOSE 
the “infliction of harming” 

of

“my” BEing

left 

… “ALONE” … 

rather than 

even the knowing “thought” 

of 

“harming” an “other” 

least of all 

the «BEingNess»
of 
… «ΠΥΡΙΝΑ ΦΤΕΡΑ» … 

that
“i” 
was “granted” 
to … “witness” 

as per usual 
with “my writing” of 
… “a chapter” …
instead of 
… “a para~graph” … 

.

… wished to say … 

there is “NO” 
… “yioupiii” … for “me” 

even if 
i was was given “the keys”
to … “heaven on eARTh” 

IF 
it was 
“not for sharing” 
and,
due to 
… “causing harm” 

.

that is all 

.

.,,ΠΥΡΙΝΑ ΦΤΕΡΑ,, - ,,FIRE-Y WINGS,, , ,,WINGS OF FIRE,,

.

.

.

“Callous Psychopathy” and “Moronic Illusionary” … !?! …

So, 

you are 48 years old 

your “partner” with whom you raised a child 
for the last 11 years, 
is finally “physically” showing all the “despise” 
they have had for you ( all along “really” ? )
and, 
after their “last attempt” 
on the very “last day of the year” ( 2018 ) 
on which they
make love “TO” you ( probably 3rd time overall ! ) 
like NEVER before … ( 11 years ! ),
look “AT” you with “adoration” ( probably 3rd time overall ! )
like NEVER before … ( 11 years ! ), 
and,
on the very next “new year’s day” ( 2019 )
they are COMPLETELY, UTTERLY, TOTALLY 
“appaulled and livid” towards you 

on the “2nd day” of that “new year” ( 2019 ), 
at almost 48 and a half years
of 
“walking on this eARTh”, 
you,
go “ahead”
and 
“try to kill yourself”
with a VERY “serious” attempt 
( you have NO idea how “growing older” 
gets more and more “difficult” to “carry through” 
with “attempts” !!! ) 

as “per usual” …
… you “fail” 

only to ( if it was atall possible ! )
make that “partner” 
… “volcano heat” …
( as old cartoons would have a “last setting” on ovens ! )
MAD with you, for 
… “doing that to them” … 

( …. VERY much JUST like your mother 
when you, actUally, found “the courage” 
to “out your pain” to her, about your “younger” attempts … )

 . 

So, 

11 days pass … 

it is the “13th day” of the “new year” ( 2019 ) 

you are “cruising” most disgusting “char~rooms” 
for 
some “companion~ship” 
( yes, even some “relief” sexscapades
as EVERYthing is absolutely “numb” )

“things” have “changed” SO much
since the “last time”, you have been “cruising” 
like this … atleast 12~13 years ago … 

my god ! 

what became of “the internet” … you wonder … … 

( it is worse than trying to get some “fresh water” 
in a cesspool ! ) 

…  

 a n y w a y 

as “Calling Alike” would have it …

you are meeting this person in a most “horrid” chat~room 

they keep you “waiting” as they aRe … “oblivious” 

and, 

when you are finally “cooked”, they very SLOWLY 
keep you “waiting” even more 

you are absolutely “furious” and absolutely “defenseless” 

they … “come~in” 

it is NOT “your home” anymore 

but, 
you don’t care 
cause 
you “found finally the one” 

and, 
“situation is difficult” 

but 
“it is all going to be ok”
cause
you “found finally the one” 

besides, 
“they” … “said” 
they would STRAIGHT AWAY
“leave EVERYTHING behind”
to come … “be with you” 

and, 
ofCourse, 
what else would “you”
want “to hear” 

… 

days pass … 

“they” are not … “consistent” … 

more “oblivious” than anything … 

… 

the “storms” … 

the “jail times” … 

run~down “gudgets” … 

… 

you buy them “stuff”

gudgets, clothing, foot~wear, 
accessories, bail~outs, lawyers, 
expensive birthday gifts for best friend
they would be living behind so 
it will not be “bad” for them to keep in touch …  

ANYthing to keep them “safe” 
and “able” to … “come to you” … 

as 
the days, become weeks 
and months 

there is “this” to “take care” of 
and, 
“i will be coming” … 
and,
“oh, i ‘see’ it in 5 months” …  
and,
“will, ‘take care’ of it” … 
and,
“will ‘get right’ to it” … 

and, 
every atleast a fortnight 
a … “tower moment” 

EVERY FORTNIGHT ! 

sometimes, less than that … 

… 

meanwhile, 

ALL THIS TIME 

you are in a “foreign country” 

( since your “last partner” was “Greek” 
and “you” moved there 
although YOU HAD ALREADY EXPERIENCED 
this country in your late 20s,
and 
promised yourself … “NEVER AGAIN” ! )

THE most “xenophobic” and “misogynistic” 
society you have ever been ( or, “read” about ! )

( you aRe an “anthropologist”, afterall ! ) 

your “last partner”

after 
the “last birthday dinner”, also “belated”
( both “mother and child” late January birthdays )

where
you took them out 
( “child” to have tasted “Chinese” 
for the first time ) 

LEFT YOU

ONE WEEK before “EVICTION” 

( they told you they were leaving 
a couple days after
the “belated last birthday” chinese dinner ) 

from the house, 
you have been PROVIDING 

with EVERYthing you
… “invested” … 
for this “family” …

to go be with
“new found love” 

who
they “internet met” during “Christmas” 
and
they “physically consumated with”
( taking their brand new suitcase
you got for them from Bulgaria, in the Summer ! )

probably 
on their birthday   

taking “the now 15 year~old” child

… AWAY …

 BUT, 

NOT to the “new found love” home … !!! …

“Oh, NO !”   … “the child” SUDDENTLY 
was going to leave with … “his daddy” 

the same “dad” that … … … … … … … … … … … … 

( … fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck … )

… 

that “last partner”
LEFT YOU 

A L O N E 

ONE WEEK BEFORE EVICTION 

from 
a “FULL~HOUSE” 

( or, rather “STORAGE FACILITY”
as it was what “became” 
because
you had “PLANNED & BOUGHT”
a TOTAL “make over” of “the place” ! ) 

WITHOUT A CAR 

since it was “registered” in THEIR name ! 

( … let us NOT “forget” the WHOLE “car~driving” 
STORY of the last 11 years … !!! … ) 

… yeah … 

… 

when, ALSO, 

the flat in “Voula” 
atleast your “refuge” to go to 

YOUR FATHER 

was already getting paid 
for “AirBnB” 

because, 

why would
ANYone
make it “EASY” on you

CARE FOR YOUR WELL~BEing 

and just

“move” everything 
in a “storage facility” in Athens 

( where there are LOADS ! ) 

and,  

since “staying” in the “flat in Voula”, 

( … since 
your “last partner” did
NOT EVEN OFFER YOU 
to “stay” in the “Marousi flat” … )

till you can “get your feet sorted” 

was ALSO 

NOT … “available” 

… yeah …

… 

when, ALSO,

AFTER ONLY a MONTH
they 
LEFT YOU 

“contacted” you to 

COME PICK UP ALL YOUR STUFF 
from 
the “Marousi flat” 

which flat you spent 
and
AGAIN, LITERALLY, FINANCIALLY 
… “invested” … 
the first 3 and a half years 
MAKING INTO a “HOME” 
for your “family” … 

BRINGING SO MUCH 
of 
YOUR LIFE 
FROM 
“Cyprus” and ALL the “BEfore” 
TO 
“Greece” … 

SHE GIVES YOU 3 days
to “get your things” 

when you finally MANAGE 
to get just the one little van
for the few hours … 

you go in the flat
to find
that 

ALL THE FLAT HAS BEEN 
UP~ROOTED 

ALL “YOUR STUFF” 
IN PILES 
OF EVERYTHING 

( ofcourse, most precious “OLD STORY” ones 
you brought there, as “old” as “Oxford” even, 
were most likely “taken” … how on eARTh 
would you “know”, anyway … ) 

… 

ALL “this” 

you did ALL BY YOURSELF 

… 

along with 

your sister’s “ΑΣΙΧΤΙΡ”, 

your mother’s “APATHY”,

your father’s “TREACHERY”  

… 

BEYOND NIGHTMARE ! 

BEYOND HELL !!!  

… 

.

have only been “writing” for about 3 hours … am exhausted … 

may be will get back to it “later” … may be “NEVER” …

.

.

.

The Tower - XVI - 16 Tarot card

.

.

… if … “Yayyyy” … , 2021.07.21

… 

if this “menopause”,
it is honestly fucking 
“hard” … 

if this is “uniVerse” 
“downloading”, it is 
sincerely some fucking
“bull~SHIFT” …

… by “the looks” of “it”, 
probably … “both”

“whatever” 
“it” 
is, 
… am “fucked” 
as “never before” … 

and, “my life”
has “experienced” 
… “nothing but” …! 

… YET, “this one” 
is on a “Galactic level” 
all on it own … 

… Yayyyyy … !!! … 

«being of Sun»
half a century plus, on
…eARTh … !!! … 

“piece of cake” 

i mean, there is SO
MUCH “HELP” to 
“carry through”, on the 
“ground~floor” … !!! 

people, are SO … 
“accomodating” with 
“showing your TRUE 
face” … 

… “it” EVEN “came” to 
LITERALLY “asking” 
you to … “put on your 
mask” … !!!!!!!!! 

WHAT A FUCKING NIG
HTMAREEEEE !!!!!!!!! 

AND, 
NOT BEING ABLE TO 
“WAKE UP” FROM 

… and, “cherry on the
top” ( as “per usual” ),
… “first wavers” … 
“trailing it all,
ALL ALONE” … 

Yayyyy … !!! … 

ALL 

WITH LIGHT 

ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ 

Σε Ὃ,Τί Κάλλιστο 

 

.

.

THE WORLD - XXI - 21 - Tarot card with INFINITY sign

.

.

.

“NORMALISING” agendas

.

.

.

.

both “Ayn Rand” and “George Orwell”
are very much … “KEY writers”
of the “psy ops” ( “psychological operations” )
military department … “arsenal”

.

.

towards

… “NORMALISING” …

“agendas” and “future implementations”

.

VERY much, like
e.g. “Pink Floyd” or “Dire Straits”,
in the 1980s
through
the Music INDUSTRY … “explosion”
on the … “world stage”

“see”

for example

the FIRST “attempts”
towards … WORLD CONCERTS ~

( a CONCEPT “stolen” from
George Harrison’s ~ The Beatles ~
and
his creation of
the NOT widely “known”
… “Concert for Bangladesh” … ,
in Madison Square Garden, New York
in the Summer of 1971

* George Harrison
on His Most Famous Song and Career,
interview
(1977)
[ https://www.youtube.com/watch?v=-jbZaWLjsoE ] )

.

WORLD CONCERTS

NOT towards … «PEACE & Harmony» !!!

BUT,

towards

ALL “the agendas”

the “ENTAIRTAINMENT INDUSTRY”

( the “movie industry” AND “music industry”
and,
thusly,
the “MEDIA INDUSTRY”
i.e. “where” ALL “information” is … “dispersed” ! )

SUDDENTLY

HAD TO

PROMOTE … “world support” … !

.

.

the “movie industry” AND “music industry”
WEIGHTED IN HEAVILY
PARTICULARLY
for ( what ELSE once again ! )
… AFRICA !!! …

mid~after 1980s, for example,

“Free Nelson Mandela”
and
“END APARTHEID”

were the number one
… “themes” …
of … “the times”

.

while
“Nelson Mandela”
had been reported “dead”
~ just like “Steven Biko” before him ! ~
in 1985

( “psy ops” later … “declared”
“the Nelson Mandela effect”
to … “spread” …
which,
ENABLED to open a “gate way”
to ANYthing, “agendas” would want to
“get rid of” )

.

.

ALL THE WHILE,

South Africa entered, a
… “NON~CHANGE” …
to
the “ECONOMICS”
of
e.g. : “SHELL oil”, diamond trade, gold trade

( ALL of these “ex~colonies ISSUES”
are ALL DEEPLY “rooted” to
the “stronghold” of the European Monarchies
… “corporations” )

.

or,

the “Feed the World” … “SAGA”

when

“food” is thrown AWAY

… EVERY DAY …

that

COULD feed FOUR TIMES OVER

ALL of OUR eARTH

.

.

just so as
to get
the “Genetically Modified Organisms” ( GMOs )
… “PATENTED” … and … “SPREAD” …

while

CONCERTS
with MILLIONS and MILLIONS
of MONEY,
COLLECTED from
“psy ops” … “emotional manipulation”
of
“psy ops” … “protagonists as hero paradigms”
( “i don’t like Mondays”, “the wall, the movie”,
“Bob” ~ is your ucle, “Geldof” ~ “Gandalf” the White magician )

SPENT
on

the “planes” that would “drop food”
to
DESIGNATED areas

so as
the people of Africa would
HAVE TO WALK
to these places to get
a bowl of rice, for their children

ONLY
AFTER

they would get
a NEEDLE IN
their body and
more importantly,
the BODIES of the CHILDREN

.

( * “The Breach of The Soul Covenant
by Sasha Stone
)

.

At the same “time” …

inVENTions
to
… “manipulate
the weather” …

… make it “rain”
for floods …
… make it “dry”
for “droughts” …
… make it “snow”
for “freeze” …
and,
… make it “hail”

ALWAYS
with reference to … “crops” …
CONTROL

… make it “QUAKE”
for “corporate real estate development” …
… make it “WAVE” ( tsounami )
for “releasing” INDIGENOUS shore lines …
… make it “ACTIVATE” ( volcanos )
for “evacuations” of INDIGENOUS land spaces

.

.

promoted through the “movie industry”
:
all the “end of the world”, or “disaster”
… “scenarios” …
extremely “pushed” through
“block buster” ( what “block” is it “busting” ? )
movies, such as :

“Armageddon”, “The Core”, “Ice 2020”, “Signs”,
“Children of Men”, “Trapped in Katrina”, “Waters Rising”,
“The Great Los Angeles Earthquake”, “Earthquake in New York”,
“Dante’s Peak”, “Volcano”, “Deep Impact”, “28 Days Later”,
“Carriers”, “Independence Day”, “Last Night”, “Twister”,
“Into the Storm”, “Right at your Door”, “SkyLine”, “Solar Flare”,
“Storm War”, “The Book of Eli”, “The Day after Tomorrow”,
“The Perfect Storm”, “i am Legend” ( “The Ωmega Man” ),
“The Road”, “The PostMan”, “War of the Worlds” ( “War of the World” ),
“WaterWorld”, “Flood”, “Disaster Movie”, “40 Days and Nights”, “Noah”,
“Eve of Destruction”, “World War Z”, “GODzilla”, “Pacific Rim”,
“Snowpiercer”, “10.0 Earthquake”, “Disaster L.A.”, “L.A. Apocalypse”,
“Land of the Giants”, “The Day of the Triffids” ( “The Day of the Triffids” ),
“Seeking a Friend for the End of the World”, “Omega Doom”,
“The Last Survivors”, “10,000 Days”, “The Trigger Effect”,
“Impact Earth”, “The Stand”, “Beasts of the Southern Wild”,
“You, Me, and the Apocalypse”, “Shaun of the Dead”, “Everest”,
“Perfect Disasters”, “The Wave”, “Dracano”, “The 5th Wave”,
“These Final Hours”, “4:44 Last Day on Earth”, “The Happening”,
“DoomsDay”, “Pandemic”, “Z for Zachariah”, “Shelter”, “WindStorm”,
“Fire from Below”, “Post Impact”, “Containment”, “The Remaining”,
“Into the Forest”, “Eden”, “Aftermath”, “The Quiet Hour”, “GeoStorm”,
“Vanishing on 7th Street”, “Oceans Rising”, “Cold Zone”, “2020”,
“Air”, “How it Ends”, “The Last Man”, “IO”, “End of the World”,
“The Wandering Earth”, “Inoperable”, “The Quake”, “Scorched Earth”,
“Good Omens”, “Arctic Apocalypse”, “3022”, “Paradise Z”,
“Black Flowers”, “Jurassic Thunder”, “GoodBye World”, “RadioFlash”,
“White DoomsDay”, “Solar Impact”, “The Last Girl on Earth”,
“Invasion Planet Earth”, “Bad Land : Road to Fury”, “GreenLand”
etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc. … … )

.

( for further “reading” … “see”
“ETHOS~maker” , 2021.01.05 )

.

MEANWHILE

“WARS”

NEVER

STOPPING

and

ESCALATING

.

~ Henry Kissinger ( the Nobel PEACE Prize Winner of 1973 )

.

“far right fascism”
or
“far left communism”

QUITE IRRELEVANT

as

… “NARRATIVE” …

… THE SAME …

.

ALWAYS

… “DIVIDE et IMPERA” …

“separate and apply empire”
=
“divide & conquer”

.

( for further “reading” … “see”
the PURPOSEly “lost in translation” REmission of
… “empire’s” establishment
)

.

ALWAYS

EVERYthing

in

ONLY TWO

… “categories” …

.

TOTALITARIANISM

IMPLEMENTED

with more and more

“situations”

that

… “REQUIRED” …

… “it” ! …

.

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.
.
.

for further “reading” …

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

the Eugenicists … , [excerpt]

Peoples’ Struggle for determination … , [excerpt]

the word “idiot”

.
.
.

.

.

.

.

.

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empire’s” establishment

.

.

.

.

to “note”

the UNexcuseAble “remission”
of
“the Asia Minor Holocaust”, 

( along with 
the “Armenian Holocaust”
of 1915 )

which “history books” have
been trying so hard to
“re~invent” as “Greco~Turkish War”

.

The “Asia Minor” holocaust
was
the EXTENSION
of
the “1st Great Reset”

( or “war”, as it was from then on “TAUGHT” )

and,

the TRUTH~FULL,
FACTUAL ORIGINS
of «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» church,

within
the “Public Relations REinvention”
of
the Eastern Roman
… “empire” …
establishment …!

.

The misappropriation of 
the LIGHT~FULL
EllenoPhone civilisation

through

the “INventION” of
a “new” frequency
for … “language”
( i.e. : “Latin” )

and,

the TOTAL … “revamp”
of
EVERYthing
till then … “known”
and, “shared”

by
the “Romans”

which “accomodated”
the “establishment”
of
… “empire” …

and,
of~Course

… “imperial” …

.

“Gods” were “re~named”
and,
“re~placed”
by
the ( still MORTAL )
… “emperors” …
who
“self~pro~claimed”
their … “god~given” immortality !…

.

this “change” to “politics”

the Ellenophone

( purposely and wrongly known as “Greek” )

word “ΠΟΛΙΤΙΚΗ”
literally,
the … “citizenSHIP”

brought by … “patriarchy”

spread this great … UNbalance
on OUR eARTh

which is around “the time” 
Jesus
“walked the eARTh”
spreading
the LOVE message

and,

just as Socrates, BEfore him
“the written word”
was NOT in the “means”
used, to “justify the ends”
of
“spreading the message” ( !!! )

and,

just as Socrates, BEfore him,
Jesus was “sentenced to death” 
by
his “refusal to comply”
to
TRESPASS
of
“DO NO HARM”

as WE “to day” know as 
“COMMON LAW”

.

and,

as “written history” is of … “IDIOT” 

the EllenoPhone word “ΙΔΙΩΤΗΣ”
literally
to mean
“the owner of private property”

it is thusly, NOT of LIVING FLOWering 

it is, instead, “despotic” and “dogmatic”

and, above all … “sterile”
( NOT of “producing LIFE” )
as
it is NOT of
… LIVING ΛΟΓΟΣ …

.

Even the “New Testament”
the Evangelists

from the EllenoPhone word
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ», pronounced “evangélia”
literally meaning
… “Good Message/Call/Announcement” …

“wrote”
in «EllenoPhone»,

NOT in “Latin” or “Aramaic”

.

The Roman “empire”
survived on several of
“imperial inventions”
such as

^ )  “The Roman Law”
( used till “to day” principally
with the
“CAPITIS DIMINUTIO”
UNlawful conversion at Birth )
and,
ANY “written” [FICTION ~ DEAD]
… “MANdating” …

^ ) indoctrination of “education”
and “religion”
( very much explicitely used
“to day” as well, with indoctrinated
“knowledge” and “in God we trust”
basically, programmed, diktats )
of “what” CONSTITUTES
“reward” and “punishment”

^ ) “bread and circuses”
( still VERY much in use “to day”
with controlled “entartainment”
and pedagogical “mind” pre~arrangements )
of “what” ENACTS
“success” and “follow addictions”

^ ) “violent suppression”
( always “the way” of
“… if you are NOT with ‘us’,
then, you are with ‘them’ …” )
which sustains the “invention of war”
and … “enemy” and … “WIN” at ALL costs
with the perfected tactic of
“divide & conquer”
( “see” also … “circuses” … )

.

The DIVISION of the “Roman empire”
to “West” and “East”
brought
the “new” Eastern capital of
… “Byzantium” …

which
HAD TO “RE~invent” itself
( once again )
in order to “survive” 

soon,
the Roman “emperor”
simply took the “tag” of
… “Christian” …

which
is NOT possible to ACTuALLY
… “adhere” …
as
how CAN someone BEcome a “Christian”
and STILL, remain with the “title” of … “emperor” ! …

.

and,

so, as imperialism goes
the “name change” is imperative
for
“new re~invented establishment”

and,

“Byzantium”
becoming
“Konstantinople” 

took “the name” of the “emperor”
who “re~invented” the “empire”
through,
… “Christianity” …

( the SAME “way”
the Western Roman
“empire’s” capital
“Rome”
was re~invented as a capital
of the Catholic “empire” with
… “the Vatican” … )

and,

just as “Colosseum” was
the SYMBOL building
of the “empire’s” Greatness …

… the “new” SYMBOL ( building )
of the “empire’s” … GreatNess
became
the «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», “Ayía Sofía”
… “Holy Wisdom” …
Basilica ( ArchiTectonic term )

( the SAME “way”
the “EMPIRE STATE Building”
in New York, U.S.A. 
became the SYMBOL
of the “new empire state”
~ Sky~Skraper becoming
the new “ArchiTectonic” term ~
for which “name”
~ “EMPIRE STATE Building” ~
“they” did not even bother
using a “covert” name in
the MOST … FREEDOM oriented
“country” of the world  !!!

or,

“St. Paul’s” Cathedral
in … “the Vatican”

Note :
“st. PAUL”
was NOT of Jesus following,

he was of the “Roman empire”,

~ some wish to associate 
this particular name with the 1st “King”
of
the “United Kingdom of Israel” !!! ~

he “converted” to … “christianity”
and,
as a “re~invention” of himself,
changed his name to … “Paul”

was detrimental to
the EllenoPhone civilisation,
~ destroyed Sacredness of FemaleNess,
established “patriarchy” ~
operated diligently
to convert “the EllenoPhone” 
into
… ” Greek Christians ” … )

.

During “this time”, further
ABOLISHMENTS were carried out
with regards to EllenoPhone civilisation

e.g. 
.  the 1000 year “Academy” in Athens
was closed permadently down
. the “statues” excibiting “nakedness”
were … “neutered”
. the “clubs” appearing in the hippodrome
as “sport” and “fan”(aticism)
etc., etc.

.

not much later …

the “Christian” empires
now employing
the “conquer” functionalty
through
the “excuse” of “Crusades”
and,
the extermination of “other”

subsequently,
brought about the “re~invention”
of “an other” … “empire”

( based on “religious excuse” 
which 
after centuries of “the Crusades”
atrocities of imperialism,
“followed the example” … )

~ that of “Islam”

.

The Ottoman empire
ruled for 400 plus years
until
the British empire
started “buying” and “hinting”
“new” re~inventions of “empire”

With the advent of “Revolution”
in the American “Colonies”,
the “French Revolution” 
and, the “Ellenic Revolution”
for
THE PEOPLES’ FREEDOM
from
“Rule”,

the “monarchies” of Europe

( by “now” in the TOTAL grasp
of “debt” by the “Rothschilds bankers” ),

were also beginning to “greatly fear”
THE PEOPLE’s
FREEDOM AWAKENING
and,
 “inter~wars”
for European domination
were … “engaged” 

( “divide & conquer” also in
total application, ofCourse ! )

.

the Crimean war,
for example,
was also the “first” to “exercise”
censorship and “edit~montage”
of articles and photos ! …

.

When “done” with the Ottoman empire

AND,
the growing “money powered” Zionism

(  which also … “launched”
the invention of “Marxism” )

AND,
the “mass murdering” invention
of Alfred Nobel’s dynamite

( and, beCause “war” is the most
profitable for the “bankers’ industry”
all around

and, ofCourse
“by now” the “bankers” had gotten
a firm grasp in the U.S. of A., with
the invention of “the Federal Reserve” ) 

the 1st “Great Reset”
was planned and executed

.

an “extension” of this 1st Great Reset
( the “Great War”, later known as “1st World War” )
has been, the “Asia Minor holocaust”

.

VERY specifically “maneuvered”
towards the “New World Order”
domination

.

*  Domna Samiou sings
“Amal Gkel Aman” ( Asia Minor )
.
https://www.youtube.com/watch?v=wgFlTFcuT-I

.

“the Disaster”

as the “events of Asia Minor”
was orally known to the EllenoPhones

( very much the SAME “way”
“al Nakba” is known to the AraboPhones
for the 1948 onwards continuing holocaust
of the Palestinians )

made
one of the first ever “refugee” waves
in the world

( in fact, am almost certain
the word “refugee” was first “employed”
journalistically ~ outside “formal war” ~
for this “disaster” )

.

.

EVERYthing since
the “RE~Vamping” of
“Turkish” imperial tactics
by
“Kemal the Father of Turks”
which is what “the name” 
“Kemal Atatourk” means,
is
ALL with “regard” to
… “re~inventions of empire” …
and lust of … “conquering” …

NATO ( and, “pretend UN” troops )

~ the 3rd Great Reset machine
for world domination ~

in its own “illusions of power”,
continuasly “thought” Turkey
is under “their” … “leash” 

.

“Turkey” is NOT a … “dog” !… 

“Turkey” is NOT “loyal” and “protect~full” !…

“Turkey” is more “associated” with a … “wolf” !…

a very viscious one, in fact !…

( which is the VERY SAME “reason”
the German “scientists” of fascism 
invented the hybris of German “Sheperd”,
STILL “used” to day
by
totalitarian regimes
on
FREE People )

one does NOT put a “leash” on a … “wolf” !…

it is NOT possible !…

.

.

and,

“Turkey”
is to be
the “down~fall”
of
NATO

it is INEVITABLE ! …

.

Meanwhile,

the 4th Great Reset “launch”
is
collapsing too
for
exactly the same “reasons”
as
… ALWAYS …

… “calculating without the hotélier” …

with
“illusions of grandeur”
for
… TOTAL “domination” …

.

NOT possible !

as

we are NOT human “DOings”

.

WE aRe Human «BEings»

.

and,

“this time”

the OBSOLETE “old paradigm”

is

OVER !

.

OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

is

AWAKENING !

.

Take Care With Your Light

.

#disMANtlingEMPIRES

.

#reCALLinTRUTH

#REmemberLOVE

#chooseEMBRACE

#createABUNDANCE

.

#LIGHTonALETHIA

.

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

.

https://vimeo.com/539654226

.

further “reading” …

“NORMALISING” agendas

about … “ownership” of the word “holocaust” 

Humans beHAVE like “the gods”, they inVENTed 

«DO NO HARM» goes into “mum is the word” & “it is ALL Greek to me” 

*  ~ ENthymesis Alethia ~

ELLENOPHONE LEXARITHMOS with reference to “planets” , misappropriation by the Romans for “empire establishment” 

APOphthegms ~ ( keeps being “UPdated” ) 

“the science” of WSMSS+by proxy & its will~full blinding negligence (time and time again … )  
Peoples’ Struggle for determination … , [excerpt] 

InterGenerational RESPONSIBILITY 

the word “idiot” 

the Eugenicists … , [excerpt] 

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading 

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

.

.

.

Humans beHAVE like “the gods”, they inVENTed

.

.

.

.

⁣…

WHY would “one think” that
«the Divine»
has A “name” ?

WHY would A BOOK
programmed ( TAUGHT )
as
“the bible”,
be CODED to SOME humans
as
THE “book” ?

WHY would “A book”
“important” for
a few people
on OUR eARTh,
be “USED”
to
SUBJUGATE
Human «BEings»
of
OUR eARTh ?

when a book,
written words,
NOT FLOWING LIVING LOGOS OF VOICE,
becomes THE “thing” to follow,
it is NOT about LIFE any more,
and,
it becomes
a DOCTRINE
in the hands of … “users” !

LIFE is NOT about IN~doctrination !

and,

no ONE on OUR eARTh,
may possibly
“write down”
what … ALL «LIVING»
is
… “abOUT” …!

it is IDIOTIC to “think” that
«The Divine»
could possibly ALL be
“pertained”, and even “contained”
within
the “written inventions”
of
ANY human MORTALS,
let alone
NOT “specific” ones !

CEASE with the DOGMA$ !

ALL is «DIVINE»

NO one Human
has the ability
to … UTTER
the ALL
of
«The Divine»,
as
ALL LIFE
~ “seen” AND yet “unseen” LIVING ~
IS
«The Divine» !


.

.

.

.

and,

NO, Dearest !

“they” ARE the ULTIMATE of “stupidity” !

… as “greed” ALWAYS makes one
a TOTAL “dumb~arse” ! …

“their” … “plans” …
are all based on
the illusion of “variables”
for
“mind control” ! …

and,

“A.I.” ( Artificial Intelligence )
can NEVER “calculate”
ALL the variables
of
“Human «BEingNess»” ! …

which is the EXACT
“same thing”
all totalitarianisms
FAILED at
as
FAILURE to under~stand,
due to
“their” OWN “IDIOCY” ! …

which,
by “the way”,
derives from
the Ellenophone word
“ΙΔΙΩΤΗΣ”, “idiotes”,
“IDIOT” = to mean “owner of private property”,
LITERALLY
someone
“NOT sharing” ! …

“they” ARE
the ultimate of IDIOTS,
by definition ! …

the “other” thing
“their” IDIOCY
does NOT allow “them” to “see”,
is
that
“WE”
are ALL “MORTALS”,
including “them” ! …

the
“… died in their sleep, last night …”
STILL APPLIES
for “them”, too ! …

AND, …

lastly, …

we are NOT our “minds” ! …

we are NOT human “DOings” ! …

BE~CAUSE,

WE aRe Human «BEings» !

… and, …

OUR Humanity,
ALL over on OUR eARTh,
is
AWAKENING !

.

… ^_^ ( ❤ ) ^_^ … ….

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonALETHIA

.

.

.

.

.

further “reading” …

“NORMALISING” agendas

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empires” establiment 

«DO NO HARM» goes into “mum is the word” & “it is ALL Greek to me”

“the science” of WSMSS+by proxy & its will~full blinding negligence (time and time again … )

*  about … “ownership” of the word “holocaust”

Dearest “Danny”, & “one set fits all” mentality

*  ELLENOPHONE LEXARITHMOS with reference to “planets” , misappropriation by the Romans for “empire establishment”

Peoples’ Struggle for determination … , [excerpt] 

The “nutty” «Common Sense» (keeps being “up~dated”) 

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

.

.

.

The Triangular Assault : -misdirective “bomb~shelling” -shootings the “last” ducks, -“divide & conquer”

.

.

covid - C=control O=oppress V=victimize I=isolate D=divide -

.

.

with reference to @hugotalks
What is going on with YouTube
episode
as seen in “Brand New Tube”

Dearest @hugotalks ,

TO WHOM IT MAY CONCERN

@NorbertDentressangle is correct with regards
to “YouTube” and the channel “hitting” the
over 100,000 subscribers

the thing is,
the OBSOLETE “old paradigm”, is
… “calculating without the hotélier”
as the old EllenoPhone proverb, goes
beCause
“it thinks” everyBODY is
“under its spell of illusion”

NOT ALL of us CHOOSE to be “subscribers” !

most of us KEEP AWAY from “subscription”
particularly of “well documented totalitarian” ones
( e.g. the “here” platform )
that CAN and DO
use their “algorythms”
for ALL sorts of … “shenanigans”

keep at it with the “back up of back ups” in YouTube

.

DO get a PROPER VPN too
( e.g. : ProtonVPN.com am finding, is quite legit )

.

create @hugotalks channels to AS MANY platforms
as possible !

do NOT “rely” on a couple, ( especially NOT “this” one )
as
the “taking down” is NOT just about “you” !

“subscribers” are taken down “one by one”

like a hunter that shoots down the last of the ducks,
NOT the “leading one”, so as to eliminate them ALL,
without … “noise”

this makes MUCH MORE “damage” than “taking YOU down”
thusly, … BE AWARE … that ANY one of the “subscribers”
is actUally, in much bigger “risk”, than “you” will EVER be !

do NOT “see” subscriptions within a channel
“regulate” YOUR “calculative mind” …!

“subscriptions” should NOT “exist” in a FREE space !

“subscriptions” are ONLY for MONITORING purposes !

KEEP reCALLing the TRUTH of your WORK !!!

which is :

“YOU” would keep with this Light~Work
even if it was for JUST … «ONE» other
fellow Human «BEing»

NEVER LET GO OF “THAT” !

“subscriptions” are ONLY OBSOLETE
“old paradigm” game

.

so, yes, “check~in” in as many platforms
( definately others than “here” )
as possible
( e.g. BreightEON.com, again
am finding quite LEGIT, with regard to
FREE SPEECH and Well~BEing )

the Telegram.com
which “wait for it” … IS going to “spread” WIDELY
very soon … is a quite excellent platfrom
for COMMUNICATION

.

“now”,

with reference to the “UK Column” saga
:

my Dearest PhotoAdélphi,

i do BElive
the couple of e~mails you received
were “false flags”
to … “draw” you within, indeed, a paranoia
( “combined” with the “YouTube 52 minutes
take down” ! )

plus,

make an “incident” where … “subscribers”
get into a “conflict” amongst the two
important «FREEDOM TRUTH Light~Work» places
for the area we were taught to know as … “the U.K.” …!

the “red” ones and the “blue” ones,
the “black” and the “white” ones,
the “us” and the “them” scenario
of “divide & conquer”
that the OBSOLETE “old paradigm”
has relied on, ever since the first
establishment of “empire”, the “Roman”

do NOT “fall into that one”, mate !

am quite aware that, when it is done
on the “personal level”
it is quite difficult to “keep on your tracks” !

YOU ARE NOT ALONE !

WE HAVE EACH OTHER !

NO derailment tactics “work” ANY more !

WE RECOGNISE EACH OTHER !

NOT THROUGH “subscriptions” …

WE ALL “subscribed” at Birth !

WE aRe keeping EACH OTHER with
LOVE ~ TRUTH ~ FREEDOM
with … «LIGHT» … …

.

OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh
is
AWAKENING !

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonALETHIA

.

Post Scriptum :

this is a “risky” comment …

NeverTheLess,

it is NOT “upto” … “old allowance” ANY more !

… ^_^ ( ❤ ) ^_^ …

.

LOVE-TRUTH-FREEDOM are 3 words that mean the same and none may exist without the other present

.

.

for further “reading” …

“NORMALISING” agendas

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empires” establiment 

Humans beHAVE like “the gods”, they inVENTed 

«DO NO HARM» goes into “mum is the word” & “it is ALL Greek to me” 

“Legalese”, MISdirection for “Behavioural Engineering” & MOVING ON to New Paradigm platforms 

“the science” of WSMSS+by proxy & its will~full blinding negligence (time and time again … )

about … “ownership” of the word “holocaust” 

the Eugenicists … , [excerpt] 

InterGenerational RESPONSIBILITY 

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading 

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” ) 

.

.

.

ASSIST OUR siblings in “uniform” to WAKE UP !

.

.

police brutality - i was just doing my job

.

ASSIST OUR sisters and brothers
in “uniform” to WAKE UP !

https://PoliceForFreedom.org

they have ALWAYS been “used” the worst
in keeping the obsolete “old paradigm”

.

bright examples to praise towards

:

*)  ex~Police Constable U.K., speaking out for INELIABLE
:
https://www.brighteon.com/efb67bc6-2bb3-49f5-a8aa-c869b314b9eb

.

*) more from ex~Police Constable U.K., special feedback from collegue
: ( ~ wish it was NOT a “Brand New Tube” link ~ )
https://brandnewtube.com/watch/ex-policeman-calling-for-all-whistleblowers-to-come-forward_X3kB7QbuU7lyVa4.html

.

.

*) police officer Greg Anderson U.S.A., resonance with Truth
:
https://www.brighteon.com/87b4dcd1-4c8f-43a7-910e-c80bf79f67b6

.

*)  about police officer Greg Anderson U.S.A., the metapathesis,
:
https://www.brighteon.com/6c721d22-b1da-47cb-a941-9adadc45c353

.

.

*) Police from around OUR eARTh
members of PoliceFor Freedom.org in zoom call
:
https://www.youtube.com/watch?v=FnkKzc3g_7g

.

*) president of Spanish branch
@PoliceForFreedom.org
speaks out
:
https://www.youtube.com/watch?v=85RQ1jw3io0

.

.

and,
“those”
that are “without humane attributes”
boot them OUT !!!

.

WE ARE ALL “IN IT” TOGETHER !

CEASE “playing” the OBSOLETE “old paradigm”
game of
… “divide & conquer” …

.

OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh
is
AWAKENING !

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonALETHIA

.

.

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

.

for further “reading”

«DO NO HARM» goes into “mum is the word” & “it is ALL Greek to me”

“Legalese”, MISdirection for “Behavioural Engineering” & MOVING ON to New Paradigm platforms

“the science” of WSMSS+by proxy & its will~full blinding negligence (time and time again … )

the ULTIMATE “zombiefication” reality show …

about … “ownership” of the word “holocaust”

Reference “Drama kings” …

Dearest “Danny”, & “one set fits all” mentality

“The ones who cried ‘wolf’ …” , 2021.03.05

InterGenerational RESPONSIBILITY

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading 

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

.

.

.

the “sacrificial lamp” and “commercial use”

.

.

TO WHOM IT MAY CONCERN

Dr. Vernon Coleman
is BEing USED as the ULTIMATE
“sacrificial lamp”

one, that
SHINES #LIGHTonALETHIA
who,
brings FORTH

OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh

by
the UniVersal LAW of
… «LAW of ATTRACTION» …

one, that is adamant
about
“non commercial use”

having the LARGEST in SUBSCRIPTIONS
channel in BNT

by his own volition
ALWAYS
NOT having the “comments” section “ON” 

in an ATMOST deceitful atrocity

an “event” had been launched
to … “break his heart” …

ON
THE VERY FACT
that
he HAS one
and
is BRAVE enough to DISPLAY it

( which IS “what” BRAVE ONES “do”
with their «BEing» )

manipulated and abused
on the “1st of April

( which is well known as “Fool’s Day”
particularly in “Legalese”
if you are accused of “fraudulant intent”
referring to BNT, ofCourse ! )

AND
for “the first time”

( as he was probably … “persuaded”
on pretext of … “the last video” 
to )

TURN the comments “ON” )

then, had the “calculated”
( by BNT statistics of “profit optimisation” )

had
the deluge of TRUTH~FULL people
“commenting” 
on wishing him “back”

THEN,

( “lo and behold” )

BNT announces “Premium Accounts”

AND,

( “lo and behold” )

“Dr. Vernon Coleman
is
“back” in his “chair” 

probably
with “comments” ON
“always”
from “now” on

.

BNT “you” are a corporative entity
of
ABSOLUTE LathrAnthropia

and,

“this” little “scheme” of yours
IS
to be
your ultimate “downfall”

.

the obsolete “old paradigm”
is OVER !

.

Support “platforms”
that are TRULY about
OUR “well~BEing”

and

NOT about
registering “male/female”
or
“dates of birth”

so as

to “offer” … “premium accounts”
that
ONLY mean
… “TARGETED AUDIENCE” …
and
… “advertising” …

.

USE INstead … examples :

~ BRAVE.com ~ browser ( privacy )

~ DuckDuckGo.com ~ search engine ( search privacy )

~ ProtonVPN.com ~ i.p. address privacy
AND
ProtonMail.com ~ email privacy

~ BrightEon.com ~ video platform

( there is also
~ odySEE.com * that does use
cryptocurrency however
or,
~ altCensored.com which is a “?” for me still )

~ Telegram.com ~ an imperative social media platform

( for a more “facebook feel”
with NO “data collecting”
there is
~ MeWe.com

and
the more “sinister”
~ MINDS.com * which does use
cryptocurrency nonetheless )

.

OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh
is
AWAKENING !

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonALETHIA

.

Post Scriptum :

will BNT … “delete”  …
“this” inconvenient comment

is BNT to
apply totalitarian “strong~arm” tactics
( for a SECOND time )
and
prohibit ENTRY
from “i.p. address”
( which is the “computers’ DNA signal”
in OUR … COMMUNICATIONS )
and
enForce a … LOCK~OUT … ?!?

something that DOES bring
“duress”
and, so much of it
that “may”
in “Legalese” 
be “considered” as  
… “attempt to commit manslaughter”
or, even
… “attempted murder”

.

“WHAT” are you Truth~FullNessly abOUT, BNT ?

.

«…
When someone shows you who they are,
BElive them the first time.

People know themselves much better than you do.

That’s why it’s important to
stop expecting them
to be something
other than who they are
…»
~ Maya Angelou

.

«…
From all the people,
the most evil and worthy of
greatest punishment
are those who
for all the things
they themselves
are guilty of,
they dare
accuse for these
others.
…»
~ Isocrates

.

.

Maya Angelou - when someone shows You who they are, BElive them the first time . w-photo

.

.

Isocrates - From all the people, the most evil+worthy of greatest punishment are those who are guilty for things and dare accuse others for them.

.

.

Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

in “Legalese”
the “TO WHOM IT MAY CONCERN”
makes it IMPOSSIBLE for “them”
to … “take it down”

.

.

for further “reading” …

«DO NO HARM» goes into “mum is the word” & “it is ALL Greek to me”

.

.

.

“Legalese”, MISdirection for “Behavioural Engineering” & MOVING ON to New Paradigm platforms

.

.

abOUT “What about the other families
on @hugotalks

a “SPIN ~ DOCTOR”
and,
more “serious” … “CRISIS CAST”

.

A FEW POINT TO MAKE :

is SHE a REAL “sister” ???

just because someone says
“am a sibling”
( AS “SCRIPT” WOULD DEMAND IT )
is it “SO” … ???

i mean, i know the “bull~shift” of
… British … “stiff upper lip” and everything …

BUT/AND

is “THIS” HOW PEOPLE aRe
when they have “loved ones”
pass away

LET ALONE … from
an UNFAIR, UNJUST,
UNtimely DEATH … ???

.

“AstraZeneca”
is the “NAME”
WE are REQUIRED to
KEEP … “the narrative” …
with

so as

to NOT … “disturb” …
THE NARRATIVE

and
so as
WE may KEEP
… “manching away”
on
“HOT AIR”
“they” know
“they” LOST ANY WAY

and,

ALREADY “fixed”

by

CHANGING THE NAME

to

… ” VAXzEvria ” … !!! …

an almost impronouncable “name”
that
“the MSM”
have NOT been … “INCLUDING”
in their … “reports
on
this ‘brave sister’ …!

.

the obsolete “old paradigm”
is OVER !

.

Support “platforms”
that are TRULY about
OUR “well~BEing”

and

NOT about
registering “male/female”
or
“dates of birth”

so as

to “offer” … “premium accounts”
that
ONLY mean
… “TARGETED AUDIENCE” …
and
… “advertising” …

.

USE INstead … examples : 

~ Brave.com ~ browser privacy

~ DuckDuckGo.com ~ search engine privacy

~ ProtonVPN.com ~ i.p. address privacy
AND
ProtonMail.com ~ email privacy

~ BrightEon.com ~ video platform

( there is also
~ odySEE.com * that does use
cryptocurrency however
or,
~ altCensored.com which is a “?” for me still )

~ Telegram.com ~ an imperative social media platform for “now”

( for a more “facebook feel”
with NO “data collecting”
there is
~ MeWe.com

and
the more “sinister”
~ MINDS.com * which does use
cryptocurrency nonetheless )

.
OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh
is
AWAKENING !

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonALETHIA

.

https://www.rt.com/news/519574-astrazeneca-name-change-vaccine-vaxzevria/

.

.

Malcom X - media most powerful entity on earth. power to make the innocent guilty+the guilty innocent.control mind of masses .distorted image

.

.

for further “reading” …

“NORMALISING” agendas 

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empire’s” establishment 

Humans beHAVE like “the gods”, they inVENTed

.

.

.

APOphthegms ~ Quotes ( keeps being “UPdated” )

.

.

Wisdom is available only after lessons learned. snow mountain road vehicle

.

.

,,hope,, is for the passification of the masses. Feel ,,the fear,, and BE ...BRAVE... as WE aRe BORN --TO BE-- . BEST VErSION

.

.

People with betterment vision cannot afford to have ,,hope,,=passification of masses. People with vision KNOW ,,better,, beCAUSE it is an inevitability, in fact... sky mist

.

.

BREAKING THE CHAINS WITH LIGHT

.

.

,,FREE~DOME,, is the only ,,way,, to ,,life,,. inspiraquote white

.   

.

ΑΓΑΠΗ - Α-ΛΗΘΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ εἶναι τρεις λέξεις που σημαῖνουν το ἲδιο και καμία δεν μπορεῖ να ὑπάρχει χωρίς την ἂλλη παροῦσα. sky baloons LG

.

.

LOVE - TRUTH - FREEDOM are three words that mean the same and none may exist without the other ... present ....EM . ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ .sky-baloons LG

.

.

. am gay and, thusly, immune to dis-ease

.

.

.

from our ,,i,, our ,,yesES,, are revealed , from our ,,NOs,, our ,,am,, is revealed + στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ . φάρος

.

.

Paradise is the ABSOLUTE Self-Respect - Παράδεισος εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο-Σεβασμός .LG

.

.

the wave that reaches the shore does not look at which country it arrived - το κυμα που φτανει στη στερια δεν κοιταει σε ποια χωρα εφτασε .LG

.

.

do get into meditation and let go of so much medication .LG

.

.

consider the Circle , ponder on the Perigon . half slice orange .LG

.

i BElive that in Nature there is NO ,,versus,, . LG

.

.

unwatered trees,wither - τα δέντρα τα ἀπότιστα ξεραίνονται .LG

.

.

Humans beHAVE as ,,the gods,, they inVENted .LG

.

.

ANY composition science art knowledge activity manufacturing, produced from -white supremacy male superiority syndrome +by proxy=derivative willful blindness NEGLIGENCE.LG

.

.

wsmss white supremacy male superiority syndrome including ,,by proxy,, is Ego or Self-Explanatory .LG

.

.

Before-fascism-corporatism ,,Life,, was OUR noun and ,,living,, OUR verb. ,,Life,, and ,,living,, are OUR ,,after,,, as well.

.

.

,,nobel-prizes,, are blood money guises .LG

.

.

Alfred Nobel - reality and truth -

.

.

Sigmund Freud - reality and truth -

.

.

The ,,10 CommandMents,, --ΕΝΤΟΛΕΣ-- is the beginning of --ΨΥΧΗ - ΘΥΜΙΣ-- psyche,s destruction --ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ--by ... ,,the written contract,,.

.

,,Expectation,, within ,,exchange,, is STILL ... ,,commerce,, ... .EM . blue

 

.

.

And, ,,Truth-FullNess,, is NOT for ,,institutionalisation,, ... for ANY ,,SITuATion,, of life.

.

.

And, EVEN a ,,yes,, at a certain ,,moment,, is NOT for a ... ,,for-ever,, moment ... in ANY ,,SITuATion,, of life ... . ,,ALL IS FLUX,,-Eraklitos

.

.

money able surgically man-made women=FinalSolution FemlAnhiliatn-old paradigm-empire-patriarch+wht supremcy+male superiorty+hetero prevelance+feudal ploutocrcy+covert intel=-devide cnqr-fear+scarcity

.

.

 

“the science” of WSMSS+by proxy & its will~full blinding negligence (time and time again … )

.

.

. . .
 
the “science” of
 
“white supremacy,
male superiority
syndrome”
( including “by proxy”, ofCourse )
 
… categorising …
 
[ Ellenide ( wrongly known as “Greek” )
word : ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΝ , ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
( pronounced “kategorín” , “kategoría” )
to mean “to accuse” , “accusation” ]
 
… FREQUENCY EXPERIENCE …
 
as ONLY … “BRAIN ‘hearing’ translation activity”
 
.
 
not only is
CONVENIENTELY,
the “concept”
of
“DeafNess”
NOT … “touched”,
 
Bobby McFerrin
goes ahead to DEMOstrate
how
actUally
the «PentaTonic Scale»
is
a «UniVersal Frequency»
which
… “TranScends” …
ALL,
within the “Human Condition”,
… IRRESPECTIVELY … !!! …
 
.
 
 
.
 
Take Care With Your Light
 
.
 
#LIGHTonALETHIA
 
.
.
.
 
~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou
 

the ULTIMATE “zombiefication” reality show …

.

.

after watching @hugotalks
“episode” entitled … “Carrots
on
the 2nd of April, 2021

:

the ULTIMATE “zombiefication” reality show …

«…
i made up my mind to laugh myself to tears,
but
laughter had become impossible.
…»
~ Frantz Fanon

[ Note :
the “ex~colony” native,
free~dome BRAVE one,
who also coined
“Cognitive Dissonance”
for us all …! ]

beCause

the struggle of Human «BEings»
for FREEDOM
has been going on
for centuries,

it was ALWAYS ‘there’,

only ‘this time’
the ‘white supremacy, male superiority
syndrome’
~ ‘by proxy’ too ~ is
getting ITS ‘turn’ on ‘divide & conquer’
onslaught …!

How have
the “old paradigm”

( ever since the Roman “EMPIRE” )

“Britain”, and, by “extension”
the more “modern versions”
of Anglophone “U.S.A.”, “Canada”, “Australia”,
and, ALL these “countries” [FICTION]
“Sweden”, or the “re~named state” in Palestine
(“occupying” the land for more than 70 years),
“Norway”, “Finland”, “the Netherlands”,
“France” and “Spain”, “Portugal” and “Belgium”,
“Italy”, “Turkey”, “Russia” ( the U.S.S.R. “version” too) …
( Germany~Austria~Hungary~Check~Slovekia~Prussia
~Slavia~Swtzerland~Luxenburg~etc.,
is a WHOLE “complex” of its “own” )

… “managed” …

with
ALL the COMPLICIT

“citizens” or “subjects”
as the case may be …

to

UP~HOLD THEIR societies

so … “civilised” ( “developed” )

… ???

.

yes, no need to “look” further than
… a “mirror” …

«…
⁣The true focus
of
revolutionary change
is never merely
the oppressive situations
that
we seek to escape
but
the piece of the oppressor
which is planted deep
within each of us
…»
~ Audre Lorde

.

* «Intergenerational Responsibility»
⁣:
https://awnidea.com/2021/02/23/….intergenerational-re

* «The Peoples’ Struggle for Determination [excerpt]»
:
https://awnidea.com/2021/03/03/….peoples-struggle-for

* «the Eugenicists … [excerpt]»
:
https://awnidea.com/2021/02/18/….the-eugenicists-exce

* «Basic “education on the old paradigm”»
(keeps being “up~dated”)
:
https://awnidea.com/2021/01/31/….basic-education-on-o

.

the obsolete “old paradigm”
is OVER !

OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh
is
AWAKENING !

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonALETHIA

.

.

.

Frantz Fanon - imperialism quote . by telesur

.

.

.

about … “ownership” of the word “holocaust”

.

.

Ante Scriptum :

the word “holocaust”
derives from
the Ellenide ( wrongly known as “Greek” )
word … “ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ”

where

“ΟΛΟ”,
pronounced “ólo”
is … “whole”

( the word “ALL” for Anglophone,
however,
the FREQUENCY MEANING of “all”
should be «ΠΑΝ», “pan”
as for example : “PANdemic” )

and,

“ΚΑΥΤΩΜΑ”,
pronounced “káftoma”
which is … “burnt~out”

( for example : “ΚΑΥΣΤΗΡΙΑΖΕΙΝ” ( infinitive )
pronounced “káfstiriázin”
the Ellenide verb for … “to cauterise”
~as per usual misspelled and mispronounced
in Anglophone )

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ~ holocaust

.

.

how is it “different” to ANY holocaust
Humanity EVER faced ?

i mean,
“different” from what
“happened” to
the NATIVES
in
ALL the lands
the “empires” landed !

from
the latest of 19th~20th century
“Asia Minor”, and “Armenian” holocaust,
to
the 20th~21st “Palestinian” one,
as for such a small example samples

it is an endLESS list,
that
PARTICULARLY, the “British”
and, ofCourse, ALL
“white supremacy,
male superiority
syndrome”
( “by proxy”, too )
“European ancestry”
had been
blood~STAINING with Native blood,
ALL over on OUR Good eARTh
… from
“Africa”,
“Middle East”,
“Asia”,
“Far East”,
“Oceania”,
“America”

.

how about the “first”
modern mass murderer
turned “philanthropist”,
… “Alfred Nobel” …

and,

the “Swedish” ( plus “Norwegian” )
“income revenue” … social wealth
the … “holocausts” …
ALL over on OUR Good eARTh
have been … “providing”

.

.

some
… “intergenerational responsibility” …
is about
TIME TO BE HAD !

PEACE OUT, Dearest ! …

.

.

.

.

for further “reading” …

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empires” establiment

Humans beHAVE like “the gods”, they inVENTed

InterGenerational RESPONSIBILITY

“The ones who cried ‘wolf’ …” , 2021.03.05

Peoples’ Struggle for determination … , [excerpt]

*  the Eugenicists … , [excerpt]

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading

… P R O T E S T …

the word “idiot”

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

.

Reference “Drama kings” …

.

.ACTuALLY,
Dearest,

the term OUGHT TO BE
… “drama kings” …

“queens”
only refers to
the obsolete “old paradigm’s”
MISdirection,
towards
… “good old MISOGYNY” !

.

… “girls”
are taught
to “accept” the world
as is
:
… NOT to “fuss” …

it is ALWAYS about
“how they look”,
NOT “who” they are
or,
want to BEcome

“pay”
is ALWAYS to be “less”

“household stuff”
is ALWAYS to be for “them”
~ cooking, cleaning,
getting children born,
raised,
well mannered persons in society

then,

be “ok” with
harassment,
ridicule,
molestation,
rape
~ at ANY time,
ANY where
~ ALL through their LIFE ~

and,

no matter how “well” they are
“DOing” ALL “this”,

there is NEVER to be
a REWARD

~ other than
“… it is how you feel inside that matters …
don’t be a cunt ! …”

… WHERE AS

~ “boys” ~

are taught
to
… “F*CK” ANYone
that
does NOT
“get them what they want” !

… “simple and clear” …

i mean, TRULY, look at

ALL these “grown~up” boys,
trying to ruin the world !!!you “think” it is
“female hormones”
that DOES ALL “THAT” ?!?bless them and bless you
for
KEEPING the BLIND~FOLDS !

.

… ( ❤ ) …

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonALETHIA

.

.

[ https://www.youtube.com/watch?v=L0XNW34X2_Q ]

< what “DRAMA Queens” were
… “abOUT” …
in
the “FIRST” world war >

.

.

Jane Caputi - Bible - Religion - creation myths are NOT about the origins of the world but the origins of - patriarchy - which claimed itself as the world

.

.

.

“ReLaying” Dearest, … «DANSER ENCORE»

.

.

Dearest “Meagan“,

thank you for relaying these to
«ΦiλArmonia» …!
… ( :* ) …

please, EveryOne, “know”
that i have put together one
in
https://telegram.com

which is a platform “everyone”
is switching to,

as
“facebook”, “Messenger”, “Instagram”
( all of the same company ),
we all are quite aware, is
NOT “free”,
NOR “private”,
NOR NOT “totalitarian”

.

please, also
«welcome»
yet “an other” new
exquisite «BEing»
in this “thread”
who
i have Great Faith in
( ❤️ )

.

wished to “share” the following
with you since “yesterday”
( “my” 26th of March, 2021, Friday )

it is
«DANSER ENCORE»
which is taking “France” by … “quenching storm”

… ^_^ ( ❤️ ) ^_^ … ….

.

~ “Γιούλη” μου

this first link is of a “flashmob version”
that my “thought” brought me “you”

at the “Gare du Nord” Paris, on the 4th of March
.

.

~ “Lilian” μου

this second “flashmob version”
made me reCall “you”

par des artistes et des citoyens
“La Rochelle”, on the 21st of March, 2021
.

.

~ and, lastly and firstly,

where it ALL “started” …

the “original version”
of
«DANSER ENCORE»

by “HK”
a lifetime ago … in mid~December of 2020

which also, is “shared”
with subtitles
not only in “French” or in “English”
but also in “German” and in “Italian” … …
.

.

enJOY … !!! …

my Beauty~Full PhotoAdélphia

.

… ^_^ ( ❤️ ) ^_^ … ….

.

ALL WAYS
~
“always”

+ΠΑΝτα

.

ΕΥγνωμόνοια

Grateful & Great~Full

.

WITH LIGHT ~ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ

ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ ~ GOOD TRAVELS

.

ale3iA

.

( ❤️ )

.

.

Adrenaline is the re-course of the dark in us. Music is the language of the Divine, with-in US. - Ἀδρεναλίνη = κατα-φυγῆ του σκοτεινοῦ μέσα μας. Μουσική εἶναι ἡ γλῶσσα του Θεῖου ἐντός ΜΑΣ ... daisy

.

.

further “reading”

… P R O T E S T …

.

.

.

Dearest “Danny”, & “one set fits all” mentality

.

.

LOVE-TRUTH-FREEDOM are 3 words that mean the same and none may exist without the other present

.

.

Dearest “Danny“,

NO !

ANYone “wishing”
HARM [TRESPASS]
on ANY other,
does NOT get
to “have their wish”

.

this is THE LAW

COSMIC LAW

UNIVERSAL LAW

NATURAL LAW

and,

it is NOT for … “negotiation”

.

«DO NO HARM» [TRESPASS]

IS

THE DIVINE LAW

or, whatever your mind
wants to call “it”

DO NO HARM

DO NO HARM

DO NO HARM

it DOES NOT “CHANGE”
because
we want to have an “EXCUSE”

.

if you wish NOT “to fight” over this,
then
CEASE your “paranoid mind defence” !

.

LOOK AT YOU !!!

you cannot “HANDLE”
a “THINKING PROCESS”,

BE~CAUSE

your “EGO” is BRUISED
from “arrogance” and “pride”

“you”
were “PROGRAMMED”
to take any
“alternative thinking”
as
a … “hold to my guns”
… re~ACTION

“you”
were STOLEN from «YOU»
to “think”
that
“the mind” is the “strongest”
and
“who is stronger, WINS”

BE~CAUSE

“WIN AT ALL COST” !!!

“HOO~RAH !”

.

you are SO PROGRAMMED, Dearest !

and,

«YOU» are NOT your “mind” !!!

.

the “mind” is a “tool”,

the “mind” is a “muscle”

“it” can be PROGRAMMED
to NOT “allow”
the «Heart»
distinguish
«THE TRUTH»

and,

there you are with
“solutions” …

you “think” it is with “hands”
that “atrocities”
are commited ?!?

.

and “that” is your “solution” ?!?

to
PERPETUATE YOUR PROGRAMMING

.

you “sit” there
with a “traumatised part of your body”
and
you STILL DO NOT «see»
the FOLLY of such a “solution” !

.

do CEASE being a dumb~ASS, Dearest !

.

there is
NO
“ONE SET FITS ALL”

.

“that”
is the PROGRAMMING
of
“CHEAPER”

( “see” Ford and “T~Model” )

.

“that”
is NOT … «NATURE» !!!

.

in Nature

NATURAL LAW

DO NO HARM LAW

,

«EVERYTHING IS UNIQUE»

AND

«EQUAL IN ITS UNIQUENESS»

.

Do NOT go into your “mind”
that will say
:

“natural law dictates
survival of the fittest”

.

First of all,

the whole Darwinian phrase goes
«the survival of the fittest TO ADAPT»

.

Second first of all,

“Darwin” was still a man
of the 19th century,
imperial bull~shift

( as was for example :
“Freud” inventor of cocaine
or, “Nobel” inventor of dynamite
etc., etc., etc., etc. … … )

Third first of all,

of THE ATMOST IMPORTANCE,

Human «BEings»

are UNIQUE on eARTh

BE~CAUSE

of

«FREE WILL»

.

a «bee» cannot be anything BUT a «bee»
and, a «bee» is “fixed” to «behave» as a «bee»

a “locust” cannot be anything BUT a “locust”
and, a “locust” is “fixed” to “behave” as a “locust”

a «bee» will never “behave” as a “locust”
and,
a “locust” will never «behave» as a «bee»

.

ENTER Human «BEings» !

.

Human «BEings»

MAY “CHOOSE”

whether

to «ΒΕhave» as a «bee»
or,
to “beHAVE” as a “locust”

.

«BEhaviour»

ΝΟΤ … “DOiour” !

.

YOU KNOW PERFECTLY WELL,

NOT everyone is “made”
in the same … “mold” …!

( ~ NO “cheap” … “manufacturing” ! ~ )

YOU KNOW PERFECTLY WELL

that this “mold” is NOT even “fixed”
from … “beginning” to “end” …

and,

YOU KNOW PERECTLY WELL

that

it is

NOT

“fit”,
“abled”,
“ADULT”
… “women” …

that get to be
on the “RECEIVING END”
of “ATROCITY”

.

a 5~year of age,
or
a 15~year of age
or,
a disabled 25~year of age
or,
an abled 75~year of age
FEMALE
are
ALL
NOT of “same mold”
NOR, of “fixed mold”

.

“ONE SET FITS ALL”

DOES NOT “WORK”

.

and,

“kicking ass”

even “assuming”
ALL are “upto it”

is NEVER
going to be “a solution”

BE~CAUSE

THE ULTIMATE LAW IS

~ DO NO HARM ~

.

WE aRe NOT human “DOings”, Dearest

“DOing” is NEVER a “solution”

.

WE aRe Human «BEings»

«BEingNess» is how we solve this !

.

you are “talking” about
… «EMPATHY» …

as if
it is something you “do”

it is NOT !

.

«EMPATHY» cannot BE “taught”

«TRUTH» cannot be “taught”

«LOVE» cannot be “taught”

.

“absurdity” IS “taught”

“atrocity” IS “taught”

.

«YOU» are NOT your “mind”

.

get to the «YOU»
you were BEfore
you were STOLEN
from «YOU»
through
the programming of
the “mind”

.

You aRe a Human «BEing»

you are NOT your “mind”

.

it IS the «TIME~SPACE»

of

OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

to … «EVOLVE»

.

thusly,

with the
“… survival of the fittest to adapt …”
in … “mind” …

… guess,
“what” Human «BEings»
get to
… “survive” … … ?!? …

.

Take Care With Your Light

.

… ( ❤ ) … ….

.

.

.

Paradise IS the ABSOLUTE Self-Respect - Παράδεισος Εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο-Σεβασμός . γαλάζιο

.

.

.

for further “reading” …

W A K E U P !!! , [compilation] (keeps being “up~dated)

“Whetstones” and “sharpening the cutting capability” …

PERFECT «by design»

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading

InterGenerational RESPONSIBILITY

Basic «learning the New Earth ~ CAENE TRIATHÉQUE» , (keeps being “up~dated”)

«inSIGHT~full BEingNess»

… P R O T E S T …

the word “idiot”

“ETHOS~maker” , 2021.01.05

ELLENOPHONE LEXARITHMOS with reference to “planets” , misappropriation by the Romans for “empire establishment”

What is …”thieving from BEingNess” , 2021.02.09

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

… …

.

.

.

ELLENOPHONE LEXARITHMOS with reference to “planets” , misappropriation by the Romans for “empire establishment”

.

.

.

.

 

Dearest «i am» of “You”
… PhotoAdélphi …

 

,

the original «ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ»
“Lexarithmos”

which of~Course
Pythagoras was also “speaking” of

.

The Ellenic Alphabet
is according to the uniVersal
… «frequencies» …

and
each letter is the “sound”
of specific “frequency of meaning”


“adding”

(which in Ellenic is also
the verb for “utter”)

each letter next to each other
creates the “total” of the specific
“frequency addition”, which
is the “word”

[ Ellenic «ΛΕΞΗ» (“lexi”) ]
> “the specific ‘formula’ frequency”

.

With the “written word”,
came
the “geometry” (shape) of such
each “frequency”

Numbers in Ellenic
were thusly represented
in their “written formation”
with the alphabet letters

and, after “9”
it is
the combination of letters

For example :

“21” is «κα» ( káppa álpha )
and
“125” is «ρκε» ( ró káppa épsilon )

Which in its “higher form”
is “the language of the Divine”
«ΑΡΜΟΝΙΑ»
(“armonia”, “music”, “harmony” of the all )

.

The “Roman Empire”
“arrived” and misappropriated
the Ellenic civilization,

[ «ΕΛΛ» to mean «LIGHT» ]

in EVERY “thing”,

( first “PRINCIple
of imperialism”
:
the alteration of
“words”,
=>
thusly “names”,
=>
thusly … “meaning” )

and, thusly,

“Gods and Goddesses”

their “names and meaning”
were … “altered”

and,
subsequently

the names of
the “planets”

themselves

 

: 

ΗΛΙΟΣ ( Eélioς ~ sol , sun
-Anglophone the worst of imperialism:”son” association )  
~ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ( Apóllonas ~ God with Sun~Charriot
and of Music~Harmony,
MALE DIVINE ENERGY

ΕΡΜΗΣ ( Ermeés ~ mercury )
~ Winged God at ankles and helmet,
Messenger, Communication,
Mischief, “Crosser of Wires”

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ( Afrodítee , venus )
~ Goddess of Love and Beauty,
born out of the foams of the Mediterranean Sea
at South~Western shores of Cyprus,
referred to as “Cypridian” to mean “love~worthy”
FEMALE SACRED ENERGY

ΑΡΗΣ ( Árees ~ mars )
~ God of Pólemos, Action, Force~FullNess

ΔΙΑΣ ( Días ~ ΔΙΟΣ > Diós = of Días ~ jupiter )
~ the “throne” God of the Dodekátheon
( = twelve gods, 6 male + 6 female )
Plentiful, Manipulative, Revengeful,
the “Bolts of Lightning” are of his command

ΚΡΟΝΟΣ [ ΧΡΟΝΟΣ ] ( Krónos > Chrónos , saturn )
~ ΧΡΟΝΟΣ, the Ellenophone word for “Time”,
the “Old Timer”,
literally the “old paradigm throne God”,
devoured his children
so as NOT to be “dethroned”, as “predicted”,
with the exception of Días,
for whom his mother Réa,
gave Krónos a large stone to swallow

ΟΥΡΑΝΟΣ [ literally the Ellenic word for “sky” ] ( Ouranós , uranus ) 
~ the “Heavenly throne God”,
father of Krónos,
whom Krónos slaughtered to take his place,
Ouranós genitalia fell in the Mediterranean Sea
and from the “foam” (“afrós”), ΑΦΡΟΔΙΤΗ arose,
the Ellenophone words ΟΥΡΑΝΙΑ (the heavens, celestial)
and ΟΥΡΑΝΙ (one of the “names” for the colour “sky blue”),
derives ofCourse, from this “name”

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ( Poseidónas , neptune )
~ God of the Waters,
(Seas, Rivers, Springs, Oceans = usually
his daughters and sons),
“the second throne” ruling Water~World

ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ [ ΑΔΗΣ ]
( Ploútonas > Áthees -as “the” ~ pluto )
~ God of the UnderWorld, ΑΔΗΣ,
“the third throne”, of the “dead”,
“malfeasance” and of “shadows”,
was given ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ (Persefónee)
as his bride,
but her mother ΔΗΜΗΤΡΑ (Theémeetra Demetra),
the Goddess of Agriculture,
went into unconsolidated lament, without being able
of «seeing» her daughter anymore,
and
NOTHING could grow ANYmore,
thusly
ΔΙΑΣ, made the “arrangement”
of having ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
with her mother for 6 months
in the “GROUND world”,
and
6 months in the “Under World”,
which is how
the Ellenophone “explained”
«the seasons» of
“Autumn and Winter” (ΔΗΜΗΤΡΑ is grieving),
and “Spring and Summer” (ΔΗΜΗΤΡΑ is joy~full)
also, interestingly enough
“ΠΛΟΥΤΟΣ” is
the Ellenophone word for “wealth”
as in “material wealth”

.

Through

the “manifestation of patriarchy”,

( the “devide & conquer”
via
“duality and separation” )

it established
the “old paradigm” of
… “EMPIRE” …

.

Which was “the time”
«Jesus» … “arrived”
to “spread the message”
of
«LOVE & LIGHT»

.

“THAT” message, also
was misappropriated
to establish more
… “EMPIRE” …

.

«History», kept being
REgurgitated
through
this “old paradigm”
of “patriarchy~EMPIRE”
to “reach”
… «OUR time» …

.

The balance of
… «ΘΕΟ~ΘΗΛΥ» …

( Theo~Thely > Divine Female )

The “re~emergence” of
… «ΚΥΠΡΙΔΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ»

( Cypridia Aphrodite )

.

Wished to “share” «this»
with you, Dearest, for
quite a long time now,
and
it IS the «time now»

.

ALL WAYS
~
“always”

.

Grateful & Great~Full

.

#disMANtlingEMPIRES

.

#reCALLingTRUTH

#REmemberLOVE

#createABUNDANCE

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

ale3iA ( penteleón de aRcturi ) 

.

.

ALIEN CRAFT - 11..11 COSMIC LAWS INSCRIBED ON ,,ROSWELL,, UFO - ΣΥΝΠΑΝΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ - ΕΝ-ΤΕΚΑ ΠΡΟΣ ΕΝ-ΤΕΚΑ

~ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» ~

 

ALIEN CRAFT - MIRROR IMAGE OF TRANSCRIBED GLYPHICS COMPARED TO I-BEAM IN PHOTO - ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ,,ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,, ΣΤΟ UFO

the Ellenophone word for «FREEDOM»

.

.

further “reading” …

What is …”thieving from BEingNess” , 2021.02.09 

PILGRIMAGE ~ DIVINE THELY (FEMALE~NESS) ~ APHRODITE ~ , 2020.08.29 

#reCALLingTRUTH in Ellenophone , 2020.10.23 

“ETHOS~maker” , 2021.01.05 

the word “idiot”

“EMPIRE” (patriarchy) symbols . #SPQRi 

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading 

LOGOS of Langue and of BEing , #353.032 

Old Paradigm : egopathic character, #11

*  etc., etc., etc. … …

.

.

.

W A K E U P !!! , [compilation] (keeps being “up~dated)

.

.

Aristotle - The BEing that sacrifices their freedom to be provided of safety, is not worthy of the freedom nor is worthy of the safety. blue

.

.

Sweden’s MAIN
INCOME REVENUE
is
the Nobel Industries …!

“Alfred Nobel”
a
“FIEND IN HUMAN FORM”

( as George Bernard Shaw
outed him )

paved “the way”
for … “successors”

and,

was only “matched”

in
evil “inventions” of
“mass deception”
& “mass murder”

by
“Bill Gates”,

.

my God !

everyone is SO “conditioned”
on … “THINKING” …!

.

WAKE UP !

WAKE UP !

WAKE UP !

.

“INTER~GENERATIONAL
RESPONSIBILITY”

WAKE UP !

.

it was “okay”, when
ALL this was happening
to
the … “COLONIES”
which
“conveniently”,

after
an INDUCED
“… civil …” INDIGENOUS
… “BLOOD~SHED” …

were “left”
with
… “IN~DEPENDENCE” …

so
that “you” would
simply
“continue”
to have your
“mighty” PASSPORTS

and,

“travel”
for
to your “exotic”
… “destinations” …

and,

get some … “SUN”

“complaining”
ALL ALONG THE WAY

for
the “plebs” that

are … “the natives” …

turning
PEACE~LOVING,
MEEK peoples

into … “harlets” …

to get
YOUR “servicing”

.

You NEVER “looked”
at the eARTh
and
your fellow Humans,
and
ALL of LIFE
you were … LIVING IN

sat “there”
raising your children,

UNdisturbed,

to be “just like you”

seeing the world
ONLY

as “it suited”

.

WAKE UP !

TAKE THE RESPONSIBILITY

of and for OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

… !!! …

.

You CANNOT

“have your cake”
AND
“eat it”

ANY MORE !

BE~CAUSE

guess “what”

.

… “you” …

are ALSO “the cake” now

.

You sat “idle”
and
“apathetic”
for
TOO LONG …!

.

WAKE UP !

.

.

George Bernard Shaw - can forgive nobel for dynamite but only a fiend could invent the prizes

.

.

furhter “reading” …

InterGenerational RESPONSIBILITY

the Eugenicists … , [excerpt]

.

.

Frantz Fanon - we believe that an individual must endeavor to assume the universalism inherent in the human condition.

.

.

Beverley” comments on
the situation within her family
with reference her 80+ year old mother
and the … “jab”
:
“…
my family is split half asleep half awake,
i’d managed to talk her out of having the covid jab,
but her favourite son
talked her into it,
so she’s had the first,
i talked her out of going for the second,
as you can imagine to the disgust
of the sleeping part of my family.

i’m not too popular
but I don’t give a shit
as I’ve always been the black sheep,
but
she was very poorly after the first
and remains totally lethargic even today,
poisonous shit.
…”

and, Richard replies
in a mostly “indifferent” state, and
rather …”sadistic, twisting the knife in wound”
anti~psychology operation, sort of way
:
“…
i’ve heard someone describe how
they told their nearest and dearest
that
if they have the shot,
they will not look after them if them
get sick or disabled from it.

That’s on them,
if they choose to poison their own bodies.

Each to their own as they say.

Take care.
…”

.

To whom “Richard
a “call~out” was swiftly … “issued”
:
“…
what a horrid display
of “anti~psychology operation”
subliminal messaging,
heartless “reply”

towards

the FULL of HEART
EMPATHIC, CONCERNED
for the WELL~BEINGNESS
of her fragile mother,

by “Beverley

.

Arrogantly displaying
people, would
have their loved ones
“threatened”
telling them
“they won’t take care of them”,

well,
of~course
there ARE MANY WAYS
people will RESOLVE to

as

a parent would know

sometimes
one hears themself
say things like

“… i will smack your bum
blue and purple,
IF YOU TOUCH
THESE MATCHES !!! …”

.

it is a dispicable “show”
of
narcissistic “gas~lighting”

… “IDIOTS” …
of LathrAntropia

.

after the OBVIOUS
“white supremacy,
male superiosity
syndrome”
( even “by proxy” )
that
… jerks or wankers…

( would not wish to
discriminate against
any imperialistic disposition )

are conditioned from,

one question ONLY, arises …

are you a “eugenicist”, too … ?

…”

.

.

Steve Biko - oppressors most potent weapon is oppressed mind

.

.

“…

«TRUTH»
is
NOT to be “owned”,
NOR is, upto
… “debate”.

.

your “behaviour”, is
not supporting
ANY
“sharing”
of «life experiences»

rather,
the patronising strikes
of “indoctrination”

on its “own”

a
“faulty functionality”
of

“lack of respect”
to the “COnVERSER’s”
… «well~being».

.

you are “expecting”
respect

from
the shear
«well meaningness»
of people
BE~CAUSE
of THEIR
«Humane Attributes»

when

your “own” ΛΟΓΟΣ
is glaringly
… “self~obsessed” … ?

.

i have “none”

for you
nor,
to any “idiotic”
LathrAnthrope
…”

.

.

History is written by the Victors, the Truth is written by the FearLess

.

.

“…

this is how “we” get
to “tear” each other’s
“throats”,

as
“they”

sit about
instigating it

and

watching us
… “exterminate”
each other

“doing” their … “bit”

.

we are NOT human “DOings”

WE aRe Human «BEings»

.

EXTERMINATING
EACH OTHER
WON’T HAPPEN
“THIS TIME”

.

“their” … “excuse”
and
… “imposition”
of hundreds of years
for
“their” … “EMPIRES”
to … “exist”

.

“devide & conquer”

.

in EVERYthing we “do”

in EVERYthing we «aRe»

.

“devide & conquer”

“devide & conquer”

“devide & conquer”

.

NOT … ANY more !!!

NOT … ANY more !!!

NOT … ANY more !!!

.

WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL

WE ARE HERE TO CARRY THROUGH

OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE

.

Take Care With Your Light

.

#reCALLinTRUTH

.

#REmemberLOVE

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE

.

.

Che Guevara - if You tremple indignation at every iniustice then You are a comrade of mine

.

.

There is NOTHING to “petit~ion”

.

WE,
THE PEOPLE,

are NOT “livestock”,

and

“these” Lathranthrope
“eugenicists”

are NOT “the masters”
to “grand”

ANY ONE

ANY THING

.

BORN ON EARTH

«GRANDS» US

THE INELIABLE RIGHTS

FROM “CREATION”,

GOD, ALLAH,
“THE DIVINE”

that is NATURE, LIFE

for

… «FREEDOM» …

OF

«BODILY INTEGRITY»
«FREEDOM OF EXPRESSION»
«FREEDOM TO TRAVEL»
«FREEDOM TO ASSOCIATE»
etc., etc., etc., etc., etc. …

.

NO ONE
… “MORTAL” …

that,

“… died in their sleep, last night …”
still APPLIES

can EVER
… “grand” NOR “prohibit” …

these
“INELIABLE RIGHTS”

GIVEN
TO EVERY LIVING «BEingNess»

by
ALLAH, GOD, NATURE,

… THE ALL THAT IS …

.

CEASE
spreading
INDOCTRINATED PROPAGANDA

.

The “DEVIDE & CONQUER
old paradigm,
is OVER!

.

OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

is

AWAKENING !!!

.

WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL

WE ARE HERE TO CARRY THROUGH

OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE

.

Take Care With Your Light

.

#reCALLinTRUTH

.

#REmemberLOVE

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE

.

https://odysee.com/@dawnofpeace:5/The-Atheist-Delusion-(Clip)

.

.

Audre Lorde - The master s tools will never dismantle the master s house .caricatour

.

.

“…

how short are our memories …

…”

burnyourmask” recounts.

.

“… Not really …”

begins the response

“…

ΑΛΗΘΕΙΑ, aléthia …

is the Ellenophone word
for … «Truth» …

and,
it derives from
[ deprivative “α” + lethe, lithi ( = oblivion ) ]

… LITERALLY to mean …

~ «THAT WHICH IS NOT OF OBLIVION» ~
=
~ «TRUTH» ~

… !!! …

.

“memories” are about “doings”

… we are NOT human “DOings” …

WE aRe Human «BEings» !

.

… and THAT,
is

ALL WAYS
~
“always”

the “oblivious~less”
«TRUTH» !

… ( ❤ ) …

…”

.

.

Henna Maria Veheulen - DAWN OF PEACE - if finding difficult comprehend=not true, justify=not right. Truth is not a concept, it is a visceral experience at the core of your being.

.

.

about “… implementing
curfew for ‘men’ …”

you are … “MISSING THE POINT”
on this one !

a yet another
“DEVIDE & CONQUER”
( absolute MISOGYNY in FACT ),
… “project” …!

.

it is NOT about “men” !

it is about «GOOD MEN»
NOT being “around”
for … «SAFE KEEPING»
ANY one …!

Particularly,
“females & children” …!

.

You, and
ALL your “male counterparts”,

have NOT lived your lives,
being “taken down” ALL your lives,

as ALL FEMALE “life experience”
… HAVE …

and, so

“you lot”, become
EASY TARGETS

for

when it comes to
… “attacks” …,

taking things “PERSONALLY”

which is PRECISELY
“why”

these MIS~DIRECTION
“tactics”,

are … “expected” to “work”
for “their” agendas.

.

WAKE UP !

.

“DEVIDE & CONQUER”

is NOT an “option”

ANY more !

.

the obsolete “old paradigm”,
is OVER !

.

OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

is

AWAKENING !

.

Take Care With Your Light

.

#reCALLinTRUTH

.

#REmemberLOVE

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE

.

.

Audre Lorde-The true focus of revolutionary change is never merely the oppressive situations that we seek to escape but the piece of the oppressor which is planted deep within each of us

.

.

glad to «see»
that
you are “calling out”
a “DICK” like “Rciky Gervais”

even through
the “animal” rights advocation
“bull~shift”.

.

The «TRUTH» has ALWAYS
been “CALLING OUT” this
LathrAnthrope
“mouth~piece” of “DICKhood”

as

only by his “projects”
( “writings”, “series”, “films”, etc., etc. )
and,
ALL his “allowed”
of “master of BIG ceremonies”
( e.g. “Golden Globe” hostings )
and,
“guest” appearences
( e.g. BBC “The Graham Norton Show” )

have been GLARINGLY … “DOing”.

.

“One” may only “read” his “comment”
accompanying the “Hollywood production”
photo of him jetting the “jab”,
:
“… take that you COVID … cunt …”

to «see» “where”
such a … “DICK” …
stands.

.

Lastly,

“WHY”

on OUR GOOD eARTh,

would “you” go

making

“ANOTHER ‘YouTube’ channel”

… ??? …

.

the obsolete “old paradigm”
is OVER !

.

“You”
ought to “know much better”,
Dearest !

https://BrandNewTube.com

* WHERE WE ARE ! *

or even,
“bitchute” and/or “odysee”

may VERY well “provide”
for
any of your “big plans”
… “BROAD~CASTING” …!

In addition,

“PATREON”
is ALSO …

( as the “name” alone suggests … )

“white supremacy,
male superiority
syndrome”
( even “by proxy” )

… “BULL~SHIFT”.

.

Take “sides” WISELY, Dearest !

.

AND,

as
ALL WAYS
~
“always”

.

Take Care With Your Light

.

#reCALLinTRUTH

.

#REmemberLOVE

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE

.

.

Bell Hooks - imperialist white-supremacist capitalist patriarchy &amp; patriarchal terrorism

.

.

Dearest ” … ”

that is quite the … “INsight” …!

( to say the least ! )

.

i re~member watching the opening
ceremony of those “Olympics”,
and
feeling so “creeped out”
by
the “whole … ceremony”

turning
the Green Fields
into
the darkness of “shadow work”
in … “the making” ….

by
all “the stages” of
… industrial “revolutions” …

1. “steam engine” … Coal

2. “machination” … “Factory Line”

3. “data accumulation” … “Computer / internet”

and,

the absolute horridness
of
the “NHS” … “scetch”

.

i was quite “aware”
for many years now,
that

“works of fiction”

as for example
“1984”,
or
“paintings” of modern
“Francis Bacon”

were NOT to
OUR benefit
of
… “BE VIGILANT” …

but,

purposely,
… “celebrated” ..
as
… “great works” …

for

OUR … “programming”
of
… “naturalising” …
the
… “plot” …

.

e.g. :

“Big Brother” … introduced

then
exactly with the beginning
of the millenia

… “glorified” …

as whole populations
in EVERY “nation”

got
… “naturalised” …

with

“privacy violation”

and

turning ALL of us
into

“pipping Toms”

.

The 4th industrial “revolution”
is
“played out”
in
“this time”

and

ABSOLUTELY

these “Olympics”
were
… “the display” …
of

… “the Dress~ReHearsal” …!

.

there SHOULD be a “link” placed

for

“The New Normal” documentary
by
happen.network

as

it ALL … makes … “perfect sense”

with

the 4th industrlal “revolution”
and
“the great reset” agenda

.

Thanking you again,
for this … “exposure”

.

Take Care With Your Light

.

#reCALLingTRUTH

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUndANCE

.

.

Humanity is taking its final examination.We have come 2an extrordnry moment when it doesnt have 2B U or me.Theres enough4 ALL.We need NOT operate competitively. If WE succeed =Bcosof Youth,Truth+Love

.

.

for sucks sake,
Scott Laughlin
in
Paihia, New Zealand
( allegendly )

,

you are quite
the “ARSEtive” one,
aren’t you !

.

you can handle
“commenting” on
social media,
BUT
your sorry “but”,
cannot
“search” to
watch “the version”
you are “obsessed” with
… “QUIETLY” ?!?

.

Honestly,
you “sound” … quite
worse than “the Germans” ( ! )

.

“Here” you are,
idle sour~mouth :

[ https://brandnewtube.com/…/wake-up-call-covid-19… ]

.

“Now”, go watch it …!

And, try not to break the screen !

It is about … “Danes” …!

.

Post Scriptum :

next time, TRY a
“… would anyone
share a version of this video
for Anglophones, please ? …”

.

AFTER ALL,
“one” may ALWAYS
… “LEARN” …
NOT to be … “ignorant” …!

.

.

Bertrand Russell - men-are-born-ignorant-not-stupid-they-are-made-stupid-by-education

.

.

at an heart~felt message
from Henna Maria

( also organiser of
https://PoliceForFreedom.org )

to
the “Police”, in Britain and generally,

after horrifc events that took place
in London,

where Henna Maria also pointed out
the “threat” of “re~placing local”
police force, with “foreign military forces”

Julian” decided
to make this “clever” comment

“…

When we can no longer talk to police
because they’re Chinese
and don’t speak English,
.. just saying

…”

.

to which the “response” was swift

:

“…

your promoting
“discort”,
and
“DEVIDE & CONQUER”
tactics,
imperative for
“totalitarian” regimes.

“they”, do NOT “work”
ANY more.

the obsolete “old paradigm”,
is OVER !

.

OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh
is
AWAKENING !!!

.

Thusly,

PEACE … OFF !

.

…”

.

.

Aesop - doubtful friend worse

.

.

and, IN ADDITION, the following

:

“…

you mean how

… “empires” …

FORCED RULE

over

… “OTHERS’ native lands” …

for … centuries … ?

.

again,

PEACE … OFF !

.

…”

.

.

The Game of BRITISH EMPIRE or Trading with the Colonies

.

.

Rasmus” then, gets
all excited and “writes”

:

“…

No..
speaking the opcoming
communish truth for Europe…

The world is about to be a matrix
with 1 world order
and
one way to live
for all in the world..

Besides the richest ofcourse
😉

…”

.

to which the response, OF~COURSE, comes

:

“…

Dearest “Rasmus“,

first of all,

you truly need to
get a bit of
a “ROUNDED education”
before,
throwing “~isms”
( and even “~ishs” ! )
… around,
and “geo~political theories”

and,

second first of all,

you REALLY NEED to
GET INFORMED, bro

with the “latest NEWS” ( !!! )

( NOT the “LIES” of Main Stream Media ! )

.

By 2022,
you are CORRECT ( !!! )

there is «to BE»

a NWO
“umbrella~ing”
OUR eARTh,

a “Great Re~Set”
“encompassing”
OUR Humanity

and,

this «New World Order»
is
of LOVE

and,

this «Great ReSet»
is
of LIGHT

.

Thusly,

WELCOME
TO
THE BRAVE
NEW
WORLD

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonFREEDOM

.

.

Alice Paul - there will never be a new world order until women are a part of it

.

.

and, Henna Maria,
( of https://DawnOfPeace.org )
responded
with a beauty~full comment
on … “seperatism” …

“…

We need a lot of faith at this point,
and
we need to build bridges.

The deeper the police hating gets,
the more violent it’s going to get,
and
the more excuses will the state have
to introduce more totalitarian measures
and even
foreign armed forces on the streets.

The people who are championing the
defund-the-police movement
do not realise that
this polarisation
is
a war strategy.

…”

.

“triggering” a further … “calling” …

“…

Dearest “Henna Maria“,

it is PRECISELY what it “INVENTS”,
… a “war” and “warriors” …

nevertheless,

it is also, PRECISELY
what
the “devide & conquer”
tactic of “empires”
has ALWAYS been
for … “subjugation”

which,

leads one to
“doubt” VERY MUCH
that
the “defund~the~police”
… “movement” …
is ACTuALLY,
withOUT … “realisation”.

.

WE aRe ASKED to STEP~UP !

NOT be “a warrior”

( “words” aRe IMPORTANT ! )

BE … «BRAVE» … !!!

.

“Recognise”

the MANIPULATION
of
“MIS~DIRECTION”,
and
“MIS~INFORMATION” …

the “inter~generational
RESPONSIBILITY”
of
“nationality” …

~ talking to “YOU”
Central and Northern
Western Europe ~

the “grievances”
of
“white supremacy,
male superiority
syndrome”

( even “by proxy” )

that … “self~obsessed”
… masturbators …
have been perpetuating

*  “Whetstones” and “sharpening the cutting capability” …

.

and, then …

«RECOGNISE»

OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

and,

AWAKE

and

RISE

BRIGHT and LIGHT~FULL

as

ALL aRe BORN … «to BE»

.

#LIGHTonFREEDOM

.

OUR Paradise on OUR eARTh

as

ALL DESERVES

.

Take Care With Your Light

.

…”

.

.

Paradise IS the ABSOLUTE Self-Respect - Παράδεισος Εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο-Σεβασμός . γαλάζιο

.

.

then, some “aristo~crat” appeared
named allegendly
Isabelle Fraysse-von Stedingk
to go on and write,
in a Piscean New Moon post,
about
that whole “farse” of a “vigil”
mid~March, 2021

[  see following video on how
easily “staged” … “crisis events” are
depending on your … “budget” …
:
https://brandnewtube.com/watch/2Nd1EtDKlRKKyx9 ]

.

thusly, the “response” was
quite drastic, and in a “5~part” series …

here following the “third” …

“…

oh, and by “the way”
Isabelle
,

in case you want to “engage”
with some more
“bull~shift”
about … “trans~women” too,
like … ol’ “Patsy”
“fighting for them” here,

let me spare you
some
“huffing anf puffing” …

it is … “transwomen”
that are the “final solution”
for hard core “misogynists”,
like the “eugenicists” are

all meant to
“exterminate”
… «FEMALE~NESS» …

BUT,

“money bying”,
“surgically MAN~made”
“cut~out DICKS”,

do
NOT “make~up”

a
«FEMALE»

NOR,

HER UNIQUE ABILITY

to
ORGASM

through

THE ONLY ORGAN
in the known UNIVERSE

that EXISTS
ONLY

for
the PERCEPTION

and

FUNCTIONS ONLY

for
the SENSATION

of
ECSTASY, ORGASM

.

there is ONLY
… «admiration» …
to be offered …!

.

HowEver,
the “dis~eased” ones
only “envy”
and want to
“destroy”,
that which “they”
are INCAPABLE to
“grasp”
and simply,
“be in awe” of …

hence,

the … “final solution” for
… “misogyny” …

by,
“male superioty syndrome”
… jerks ( or wankers ) …

and, finally,
… “trans~surgical” …
psychopaths …!

.

i ALWAYS thought
that most “Males”

ACTuALLY

look
equally,
if not even “better”
sometimes

( as ofcourse is, the “vice~versa” ),

as
what is called “TRANSVESTITISM”

than,
“women” playing “the role”.

.

«NATURAL LAW»
of
«Light~Full»
«BEing~Ness»

is NEVER to BE
“blown out”
by
… “shadows” …

.

«ΘΗΛΥ~Ness»
could NEVER be “erased”

and,

«GOOD MEN»
aRe NOT to «BE»
EVER … “extinct” …

NO MATTER “what”
THEY might … “wear” …!

.

.

Sheila Jeffreys - female pronoun an honorific term sex caste survive subordination transgendered men cant occupy such position

.

.

then, in this “chaotic” posts of
videos, by Dearest “Henna Maria“,
and the “URGENCY” to “write” to
the “European Parliament” … …

this wonder~full buddle of LIGHT
came through from “Ron Kirche“,
like a fresh spring of water

:

“…

I do not know how email might work in this case.

But the only thing is people have to stand up
and furiously to protest non stop 24/7
with purpose that the authorities to step down
and to be persecuted.

Born in communist country
I can assure you that sending email to some burocrats
is not gone help you at all.

In Romania 1989 people stand up against Causescu
and did not send him letter by mail to convince him to step down.

This pandemic is highest level of fascism
and fascism can not be removed using emails or faxes

…”

… i had been … TRYING … to get “through”
for TWO DAYS … to “these people”, on
HOW WRONGLY this is GOING “abOUT” …

“facebook” NOT only “suspended” me from
“my original account” the couple of days before

( and, couple of days RIGHT AFTER,
“Brand New Tube” SHUT ME COMPLETELY OFF
banning me from “my computer’s DNA”,
in other words the “i.p. address” !!! !!! !!! )

“this time”, it was leaving me NO WAY to
get back in … PLUS, i had NO WAY to gain “access”
to all the “facebook pages” ( 21 pages + 1 ) that
i have been … “managing” …

so, there i was “back in facebook with a new profile”,
and, still, could NOT “comment”, as my “comments”
were “taken down” again and again, no matter HOW
i would try to “re~word” or “delete links” n them …!

even THREE days later, it would STILL
“prevent” me from … posting …!

AND,

Ron‘s” fresh and quenchable “comment” arrives …

thusly,

here is the … “response” …

:

“…

Dearest Ron Kirche,

YES !

unfortunately, “these”
North~Western European
“youngsters”,
have NO “hindsight”,
let alone ANY “sense”
of

… “THEIR OWN RESPONSIBILITY”

for

ALL the “damage”
CAUSED on OUR eARTh
by
their OWN “ancestries”,
that
NEED to BE “acknowledged”

instead,

“these young ones”, are
still trotting around
with “naive arrogance”

and,

are simply “doing”,
EXACTLY HOW
“the establishment”
… “programmed” …
them, to “do” …!

.

IF

OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

is

to BE

… TRUTH~FULLY AWAKEN …

it HAS TO “happen” with

“bringing ALL the bull~shift”

to the «LIGHT»

and,

NOT “continue in ignorance” !

.

am deeply

Grateful & Great~Full

for

your “comment’s existence”

.

Multumesc Mult

.

Take Care With Your Light
Dearest PhotoAdélphi

.

… ( ) … ….

.

.

Keniche Ohmae - rowing and boat direction

~ Keniche Ohmae

.

.

this BRILLIANT “coment”
i simply HAD TO “copy” and “paste” in “here”

simply BRILLIANT … !!! …

⁣EVERYONE…DO THIS TOGETHER !!

Our day. Our movement.

R.O.M.E.D

“Remove Our Masks Everyone Day”

MAY 1, 2021

YOUR 12 NOON TIME

Worldwide

Go outside

Everyone drop the mask.

Throw it to the ground.

Defy all resistance.

Encourage others.

Support others.

NEVER PUT IT BACK ON AGAIN!!

And then wait.

Let time pass.

Continue to resist.

Be brave.

Be united.

Be strong.

“The mask“ is being used to degrade and to defile the human. It’s used to encourage compliance. Turn each other against each other. Nothing more.
That is the sole purpose.

The so-called vaccine is a biological weapon. It is not designed to give immunity. It is designed to sterilize men and women, as well as turn your cells into virus manufacturers. And by that time, thousands and even millions of people start dying from third, fourth, and fifth wave.
As vaccinations become mandatory vaccine passports… we will all become the complicit murderers of each other. This is not gods work. This is the work of the diabolical. The demonic.
ONLY YOU CAN STOP THIS! PLEASE ACT NOW!

For the sake of humanity… BE BRAVE.

It’s your choice… Freedom or tyranny. Liberty or subjugation. Life or death.

Choose wisely. Choose brave. Choose our future.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“per-func-to-ry” ,

.

.

.

per•func•to•ry pər-fŭngk′tə-rē

 
 • adj.
  Done routinely and with little interest or care.
 • adj.
  Acting with indifference; showing little interest or care.
 •  
  Done mechanically
  or without interest or zeal, and
  merely for the sake of getting rid of the duty;
  done in a half-hearted
  or careless manner,
  or so as to conform to the letter but
  not to the spirit;
  careless;
  negligent.

.

the “shadow” of … “Sagittarius”

.

Sagittarius - night sky and morphe shape ...

.

.

.

.

.

Peoples’ Struggle for determination … , [excerpt]

.

.

Palestine - old Airway ads

.

Another good “spot”
to present

yet

“an other”

«peoples’ struggle
for determination»

.

Ahed Tamimi - THERE IS NO JUSTICE UNDER OCCUPATION . by ProtestStencil

Ahed Tamini is a Palestinian who spend her 17th birthday being “interrogated”, during the even more extreme on~slaught of violence commemorating the 75 years of “conquer” of her birthLand Palestine, by the apartheid theocratic “state of Israel”

.

α)  * “Naila and the UpRising” (2017)
“… chronicles
the remarkable journey of
a fierce community of women
at the frontlines
of
the most vibrant, nonviolent
mobilization
in Palestinian history
~ the First Intifada
in the 1980s.

The lessons in the film
transcend time and place,
providing examples
of what
is possible
when women
take the lead
in struggles
for
justice
and
what we lose
when they are stripped
of their roles …”

.
https://vimeo.com/ondemand/nailaandtheuprising/459127304

.

Golbarg Bashi - P is for Palestine . 2018 . - I is for INTIFADA, Intifada is Arabic for rising up for what is right, if You are a kid or a grown-up.EM

Golbarg Bashi – P is for Palestine (2018) – «I» is for «INTIFADA», “Intifada” is Arabic for rising up for what is right, if You are a kid or a grown-up.

.

β) * “The Gaza Kitchen” (2012)
~ A Palestinian Culinary Journey
“… narratives of Palestinians struggle
of existance, through food and cuisine …”

till i find the original documentary,
based on same~name book,
here is a @Laila El-Haddad inter~view
while on a visit at
“Duke Franklin Humanities Institute”

.
https://www.youtube.com/watch?v=imEDIDgu55g

.

Golbarg Bashi - P is for Palestine . 2018 . - G is for Gaza, a city like Mombasa without any plazas, but full of generous casas.EM

Golbarg Bashi – P is for Palestine (2018) – G is for Gaza, a city like Mombasa without any plazas, but full of generous casas.

.

γ) *  “STEAL OF THE CENTURY” (2015 ?)

a two~part documentary
on
the further consequences of 
U.S.A.ian president Trump’s
“move of embassy”
from “Tel~Aviv”
( the Israeli theocratic totalitarian
occupation regime of Palestine,
illegal capital )
into
… “Jerusalem” 

.
https://brandnewtube.com/watch/steal-of-the-century-trump-palestine-israel-catastrophe-documentary_oRfbicDd7WgnxhH.html

.

Susan Abulhawa - Palestine - Our insistence on the right of return comes to this .. we are human, worthy of human rights. We are not cattle that can be relocated. IMEU

.

for further “reading”

:

How did the Nakba happen? | Al Jazeera English

“The ones who cried ‘wolf’ …” , 2021.03.05 ]

.

Arthur Balfour - It has always been desirable to tell the truth, but seldom if ever, necessary

.

δ) * “End of The Line 
~ The Women of Standing Rock” (2020)
“… a group of indigenous women 
( “Turtle Island” )
risk their lives
to stop
the oil pipeline construction
that
desecrated their
ancient burial and prayer sites
and
threatens their
land, water, and very existence …”

( 7 and a half minutes scene )
https://vimeo.com/262724856
.
( 5 minutes and 7 seconds scene )
https://vimeo.com/183378064
.
( trailer, from director’s channel “Shannon Kring” )

.
https://www.youtube.com/watch?v=ajIZJ7sODW0

.

Kissinger - war is ...

~ Henry Kissinger ( the Nobel PEACE Prize Winner of 1973 )

.

Probably a good “spot”
to
present

a less known film

by director
of “Zorba, the Greek”
and “Electra”

Michael Cacoyiannis’s
* “Attila ’74 ~ The Rape of Cyprus” (1975)
:
https://vimeo.com/72538143

.

Henry Kissinger - about Ellas Greece - addressing businessmen in Washington D.C., 1973 - patriarchy propaganda domination over native people - black.

.

Also, in FACT
 
it is an excellent opportunity
to suggest watching
 
* “The Corporation” (2003)
which is
a brilliant thorough look
to
the actual enabling “birth of”,
the “psychopath profile”,
and
“end game” of … “the Corporation”
.

.

Voltaire - those who can make You BElive absurities, can make You commit atrocities

.

 

And, also
 
* “Fascism INC.” (2014)
a good documentary
that takes a look
at the origins,
establishment during
the early~mid 20th century,
and,
implementation
in the 21st century,
 
as
 
“fascism” = “corporate
enslavement of labour

.

Benito Mussolini - Fascism should more appropriately be called Corporatism because it is a merger of State and corporate power

.

 

In addition,
 
α) the epic film “1900”
 
directed by Bernardo Bertolucci
in 1976
 
( with great actors, such as
Burt Lancaster and Donald Sutherland,
Dominique Sanda and Laura Betti,
Robert De Niro and Gérard Depardieu,
Stefania Sandrelli and Stefania Casini
along many, many others )

 

accompanied by the great music of
maestro Ennio Morricone

 
gives … “an account”
 
of

 

the «peoples’ struggles»

in the face of

the 2nd Industrial Evolution

and

 

the “changes”

[ “the RED revolution” | “fascismο” ]

 

brought
by
 
“automation”

 

over
“human labour”

( slave~jobs )

in the beginning of
the 20th century

( i do NOT “trust” 
… “restored” versions of ANYthing

for some “reason” or “other”
they tend to … “lack” 
on the originality of the “authentic” )

1900 / Novecento – 4K Trailer (1976, Italy/France/West Germany, Bernardo Bertolucci) – YouTube ( video deleted after less than two weeks this link was posted here )

( posting on 2021.02.21 another two links this time )

1900 (1976) – Trailer (“old” 1976 version)

Novecento – TRAILER (Il Cinema Ritrovato al cinema) (“restored” version)

.

Winston Churchill-I dont admit 4INstance great wrong done2 Red Indians-America,black people-Australia,by fact=a stronger,higher grade race has come in+taken its place-Palestine Royal Commisn 1937

.

AND,

β) * “Rabbit-Proof Fence” (2002)

based on same titled
Doris Pilkington Garimara’s
book
“loosely” ( i.e. : “poetic licence” ) based on 
Molly’s mother

“… in Western Australia in 1931,
14-year-old Molly, her sister Daisy and
their cousin Gracie
are taken
by government officials
and sent to a training school.

Yearning for home,
they attempt to find their way back
by trekking 2400 kilometres
along the rabbit-proof fence.
…”

.
https://www.youtube.com/watch?v=QlSchfmtzQk

.

Winston Churchill - I hate Indians. They are a beastly people with a beastly religion.

.

 

γ) * “Gandhi” (1982) 
“…
tells the story of
Mahatma ( = “Great Soul” ) Gandhi
and his struggle to win
independence
for India
through
nonviolent civil disobedience
…”

[ Note :
original is few minutes
OVER 3 HOURS long,
with an “INTERMISSION”
“musical interlude”, at
approximately 1 hour 28 minutes in ]

.
https://www.youtube.com/watch?v=s1NlfYV79Zk

.

Bertolt Brecht - The worst illiterate is the political ... from non-participation comes the prostitute,abandoned child,robber+THE worst=corrupt officials=lackeys of exploitative multinational corporations

.

and, with the “strike” of “agriculture workers”
in India
since September 2020
culminating in January, 2021

making it
the Largest Strike in Humanity’s History

it is un~holy NOT to “mention”

δ) *Grapes of Wrath” (1940 ~ black&white film)

based on the same~name book (1939)
by John Steinbeck

( “History Brief” is a 4 minutes 9 seconds video
about the “controversy” the book aroused )

https://www.youtube.com/watch?v=IM8Q1e95VbY
.
“… evokes the harshness of
the Great Depression …”
and depicts
“… the struggles of the migrant farmworkers …”
.
( … “a loaf of bread” scene … )

https://www.youtube.com/watch?v=9jxLp9PHvDQ
.
( … “don’t fret” scene … )

https://www.youtube.com/watch?v=rPXzrYuJSMQ
.
( “Tom Joads” … ” i’ll be there ” scene )

https://www.youtube.com/watch?v=i2JR3FmvVAw
.
( final scene of original 1940 black * white film )

.

.

Native America - Wisdom of the Elders - What You do matters ... But, WHY You do what You do, matters even more

.

.

taken from :

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

.

further “reading” …

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empires” establiment 

InterGenerational RESPONSIBILITY 

about … “ownership” of the word “holocaust” 

Reference “Drama kings” …

the Eugenicists … , [excerpt] 

PERFECT «by design» 

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading

.

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

.

.

 

“Whetstones” and “sharpening the cutting capability” …

.

.

Isocrates - Whetstones-are-not-themselves-able-to-cut-but-make-iron-sharp-and-capable-of-cutting.

.

Dearest «i am» of “You”
… PhotoAdélphi …

what kind of a “battle”

would it be,

for OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

IF,

these God~Less LathrAnthropes
would “roll~over”
and
… “give~up” … ? …

LOL ^_^ LOL

These “plans” have been
“… in the making …”
for centuries really,
AND
the “end goal”
was for
“the centuries … to come”,
for … “them”.

.

The United Nations
Sustainable Development,

at the United Nations Conference
on
Environment & Development

at Rio de Janerio, Brazil,
between 3rd to 14th June, 1992

… “published” … “AGENDA 21”.

[ https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf ]

It is “a plan”
for the “21st century”,
where
by the end of it,
“human beings” are
going to be
nothing more than
basically,
“samples secluded in
life~size petri~dishes”

.

OUR Humanity’s

ALL over on OUR eARTh

Divine Light of Spirit of Psyche

is going to have to “battle”

a … «little much harder» …

than “using old tools”

( that ONLY served LathrAnthropia,

any ways …! )

of … “Justice” …

to tumble such “mathematical
designs” of God~LessNess

.

There is NO DOUBT
and
NO NEED for “Hope”,
as to
“what” the … «OUT~COME»

is … «to BE» …

as

it is … «INEVITABLE» …!

.

Nevertheless,

it IS going to
… “take a bit more” …
than
“… switching the kettle on
and, making a cup of tea …”

.

WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL

WE ARE HERE TO CARRY THROUGH

OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE

.

… ^_^ ( ❤ ) ^_^ … ….

.

Take Care With Your Light

.

#reCALLinTRUTH

.

#REmemberLOVE

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE

.

.

Henna Maria Veheulen - DAWN OF PEACE - if finding difficult comprehend=not true, justify=not right. Truth is not a concept, it is a visceral experience at the core of your being.

.

.

.

some further “reading” …

:

PERFECT «by design»

PERFECT «by design», too

*  ~ ENthymesis Alethia ~

“NORMALISING” agendas

the Eugenicists … , [excerpt]

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading

InterGenerational RESPONSIBILITY

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empire’s” establishment

Humans beHAVE like “the gods”, they inVENTed

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

Basic «learning the New Earth ~ CAENE TRIATHÉQUE» , (keeps being “up~dated”)

«inSIGHT~full BEingNess»

Glorifying “holes” & the Psyche~Less Humanity , 2021.02.21

“try, try, and try again” … … 2003 … 2010 … 2020

NATURAL Bodies are WONDER~FULL

«ask the experts» ~ YourSelf , 2021.02.20

a little … “breather” for ΨΥΧΗ , 2021.02.14

“i do not need to explain …” , 2018.02.12

“The funny thing …” , 2021.02.12

«BEing» a “killer” , 2021.02.13

The “nutty” «Common Sense» (keeps being “up~dated”)

the word “idiot”

When “parapleroforesis” has been given the name of “panoramic” , 2021.02.12

following … «When “parapleroforesis” has been given the name of “panoramic”» , 2021.02.12

… P R O T E S T …

*  «LONG LIVE “DEATH”» , 2021.02.12

What is …”thieving from BEingNess” , 2021.02.09

«BEing HEARD» when “NOT listened to” , 2021.02.08

Confusing “~isms” & the “CAPITALisATion of the «i»” , 2021.01.29

“automation” & “slave~job” loss , 2021.01.29

“the idiot” & “the pharmaceutical~food industry” with “odious debt” state, “business” , 2021.01.27

(Anglophone version) Imperative Declaration , 2021.01.25

Imperative Declaration , 2021.01.25

“Slavery” as “natural … service” ? , 2021.01.20

“TOgetHER (eARTh) is how «LIVING» gets «BEing» , 2021.01.12

“Responsibility of Growth” , 2021.01.10

*“ETHOS~maker” , 2021.01.05

What is it CALLed When , 2021.01.04

What is it CALLed When , 2021.01.04

*  Peoples’ Struggle for determination … , [excerpt]

“The ones who cried ‘wolf’ …” , 2021.03.05

W A K E U P !!! , [compilation] (keeps being “up~dated)

*  … … …

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

.

.

PERFECT «by design»

.

.

Henna Maria Veheulen - DAWN OF PEACE - if finding difficult comprehend=not true, justify=not right. Truth is not a concept, it is a visceral experience at the core of your being.

.

Dearest «i am» of “You”
… PhotoAdélphi …

 

indeed …!


the “Build Back Better”,
which some
replace the “B’s” with a “6”,
is
a pillar phrase
of
the “better than”
4th industrial “revolution”
and
“the great reset” agenda
 
.
 
here is an excellent
about an hour, documentary
entitled
“The New Normal”
 
 
by
 
( a sencorship~free
“media~outlet”
of
proper journalism )
 
 
which is thorough in
“explaining” all of the above
 
.
 
people are AWAKENING
 
ALL over on OUR eARTh
 
 
 
 
 
 
and
 
Class Action Lawsuits under~way
as for example with
the spearheading of
Dr. Reiner Fuellmich
 
 
or,
 
the calling~out of
Claire Ebwards
 
 
and,
 
Prof. Dolores Cahill
in just one example of an interview
 
 
.
 
WE aRe PERFECT “by design”
 
.
 
and “that”
is the ABSOLUTE
… “downfall” …
of all these MORTALS
that,
seem to be IGNORING
the ONE FACT of LIFE
 
the
“… died in their sleep, last night …”
still … APPLIES
 
.
 
… ( ) … ….
 
.
 
Take Care With Your Light
 
.
 
#reCALLinTRUTH
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.

Mahatma Gandhi - There is nothing that wastes the body like worry and, one who has any faith in god should be ashamed to worry about anything whatsoever . butterfly+flower

.

other important “reads” …

PERFECT «by design», too

*  it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading 

InterGenerational RESPONSIBILITY 

“try, try, and try again” … … 2003 … 2010 … 2020 

«ask the experts» ~ YourSelf , 2021.02.20 

the Eugenicists … , [excerpt] 

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” ) 

«inSIGHT~full BEingNess» 

Basic «learning the New Earth ~ CAENE TRIATHÉQUE» , (keeps being “up~dated”) 

.

Rainer Maria Rilke - I live not in dreams but in contemplation that is perhaps the future .γαλάζιο

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

.

.

PERFECT «by design», too

.

.

Mahatma Gandhi - There is nothing that wastes the body like worry and, one who has any faith in god should be ashamed to worry about anything whatsoever . butterfly+flower

.

Dearest «i am» of “You”
… PhotoAdélphi …

the zillions of years
human BEings have been
living on OUR eARTh …
 
and suddently the “euginicists”
“found”
a “better” way for
OUR Humanity
and, to … “transhuman” ?!?
 
NO, THANK YOU !
 
«i am»
sticking with
OUR Bodies aRe
PERFECT «by design»
 
and
 
«IN THE IMAGE OF GOD/NATURE»
 
… NOT “theirs” …!
 
.
 
By “the way”,
 
“this” will clear some things out
about
the “timing” of all “this New Normal”
regarding
the 4th industrial “revolution”
:
 
.
 
and, while you are at it,
 
check the following, too
about the “10 stages of genocide”
which is
“what this” is
:
 
.
 
and, also have a listen to
the spearheading lawyer
Reiner Fuellmich,
about the
“Class Action International Lawsuit”
a Nuremberg Tribunal,
for “CRIMES AGAINST HUMANITY”
coined as “The Largest Ever”
and BIGGER than the previous one,
bringing this “great reset agenda” to
its ABSOLUTE demise
:
 
.
 
people are responding,
ALL over on OUR eARTh
~ for example
World Freedom Alliance.org
or, WorldDoctorsAlliance.com
or, FreedomAirway.com
or, PoliceForFreedom.org ~
to the … “WAKE UP CALL”
:
 
.
 
And lastly,
a BIIIIIG “Thank You”
for the opportunity to
broadcast all these
to the BEAUTY~FULL,
«PERFECT ‘by design’»
SISTERS & BROTHERS,
… OUR Humanity …
ALL over on OUR eARTh
 
.
 
… ( ) … ….
 
.
 
Take Care With Your Light
 
.
 
#reCALLinTRUTH
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.
 
~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou
 
.

some questions to ask
:
in “text form” 
(for those who’d like to copy & paste)
:
If there really is a pandemic why …
1. Don’t we hear endless ambulance sirens?
2. Are the undertakers saying business is usual?
3. Aren’t there cues of people at cemeteries burying the dead?
4. Was the 2020 death rate within normal parameters?
5. Why have the usual influenza deaths disappeared?
6. If the 1st lockdown worked, why are we doing it again?
7. If the lockdowns did not work, why do them again?
8. Are governments listening to their small panels of experts &
not to vast majority of health experts?
9. Does TV show scenes of pandemonium yet
in reality hospitals are below normal capacity?
10. Are 1000s of nurses out of work?
11. If pandemic began in 2019,
did world governments deliver 1000s of PCR Covid-19 test kits
in 2018?
12. If used/discarded masks are highly contagious
is the countryside littered with them?
13. Are rules & regulations different from country to country?
14. If Covid doesn’t effect children are the schools shut?
15. If masks work, haven’t we been using them every year for the flu?
16. Aren’t people dying in the streets, especially the homeless?
17. Are supermarkets with capacity of 100s of people open, yet
corner stores with small capacity shut?
18. Are positive PCR tests called “cases” and not a “positive result”?
19. Isn’t it reported that WHO said PCR tests are unreliable &
should not be used?
20. If a cough or sneeze droplet can expand 30ft, are we
socially distancing only 6ft?
21. Is it OK to rub sanitizer (a toxin) into your skin several times a day?
22. Do we need an experimental mRNA-based vaccine
for a virus with a 99.7% recovery rate?
23. If the vaccine works, can you catch & transmit the disease
after receiving it?
24. If you’ve had the vaccine, do you still have to
wear a mask & social distance?
25. “How many people do you personally know who have died of Covid?”


or,
in the following video, by SpaceBusters
:
.
https://www.bitchute.com/video/ddyFpJT7Zi4z/

.

and some “comic relief”, too
:
* “Cops vs Nurses ~ i got a fever” 

.
https://www.bitchute.com/video/18RKAaJdTDL8/ 


* “They can’t arrest us all” 

.
https://www.bitchute.com/video/Q7pxFijki7TA/.

.

also, may further “read” 

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” ) 

Basic «learning the New Earth ~ CAENE TRIATHÉQUE» , (keeps being “up~dated”)

.

.

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading

.

.

COMMON LAW - CIVIL LAW ... 1st difference ... with statue of ,,Justice,, holding the ,,balance,, - Libra symbol -

.

you are correct in
… DISTINGUISHING …
between the two !

LAWFUL
[COMMON LAW]
[NATURAL CREATION]
of LAND

and

LEGAL
[Admiralty/Maritime Law]
[FICTION]
of … WATER ( SEA )

.

Here following
a “brief summary”
with
the example of how
… “taxes” …
are, basically a
… “CONSTRUCTIVE FRAUD” …

:

… “taxes” …

are an “UNlawful”
[NOT of COMMON LAW]
[NOT NATURAL CREATION],

AND

basically
(even) in “Legal”
[Admiralty/Maritime Law]
also known as
[FICTION],

it is still
a “CONSTRUCTIVE FRAUD”

due to
the “UNLAWFUL CONVERSION”
[TRESPASS]
of “BirthCertification” [LEGAL] issuing
upon “THE PEOPLE’s” Birth

and

which
” CAPITIS DIMINUTIO “
means the diminishing of status
through the use of “capitalisation”
in Roman law

the “CAPITALISING” of “SURNAMES”,

which HAS to exist “as so”
in ALL
LEGAL [FICTION]
… “documentation” …

turning
«THE PEOPLE» [LAWFUL / NATURAL]
into “LEGAL persons” [FICTION])

and thusly,

TOTALLY “irrelevant” to
OUR HUMANITY.

.

“ALL BANKS”
are
PRIVATE

( yes, including “Central”/”Federal” etc. )

and
“money”

is “made” by
this PRIVATE “corporations”
[LEGAL] [FICTION],

only so as
to “loan”

… “deFacto” …
[LEGAL] [FICTION]
… “governments”…

which
are IN FACT, again
“corporations providing services”
[LEGAL] [FICTION]
and
NOT … “deJure” …
[LAWFUL]
[COMMON LAW]
[NATURAL CREATION],

then … “TAX” …
the “legal persons” [FICTION],
in order to “pay the debt of loans”

and,
all of “THIS”
is done WITH
ALL of “them” AWARE of it

… which …

also brings us to
the term

… “ODIOUS DEBT” …

.

By “the way”,

“Courts” ( Royal/Supreme etc. )
are
again, “private”,
“corporations with employees”

.

The United States
bares the more unique
“system of justice”
as
«COMMON LAW»
prevails more
than anywhere else
in the world

where
BASICALLY
EVERYWHERE else
it is
… “ex~colonies” …
of
Roman Law based
… “imperialism” …

( as, funnily enough,
was also “The United States”

a “mistake” that
was NEVER let
to be repeated
ever again

“devide & conquer”
ensured “the U.S. example”
from
ever happening again

for which
“The Civil War”
was
the “devide & conquer”
ploy of
“laughing all the way to”
… “THE BANKS” …,

and,
as
in EVERY “conflict”
ever … “employed” )

“see” .. ALL “ex~colonies”,

particularly of
“COMMON WEALTH” [corporation]

… after an “IN~DEPENDENCE” …

especially since
… “countries” …

ONLY exist

as
the FICTIONAL “LEGAL”
… “corporation” …

( “United Nations”, “NATO”,
“WPC”, “WHO”, “WEF”, “IMF”
etc., etc., etc., etc., etc., …
also “corporations”
[LEGAL}
[FICTION] )

sense of
… “UNLAWFUL CONVERSION” … !

.

Jeff VanderMeer - The map had been the first form of misdirection, for what is a map but a way of emphasizing some things and making other things invisible.QM

.

OUR eARTh
and
ALL on Her,
including
( “us” ) “THE PEOPLE”
are
… «ONE» …
NATURAL CREATION
… !!! …

.

AS PEOPLE WE STAND !!!

.

so, well said, Dearest !

.

ALL WAYS
~
“always”

Grateful & Great~Full

.

Modern slave - The mind o a SLAVE asks -,,is it legal.qM,,. The mind of a FREE MAN asks -,,is it right.qM,,. writing on the white brick wall

.

The following

* «Basic “education on the old paradigm”»
( keeps being “up~dated” )

https://awnidea.com/2021/01/31/basic-education-on-old-paradigm-2021-01-30-2/

goes into
a more thorough “look”
into
all issues of “old paradigm”

and yes, keeps being “up~dated” !

.

AND, you are most welcome

^_^ ( ) ^_^ … ….

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

Frederic Bastiat - The law is guilty of the evils it is supposed to punish.

.

.

.

~ ENthymesis Alethia ~

.

.

.

InterGenerational RESPONSIBILITY

.

.

Kazu Haga - If we carry inter-generational trauma (and we do), then we also carry inter-generational wisdom. It is in OUR genes and in OUR dna. ancestry-tradition

.

<< …

 

~ Υ ~

Dr. Reiner Fuellmich

( lawyer of Germany & US )

on

Class Action International Lawsuit

:
.

.

It has been “announced” on

the 17th of February, 2021
that
a Nuremberg Tribunal
on
what is now coined
“The Largest
Crimes Against Humanity
Ever”,
is “on its way”
basically,
calling out the
“C0V1D-Ι9 scandal,
manipulated by
( mainly )
the Davos Forum”
… >>
~ @LearnersChannel
( “facebook” page )
 
.

 

Law - symbolic items

.

 
 
“white supremacy,
male superiority
syndrome”
( even “by proxy” )

 

and,
 
ALL
lathranthropic applications
 
( particularly of
the Anglophone
capitalISatION of the “i” )
 
is, finally, faced
with
the “crimes against
humanity”
it has been perpetuating,
since “the establishment”
of “empire” by the Romans

 

~ see :
“language”, “law”,
“military strength priority”,
“financial control”,
“disobedience punishment”,
“bread & circuses”,
“double standard living conditions”,
“god given rights ( not ‘lefts’ )”,
“by birth priviledges” etc., etc., etc. … ~

 
( e.g. :
 
“consentration camps”
invented by “the British empire”
before the 20th century,
in “occupied lands” of Africa
 
“curfews”
again, imposed throughout
“the British empire” for example,
which included 4 continents
of OUR planet,
on ALL “native” peoples
it was occupying
 
“devide & conquer”
which was implemented
in EVERY single
… “colony” …,
during
the imperial rule
… “orchestrated” …
“struggle for IN~dependance”
which led to
the grievests of
BLOOD~SHED
ALL over on OUR eARTh
 
… … too many to list here … … )

 

.

African proverb - until lions have their historians, tales of the hunt shall always glorify the hunter.

.

The euginicists’ “consept”

of

“better than”

IS

the “old paradigm”

.

There IS deep “digging”

«to be» made, for

“the descendants”,

“civilised” peoples & cultures

have been … “IGNORING” !

.

Winston Churchill-I dont admit 4INstance great wrong done2 Red Indians-America,black people-Australia,by fact=a stronger,higher grade race has come in+taken its place-Palestine Royal Commisn 1937

.

.

Take Care With Your Light

.

#reCALLinTRUTH

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE

.

 
.

Aboriginal Proverb .English

.

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

.

https://vimeo.com/539654226

.

.

may also “see” :

about … “ownership” of the word “holocaust” 

Peoples’ Struggle for determination … , [excerpt]

the Eugenicists … , [excerpt]

*  it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading 

The “nutty” «Common Sense» (keeps being “up~dated”) 

*  ~ ENthymesis Alethia ~

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” ) 

.

.

Basic «learning the New Earth ~ CAENE TRIATHÉQUE» , (keeps being “up~dated”)

.

Nietzsche Friedrich - And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.

.

«Feeling Good»
by
the uncompromisably
incomparable
… “Nina Simone” …

.

.

Reginald Vincent Holmes - ... the earth has its music for those who will listen .... ground flowery thorny detail

.

* «The Earthing Movie
: The Remarkable Science of Grounding» (2019)

“… a feature-length, documentary
based on
the viral short film
entitled ‘Down To Earth’,
that reveals
the scientific phenomenon
of
how we can heal our bodies
by
doing the simplest thing that
a person can do
… standing barefoot on the earth. …”

.
Relatively uncompromising Viewing Ηere …
.

.
YouTube totalitarian viewing here …
.

.

Kahlil Gibran - forget not ... the earth the wind

~ Khalil Gibran

.

«…
i BElive
that
in Nature
there is
no “versus”
…»
~ ale3iA ( penteleón de aRcturi )

.

.

nature is trying very hard

.

* “WildLife TakeOver
: How Animals Reclaimed Chernobyl” (2007)

.

.

Nature determinately, re-quires time-space. - Ἡ Φύσις καθ-οριστικά, ἐπ-ανακτᾶ το χρόνο-χῶρο. night lake forest starry sky

.

found in Dawn Of Peace .org‘s

odyseechannel

about how, it is NOT … “sensible”
to assume
“a book”
can just
“make itself”

*  « The Atheist Delusion » [ a clip ]

.
https://odysee.com/@dawnofpeace:5/The-Atheist-Delusion-(Clip):d

.

Valle.Girl Designs + Ramana Maharshi - God dwells in You as You ... XL

~ Ramana Maharshi «God Dwells in You as You» . [poster design by “grandiose sundrome” “Valle.Girl Designs”]

.

« Inner World, Outer Worlds »

is an excellent of “same~name”
four~part series ( 2012 )

approximately 20~30 minutes long, each

found in totalitarian YouTube channel
«Awaken The World Film»

by the Awaken The World Initiative

,

Best comprehensibly «seen», in the following “order”

:

( α )
*  Inner Worlds, Outer Worlds ~ Beyond Thinking ~

( β )
Inner Worlds, Outer Worlds ~ The Spiral ~

( γ )
Inner Worlds, Outer Worlds ~ The Serpent and the Lotus ~

( δ )
Inner Worlds, Outer Worlds ~ Akasha ~

.

R. Buckminster Fuller - God, to me, it seems, is a Verb not a noun, proper or improper. drop-in water

.

the UNcompromisable

R. Buckminster Fuller

known as … « The Poet of GeoMetry »

with his illustrious quote

«…
we are called
to be
the architects
of
OUR future
…»

has set, not only

a bright example
of … «dignified living BEingNess»

Are you spontaneously enthusiastic about everyone having everything you can have .QM . from CRITICAL PATH .1981.

taken from his book “CRITICAL PATH” (1981)

AND, even so

an ingenious arresting volume
of … «work» … !!! …

with “terms” as

« SpaceShip Earth »

.

the envisioning of “projects”
such as

the «» «» «»

.

.

.

.

A preeminent figure
of the journey
towards
OUR «NEW» eARTh
is
… “Dolores Cannon” …

.

Dolores Cannon - We R moving in2 a New World and the old negativity will be left behind. Through the Law of -cause and effect, we can change the world, 1 person at a time.

.

Dolores Cannon’s work
has NOTHING to do with
… “prophecies”.

Quite the contrary,
her work has been on
… “reporting” …
the, what she called,
… “Lost Knowledge” …

that was
“given in messages”

through
her thousands
and thousands of clients,
all over the world,

through
her established technique
called
“Quantum Healing Hypnotic Technique”
also known as the abbreviated
version of … “QHHT”.

.

Dolores Canon
has been absolutely
… “instrumental” …
through her 17 or so, books
in
sharing this “Lost Knowledge”
and,
her “voice”
in conferences, all over the world,
along with “pioneering programmes”
such as the “Metaphysical Hour”,
a “beacon” of sorts
for … “the many” …
( of us with “humbler” … “out~wards” )

.

A significant “event”
that
… “indicated” to us all,
the “beginnings” of
unequivocal
… “out with the old” …
… «change» …
thrusting upon us all,

was
“the fire of Notre Dame”
on
“L’ ile de la Cité”, Paris
on the 15th of April, 2019

which

15th of April ( “time” )
was Dolores Cannon’s “avatar”
birthday

and

“NostraDamus” ( “space” )
one of her MOST crucial
works,
“COnVERSING”
with Nostradamus himself
in “interpreting”
his predictions.

.

Dolores Cannon’s work
is not only IMMENSE
in the pure “bulk” of it,
it is simply
… IMPLEMENTAL …
for
OUR Humanity’s
… «shift» … of evolution

particularly,
“The Three Waves of Volunteers”
in
“The Convoluted UniVerse”
series

.

Thusly,

not “just” …
someone you would
characterise
“with foresight”

or,
even worse

employ to “confirm”
… “one’s own insights” !

.

«INsights»

are NOT in “need”

of

“an other’s”

“all ready”,
“out there”,
“done all the work”,
“survived all the beating”,

… “confirmation” … ( !!! )

be~cause

… «INsights» …

are NOT a “selling”
… product …

that
need special
“marketing”
and “advertising”
gampits … like,

“watch this little bit
… for free …

BUT,

… if …
you are looking
for

the full … treatment

( as if ‘that’ is NOT “a given”
yet,
how else would
“gampits” … work ?!?
YET
these people “think”
of themselves as
“clever” or, worse
… “cleverer than” …
to keep on “doing”
their … “stratagems” )

… “PAY” … !!!

( as “if”
we aRe BORN
on eARTh
with or for
… “debt” ! )

.

«INsights»

are NOT about “DOings”

as

we are NOT human “DOings”

WE aRe Human «BEings»

and,

it is … «BEingNess»

that “shares” with “us”

and

… «SHARE ALIKE» …

is “what” it is “abOUT”

.

NOT … “persuasion”
NOT … “followers”
NOT … “marketings”
NOT … “success”

.

Simply … «inSIGHT~full»
… … … «BEingNess» … … …

.

Dolores Cannon-We,ll find tt thereR other Existance Planes,Dimensions,UniVerses sideBYside with ts 1. Once we remove T blinders tt impede our progress we,ll know weR only limitedBY our imaginations

.

i find the following, great
“introductions” or, “re~visitings”
of Dolores Cannon’s work

:

* “Dolores Cannon on
The Moore Show”
( never “mind” the … “sponcor messages” )

.

:

* “Metaphysical Hour
~ The Three Waves of Volunteers”
( after a caller is “responded” )

.

.

Dolores Cannon - The Awakening IS The Purpose ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

.

.

«inSIGHT~full BEingNess»

.


.

 
Dolores Cannon‘s work
has NOTHING to do with
… “prophecies”.
 
Quite the contrary,
her work has been on
… “reporting” …
the, what she called,
… “Lost Knowledge” …
 
that was
“given in messages”
 
through
her thousands
and thousands of clients,
all over the world,
 
through
her established technique
called
“Quantum Healing Hypnotic Technique”
also known as the abbreviated
version of … “QHHT”.
 
.
 
Dolores Canon
has been absolutely
… “instrumental”
through her 17 or so, books
in
sharing this “Lost Knowledge”
and,
her “voice”
in conferences, all over the world,
along with “pioneering programmes”
such as the “Metaphysical Hour”,
a “beacon” of sorts
for … “the many” …
( of us with “humbler” … “out~wards” )
 
.
 
A significant “event”
that
… “indicated” to us all,
 
the “beginnings” of
unequivocal
… “out with the old” …
… «change» …
thrusting upon us all,
 
was
“the fire of Notre Dame”
on
“L’ ile de la Cité”, Paris
on the 15th of April, 2019
 
which
 
15th of April ( “time” )
was Dolores Cannon’s “avatar”
birthday
 
and
 
“NostraDamus” ( “space” )
one of her MOST crucial
works,
“COnVERSING”
with Nostradamus himself
in “interpreting”
his predictions.
 
.
 
Dolores Cannon’s work
is not only IMMENSE
in the pure “bulk” of it,
it is simply
… IMPLEMENTAL …
for
OUR Humanity’s
… «shift» … of evolution
 
particularly,
“The Three Waves of Volunteers”
in
“The Convoluted UniVerse”
series
 
.
 
Thusly,
 
not “just” …
someone you would
characterise
“with foresight”
 
or,
even worse
 
employ to “confirm”
… “one’s own insights” !
 
.
 
«INsights»
 
are NOT in “need”
 
of
 
“an other’s”
 
“all ready”,
“out there”,
“done all the work”,
“survived all the beating”,
 
… “confirmation” … ( !!! )
 
be~cause
 
… «INsights» …
 
are NOT a “selling”
… product …
 
that
need special
“marketing”
and “advertising”
gampits … like,
 
“watch this little bit
… for free …
 
BUT,
 
… if …
you are looking
for
 
the full … treatment
 
( as if ‘that’ is NOT “a given”
yet,
how else would
“gampits” … work ?!?
YET
these people “think”
of themselves as
“clever” or, worse
… “cleverer than” …
to keep on “doing”
their … “stratagems” )
 
… “PAY” … !!!
 
( as “if”
we aRe BORN
on eARTh
with or for
… “debt” ! )
 
.
 
«INsights»
 
are NOT about “DOings”
 
as
 
we are NOT human “DOings”
 
WE aRe Human «BEings»
 
and,
 
it is … «BEingNess»
 
that “shares” with “us”
 
and
 
… «SHARE ALIKE» …
 
is “what” it is “abOUT”
 
.
 
NOT … “persuasion”
NOT … “followers”
NOT … “marketings”
NOT … “success”
 
.
 
Simply … «inSIGHT~full»
… … … «BEingNess» … … …
 
.
 
Take Care With Your Light
 
.
 
#reCALLinTRUTH
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.

Dolores Cannon - The Awakening IS The Purpose ...

.

.

i find the following, great
“introductions” or, “re~visitings”
of Dolores Cannon’s work
 
:
 
* “Dolores Cannon on
The Moore Show”
( never “mind” the … “sponcor messages” )
 
 
.
 
* “Metaphysical Hour
~ The Three Waves of Volunteers”
( after a caller is “responded” )
 
 
.

[ it may also be of “interest”
 
* «Basic “education on
the old paradigm”»
( keeps being “up~dated” )
 
 
.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.
.
.

.

.

Glorifying “holes” & the Psyche~Less Humanity , 2021.02.21

.

Upscale Glory Hole - metal - saying ,,TRY ME,,

.

This is an OFFICIAL quote

from

the “Centre for Disease Control” (CDC)

of

British Columbia (Canada)

for … “sex” …

~

“… Use barriers, like walls
(e.g., glory holes),
that allow for sexual contact
but
prevent close
face-to-face contact …”

~

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/covid-19-and-sex

.

is this “the new (ab)normal”

… “no questions asked paradise” …

… “3 easy steps” …

for

“abduction – sex offenders” ?

[ since “VIAgra” has been
so READILY available
and
number one … favourable
… “weapon” …
of “choice” now, too ?

Note : “VIAGRA” ;
the word “ΒΙΑ”
pronounced “vía”, is
the word for
“violence”, in Ellenic ;
compined with
the abbreviation “agra”
associated with
the verb “aggravate”
to mean “make worse” ;
… “question mark” … ? ]

{
i.e.

* snatch [allegedly “kidnap”] ( ? )

“muscularly weaker” human BEings ( ? )

for example “women and children” ( ? )

~ as
basically noone is around
to even “halt” you ( ? ) ~

.

* keep them in “locked~down” ( ? )

~ as
it is the “responsible” thing to “do”
any ways ( ? ) ~

.

* keep your non~identifiable obscurity safe ( ? )

~ as
“glory holes” absolutely
are the best in
“keeping ‘secrets’ secure” ( ? ) ~
}

.
.
.

it is … not ENOUGH ( ? )

that literally,

99% of “content”

of
“movies” and “news”

have been, for decades
in OUR “life~time”

… “glorifying violence” … [allegedly],

and, thusly ( ? )

… “promoting”… [allegedly]

all forms of
“misogyny”, “misopaedia”,
“misanthropia”, “misozoia” ( ? ),

the “centres”
of
“disease control”

are

… “advising” … [allegedly]

LITERALLY

… “gloryfying” … [allegedly]

~ [
^ the “NAME” for “it”,

for “GoodNess sake”,

“coined” by “the porn industry” !!!

( and, we “know” how
mentally “healthy” ~all around~
and
“non” MISOGYNY oriented
the “porn industry” is !!! )

^ where “DO” … “these people” …

get their “sex education” from ?!?

LET ALONE

^ their … “measurements”
of “male genitalia”
from ( ?!? )
( the “World Health Organisation” !?! )

and,

^ as “glory holes” are predominantly
a “practice” found in … “male toilets”,

( predominantly
a “male homosexual … engagement” )
,
ARE «FEMALES» (specifically)
OFFICIALLY TOTALLY
… “SUBJECTIFIED” …
“now” ?!?

i mean,

^ how does one “stick”

THEIR “FEMALE SEXUAL ORGANS”

through ?!?

and,

^ MORE SO

( YOU FIENDS OF LATHRANTHROPIA )

“FEMALE HOMOSEXUALS” ?!?
] ~

CONCLUSIVELY

… “ill abnormalcy” …

… ? …

.
.
.

WAKE UP !

WAKE UP !

WAKE UP !

.
.
.

#TAKEcareWITHyourLIGHT

.
.
.

.

Dorothy Heights - noone will do for you what you need to do for YourSelf. We cannot afford to be seperate. We have to see that ALL of us are in the same boat. lotus.QM
.

.

“see” also

NATURAL Bodies are WONDER~FULL

«ask the experts» ~ YourSelf , 2021.02.20

the Eugenicists … , [excerpt]

THE ISSUE is … “Eugenics” , 2021.02.17~18

***  Basic “education on old paradigm” , 2021
( keeps being “up~dated” )
  ***

.

Voltaire - those who can make You BElive absurities, can make You commit atrocities

.

.

Honestly, people ?

“white supremacy,
male superiority
syndrome” much ?

“Agadoo”, by “Black Lace”

( what an “intelectually inspiring”
lyrics & name for both “fun song”
and … “fruity band” )

https://www.youtube.com/watch?v=POv-3yIPSWc

.

Patriarchy - 50's cartoon parody .01. Look kitten, I do not give a damn what You think. If I say I am a feminist then by God I AM ONE.

.

.

“try, try, and try again” … … 2003 … 2010 … 2020

.

.

.

Voltaire - History never repeats itself. Man always does.
.

“try, try and try again”

“BIRD FLU”, “SWINE FLU”

https://brandnewtube.com/watch/the-swine-flu-hoax-of-2010_Q1aPyE6BWA3yaAn.html

https://brandnewtube.com/watch/6XdDA46S8JAHRbo

remove a “common word”

and … “voilá” …

a “CROWNing”

of … “Euginicists’ success” …

?

.

“flu” may be “deadly” in any form

HowEver

it is “flu” and NOT more than “that” …!

.

in «NATURAL LIVING»,

which the obsolete “old paradigm”
would not allow us to have
under its “slave~jobs” regime,
and,
for which “now”
with
their 4th industrial “revolution”
we, “the slaves”
are not “needed” anymore

for something
like “the flu” inflamation,
we should
be in bed for a week …!

Do try to bear in mind, that
one could also
“choke to death”
from
a “potato fry”
gone the wrong way …! 

In fact, the “percentge”
of “dying” of something
“like that” is still 
… “higher than”, too …!

Nevertheless,
hardly “cause” to
“stop eating”
troughout the world

let alone,
“enFORCING” mRNA jabs
that
“recode the mouth”
on
“… how to eat …”
… !!! … 

.

ENOUGH
with
Euginicists’ agenda
and
their
… “great reDOing”…
of
OUR world
according to
“… their image …”

.

«…
January 11, 2010

 

~ A false pandemic ~

Wolfgang Wodarg is a pal of mine.

 
I have long respected his views.
 
He was the chairman of
the Council of Europe Health Committee,
I am the vice chairman.
 
.
 
He hit the news headlines
throughout Europe today
with the claim that
the swine flu scare
was a “false pandemic”
led by
drug companies
that stood to make billions
from vaccines.
 
I supported his plea.
 
Now I am happy to take on the investigation.
 
Wodarg lost his seat
in the recent German election
and
is no longer a member
of the committee.
 
I was asked today
to take on the job
of rapporteur.
( * “rapporteur”
: one who is designated
to give a report, as at a meeting. )
 
I’m happy to do so.
 
.
 
As an epidemiologist and lung expert
Wolfgang claimed
major firms organised
a “campaign of panic”
to put pressure on
the World Health Organisation
(WHO)
to declare a pandemic.
 
He believes it is
“one of the greatest
medicine scandals
of the century,”
and
he has called for
an inquiry.
 
.
 
An emergency debate
on the issue
is likely to be held
by the Council of Europe
later this month.
 
Wodarg said,
“It’s just a normal kind of flu.
 
It does not cause a tenth
of deaths caused
by the classic seasonal flu.
 
.
 
“The great campaign of panic
we have seen
provided a golden opportunity
for representatives
from labs who knew
they would hit the jackpot
in the case of
a pandemic being declared.
 
.
 
In the UK
the nation was thrown
into a panic
with the threat that
swine flu would kill
65,000 people.
 
The total, so far
is 350.
 
Wolfgang is right,
normal flu
is ten times as deadly.
 
It was Wolfgangs’ advice
that persuaded me
not to have the swine flu jab.
 
It has not been fully trialled.
 
Its adverse side effects
may not be apparent for years.
 
I judge the jab to be
more hazardous than swine flu.
 
.
 
The scare has cost the UK dear.
 
There is a report that
£1billon worth of Tamiflu
are unused and
impossible to sell.
 
The levels of national stress
and anxiety
were raised sky high
in the summer.
 
At what cost
to our national well being?
 
The priorities of the health service
were distorted
to deal with this
non pandemic.
 
But there are the winners.
 
The pharmaceutical companies
are rolling in profits.
 
I look forward with relish
to this investigation.
 
We want to clarify everything
that brought about
this massive operation
of disinformation.
 
Who made decisions,
on the basis of what evidence,
and precisely how
was the influence of
the pharmaceutical industry
used in the decision-making.
 
Wolfgang said,
“A group of people in the WHO
are associated very closely
with the pharmaceutical industry.
 
.
 
In an interview
with France’s L’Humanité, Sunday,
Wodarg also raised concerns
about swine flu vaccines.
 
“The vaccines
were developed too quickly.
 
Some ingredients
were insufficiently tested,”
he said.
 
.
 
Although Wodarg
can no longer conduct the probe,
the committee
will call him
as an expert witness.
 
There will also be
representatives from
the Pharmas
and
the World Health Organisation.
 
He has other worries.
 
He said
“There is worse to come.
The vaccine
developed by Novartis
was produced in a bioreactor
from cancerous cells,
a technique
that had never been used
until now.
This was not necessary.
It has also led
to a considerable mismanagement
of public money’.
 
.
 
The Government will say
they have to err
on the side of safety.
 
But this is the second time
that the nation has had
a nervous breakdown
and
spent a fortune
on a non-threat.
 
It was the same story
with Avian flu.
 
It is always possible
that a mass killer flu
will come along,
but
it was not avian
or swine.
 
Someone has blundered.
 
The Pharmas have influence
in high places.
 
.
 
They are laughing
all the way to the bank.
…»

.

.

Take Care With Light

.

#reCALLinTRUTH 

.

#chooseEMBRACE 

.

#createABUNDANCE

.

.

https://vimeo.com/539654226

.

~ ENthymesis Alethia ~

.

Platon - We are aware that there exist two kinds of medical treatment ... slaves=eradicate symptom, return to job AND free citizens=attempt cause, fully restore health. orange

.

may also “visit”

«ask the experts» ~ YourSelf , 2021.02.20

NATURAL Bodies are WONDER~FULL 

* the Eugenicists … , [excerpt]

THE ISSUE is … “Eugenics” , 2021.02.17~18

***  Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

.

.

.

.

.