… #of Ἣλεκτρον …

. . .

.

Amber - Ember - Electron - ΗΛΕΚΤΡΟΝ-Ἣλεκτρον - Surge - Sphere of Charge

.

.

.
.

~ Ἣλέκτρον ~

με ἡλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

συμφιλίωσα τον κόσμο μου “στο μέτρο”
{ symfilíosa ton kósmo mou “sto métro” }
[ i reconciled my world “to measure~ment” ]

στην «ἀγάπη» τη ζωῆ μου ἀναθέτω
{ steen «aghápee» tee zoée mou anathéto }
[ to «love», my life i commend to ]

ἒνας κίνδυνος σ’ ἀπόσταση ἀναπνοῆς
{ énas kíndynos s’ apóstasee anapnoeés }
[ a danger, at a distance breath (*breath’s distance) ]

με ἣλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

ἀναστάτωσα το “εἶναι” μου και φεῦγω
{ anastátosa to “einae” mou ke févgo }
[ i disrupted my “is” and i leave ]

ἓνα ὃραμα γεννιέται και το “βλέπω”
{ éna órama yeniétae ke to “vlépo” }
[ a vision is born and i “see” it ]

να περνάει ἀπό το χάος στην αὐγή
{ na pernáei apó to cháos steen avgeé }
[ passing from chaos to dawn ]

.

με ἣλἐκτρον, ἣλέκτρον
{ me eeléktron, eeléktron }
[ with electron, electron ]

ἐπαφή ἀναζητᾶμε
{ epafeé anazeetáme }
[ contact we seek ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

στο βαθύ το μπλε περνάμε
{ sto vathí to mplé pernáme }
[ (with)in the deep blue we “pass” (“cross”, “go through”, “fare”) ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

με ἣλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

μ’ ἓνα φόβο ὃταν ξυπνᾶμε
{ m’ éna phóvo ótan xipnáme }
[ with a fear when we awake ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

στο ζεστό φιλί το ξεπερνᾶμε
{ sto zestó philí to xepernáme }
[ (with)in (the) warm kiss, we “get over” (“transcend”, surpass”) it ]

.

με ἣλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

περιμένω την “ἐπόμενή” μου μέρα
{ periméno teen “epómeneé” mou méra }
[ i await for my “next” day ]

να με πάει λίγο ἀκόμη παραπέρα
{ na me páei ligho akómee párapéra }
[ to take me a little more (along~further) further along ]

νά ‘χω «Λόγο» που πιστεῦω στη “στιγμή”
{ ná ‘cho «Lógho» pou pistévo stee “stigmeé” }
[ to have a «Logos» that i BElive in “the moment” ]

με ἣλέκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

συμφιλίωσα το “χρόνο” στην καρδιά μου
{ symfilíosa to “chróno” steen kardiá mou }
[ i reconciled “time” (with)in my heart ]

κι ἀπό τότε ἀκολουθώ τα ὂνειρά μου
{ ki apó tóte akolouthó ta óneirá mou }
[ and since then, i follow my dreams ]

σαν τα “βλέπω” να μιλάνε στην βροχή
{ san ta “vlépo” na miláne steen vrochí }
[ as i “see” (“watch”, “look”) at them speaking with ~ in the rain ]

.

με ἣλἐκτρον, ἣλέκτρον
{ me eeléktron, eeléktron }
[ with electron, electron ]

ἐπαφή ἀναζητᾶμε
{ epafeé anazeetáme }
[ contact we seek ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

στο βαθύ το μπλε περνάμε
{ sto vathí to mplé pernáme }
[ (with)in the deep blue we “pass” (“cross”, “go through”, “fare”) ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

μ’ ἓνα φόβο ὃταν ξυπνᾶμε
{ m’ éna phóvo ótan xipnáme }
[ with a fear when we awake ]

με ἣλἐκτρον
{ me eeléktron }
[ with electron ]

στο ζεστό φιλί το ξεπερνᾶμε
{ sto zestó philí to xepernáme }
[ (with)in (the) warm kiss, we “get over” (“transcend”, surpass”) it ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

Ἣλἐκτρον
{ eeléktron }
[ electron ]

στο βαθύ το μπλε
{ sto vathí to mplé }
[ (with)in the deep blue ]

στο βαθύ το μπλε …
{ sto vathí to mplé … }
[ (with)in the deep blue … ]

.

.

under water shining light over

.

.

“ἓνας του ἂλλου ~ ἀξιΩΜατικοί ~ (λαβύρινθος του νήματος)” , (“… ~ dignitARies ~ …”)

. . .

Το χαρτί σκληρό
για να γραφτεῖ
και μαλακή ἡ καρδιά μου
για να γράψει

Το “ἀδιέξοδο”
ὃσο πάει καλύτερα το “καταλαβαῖνω”
το “χωρίς ἐλπίδα”
ὃσο πάει περισσότερα το ζῶ

Ἀτυχία ἢ Μοῖρα
το μεγάλο ἑρωτηματικό !
και οἱ δυο αὐτές οἱ λέξεις
το ἲδιο σημαῖνουν
ἐγῶ, αὐτό συνειδητοποιῶ !!!

Ποῦ να τρέξεις
να χωθεῖς ;
σε ποια τρύπα
να χωρέσεις ;

Τέτοιο κορμί που ἀπέκτησες
που να το “κατα~θέσεις” ;!!
Και να φύγεις, ποῦ θά πᾶς ;
μῆπως ἀρέσεις σε κανέναν ;
μῆπως θά πάψεις να πονᾶς ;
σαν ταῦρος εἶσαι, σε ἀρένα !!

Ὃσο πιο πολύ ἀντιδρᾶς
τόσο χειρότερα γίνεται !!
ὃσο την ἂκρη προσπαθεῖς να βρεῖς
τόσο περισσότερο νῆμα λύνεται !

Και νά ‘ταν ἡ κλωστῆ αὐτή
ἡ ὁδηγήτρια για την ἓξοδο ;!!
Μπά, ὂχι ! Πιό βαθειά, πιό μέσα
Σε βάζει, σε λαβύρινθου ἀδιέξοδο

Και να βρίσκεσαι, ὂχι ἐντελῶς ξαφνικά,
να “ὑπο~δύεσαι” ὃλους τους ρόλους
καί τῆς Ἀριάδνης καί, τοῦ Θησέα
καί, τοῦ Μινώταυρου !!

Και να ξέρεις ὃ,τι, κάποιος θα ξεχαστεῖ,
κάποιος θα σκοτωθεῖ και, κάποιος
θα σκοτώσει, ἀλλά να μην ξέρεις
ποιός ἀκριβῶς θε να σωθεῖ και ποιός
θα βρεθεῖ για να τον σώσει.

Το γιατί εἶναι ἀπλό ! – γιατί Ἐσύ
Εἶσαι ὃλοι, Ἐσύ Εἶσαι τό κάτι το
τόσο περίπλοκο και πολλαπλό !

Δεν ὑπάρχει χειρότερη μάχη
ἀπ’ αὐτήν που γίνεται μέσα Σου !
Και αὐτό γιατί, τα “ἀντικρουόμενα
στρατόπεδα” γνωρίζουν την “ἀχίλλειο
πτέρνα” ὁ ἓνας του ἂλλου !!

( ^ March 1997 )

.

.

.

.

.

.

C.S. Lewis - Since it is so likely that children will meet cruel enemis, let them at least have heard of Brave Knights + Heroic Courage - shield close-up

.

.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

.

“… to awake …”

. . . 

… when “growing~up”
and
“tele~vision” 
[ «ΤΗΛΕ» ( “tele”)
Ellenophone for “afar” ]
was 
of some
«SENSE»

and,
«ENsense» …

.

sent sms -Queen Amun Ra- thankU 4your absolutely VITAL support-your work 2 my work = balsam -PHOENIX @11, @51 finally again& sharing-Thank You

.

.

.

.

New Zealand - Turn your face to the sun, and the shadows will fall behind you.

.

.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

.

Lathranthropia of “engineering of consent” , ~ 2020.07.30 ~ part 1

. . .
Dearest «i am» of “You”
,
What is this
“engineering of consent”
of corporative musical
industry
and,
going along with
patriarchy’s
oldest “modern … trick”
of “ILLusION”
towards conformity’s
subserviant~ship ?!?
Come on !!!
YourSelf
ought to rise above
from all the Edward Bernays
“manipulation of the masses”
of
the obsolete
“old paradigm’s”
… “devide and conquer”
through
“duality and separation”
.
BE~Cause
.
WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL
WE ARE HERE TO CARRY THROUGH
OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE
.
#disMANtlingEMPIRES
.
#reCALLingTRUTH
#REmemberLOVE
#createABUNDANCE
.
… <red ❤ heart> ^_^ <red ❤ heart> … ….
.
[ Adrienne Rich
is a poet and essayist
who also wrote the remarkable
:
“Compulsory HeteroSexuality
and Lesbian Existance” (1980)

… «PYRINA FTERA» … , 2021.07

.

… 

… wished to “say” … 

since your “message” 
about 
a … “yioupiii” 
for “me” 
as you thought
my “offer” referred to
“getting non … ‘falsified keys’ …” 
for the … otherwise, “my”
property in “Zygi” …

well, it felt 
i needed to … “address” it … 

: 

for
“my” «BEingNess» 
there is 
… “NO yioupiii” …  
IF
«life» 
is
… “NOT shared” … 

in fact,
it is 
… “NO life” 
what~so~ever 

it is  … “living death” …

since “the night” 
of
31st of May, 2021

where
“i learned” by “you” 
that

“i” was “conditioning” 
YOUR “life experience”, 

“it” 
was devastating to “me” 

as 
“that” 
is 
ACTuALLY 

inflicting … “harm” 

and, 
“that” 

is … “dead living” …

.

such, even … “thought” 
of 
causing it to “an other” ,

let alone 
a … «BEloved» … «ONE», 

is … BEyond 
“fathomable” to “me” 

.

“i” stayed “away” from
“you”, ἀγάπη μου, 

as 
… “you” …

since … «OUR UNION» …

continually “instigated” 

and

absolutely “welcomed”, 

in “order” to 
“relieve” … “you” 

of 

ANY “shuckles” 

“my” … “presence”

might 
have been “causing” 
and
“generating” you

… “pain” 

from 

… “lack of freedom” … 

.

there is 
“NO life” for “me”, 
without 
… «SHARING» … !!! 

.

AND, 

“i” 
would 

ALL WAYS 

“always” 

CHOOSE 
the “infliction of harming” 

of

“my” BEing

left 

… “ALONE” … 

rather than 

even the knowing “thought” 

of 

“harming” an “other” 

least of all 

the «BEingNess»
of 
… «ΠΥΡΙΝΑ ΦΤΕΡΑ» … 

that
“i” 
was “granted” 
to … “witness” 

as per usual 
with “my writing” of 
… “a chapter” …
instead of 
… “a para~graph” … 

.

… wished to say … 

there is “NO” 
… “yioupiii” … for “me” 

even if 
i was was given “the keys”
to … “heaven on eARTh” 

IF 
it was 
“not for sharing” 
and,
due to 
… “causing harm” 

.

that is all 

.

.,,ΠΥΡΙΝΑ ΦΤΕΡΑ,, - ,,FIRE-Y WINGS,, , ,,WINGS OF FIRE,,

.

.

.

“Callous Psychopathy” and “Moronic Illusionary” … !?! …

So, 

you are 48 years old 

your “partner” with whom you raised a child 
for the last 11 years, 
is finally “physically” showing all the “despise” 
they have had for you ( all along “really” ? )
and, 
after their “last attempt” 
on the very “last day of the year” ( 2018 ) 
on which they
make love “TO” you ( probably 3rd time overall ! ) 
like NEVER before … ( 11 years ! ),
look “AT” you with “adoration” ( probably 3rd time overall ! )
like NEVER before … ( 11 years ! ), 
and,
on the very next “new year’s day” ( 2019 )
they are COMPLETELY, UTTERLY, TOTALLY 
“appaulled and livid” towards you 

on the “2nd day” of that “new year” ( 2019 ), 
at almost 48 and a half years
of 
“walking on this eARTh”, 
you,
go “ahead”
and 
“try to kill yourself”
with a VERY “serious” attempt 
( you have NO idea how “growing older” 
gets more and more “difficult” to “carry through” 
with “attempts” !!! ) 

as “per usual” …
… you “fail” 

only to ( if it was atall possible ! )
make that “partner” 
… “volcano heat” …
( as old cartoons would have a “last setting” on ovens ! )
MAD with you, for 
… “doing that to them” … 

( …. VERY much JUST like your mother 
when you, actUally, found “the courage” 
to “out your pain” to her, about your “younger” attempts … )

 . 

So, 

11 days pass … 

it is the “13th day” of the “new year” ( 2019 ) 

you are “cruising” most disgusting “chat~rooms” 
for 
some “companion~ship” 
( yes, even some “relief” sexscapades
as EVERYthing is absolutely “numb” )

“things” have “changed” SO much
since the “last time”, you have been
“cruising”
“like this”
… atleast 12~13 years ago … 

my god ! 

what became of “the internet” … you wonder … … 

( it is worse than trying to get some “fresh water” 
in a cesspool ! ) 

…  

 a n y w a y 

as “Calling Alike” would have it …

you are meeting this person in a most “horrid” chat~room 

they keep you “waiting” as they aRe … “oblivious” 

and, 

when you are finally “cooked”, they
very SLOWLY 
keep you “waiting” even more 

you are absolutely “furious” and
absolutely “defenseless” 

they … “come~in” 

it is NOT “your home” anymore 

but, 
you don’t care 
cause 
you “found finally the one” 

and, 
“situation is difficult” 

but 
“it is all going to be ok”
cause
you “found finally the one” 

besides, 
“they” … “said” 
they would STRAIGHT AWAY
“leave EVERYTHING behind”
to come … “be with you” 

and, 
ofCourse, 
what else would “you”
want “to hear” 

… 

days pass … 

“they” are not … “consistent” … 

more “oblivious” than anything … 

… 

the “storms” … 

the “jail times” … 

run~down “gudgets” … 

… 

you buy them “stuff”

gudgets, clothing, foot~wear, 
accessories, bail~outs, lawyers, 
expensive birthday gifts for best friend
they would be living behind so 
it will not be “bad” for them to keep in touch …  

ANYthing to keep them “safe” 
and “able” to … “come to you” … 

as 
the days, become weeks 
and months 

there is “this” to “take care” of 
and, 
“i will be coming” … 
and,
“oh, i ‘see’ it in 5 months” …  
and,
“will, ‘take care’ of it” … 
and,
“will ‘get right’ to it” … 

and, 
every atleast a fortnight 
a … “tower moment” 

EVERY FORTNIGHT ! 

sometimes, less than that … 

… 

meanwhile, 

ALL THIS TIME 

you are in a “foreign country” 

( since your “last partner” was “Greek” 
and “you” moved there 
although YOU HAD ALREADY EXPERIENCED 
this country in your late 20s,
and 
promised yourself … “NEVER AGAIN” ! )

THE most “xenophobic” and “misogynistic” 
society you have ever been ( or, “read” about ! )

( you aRe an “anthropologist”, afterall ! ) 

your “last partner”

after 
the “last birthday dinner”, also “belated”
( both “mother and child” late January birthdays )

where
you took them out 
( “child” to have tasted “Chinese” 
for the first time ) 

LEFT YOU

ONE WEEK before “EVICTION” 

( they told you they were leaving 
a couple days after
the “belated last birthday” chinese dinner ) 

from the house, 
you have been PROVIDING 

with EVERYthing you
… “invested” … 
for this “family” …

to go be with
“new found love” 

who
they “internet met” during “Christmas” 
and
they “physically consumated with”
( taking their brand new suitcase
you got for them from Bulgaria, in the Summer ! )

probably 
on their birthday   

taking “the now 15 year~old” child

… AWAY …

 BUT, 

NOT to the “new found love” home … !!! …

“Oh, NO !”   … “the child” SUDDENTLY 
was going to “live” with … “his daddy” 

the same “dad” that … … … … … … … … … … … … 

( … fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck … )

… 

that “last partner”
LEFT YOU 

A L O N E 

ONE WEEK BEFORE EVICTION 

from 
a “FULL~HOUSE” 

( or, rather “STORAGE FACILITY”
as it was what “became” 
because
you had “PLANNED & BOUGHT”
a TOTAL “make over” of “the place” ! ) 

WITHOUT A CAR 

since it was “registered” in THEIR name ! 

( … let us NOT “forget” the WHOLE “car~driving” 
STORY of the last 11 years … !!! … ) 

… yeah … 

… 

when, ALSO, 

the flat in “Voula” 
atleast your “refuge” to go to 

YOUR FATHER 

was already “using” and “getting paid” 
for “AirBnB” 

because, 

why would
ANYone
make it “EASY” on you

CARE FOR YOUR WELL~BEing 

and just

“move” everything 
in a “storage facility” in Athens 

( where there are LOADS ! ) 

and,  

since “staying” in the “flat in Voula”, 

( … since 
your “last partner” did
NOT EVEN OFFER YOU 
to “stay” in their own “Marousi flat” … )

till you can “get your feet sorted” 

was ALSO 

NOT … “available” 

… yeah …

… 

when, ALSO,

AFTER ONLY a MONTH
they 
LEFT YOU 

“contacted” you to 

COME PICK UP ALL YOUR STUFF 
from 
the “Marousi flat” 

which flat you spent 
and
AGAIN, LITERALLY, FINANCIALLY 
… “invested” … 
the first 3 and a half years 
MAKING INTO a “HOME” 
for your “family” … 

BRINGING SO MUCH 
of 
YOUR LIFE 
FROM 
“Cyprus” and ALL the “BEfore” 
TO 
“Greece” … 

SHE GIVES YOU 3 days
to “get your things” 

when you finally MANAGE 
to get just the one little van
for a few hours … 

you go in the flat
to find
that 

ALL THE FLAT HAS BEEN 
UP~ROOTED 

ALL “YOUR STUFF” 
IN PILES 
OF EVERYTHING 

( ofcourse, most precious “OLD STORY” ones 
you brought there, as old as “Oxford” even, 
were most likely “taken” … how on eARTh 
would you “know”, anyway … ) 

… 

ALL “this” 

you did ALL BY YOURSELF 

… 

along with 

your sister’s “ΑΣΙΧΤΙΡ”, 

your mother’s “APATHY”,

your father’s “TREACHERY”  

… 

BEYOND NIGHTMARE ! 

BEYOND HELL !!!  

… 

.

have only been “writing” for about 3 hours … am exhausted … 

may be will get back to it “later” … may be “NEVER” …

.

.

.

The Tower - XVI - 16 Tarot card

.

.

… if … “Yayyyy” … , 2021.07.21

… 

if this “menopause”,
it is honestly fucking 
“hard” … 

if this is “uniVerse” 
“downloading”, it is 
sincerely some fucking
“bull~SHIFT” …

… by “the looks” of “it”, 
probably … “both”

“whatever” 
“it” 
is, 
… am “fucked” 
as “never before” … 

and, “my life”
has “experienced” 
… “nothing but” …! 

… YET, “this one” 
is on a “Galactic level” 
all on it own … 

… Yayyyyy … !!! … 

«being of Sun»
half a century plus, on
…eARTh … !!! … 

“piece of cake” 

i mean, there is SO
MUCH “HELP” to 
“carry through”, on the 
“ground~floor” … !!! 

people, are SO … 
“accomodating” with 
“showing your TRUE 
face” … 

… “it” EVEN “came” to 
LITERALLY “asking” 
you to … “put on your 
mask” … !!!!!!!!! 

WHAT A FUCKING NIG
HTMAREEEEE !!!!!!!!! 

AND, 
NOT BEING ABLE TO 
“WAKE UP” FROM 

… and, “cherry on the
top” ( as “per usual” ),
… “first wavers” … 
“trailing it all,
ALL ALONE” … 

Yayyyy … !!! … 

ALL 

WITH LIGHT 

ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ 

Σε Ὃ,Τί Κάλλιστο 

 

.

.

THE WORLD - XXI - 21 - Tarot card with INFINITY sign

.

.

.

“NORMALISING” agendas

.

.

.

.

both “Ayn Rand” and “George Orwell”
are very much … “KEY writers”
of the “psy ops” ( “psychological operations” )
military department … “arsenal”

.

.

towards

… “NORMALISING” …

“agendas” and “future implementations”

.

VERY much, like
e.g. “Pink Floyd” or “Dire Straits”,
in the 1980s
through
the Music INDUSTRY … “explosion”
on the … “world stage”

“see”

for example

the FIRST “attempts”
towards … WORLD CONCERTS ~

( a CONCEPT “stolen” from
George Harrison’s ~ The Beatles ~
and
his creation of
the NOT widely “known”
… “Concert for Bangladesh” … ,
in Madison Square Garden, New York
in the Summer of 1971

* George Harrison
on His Most Famous Song and Career,
interview
(1977)
[ https://www.youtube.com/watch?v=-jbZaWLjsoE ] )

.

WORLD CONCERTS

NOT towards … «PEACE & Harmony» !!!

BUT,

towards

ALL “the agendas”

the “ENTAIRTAINMENT INDUSTRY”

( the “movie industry” AND “music industry”
and,
thusly,
the “MEDIA INDUSTRY”
i.e. “where” ALL “information” is … “dispersed” ! )

SUDDENTLY

HAD TO

PROMOTE … “world support” … !

.

.

the “movie industry” AND “music industry”
WEIGHTED IN HEAVILY
PARTICULARLY
for ( what ELSE once again ! )
… AFRICA !!! …

mid~after 1980s, for example,

“Free Nelson Mandela”
and
“END APARTHEID”

were the number one
… “themes” …
of … “the times”

.

while
“Nelson Mandela”
had been reported “dead”
~ just like “Steven Biko” before him ! ~
in 1985

( “psy ops” later … “declared”
“the Nelson Mandela effect”
to … “spread” …
which,
ENABLED to open a “gate way”
to ANYthing, “agendas” would want to
“get rid of” )

.

.

ALL THE WHILE,

South Africa entered, a
… “NON~CHANGE” …
to
the “ECONOMICS”
of
e.g. : “SHELL oil”, diamond trade, gold trade

( ALL of these “ex~colonies ISSUES”
are ALL DEEPLY “rooted” to
the “stronghold” of the European Monarchies
… “corporations” )

.

or,

the “Feed the World” … “SAGA”

when

“food” is thrown AWAY

… EVERY DAY …

that

COULD feed FOUR TIMES OVER

ALL of OUR eARTH

.

.

just so as
to get
the “Genetically Modified Organisms” ( GMOs )
… “PATENTED” … and … “SPREAD” …

while

CONCERTS
with MILLIONS and MILLIONS
of MONEY,
COLLECTED from
“psy ops” … “emotional manipulation”
of
“psy ops” … “protagonists as hero paradigms”
( “i don’t like Mondays”, “the wall, the movie”,
“Bob” ~ is your ucle, “Geldof” ~ “Gandalf” the White magician )

SPENT
on

the “planes” that would “drop food”
to
DESIGNATED areas

so as
the people of Africa would
HAVE TO WALK
to these places to get
a bowl of rice, for their children

ONLY
AFTER

they would get
a NEEDLE IN
their body and
more importantly,
the BODIES of the CHILDREN

.

( * “The Breach of The Soul Covenant
by Sasha Stone
)

.

At the same “time” …

inVENTions
to
… “manipulate
the weather” …

… make it “rain”
for floods …
… make it “dry”
for “droughts” …
… make it “snow”
for “freeze” …
and,
… make it “hail”

ALWAYS
with reference to … “crops” …
CONTROL

… make it “QUAKE”
for “corporate real estate development” …
… make it “WAVE” ( tsounami )
for “releasing” INDIGENOUS shore lines …
… make it “ACTIVATE” ( volcanos )
for “evacuations” of INDIGENOUS land spaces

.

.

promoted through the “movie industry”
:
all the “end of the world”, or “disaster”
… “scenarios” …
extremely “pushed” through
“block buster” ( what “block” is it “busting” ? )
movies, such as :

“Armageddon”, “The Core”, “Ice 2020”, “Signs”,
“Children of Men”, “Trapped in Katrina”, “Waters Rising”,
“The Great Los Angeles Earthquake”, “Earthquake in New York”,
“Dante’s Peak”, “Volcano”, “Deep Impact”, “28 Days Later”,
“Carriers”, “Independence Day”, “Last Night”, “Twister”,
“Into the Storm”, “Right at your Door”, “SkyLine”, “Solar Flare”,
“Storm War”, “The Book of Eli”, “The Day after Tomorrow”,
“The Perfect Storm”, “i am Legend” ( “The Ωmega Man” ),
“The Road”, “The PostMan”, “War of the Worlds” ( “War of the World” ),
“WaterWorld”, “Flood”, “Disaster Movie”, “40 Days and Nights”, “Noah”,
“Eve of Destruction”, “World War Z”, “GODzilla”, “Pacific Rim”,
“Snowpiercer”, “10.0 Earthquake”, “Disaster L.A.”, “L.A. Apocalypse”,
“Land of the Giants”, “The Day of the Triffids” ( “The Day of the Triffids” ),
“Seeking a Friend for the End of the World”, “Omega Doom”,
“The Last Survivors”, “10,000 Days”, “The Trigger Effect”,
“Impact Earth”, “The Stand”, “Beasts of the Southern Wild”,
“You, Me, and the Apocalypse”, “Shaun of the Dead”, “Everest”,
“Perfect Disasters”, “The Wave”, “Dracano”, “The 5th Wave”,
“These Final Hours”, “4:44 Last Day on Earth”, “The Happening”,
“DoomsDay”, “Pandemic”, “Z for Zachariah”, “Shelter”, “WindStorm”,
“Fire from Below”, “Post Impact”, “Containment”, “The Remaining”,
“Into the Forest”, “Eden”, “Aftermath”, “The Quiet Hour”, “GeoStorm”,
“Vanishing on 7th Street”, “Oceans Rising”, “Cold Zone”, “2020”,
“Air”, “How it Ends”, “The Last Man”, “IO”, “End of the World”,
“The Wandering Earth”, “Inoperable”, “The Quake”, “Scorched Earth”,
“Good Omens”, “Arctic Apocalypse”, “3022”, “Paradise Z”,
“Black Flowers”, “Jurassic Thunder”, “GoodBye World”, “RadioFlash”,
“White DoomsDay”, “Solar Impact”, “The Last Girl on Earth”,
“Invasion Planet Earth”, “Bad Land : Road to Fury”, “GreenLand”
etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc. … … )

.

( for further “reading” … “see”
“ETHOS~maker” , 2021.01.05 )

.

MEANWHILE

“WARS”

NEVER

STOPPING

and

ESCALATING

.

~ Henry Kissinger ( the Nobel PEACE Prize Winner of 1973 )

.

“far right fascism”
or
“far left communism”

QUITE IRRELEVANT

as

… “NARRATIVE” …

… THE SAME …

.

ALWAYS

… “DIVIDE et IMPERA” …

“separate and apply empire”
=
“divide & conquer”

.

( for further “reading” … “see”
the PURPOSEly “lost in translation” REmission of
… “empire’s” establishment
)

.

ALWAYS

EVERYthing

in

ONLY TWO

… “categories” …

.

TOTALITARIANISM

IMPLEMENTED

with more and more

“situations”

that

… “REQUIRED” …

… “it” ! …

.

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.
.
.

for further “reading” …

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

the Eugenicists … , [excerpt]

Peoples’ Struggle for determination … , [excerpt]

the word “idiot”

.
.
.

.

.

.

.

.

the “sacrificial lamp” and “commercial use”

.

.

TO WHOM IT MAY CONCERN

Dr. Vernon Coleman
is BEing USED as the ULTIMATE
“sacrificial lamp”

one, that
SHINES #LIGHTonALETHIA
who,
brings FORTH

OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh

by
the UniVersal LAW of
… «LAW of ATTRACTION» …

one, that is adamant
about
“non commercial use”

having the LARGEST in SUBSCRIPTIONS
channel in BNT

by his own volition
ALWAYS
NOT having the “comments” section “ON” 

in an ATMOST deceitful atrocity

an “event” had been launched
to … “break his heart” …

ON
THE VERY FACT
that
he HAS one
and
is BRAVE enough to DISPLAY it

( which IS “what” BRAVE ONES “do”
with their «BEing» )

manipulated and abused
on the “1st of April

( which is well known as “Fool’s Day”
particularly in “Legalese”
if you are accused of “fraudulant intent”
referring to BNT, ofCourse ! )

AND
for “the first time”

( as he was probably … “persuaded”
on pretext of … “the last video” 
to )

TURN the comments “ON” )

then, had the “calculated”
( by BNT statistics of “profit optimisation” )

had
the deluge of TRUTH~FULL people
“commenting” 
on wishing him “back”

THEN,

( “lo and behold” )

BNT announces “Premium Accounts”

AND,

( “lo and behold” )

“Dr. Vernon Coleman
is
“back” in his “chair” 

probably
with “comments” ON
“always”
from “now” on

.

BNT “you” are a corporative entity
of
ABSOLUTE LathrAnthropia

and,

“this” little “scheme” of yours
IS
to be
your ultimate “downfall”

.

the obsolete “old paradigm”
is OVER !

.

Support “platforms”
that are TRULY about
OUR “well~BEing”

and

NOT about
registering “male/female”
or
“dates of birth”

so as

to “offer” … “premium accounts”
that
ONLY mean
… “TARGETED AUDIENCE” …
and
… “advertising” …

.

USE INstead … examples :

~ BRAVE.com ~ browser ( privacy )

~ DuckDuckGo.com ~ search engine ( search privacy )

~ ProtonVPN.com ~ i.p. address privacy
AND
ProtonMail.com ~ email privacy

~ BrightEon.com ~ video platform

( there is also
~ odySEE.com * that does use
cryptocurrency however
or,
~ altCensored.com which is a “?” for me still )

~ Telegram.com ~ an imperative social media platform

( for a more “facebook feel”
with NO “data collecting”
there is
~ MeWe.com

and
the more “sinister”
~ MINDS.com * which does use
cryptocurrency nonetheless )

.

OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh
is
AWAKENING !

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonALETHIA

.

Post Scriptum :

will BNT … “delete”  …
“this” inconvenient comment

is BNT to
apply totalitarian “strong~arm” tactics
( for a SECOND time )
and
prohibit ENTRY
from “i.p. address”
( which is the “computers’ DNA signal”
in OUR … COMMUNICATIONS )
and
enForce a … LOCK~OUT … ?!?

something that DOES bring
“duress”
and, so much of it
that “may”
in “Legalese” 
be “considered” as  
… “attempt to commit manslaughter”
or, even
… “attempted murder”

.

“WHAT” are you Truth~FullNessly abOUT, BNT ?

.

«…
When someone shows you who they are,
BElive them the first time.

People know themselves much better than you do.

That’s why it’s important to
stop expecting them
to be something
other than who they are
…»
~ Maya Angelou

.

«…
From all the people,
the most evil and worthy of
greatest punishment
are those who
for all the things
they themselves
are guilty of,
they dare
accuse for these
others.
…»
~ Isocrates

.

.

Maya Angelou - when someone shows You who they are, BElive them the first time . w-photo

.

.

Isocrates - From all the people, the most evil+worthy of greatest punishment are those who are guilty for things and dare accuse others for them.

.

.

Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

in “Legalese”
the “TO WHOM IT MAY CONCERN”
makes it IMPOSSIBLE for “them”
to … “take it down”

.

.

for further “reading” …

«DO NO HARM» goes into “mum is the word” & “it is ALL Greek to me”

.

.

.

APOphthegms ~ Quotes (keeps being “UPdated”)

.

[ Consider Donating with 
BuyMeACoffee.com ]

.

.

you dont have the balls for that.EM-yeah&amp; Thank God4 ,,that,,.EM i mean,i cannot fathom my life in terms of whether some balls or not,would ,,carry,, me ,,through,,

.

.

there is nothing ,,little,, in ,,this,, ΣΥΝΠΑΝ [Ellenophone] of ,,SHARING HUMANITY,, ,,ΣΥΝΦΩΝΙΑ,, - ΕΥχαριστῶ ΕΥγνωμόνοια ALLWAYS WITH LIGHT ...

.

.

be-Cause of-Course ...

.

.

ΕΥχαριστῶ ΘΕΙΟ που Μας προς-ἒχεις και για ΟΛΑ που Μας παρ-ἒχεις - ΕΥχαριστῶ, +ΠΑΝ .ΕΜ . ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ-CAENE TRIATHÉQUE .. ..

.

.

cease from running with a formulated opinion-the mind-of past acions-the i ... see in the here-now your ,,i am,, wish to BE

.

.

,,INsight,,, is not about ,,doing,, . it is ,,BEingNess,, ... that ,,shares,, with ,,us,, &amp; ,,SHARE ALIKE,, is what is about

.

.

hope is the unending cycle of doubt obsolete old paradigm - WISH Present Continuous TRUST the PROCESS &amp; its PARTRITION - BE BRAVE as BORN to BE

.

.

Grateful and Great~Full ALL MIGHTY ALL WAYS ,,always,, WITH LIGHT

.

.

do You think that BEings such as myself&amp;yourself, could ever be compared ... category=accusation-to accuse =mind limitation-prison

.

.

yes, i am done with people consciously wearing chains &amp; NO, NOT waiting around4 people willingly wearing sun-glasses=fear as excuse-i am of SUN .yellowboard

.

.

still ,,Grateful &amp; Great-full for the ,,ALL MIGHTY,, and to my trust-full ,,Le Novo,, for the ,,companion-ship,, ...

.

.

TOTAL SOLAR ECLIPSE 2021.12.04 acknowledging OUTvying North Node &amp; partial Solar Eclipse 2021.06.10 OUR North Node ,,seeing,, BEARing SHORT

.

.

i Am ALETHINE - reCALLing ΑΛΗΘΕΙΑ - that which is not of oblivion - green naive lettering

.

.

i guess, when i was finally ,,done,, ,,getting in my way,, -,,my mind,, discourse- i am ,,given,, exactly what i ought ,,to be,, receiving ... ΕΥχαριστῶ +ΠΑΝ.EM .

.

.

i wore my youth and fell asleep yet, once the dream sited me i did not summon me . LG

.

.

i wore my youth and fell asleep yet, once the dream found me i did not remember me . LG

.

.

Φόρεσα τη νιότη Μου κι ἀποκοιμήθηκα Μα ,σάν Με βρῆκε τ, ὂνειρο δεν Με θυμήθηκα . 1997 . LG

.

.

το χαρτί σκληρό για να γραφτεῖ και μαλακή ἡ καρδιά μου για να γράψει ... . ἀξιΩΜατικοί . Μάρτιος, 1997

.

.

the paper too coarse to be written and, my heart too soft to write . LG

.

.

δεν ὑπάρχει χειρότερη μάχη ἀπ αὐτήν που γίνεται μέσα-Σου και αὐτό γιατί ἀντικρουόμενα στρατόπεδα γνωρίΖουν την ἀχίλλειο πτέρνα ὁ ἓνας του ἂλλου

.

.

there is no worse battle than, the one happening inside of You And that is beCause the conflicting camps are knowledgable of one an other,s Achilles, heel . LG

.

.

,,you only live once,, ... per --LifeTime-- ....EM

.

 

.

she asked me how i was doing i responded - am feminaging - what is that.QM - i am not manAging, anymore ...

.

.

AwarE-NESS = ,,the being without war,,

.

.

ΣΥΝΧΩΡΕΣΙΣ ... ΣΥΝ + ΧΩΡΕΣΙΣ - plus + fit into place, slot in ... to together fit in a place ... = FORGIVENESS

.

.

,,School,, ... the worst ,,time,, , WASTED .EM

.

 

.

PLEASE, HELP ME ,,BE,, the ,,CARRY THROUGH,, with PEACE .EM ... Thank You +ΠΑΝ .EM

.

.

Healing of OUR --am-- has to take priority over the health of the ,,i,, - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ - CAENE TRIATHÉQUE

.

.

i am of sun - NOT ,,an-option,, - ONLY WILLING hear &amp; speak Α-ΛΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΣ - WITH taking off sunglasses, blinders, maskings INtentION ...
«i am of SUN» . i am NOT “an option” . i am ONLY WILLING to “hear” & “speak” Α~ΛΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΣ , with “taking off” of “sun~glasses, blinders” and any “maskings”, INtentION ! [ from «~ The Hour~Glass Figure» ] ~ ἀλε3ίΑ ( penteleón de aRcturi )

.

.

Y important 2 kill young child,s Spirit.QM - throughout - MUSIC saved me - some things NEVER change ...

.

.

picking ONLY what is convenient for THE NARRATIVE ... ,,the mark,, of ,,the coward,, ...

.

.

integrity-not about doing-BEing, TRUTH-not manifested-BEing IN TUNE, =LOVE=FREEDOM-E = BEing of LIGHT

.

.

you cannot tell THE SUN ,,how,, to SHINE nor ,,where,, - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ - CAENE TRIATHÉQUE -

.

.

no battle is ever lost ... the struggle of change is all-ways winning .EM

.

.

and, yes, i choose FREE-DOME to die in an EMBRACE because WE aRE born to LIVE for whatever time-space in ΦιλΑρμονία

.

.

it is amazing is it not.QM.EM.EM ... how the-uniVerse points us ,,the way,, ...

.

 

.

EVERYthing DOES ,,happen,, for a reason ... Child of Vision ...

.

.

the bodies join together of souls that are united

.

.

Noetis-Μέσα ἒρωτα ὑπάρχει ὑπόσχεση,ἀγάπη-ἀλήθεια.Within eros exists-promise,love-truth

.

.

actUally ,,here,, it is in the power of 2 - 3D=cubic sense - evolving to POWER OF 3 - 5D -spiral- = conic ENsense = volume .QM

.

.

menstruation - is there a more prolific patriarchical-patriarchal misogyny predisposition wording of the Anglophone culture.QM- yes- trans woman .

.

.

,,Respect,, is all ways always about ,,Self-Respect,, ... if one is not ,,it,, one is never in a position to ,,give it,, nor ,,receive it,,
« Respect » is ALL WAYS ~ always about … « Self~Respect » … if one is not BEing “it” one is never in a position to … “give it” nor “receive it” … ~ ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ CAENE TRIATHÉQUE ~ ἀλε3ίΑ ( penteleón de aRcturi )

.

.

at some point very soon we will see ... ,,man-made,, ,,women,,=old paradigm,s final solution of FemaleNess anhiliation-divide+conquer-divide et impera

.

.

,,expectation,, within ,,ex-change,, is still ,,commerce,, ... .EM - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ - CAENE TRIATHÉQUE -

.

.

and, Truth-FullNess is NOT for ,,institutionalisation,, in ANY sitUatION of life ...

.

.

and even a ,,yes,, at a certain moment is not for a ,,forever,, moment in ANY sitUatION of life . ALL IS FLUX-Eraklitos

.

.

,,free-dome,, is the only way to life - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ-CAENE TRIATHÉQUE - FREEDOM -

.

.

what is life but the sand-curtain projecting the illusion of death ... misty, dask, sand open arms walking off at the diastance

.

.

the mind,s - the i - ONLY ambition=obtain one point of balance - ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ isorropia of Heart - the am - NOT about trickery

.

.

.001.the day feeling yester Sundays - blasé ness - tunes 1929 - spells of marketed illusionments - world battered down

.

.

adrenaline re-course of dark in us, music language of Divine within US - Ἀδρεναλίνη κατα~φυγή σκοτεινοῦ μέσα μας, Μουσική γλῶσσα Θεῖου ΕΝ-τός ΜΑΣ

.

.

because unbalanced masculine is incapable of its harmonious ENrgy which is . . ,,balancing action,,

.

.

because ... balanced feminine is the ability of its Harmonious ENergy, which is . . ,,balanced surrender,, ...

.

.

because balancing masculine+feminine within the self=task at hand of each human BEing born eARTh, reach harmonious ENergy BALANCED LIFE

.

.

when finally absolving the mind from competition, fear of lack, gates open to ABUNDANCE-ΑΦΘΟΝΙΑ=ONLY+ONE point of BALANCE, ECSTACY=ΑΡΜΟΝΙΑ-HARMONY

.

.

it is NOT abOUT ,,constructing empires,, which is ,,i,, which is ,,ἐγῶ,, ... it is ABout ,,building CIVILisATions,, which is the ,,am,, which is the ,,ΕΙΜΑΙ,,

.

Migration=not a crime. borders + fences = figment of illusion.-Ἡ ἀποδημία δεν εἶναι ἒγκλημα.Τα σύνορα και οι φράκτες = ἀποκύημα ψευδαίσθησης. WE R nomads

.

.

... ACTuALLY it is time moves quickly but passes slowly ...

.

.

,,writing,, still ... to keep myself company ...

.

.

Healing of OUR ,,am,, has to take priority over the health of the ,,i,,. inspiraquotes.com

.

.

and when i am wanted i want the all of myself to be wanted

.

.

Wisdom is available only after lessons learned. snow mountain road vehicle

.

.

,,hope,, is for the passification of the masses. Feel ,,the fear,, and BE ...BRAVE... as WE aRe BORN --TO BE-- . BEST VErSION

.

.

People with betterment vision cannot afford to have ,,hope,,=passification of masses. People with vision KNOW ,,better,, beCAUSE it is an inevitability, in fact... sky mist

.

.

BREAKING THE CHAINS WITH LIGHT

.

.

,,FREE~DOME,, is the only ,,way,, to ,,life,,. inspiraquote white

.   

.

ΑΓΑΠΗ - Α-ΛΗΘΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ εἶναι τρεις λέξεις που σημαῖνουν το ἲδιο και καμία δεν μπορεῖ να ὑπάρχει χωρίς την ἂλλη παροῦσα. sky baloons LG

.

.

LOVE - TRUTH - FREEDOM are three words that mean the same and none may exist without the other ... present ....EM . ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ .sky-baloons LG

.

.

am gay and, thusly, immune to dis-ease

.

.

from our ,,i,, our ,,yesES,, are revealed , from our ,,NOs,, our ,,am,, is revealed + στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ . φάρος

.

.

Paradise is the ABSOLUTE Self-Respect - Παράδεισος εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο-Σεβασμός .LG

.

.

the wave that reaches the shore does not look at which country it arrived - το κυμα που φτανει στη στερια δεν κοιταει σε ποια χωρα εφτασε .LG

.

.

do get into meditation and let go of so much medication .LG

.

.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ = ,,ΤΟ ΚΑΛΩΣ ΘΕΡΙΖΕΙΝ ΦΩΤΟΣ,, - Eleutheria -

.

.

Capitalism is having the ,,i,, in capital. Contemplate the English language when taking into consideration . . Language is the house of the Truth of BEing-Martin Heidegger

.

.

racism =having no time TO BE still...contemplate cosmopolitan living doing nothing better than busy - Lao Tzu

.

.

AwarE-NESS = ,,the being without war,,

.

.

 

Consider before the CIRCLE - Ponder on the PERIGON - Realise in the SPHERE - Yield to the SPIRAL .

.

 

i BElive that in Nature there is NO ,,versus,, . LG

.

.

unwatered trees,wither - τα δέντρα τα ἀπότιστα ξεραίνονται .LG

.

.

Humans beHAVE as ,,the gods,, they inVENted

.

 

.

ANY composition science art knowledge activity manufacturing, produced from -white supremacy male superiority syndrome +by proxy=derivative willful blindness NEGLIGENCE.LG

.

.

wsmss white supremacy male superiority syndrome including ,,by proxy,, is Ego or Self-Explanatory .LG

.

.

Before-fascism-corporatism ,,Life,, was OUR noun and ,,living,, OUR verb. ,,Life,, and ,,living,, are OUR ,,after,,, as well.

.

.

,,nobel-prizes,, are blood money guises .LG

.

.

Alfred Nobel - reality and truth -

.

.

Sigmund Freud - reality and truth -

.

.

The ,,10 CommandMents,, --ΕΝΤΟΛΕΣ-- is the beginning of --ΨΥΧΗ - ΘΥΜΙΣ-- psyche,s destruction --ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ--by ... ,,the written contract,,.

.

,,Expectation,, within ,,exchange,, is STILL ... ,,commerce,, ... .EM . blue

 

.

 

.

money able surgically man-made women=FinalSolution FemlAnhiliatn-old paradigm-empire-patriarch+wht supremcy+male superiorty+hetero prevelance+feudal ploutocrcy+covert intel=-devide cnqr-fear+scarcity

.

.

 

the ULTIMATE “zombiefication” reality show …

.

.

after watching @hugotalks
“episode” entitled … “Carrots
on
the 2nd of April, 2021

:

the ULTIMATE “zombiefication” reality show …

«…
i made up my mind to laugh myself to tears,
but
laughter had become impossible.
…»
~ Frantz Fanon

[ Note :
the “ex~colony” native,
free~dome BRAVE one,
who also coined
“Cognitive Dissonance”
for us all …! ]

beCause

the struggle of Human «BEings»
for FREEDOM
has been going on
for centuries,

it was ALWAYS ‘there’,

only ‘this time’
the ‘white supremacy, male superiority
syndrome’
~ ‘by proxy’ too ~ is
getting ITS ‘turn’ on ‘divide & conquer’
onslaught …!

How have
the “old paradigm”

( ever since the Roman “EMPIRE” )

“Britain”, and, by “extension”
the more “modern versions”
of Anglophone “U.S.A.”, “Canada”, “Australia”,
and, ALL these “countries” [FICTION]
“Sweden”, or the “re~named state” in Palestine
(“occupying” the land for more than 70 years),
“Norway”, “Finland”, “the Netherlands”,
“France” and “Spain”, “Portugal” and “Belgium”,
“Italy”, “Turkey”, “Russia” ( the U.S.S.R. “version” too) …
( Germany~Austria~Hungary~Check~Slovekia~Prussia
~Slavia~Swtzerland~Luxenburg~etc.,
is a WHOLE “complex” of its “own” )

… “managed” …

with
ALL the COMPLICIT

“citizens” or “subjects”
as the case may be …

to

UP~HOLD THEIR societies

so … “civilised” ( “developed” )

… ???

.

yes, no need to “look” further than
… a “mirror” …

«…
⁣The true focus
of
revolutionary change
is never merely
the oppressive situations
that
we seek to escape
but
the piece of the oppressor
which is planted deep
within each of us
…»
~ Audre Lorde

.

* «Intergenerational Responsibility»
⁣:
https://awnidea.com/2021/02/23/….intergenerational-re

* «The Peoples’ Struggle for Determination [excerpt]»
:
https://awnidea.com/2021/03/03/….peoples-struggle-for

* «the Eugenicists … [excerpt]»
:
https://awnidea.com/2021/02/18/….the-eugenicists-exce

* «Basic “education on the old paradigm”»
(keeps being “up~dated”)
:
https://awnidea.com/2021/01/31/….basic-education-on-o

.

the obsolete “old paradigm”
is OVER !

OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh
is
AWAKENING !

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonALETHIA

.

.

.

Frantz Fanon - imperialism quote . by telesur

.

.

.

“ReLaying” Dearest, … «DANSER ENCORE»

.

.

Dearest “Meagan“,

thank you for relaying these to
«ΦiλArmonia» …!
… ( :* ) …

please, EveryOne, “know”
that i have put together one
in
https://telegram.com

which is a platform “everyone”
is switching to,

as
“facebook”, “Messenger”, “Instagram”
( all of the same company ),
we all are quite aware, is
NOT “free”,
NOR “private”,
NOR NOT “totalitarian”

.

please, also
«welcome»
yet “an other” new
exquisite «BEing»
in this “thread”
who
i have Great Faith in
( ❤️ )

.

wished to “share” the following
with you since “yesterday”
( “my” 26th of March, 2021, Friday )

it is
«DANSER ENCORE»
which is taking “France” by … “quenching storm”

… ^_^ ( ❤️ ) ^_^ … ….

.

~ “Γιούλη” μου

this first link is of a “flashmob version”
that my “thought” brought me “you”

at the “Gare du Nord” Paris, on the 4th of March
.

.

~ “Lilian” μου

this second “flashmob version”
made me reCall “you”

par des artistes et des citoyens
“La Rochelle”, on the 21st of March, 2021
.

.

~ and, lastly and firstly,

where it ALL “started” …

the “original version”
of
«DANSER ENCORE»

by “HK”
a lifetime ago … in mid~December of 2020

which also, is “shared”
with subtitles
not only in “French” or in “English”
but also in “German” and in “Italian” … …
.

.

enJOY … !!! …

my Beauty~Full PhotoAdélphia

.

… ^_^ ( ❤️ ) ^_^ … ….

.

ALL WAYS
~
“always”

+ΠΑΝτα

.

ΕΥγνωμόνοια

Grateful & Great~Full

.

WITH LIGHT ~ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ

ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ ~ GOOD TRAVELS

.

ale3iA

.

( ❤️ )

.

.

Adrenaline is the re-course of the dark in us. Music is the language of the Divine, with-in US. - Ἀδρεναλίνη = κατα-φυγῆ του σκοτεινοῦ μέσα μας. Μουσική εἶναι ἡ γλῶσσα του Θεῖου ἐντός ΜΑΣ ... daisy

.

.

further “reading”

… P R O T E S T …

.

.

.

Dearest “Danny”, & “one set fits all” mentality

.

.

LOVE-TRUTH-FREEDOM are 3 words that mean the same and none may exist without the other present

.

.

Dearest “Danny“,

NO !

ANYone “wishing”
HARM [TRESPASS]
on ANY other,
does NOT get
to “have their wish”

.

this is THE LAW

COSMIC LAW

UNIVERSAL LAW

NATURAL LAW

and,

it is NOT for … “negotiation”

.

«DO NO HARM» [TRESPASS]

IS

THE DIVINE LAW

or, whatever your mind
wants to call “it”

DO NO HARM

DO NO HARM

DO NO HARM

it DOES NOT “CHANGE”
because
we want to have an “EXCUSE”

.

if you wish NOT “to fight” over this,
then
CEASE your “paranoid mind defence” !

.

LOOK AT YOU !!!

you cannot “HANDLE”
a “THINKING PROCESS”,

BE~CAUSE

your “EGO” is BRUISED
from “arrogance” and “pride”

“you”
were “PROGRAMMED”
to take any
“alternative thinking”
as
a … “hold to my guns”
… re~ACTION

“you”
were STOLEN from «YOU»
to “think”
that
“the mind” is the “strongest”
and
“who is stronger, WINS”

BE~CAUSE

“WIN AT ALL COST” !!!

“HOO~RAH !”

.

you are SO PROGRAMMED, Dearest !

and,

«YOU» are NOT your “mind” !!!

.

the “mind” is a “tool”,

the “mind” is a “muscle”

“it” can be PROGRAMMED
to NOT “allow”
the «Heart»
distinguish
«THE TRUTH»

and,

there you are with
“solutions” …

you “think” it is with “hands”
that “atrocities”
are commited ?!?

.

and “that” is your “solution” ?!?

to
PERPETUATE YOUR PROGRAMMING

.

you “sit” there
with a “traumatised part of your body”
and
you STILL DO NOT «see»
the FOLLY of such a “solution” !

.

do CEASE being a dumb~ASS, Dearest !

.

there is
NO
“ONE SET FITS ALL”

.

“that”
is the PROGRAMMING
of
“CHEAPER”

( “see” Ford and “T~Model” )

.

“that”
is NOT … «NATURE» !!!

.

in Nature

NATURAL LAW

DO NO HARM LAW

,

«EVERYTHING IS UNIQUE»

AND

«EQUAL IN ITS UNIQUENESS»

.

Do NOT go into your “mind”
that will say
:

“natural law dictates
survival of the fittest”

.

First of all,

the whole Darwinian phrase goes
«the survival of the fittest TO ADAPT»

.

Second first of all,

“Darwin” was still a man
of the 19th century,
imperial bull~shift

( as was for example :
“Freud” inventor of cocaine
or, “Nobel” inventor of dynamite
etc., etc., etc., etc. … … )

Third first of all,

of THE ATMOST IMPORTANCE,

Human «BEings»

are UNIQUE on eARTh

BE~CAUSE

of

«FREE WILL»

.

a «bee» cannot be anything BUT a «bee»
and, a «bee» is “fixed” to «behave» as a «bee»

a “locust” cannot be anything BUT a “locust”
and, a “locust” is “fixed” to “behave” as a “locust”

a «bee» will never “behave” as a “locust”
and,
a “locust” will never «behave» as a «bee»

.

ENTER Human «BEings» !

.

Human «BEings»

MAY “CHOOSE”

whether

to «ΒΕhave» as a «bee»
or,
to “beHAVE” as a “locust”

.

«BEhaviour»

ΝΟΤ … “DOiour” !

.

YOU KNOW PERFECTLY WELL,

NOT everyone is “made”
in the same … “mold” …!

( ~ NO “cheap” … “manufacturing” ! ~ )

YOU KNOW PERFECTLY WELL

that this “mold” is NOT even “fixed”
from … “beginning” to “end” …

and,

YOU KNOW PERECTLY WELL

that

it is

NOT

“fit”,
“abled”,
“ADULT”
… “women” …

that get to be
on the “RECEIVING END”
of “ATROCITY”

.

a 5~year of age,
or
a 15~year of age
or,
a disabled 25~year of age
or,
an abled 75~year of age
FEMALE
are
ALL
NOT of “same mold”
NOR, of “fixed mold”

.

“ONE SET FITS ALL”

DOES NOT “WORK”

.

and,

“kicking ass”

even “assuming”
ALL are “upto it”

is NEVER
going to be “a solution”

BE~CAUSE

THE ULTIMATE LAW IS

~ DO NO HARM ~

.

WE aRe NOT human “DOings”, Dearest

“DOing” is NEVER a “solution”

.

WE aRe Human «BEings»

«BEingNess» is how we solve this !

.

you are “talking” about
… «EMPATHY» …

as if
it is something you “do”

it is NOT !

.

«EMPATHY» cannot BE “taught”

«TRUTH» cannot be “taught”

«LOVE» cannot be “taught”

.

“absurdity” IS “taught”

“atrocity” IS “taught”

.

«YOU» are NOT your “mind”

.

get to the «YOU»
you were BEfore
you were STOLEN
from «YOU»
through
the programming of
the “mind”

.

You aRe a Human «BEing»

you are NOT your “mind”

.

it IS the «TIME~SPACE»

of

OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

to … «EVOLVE»

.

thusly,

with the
“… survival of the fittest to adapt …”
in … “mind” …

… guess,
“what” Human «BEings»
get to
… “survive” … … ?!? …

.

Take Care With Your Light

.

… ( ❤ ) … ….

.

.

.

Paradise IS the ABSOLUTE Self-Respect - Παράδεισος Εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο-Σεβασμός . γαλάζιο

.

.

.

for further “reading” …

W A K E U P !!! , [compilation] (keeps being “up~dated)

“Whetstones” and “sharpening the cutting capability” …

PERFECT «by design»

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading

InterGenerational RESPONSIBILITY

Basic «learning the New Earth ~ CAENE TRIATHÉQUE» , (keeps being “up~dated”)

«inSIGHT~full BEingNess»

… P R O T E S T …

the word “idiot”

“ETHOS~maker” , 2021.01.05

ELLENOPHONE LEXARITHMOS with reference to “planets” , misappropriation by the Romans for “empire establishment”

What is …”thieving from BEingNess” , 2021.02.09

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

… …

.

.

.

W A K E U P !!! , [compilation] (keeps being “up~dated)

.

.

Aristotle - The BEing that sacrifices their freedom to be provided of safety, is not worthy of the freedom nor is worthy of the safety. blue

.

.

Sweden’s MAIN
INCOME REVENUE
is
the Nobel Industries …!

“Alfred Nobel”
a
“FIEND IN HUMAN FORM”

( as George Bernard Shaw
outed him )

paved “the way”
for … “successors”

and,

was only “matched”

in
evil “inventions” of
“mass deception”
& “mass murder”

by
“Bill Gates”,

.

my God !

everyone is SO “conditioned”
on … “THINKING” …!

.

WAKE UP !

WAKE UP !

WAKE UP !

.

“INTER~GENERATIONAL
RESPONSIBILITY”

WAKE UP !

.

it was “okay”, when
ALL this was happening
to
the … “COLONIES”
which
“conveniently”,

after
an INDUCED
“… civil …” INDIGENOUS
… “BLOOD~SHED” …

were “left”
with
… “IN~DEPENDENCE” …

so
that “you” would
simply
“continue”
to have your
“mighty” PASSPORTS

and,

“travel”
for
to your “exotic”
… “destinations” …

and,

get some … “SUN”

“complaining”
ALL ALONG THE WAY

for
the “plebs” that

are … “the natives” …

turning
PEACE~LOVING,
MEEK peoples

into … “harlets” …

to get
YOUR “servicing”

.

You NEVER “looked”
at the eARTh
and
your fellow Humans,
and
ALL of LIFE
you were … LIVING IN

sat “there”
raising your children,

UNdisturbed,

to be “just like you”

seeing the world
ONLY

as “it suited”

.

WAKE UP !

TAKE THE RESPONSIBILITY

of and for OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

… !!! …

.

You CANNOT

“have your cake”
AND
“eat it”

ANY MORE !

BE~CAUSE

guess “what”

.

… “you” …

are ALSO “the cake” now

.

You sat “idle”
and
“apathetic”
for
TOO LONG …!

.

WAKE UP !

.

.

George Bernard Shaw - can forgive nobel for dynamite but only a fiend could invent the prizes

.

.

furhter “reading” …

InterGenerational RESPONSIBILITY

the Eugenicists … , [excerpt]

.

.

Frantz Fanon - we believe that an individual must endeavor to assume the universalism inherent in the human condition.

.

.

Beverley” comments on
the situation within her family
with reference her 80+ year old mother
and the … “jab”
:
“…
my family is split half asleep half awake,
i’d managed to talk her out of having the covid jab,
but her favourite son
talked her into it,
so she’s had the first,
i talked her out of going for the second,
as you can imagine to the disgust
of the sleeping part of my family.

i’m not too popular
but I don’t give a shit
as I’ve always been the black sheep,
but
she was very poorly after the first
and remains totally lethargic even today,
poisonous shit.
…”

and, Richard replies
in a mostly “indifferent” state, and
rather …”sadistic, twisting the knife in wound”
anti~psychology operation, sort of way
:
“…
i’ve heard someone describe how
they told their nearest and dearest
that
if they have the shot,
they will not look after them if them
get sick or disabled from it.

That’s on them,
if they choose to poison their own bodies.

Each to their own as they say.

Take care.
…”

.

To whom “Richard
a “call~out” was swiftly … “issued”
:
“…
what a horrid display
of “anti~psychology operation”
subliminal messaging,
heartless “reply”

towards

the FULL of HEART
EMPATHIC, CONCERNED
for the WELL~BEINGNESS
of her fragile mother,

by “Beverley

.

Arrogantly displaying
people, would
have their loved ones
“threatened”
telling them
“they won’t take care of them”,

well,
of~course
there ARE MANY WAYS
people will RESOLVE to

as

a parent would know

sometimes
one hears themself
say things like

“… i will smack your bum
blue and purple,
IF YOU TOUCH
THESE MATCHES !!! …”

.

it is a dispicable “show”
of
narcissistic “gas~lighting”

… “IDIOTS” …
of LathrAntropia

.

after the OBVIOUS
“white supremacy,
male superiosity
syndrome”
( even “by proxy” )
that
… jerks or wankers…

( would not wish to
discriminate against
any imperialistic disposition )

are conditioned from,

one question ONLY, arises …

are you a “eugenicist”, too … ?

…”

.

.

Steve Biko - oppressors most potent weapon is oppressed mind

.

.

“…

«TRUTH»
is
NOT to be “owned”,
NOR is, upto
… “debate”.

.

your “behaviour”, is
not supporting
ANY
“sharing”
of «life experiences»

rather,
the patronising strikes
of “indoctrination”

on its “own”

a
“faulty functionality”
of

“lack of respect”
to the “COnVERSER’s”
… «well~being».

.

you are “expecting”
respect

from
the shear
«well meaningness»
of people
BE~CAUSE
of THEIR
«Humane Attributes»

when

your “own” ΛΟΓΟΣ
is glaringly
… “self~obsessed” … ?

.

i have “none”

for you
nor,
to any “idiotic”
LathrAnthrope
…”

.

.

History is written by the Victors, the Truth is written by the FearLess

.

.

“…

this is how “we” get
to “tear” each other’s
“throats”,

as
“they”

sit about
instigating it

and

watching us
… “exterminate”
each other

“doing” their … “bit”

.

we are NOT human “DOings”

WE aRe Human «BEings»

.

EXTERMINATING
EACH OTHER
WON’T HAPPEN
“THIS TIME”

.

“their” … “excuse”
and
… “imposition”
of hundreds of years
for
“their” … “EMPIRES”
to … “exist”

.

“devide & conquer”

.

in EVERYthing we “do”

in EVERYthing we «aRe»

.

“devide & conquer”

“devide & conquer”

“devide & conquer”

.

NOT … ANY more !!!

NOT … ANY more !!!

NOT … ANY more !!!

.

WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL

WE ARE HERE TO CARRY THROUGH

OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE

.

Take Care With Your Light

.

#reCALLinTRUTH

.

#REmemberLOVE

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE

.

.

Che Guevara - if You tremple indignation at every iniustice then You are a comrade of mine

.

.

There is NOTHING to “petit~ion”

.

WE,
THE PEOPLE,

are NOT “livestock”,

and

“these” Lathranthrope
“eugenicists”

are NOT “the masters”
to “grand”

ANY ONE

ANY THING

.

BORN ON EARTH

«GRANDS» US

THE INELIABLE RIGHTS

FROM “CREATION”,

GOD, ALLAH,
“THE DIVINE”

that is NATURE, LIFE

for

… «FREEDOM» …

OF

«BODILY INTEGRITY»
«FREEDOM OF EXPRESSION»
«FREEDOM TO TRAVEL»
«FREEDOM TO ASSOCIATE»
etc., etc., etc., etc., etc. …

.

NO ONE
… “MORTAL” …

that,

“… died in their sleep, last night …”
still APPLIES

can EVER
… “grand” NOR “prohibit” …

these
“INELIABLE RIGHTS”

GIVEN
TO EVERY LIVING «BEingNess»

by
ALLAH, GOD, NATURE,

… THE ALL THAT IS …

.

CEASE
spreading
INDOCTRINATED PROPAGANDA

.

The “DEVIDE & CONQUER
old paradigm,
is OVER!

.

OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

is

AWAKENING !!!

.

WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL

WE ARE HERE TO CARRY THROUGH

OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE

.

Take Care With Your Light

.

#reCALLinTRUTH

.

#REmemberLOVE

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE

.

.

.

Audre Lorde - The master s tools will never dismantle the master s house .caricatour

.

.

“…

how short are our memories …

…”

burnyourmask” recounts.

.

“… Not really …”

begins the response

“…

ΑΛΗΘΕΙΑ, aléthia …

is the Ellenophone word
for … «Truth» …

and,
it derives from
[ deprivative “α” + lethe, lithi ( = oblivion ) ]

… LITERALLY to mean …

~ «THAT WHICH IS NOT OF OBLIVION» ~
=
~ «TRUTH» ~

… !!! …

.

“memories” are about “doings”

… we are NOT human “DOings” …

WE aRe Human «BEings» !

.

… and THAT,
is

ALL WAYS
~
“always”

the “oblivious~less”
«TRUTH» !

… ( ❤ ) …

…”

.

.

Henna Maria Veheulen - DAWN OF PEACE - if finding difficult comprehend=not true, justify=not right. Truth is not a concept, it is a visceral experience at the core of your being.

.

.

about “… implementing
curfew for ‘men’ …”

you are … “MISSING THE POINT”
on this one !

a yet another
“DEVIDE & CONQUER”
( absolute MISOGYNY in FACT ),
… “project” …!

.

it is NOT about “men” !

it is about «GOOD MEN»
NOT being “around”
for … «SAFE KEEPING»
ANY one …!

Particularly,
“females & children” …!

.

You, and
ALL your “male counterparts”,

have NOT lived your lives,
being “taken down” ALL your lives,

as ALL FEMALE “life experience”
… HAVE …

and, so

“you lot”, become
EASY TARGETS

for

when it comes to
… “attacks” …,

taking things “PERSONALLY”

which is PRECISELY
“why”

these MIS~DIRECTION
“tactics”,

are … “expected” to “work”
for “their” agendas.

.

WAKE UP !

.

“DEVIDE & CONQUER”

is NOT an “option”

ANY more !

.

the obsolete “old paradigm”,
is OVER !

.

OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

is

AWAKENING !

.

Take Care With Your Light

.

#reCALLinTRUTH

.

#REmemberLOVE

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE

.

.

Audre Lorde-The true focus of revolutionary change is never merely the oppressive situations that we seek to escape but the piece of the oppressor which is planted deep within each of us

.

.

glad to «see»
that
you are “calling out”
a “DICK” like “Rciky Gervais”

even through
the “animal” rights advocation
“bull~shift”.

.

The «TRUTH» has ALWAYS
been “CALLING OUT” this
LathrAnthrope
“mouth~piece” of “DICKhood”

as

only by his “projects”
( “writings”, “series”, “films”, etc., etc. )
and,
ALL his “allowed”
of “master of BIG ceremonies”
( e.g. “Golden Globe” hostings )
and,
“guest” appearences
( e.g. BBC “The Graham Norton Show” )

have been GLARINGLY … “DOing”.

.

“One” may only “read” his “comment”
accompanying the “Hollywood production”
photo of him jetting the “jab”,
:
“… take that you COVID … cunt …”

to «see» “where”
such a … “DICK” …
stands.

.

Lastly,

“WHY”

on OUR GOOD eARTh,

would “you” go

making

“ANOTHER ‘YouTube’ channel”

… ??? …

.

the obsolete “old paradigm”
is OVER !

.

“You”
ought to “know much better”,
Dearest !

https://BrandNewTube.com

* WHERE WE ARE ! *

or even,
“bitchute” and/or “odysee”

may VERY well “provide”
for
any of your “big plans”
… “BROAD~CASTING” …!

In addition,

“PATREON”
is ALSO …

( as the “name” alone suggests … )

“white supremacy,
male superiority
syndrome”
( even “by proxy” )

… “BULL~SHIFT”.

.

Take “sides” WISELY, Dearest !

.

AND,

as
ALL WAYS
~
“always”

.

Take Care With Your Light

.

#reCALLinTRUTH

.

#REmemberLOVE

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE

.

.

Bell Hooks - imperialist white-supremacist capitalist patriarchy &amp; patriarchal terrorism

.

.

Dearest ” … ”

that is quite the … “INsight” …!

( to say the least ! )

.

i re~member watching the opening
ceremony of those “Olympics”,
and
feeling so “creeped out”
by
the “whole … ceremony”

turning
the Green Fields
into
the darkness of “shadow work”
in … “the making” ….

by
all “the stages” of
… industrial “revolutions” …

1. “steam engine” … Coal

2. “machination” … “Factory Line”

3. “data accumulation” … “Computer / internet”

and,

the absolute horridness
of
the “NHS” … “scetch”

.

i was quite “aware”
for many years now,
that

“works of fiction”

as for example
“1984”,
or
“paintings” of modern
“Francis Bacon”

were NOT to
OUR benefit
of
… “BE VIGILANT” …

but,

purposely,
… “celebrated” ..
as
… “great works” …

for

OUR … “programming”
of
… “naturalising” …
the
… “plot” …

.

e.g. :

“Big Brother” … introduced

then
exactly with the beginning
of the millenia

… “glorified” …

as whole populations
in EVERY “nation”

got
… “naturalised” …

with

“privacy violation”

and

turning ALL of us
into

“pipping Toms”

.

The 4th industrial “revolution”
is
“played out”
in
“this time”

and

ABSOLUTELY

these “Olympics”
were
… “the display” …
of

… “the Dress~ReHearsal” …!

.

there SHOULD be a “link” placed

for

“The New Normal” documentary
by
happen.network

as

it ALL … makes … “perfect sense”

with

the 4th industrlal “revolution”
and
“the great reset” agenda

.

Thanking you again,
for this … “exposure”

.

Take Care With Your Light

.

#reCALLingTRUTH

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUndANCE

.

.

Humanity is taking its final examination.We have come 2an extrordnry moment when it doesnt have 2B U or me.Theres enough4 ALL.We need NOT operate competitively. If WE succeed =Bcosof Youth,Truth+Love

.

.

for sucks sake,
Scott Laughlin
in
Paihia, New Zealand
( allegendly )

,

you are quite
the “ARSEtive” one,
aren’t you !

.

you can handle
“commenting” on
social media,
BUT
your sorry “but”,
cannot
“search” to
watch “the version”
you are “obsessed” with
… “QUIETLY” ?!?

.

Honestly,
you “sound” … quite
worse than “the Germans” ( ! )

.

“Here” you are,
idle sour~mouth :

[ https://brandnewtube.com/…/wake-up-call-covid-19… ]

.

“Now”, go watch it …!

And, try not to break the screen !

It is about … “Danes” …!

.

Post Scriptum :

next time, TRY a
“… would anyone
share a version of this video
for Anglophones, please ? …”

.

AFTER ALL,
“one” may ALWAYS
… “LEARN” …
NOT to be … “ignorant” …!

.

.

Bertrand Russell - men-are-born-ignorant-not-stupid-they-are-made-stupid-by-education

.

.

at an heart~felt message
from Henna Maria

( also organiser of
https://PoliceForFreedom.org )

to
the “Police”, in Britain and generally,

after horrifc events that took place
in London,

where Henna Maria also pointed out
the “threat” of “re~placing local”
police force, with “foreign military forces”

Julian” decided
to make this “clever” comment

“…

When we can no longer talk to police
because they’re Chinese
and don’t speak English,
.. just saying

…”

.

to which the “response” was swift

:

“…

your promoting
“discort”,
and
“DEVIDE & CONQUER”
tactics,
imperative for
“totalitarian” regimes.

“they”, do NOT “work”
ANY more.

the obsolete “old paradigm”,
is OVER !

.

OUR Humanity
ALL over on OUR eARTh
is
AWAKENING !!!

.

Thusly,

PEACE … OFF !

.

…”

.

.

Aesop - doubtful friend worse

.

.

and, IN ADDITION, the following

:

“…

you mean how

… “empires” …

FORCED RULE

over

… “OTHERS’ native lands” …

for … centuries … ?

.

again,

PEACE … OFF !

.

…”

.

.

The Game of BRITISH EMPIRE or Trading with the Colonies

.

.

Rasmus” then, gets
all excited and “writes”

:

“…

No..
speaking the opcoming
communish truth for Europe…

The world is about to be a matrix
with 1 world order
and
one way to live
for all in the world..

Besides the richest ofcourse
😉

…”

.

to which the response, OF~COURSE, comes

:

“…

Dearest “Rasmus“,

first of all,

you truly need to
get a bit of
a “ROUNDED education”
before,
throwing “~isms”
( and even “~ishs” ! )
… around,
and “geo~political theories”

and,

second first of all,

you REALLY NEED to
GET INFORMED, bro

with the “latest NEWS” ( !!! )

( NOT the “LIES” of Main Stream Media ! )

.

By 2022,
you are CORRECT ( !!! )

there is «to BE»

a NWO
“umbrella~ing”
OUR eARTh,

a “Great Re~Set”
“encompassing”
OUR Humanity

and,

this «New World Order»
is
of LOVE

and,

this «Great ReSet»
is
of LIGHT

.

Thusly,

WELCOME
TO
THE BRAVE
NEW
WORLD

.

Take Care With Your Light

.

#LIGHTonFREEDOM

.

.

Alice Paul - there will never be a new world order until women are a part of it

.

.

and, Henna Maria,
( of https://DawnOfPeace.org )
responded
with a beauty~full comment
on … “seperatism” …

“…

We need a lot of faith at this point,
and
we need to build bridges.

The deeper the police hating gets,
the more violent it’s going to get,
and
the more excuses will the state have
to introduce more totalitarian measures
and even
foreign armed forces on the streets.

The people who are championing the
defund-the-police movement
do not realise that
this polarisation
is
a war strategy.

…”

.

“triggering” a further … “calling” …

“…

Dearest “Henna Maria“,

it is PRECISELY what it “INVENTS”,
… a “war” and “warriors” …

nevertheless,

it is also, PRECISELY
what
the “devide & conquer”
tactic of “empires”
has ALWAYS been
for … “subjugation”

which,

leads one to
“doubt” VERY MUCH
that
the “defund~the~police”
… “movement” …
is ACTuALLY,
withOUT … “realisation”.

.

WE aRe ASKED to STEP~UP !

NOT be “a warrior”

( “words” aRe IMPORTANT ! )

BE … «BRAVE» … !!!

.

“Recognise”

the MANIPULATION
of
“MIS~DIRECTION”,
and
“MIS~INFORMATION” …

the “inter~generational
RESPONSIBILITY”
of
“nationality” …

~ talking to “YOU”
Central and Northern
Western Europe ~

the “grievances”
of
“white supremacy,
male superiority
syndrome”

( even “by proxy” )

that … “self~obsessed”
… masturbators …
have been perpetuating

*  “Whetstones” and “sharpening the cutting capability” …

.

and, then …

«RECOGNISE»

OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

and,

AWAKE

and

RISE

BRIGHT and LIGHT~FULL

as

ALL aRe BORN … «to BE»

.

#LIGHTonFREEDOM

.

OUR Paradise on OUR eARTh

as

ALL DESERVES

.

Take Care With Your Light

.

…”

.

.

Paradise IS the ABSOLUTE Self-Respect - Παράδεισος Εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο-Σεβασμός . γαλάζιο

.

.

then, some “aristo~crat” appeared
named allegendly
Isabelle Fraysse-von Stedingk
to go on and write,
in a Piscean New Moon post,
about
that whole “farse” of a “vigil”
mid~March, 2021

[  see following video on how
easily “staged” … “crisis events” are
depending on your … “budget” …
:
https://brandnewtube.com/watch/2Nd1EtDKlRKKyx9 ]

.

thusly, the “response” was
quite drastic, and in a “5~part” series …

here following the “third” …

“…

oh, and by “the way”
Isabelle
,

in case you want to “engage”
with some more
“bull~shift”
about … “trans~women” too,
like … ol’ “Patsy”
“fighting for them” here,

let me spare you
some
“huffing anf puffing” …

it is … “transwomen”
that are the “final solution”
for hard core “misogynists”,
like the “eugenicists” are

all meant to
“exterminate”
… «FEMALE~NESS» …

BUT,

“money bying”,
“surgically MAN~made”
“cut~out DICKS”,

do
NOT “make~up”

a
«FEMALE»

NOR,

HER UNIQUE ABILITY

to
ORGASM

through

THE ONLY ORGAN
in the known UNIVERSE

that EXISTS
ONLY

for
the PERCEPTION

and

FUNCTIONS ONLY

for
the SENSATION

of
ECSTASY, ORGASM

.

there is ONLY
… «admiration» …
to be offered …!

.

HowEver,
the “dis~eased” ones
only “envy”
and want to
“destroy”,
that which “they”
are INCAPABLE to
“grasp”
and simply,
“be in awe” of …

hence,

the … “final solution” for
… “misogyny” …

by,
“male superioty syndrome”
… jerks ( or wankers ) …

and, finally,
… “trans~surgical” …
psychopaths …!

.

i ALWAYS thought
that most “Males”

ACTuALLY

look
equally,
if not even “better”
sometimes

( as ofcourse is, the “vice~versa” ),

as
what is called “TRANSVESTITISM”

than,
“women” playing “the role”.

.

«NATURAL LAW»
of
«Light~Full»
«BEing~Ness»

is NEVER to BE
“blown out”
by
… “shadows” …

.

«ΘΗΛΥ~Ness»
could NEVER be “erased”

and,

«GOOD MEN»
aRe NOT to «BE»
EVER … “extinct” …

NO MATTER “what”
THEY might … “wear” …!

.

.

Sheila Jeffreys - female pronoun an honorific term sex caste survive subordination transgendered men cant occupy such position

.

.

then, in this “chaotic” posts of
videos, by Dearest “Henna Maria“,
and the “URGENCY” to “write” to
the “European Parliament” … …

this wonder~full buddle of LIGHT
came through from “Ron Kirche“,
like a fresh spring of water

:

“…

I do not know how email might work in this case.

But the only thing is people have to stand up
and furiously to protest non stop 24/7
with purpose that the authorities to step down
and to be persecuted.

Born in communist country
I can assure you that sending email to some burocrats
is not gone help you at all.

In Romania 1989 people stand up against Causescu
and did not send him letter by mail to convince him to step down.

This pandemic is highest level of fascism
and fascism can not be removed using emails or faxes

…”

… i had been … TRYING … to get “through”
for TWO DAYS … to “these people”, on
HOW WRONGLY this is GOING “abOUT” …

“facebook” NOT only “suspended” me from
“my original account” the couple of days before

( and, couple of days RIGHT AFTER,
“Brand New Tube” SHUT ME COMPLETELY OFF
banning me from “my computer’s DNA”,
in other words the “i.p. address” !!! !!! !!! )

“this time”, it was leaving me NO WAY to
get back in … PLUS, i had NO WAY to gain “access”
to all the “facebook pages” ( 21 pages + 1 ) that
i have been … “managing” …

so, there i was “back in facebook with a new profile”,
and, still, could NOT “comment”, as my “comments”
were “taken down” again and again, no matter HOW
i would try to “re~word” or “delete links” n them …!

even THREE days later, it would STILL
“prevent” me from … posting …!

AND,

Ron‘s” fresh and quenchable “comment” arrives …

thusly,

here is the … “response” …

:

“…

Dearest Ron Kirche,

YES !

unfortunately, “these”
North~Western European
“youngsters”,
have NO “hindsight”,
let alone ANY “sense”
of

… “THEIR OWN RESPONSIBILITY”

for

ALL the “damage”
CAUSED on OUR eARTh
by
their OWN “ancestries”,
that
NEED to BE “acknowledged”

instead,

“these young ones”, are
still trotting around
with “naive arrogance”

and,

are simply “doing”,
EXACTLY HOW
“the establishment”
… “programmed” …
them, to “do” …!

.

IF

OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

is

to BE

… TRUTH~FULLY AWAKEN …

it HAS TO “happen” with

“bringing ALL the bull~shift”

to the «LIGHT»

and,

NOT “continue in ignorance” !

.

am deeply

Grateful & Great~Full

for

your “comment’s existence”

.

Multumesc Mult

.

Take Care With Your Light
Dearest PhotoAdélphi

.

… ( ) … ….

.

.

Keniche Ohmae - rowing and boat direction
~ Keniche Ohmae

.

.

this BRILLIANT “coment”
i simply HAD TO “copy” and “paste” in “here”

simply BRILLIANT … !!! …

⁣EVERYONE…DO THIS TOGETHER !!

Our day. Our movement.

R.O.M.E.D

“Remove Our Masks Everyone Day”

MAY 1, 2021

YOUR 12 NOON TIME

Worldwide

Go outside

Everyone drop the mask.

Throw it to the ground.

Defy all resistance.

Encourage others.

Support others.

NEVER PUT IT BACK ON AGAIN!!

And then wait.

Let time pass.

Continue to resist.

Be brave.

Be united.

Be strong.

“The mask“ is being used to degrade and to defile the human. It’s used to encourage compliance. Turn each other against each other. Nothing more.
That is the sole purpose.

The so-called vaccine is a biological weapon. It is not designed to give immunity. It is designed to sterilize men and women, as well as turn your cells into virus manufacturers. And by that time, thousands and even millions of people start dying from third, fourth, and fifth wave.
As vaccinations become mandatory vaccine passports… we will all become the complicit murderers of each other. This is not gods work. This is the work of the diabolical. The demonic.
ONLY YOU CAN STOP THIS! PLEASE ACT NOW!

For the sake of humanity… BE BRAVE.

It’s your choice… Freedom or tyranny. Liberty or subjugation. Life or death.

Choose wisely. Choose brave. Choose our future.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Peoples’ Struggle for determination … , [excerpt]

.

.

Palestine - old Airway ads

.

Another good “spot”
to present

yet

“an other”

«peoples’ struggle
for determination»

.

Ahed Tamimi - THERE IS NO JUSTICE UNDER OCCUPATION . by ProtestStencil
Ahed Tamini is a Palestinian who spend her 17th birthday being “interrogated”, during the even more extreme on~slaught of violence commemorating the 75 years of “conquer” of her birthLand Palestine, by the apartheid theocratic “state of Israel”

.

α)  * “Naila and the UpRising” (2017)
“… chronicles
the remarkable journey of
a fierce community of women
at the frontlines
of
the most vibrant, nonviolent
mobilization
in Palestinian history
~ the First Intifada
in the 1980s.

The lessons in the film
transcend time and place,
providing examples
of what
is possible
when women
take the lead
in struggles
for
justice
and
what we lose
when they are stripped
of their roles …”

.
https://vimeo.com/ondemand/nailaandtheuprising/459127304

.

Golbarg Bashi - P is for Palestine . 2018 . - I is for INTIFADA, Intifada is Arabic for rising up for what is right, if You are a kid or a grown-up.EM
Golbarg Bashi – P is for Palestine (2018) – «I» is for «INTIFADA», “Intifada” is Arabic for rising up for what is right, if You are a kid or a grown-up.

.

β) * “The Gaza Kitchen” (2012)
~ A Palestinian Culinary Journey
“… narratives of Palestinians struggle
of existance, through food and cuisine …”

till i find the original documentary,
based on same~name book,
here is a @Laila El-Haddad inter~view
while on a visit at
“Duke Franklin Humanities Institute”

.
https://www.youtube.com/watch?v=imEDIDgu55g

.

Golbarg Bashi - P is for Palestine . 2018 . - G is for Gaza, a city like Mombasa without any plazas, but full of generous casas.EM
Golbarg Bashi – P is for Palestine (2018) – G is for Gaza, a city like Mombasa without any plazas, but full of generous casas.

.

γ) *  “STEAL OF THE CENTURY” (2015 ?)

a two~part documentary
on
the further consequences of 
U.S.A.ian president Trump’s
“move of embassy”
from “Tel~Aviv”
( the Israeli theocratic totalitarian
occupation regime of Palestine,
illegal capital )
into
… “Jerusalem” 

.
https://brandnewtube.com/watch/steal-of-the-century-trump-palestine-israel-catastrophe-documentary_oRfbicDd7WgnxhH.html

.

Susan Abulhawa - Palestine - Our insistence on the right of return comes to this .. we are human, worthy of human rights. We are not cattle that can be relocated. IMEU

.

for further “reading”

:

How did the Nakba happen? | Al Jazeera English

“The ones who cried ‘wolf’ …” , 2021.03.05 ]

.

Arthur Balfour - It has always been desirable to tell the truth, but seldom if ever, necessary

.

δ) * “End of The Line 
~ The Women of Standing Rock” (2020)
“… a group of indigenous women 
( “Turtle Island” )
risk their lives
to stop
the oil pipeline construction
that
desecrated their
ancient burial and prayer sites
and
threatens their
land, water, and very existence …”

( 7 and a half minutes scene )
https://vimeo.com/262724856
.
( 5 minutes and 7 seconds scene )
https://vimeo.com/183378064
.
( trailer, from director’s channel “Shannon Kring” )

.
https://www.youtube.com/watch?v=ajIZJ7sODW0

.

Kissinger - war is ...
~ Henry Kissinger ( the Nobel PEACE Prize Winner of 1973 )

.

Probably a good “spot”
to
present

a less known film

by director
of “Zorba, the Greek”
and “Electra”

Michael Cacoyiannis’s
* “Attila ’74 ~ The Rape of Cyprus” (1975)
:
https://vimeo.com/72538143

.

Henry Kissinger - about Ellas Greece - addressing businessmen in Washington D.C., 1973 - patriarchy propaganda domination over native people - black.

.

Also, in FACT
 
it is an excellent opportunity
to suggest watching
 
* “The Corporation” (2003)
which is
a brilliant thorough look
to
the actual enabling “birth of”,
the “psychopath profile”,
and
“end game” of … “the Corporation”
.

.

Voltaire - those who can make You BElive absurities, can make You commit atrocities

.

 

And, also
 
* “Fascism INC.” (2014)
a good documentary
that takes a look
at the origins,
establishment during
the early~mid 20th century,
and,
implementation
in the 21st century,
 
as
 
“fascism” = “corporate
enslavement of labour

.

Benito Mussolini - Fascism should more appropriately be called Corporatism because it is a merger of State and corporate power

.

 

In addition,
 
α) the epic film “1900”
 
directed by Bernardo Bertolucci
in 1976
 
( with great actors, such as
Burt Lancaster and Donald Sutherland,
Dominique Sanda and Laura Betti,
Robert De Niro and Gérard Depardieu,
Stefania Sandrelli and Stefania Casini
along many, many others )

 

accompanied by the great music of
maestro Ennio Morricone

 
gives … “an account”
 
of

 

the «peoples’ struggles»

in the face of

the 2nd Industrial Evolution

and

 

the “changes”

[ “the RED revolution” | “fascismο” ]

 

brought
by
 
“automation”

 

over
“human labour”

( slave~jobs )

in the beginning of
the 20th century

( i do NOT “trust” 
… “restored” versions of ANYthing

for some “reason” or “other”
they tend to … “lack” 
on the originality of the “authentic” )

1900 / Novecento – 4K Trailer (1976, Italy/France/West Germany, Bernardo Bertolucci) – YouTube ( video deleted after less than two weeks this link was posted here )

( posting on 2021.02.21 another two links this time )

1900 (1976) – Trailer (“old” 1976 version)

Novecento – TRAILER (Il Cinema Ritrovato al cinema) (“restored” version)

.

Winston Churchill-I dont admit 4INstance great wrong done2 Red Indians-America,black people-Australia,by fact=a stronger,higher grade race has come in+taken its place-Palestine Royal Commisn 1937

.

AND,

β) * “Rabbit-Proof Fence” (2002)

based on same titled
Doris Pilkington Garimara’s
book
“loosely” ( i.e. : “poetic licence” ) based on 
Molly’s mother

“… in Western Australia in 1931,
14-year-old Molly, her sister Daisy and
their cousin Gracie
are taken
by government officials
and sent to a training school.

Yearning for home,
they attempt to find their way back
by trekking 2400 kilometres
along the rabbit-proof fence.
…”

.
https://www.youtube.com/watch?v=QlSchfmtzQk

.

Winston Churchill - I hate Indians. They are a beastly people with a beastly religion.

.

 

γ) * “Gandhi” (1982) 
“…
tells the story of
Mahatma ( = “Great Soul” ) Gandhi
and his struggle to win
independence
for India
through
nonviolent civil disobedience
…”

[ Note :
original is few minutes
OVER 3 HOURS long,
with an “INTERMISSION”
“musical interlude”, at
approximately 1 hour 28 minutes in ]

.
https://www.youtube.com/watch?v=s1NlfYV79Zk

.

Bertolt Brecht - The worst illiterate is the political ... from non-participation comes the prostitute,abandoned child,robber+THE worst=corrupt officials=lackeys of exploitative multinational corporations

.

and, with the “strike” of “agriculture workers”
in India
since September 2020
culminating in January, 2021

making it
the Largest Strike in Humanity’s History

it is un~holy NOT to “mention”

δ) *Grapes of Wrath” (1940 ~ black&white film)

based on the same~name book (1939)
by John Steinbeck

( “History Brief” is a 4 minutes 9 seconds video
about the “controversy” the book aroused )

https://www.youtube.com/watch?v=IM8Q1e95VbY
.
“… evokes the harshness of
the Great Depression …”
and depicts
“… the struggles of the migrant farmworkers …”
.
( … “a loaf of bread” scene … )

https://www.youtube.com/watch?v=9jxLp9PHvDQ
.
( … “don’t fret” scene … )

https://www.youtube.com/watch?v=rPXzrYuJSMQ
.
( “Tom Joads” … ” i’ll be there ” scene )

https://www.youtube.com/watch?v=i2JR3FmvVAw
.
( final scene of original 1940 black * white film )

.

.

Native America - Wisdom of the Elders - What You do matters ... But, WHY You do what You do, matters even more

.

.

taken from :

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

.

further “reading” …

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empires” establiment 

InterGenerational RESPONSIBILITY 

about … “ownership” of the word “holocaust” 

Reference “Drama kings” …

the Eugenicists … , [excerpt] 

PERFECT «by design» 

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading

.

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

.

.

 

“Whetstones” and “sharpening the cutting capability” …

.

.

Isocrates - Whetstones-are-not-themselves-able-to-cut-but-make-iron-sharp-and-capable-of-cutting.

.

Dearest «i am» of “You”
… PhotoAdélphi …

what kind of a “battle”

would it be,

for OUR Humanity

ALL over on OUR eARTh

IF,

these God~Less LathrAnthropes
would “roll~over”
and
… “give~up” … ? …

LOL ^_^ LOL

These “plans” have been
“… in the making …”
for centuries really,
AND
the “end goal”
was for
“the centuries … to come”,
for … “them”.

.

The United Nations
Sustainable Development,

at the United Nations Conference
on
Environment & Development

at Rio de Janerio, Brazil,
between 3rd to 14th June, 1992

… “published” … “AGENDA 21”.

[ https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf ]

It is “a plan”
for the “21st century”,
where
by the end of it,
“human beings” are
going to be
nothing more than
basically,
“samples secluded in
life~size petri~dishes”

.

OUR Humanity’s

ALL over on OUR eARTh

Divine Light of Spirit of Psyche

is going to have to “battle”

a … «little much harder» …

than “using old tools”

( that ONLY served LathrAnthropia,

any ways …! )

of … “Justice” …

to tumble such “mathematical
designs” of God~LessNess

.

There is NO DOUBT
and
NO NEED for “Hope”,
as to
“what” the … «OUT~COME»

is … «to BE» …

as

it is … «INEVITABLE» …!

.

Nevertheless,

it IS going to
… “take a bit more” …
than
“… switching the kettle on
and, making a cup of tea …”

.

WE ARE HUMANITY THE BEAUTY~FULL

WE ARE HERE TO CARRY THROUGH

OUR ABUNDANCE IS INEVITABLE

.

… ^_^ ( ❤ ) ^_^ … ….

.

Take Care With Your Light

.

#reCALLinTRUTH

.

#REmemberLOVE

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE

.

.

Henna Maria Veheulen - DAWN OF PEACE - if finding difficult comprehend=not true, justify=not right. Truth is not a concept, it is a visceral experience at the core of your being.

.

.

https://vimeo.com/539654226

.

some further “reading” …

:

PERFECT «by design»

PERFECT «by design», too

*  ~ ENthymesis Alethia ~

“NORMALISING” agendas

the Eugenicists … , [excerpt]

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading

InterGenerational RESPONSIBILITY

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empire’s” establishment

Humans beHAVE like “the gods”, they inVENTed

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

Basic «learning the New Earth ~ CAENE TRIATHÉQUE» , (keeps being “up~dated”)

«inSIGHT~full BEingNess»

Glorifying “holes” & the Psyche~Less Humanity , 2021.02.21

“try, try, and try again” … … 2003 … 2010 … 2020

NATURAL Bodies are WONDER~FULL

«ask the experts» ~ YourSelf , 2021.02.20

a little … “breather” for ΨΥΧΗ , 2021.02.14

“i do not need to explain …” , 2018.02.12

“The funny thing …” , 2021.02.12

«BEing» a “killer” , 2021.02.13

The “nutty” «Common Sense» (keeps being “up~dated”)

the word “idiot”

When “parapleroforesis” has been given the name of “panoramic” , 2021.02.12

following … «When “parapleroforesis” has been given the name of “panoramic”» , 2021.02.12

… P R O T E S T …

*  «LONG LIVE “DEATH”» , 2021.02.12

What is …”thieving from BEingNess” , 2021.02.09

«BEing HEARD» when “NOT listened to” , 2021.02.08

Confusing “~isms” & the “CAPITALisATion of the «i»” , 2021.01.29

“automation” & “slave~job” loss , 2021.01.29

“the idiot” & “the pharmaceutical~food industry” with “odious debt” state, “business” , 2021.01.27

(Anglophone version) Imperative Declaration , 2021.01.25

Imperative Declaration , 2021.01.25

“Slavery” as “natural … service” ? , 2021.01.20

“TOgetHER (eARTh) is how «LIVING» gets «BEing» , 2021.01.12

“Responsibility of Growth” , 2021.01.10

*“ETHOS~maker” , 2021.01.05

What is it CALLed When , 2021.01.04

What is it CALLed When , 2021.01.04

*  Peoples’ Struggle for determination … , [excerpt]

“The ones who cried ‘wolf’ …” , 2021.03.05

W A K E U P !!! , [compilation] (keeps being “up~dated)

*  … … …

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

.

.

PERFECT «by design»

.

.

Henna Maria Veheulen - DAWN OF PEACE - if finding difficult comprehend=not true, justify=not right. Truth is not a concept, it is a visceral experience at the core of your being.

.

Dearest «i am» of “You”
… PhotoAdélphi …

 

indeed …!


the “Build Back Better”,
which some
replace the “B’s” with a “6”,
is
a pillar phrase
of
the “better than”
4th industrial “revolution”
and
“the great reset” agenda
 
.
 
here is an excellent
about an hour, documentary
entitled
“The New Normal”
 
 
by
 
( a sencorship~free
“media~outlet”
of
proper journalism )
 
 
which is thorough in
“explaining” all of the above
 
.
 
people are AWAKENING
 
ALL over on OUR eARTh
 
 
 
 
 
 
and
 
Class Action Lawsuits under~way
as for example with
the spearheading of
Dr. Reiner Fuellmich
 
 
or,
 
the calling~out of
Claire Ebwards
 
 
and,
 
Prof. Dolores Cahill
in just one example of an interview
 
 
.
 
WE aRe PERFECT “by design”
 
.
 
and “that”
is the ABSOLUTE
… “downfall” …
of all these MORTALS
that,
seem to be IGNORING
the ONE FACT of LIFE
 
the
“… died in their sleep, last night …”
still … APPLIES
 
.
 
… ( ) … ….
 
.
 
Take Care With Your Light
 
.
 
#reCALLinTRUTH
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.

Mahatma Gandhi - There is nothing that wastes the body like worry and, one who has any faith in god should be ashamed to worry about anything whatsoever . butterfly+flower

.

other important “reads” …

PERFECT «by design», too

*  it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading 

InterGenerational RESPONSIBILITY 

“try, try, and try again” … … 2003 … 2010 … 2020 

«ask the experts» ~ YourSelf , 2021.02.20 

the Eugenicists … , [excerpt] 

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” ) 

«inSIGHT~full BEingNess» 

Basic «learning the New Earth ~ CAENE TRIATHÉQUE» , (keeps being “up~dated”) 

.

Rainer Maria Rilke - I live not in dreams but in contemplation that is perhaps the future .γαλάζιο

.

~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

.

.

a little … “breather” for ΨΥΧΗ , 2021.02.14

.

.

. . .

God ! … a little … “breather” …

.

Going to watch
“The Celestine Prophecy” (2005)

[ Note :
Anglophone. with some Ispanophone
and, “greek subtitles” ]

.

… finally … some fine
NourishMeant for the ΨΥΧΗ …

.

… ( ❤ ) … ….

.

“… she is content … she is strong …”

beCause

during her life’s journey
she learned … to be … “strong”

by being … “content” …
with what she was … left …
“alone”

.

… ( ❤ ) … ….

.

Take Care With Your Light

.

#TRUSTinHUMANITY

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE

.

https://www.youtube.com/watch?v=D4ZkOaUtUY0

.

Celestine - When a large number of people BeCome MindFull of the previous INsights nd Work toward Full-Filling their Spiritual Destiny, OUR Way of Life WILL Change Dramatically. The 9th INsight

.

.

.

“i do not need to explain …” , 2018.02.12

.

.

. . .
 
.
i do need to explain patriarchical “system”
to You, my Dearest.
 
Let us ask OurSelves this, however

:

 
when applying “justice” in our home,
to our children growing up,
 
were we abiding to “written laws”
of “precedents” and old “conformities”
 
or,
 
was it “alive”,
 
i.e. according to
“state of consciousness”,
for all concerned,
“circum~stance”
and even “time~space continuum”
 
when applied.
 
.
 
Αὐτή εἶναι
ἡ τριαφορά της ΘΗΛΥ ΕΝέργειας
για ΔΙΚΑΙΟ~ΦΟΡΙΑ .
 
.
Και ΕΝ τέλῃ,
 
ΔΕΝ ἒχει σχέση με τα γεννητικά ὂργανα
του πρό~εδρου
 
ἡ ἀνισορροπία του “~κρατία”.
.
 
Το “σύστημα” ἐξυπηρετεῖ τα συν~φέροντά του.
 
Και,
στο “σύστημα”, ΔΕΝ συν~περι~λαμβάνεται
 
οὒτε ἡ ἀνθρωπότητα ὣς ὁλότητα,
οὒτε και τίποτα ἂλλο στον πλανῆτη Μας,
 
τη ΓΗ ΜΑΣ.
 
.
Εἶναι ἀνόητο να νομίζουμε πως μπορεῖ
να “διορθωθεῖ” κάτι, με το “αὐτό”
που το δημιούργησε.
 
.
… ❤ 🙂 ❤ … ….
.
 
.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ
 
.
 
ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΦΩΣ ΜΑΣ
 
.

.

Albert Einstein - solution with NEW thinking
we cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them – Albert Einstein

.

Keniche Ohmae - rowing and boat direction
~ Keniche Ohmae

.

Ani DiFranco - Patriarchy = the elephant in the room ...
~ Ani DiFranco

.

.

.

.

“The funny thing …” , 2021.02.12

.
.

.
.

. . .
 
“… she will be content without you …”
 
totally broken and a l o n e
 
but, yes, her blessing and curse
 
“… she is strong …”
 
it will not … “kill” her …
 
No, … “… she is strong …”
 
she will continue to live “dead”
 
as
 
before she “met” you,
 
before she “wanted” you,
 
before you “gave” her the “promise”
 
she would not be “left alone” ANY more
 
and,
 
yet,
 
how many times have you “left” her
 
was there ever “a time” she was
 
not … “waiting for you” …
 
.
 
“… she is strong …”
 
“… she will be content without you …”
 
.
 
beCause
 
“that” is how her journey
 
got her «TO be» … “strong”
 
… «BEing» … “content” …
 
with “what she was … left … alone …”
 
.

.
.

What is …”thieving from BEingNess” , 2021.02.09

.

German proverb - when a dove begins to associate with crows its feathers remain white but its heart grows black.

.

. . .
 
and,
 
Dearest «i am» of “You”
… PhotoAdélphi … 
 
 
«BE AWARE of FALSE PROPHETS»
 
.
 
Take Care With Your Light
 
.
 
#TRUSTinHUMANITY
 
NOT “corporate pursuit of profit”
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.
 
Post Scriptum :
 
an extra~ordinarily long
“reply of … explanation”
would not be necessary
with … «Truth»
 
as
 
TRUTH
is
NOT about … “persuasion”
 
TRUTH
does NOT “need”
… “defending” …!
 
.
 
it is «okay» for us
to
“have mis~leadings”
 
NOT,
not to “correct” them
 
( )
 
.

African proverb - do not look where You fell but, where You slipped + ΕΛΛΗΝΙΚΑ . sunset high grass silhouette
.

 
the “life paths” of
people that … «chose»
… “thieving from BEingNess” …
on
OUR eARTh
 
e.g.
“Hitler”, “Kissinger”,
“Nobel”, “Weinstein”
“Raegan”, “Churchill”,
“Thatcher”, “Epstein”,
“Bernays”, “Freud”,
“Rothchild”, “Ford”,
“Hobbes”, “Caligula”
… … …
 
is NOT “upto us”
to
get … «absolution»
 
.
 
… ( ❤ ) … ….
 
.
 
Take Care With Your Light
 
.
 
 
.

.

.

–  … what is thieving from “BEingness?”

.

.

.

Rainer Maria Rilke - patient with unsolved learn to love questions

.
.
.

Dearest «i am» of “You”
… PhotoAdélphi …

thank you
for
honouring me
with a question,
first and foremost.
 
.
 
Will need to … re~track
my steps
so as
to give a … «clear picture»
 
.
 
“originally” the commentary
started with the following
 
:
 
«…
the “life paths” of
people that … «chose»
… “HURTING” …
on
OUR eARTh
…»
 
which continued with
the “display” of
VERY few … “names”
 
( i mean, i did not write
“Colombus” or “Genghis Khan”
or,
or,
SO
SO
SO
SO
MANY
“names”
that
“shadowed”
Humanity’s path
and
are NOT in ANY “way”
to be
EVER … “considered”
as
… “working for”
let alone “with”
… «LIGHT» …
 
i mean, TRULY
“what”
is THEN
“called”
for the
«Work»
of
“Jesus” or “Buddha”,
“Socrates” or “Lao Tzu”
“Gandhi” or “Tesla”
“Rev. Dr. Martin Luther King Jr.”,
or “Princess Diana”,
“Buckminster Fuller”
or “Khalil Gibran”
… … … !!! !!! !!! … … … )
 
.
 
by the “time” i “reached”
to give an ending to
the commentary
 
( a “poster” is essentially
… “accompanying”
all kind of “writings”
~ ALL kind of “voicings” ~
of mine )
 
when
i was given to re~call
the “image” of Jesus
thrashing
the “money changers”
 
[ Note :
 
“money changers” = “bankers”,
 
as they would “do” their “business”
over a “bank”,
i.e. : a “bench”, a “table”
 
the Jews in Roman times
in particular,
could NOT enter
their great temple ( of David )
with
the “money” / “coins” available
 
be~cause
 
these “depicted”
the “current emperor” on them
 
and,
 
NO “mortal” displayed as “God”
was
… “admitted” as “currency” …
with regard to … “the great temple”
 
the “holy men”
would … “demand” it
( standard percentage )
 
the “bankers”
would … “accomodate” it
( standard percentage )
 
the “Roman rulers”
would … “permit” it
( standard percentage )
 
“everybody wins”
EXCEPT
“the people” , “the devout”
 
.
 
… “the empires” …
which
started, of~course, with
the “Roman”
 
ALL WAYS
~
“always”
 
… “used” …
the “currency”
to
… “communicate” …
to
“the conqured”
… “who” …
was … “ruling”
OVER them
 
in particular
 
with the … “combination”
of
“GOD , Divine Right”
to
… “the empire’s heads” …
 
thusly,
 
inducing “glorification”
( “admiration”, “worshiping”
~ “obeisance” ~ )
to “said” … “heads”.
 
.
 
This “practice”
has been ON~going
with
… “the empire” …
( “white patriarchy” )
ALWAYS being
… “the definitive” …
 
it does not matter
which “side of the aisle”
just as long
there are
ONLY TWO
CLEARLY DEFINED
“sides”
 
( … “DEVIDE” … )
 
which
may THEN quite easily
BE CONTROLLED
 
( … and “CONQUER” … )
 
BE~CAUSE
 
… “the empire” ..
is ALL about
… “the aisle” …
itself
 
.
 
And,
as “emperors”, “kings”, “royals”,
are to the EXTREME
ALL about
… a “BIRTH” … “Right” …
 
“position”, “wealth”, etc etc
is
… “passed on” …
down “the empire’s” ALONE
… “posterity” …!
 
.
 
Whether a “Pope”
( still in “Rome” )
or,
the building of the first
… penial “sky~skraper” …
( enormous and overbearing )
on the MANhattan island
( “The Empire State Building” )
 
… “the empire” …
is
there to … “dominate”
by
casting its “shadow”
of
over~all, total “control”
 
.
 
( i apologise, if
am ingeminating
“things”
already “known”,
 
am not trying to be
“condascending”
to anyone,
when
~ well, literally “always” ~
“i” … “engage” in these
very looong … “brackets”
of “story”
 
am only
“making sure”
in ANY “conversations”
that
am involved
 
that
am ABSOLUTELY
“made clear”
 
with
“my”
… «thought process»
 
so as
to NOT have
“deceptive” notions
between
the persons partaking
 
.
 
again, i apologise, if
i have been
… “boring”, to say the least,
with what
i consider … «ESSENTIAL»
for MUTUAL
… «communication» ]
 
.
 
… to re~turn to
Jesus’s scene thrashing
the “money~changers” …
 
.
 
it has
 
ALL WAYS
~
“always”
 
fascinated me
 
that
 
… JESUS … ( !!! EVEN !!! ) …
resorted to
… “EXTRUSION” …
 
of
 
these … “mendatious”
persons … !!! …
 
.
 
And, so
when
i heard “him” in the scene
say
:
«…
“this” is a house
of prayer
and
you have turned it into
a den of thieves
…»
 
it occured to me
that
 
“… ‘this’ House ..”
 
is
 
«OUR eARTh»
 
and, that
 
“… of “prayer” …”
 
is
 
«OUR ‘i am’ CONSECRATED LIFE»
 
.
 
Thusly,
 
when he ended with
 
“… a den of thieves …”
 
i realised
 
that
 
THESE persons that
have taken it upon
themselves
to
“overrule”
and
“over~rule”,
which
ONLY brings
“misery” and “pain”
 
ARE … “thieves”
 
of
 
OUR eARTh,
 
ALL Her creatures
 
and
 
ALL … «BEingNess»
 
.

 

 

Therefore,
 
i simply HAD TO
 
re~place
 
“… HURTING …”
 
with
 
“… thieving from «BEingNess» …”
 
.
 
This is what is meant
 
by
 
“… thieving from «BEingNess» …”
 

 

 

Wish~fully, your question
is resolved, Dearest.
 
.

 

Again,
 
Grateful & Great~Full
 
for your question.
 
.
 
ALL WAYS & “always”

.

 

 

Take Care With Your Light
 
.
 
#TRUSTinHUMANITY
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.
 
Post Scriptum :
 
please, excuse any “typo”,
“spelling” or “Grammar” mistakes
 
a lot of effort is placed to
NOT disgrace the “frequency”
of … “wordings”
 
nevertheless,
 
have not yet gone to “sleep”,
as i wished not to leave
“your question” … “UNattended”
and,
not “complete the day properly”,
 
and so,
 
am quite “aware” that
there may be some ?
 
Will be applying
a further … “attention”
when i … return …
 
^_^ ( ) ^_^ … ….

.

Rousseau - the first man who, having fenced in a piece of land, said -this is mine- and found people naive enough to believe him, was the true founder of civil society...

.

.

.

– … ok thanks. Is English your first language ?


.

.

.

Elbert Hubbard - i would rather be able to appreciate things i cannot have, than to have thngs am not able to appreciate.

.
.
.

 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ
 
[ Ellenic “parakaló”,
literally
“pará”, as in “being parallel”
+
“kaló”, with an “ω” ( “oméga” )
ending to denote “verb, first person”
= “call”
 
“parallel calling” = “you are welcome” ]
 
and,
 
no, “English”
is not my “mother tongue”.
 
.
 
my BirthPlace is Cyprus
 
an over 10,000 years
( civilisation )
Mediterranean island
 
i am EllenoPhone
 
AND
 
my mother tongue
 
is “Cyprus dialect”
 
the most “ancient form”
of … «Ellenic»
( wrongly known as “Greek” )
 
.
 
[ Ellenic “phone”,
ΦΩΝΗ , ( pronounced “phoné” )
= “VOICE”
 
e.g.
 
ΜΕΓΑΦΩΝΟ , “megaphone”
“méga” = “big”
 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ , “microphone”
“mikró” = “small”
 
ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟ , “grammophone”
“grammé” , “grámma”
= “line” , “letter”
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ , “telephone”
“telé” = “afar” ]
 
.
 
.. ( ) … ….
 
.

- ... Πέτρα του Ρωμιοῦ ... -
~ BirthPlace of Aphrodite


.And,

in being vigilant,
am returning to
“my” ORIGINAL “comment” …

Dearest
,
the “person”
you are “promoting” here
in this post,
is
NOT of … «TRUTH»
and,
therefore,
NOT of … «LIGHT»

.

Take Care With Your Light

.

( )

.

@Rev. Tr. Alexia Christodoulou
( @ale3iA.5 penteleón de aRcturi )
~} @awnidea5 {~

.

[ * Learners’ Channel
* ΣύνΠόσιο Ψυχῆς – Symposium of Psyche
* Anosio Poetico
* @COnVERSE.SYNzetesis
ΣυνΑδελφοσύνη ΣυνΟδοιπορία ΣυνΖήτησις-CompanionShip CoJourneying COnVerse
* Chevalieuse de Faeinoterre Elia
* Λεοντόδοντη – Dandelion
* Harmonious Synergy
… etc.,etc. … … ]

.

The following

«i am» sending as a «gift»
to «you»

[ “Medicine Woman”
by Helen Hardin
( «Little Standing Spruce» )
1943 ~ 1984 ]

.

Helen Hardin - Medicine Woman -760x1035
“Medicine Woman” by Helen Hardin ( «Little Standing Spruce» ) 1943 ~ 1984


.

.

.

– … ok, thank you   | namaste hands | | atoms or stars revolving | | double heart big&small |

 .

.

Rainer Maria Rilke - Live the questions now

..

«BEing HEARD» when “NOT listened to” , 2021.02.08

.

LOVE-TRUTH-FREEDOM are 3 words that mean the same and none may exist without the other present


.

@Alexia.Christodoulou11 is with @Alexia Penteleón


.

. . .


“… 
@Ozark Mountain Publishing, Inc.
@Alexia.Christodoulou11
not sure what this is about or what it has to do with the UFO Conference. Please feel free to contact us at info@ozarkmt.com if you have concerns.
…”

.


Commentary with reference to

.


“…

When
@Dolores Cannon ‘s page 

( Dolores Cannon being
a major mentor / teacher of mine )

“blocks” you from
… “Liking” …
… “Commenting” … Guess “free speech / expression”
does not “belong”
in
… “personalised” Truth …!

.

And,
to think

i had this “vision”
that
FINALLY
“my” writings
would be appreciated

by

the ONLY “publishing” place
( again, “i” felt would )
@Ozark Mountain Publishing, Inc.

… !!! …

And,
that

@Dolores Cannon page
is the ONLY place
someone like myself
writing … “the stuff” …i am given to share,
would NOT be .. “hanged” for

.

Take Care With Your Light

.

#TRUSTinHUMANITY

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE* «Basic “education on old paradigm”»
( keeps being “up~dated” ) , (2021)

https://awnidea.com/2021/01/31/basic-education-on-old-paradigm-2021-01-30-2/

.
…”

.

And, so … “here” is “my” response …

:

“…Dearest
@Ozark Mountain Publishing, Inc.,

i was «free», till i was NOT
at the
@Dolores Cannon official page.

.

“Your” own response,
replying as “a sovereign person”,

YET

with the “anonymity” of
a “corporation’s legal person”
… IMMUNITY to “hurt” …

does NOT put “us”
in

… an EQUAL
and
of … RESPECT~FULL
«conversation».

.

Which
was precisely
“my point” within “my comment”,
refering to
the official @Dolores Cannon page,

which
@Ozark Mountain Publishing, Inc.
only “exists”
because of the “Dolores Cannon”
… «person’s work» NAME.

.

Which is
“what free movement”
i was “LEFT WITH”
to
… «EXERCISE» …
“my” … «FREE SPEECH»
of … EXpressION …!

.

If “that” is NOT “enough”
for your
“cold, corporate, non~anthropo”
… approach …

to

a … Human «BEing» …
like “myself”,

then

“allow me” to

“associate”

in

“your Court of Judgement”

that

:

the SHIFT

WE aRe experiencing

on OUR eARTh

has “entered a NEW PHASE” of

“Unidentified Flying Objects” 

… «SIGHTINGS» …

that,

is NOT perhaps about

… “shiny OBJECTS” …

BUT

… «VISIONARY PEOPLE» …

THAT

IS IMPERATIVE

«ΤΟ ΒΕ»

… «SEEN» …!

.

With miniscule appreciation
as to
“your” cowardly “passive AGGRESSIVEness”,

“i” re~main

@Rev. Tr. Alexia Christodoulou

.

…”

.

Take Care With Your Light

.

#TRUSTinHUMANITY

NOT “corporate pursuit of profit”

.

#chooseEMBRACE

.

#createABUNDANCE 

.

.

.

EllenoPhone «ΕΚ~ΘΕΣΙΑ~ΖΕΙΝ» , 2021.02.04

.

Voltaire - ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ - ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΙΣ ΦΡΙΚΑΛΕΟΤΗΤΕΣ . white scene distant tree

.

<< …

. . .

Ἀγαπημένο «ΕΙΜΑΙ» του “Ἐσύ”
… ΦωτοΑδέλφι …

,
τα λεγόμενα “εν~βόλια”

 
που ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΚΑ
ΒΙΑζονται να διεισδύσουν
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
ἀνά τῳ παγκόσμιῳ,
 
εἶναι
“τεχνολογική
βιο~μηχανική”
( technological bioengineering )
 
με την ὁποῖα
 
ὁ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ DNA
του κυττάρου
μετα~τρέπεται
σε αὐτό
που το “βιο~μηχανεῦουν”
 
.
 
Με ἂλλα λόγια
 
το mRNA “εν~βόλιο”
 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ “ἀδύνατος ἰός”
 
ὃπου
 
το ἈνοσιοΠοιητικό
 
“μαθαῖνει”
 
να ἀντιστέκεται.
 
.
 
Τα mRNA “εν~βόλια”
 
εἶναι
 
“βιο~μηχανία”
 
ἡ ὁποῖα
 
ΕΙΣΧΩΡΕΙ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ
 
τοποθετῶντας
 
τις “ἀλλαγμένες
 
στην κωδικοποίηση DNA”
 
πρωτεἳνες,
 
οἱ ὁποῖες, με τη σειρά τους
 
ΑΛΛΑ~ΖΟΥΝ
 
με αὐτό τον τρόπο
 
τον ΙΔΙΟ τον κώδικα DNA
 
του κυττάρου
 
και,
 
ΚΑΝΟΥΝ
 
το ἲδιο το κύτταρο
 
να ΜΗΝ ἒχει “ἰδέα” πια
 
ὣς προς τη
 
ΦΥΣΙΚΗ του ΕΡΓΑΣΙΑ
 
( ἒχει ἀλλάξει ὁ κώδικας DNA του )
 
και πια
 
πρόκειται να ΕΝ~ΕΡΓΕΙ
 
χωρίς την ΠΥΞΙΔΑ του
 
την ΔΟΣΜΕΝΗ
ΑΠΟ
ΤΗ ΦΥΣΗ
 
.
 
Με την “πρῶτη” εἰσχώρηση
… “ξένου περιεχομένου”
στον ὀργανισμό,
 
το ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟ πια
κύτταρο του ἈνοσιοΠοιητικοῦ,
 
χωρίς τη ΦΥΣΙΚΗ του ΠΥΞΙΔΑ πια
 
ἀλλά με τον μεταλλαγμένο
βιο~μηχανικά “κώδικα” του πια,
 
θα ἀρχίσει να ΕΠΙ~ΤΙΘΕΤΑΙ
 
αὐτό το … “ξένο περιεχόμενο”
 
ΜΟΝΟ που
 
χωρίς τη ΦΥΣΙΚΗ ΠΥΞΙΔΑ πια
στο DNA του
 
ἡ ὁποῖα ΔΕΝ το “ὁδηγεῖ”
στο “ΤΙ” εἶναι
 
ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ … “ξένο”
 
και
 
ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΡΩΤΑ ΑΠ’ ΟΛΑ
 
“ΤΙ” εἶναι “καλό” … “ξένο”
~ ΦΙΛΟ~ΞΕΝΙΑ ~
και
“ΤΙ” “ὂχι καλό, εἰσβολέας”
~ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ~
 
ἀρχίΖΕΙ, λοιπόν, να
 
ΕΠΙ~ΤΙΘΕΤΑΙ
 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ
 
.
 
” ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ “
 
σημαῖνει
 
τα ΙΔΙΑ τα κύτταρα
 
του ΙΔΙΟΥ του ὀργανισμοῦ
 
.
 
Ξεκινᾶ, δηλαδῆ, ἓναν
 
ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟ ΠΟΛΕΜΟ
 
προς
 
ΟΛΑ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
 
του ΙΔΙΟΥ
 
του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
 
και
 
ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ
 
( ΔΕΝ ὑπάρχει ΦΥΣΙΚΗ ΠΥΞΙΔΑ
και ἂ ῥᾶ
ΔΕΝ ὑπάρχουν … “ΦΡΕΝΑ” )
 
μέχρι
 
την ΟΛΙΚΗ ΑΠΟ~ΤΕΛΕΙΩΣΗ
 
ὁλόκληρου του ὀργανισμοῦ
 
.
 
Με λίγα λόγια
 
ξεκινά μια διαδικασία
 
… ἡ “σῆψις”…
 
ἡ ὁποῖα εἶναι ἡ διαδικασία
που ΣΥΝ~ΒΑΙΝΕΙ
στο “ὃχημα ~ ΣΩΜΑ”
ἀφοῦ
… “το ἂτομο” …
ἒχει “περάσει στον θάνατο”
 
με την ὁποῖα
αὐτή διαδικασία
 
ὃλα τα “ΑΠΤΑ ΦΥΣΙΚΑ”
της “ΥΛΗΣ” … “του ἀτόμου”
… ‘κατα~ῥρέουν” …
( σπάζουν, διαλύονται )
 
.
 
ΜΟΝΟ που
 
στην περί~πτωση αὐτή
 
ἡ διαδικασία “ξεκινά”
 
ΧΩΡΙΣ “το ἂτομο”
 
να ΕΧΕΙ … “περάσει στον θάνατο”
 
ἀλλά
 
το “βιῶνει”
ἐνῶ
εἶναι
ἀκόμα “ΖΩΝΤΑΝΟ”
με
το “ΑΠΤΟ της ΥΛΗΣ”
… “ὃχημα ~ ΣΩΜΑ” …
 
.
 
ΔΕΝ πραγματοποιήθηκαν ΠΟΤΕ
tests
σε ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
 
για αὐτά τα mRNA
βιο~μηχανικά ΕΝ~ΒΟΛΙΑ
 
καθῶς
 
ἀκόμα και στα τα λίγα “ζῶα”
που
… “δοκίμαζαν” την … “τεχνολογία”
 
( εἶχαν ξεκινῆσει ἀπό το τέλος
του 20οῦ αἰώνα )
 
ΔΕΝ ὐπῆρχαν ΚΑΘΟΛΟΥ
“σημεῖα” … για … “προχώρημα”
 
.
 
Ὃπως και με ἂλλες
 
“εἰσαγωγές” ΑΦΥΣΙΚΗΣ
τεχνολογικῆς βιο~μηχανίας
 
( βλέπε π.χ. “VIAgra” )
 
ΔΕΝ ἒγιναν ΠΟΤΕ
 
οἱ ἀπαραίτητες μελέτες
 
για τις … “ΕΠΙ~ΠΤΩΣΕΙΣ”
 
ἀπό τη … “χρῆση” …
 
στο “ΕΥΡΥ μέλλον”
 
καθῶς
 
ἡ φαρμακευτική ΒΙΟ~ΜΗΧΑΝΙΑ
 
ΕΙΝΑΙ
 
… “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ” …
 
και
 
ποσῶς ΔΕΝ ἐνδιαφέρεται
για
ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ
ἐκτός ἀπό
 
… το “ΚΕΡΔΟΣ” …
 
.
 
By the way,
 
ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ
 
( “ΑΝΔΡΟ~ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ νόμου
και ΟΧΙ, φυσικά, «ΦΥΣΙΚΟΥ» )
 
οἱ φαρμακευτικές βιομηχανίες
 
ΔΕΝ εἶναι ὑποκυπτόμενες
για
ΚΑΜΙΑ
… “ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ” …
ἀπό
τις … “ἐπι~πτῶσεις”
ΚΑΝΕΝΟΣ
… “εν~βολιου” …
 
( συγκεκριμμένα αὐτή
ἡ … ΑΣΥΛΙΑ … εἶναι
ΔΟΣΜΕΝΗ μόνον ὃσον
ἀφορᾶ … “ΕΝ~ΒΟΛΙΑ” )
 
.
 
Ἂτομα ἂνω το 75 χρόνων,
( εἰδικότερα )
 
και,
 
με την … “φαρμακευτική πρακτική”
των
“πάνω ἀπό μία δόσεων”
 
εἶναι ἡ ΠΙΟ … ΕΠΙ~ΡΡΕΠΗΣ
… “ὁμάδα” της Ἀνθρωπότητας
ἡ ὁποῖα
ΔΕΝ θα ἒχει
την “αὐτο~ἃμυνα” να διασωθεῖ
 
.
 
Τα ΕΠΙ~ΚΡΑΤΟΥΣΑ Μέσα
( … “Μαζικῆς Ἐπί~Κοινωνίας” … )
 
… τηλε~ὃραση, ραδιό~φωνο,
ἐφημερίδες, περιοδικά, ἐκ~δόσεις,
διαδικτυακά μέσα …
 
συν~περι~λαμβανομένων
και
των “ΕΘΝΙΚΩΝ” δικτύων
 
καθῶς
μιλᾶμε για τα “ὡφελήματα”
… “διαφημστικῶν πακέτων” …
 
ΔΕΝ παρ~ουσιά~ΖΟΥΝ
ΠΟΤΕ
“αὐτό”
που εἶναι
… “ἐκτός της ΒΙΟ~ΜΗΧΑΝΙΑΣ” …
το
… “ΜΟΝΟ~ΠΑΤΙ” …
 
( βλέπε “τράπεζες”, “φαρμακευτικές”,
“ἐκ~παίδευση”, “τροφο~δοσία”,
“ψυχ~ἀγωγία”, “πνευματο~λογία”,
“νομιμο~ποιήσεις”, “ἀπολυταρχισμό”
κλπ, κλπ, κλπ, κλπ … )
 
.
 
ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΑΣ ΝΟΜΟΙ
 
ΚΑΤΑ~ΠΑΤΟΥΝΤΑΙ
 
.
 
ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
 
ΑΠΟ ΤΟ … «ΓΕΓΩ~ΝΟΣ»
ΚΑΙ ΜΟΝΟ
 
ΟΤΙ
 
… «ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΜΕ»
 
ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ «ΓΗ»
 
ΕΙΝΑΙ
 
Η … «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» …
 
ΑΝΑ~ΠΝΟΗΣ, ΦΩΝΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ, ΜΟΧΘΟΥ,
ΣΥΝ~ΕΥ~ΡΕΣΗΣ, ΦΙΛ~ΑΡΜΟΝΙΑΣ, ΑΓΚΑΛΙΑ~ΖΕΙΝ
 
για … προς … ἀπό … ΕΝ …
 
την … Α~ΛΗΘΕΙΑ …
 
… της «ΖΩΗ» ΜΑΣ …
 
.
 
ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ
 
και
 
ΕΧΟΥΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
 
.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Η ΟΜΟΡΦΗ
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ
 
Η Α~ΦΘΟΝΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ
 
.
 
#TRUSTinHUMANITY
 
NOT “corporate pursuit of profit”
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.

 

Bastiat -ΜΠΑΣΤΙΑΤ- ΟΤΑΝ Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΟΜΙΛΟ ΑΝΔΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΡΟΔΟ ΧΡΟΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ ΕΝΚΡΙΝΕΙ, ΗΘΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΟΞΑΖΕΙ

.
… >>
~ @Rev. Tr. Alexia Christodoulou 
( @ale3iA.5 penteleón de aRcturi )
~} @awnidea5 {~

.

<< …
. . .
 
«…
Ἐκεῖνοι που μποροῦν να Σε κάνουν
να πιστεῦεις παραλογισμούς,
μποροῦν να Σε κάνουν
να διαπράττεις φρικαλεότητες.
…»
~ Βολταῖρος
 
.
 
Take Care With Your Light
 
.
 
#TRUSTinHUMANITY
 
NOT “corporate pursuit of profit”
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.
 
for further contemplation …
 
* “WAKE UP CALL”
( posted yesterday 2021.02.05 )
 
World Freedom Alliance
 
World Doctors Alliance
 
 
.
 
* “The New Normal”
by happen.network
posted mid January 2021
 
the 4th industrial “revolution”
and the “great reset”
 
 
.
 
* «Basic “education on
the old paradigm”»
 
.
Ellenophone
* «ΤΡΙΑ~ΚΗΡΥΞΗ»
 
.
* «ΕΚ~ΘΕΣΙΑ~ΖΕΙΝ»
 
 
.
… >>
~ @Rev. Tr. Alexia Christodoulou
( @ale3iA.5 penteleón de aRcturi )
~} @awnidea5 {~
 
.

.

EllenoPhone «ΤριαΚήρυξη» , 2021.02.02

.

 

.

<< …
. . .

Ἀγαπημένο «ΕΙΜΑΙ» του “Ἐσύ”
… ΦωτοΑδέλφι …

,

Ἐγκλήματα κατά

της Ἀνθρωπότητας
 
ἡ “διακύρηξη”
και “ἐκτέλεση”
ἐδῶ και ἓνα χρόνο,
ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΚΟΥ
καθεστῶτος
 
ἀνά τῳ ΠΑΓΚΟΣΜΙῼ.
 
.
 
Περαιτέρῳ,
το ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
της Ἀνθρωπότητας
με την ΑΝΟΜΗ
κατανομή,
μετατροπογόνων
κωδικοποίησις mRNA
“εἰσχωρήσεων”,
 
( τα ὁποια
μετατρέπουν
το ἈνοσιοΠοιητικό
ἀνθρώπινο σύστημα
σε “αὐτο~σκοτωματική
μηχανή” )
 
ΜΑΣ προ~τρέπει
στην ΑΜΕΣΗ
“ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΥΠΑΚΟΗ”
για
την ΕΠΙ~ΒΙΩΣΗ
του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
 
.
 
οἰ ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ
ΥΠΕΡ~ΕΧΟΥΝ
των “ἀνδροκρατούμενων”
 
.
 
«…
ἡ ΙΑΣΙΣ του “ΕΙΜΑΙ” ΜΑΣ
χρῆΖΕΙ προτεραιότητας
της ὑγείας του ‘ἐγῶ’
…»
 
.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Η ΟΜΟΡΦΗ
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ
 
Η ΑΦΘΟΝΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ
 
.
 
#TRUSTinHUMANITY
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.
 
Ὑστερόγραφο :
 
* World Doctors Alliance
 
 
* World Freedom Alliance
 
 
* “The New Normal”
ντοκυμαντέρ
του Ἰανουρίου 2021
για την 4η Βιομηχανική
“ἐπανάσταση” και
τη χειραγώγηση
των μέτρων που βιώνουμε
 
 
.
 
* «Basic “education on
the old paradigm”»
παραχωρεῖ πληροφορίες
ὣς προς την κατα~νόηση
του ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟΥ
“παλαιοῦ παραδείγματος”
στον κόσμο ΜΑΣ
 
 
* “Universal Declaration of Human Rights”
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ του 1948
( ΥΠΕΡΕΧΟΝΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ )
οὓτως ὣστε
να ΜΗΝ εἲχαμε την ἐπαν~άληψη
των ἀποτρόπαιων
του 2ου ἀνοικτά φασιστικοῦ
παγκοσμίου πολέμου
 
 
.
 
«ΕΧΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΕΥΘΗΝΗ
και
ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ»
 
.
 
ΕΥγνωμόνοια
 
.
… >>
~ @Rev. Tr. Alexia Christodoulou
( @ale3iA.5 penteleón de aRcturi )
~} @awnidea5 {~


.

<< …
. . .
 
«…
Ἐκεῖνοι που μποροῦν να Σε κάνουν
να πιστεῦεις παραλογισμούς,
μποροῦν να Σε κάνουν
να διαπράττεις φρικαλεότητες.
…»
~ Βολταῖρος
 
.
 
Take Care With Your Light
 
.
 
#TRUSTinHUMANITY
 
NOT “corporate pursuit of profit”
 
.
 
#chooseEMBRACE
 
.
 
#createABUNDANCE
 
.
 
for further contemplation …
 
* “WAKE UP CALL”
( posted yesterday 2021.02.05 )
 
World Freedom Alliance
 
World Doctors Alliance
 
 
.
 
* “The New Normal”
by happen.network
posted mid January 2021
 
the 4th industrial “revolution”
and the “great reset”
 
 
.
 
* «Basic “education on
the old paradigm”»
 
.
Ellenophone
* «ΤΡΙΑ~ΚΗΡΥΞΗ»
 
.
* «ΕΚ~ΘΕΣΙΑ~ΖΕΙΝ»
 
 
.
… >>
~ Rev. Tr. Alexia Christodoulou
( ale3iA.5 penteleón de aRcturi )
~} awnidea5 {~
 
.

 

.

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

<< …

If You want to go fast, go alone. If You want to go far, go together.

 

. . .

Dearest «i am» of “You”
… PhotoAdélphi …

 

,

 

the word … “idiot”

 

derives from
the Ellenophone word
«ΙΔΙΩΤΗΣ»

 

that is

“the person who owns
private property”

as in

“NOT SHARING
the Earth and Her fruits”

.

Rousseau - the first man who, having fenced in a piece of land, said -this is mine- and found people naive enough to believe him, was the true founder of civil society...

.

 

first of all,
 
i wish to apologise
 
as
 
your shouting out
about “abortion”
as you are,
 
resorted me to take you
as
 
one of those “persons”
that
demand to dictate
how women are to be
with their own bodies,

 

This is NOT public property. Decisions regarding this are mine and ONLY mine to make - abortion -patriarchy

 

 
hence,

 

the Kamala Harris “questioning”

 

https://www.youtube.com/watch?v=b6g-zycRv8Q

 

. … .

and, also, as by “the way”,

the above “Kamala Harris”
… “example” … to be “furthered”

in case you want to “engage”
with some more
“bull~shift”
about … “trans~women” too, 
“fighting for them” here,

let me spare you
some
“huffing anf puffing” …

it is … “transwomen”
that are the “final solution”
for hard core “misogynists”,
like the “eugenicists” are

all meant to
“exterminate”
… «FEMALE~NESS» …

BUT,

“money bying”,
“surgically MAN~made”
“cut~out DICKS”,

do
NOT “make~up”

a
«FEMALE»

NOR,

HER UNIQUE ABILITY

to
ORGASM

through

THE ONLY ORGAN
in the known UNIVERSE

that EXISTS
ONLY

for
the PERCEPTION

and

FUNCTIONS ONLY

for
the SENSATION

of
ECSTASY, ORGASM

.

there is ONLY
… «admiration» …
to be offered …!

.

HowEver,
the “dis~eased” ones
only “envy”
and want to
“destroy”,
that which “they”
are INCAPABLE to
“grasp”
and simply,
“be in awe” of …

hence,

the … “final solution” for
… “misogyny” …

by,
“male superioty syndrome”
… jerks ( or wankers ) …

and, finally,
… “trans~surgical” …
psychopaths …!

.

i ALWAYS thought
that most “Males”

ACTuALLY

look
equally,
if not even “better”
sometimes

( as ofcourse is, the “vice~versa” ),

as
what is called “TRANSVESTITISM”

than,
“women” playing “the role”.

.

«NATURAL LAW»
of
«Light~Full»
«BEing~Ness»

is NEVER to BE
“blown out”
by
… “shadows” …

.

«ΘΗΛΥ~Ness»
could NEVER be “erased”

and,

«GOOD MEN»
aRe NOT to «BE»
EVER … “extinct” …

NO MATTER “what”
THEY might … “wear” …!

.

Sheila Jeffreys - female pronoun an honorific term sex caste survive subordination transgendered men cant occupy such position

.

 

.

second first of all

 
i BElive
“you”,
along side all of us quite honestly,
have
 
a very, very false notion
of “what taxes are”
 
and,
 
at the same time
have
NO idea
 
that
“taxes”
are IN FACT
 
the state
charging
“the people”
to pay
THE DEBT
of
THE LOANS
the state
has,
 
be~cause
… “money” …
is
a “PRIVATE” … “issue”
 
and,
 
“FEDERAL”
and/or
“CENTRAL”
banks that
… “issue money” …
do NOT belong
to “the state”
 
( of ANY “country” in FACT )
 
and
 
ARE “PRIVATELY OWNED”
 

 

Rothschild - i care not -Apolytarchismos

.

 
“Taxes”
are
… UN~Constitutional …
 
in
ANY
true … “Democracy”
 
.

 

Andrew jackson - funds-of-the-bank-to-speculate

.

[ Note :

 
a “comedic”,
still totally misogynistic,
little explanation
of the above, is available
in the animation entitled
 
* “The American Dream” (2011)
 
part 1 ( 15 minutes )
 
 
part 2 (another 15 minutes)
 
 
.

 

 

Investment Bankers Code Committee, 1933-1934 - To for -Hardiman-qM- congradulations and best wishes from the Griswold family
Investment Bankers Code Committee, 1933-1934 – signing underneath : To for Hardiman – congradulations and best wishes from the Griswold family

.

 
A more “serious” explanation
is given in
 
* “Century of Enslavement
~ The History of the Federal Reserve” (2014)
 
 
since
 
the best “serious” look
into
this … VERY old
plundering practice

 

* “The Money Masters” (1996)

the ORIGINAL version of which
is ACTuALLY nowhere to be found anymore

( which “original”  is
OVER 6 hours long,
and which, “i” HAVE watched
and bookmarked “then” )

It is “now presented” as
a “3 and half hour” film

( and even “sold” as such )

[ Note :
the same “practice” implemented on
Franco Zefirelli’s
“Jesus of Nazareth” (1977)
which is ACTuALLY
OVER 9 hours long
as it was made as
a TV series,
and HAVE watched myself, over
TV broadcasts on Easter
for years, as a child

it is “now presented” as
an over 6 hour film
( and, of~course “sold” as such ). ]

The following is
the “fuller” version i could find
of just over 4 hours, and it is
“ending” just as chapter 6 begins
entitled : “The Bank of England”

 

Henry Ford - people of nation do not understand banking monetary system otherwise revolution tomorrow morning

 

.

 

 
Likewise,
 
* “This is NOT a Coup” (2016)
gives
the “European version”
of
the … latest
“financial enslavement”
of
“punta”
of the European citizens
 
[ “punta” = “the financial
overturn of freedom to
a dictatorship” ]
 
 
 
Seferis - Every man of action has a strong dose of egoism pride hardness and cunning but all those things will be regarded as high qualities if he can make them the means to achieve great ends.
real name “Seferiadis”, the truest Alkiviadian and Machiavellian politician of Ellas – escorted the “inported bavarian royals” of Greece to Africa during the “occupation by NAZIs”, and later was the “official attaché” of Greece in Britain during the “talks” for the Cyprus indepence, which got him a Nobel Literature blood~money prize just ONE MONTH before the “Christmas present” of “the green line” was first established in Cyprus, deviding the island in two.

.

Probably a good “spot”
to
present

a less known film

by director
of “Zorba, the Greek”
and “Electra”

Michael Cacoyiannis’s
* “Attila ’74 ~ The Rape of Cyprus” (1975)
:
https://vimeo.com/72538143

.

Henry Kissinger - about Ellas Greece - addressing businessmen in Washington D.C., 1973 - patriarchy propaganda domination over native people - black.

.

“war” is NOT necessarily with … “lead bullets” …

 

.
.

*  a “parody” video entitled
“DOGMA$”
:
https://www.youtube.com/watch?v=2dLBO2sM8OM

.
.

.

 

Kissinger - war is ...
~ Henry Kissinger ( the Nobel PEACE Prize Winner of 1973 )

 

.

 

Also, in FACT
 
it is an excellent opportunity
to suggest watching
 
* “The Corporation” (2003)
which is
a brilliant thorough look
to
the actual enabling “birth of”,
the “psychopath profile”,
and
“end game” of … “the Corporation”
 
https://www.youtube.com/watch?v=zpQYsk-8dWg . ]

 

.

Voltaire - those who can make You BElive absurities, can make You commit atrocities

.

and, 

… on how
war on humanity
is
implemented without
“military” assistance … 

* “CataStroika” (2013)

.

Voltaire - comfort of th rich depends upon an abundant supply of the poor

.

in addition,

suggesting you keep “check” with 
Brand New Tube channel

* «Oracle Films»

https://brandnewtube.com/@OracleFilms

.

Henry David Thoreau - If... the machine of government... is of such a nature that it requires You to be the agent of injustice to another, then, I say, break the law. C18th lettering

 

 
.

 

the word “idiot”

.

.

third first of all
 
it is incomprehensible
to myself
to be
witnessing a “panic attack”
from youself
in reference to
… “the other” …! 

 

.

African saying - We are people because of other people

 
.
 
«…
No culture can live
if it attempts to be
exclusive
…»
~ Mahatma Gandhi
 
.

 

African proverb - When there is no enemy within, the enemies outside cannot hurt you. blue headress

 

World Freedom Alliance . org

«…
The World Freedom Alliance aims
to facilitate
an open platform
to promote
Freedom
in all its forms
Worldwide
and
to unite people
around the world,
and
to provide information
and share
best practice
between countries.

We aim to ensure
our cherished
fundamental Freedoms,
as outlined in the WFA Charter,
are restored
and
maintained.

Together,
we can unite in strength,
to promote Freedom,
inspire Courage
and give Hope
in these times,
please join us!
…»

https://worldfreedomalliance.org/

.

* “WAKE UP CALL
( 5th of February, 2021 )

“…
The World Freedom Alliance gathers
in Copenhagen, Denmark
to bring together the world’s
most prolific freedom-fighters.

Documentary features
the latest comments from
Andrew Kaufman, Catherin Austin Fitts,
Dolores Cahill and many other members
of the WFA in 2021.

Film produced by Oracle Films.
Share and share alike.
Not for distribution on monetised channels.
…”

.

a pseudo non~censoring “Brand New Tube” link
here

https://brandnewtube.com/watch/wake-up-call-covid-19-documentary-world-freedom-alliance-copenhagen_W8lovFZazi8y2JP.html

a pseudo non~monetary gaining “Odysee” link
here
:
https://odysee.com/@OracleFilms:1/Wakeupcall:f

a pseudo non~”white supremacy, male superiority syndrome”
( “by proxy” too ) “bitChute” link
here
:
https://www.bitchute.com/video/CsOMOXwEhyAq/

.

Chinese proverb - When the Winds of Change Blow, some people build walls, others build WindMills.

.

OUR «home»

is the planet Earth

OUR «family»

is Humanity

and

ALL «LIFE»

on Earth and beyond

.

 

Rousseau - Nature never deceives us. it is WE who deceive OurSelves . new Quazio

.

Bodies
are
WONDER~FULL !!!
 
.
 
PERFECT «by design» !
 
.
 
NO “modifications” needed !
 
.
 
“NO~MAN”
can EVER
“calculate” it
… “better”
 
.

LET OUR NATURAL [LAWFUL]
… «BEingNess» …
SHINE THROUGH

.

OUR Humanity’s
… traits …
are
GRANTED BY BIRTH 
by
OUR … CREATION … !!! …

.

check

FAFTA ~ Freedom Airway & Freedom Travel Alliance

.

 

Dorothy Heights - noone will do for you what you need to do for YourSelf. We cannot afford to be seperate. We have to see that ALL of us are in the same boat. lotus.QM

 

 
.

 

ENOUGH

with
Euginicists’ agenda

and

their
… “great reDOing”…

of

OUR world

according to
“… their image …”

.

“try, try, and try again” … … 2003 … 2010 … 2020

.

Keniche Ohmae - rowing and boat direction
~ Keniche Ohmae

.

 

… «SHARING» …

NEVER
KILLED 

ANY ONE

 
.

 

Dear Reader, traditional power structure and their reign of darkness is about to be rendered obsolete

.

 

the total madness of
“supremacy” and “superiority”
 
reaching its dizzying heights
in
 
early ~ mid 17th century,
then
more so in
 
late 19th century
then
even more so
 
early ~ mid 20th century
then
 
reaching its peak and demise
early ~ mid 21st century

 

 

as with the example of

“Bill Gates” deleted Documentary
“Why he switched from MicroSoft to ‘vaccines’
(genetical modifications)”
 

[ Note : probably identified as the “banned”
“Mikki Willis” documentary : “Plandemic” ]

.

Klaus Schwab -founder+exec.chairMn World Economic Forum-The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine, + reset our world.
the “Professor” is euphemism ?

.

Alex Thomson Narrates – Who is Klaus Schwab Investigation
by Johnny Vedmore
]

.

white people
( most usually male )
 
rich in money,
poor in human traits,
 
with “unlimited resources”
and
extremely “limited
humane attributes”
 
have been engaging
for many years now
 
to
“rid off”
what “they consider”
as
… “lesser grade” …
 
to
“rid off”
what “they deliberate”
as
… “weaker degree” …
 
as long as
ofCourse
 
“they are the ones”
 
… “calculating” …
both
… “the grades” …
and
… “the degrees” …
 
.
 
in this documentary,
as for a “shocking example”
 
“we” are … “exposed”
to
the … “showing how”
 
this
… befuddled …
“unclothed emperor”
,
… convicted …
“ruthless monopoliser”
,
… misanthrope …
“disturbed euginicist”
 
turned “his image”
around as a
 
… “world philanthropist” …
 
surpassing
 
even “the father” of
… “image manipulation” …
 
“Alfred Nobel”
~ “merchant of death”,
“inventor of dynamite” ~
 
[ where
ALL “military industries”
“derive” and “end” ]
 
( you never wondered
“why”
is “Sweden”
so … “rich” … ?!?
 
EVEN
 
NOT “following”
the totalitarian regimes
that
everywhere else
are … “enforced” … ?!?
 
NOT “pursuing”
the genetic modification
that
the rest of the countries
are placing their citizens
through … ?!? )
 
 
and,
 
~ to continue with
Alfred Nobel’s … “legacy” ~
 
his … “Nobel Prizes” …
 
… an absolute “spin mastery” …!
 
.

 

important “Note” : [ about … “ownership” of the word “holocaust” ]

.

Isabel Paterson - the philanthropist the politician and the pimp are inevitably found in alliance Bcause they have same motives, seek same ends, to exist for, through + by others

.

… indeed,

it is ALL about “corporation”

.

https://vimeo.com/539654226

.

~ ENthymesis Alethia ~

.

it is ALL abOUT … “UNLAWFUL CONVERSION”, a concise reading

.

.

 

.

.

The “nutty” «Common Sense» (keeps being “up~dated”)

.

Frederic Bastiat -When plunder Bcomes a way of life 4aGROUP ofMEN living 2getherIN society they create 4themselves in the course ofTIME a legal system=authorises it + a moral code=glorifies it. law

.
 
OUR Humanity

 

ALL over
on
OUR eARTh
is
WAKING UP

 

«ask the experts» ~ YourSelf , 2021.02.20 
and,
«ask the experts II» ~ WE SHALL NOT BE SILENCED
and
COVID ~ IS Asymptomatic transmission Fake News ? ~ World Doctors Alliance vol.1 ~

.

Thomas Edison - Dr. Tsoukalas - The doctor of the future will give no medication, but will interest his patients in the care of the human frame, diet and in the cause and prevention of disease.

.

( Need to find a more
“decent”,
~ “NON white spremacy”,
“NON male superiority”
syndrome ~
platform
for this information … )

* “Key to Freedom
Notice : Liability Document”
( 2021.02.10 )
.

.

.

propaganda - Aldous Huxley - set of people to forget set of people human

.

Yet,

somehow,

we reached this point
of
“devide and conquer”

where by

we are simply
… “told” … something 
and
without ANY fuss,
we simply … “obey”

.

Aldous Huxley - a democracy well prepared for modern war ceases to be democratic, governed by a tyrrant with bureaucracy

.

 
i strongly suggest
the watching of
 
* “The New Normal
of January 2021,
 
totally engaging
the topic of
these “coctails”
 
that
so “imperatively”
have to
be injected in
“the people”
of the Earth,
 
and
their mRNA “capabilities”,
 
the reasons behind them
being
 
the 4th industrial revolution
through
 
the effectuation of the “new slogan”
of the “great reset”
.

 

here available for
“free viewing” on “Brand New Tube”
( until “otherwise decided” by the “administrators” )
:
 
and, here “available” on “pay to upload” … “Odysee”
:
https://odysee.com/@OracleFilms:1/New-Normal—Happen-Network:3

 

or, even, available within the “syndrome”atic “bitChute”
:
https://www.bitchute.com/video/kUIcyuWciR3z/

.

.

There should be a law requiring doctors + scientists wear sponcor jackets as NASCAR drivers =know which big pharma-vaccine companies own them

.

 

The same documentary
… “Herr Schmidt” …
of Google and YouTube,
has now dictated
 
( after less than two weeks
the video was posted
and reached
half a milion viewing )
 
a desquise of totalitarianism
through
“young~ageism”
limit viewing,
 
so as
to then, get the
“data collection”
 
and,
analogically
 
“target” the population
of humanity that
strives
for … “transparency”
 
AND,
 
simultaneously,
deprive “us”
 
in the non~physical
“Land of CyberSpace”
 
… “free movement” … !
 
( Easier to watch
“wo~men’s images”
degraded to
“tits and bums”
than
“what is happening”
to
OUR humanity )
 
 

.

 

Smoking - not one single case of throat irritation Camels - 10 months Scientific evidence for Chesterfield

.

 

also suggesting you get to watch

 

interviews of
Prof @Dolores Cahill,

 

and,

get familiar
with

.

World Doctors Alliance

«…
An independent
non-profit
aliiance of
doctors, nurses,
healthcare professionals
and staff
around the world
who
have united
in the wake of
the Covid-19 response chapter
to share
experiences
with a view to
ending
all lockdowns
and related
damaging measures
and
to re-establish
universal health determinance
of
psychological and physical
wellbeing
for
all humanity.
…»

https://worlddoctorsalliance.com/

https://t.me/s/worlddoctorsalliance 

.

as

THESE “coctails” are

 

NOT seemingly “benign”

“old time” ones

but

“mRNA” ones

.

African proverb - a lie has many variations, the truth none.

.

It is a “technology”
which gets
inserted so as
to ENTER
your cells themselves
and
CHANGE the “coding”
of your cells’ DNA.

 

https://t.me/worlddoctorsalliance/

.

Basically,
by altering the
“job description”
of these cells,
by ANYthing “new”
then
“entering” your organism,
these “reprogrammed cells”
would now “consider”
ANY cell in your body
as “out of place”
and … “destroy” it …

 

.

 

it sounds like
WORSE than AIDS
to me,
since it is
NOT about “not having”
an immune system anymore,
but,
a “system” that
is “re~coded”
and
without “a clue” of its
“natural work”,
is “now … depleting”
your organism
while being
… “alive” …

 

.

In other words,
“sepsis” can occur,
which is
what happens to the body
after we die,
only
we won’t be “dead”
while it is happening. 

 

.

 
Medicine and Medical Ethics in Nazi Germany - book cover - fascism propaganda

 

.

WHICH IS

THE REASON WHY
this “mRNA kind”
were
NEVER given
the “green light”
for
even “testing” it
ON HUMANS …!

 

.

Book cover - Suzanne Humphries MD - Dissolving Illusions . Disease, Vaccines, and the Forgotten History

.

* “Bought” (2014)

 

a very good documentary
may also shine some “Light”
to the “pharma~food industry”
and subsequently,
odious debt” of state
… “business”

 

.

Dr. Dean Burk PhD - on fluoride causing cancer and death
and probably “the reason why” … “brashing our teeth”, has been THE indoctrination for “mouth hygiene” AND in our “water supply” ?

.

and,

what about
… “food manipulation” …

* “Food or Poison
~ find out the truth
about
today’s food” (2016)

( a 6 minutes and 37 seconds video
by Einum – European Institute of Nutritional Medicine )

[ Note :

«Metabolomic Medicine» 
is the technologically
advanced medicine
which
surpasses the “conventional”
for the masses
“pharmaceutical” deployment
and is, instead 
a “personalised medicine
EACH ORGANISM’S
… «HEALTHY LIVING» … 

see for example :

at

https://www.metabolomicmedicine.com/english/index.html 

“… Our approach
addresses
the root cause of disease. 

The basis of our approach is
that
a human body
is
a complex system
and
is more understandable when
viewed as a whole. 

We do not see the human body as
a collection of separate organs
but
as a whole biological system. …” ]

.

Platon - We are aware that there exist two kinds of medical treatment ... slaves=eradicate symptom, return to job AND free citizens=attempt cause, fully restore health. paper

.

which brings us to

… LABOUR …

and,

the “normalisation”
of
“slave~jobs”

.

police brutality - i was just doing my job

.

WE aRe human «BEings»

NOT human “DOings”

.

integrity is ...

.

 
the “automation” expectation

 

is

 

imperative for

 

the 4th “Industrial Revolution”
.

 

promoted

 

through

the “NEW SLOGAN”

propaganda of

“the … GREAT RESET”

.

[ ReMinder :
“see” further up for
THE NEW NORMAL” documentary
and,
WAKE UP CALL” documentary ]

watch here following, yet another “example”
of the brilliancy of a … “RISE” …
for OUR Humanity

* “IT IS TIME” ( March 8th, 2021 )
by “Oracle Films”

:
https://brandnewtube.com/watch/it-039-s-time-oracle-films-the-journey-into-2021-daretothink-now-banned-from-youtube_ANruCEEoR5qXsvt.html

:
https://odysee.com/@OracleFilms:1/Oracle-Films-Worldwide-Demonstration-Promo-720p:9

:
https://www.bitchute.com/video/6m4gvOmtGq7c/

 

 
.

 

aldous-huxley-the-maketing-of-madness-the-truth-aboutphychotropic-drugs-pharmacological-propaganda

.

Dr. Carrie Madej
on
“Luciferase”  and “Hydrogel”,
plus
C~ertificate
O~f
V~accination
I~dentity
D~ocument
20
:
https://www.brighteon.com/c6baada2-7e53-4812-a7e6-e577874961dd

.

... Now Repeat After Me -- I AM FREE --

.

 
In addition,
 
it is IMPERATIVE
to
 
distinguish between
 
“slave~jobs”
 
and
 
“work”
 
as “creative determination”
of … «BEingNess»
 
.

 

Khalil Gibran - Work is love made visible ... For if you bake bread with indifference, you bake a bitter bread, that feeds but half man.s hunger. less

.

 
from
 
the “United Nations” channel
on YouTube,
 
a 6 minutes video
“re~minder”
of
 
the legacy of 1948
for “stating”
the “by Birth”
… “ENtitlements of Anthropi”
 
as “established” after
the second world
openly fascist war
 
 
… “uttering” …
the «Lawful» [NATURAL] law
of
OUR Humanity
 
that
are being … “sacrilaged”
in the un~precedented
scale of totalitarianism
 
we are globally faced
 
https://www.youtube.com/watch?v=5RR4VXNX3jA

 

.

BE~FORE

the “United Nations”
beCAME COMPLETELY SUBJUCATED
to
the NATO ( “corporation” [FICTION] )

 
.