«Μεγάλο Σάββατο» ~ “we ‘ll mEEt again” ~ … «i am» …

. . .

.

.

.

.

.

Thank~FullNess
to
“My Way Tarot”
for
the «in~signts» !

… : *) … ….

.

.

.

.