Ἐπίγνωση ( ἙλληνόΦωνα )

.

.

- CC - Curves of Conception -

.

.

* * *

¬| … κάποια μέρα σύντομα, θα το “διαβάσεις
μες στο ΣύνΠαν”
και θα ‘ρθεῖς …
ὃποια και νά ‘σαι, το ξέρεις
και … το ξέρω … |¬

…..

Θέλω να κοιμηθῶ
κάτω ἀπ’ τ’ ἂστέρια που εἶν’ τα μάτια Σου

Θέλω να πλυθῶ
στο χείμαρρο που εἶν’ το ἂγγιγμά Σου

Θέλω να ἀπολυθῶ
στην τρυφερότητα του φιλιοῦ Σου

Θέλω να κολυμπῆσω
μες στη θάλασσα του εἶναι Σου

Θέλω να παρασυρθῶ
ἀπ’ τον αἰθέρα της μυρωδιάς Σου

Θέλω να χαμογελῶ
ἀπ’ το κελάρυσμα του γέλιου Σου

Θέλω να εὐλογηθῶ
ἀπ’ το ἀγκάλιασμα του ἣλιου Σου

Θέλω να εἶμαι το ἀνώτερο ἐκεῖνο ἂτομο
που ἐπιτρέπεις να εἶμαι

…..

(“Κῦκλος” του 2000)

* * *

.

.

.

.

- ... Πέτρα του Ρωμιοῦ ... -

.

.