“ἓνας του ἂλλου ~ ἀξιΩΜατικοί ~ (λαβύρινθος του νήματος)” , (“… ~ dignitARies ~ …”)

. . .

Το χαρτί σκληρό
για να γραφτεῖ
και μαλακή ἡ καρδιά μου
για να γράψει

Το “ἀδιέξοδο”
ὃσο πάει καλύτερα το “καταλαβαῖνω”
το “χωρίς ἐλπίδα”
ὃσο πάει περισσότερα το ζῶ

Ἀτυχία ἢ Μοῖρα
το μεγάλο ἑρωτηματικό !
και οἱ δυο αὐτές οἱ λέξεις
το ἲδιο σημαῖνουν
ἐγῶ, αὐτό συνειδητοποιῶ !!!

Ποῦ να τρέξεις
να χωθεῖς ;
σε ποια τρύπα
να χωρέσεις ;

Τέτοιο κορμί που ἀπέκτησες
που να το “κατα~θέσεις” ;!!
Και να φύγεις, ποῦ θά πᾶς ;
μῆπως ἀρέσεις σε κανέναν ;
μῆπως θά πάψεις να πονᾶς ;
σαν ταῦρος εἶσαι, σε ἀρένα !!

Ὃσο πιο πολύ ἀντιδρᾶς
τόσο χειρότερα γίνεται !!
ὃσο την ἂκρη προσπαθεῖς να βρεῖς
τόσο περισσότερο νῆμα λύνεται !

Και νά ‘ταν ἡ κλωστῆ αὐτή
ἡ ὁδηγήτρια για την ἓξοδο ;!!
Μπά, ὂχι ! Πιό βαθειά, πιό μέσα
Σε βάζει, σε λαβύρινθου ἀδιέξοδο

Και να βρίσκεσαι, ὂχι ἐντελῶς ξαφνικά,
να “ὑπο~δύεσαι” ὃλους τους ρόλους
καί τῆς Ἀριάδνης καί, τοῦ Θησέα
καί, τοῦ Μινώταυρου !!

Και να ξέρεις ὃ,τι, κάποιος θα ξεχαστεῖ,
κάποιος θα σκοτωθεῖ και, κάποιος
θα σκοτώσει, ἀλλά να μην ξέρεις
ποιός ἀκριβῶς θε να σωθεῖ και ποιός
θα βρεθεῖ για να τον σώσει.

Το γιατί εἶναι ἀπλό ! – γιατί Ἐσύ
Εἶσαι ὃλοι, Ἐσύ Εἶσαι τό κάτι το
τόσο περίπλοκο και πολλαπλό !

Δεν ὑπάρχει χειρότερη μάχη
ἀπ’ αὐτήν που γίνεται μέσα Σου !
Και αὐτό γιατί, τα “ἀντικρουόμενα
στρατόπεδα” γνωρίζουν την “ἀχίλλειο
πτέρνα” ὁ ἓνας του ἂλλου !!

( ^ March 1997 )

.

.

.

.

.

.

C.S. Lewis - Since it is so likely that children will meet cruel enemis, let them at least have heard of Brave Knights + Heroic Courage - shield close-up

.

.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

.