“Χαβοῦζα του μυαλοῦ”

. . .

Χαβοῦζα
του μυαλοῦ
και, ἓνα μαργαριτάρι
εἶναι εἰκόνες
του τρελοῦ
που ζει στο “Χαϊδάρι”

Εἶναι εἰκόνες
ἑνός «Χριστοῦ»
ἀπο~τελειωμένου
ἀ~πιστία ἑνός “πιστοῦ”
πια, ἀπο~τεφρωμένου

Εἶναι σκοτάδια,
σύγκρυα
που φτύνει ὁ νοῦς,
μελτέμια
Μπορδέλου διευθύντρια

.

.
.

.
.
.

( ^ circa 2008 )

.

.

.

.
Frederic Bastiat - When, then, does plunder stop.QM It stops when it becomes more painful + more dangerous than labor.

.

.