‘… “ΣΥΝ ~ ΧΩΡΕΣΙΣ” …’

. . .

.

Camári - birds ... at dawn ... what other creature could sing the world to life ...

.
.

.
.

ΣΥΝΧΩΡΕΣΙΣ ... ΣΥΝ + ΧΩΡΕΣΙΣ - plus + fit into place, slot in ... to together fit in a place ... = FORGIVENESS

.

.