Ἡδονισμός …

. . .

ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ( για Σένα )
να Μ’ ἀγαπᾶς

το «ἱριδικό λουλοῦδι» Μου ( στο στῆθος )
να φυλᾶς

.

.

2020.06.28 - from Tania Gabriele SunDay post - ushers new beginnings - Mars-Ares sextile Saturn-Kronos creates strong surge of energy - HD red chrysanthemum

.

.