“Τα πεζά …”

.

. . .

Καλημέρα Σου,
και,
βαθιά Σ’ ΕΥχαριστῶ για το γράμμα Σου …

.

“… Καληνύκτα Αλεξια κ ας μη μου λες …”

ἦταν ἡ πρόταση που Μου “ταλαιπώρησε” το νου
ψες και, βρέθηκα να Σου γράφω,
“… ΠροΠύλια …”
για
ἓναν “Παρθενῶνα”
που
ΜΟΛΙΣ ΜΟΛΙΣ ΜΟΛΙΣ
και συνΕΙΔΗτοΠΟΙΩ …
που
ΜΟΛΙΣ ΜΟΛΙΣ ΜΟΛΙΣ
και δύναμαι να “φέρω”
στην ΣΥΝειδητή «ΕΥ~ΦΟΡΙΑ» της ζωῆς Μου …

.

Να προ~λάβω προσπάθησα …
… εἰλικρινἀ, χωρίς “πικρία” …
“ναι”,
να μην πληγῶσω
και,
να μην πληγωθῶ

.

Και, “ναι”, εἶναι
ΑΠΕΡΑΝΤΑ “καμένο”
το δέρμα μου,
ἀπό παν~πολλές “καψοῦρες” …

οἱ “Ἑλλαδυσιτές” Μου ἦταν
οἱ χειρότερες, καθῶς
“Ἐγγλέζα, ἐγῶ” ἀπό τη μια,
“ἩλιοΦανής” ἀπό την ἂλλη,
τα “παιχνίδια” δεν τα γνώριζα
και, τη “σαγήνεια” του “Ἑλλαδίτικου Θηλυκοῦ”
ποτέ Μου δεν κατάφερα να … “ἀντισταθῶ” …

… ἂλλωστε,
“ναι”, ἡ “μεγαλύτερη ἱστορία” μου
… να μεγαλῶνω ἓνα παιδί …,
ἀπό τα 3μισή του, μέχρι και τα ( ἐπακριβῶς ) 15 του,
σε ἓναν τόπο “κόλαση”, για Μένα

( μισογυνισμός, πεοκρατία, ξενοφοβία, εὐθυνοφοβία,
θρασυδειλία, ἀδαησμός, “ἐπιφάνεια”, ὑπερφιαλισμός … … …
χείριστα … ἀπό Ο,ΤΙ εἶχα “ζῆσει” ΟΠΟΥ ἀλλοῦ,
ἀκόμα και, “διαβάσει” … )

και,
ὃπως ἀνάφερα και ψες,
λόγῳ του “ὀμοφυλόφιλη”
να μην “θεωρείται” πως, ΕΣΤΩ,
εἶχα ἓναν πολύ δύσκολο “χωρισμό”
με μια …”φίλη” …

πόσον μᾶλλον
“ΣΥΝζυγικό και Γονεακό”… …

“ναι”, Καλή μου, ἰσχύουν ΟΛΑ “αὐτά” …

ἰσχύει, ὃμως ἐπί~ἲσης, πως
ΔΕΝ Σου “τα” ἐναποθέτησα …

και, το γνωρίΖω πως ΔΕΝ το ἒκανα
ἐπειδῆ, “ναι”, το εἶχα κάνει …

και,
με τον “ἐαυτό” μου
στο μονοπάτι προς το … «ΕΥαὐτό»,
«του ΗΛΙΟΥ παιδί», … ΔΕΝ “κρύβομαι”
ἀκόμα και να το προς~παθοῦσα

Ἀληθινά, δεν θέλησα να “Σου” ἐναποθέσω τίποτα …

“… Καληνύκτα Αλεξια κ ας μη μου λες …”
ἦταν “αὐτό” που ΔΕΝ εἶχε να κάνει ΚΑΘΟΛΟΥ με Μένα
και, χρειαζόμουν να το … τριΕΥκρινῆσω …!

ΔΕΝ “κρῦβω” !

… ἀπό μικρή, ΟΣΟ και να προς~πάθησα …!

( νά ‘ξερες ΠΟΣΑ ἢθελα να “γλυτῶσω”
καθῶς “ὲπεφτε και ξύλο” ΠΟΛΥ … και “βέργα”
εἶχε σπάσει ἀπάνω μου, πρέπει νά ‘μουν 7 … )

… ΔΕΝ τα “κατά~φερνα” …
ἐπειδῆ,
ΔΕΝ “ἂντεχα” ( = “ἀντί να ἒχω” ) … «ΕΜΕΝΑ» …!

ἦταν “αὐτό” που στην “οἰκογένειά μου”
Με ΚΑΤΑδίκαζε
( και ἀποτελείωσε στο “τῶρα” μου )
καθῶς
ποτέ δεν το “ἐκτίμησαν”,
ΑΝΤΙθέτως,
το “κακοποίησαν”
ΟΣΟ δεν πάει
ΟΛΗ ΜΟΥ τη ζωῆ …

(  τί “ἀσκήμεια” αὐτή ἡ λέξη …!
ΔΕΝ δύναται να “ὑπάρχει” κάτι τέτοιο !…
… “κακό” και “ποίηση” μαζί !…
ΔΕΝ δύναται !!!

στο … “ποιεῖν” …
ΜΟΝΟ “ΟΜΟΡΦΙΑ του ΕΥ” εἶναι “δυνατόν” !!! )

… για να ἐπανέλθω …

ΔΕΝ εἶναι το «ΕΙΜΑΙ» Μου για “σκιές” …

… ποτέ δεν ἦταν και, δεν θα ἀρχίσω “τῶρα”

και, εἰκότερα … ἀπό “Σένα” …
που Μου “ἐπέτρεψες”
ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΜΕΡΑ
να “μην βρίσκομαι” … “ἐδῶ” … 

.

… “ἐμπορικοῦ τῦπου” …

να Σου “το” ἐξηγῆσω …

σε ΟΛΕΣ Μου τις σχέσεις
και δῆ, τις … “ῥομαντικές” …
ΠΑΡΑ~ἒκανα το “ΔΟΥΝΑΙ”
και, “ἒτσι”, δεν ὑπῆρχε “χῶρος”
για … “ΛΑΒΕΙΝ” …

( ὂχι πως το προσπάθησαν
“με νύχια και με δόντια” και τους το στέρησα … 😛 )

σε ΟΛΕΣ … ΧΩΡΙΣ ἐξΑΙΡΕΣΗ τις σχέσεις της ζωῆς μου
( ἐπαναλαμβάνω, ὂχι μόνο τις ῥομαντικές” )

ΔΕΝ το ἒκανα για ΝΑ “λάβω” !…
το ξεκαθαρίΖω ΚΑΙ “αὐτό”

Το “ἀγαποῦσα” και το “ἒκανα” !…

( ἀπό “ὑπο~χρέωση ἐπί~ἲσης” το ἒκανα μόνο
για την “οἰκογένεια” μου, ἀλλά
εἶναι ἂλλο “σύμπαν” αὐτό στην ἱστορία
της ζωῆς Μου, την ὁποῖα,
~ και πάλι, ΑΛΗΘΙΝΑ ~
Μου την κατέστρεψαν …
ἢ,
ΠΟΤΕ δεν Με “ἂφησαν” να
ΤΗΝ “ὁλό~κληρο~ποιῆσω”
ὃπως
ΜΟΥ “ἂρμοζε” …
καθῶς
“ὃ,τι και να ἒκανα”, …
“ἂλλαζαν τους κανόνες”
… ΜΟΝΟ σε “Μένα” … )

… ἐν πάσι περιπτῶσι …

ΑΝΑ~γνωρίΖω σε “Σένα”,
το «ΟΜΟΙῼ» … του “ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ”
που εἶναι «ἡ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΨΥΧΗ»
ΚΑΙ,
την “ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ”
που ΤΡΙΑκυβεῦει “αὐτό” !!!

και, “ἐδῶ” κάνω την “παύση”
για … “ἡλιοφάνεια” …

ΑΝ ἦταν να Σου “πῶ”
την “πραγματική μου κατάσταση”

( και, να τριΕΥκρινῆσω πάλι …
ἂλλο ἡ “πραγματικότητα” του τρισδιάστατου,
του “ἰσογείου”
και, ἂλλο ἡ
«Α~ΛΗΘΕΙΑ» των ΟΛΩΝ
… που ΔΕΝ ἒχει να κάνει με “Μου”, “Σου”, “Τους”
κτητικότητες, ἀλλά ΜΟΝΟ με “ΣΥΝτονισμό” !… )

… Εἶμαι, λοιπόν, ( ἐντάξει να βάλω και το ) “ἀρκετά”
( για να μην μονοφθαλμιῶ ) … σίγουρη
πως
θα τοποθετοῦσες τον ἐαυτό Σου
να Με … ὑπο~στηρίξεις …

και, “ναι”, σε “αὐτή τη φάση πια” … εἶναι
σίγουρα … “χρηματική” …

ὃπως ἢδη τοποθέτησα … “ΣΕ ΑΝΑγνωρίΖω” …

… το «ΟΜΟΙῼ» …

Καλή μου,
ὃσο και να “ἀγαποῦμε” που “προς~φέρουμε”
και
που ΔΕΝ ὑπάρχει ΙΧΝΟΣ
να το κάνουμε ἀπό … “ἑμπόριο”

εἶναι ΑΠΕΡΑΝΤΟΣ ὁ πόνος
να ΜΗΝ λαμβάνεις την … “ΙΣΟ~ῥροπία” …!

Και, τα κουραφέξαλα περί
“ΜΟΝΟ δίνουν οἱ μεγάλες ψυχές”
εἶναι “κατασκευάσματα” για τις μἀζες
ἀπό “αὐτούς” που ΜΟΝΟ λαμβάνουν
και πάντα ἀπό “πλιάτσικο” !

Στο +ΠΑΝ
ἡ «ΟΙΚΟ~ΝΟΜΙΑ»

( λέξη “σταθμός” στην ΥΒΡΙ
που περιέπλεξαν την ἀνθρωπότητα,
καθῶς
του «ΟΙΚΟΥ» οἱ «ΝΟΜΟΙ»
εἶναι οἱ «ΣΥΝ~ΠΑΝτικοί»

και,
“τόλμησαν” να
την μαγαρίσουν ( τη λέξη )
με “ἀνθρώπινα σκευάσματα”
που εἶναι ΑΦΥΣΙΚΑ … ΔΕΝ εἶναι της ΦΥΣΗΣ !!! )

… στη ΦΥΣΗ, στο ΘΕΙΟ, στο +ΠΑΝ …
εἶναι ΟΛΑ
… «ΕΝ ΙΣΟ~ΡΡΟΠΙΑ» …
ΔΕΝ ὑπάρχει “σύγκριση”, “ἀνταγωνισμός”, “ἒλλειψη”
καθῶς,
εἶναι ΟΛΑ
… «ΕΝ ΑΦΘΟΝΙΑ» …
το “α” στερητικό του “φθόνου”

και
“φθόνος”, στον πλανῆτη ὁλόκληρο,
ἒχει ΜΟΝΟΝ “ὁ ἂνθρωπος”
… το χείριστο του “διαόλου” σε ΟΛΟΥΣ Μας !

Ἡ “ἐθελοΤΥΦΛΙΑ” Μας για “αὐτό” το “κομμάτι” Μας
που ΜΟΝΟ ὂταν “το παρα~δεκτοῦμε” δυνάμεθα
να περπατᾶμε ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ … εἶναι
και ἡ μέγιστή Μας ΥΒΡΙΣ …

.

ΔΕΝ νιῶθω να ἒχω να Σου προς~φέρω “ἓρωτα”,

Δεν εἶναι πως “τελείωσα” … “μ’ ἀγάπες κι ἓρωτες”
που λέει και ἡ Γαρμπῆ ( ; !!! ; )

δεν ξέρω πως να Σου το μιλῆσω …

… σε “αὐτό το στάδιο”, πάω ΕΝ~τελῶς … “ψηλαφητά” …

… ΚΑΙΝΗ ΕΝπειρία …
στο
ΑΠΕΙΡΟ της ἀ~πειρίας μου

… ἒτσι δεν Με διάβασες στην ἀγγελία
και Σου “μίλησε” να ἀνταποκριθεῖς ; …

ΑΠΕΡΑΝΤΑ Σου χαμογελῶ,

και “σήμερα”, γράφτηκαν τα “πεζά” … ^_^ .. .

.

Σε ἀγκαλιάΖω

ἀλε3ίΑ

.

.

.

.

.

and when i am wanted i want the all of myself to be wanted

.

.