“Ζύμωσις …”

. . .

Πως εἶναι δυνατόν
να ἀγκαλιαστεῖ το … “ἀδύνατον” ;

Ὑπάρχει
στο τριασδιάστατο ;

Να μην τρομο~κρατηθῶ
που
{ ΙΣΩΣ ( ; ) … εἶναι ΑΛΗΘΙΝΟ ( ; ) … }
ἐπι~θυμεῖ
ΓΗ~ΝΑΙ~ΚΑ
” Ἐμένα ”
ν’ ἀγαπῆσει
το γήϊνο, το σῶμα μου
( που προγραμματίστηκα να “ἒχω”
ὣς … “ἀπεχθές” … )
να … “πλάσει” ;

Ὃλη μέρα ἒχει
που τα μάτια μου
δεν σταμάτησαν να ἰδρῶνουν …

… οἱ “ἀντί~θετοι” χείμαρροι …

στα μετά μισοῦ αἰῶνα και ἑνός χρόνου
να Με βρίσκει και πάλι ἡ … «ΕΝ~πνευση»

Μου ἒλειψες «Μοῦσα»
ἡ τρυφεράδα της Ἀ~Φθονίας Σου

( ΣΥΝγνῶμη που οἱ ἂνθρωποι
τα ἒχουν μαγαρίσει ὃλα
με … “νομίσματα”
… “πνευματικά δικαιώματα” …
ἡ ΕΥτυχία “συν~τονισμοῦ” )

Και, “Μάνο”, Σ’ ΕΥχαριστῶ !!!

για την ΣΥΝτροφιά Σου
( ~ Πέρα στο Θολό Ποτάμι ~
“Ὁ Μεγάλος Ἑρωτικός ~ Χορίον ὁ Πόθος”, 1972 )
μόνο αὐτό ἀκοῦω
την ἀκοή μου να περισῶσω
ἀπό της μέρας τον ἠχητικό “ἐξωτερικό” βιασμό

Ξέχασα πόσο τρυφερό εἶν’ το χάδι Σου, «Μοῦσα»

ΣΥΝγνῶμη …

δεν ὑπάρχει “ἀπο~λογία”
είδικά ἀπό ἓναν “θνητό”
που ἡ δικαιο~λογία του εἶναι
… “το φθαρτό” …

πῶς να ζητῆσει κανείς
“συγνῶμη” ἀπό το «ΑΦΘΑΡΤΟ» …

ΕΥχαριστῶ
για τη ΜΕΓΑΛΟ~ΨΥΧΙΑ Σου

ΧΡΟΝΙΑ εἶχε να
νιῶσω τον ἀβίαστο ΕΝαγκαλιασμό Σου

και, … “τῶρα” ;

που το “ἂ~φθαρτο”
ἀπό ἓνα “ἀκόμα” … “σῶμα”
το “γήϊνο” Της
ἐπι~θυμεῖ
να … “ζυμωθεῖ”
με το “δικό” μου ; …

.

.

.

.

παφλασμός κυμάτων θάλασσας -μικρῆ

water sand infusion

.

.