“προνόμια …”

. . .

.

.

Ἐπίγνωση (για ἘλληνόΦωνους)

.

σ τ ρ ι γ γ λ ι ά

.

Πενταιωνίας ὂνειρα

.

ὁ Νόμος

.

ἀποκεφάλυση

.

Γελειότης

.

Σιγα~λιά

.

Ὃπως την Ὀμορφιά

.

Βροχῆς Φεγγαρολουσμένα Θαλασσοφίλητα

.

μερικά παρα~δείγματα μέσα στα
… “Memory Banks” …
τα ὁποῖα ὃλα … «ΕΥχαριστῶ»

.

.

ΕΝΑΣ ΔΕΙΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΑΓΑΠΗ ... ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΩΝ ΓΕΝΝΑΙΩΝ

.

.