«ΕΝθύμησις Ἀ~λήθειαν» , 2020.02.22

. . .

Dearest “i am” of “You”

.

Το παρωχημένο
“παλαιό παράδειγμα”
… φεῦγει …
 
και,
 
ἐπέρχεται και
ἡ «ἀποΚάλυψη»,
των “πρωταγωνιστῶν” του
καθῶς και, της
“χειραγωγικῆς, ψυχοφθόρας
βρωμιᾶς” του.
 
.
 
… ….
 
.

Buddha - cannot BE hidden