Ἡ παρ~αγωγη “κουτιοῦ” και “μη”

… : *) …
“…
Το θέμα δεν εἶναι να σκέφτεσαι ἒξω
ἀπό το κουτί, ἀλλά
ἡ συν~ειδητο~ποίηση πως
δεν ὑπάρχει κουτί.
…”
~ Deepak Chopra
.
Ἡ δημιουργία, ὡς συμπαντικῆ λειτουργία
εἶναι παραγωγῆ.
Και, ἡ κάθε παραγωγῆ εἶναι ἐνδογενής
με τη δημιουργία.
.
Δεν δύναται να ὑπάρχει κατηγορω~ποίηση
“παραγωγῆς”, δηλαδῆ
τα κουτάκια που προγραμματιστήκαμε
να τοποθετοῦμε και να τοποθετιζόμαστε.
.
Ἓνα “ὑπουργείο” εἶναι ΜΙΑ
ἀπό αὐτές τις κατηγοριοποιήσεις.
Ἀπλούστατα, βρίσκεται πιο πάνω
στην ἱερο~όρχειση μιας γραμμικῆς
κλίμακας, που στην “οὐσία”
{κυβερνῶ > τοποθετῶ σε κύβο > βάζω σε κουτί}
δεν ὑπάρχει.
.
Ἂσε που ὡς “ὑπουργεῖο”
δεν εἶναι ΚΑΘΟΛΟΥ σε θέση
– ἐμπεριστατωμένα και ἐμπειρικά –
να “καλυτερέψουν τα πράγματα”
ὡς προς την ἰσότητα, δικαιοσύνη
και κυρίως μια ἀξιοκρατία.
.
Και ὂσο ὑποτασσόμαστε σε μια
ἀνόητη, ἀνούσια ψευδαίσθηση
μιας τετράεδρης πυραμίδας,
τίποτα δεν ἀλλά~ζει.
Εἶναι πάντα “ὁ Μανωλιός” και “τα ροῦχα” του.
.
Ἀγαπημένα ΟΛΑ μου,
ἡ πρό~ταση που παράθεσα, δεν εἶναι ὡς προς
την κορεσμένη κατανάλωση κάποιου “πείθειν”
ἀλλά, ὡς προς το … “ἀφουγκράζεσθαι” …
ὂπως ἂλλωστε διατύπωσα τελικά και στον
ἀρχικό σχολιασμό.
.
Εὒχομαι {ΕΥ ΕΧΩ ΕΙΜΑΙ}
Ὃ,Τί Κάλλιστο
Ale3ia
.
❤ 🙂 ❤
.