«Ἀφέλεια» και «Ἀλήθεια»

… : *) …
Γιωργος μου,
Σε χαιρετῶ !
.
Παρατηρῶ πως
ἓνα μέγιστο κομμάτι στον “προγραμματισμό” ΜΑΣ,
εἶναι ἡ πεποίθηση πως, ἡ “αἰσιο~δοξία”
τοποθετεῖται ὡς συνώνυμο της
“ἀφέλειας”.
Αἰῶνες αἰῶνων “προγραμματισμοῦ” και
κυτταρικῆς μνῆμης, στο μέγιστο βαθμό
ἀποτροπιαστικῆς, κάνουν την “Α~ΛΗΘΕΙΑ”
(αὐτό που δε δύναται να ξεχαστεῖ) ἀκόμα πιο
ὀδυνηρῆ.
Πάνω σε ΑΚΡΙΒΩΣ “αὐτό”
“πατοῦσε” ἂλλωστε και ὁ ΟΛΟΣ
αὐτός προ~γραμματισμός ΜΑΣ.
Τον φοβοφοβισμό και την ἡδονολαγνεία.
.
Ἡ ἀλήθεια ὂμως, εἶναι πως
ἡ “αἰσιο~δοξία”, εἶναι
ἡ ΦΥΣΙΚΗ … “θρησκεῖα”, των ἀνθρῶπων.
Και πως, ἡ “ἐλπίδα”, εἶναι
ἡ … “ἀφέλεια” τους !
.
Το “ἐλπίΖειν”, δεν φέρει κανένα ἀποτέλεσμα “ἂλλο”
ἀπό αὐτό ἀκριβῶς που “ἐλπίζουμε” να ΜΗΝ γίνει.
Πολύ ἀπλά ἐπειδῆ
ἡ “ἐλπίδα”, εἶναι βασικά ταυτόσημη
με την … “ἀμφι~βολία”.
.
Ἡ πραγματικότητα που ζοῦμε, εἶναι ΟΛΑ
μια ψευδαίσθηση.
Μια “προ~βολῆ”,
~ὂπως ἐπακριβῶς στον κινηματογράφο~
των “αἰσθητήριων πληρο~φοριῶν”
και σε αὐτά, συμπεριλαμβάνεται
και ἡ “σκέψη”.
Ὁ κινηματογράφος αὐτός, ΔΕΝ εἶναι ὂμως
μια ὀθόνη των δύο διαστάσεων.
Και οἱ “αἰσθῆσεις” ΜΑΣ, ΔΕΝ εἶναι μόνο
οἱ πέντε, στις ὁποῖες κιόλας ἀφελέστατα
Δεν ὑπάρχει ὂμως πια ἀμφιβολία ΚΑΜΙΑ !
… “… τα πάντα ῥεῖ …” …
.
Panayiota

.

Nov 16, 2016 12:56 AM

.