Ἀντ~από~κριση στα περί αἶσχους DOCUMENTA 14


ΠαρΟΥΣΙΑζει το παγερό ἀ~ληθές
του πραγματικοῦ
και του πραγμα~τι~κοῦ
της εἰκόνας του “ΝΑΖΙσμοῦ”.

Δεν διαπραγματεύεται “αὐτά”
το DOCUMENTA 14.

Ἀπό το
“arbeit macht frei”
της 2ης βιομηχανικῆς
(κεφαλαιοῦχου) έπανάστασης
μέσῳ του φασισμοῦ
περνάμε στο
“kultur macht frei”
της 4ης (κεφαλαιοῦχου σκέτο)
μέσῳ του neo”φιλελευθερισμοῦ”
(ὃπου ἡ πλῆση του “λόγου”
εἶναι και ἡ κύρια ἐνασχόληση)

.

Εἶναι ἡ ἀπο~περάτωση της ἀσύδοτης βίας “τους”.

Ὃ,τι δεν κατα~φέραν
“τότε” και “ἒπειτα” και “μετά-”
το “φέραν” … στο “τῶρα”.

Το

“arbeit macht frei”

της 2ης Βιομηχανικῆς ἐπανάστασης
μέσῳ του Φασισμοῦ στις ἀρχές του 20οῦ αἰῶνα,
μετα~φράζεται σε

“kultur macht frei”

της 4ης
μέσῳ του νεο~”φιλελευθερισμοῦ”
(ἡ πλῆση των λέξεων εἶναι μέρος του)
στα τέλη του 20οῦ και ἀρχές του 21ου.

.

DOCUMENTA 14 – kultur macht frei

.

Ἡ Ἐπ~ανά~σταση δε γίνεται.

ΕΙΜΑΣΤΕ !

ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Η ΟΜΟΡΦΗ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ

Και,

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜ@ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ

.

Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη

.

ΑΝΥΠΑΚΟΗ ! ΑΝΥΠΑΚΟΗ ! ΑΝΥΠΑΚΟΗ !

.


.

Apr 16, 2017 3:57 AM

.