χωρίς ΕΠΙ~θυμία

Ἒχω ὂμως την ἀπορία,
φίλε μου
(χωρίς ΕΠΙ~θυμία
{θυμός στα ἀρχαῖα εἶναι : ἡ “ψυχῆ”}
να ἀπαντηθεῖ),
… γιατί οἱ χαρακτήρες οἱ γυναικείοι
παρουσιάζονται σαν
“τες λυshασμένες”,
“μηχανές” με συγκεκριμμένο “πρόγραμμα”,
παντελῶς μονο~λιθικές, μονο~κόμματες
και ἀνάξιες ἀξιοπρέπειας, ὡς ΟΝτότητες ;
Ἐννοῶ, ἀντιλαμβάνομαι να παρακολουθῶ
ταινίες του 1950-60, π.χ. του Dean Martin,
ὂπου παρουσιάζεται το “θῆλυ” … “ἒτσι”
ἀλλά,
ἀπό ἓναν ἐκ~συν~χρονισμένο ( ! )
συγγραφέα/διασκευαστῆ ( ; )
εἰλικρινά, προσδοκῶ πάρα πολύ περισσότερα. 😀
Ἀπό αὐτό συν~επακολουθεῖ πως και οἱ ἀντρικοί
χαρακτῆρες παρα~μένουν σταλομένοι στα
στερεό~τυπα ἀνδρο~πρέπειας
(που εἶναι ἲσως της ἲδιας της πατριαρχίας
ὁ τραγικότατός της περι~ορισμός).
Δεν δύναμαι να το παρακολουθῆσω μέχρι τέλους,
για τον ἂνωθεν λόγο.
.
Tα παιδιά, ΟΛΟΙ ΣΑΣ,
(με μια ἐξαίρεση καθαρῆς ἂρθρωσης ἑνός),
εἲσαστε ἐξαιρετικοί, ἀκόμα και με το ὑλικό
που θεωρῶ πως Σας ἦταν λίγο.
Ὂπως και να ἒχει ἢ, να το ἀντιλαμβάνομαι,
το “ΑΝΕΜΩΝΑ” το παρα~δέχομαι
για τα θεατρικά ΔΡΩΜΕΝΑ που τοπο~θετεῖ
στην Κύπρο.
Την Ἀ~λήθεια Μου Την Ἒχεις
με ΑΠΕΡΑΝΤΗ ἐκ~τίμηση και ΕΥγνωμόνοια
Ale3ia
… ❤ ❤ ❤ … ….
.