ΚΑΤΑ~σκευές


 


τον ἀγῶνα τον “ταξικό”
τον κατα~σκεύασε
ἡ πατριαρχία (male shauvinism)
και
ἡ λευκῆ ὑπεροχῆ (white supremacy) .

Στην ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΕΛΙΚΗ
ἠ σκλαβιά στην ἀνθρωπότητα
εἶναι του παλαιοῦ παραδείγματος
ἡ βάση στη δυαδικότητα και
τον διαχωρισμό.

Και ἡ ΑΠΟΛΥΤΗ αὐτῆ ΒΑΣΗ
δυαδικότητας και διαχωρισμοῦ, εἶναι
στην … ΕΝ~εργεια ΘΗΛΥ …

.
https://www.youtube.com/watch?v=S5lMxWWK218

.

Sep 24, 2016 7:15 PM

.