Καινῆ Τριαθῆκη : το ἂκρο ἂωτο της “ἀριστερῆς Μάνας”, #ΞΡΚ11.16

Ἡ Παναγιά εἶναι το ἂκρο ἂωτο της “ἀριστερῆς Μάνας”!
Μια Γη~Ναι~Κα,
να μεταφέρει για ἐννιά μῆνες ἓνα παιδί, που
για τους περισσότερους γῦρω της,
εἶναι μια δακτυλο~δεικτούμενη, που δεν εἶχε
ἀκόμη παντρευτεῖ και “βρέθηκε” … ἒγκυος !
Να χρειάζεται να ταξιδέψει στην ἂλλη ἂκρη της χῶρας
γιατί γινόταν ἀπογραφῆ πληθυσμοῦ, για να μπουν
οἱ νέοι φόροι … και ἐτοιμόγεννη, να μην βρίσκουν
ἓνα δωμάτιο της προκοπῆς να ξαποστάσουν
και,
να γεννάει σ’ ἓνα σταῦλο, με τα ζῶα γῦρω και
τους ἀπλούς βοσκούς να ἒρχονται να “χαιρετῆσουν”
το νεογέννητο …
και κάτι μάγοι, με “δῶρα”, μετανάστες ξένοι,
σκουρόχρωμοι κιόλα, που δεν ἢρθαν για τον
“ἡγεμόνα” τον Ἡρῶδη να δουν, ἀλλά
ἓνα μωρό … πληβείων γονιῶν !!!
Αὐτό ἀπό μόνο του, να ἐξοργίζει τον ἡγεμόνα
και να διατάζει το σφάξιμο ὂλων των παιδιῶν
με στίγμα “ἀριστερῶν πεποιθήσεων”, ἀπό τα
βρέφη, μέχρι και 2 χρονῶν.
Χαροκαμένες οἱ μάνες και
να ἀπλώνεται ὁ κλαυθμός τους …
Να γλυτῶνουν, με Θεῖα παρέμβαση και πάλι.
Τέλος πάντων, να μην πολυ~λογῶ …
Μεγαλῶνει το παιδί και γίνεται βιοτέχνης
ἀκριβῶς ὂπως κι ὁ πατέρας του, … ξυλουργός!
Φεῦγει και ἀσκητεῦει …
Περνάει τα κάστια
Ἀποφασίζει, σε κάποια ἐνηλικιωμένη
Να μαζεύονται “μαθητές” γῦρω του

.

Nov 16, 2016 11:39 AM

.