“Γονέας” και “Γονιός”

Τί γυρεῦει “ἐδῶ” αὐτό το … “ἂρθρο”

(που και “το Θεῖο” δηλαδῆ, τέτοια προπαγάνδα
“ἂρθρο” δεν μπορεῖ να την κάνει!)

τί γυρεῦει ἓνα “ἀρθρο”, λοιπόν, για

… ΜΗ~ΓΟΝΕΙΣ …

σε μια σελίδα

(και ναι, “συμφωνῶ και ἐπαυξάνω” ἐπ~ίσης
για το πρό~δηλο και θρασύδειλο της
“ἀρσενικῆς σύν~ταξης” στα δημοσιεύματα),

για την Ὓστατη ἐγγενῆ
ΙΕΡΟτητα κάθε ΓΗ~ΝΑΙ~ΚΑς

ἀπό τη στιγμῆ που γενιέται με κλειτορίδα, μῆτρα
και εἰσέρχεται στον κύκλο της Σελῆνης (28 ἡμερῶν)

που εἶναι ἡ Μητρότητα … ὡς Θῆλυ ΕΝέργεια

και που φυσικά, “ἐδῶ”

μέσῳ της ἀπολυταρχικῆς πατριαρχικῆς
εἰκονο~ποίησῆς της,

ΓΟΝΕΙΣ εἶναι ΜΟΝΟ αὐτοί που
γέννησαν “τα παιδιά ὡς ὓλη” !…

.

Oct 23, 2016 6:16 AM

.