ΑΝΑΓΚΗ ~ ANANKE

from wikipedia 15.09.2016

Ananke (mythology)

From Wikipedia, the free encyclopedia
This article is about the mythological figure. For Jupiter’s irregular moon, see Ananke (moon).

In ancient Greek religion, Ananke (/əˈnæŋk/), also spelled Anangke, Anance, or Anagke (Greek: Ἀνάγκη, from the common noun ἀνάγκη, “force, constraint, necessity”), is a personification of inevitability, compulsion and necessity. She is often depicted as holding a spindle. One of the Protogenoi, Ananke marks the beginning of the cosmos, along with her father and consort, Chronos (Chronos protogenos — not the Titan Cronus). She was seen as the most powerful dictator of all fate and circumstance which meant that mortals, as well as the Gods, respected her and paid homage. Considered as the mother of the Fates according to one version, she is the only one to have control over their decisions[1] (except, according to some sources, also Zeus[2]).

According to the ancient Greek traveller Pausanias, there was a temple in ancient Corinth where the goddesses Ananke and Bia (meaning violence or violent haste) were worshipped together in the same shrine. Ananke who represents Fate or Necessity or Force is frequently identified or associated with Aphrodite, especially Aphrodite Ourania who represents celestial Love, as the two are considered two sides of the same power that dictates life.[3][4][5] Her Roman counterpart is Necessitas (“necessity”).[6]

Contents

Etymology

“Ananke” is derived from the common Ancient Greek noun ἀνάγκη (Ionic: ἀναγκαίη anankaiē), meaning “force, constraint or necessity.” The common noun itself is of uncertain etymology.[7] Homer refers to her being as necessity, often abstracted in modern translation (ἀναγκαίη πολεμίζειν, “ιt is necessary to fight”) or force (ἐξ ἀνάγκης, “by force”).[8] In Ancient Greek literature the word is also used meaning “fate” or “destiny” (ἀνάγκη δαιμόνων, “fate by the daemons or by the gods”), and by extension “compulsion or torture by a superior.”[9] She appears often in poetry, as Simonides does: “Even the gods don’t fight against ananke“.[10]

The pre-modern is carried over and translated (by reduction) into a more modern philosophical sense as “necessity”, “logical necessity”[11] or “laws of nature”.[12]

Ananke in Mythology

Ananke was born from the union of Gaia (Earth) and Hydros (Water), together with Chronos (Time).[13] In Orphic mythology, she is a self-formed being who emerged at the dawn of creation with an incorporeal, serpentine form, her outstretched arms encompassing the cosmos. Ananke and Chronos are mates, mingling together in serpent form as a tie around the universe. Together they have crushed the primal egg of creation of which constituent parts became earth, heaven and sea to form the ordered universe.[14][15] Ananke was the mother (or another identity) of Adrasteia, the distributor of rewards and punishments.[16]

Ananke in Philosophical Thinking

Ananke as represented by a modern illustration of Plato‘s Republic.

The word “Ananke” is featured in Victor Hugo‘s novel Notre-Dame of Paris, written upon a wall of Notre-Dame by the hand of Dom Claude Frollo. In his Toute la Lyre, Hugo also mentions Ananke as a symbol of love. Here is what Hugo had to write about it in 1866.

Religion, society, nature; these are the three struggles of man. These three conflicts are, at the same time, his three needs: it is necessary for him to believe, hence the temple; it is necessary for him to create, hence the city; it is necessary for him to live, hence the plow and the ship. But these three solutions contain three conflicts. The mysterious difficulty of life springs from all three. Man has to deal with obstacles under the form of superstition, under the form of prejudice, and under the form of the elements. A triple ananke (necessity) weighs upon us, the ananke of dogmas, the ananke of laws, the ananke of things. In “Notre Dame de Paris” the author has denounced the first; in “Les Misérables” he has pointed out the second; in this book (Toilers of the Sea) he indicates the third. With these three fatalities which envelop man is mingled the interior fatality, that supreme ananke, the human heart.

Hauteville House, March, 1866. Victor Hugo, Toilers of the Sea, 1866, p. 5[17]

Sigmund Freud in “Civilization and Its Discontents” (W. W. Norton, New York: 1961, p. 104) said: “We can only be satisfied, therefore, if we assert that the process of civilization is a modification which the vital process experiences under the influence of a task that is set it by Eros and instigated by Ananke — by the exigencies of reality; and that this task is one of uniting separate individuals into a community bound together by libidinal ties.”

Terror Antiquus by Bakst (1908)

In “Ancient Terror”, an essay that Robert Bird[18] considered (although “ostensibly a commentary on Léon Bakst‘s painting Terror Antiquus”) ” a highly synthetic picture of the evolution of Greek religion,which he traces to an original belief in a single,supreme goddess”, Vyacheslav Ivanov suggests that the ancients viewed all that is human and all that was revered as divine as relative and transient, “Only Fate (Eimarmene), or universal necessity (Ananke), the inevitable “Adrasteia,” the faceless countenance and hollow sound of unknown Destiny, was absolute.” Before the goddess, who possesses both the indestructible Force of Love-Live Giver and the absolute law of Fate the Destroyer, Fate-Death, as well as incoporating Mnemosyne-Memory and Gaia-Mother Earth, masculine daring and warring are powerless and transient, thus the order based on masculine element established by Zeus and other Olympian Gods is artificial.[19]

In Philip K. Dick‘s novel VALIS, Ananke is mentioned as “blind necessity or blind chance, according to some experts…blind chance: chaos, in other words”. Described alongside the term ‘Noos‘ as the overwhelming chaos which reason, Noos, tries to constrain.

There is reference to Ananke early in John Banville‘s novel The Infinities. In explaining how the gods fashioned humans so that they would procreate, the narrator (Hermes) says that the gods gave humans lust, “Eros and Ananke working hand in hand”. Norbert Wiener, in his book Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine, presents Ananke as the personification of scientific determinism, contrasted with Tyche as the personification of quantum indeterminacy, in the often-quoted sentence: “The chance of the quantum theoretician is not the ethical freedom of the Augustinian, and Tyche is as relentless a mistress as Ananke.”

Ananke, opera by Gilbert Bayes.

Ananke in popular culture

In Kelly McCullough‘s Ravirn series, Ananke is a prominent figure in all the books under the guise of Necessity.

In Kieron Gillen and Jamie McKelvie‘s comic book series The Wicked + The Divine, Ananke is the immortal caretaker of the Gods of The Recurrence.

In Robertson Davies‘ novel The Cunning Man, Ananke becomes an element that Dr. Jonathan Hullah recognizes having ultimate say over all the destinies he watches unfold, including his own.

She is also the title of a science fiction short story by Stanisław Lem, in the series of the Tales of Pirx the Pilot. Ananke, used in the meaning of force and obsession (Anankastic personality disorder), is the key to the solution of a disastrous spaceship accident.

See also

References

Ivanov, Vi͡acheslav Ivanovich; Bird, Robert; Wachtel, Michael (2001). Selected Essays. Northwestern University Press. pp. 153––159. ISBN 9780810115224.
.

Sep 15, 2016 8:11 AM

.

.

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Ἄνευ κατηγορίας ἀπὸ τὸν/τὴν awnidea. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Care to comment ?

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...