ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ~ Και ΖΩΗ του παροντος αιωνος , #el000LGP33

Καλή προς~πάθεια “21η Ἀπριλίου …”

μόνο που δεν θα ὑπῆρχε περίπτωση
να ἀναρτῆσω ὣς “awnidea”
το ἒργο ἑνός ἀτόμου
γνωρίζωντας πως εἶναι ἒργο του,
χωρίς να ἀναφέρω την πηγῆ
και μάλιστα, ἒργο ἀτόμου
που ἐκτιμῶ τα ὓψιστα.

Ἂλλωστε, ὑπάρχει ἡ τοιχο~γραφία
για να ἀπλωθεῖ
και
ΕΥχαριστῶ
για την ὑπενθύμιση
του μηνύματος.

.

ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ
~ Και ΖΩΗ του παροντος αιωνος

.