Το “mansplaining” καλά κρατεῖ , #el78623STRA

. . .

.
Το mansplαining καλά κρατεῖ.

Και ὁ Χίτλερ κι ὁ Ἀττίλας κι ὁ Στάλιν
κι ὁ Πινοσέτ κι ὁ Ἀμίν Ντάντα
κι ὁ Τζέκις Χαν κι ὁ Μουγκάμπε και και και
προφανῶς … ΠΡΟΣ~ΕΦΕΡΑΝ
στην ἀνθρωπότητα
και εἶναι θέμα “ἂποψης”
ἢ/και “συν~φωνίας – δια~φωνίας”.

.
ΔΕΝ εἶναι ἒτσι, ἀγαπημέν@.

Ὁ προγραμματισμός ἀπό το σύστημα
για τους “θρῦλους”,
μέσα στο
Φῶς της Ἀ~λήθειας,
δεν δύναται να ἒχει χῶρο
για “Cognitive Dissonance”.

.

Δεν ὑπάρχουν διαφορετικοί τρόποι
να φωτίζεται ἡ Ἀ~λήθεια.

.

Ὁ κόσμος του παλαιοῦ παραδείγματος
που τελειῶνει, ἡ χείριστη χειραγώγηση
και ἐξαθλίωση του ἀνθρῶπου,
εἶναι ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ
ἀπο~τέλεσμα
αὐτοῦ του μισογύνη, μισανθρῶπου,
λαθρανθρῶπου, Φρόϋντ.

Ὂσο και να ὠραιοποιηται ἡ ὓπαρξή του
δεν ἀλλάζει τα γεγονότα.

.

Ἂλλωστε το “ἐγῶ” (μυαλό)
δεν εἶναι το “ΕΙΜΑΙ” Μας.

.

Κι ὂταν το ἀντιληφθοῦμε “αὐτό”
τότε εἶναι να κατοικήσουμε στον
“παράδεισο ἐπί γῆς”.

.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ

.

ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΦΩΣ ΜΑΣ

.

.

Paradise IS the ABSOLUTE Se;f-Respect - Παράδεισος Εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο-Σεβασμός . oldish hand-designed flowers μικρότεροAfrican proverb - a lie has many variations, the truth none.All great truths begin as blasphemies.