«ἀνΤάξια λόγια» και ἂλλα ἀνεκδιήγητα , #ELL0213

. . .
 
Φέτος,
 
10 Ἰουνίου, 2017 , ΔΙΣΤΟΜΟ
 
«…
Ἐδῶ ‘ναι το πικρό το χῶμα του Διστόμου.
Ὢ, ἐσύ διαβάτη,
ὃπου πατήσεις να προσέχεις –
ἐδῶ πονᾶ ἡ σιωπή, πονάει κι ἡ πέτρα κάθε δρόμου
κι ἀπ’ τη θυσία κι ἀπ’ τη σκληρότητα τοῦ ἀνθρώπου.
Ἐδῶ μιά στήλη ἁπλή, μαρμάρινη, ὃλη κι ὃλη
με ὀνόματα σεμνά, κι ἡ Δόξα τά ἀνεβαίνει
λυγμό-λυγμό, σκαλί-σκαλί, μεγίστη σκάλα.
…»
~ Γιάννης Ρίτσος
 
16:30-Στοῦρε Λινέ (μέλος Διεθνούς Ἑρυθροῦ Σταυροῦ)
 
.
 
Ἡ Ζωῆ Κωνσταντοποῦλου
στέκεται ἀπέναντι στο Γερμανό πρέσβη
(και ὂχι τουρίστα)
και τον ἐμποδίζει να βεβηλωσει
το μνημειο και ἐπέτειο.
 
Ὁ Γλέζος, παραγκωνίζει την Ἑλληνίδα
και παῖρνει στρατά τον Γερμανό,
με μανία
να τοποθετηθεῖ το Γερμανικό σύμβολο
του ΑΙΣΧΟΥΣ
ΞΑΝΑ πάνω στα θύματα του μαρτυρικοῦ
για ΟΛΟΚΛΗΡΗ την ἀνθρωπότητα,
τόπου αὐτοῦ.
 
ΟΝΤΩΣ,
ΔΕΝ ὑπάρχουν λόγια
ἀντ~άξια
του “ἀνθρωπου” αὐτοῦ.
 
.
 
ΒΕΒΗΛΩΣΗ ~ ΠΡΟ~ΔΟΣΙΑ ~ ΠΕΡΑ~παρα~ΠΛΑΝΗΣΗ
το παλαιό παράδειγμα του κόσμου, τελειῶνει.
 
ΕΧΟΥΜΕΝ ΕΠΙ~ΓΝΩΣΗΝ ΑΙ ΦΩΤΟ~ΦΥΛΑΚΑΙ
 
.
Ὑστερόγραφο :
 
20 χρόνια μετά, 30/10/2017
ἀπό την ἀμετάκλιτη ἀπόφαση για το Δίστομο,
κανένας ὑποτέλειας ὑπουργός “Δικαιοσύνης”
δεν ὑπογράφει.
 
στο 27:00
 
.
Ἡ Ἑλλάδα παραμένει ἡ ΜΟΝΗ χῶρα
την ὁποῖα ἡ Γερμανία ΔΕΝ ἒχει ἀποζημιώσει
για τις καταστροφικές ἐχθροπραξίες της.
 
Ἐπ~ίσης,
ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ ΜΟΝΗ χῶρα,
 
με τις ὑπογραφές και του “Βασιλέα της Ἑλλάδος”
και του πρωθυπουργοῦ της χῶρας Καραμανλῆ
που με διάταγμα
 
(το πρῶτο του που ὑπογράφει ὁ Καραμανλῆς
ὣς πρωθυπουργός το 1959)
 
ἐλευθερώνει τους ὑπο κράτησην
για ἐγκλήματα πολέμου Γερμανούς στρατιωτικούς
καθῶς και,
παραιτειται ΚΑΘΕ δίωξης (!!!).
 
.
Μετά ἀπό αὐτό, χρήματα καταφθάνουν
με το “σχέδιο Μάρσαλ” των Η.Π.Α.,
και “αἱ Ἀθῆναι” … τσιμεντόνονται.
Ἡ Φύσις,
τα ποτάμια και τα “ἀμπέλια” της π.χ.
μπαζόνονται και,
ἀρχίζει “ἡ ἀνάπτυξις”.
 
.
Την ὁποια θα “ὀλοκληρωσει”
ἀπό τον Ἀπρίλη του 1967, ἡ Χοῦντα
 
και,
ἀφοῦ ἐκπονῆσει την τελευταῖαν της
ἀποστολή για τον διαμελισμό / βιασμό
τῆς Κύπρου, με
 
πολλαπλές ἀπόπειρες δολοφονίας
του Προέδρου της, τελικῶς
το πραξικόπημα και την παροχή
δυνατότητας Τουρκικῆς εἰσβολῆς,
 
θα “ἀποχωρῆσει” πολύ ἁπλά,
για να “παρα~χωρησει ἀ~βίαστα”
 
στον,
ἐπί 11 χρόνια (!!!) “αὐτο~ἐξόριστο”
Καραμανλῆν (και πάλιν),
 
ὁ ὁποῖος, ἐξερχόμενος του ἀεροπλάνου
 
ἐκ των Παρισίων ὃπου και “αὐτο-ἐξ~οριζόταν”
τα ΕΝΤΕΚΑ αὐτά χρόνια,
 
το πρῶτο που θα ξεστομίσει
ὣς “σωτῆρ”, εἶναι (και πάλιν)
 
το περίφημον :
“Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΙΤΑΙ ΜΑΚΡΑΝ”
 
και,
μαζί με ἓνα “νέο” διάταγμα (Ἰούλιος, 1974)
μη δίωξης …
 
θα νίψει τας χειρας
 
για ὃλα τα “πεπραγμένα”
που διαδραματίστηκαν (και πάλιν).
 
.
Μάλιστα,
ὁ Μητσοτάκης (Senior)
 
που “κακο~πέρασε” στην κατοχή
 
ὣς πρωθυπουργός,
θα ὑπογράψει το 1990,
την ἀποφυλάκιση του Παττακοῦ,
 
δηλαδῆ,
του ἀτόμου που κατ’ ἐντολῆν του
δια~πράχθηκε “ἡ ἐπαναστασις”
της Χοῦντας
 
για λόγους ὑγειας
(!!! παρα~φροσύνης ; !!!)
ὁ ὁποῖος και τελικῶς ἀπεβίωσε
“μόλις” 26 (ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) χρόνια μετά.
 
.
Την Ἑλλάδα του 21ου αἰῶνα,
 
μετά τα θριαμβολογικά
“ἐντελῶς τυχαῖα συμβάντα”
 
(Εὐρωπαϊκά κύπελλα ποδοσφαῖρου
μ’ ἓναν νέο-“Ὂθωνα” για προπονητῆ,
Ὁλυμπιακοί Ἀγῶνες με λεφτά που ὑπῆρχαν
και πλήρωσαν τις “ἐργο~λαβίες”,
πρωτιές Eurovision “πανηγυριῶν”
στην χῶρα που ἒχει κύριο εἰσόδημα της
την πατέντα της δυναμίτιδας κ.λπ κ.λπ κ.λπ)
 
θα ἐξαντλησει ἐκ νέου ἡ Γερμανία
κατά κύριον λόγο,
με τη νεο~κατοχη της
μέσῳ των
“μνημον~ιῶν”.
 
.
Και,
 
ἡ Φύσις,
ἐπι~τέλους
ἐπ~ανακτᾶ
το χρονο~χῶρο.
 
.
 
” Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη ”
~ Ale3ia
 
.