Ἐπι~σημαῖνω τά ἑξῆς : Picasso and the marketing of appropriation, #687.ΤΧ71

. . .
 
Και ὂσο ἀφορᾶ τον “Πικάσο” 
το “σύστημα” και το “κατεστημένο”
τον ἒφτιαξε να εἶναι το “ὂνομα”
που ἒφτασε να εἶναι.
 
Δηλαδῆ, στον προγραμματισμό
του να λές “ζωγράφος”
και
να εἶναι ὁ Πικάσο ἢ Πικασό
(ἀνάλογα του Ἀγγλομαθῆ ἢ Γαλλομαθῆ),
το “Νumero UNO” ἀντι~πρωπευτικό ὂνομα.
 
Ὃπως ἐπ~ακριβῶς
ξε~πουλιοῦνται
τα “ὀνόματα”
με τα “βραβεῖα Νόμπελ”, δηλαδῆ.
 
Ὁ Σεφεριάδης παραδείγματος χάριν
εἶναι ἓνα ὂνομα με ΜΙΑ “δράση”
ἂκρως πολιτικά
ἀντι~Ἐλληνική και Ἑλληνο~Φωνική.
 
Ὁ προγραμματισμός ὂμως
του συστημικοῦ κατεστημένου
Μας τον γνωρίζει ὡς
“ὁ Σεφέρης,
ὁ σπουδαῖος, τιμημένος ποιητῆς Μας”.
 
.
 
Ὁ Πικασό, λοιπόν, εἶναι
το ΠΙΟ πουλημένο “ὂνομα”
στην ἱστορία του παλαιοῦ παραδείγματος
και
ἡ ἀπόλυτη “έπί~δραση” του “kultur macht frei”,
στον “σύγχρονο παγκοσμιωποίησης πολιτισμό”.
 
Μέχρι και μοντέλα αὐτοκινῆτων “φέρουν”
το “ὂνομα” του.
 
.
 
Την κωμόπολη που δέκτηκε
τον πρῶτο βομβαρδισμό
που ἒγινε ΠΟΤΕ
σε πληθυσμό
και
ὂχι σε γραμμές πυρός
 
(κι “αὐτό” Μας το ἒμαθαν
“ἂμαχο πληθυσμό”)
 
που διεκπεραιώθηκε
στις 26 Ἀπριλίου, 1937
 
ἀπό την Luftwaffe (Legion Condor)
της Γερμανίας των
[“Ἐθνικό-Σοσιαλιστικό Γερμανικό Ἐργατικό Κόμμα”
“Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei” =
= ] ΝΑΖΙ
και
της Φασιστικῆς (Βασιλικῆς) Ἰταλίας
[“Ἐθνικό Φασιστικό Κόμμα”
“Partito Nazionale Fascista”, PNF]
την περιβόητη “Aviazione Legionaria”
 
που εἰδικά “παρασκευάστηκε” το 1936,
για
την παροχή “τεχνικῆς ὑποστήριξης” ὑπηρεσιῶν
προς
το φασιστικό πραξικόπημα στην Ἰσπανία
που ἐπέφερε
τον
“Ἐμφύλιο” Πόλεμο του 1936
 
(γνωστόν “τότε” ὡς τον
Παγκόσμιο Ἀντι-Φασιστικό Ἀγῶνα
ὃπου ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
ἀπό ὂλον τον κόσμο
ἒσπευσαν και σύνδραμαν
στις “Brigadas Internacionales”
και
που Μας προγραμμάτησαν
να μην συσχετίΖουμε με τον Φασιστικό Πόλεμο
του “ἐπ~ονομαζόμενου” … “2ου Παγκοσμίου”
και, που
παρόμοια ἱστορία βίωσε και ἡ Ἑλλάδα
με τη μετα~μόρφωση του Ἐλευθέριου Βενιζέλου …)
 
την κωμόπολη με το
“ὂνομα” Guernica.
.
 
Ἀνά τον κόσμο “ποια” Guernica
γνωρίΖουμε και ἀνα~γνωρίΖουμε ;
 
.
 
Και, ποια ἡ “προς~βασιμότητά” τους ;
 
.
 
Ἢδη λάλησα λίαν
ἀπλῶς ἢθελα τέλος
να προς~θέσω
και το ἑξῆς ἐρώτημα :
 
Εἶναι γνωστῆ ἀνά τον κόσμο
για
τη δράση (!)
ἀλλά και ὡς ἐπί το πλεῖστον
την ΚΑΛΛΙτεχνία της (!!)
και
τις “κοινωνικές κριτικές” της (!!!)
 
ἡ Adrienne Rich ;
 
.
 
Σίγουρα κανένας δεν φτάνει του Picasso
τον πατριαρχικό, ἀπολυταρχικό, λευκο-
-υπεροχικό, πρωταγωνισμό.
 
.
 
Ὃπως λέει και περίπου ὁ Chopra, δεν εἶναι
να σκέφτεσαι “ἒξω ἀπό το κουτί”
ἀλλά, ἡ συνειδητο~ποίησις του
“δεν ὑπάρχει κουτί”.
 
Προ~τιμῶ και ἐπι~λέγω
την Adrienne Rich
ὡς “παρα~δειγματισμό”.
 
.
 
ΕΙΜΑΙ ΕΝ~ΘΥΜΗΣΗ
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜ@ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ
 
Ἡ Ἀ~φθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη
 
.

.

Penelope Delta . Πηνελόπη Δέλτα - μεταγενέστερη προφίλ φωτογραφία καθιστή

ὙστερόΓραφο :

Ἡ Πηνελόπη Δέλτα ἒγραψε “τόμους” ἱστορικούς

για ὂλη την πολιτική περίοδο “αὐτή” της Ἑλλάδας
και μάλιστα εἶχε ἂμεση “εἰκόνα” ὂλων των
τότε γεγονότων.

Ἧταν ἡ κόρη του Ἐμμανουῆλ Μπενάκη,
Δημάρχου Ἀθηναῖων ἀπό το 1916. 

 
Ἒκαψε πολλά ἀπό τα συγγράμματά της
μην τυχόν και πέσουν σε χέρια “λαθρανθρῶπων”.
 
Ἒδωσε τη ζωῆ Της, αὐτο~κτονῶντας,
πίνωντας δηλητήριο στις 27 Ἀπριλίου, 1941,
τη μέρα δηλαδῆ, που τα Wehrmacht
ἒμπαιναν στην Ἀθῆνα.
 
Το ἱστορικό ΕΡΓΟ Της “αὐτό”
δεν ἒκδοσε κανένας “κεφαλαιοῦχος” οἲκος
και,
Μας την ἒκαναν γνωστῆ μόνο ὡς
την ἐρωμένη του Δραγοῦμη,
ἀδελφή του “Τρελλαντῶνη”
και ὡς συγγραφέα … “παραμυθιῶν”.


.

Care to comment ?

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...