Προς~ΕΥ ΕΧΩ ΕΙΜΑΙ … “δημο~φορία”

. . .
.
Πλασάρεται πολύ προς τ@ ἙλληνόΦων@ ἂτομα
ἡ κάτωθεν ἀτάκα :
«…
Εγώ δεν είμαι ο Τσίπρας,
δεν διαπραγματεύομαι 17 ώρες
με ανθρώπους που με προσβάλλουν.
…»
~ Jean-Luc Melanchon
.
Ὂμως, δυστυχῶς, ἀκούγεται πολύ
“λίγος”
μέσα ἀπό αὐτή τη φράση :
.
Πρῶτον ἐπειδῆ, δεν εἶναι διαπιστευτήριο
“ἀριστοσύνης” να λες “δεν εἶμαι το χείριστο”.
.
Δεύτερον, δεν εἶναι σε “πρῶτο ἐνικοῦ”
ὁ βαθμός της “προσβολῆς” που ἀφορᾶ
ἓναν λαό κι ὀλόκληρο ἒθνος.
.
Τρίτον, δεν ἦταν διαπραγματεῦσεις
των “17 ὡρῶν” ἀλλά,
ἡ ΠΡΟ~ΔΟΣΙΑ
του “πάω”,
(ἀκόμα και για 1 δευτερόλεπτο),
σε διαπραγματεῦσεις,
για τις ὁποῖες ἡ ΕΝΤΟΛΗ
που εἶχα ἀπό το λαό, ἦταν
πως
ΔΕΝ ὑπάρχει ΤΙΠΟΤΑ
προς “διαπραγμάτευση”.
.
Αὐτή ἡ “πρό~ταση”,
ΔΕΝ Μου … κολλᾶ καλά, στο αὐτί Μου.
.
Και αὐτή τη φορά, δεν θα το κρατῆσω “για μένα”
(ὂπως ἒχω κάνει το 2011 ἢ 2012 πρέπει να ἦταν)
πως εἶναι μᾶλλον “ἡ ὑπερβολή Μου”
και “ἡ ἰδέα Μου”.
Αὐτή τη φορά, το λέω
κι ἀς εἶναι “ὑπερβολή” και “ἰδέα” μου.
.
ΔΕΝ τοποθετοῦμαι για να πῶ τον ἂνθρωπο
“μπαραμπότη” και πως θα κάνει “λαδιά”.
ΔΕΝ μιλῶ ἀπαραίτητα για προ~θέσεις
(“αὐτές” μόνο ὁ ἲδιος τις γνωρίΖει, ἂλλωστε).
.
Μιλῶ για “ἰκανότητες” ἀτόμου.
“Δυνατότητες”, χωρίς
τους ὢμους ἑνός ἂλλου ἀπεδεδειγμένα
ΙΚΑΝΟΤΑΤΟΥ ἀτόμου.
.
Τη “βλέπω” δηλαδῆ, την ἐπι~γραφῆ του αὐτή
ὡς “κοντῆ”,
για το … ὓψος των περι~στάσεων .
.
Εὒχομαι {ΕΥ ΕΧΩ ΕΙΜΑΙ}
ὁ λαός της Γαλλίας να βγάλει στην πρωτιά ἂτομο
το ὁποῖο
να ἐπι~φέρει τις ἀλλαγές
που χρειάζονται για
να σταματῆσει
ἡ κοροϊδία του “ΕΝΟΣ ἀρχηγοῦ”.
.
Να ἐπέλθει ἡ ΔΗΜΟ~ΦΟΡΙΑ.
.
Ὂπως πια ἡ τεχνολογία
δύναται να ΜΑΣ παρέχει
και,
ὃπως ΜΑΣ ἀξίΖΕΙ ὡς παρά~δειγμα
κι ἐν συνεχείᾳ, ὡς δεδομένο
για / σε ὂλον τον κόσμο, να χαιρόμαστε.
.
Στο τέλος, να “παραιτηθεῖ”
ὂταν θα ἒχει μπεῖ σε ἐφαρμογῆ
ἡ ΝΕΑ ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.
.
Το εὒχομαι {ΕΥ ΕΧΩ ΕΙΜΑΙ}
με ὂλον Μου το “ΕΙΜΑΙ”.
.
ΕΥχαριστῶ και ΕΥγνωμονοιῶ
Ale3ia.
.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜ@ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ
Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη
.
.
.