ΥΠΕΡ~κομματικός ἐπι~ΚΕΦΑΛΙΣΜΟΣ

. . .

Δεν τα καταλαβαίνω “αὐτά” τα … “ὑπερκομματικά”.

Ὂλοι γνωρίΖΟΥΜΕ πως ἡ Πλεύση Ελευθερίας
με ΕΠΙ~κεφαλῆς τη Ζωῆ Κωνσταντοποῦλου,
ΕΙΝΑΙ ἡ κάλλιστη των περιπτώσεων !

.
Τί “ἐγωϊσμό” βαρᾶνε ὂλοι αὐτοί
και βεβαῖως κατά πλειο~ψηφία
ἂρρεν “πολιτικο~ποιημένοι”,
που ἀντί να ἒχουν, δεν ἀντ~έχουν
μια ΘΗΛΥ ΟΝτότητα
ἐπι~ΚΕΦΑΛΗΣ ; …!!!

Δεν εἶναι ἀνάγκη να γίνουν “μέλη”
ἀν δεν τους ἐκ~φράΖει ἡ ἱδρυτική διακήρυξη (!!!)
μποροῦν να λάβουν μέρος χωρίς να “ἀνῆκουν”,
ὂπως ἂλλωστε ἒκανε ἡ Ζωῆ Κωνσταντοποῦλου
με το ΛΑ.Ε. και ὂπως ὑποτίθεται κάνει
ἡ Λιάνα Κανέλλη με το Κ.Κ.Ε. …

.
Οἱ ἲδιοι εἶναι που ζορίζονται να … συν~ΕΝ~ταχθοῦν !…

Και το παρατηρῶ ὡς καθαρά
“πατριαρχική” τους ἀδυναμία
ὡς προς τον πεο~κρατισμό που δια~κατ~έχεται
το παλαιό και πεπαλαιωμένο παράδειγμα του κόσμου,
στην κοινωνία !!!

.
Ὠραῖα τα λογάκια περί … “ὑπέρ~κομματισμοῦ”
ἀλλά,
στην πράξη
ἐκεῖ που μετράει δηλαδῆ,
εἶναι προς
“τον ΕΥαυτό την ὑπέρ~βαση” …!

Τελεία.

.

Ὑστερόγραφο :

Και για ὂλους αὐτούς που “ξαφνικά”
θυμήθηκαν πως
“… δεν κάνει ἡ ‘προσωπολατρεία’ …”
και “ξαφνικά”
βρέθηκαν να βωμολοχοῦν
ἀπέναντι στο ἂτομο που
μέχρι πριν 3 δευτερόλεπτα,
ὂντως “προσωπολάτρευαν”,
λέω …
“ναι, εἶναι ἀρρώστεια ἡ προσωπολατρεία”.

.
Το θέμα, ὂμως, εἶναι ἡ ἐστίαση στο

… “ῥώννυμι” και “ῥωννύω” …

: παρέχω δύναμη, ἰσχύ
: δυναμῶνω, ΕΝισχύω
: ἒχω καλή ὑγεία, ὑγιαίνω

και

ἡ ΕΠΙ~κέντρωση του ΕΥαυτοῦ στον ὑπερθετικό του

… “ῥώννυμαι” και “ῥωννύομαι” …

: ΕΝεργῶ με δύναμη
βάζω τα δυνατά Μου προκειμένου να πετύχω κάτι

: Εἶμαι πρό~θυμη, ἒχω προ~θυμία να κάνω κάτι (με ἀπαρέμφατο)

{“θυμός” στα ἀρχαῖα εἶναι “ἡ ψυχῆ”}

για

την ΕΝτότητα της Καινῆς Τριαθῆκης ΜΑΣ

.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ

ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ~ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ~ ΑΞΙΖΟΥΜΕ

.

Φ Ω Σ ~ ΕΝκτίΖΟΥΜΕ

.

 

mohadesa-najumi-woman-who-does-not-require-validationmost-feared-individual-on-the-planet-lettering