Ἀντι~προς~ωπεία Παλαιοῦ Παραδείγματος, #101

 
“… ἀπίστευτο …” ; !!!
 
Μετά ἀπό …
ΟΟΟΟΟΟΛΑΑΑΑΑΑΑ
που περνᾶμε ὡς ἀνθρωπότητα, τους …
ΤΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΣΟΥΣ
αἰώνες … συν~κατοίκησης
στον πλανῆτη …
“… ἀπίστευτο …” ; !!!
 
.
 
Ἡ “Δικαιοσύνη”
εἶναι
το ΑΚΡΟΝ ΑΩΤΟ
της πατρι~ορχίας … !!!
 
“ἡ ἂρρεν ἀνωτερότητα ~
~ ἡ λευκῆ ὑπεροχή”
στο ΑΠΟΛΥΤΟ της !
 
.
 
Ἀς σκεφτοῦμε …
 
ΜΙΑ ΜΑΝΑ
 
μια ἀταξία
 
και
 
χειρισμός.

~ ΔΙΚΑΙΟ~ΦΟΡΙΑ

 
.
 
To ΚΥΡΙΟΤΑΤΟ συστατικό
της ἂδικης και παρά~νομης (τελικά)
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
εἶναι
το “precedent”
… το “προηγούμενο” …
 
.
william-shakespeare-poise-the-cause-in-justice-s-equal-scales-whose-beam-stands-sure-whose-rightful-cause-prevails