Ἀνα~γνωρίΖωντας τον Ἐλληνικό ΛΟΓΟ

: *)

.
«Δε μ’ αρέσει να παριστάνω τον πολύ Έλληνα.
Θέλω να είμαι όσο είμαι.
Καιρός είναι η έννοια Έλληνας να δώσει τη θέση της
στην έννοια άνθρωπος.
Και τότες πιστεύω
πως θα συνδεθούμε με μια πιο βαθιά παράδοση
που, κατά σύμπτωση, είναι κι αυτή
γνησίως ελληνική»
~ Manos Hadjidakis​

.
{ΕΥχαριστῶ George Kyriakides​ για τη γνωριμία
με τα λόγια αὐτά του Μάνου ΜΑΣ, της ἀνθρωπότητας}

.
Την Ἐλληνικότητα την χάσαμε οἱ
ΕΛΛΗΝΟ~ΦΩΝΟΙ ΟΛΟΙ
ἀνε3αρτῆτως τοπο~θεσίας,
ἀπό τον καιρό που ἒγινε το πρα3ικόπημα
του ΜΟΝΟ~τονικοῦ.

.
Ἦταν το ἀπαραίτητο συστατικό
ὂπως πολύ σοφά εἲπε και ὁ Κίσσινγκερ
για να “πάψει” να ὑπάρχει ὁ Ἒλληνας ἂνθρωπος,
ὂπως ἀκριβῶς το περιέγραψε και ἒζησε
και ὁ Μάνος.

.
Ἀντί αὐτοῦ
δώσανε σε ἒναν “φανατικό Βασιλικό”
και πρωτεργάτη για να δημιουργηθεῖ “Κυπριακό ζήτημα”,
Σεφεριάδη το Νόμπελ

.
{ἀπό τα χρήματα για τα δικαιώματα δυναμίτιδας
που παίρνει ἡ Σουηδία,
της ΠΙΟ κερδοφόρας βιομηχανίας και χῶρας στον κόσμο
ἐ3οῦ και τα “τουΐν παρολίν” με τα “Ἀριανά ἐπεκτατικά”
πεπαλαιωμένα παραδείγματα του κόσμου,
βλέπε σύγχρονοι Οὓννοι, Βησιγότθοι και Βορειο~Δυτικισμός}

.
και ἒπειτα,
σε ἒναν ἂ3ιον Ἐλῦτη ἒνα ἂλλο,
ἀκριβῶς
την “ἐποχῆ” που … “χρειαΖόταν” …
για να σωπάσουν οἱ … φωτεινές φωνές …

.
Και νάσου ἒνας Θεοδωράκης
(που βρίσκει κατα~φύγιο σε ἒνα “ΡΙΚ”)
να τα μελο~ποιεῖ …

.
Και, να τα κάνουμε οἱ Κύπριοι σου3έ της ἐποχῆς …

.
Και ν’ ἀλλάΖει ἡ ἐποχῆ … και

.
να γίνεται και “δε3ιός
ὁ κύριος” αὐτός
και
να γίνεται και το “Ἂ3ιον Ἐστί”, σκαλί
για την “προαγωγῆ” του Σάκη …

.
που ἒκανε και τη συναυλία του
ὡς “γνῆσιος Ἒλληνας” ἀλλά πρῶτα~πρῶτα ὡς γνῆσιος
Καλλι~τέχνης [ΩΠΑ ~ Shake it mi amor]
στην “Πράσινη Γραμμῆ”, με
Τοῦρκο “ὀμό~λογό” του,
για να μαθαίνουμε και Ἐμεῖς οἱ Κυπραῖοι
τί σημαῖνει “Σύν~άδελφο~σύνη”

.
… και, που το ἀνά~ΛΟΓΟ (!!!)

“ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ”

ἀκόμα και στην Ἀκρόπολι των Ἀθηνῶν
που πήγανε με ἐκεῖνο το τεράστιο πανό,

πω~πω λερώσανε το “Ἐλληνικό” τοπίο …

.
και ἐπί~ἲσης,
ἀπό το τότε βρυσίδι το “Καλαμαρίστικο”
για τα πολλά “Ἐγκλέζικά” Μας, των Κυπραῖων

να γίνονται τα
{ναι, ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ}
“Κατεχόμενα” Μας τῶν Κυπραῖων, ὁ χῶρος
για Σαββατο~Κυριακάτικες ἐ3~ορμῆσεις
σύν~χρονων Ἐλλῆνικῆς καταγωγῆς
“μετοῖκων” της Ἐλληνικῆς κρίσης και Κρίσης …

.
Και …

.
Ἀρκετά … !!! …

.
Ὂλα τα γνωρίΖΟΥΜΕ
και τα ἀνα~γνωρίΖΟΥΜΕ

.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΜΟΡΦΟΙ

.
ἐπειδῆ κυρίως ἒχουμε την
Ε Υ ~ Λ Ο Γ Ι Α
του Ἐλληνικοῦ “Λ ό γ ο υ”

.
Αὐτό εἶναι ἡ Ἀ~ΛΗΘΕΙΑ ΜΑΣ
και χρῆΖΕΙ
να Tην Ἀνα~ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ
.

 

 

^ 15η Ἰουλίου, 2015