ἀποφθεγγέσθαι ~ apophthegm

ἐπι~γνωμι~δικά, ἐφορισμία, maxims, aphorisms, even “quotes”