Κατ’ Ἀρχήν … ~ From The BEginning …

Ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέροντος

:*)

Χαιρετῶ !

Δεν γνωρίΖω ἀκόμη τον ἀκριβές, σε νόηση, λόγο

για τον ὁποῖο προχώρησα με τη δημιουργία αὐτής της ἱστοσελίδας

και, δεν με ἀπασχολεῖ ὂμως κιόλας.

Εἶναι ἒκ~φραση αὐτής τῆς Ὀντότητάς Μου καί “αὐτό”, εἶναι ἀρκετό.

Καλῆ Τριβή εὒχομαι {ΕΥ ΕΧΩ ΕΙΜΑΙ}.

~

:*)

Greetings !

I Am not familiar with the precise, mindful reason

for the creation of this webpage

and it does not, moreover, concern me.

It is an ex~press~ion of this BEing~ness of mine,

and “that” is adequate.

i Am wishing, Good Polishing.

.

.

APOphthegms ~ Quotes ( keeps being “UPdated” )

.

.

Το ἒργο με τίτλο awnidea (ἀθέρας)  ἱστο~λόγιο ἀπό τη δημιουργό του awnidea (ἀθέρας)

διατίθεται με την ἂδεια

Creative Commons – Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0)

~

The work titled awnidea (ἀθέρας) blog from its author awnidea (ἀθέρας)

is available with licence

Creative Commons – Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

.

.

Consider Donating with 
: BuyMeACoffee.com  

or, 

“here”, down below with “Stripe” directly 

ΕΥχαριστῶ ~ Thank You

 

One-Time
Μηνιαίως
Ἐτησίως

Make a one-time donation

Make a monthly donation

Make a yearly donation

Ἐπιλέξτε ποσόν

€5.25
€13.40
€22.50
€1.13
€2.23
€8.98
€77.44
€150.75
€220.30

Or enter a custom amount


Your contribution is appreciated.

Your contribution is appreciated.

Your contribution is appreciated.

DonateDonate monthlyDonate yearly

.

.

.

“The Rich & The Poor” … in “DANCING” … : *)

. . .

.

Moliere - all the ills of mankind, all the tragic misfortunes that fill the hisotry books, all the failures of the great leaders have arisen merely from a lack of skill at dancing.

.

.

.

.

“Kung Fu LyVING with a ‘Y’ …”

. . .

Kung Fu 

The term is made up of two characters :
the first, Kung (功),
can mean “skillful work”, “hard training”, or “endeavour”.
the second, Fu (夫),
means “time spent”
together,
they mean «time spent at skillful work»

.

.

the “creative idea” of a TV series about
what became “known”
as, “Kung Fu” (1972), was
of “Bruce Lee”, in which he, would
protagonise.

“Hollywood”, out of its “greed” to
“market” and “indoctrinate”,

“misappropriated” it.

Nevertheless, “my generation” was
still, given “the opportunity”
of
beyond “North~Western paradigm”,
«wisdom».

.

.

ALL truly Wise thoughts

.

.

“Shape of … ‘EARning’ …”

. . .

.

i guess, when i was finally ,,done,, ,,getting in my way,, -,,my mind,, discourse- i am ,,given,, exactly what i ought ,,to be,, receiving ... ΕΥχαριστῶ +ΠΑΝ.EM .

.

.

.

.

“Ballad of Aestheseis and Paraestheseis …”

. . .

.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

( ^ 1997 )

.

.

.

.

“ἓνας του ἂλλου ~ ἀξιΩΜατικοί ~ (λαβύρινθος του νήματος)” , (“… ~ dignitARies ~ …”)

. . .

Το χαρτί σκληρό
για να γραφτεῖ
και μαλακή ἡ καρδιά μου
για να γράψει

Το “ἀδιέξοδο”
ὃσο πάει καλύτερα το “καταλαβαῖνω”
το “χωρίς ἐλπίδα”
ὃσο πάει περισσότερα το ζῶ

Ἀτυχία ἢ Μοῖρα
το μεγάλο ἑρωτηματικό !
και οἱ δυο αὐτές οἱ λέξεις
το ἲδιο σημαῖνουν
ἐγῶ, αὐτό συνειδητοποιῶ !!!

Ποῦ να τρέξεις
να χωθεῖς ;
σε ποια τρύπα
να χωρέσεις ;

Τέτοιο κορμί που ἀπέκτησες
που να το “κατα~θέσεις” ;!!
Και να φύγεις, ποῦ θά πᾶς ;
μῆπως ἀρέσεις σε κανέναν ;
μῆπως θά πάψεις να πονᾶς ;
σαν ταῦρος εἶσαι, σε ἀρένα !!

Ὃσο πιο πολύ ἀντιδρᾶς
τόσο χειρότερα γίνεται !!
ὃσο την ἂκρη προσπαθεῖς να βρεῖς
τόσο περισσότερο νῆμα λύνεται !

Και νά ‘ταν ἡ κλωστῆ αὐτή
ἡ ὁδηγήτρια για την ἓξοδο ;!!
Μπά, ὂχι ! Πιό βαθειά, πιό μέσα
Σε βάζει, σε λαβύρινθου ἀδιέξοδο

Και να βρίσκεσαι, ὂχι ἐντελῶς ξαφνικά,
να “ὑπο~δύεσαι” ὃλους τους ρόλους
καί τῆς Ἀριάδνης καί, τοῦ Θησέα
καί, τοῦ Μινώταυρου !!

Και να ξέρεις ὃ,τι, κάποιος θα ξεχαστεῖ,
κάποιος θα σκοτωθεῖ και, κάποιος
θα σκοτώσει, ἀλλά να μην ξέρεις
ποιός ἀκριβῶς θε να σωθεῖ και ποιός
θα βρεθεῖ για να τον σώσει.

Το γιατί εἶναι ἀπλό ! – γιατί Ἐσύ
Εἶσαι ὃλοι, Ἐσύ Εἶσαι τό κάτι το
τόσο περίπλοκο και πολλαπλό !

Δεν ὑπάρχει χειρότερη μάχη
ἀπ’ αὐτήν που γίνεται μέσα Σου !
Και αὐτό γιατί, τα “ἀντικρουόμενα
στρατόπεδα” γνωρίζουν την “ἀχίλλειο
πτέρνα” ὁ ἓνας του ἂλλου !!

( ^ March 1997 )

.

.

.

.

.

.

C.S. Lewis - Since it is so likely that children will meet cruel enemis, let them at least have heard of Brave Knights + Heroic Courage - shield close-up

.

.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

.

.

“Χαβοῦζα του μυαλοῦ”

. . .

Χαβοῦζα
του μυαλοῦ
και, ἓνα μαργαριτάρι
εἶναι εἰκόνες
του τρελοῦ
που ζει στο “Χαϊδάρι”

Εἶναι εἰκόνες
ἑνός «Χριστοῦ»
ἀπο~τελειωμένου
ἀ~πιστία ἑνός “πιστοῦ”
πια, ἀπο~τεφρωμένου

Εἶναι σκοτάδια,
σύγκρυα
που φτύνει ὁ νοῦς,
μελτέμια
Μπορδέλου διευθύντρια

.

.
.

.
.
.

( ^ circa 2008 )

.

.

.

.
Frederic Bastiat - When, then, does plunder stop.QM It stops when it becomes more painful + more dangerous than labor.

.

.

“Connotations …”

. . . 

.

TOTAL SOLAR ECLIPSE 2021.12.04 acknowledging OUTvying North Node old paradigm & partial Solar Eclipse 2021.06.10 ,,seeing,, OUR North Node BEARing

.
.

2021 June 10 - partial Solar Eclipse - North Pole - Arctic - path

.

2021 December 4 - Total SOLAR ECLIPSE path - South Pole - Antarctica -

.

.

planets
[ derivative of
EllenoPhone «ΠΛΑΝΗΤΗΣ» 
“the wanderer” ]
orbital dances
as «seen» from eARTh 

OUR Solar Co~Dancers
“in order” of … “appearance” : 
«ΗΛΙΟΣ» (Élios) ~ Sun
«ΕΡΜΗΣ» (Ermés) ~ Mercury
«ΑΦΡΟΔΙΤΗ» (Aphrodíte) ~ Venus
«ΑΡΗΣ» (Áres) ~ Mars
{ «ΓΑΙΑ ~ ΓΗ»
(Gaia [pronounced as “fair”] ~ Gee)
~ eARTh ~ } 
«ΔΙΑΣ ~ ΔΙΟΣ» (Días ~ Diós “of Días”) ~ Jupiter
«ΚΡΟΝΟΣ ~ ΧΡΟΝΟΣ» (Krónos ~ Chrónos “Time”) ~ Saturn
«ΟΥΡΑΝΟΣ» (Ouranós ~ “Sky”) ~ Uranus
«ΠΟΣΕΙΔΩΝ» (Poseidón) ~ Neptune
«ΠΛΟΥΤΩΝ ~ ΑΔΗΣ» (Ploúton ~ “Wealth” ~ Ádes) ~ Plouto

~ by «the way», those beauty~ful “spiral loops” made, are 
in fact, the “retrograde” periods, again, as “seen” from eARTh …


( music “Nocturne” in E-flat Major, by “Frédéric Chopin” )

.

.

ELLENOPHONE LEXARITHMOS with reference to “planets” , misappropriation by the Romans for “empire establishment” 

.

.

“Palliation …” by … feminAgeNess

. . . 

.

what is it about AFTER THE RAIN=relieving,surrendering-decidently-whil heav leaves droplets reVERBrate&distinct bird tsoueet,clear&near=herald DIVINEs succour

.

.

.

.

.

.

.

.

- Swirls of Creation - Περιδινῆσεις του Ἒργοντος -

«Swirls of Creation» ~ «Περι~δινήσεις ΕΝ~ἒργΟΝτος» – by “Photoura”

.

.

“What aRe You wait~IN’ 4 ? …” 

.

.

“What aRe You wait~IN’ 4 ? …”

. . . 

.

because unbalanced masculine is incapable of its harmonious ENrgy which is . . ,,balancing action,,

.
.

because ... balanced feminine is the ability of its Harmonious ENergy, which is . . ,,balanced surrender,, ...

.
.
.

because balancing masculine+feminine within the self=task at hand of each human BEing born eARTh, reach harmonious ENergy BALANCED LIFE

.

.

“you only live once” PER «LifeTime» …!

.

.

“Supplication …”

. . .

.

&there it is -the κόπιAσμα-delivered,affirming,concluding arduous journey-reached End to the ,,BEginning,,-calming density Light-soothing deliverance Rain

.

.

«The Divine» has “NO gender”

.

.

“free as a bird”, … the “copy~rights&lefts” version

. . .

.

.

.

LOVE - TRUTH - FREEDOM are three words that mean the same and none may exist without the other ... present ....EM . ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ .sky-baloons LG

.

.

“Free as a bird …”, the original

. . .

.

.

.

John Lennon - school assignment on what to BE -happy-

.

.

“Fais comme l’ oiseau …”

. . .

.

.

.

Richard Bach --The only true law is that which leads to freedom-- from Jonathan Livingston Seagull

.

.

“Convenience UN~stor(Y)Age” … or, “Blood Moon in Taurus, 2021”

. . .

.

.

.

picking ONLY what is convenient for THE NARRATIVE ... ,,the mark,, of ,,the coward,, ...

.

.

“Lacrimosa …”

. . .

.

and yes i see it now, as all the readings indicate aswell, it is too late ... the portal did open ...now shut closed, as is ,,my Sun of a Heart,,

.

.

.

.

“old & aNEW paradigm”, no matter “the century” …

. . .

.

.

.

Aldous Huxley - The secret of genius is to carry the spirit of the child into old age, which means never losing Your enthousiasm.

.

.

“Where is love …”

. . .

.

.

.

Trust that your soul has a plan even if you cant see it all, know that everything willunfold as it is meant to.

.

.

“… ΕΝ ΧΡΙΣΤῼ ΕΛέησον …”

. . .

.

she asked me how i was doing i responded - am feminaging - what is that.QM - i am not manAging, anymore ...

.

.

«ΕΝ ΧΡΙΣΤῼ»

[ «ΕΝ» ( en ) = “in”, “within”, “at”, “of”, “one”
«ΧΡΙΣΤῼ» ( CHRIST ) = “ANOINTED” ]

.

.

‘… “Absolut(E)ion” …’

. . .

.

.

.

AwarE-NESS = ,,the being without war,,

.

.

“… on the openning of … ‘ACT (for) 2 …”

. . .

.

.

.

Lao Tzu - New Beginnings are often disguised as painFull endings.

.

.

“BEing with PEACE” … for … “the lessons”

. . .

.

.

.

Carl Rogers - The very essence of the creative is its novelty, and hence we have no standard by which to judge it. art conformity new ΚΑΙΝΗ CAENE

.

.

“Rise and Fall of the City of Mahagonny …”

. . . 

.

Rise and Fall of the City of Mahagonny - poster - 2010 production by ,,Teatro Real, Madrid,,

.
.

.

.

Rise and Fall of the City of Mahagonny - cover - of libretto by Bertolt Brecht, translated by W.H. Auden & Chester Kallman

.
.

.
.

Bertolt Brecht - Art is not a mirror held up to reality, but a hammer with which to shape it. -artful bigger blare

.
.
.

“Censor~Ship”, is “lack of skill to dance” …?… ^_^

. . .

.

Ernest Hemingway - There is only one political systemwhich cannot produce good writers, and this system is fascism . totalitarian patriarchy

.
.

.
.

Before-fascism-corporatism ,,Life,, was OUR noun and ,,living,, OUR verb. ,,Life,, and ,,living,, are OUR ,,after,,, as well.

.
.

.
.

censor

noun . (historical) a Roman magistrate, 
originally a census administrator, 
by Classical times a high judge of
public behaviour and morality

verb . (transitive) to remove objectionable content

.

.
.

“ship” :

and,
Maritime – Admiralty Law

where “a” captain
has
ABSOLUTE
autocracy

[ “ΑΥΤΟ~ΚΡΑΤΟ~ΡΙΑ” (“autocratoría”)
: EllenoPhone to ~literally~ mean
“by itSelf having all ~ hold of ~ flow”
= “empire” ] 

.
.

.
.

ale3iA - TOTALITARIANISM IS INSTITUTED WHEN ,,BOTH,, SIDES OF THE NARRATIVE ARE CONTROLLED AND INDOCTRINATED AS, THE ,,ONLY,, ONES. .black

.
.

.
.

.
.

Moliere - all the ills of mankind, all the tragic misfortunes that fill the hisotry books, all the failures of the great leaders have arisen merely from a lack of skill at dancing.

.
.

.
.

Friedrich Nietzsche - Those Dancing

.
.
.

“deleting” the «Light~Work» within Cyber~Space …

“… the arena …” and “… the volution …”

“the old paradigm”, “The 3 Waves of Volunteers” and “mind~chicanery” … a concise conversation …

the PURPOSEly “lost in translation” REmission of … “empire’s” establishment

The “nutty” «Common Sense» (keeps being “up~dated”)

* “COnVERSEatIONS …” : “escaping ‘mind limitation’ …” ~ AwarEness

ELLENOPHONE LEXARITHMOS with reference to “planets” , misappropriation by the Romans for “empire establishment”

Basic “education on old paradigm” , 2021 ( keeps being “up~dated” )

.

.

Shall WE “change the narrative”, then ?! … ^_^

. . .

.

[ from “the beginning” till 11:36 ]

.

.

Lao Tzu - Self-Transformation The Greatest Gift

.

.

“Reason” for “Living” …

. . .

.

Little House onThe Prairie - U cant go through this life being afraid 2 love, BeCause without love, there just isnt any reason 4 living

.

.

.

.

“Transcend …”

. . .

.

i awoke with thoughts ... of saying to the people ... HOW WE OUGHT TO BE UTTERING Α-ΛΗΘΕΙΑ-TRUTH ...

.

.

.

.

“… Mountains …”

.

.

“REALisATions …”

. . .

.

PLEASE, HELP ME ,,BE,, the ,,CARRY THROUGH,, with PEACE .EM ... Thank You +ΠΑΝ .EM

.

.

.

.

“Dancing company …”

. . .

.

& by God it feels so lonely to have no one to use ,,my voice,, with, for 4 months straight ... my God, Thank You for keeping me company .QM

.

.

.

.

“Priorities …”

. . .

.

Healing of OUR --am-- has to take priority over the health of the ,,i,, - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ - CAENE TRIATHÉQUE

.

.

.
Consider “this” a “talk” from … «One’s Self» …
. . . the «am» … (un~a)ddressing … the ” i ” . . .
.

.

.

*  APOphthegms ~ Quotes ( keeps being “UPdated” )

.

.

“Sign O’ The Times …”

. . .

.

i am of sun - NOT ,,an-option,, - ONLY WILLING hear & speak Α-ΛΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΣ - WITH taking off sunglasses, blinders, maskings INtentION ...

«i am of SUN» . i am NOT “an option” . i am ONLY WILLING to “hear” & “speak” Α~ΛΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΣ , with “taking off” of “sun~glasses, blinders” and any “maskings”, INtentION ! [ from «~ The Hour~Glass Figure» ] ~ ἀλε3ίΑ ( penteleón de aRcturi )

.

.

.

.

“… Mountains …”

. . .

~ Mountains ~

once upon a time
in a land called “Fantasy”
seventeen mountains stood so high
sea surrounded them
and, together, they would be
only thing that ever made you cry

you said the devil told you
that, “another mount will appear”
everytime somebody broken your heart

he said, “the sea would one day overflow
with all your tears”
and, “love will always leave you lonely”

.

but, i say :
“it’s only mountains and the sea”
“Love Will Conquer”
“if you just BElive”
( oh, yeah )
“it’s only mountains and the sea”
“there’s nothing greater, [than]
you and me”

.

once upon a time
in a haystack of despair
happiness,
sometime, [is] hard to find, yeah
Africa [*heart*] divided
hijack in the air
it’s enough to make you wanna
lose your mind

.

i say :
“it’s only mountains and the sea”
“Love Will Conquer”
“if you just BElive”
( oh, yeah )
“it’s only mountains and the sea”
“there’s nothing greater, [than]
you and me”

.

( … guitars and drums
on the 1 … )

.

“Mammy, (… ?) …”

.

“it’s only mountains and the sea”
( and, the girls say … )
“there’s nothing greater [than]
you and me

.

( … starvation … )

.

“… Mountains …”

.

.

.

,,Respect,, is all ways always about ,,Self-Respect,, ... if one is not ,,it,, one is never in a position to ,,give it,, nor ,,receive it,,

« Respect » is ALL WAYS ~ always about … « Self~Respect » … if one is not BEing “it” one is never in a position to … “give it” nor “receive it” … ~ ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ CAENE TRIATHÉQUE ~ ἀλε3ίΑ ( penteleón de aRcturi )

.

.

“… MUSIC~a~logia …”

. . . 

.

Y important 2 kill young child,s Spirit.QM - throughout - MUSIC saved me - some things NEVER change ...

.

.

.

.

“… ‘my reflection’ …”

. . .

.

picking ONLY what is convenient for THE NARRATIVE ... ,,the mark,, of ,,the coward,, ...

.

.

.

.

John Lennon - use violence then You play the systems game.Establishment will irritate You..to make You fight..once You violent then they know how to handle You.Only thing they don,t know

.

.

“Wild Child …”

. . .

.

integrity-not about doing-BEing, TRUTH-not manifested-BEing IN TUNE, =LOVE=FREEDOM-E = BEing of LIGHT

.

.

.

.

integrity is the essence of everything successful .quozio

.

.

Getting “the big perSpective” …

. . .

.

Sometimes i think WE are ALONE. Sometimes i think we are NOT. In either case, the thought is staggering.

.

.

.

.

Selfie - ONE for ALL

selfie – ONE for ALL

.

.

“… let’s get down to … beezy~ness !…”

. . .

.

.

.

Lao Tzu - Living in 3DTime

.

.

“… final ‘stretch’ …”

. . .

.

.
.

.

.

Albert Einstein - INSANITY--doing the same thing over and over again and expecting different results.

.

.

“… ‘glad tidings’ … anew …”

. . .

.

Hopi prophecy - When ... a NEW TRIBE of PEOPLE from many COLOURS, CREEDS and CLASSES ... shall be ,,known,, as the --BRAVES of the Rainow--

.

.

.

.

“… ok … ‘to go’ …”

. . . 

.

.

.

our feeblest contemplations of the Cosmos stir us - Carl Sagan

“… our feeblest contemplations of the Cosmos, stir us…” ~ Carl Sagan

.

.

“… let ‘it’ … rock ..”

. . .

.

(furiously) i expect an apology for the insult... (smilingly) not important enough=fear - you aRe important for yourSelf-ought to be enough...

.

.

.

.

Περί~Ὀρισμοῦ * Ab~Out

APOphthegms ~ Quotes ( keeps being “UPdated” )

.

.

“… love … so free …”

. . .

.

Trust the process

.

.

.

.

” … together … WE … free …”

. . .

.

.

.

you cannot tell THE SUN ,,how,, to SHINE nor ,,where,, - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ - CAENE TRIATHÉQUE -

.

.

“… so … ‘familyAR’ …”

. . .

.

my in papers father was there making a guest appearance ... vanished after that ... a move of his i was so familyAR

.

.

.

.

“… freeing sorrows …”

. . .

.

.

.

and, yes, i choose FREE-DOME to die in an EMBRACE because WE aRE born to LIVE for whatever time-space in ΦιλΑρμονία

.

.

“… what SHINES the way …”

. . .

.

it is amazing is it not.QM.EM.EM ... how the-uniVerse points us ,,the way,, ...

.

.

original from “Nina Simone” ‘s
“Here Comes the Sun” album (1971) 

original Music and Lyrics by “George Harrison”
“The Beatles” ‘s, “Abbey Road” album (1969)

( sang “live” at the “Concert for Bagladesh”
at “Madison Square Garden”, in 1971
[ interview : https://www.youtube.com/watch?v=-jbZaWLjsoE ]
~ the ORIGINAL FIRST EVER “concert”,
((organised by “George Harrison”)),
devoted to Human Support 
of “an attacked OtHER place” of OUR eARTh )

.

.

.

.

“Child of Vision …”

. . . 

~ Child of Vision ~ 

who do you think you’re foolin’?
you say you’re “havin’ fun”
but you’re busy goin’ nowhere
just lyin’ in the sun

you tried to be “a hero”
and commit “the perfect crime”
but the “dollar” got you “dancing”
and you’re runnin’ out of “time”

and you’re messin’ up the water
and you’re rollin’ in the wine
and you’re poisonin’ your body
and you’re poisonin’ your mind

and, you gave me “coca~cola”
’cause, you said it “tasted good”
then, you “watch the television”
does “it” tell you that “you should” 

.

how can you live in this way ?
( why do you think it’s so strange !?! )
you must have something to say 
( tell me why should i change !?! )

there MUST BE “more” in this “life”
it’s “time” WE DID something “right”

.

i said,

Child of Vision
won’t you listen ?
find yourSelf a new ambition !…

.

i’ve “heard” it all before
you’re sayin’ nothing new
i thought i “saw” a «RainBow»
but, i guess, it wasn’t true

you cannot make me «listen»
and i, cannot make you «hear»
so, you find your «Way to Heaven»
and i’ll meet you, when you’re there

.

how can you live in this way ?
( why do you think it’s so strange !?! )
you must have something to say
( you tell me why should i change !?! )

we have no reason to fight
’cause we both know that we’re right

.

i said,

Child of Vision
won’t you listen ?
find yourSelf a new ambition !…

.

.

.

EVERYthing DOES ,,happen,, for a reason ... Child of Vision ...

.

.

 

… best part … BEing “written” …

. . .

.

.

.

3am thoughts - in life ... the very best part of your book is still being written

.

.

“το ΖΕΙΝ με 3 λέξεις”

. . .

.

δύνασαι να ζῆσεις τη ζωῆ Σου με 3 μόνο λέξεις - ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΝΓΝΩΜΗ - το ΒΛΕΠΩ ΤΩΡΑ ΕΔΩ - συνΠΑΝτα με ΤΟ ΦΩΣ

.

.

.

.

… sometimes … “shade” … to “breathe” …”

. . .

.

i should LIVE things be and finally stop harassing - LET THINGS BE - not ,,ALL under the Sun,, - sometimes ,,shade,, to breathe at ease

.

.

.

.